Elektrické lokomotivy ř. 263

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2004-12-11 Popis GVD 2004/2005. Stav a události v GVD 2003/2004 umístěny pod zvláštní odkaz na konci.
2005-07-13 Vyznačena změna oběhů platná od 1. 7. 2005.

263V DKV Brno - PJ Maloměřice se nachází jediné dva stroje lokomotiv řady 263. Další vyrobené lokomotivy této řady jsou v provozu na Slovensku.

Máša a Dáša (v uvedeném pořadí s ohledem na inventární čísla), nebo-li elektrické "střídavé" lokomotivy 263.001 a 263.002 jsou zařazeny do dvoudenního oběhu v turnusové skupině 202. Jejich výskyt je pestřejší než v GVD 2003/2004, neboť jsou ke spatření na úsecích (charakteristické pro ně budou "pendly" z Letovic do Vyškova na Moravě a zpět):

Oběhy jsou tyto (změna k 1. 7. 2005 zaznačena žlutě):

263.001, 002
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Zj 4922 Ti / 4947 Bo /
(1) - (4): 4752 Le / 4761 Bo / 4659 Vn / 4764 Br
(5): 4944 Ti / 4627 Bv / 4614 Zd
Bo 4744 Le / 4753 Vy / 4750 Le / 4759 Vy / 4006 Bo / 4764 Br Bo 4744 Le / 4753 Vy / 4750 Le / 4759 Vy / 4006 Bo / 4764 Br
2. Br 4749 Vy / 4748 Le / 4757 Vy / 4760 Le / 4767 Bo a v (1) - (4) ještě 4661 Zj Zd 4901 Bo Br 4749 Vy / 4748 Le / 4757 Vy / 4760 Le / 4767 Bo / 4617 Sa / 4697 Zj

Provoz lokomotiv ř. 263 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz lokomotiv ř. 263 DKV Brno v GVD 2002/2003.

Provoz lokomotiv ř. 263 DKV Brno v GVD 2003/2004.