Motorové lokomotivy ř. 714 a 735

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2004-12-11 Popis GVD 2004/2005. Stav a události v GVD 2003/2004 umístěny pod zvláštní odkaz na konci.
2005-01-05 Lokomotiva 714.026 přemístěna z PJ Jihlava do PJ Maloměřice.
2005-01-23 Lokomotiva 714.220 je od 20. 1. 2005 odstavena z důvodu opravy v rozsahu MVY v DPOV Nymburk - PSO Meziměstí.
2005-03-08 Dne 3. 3. 2005 byl vydán výnos na zrušení lokomotiv 735.159, 735.218 a 735.268.
2005-03-30 Dne 15. 3. 2005 byla převedena do dlouhodobě odstavených lokomotiva 735.007 (klikový hřídel).
2005-04-26 Lokomotiva 714.220 je ode dne 22. 4. 2005 vedena jako provozní, z Meziměstí do Brna bude přepravena 27. 4. 2005.
2005-05-20 Úprava v TS 792 od 1. 5. 2005.
2005-06-20 Do Brna byla k 9. 6. 2005 předisponována plzeňská lokomotiva 714.028.
2005-07-20 Několik posledních dnů je na 6. záloze v Brně hl. n. místo řady 714 nasazen stroj 721.198.
2005-09-30 Lokomotiva 714.001 je k 1. 10. 2005 předisponována z PJ Maloměřice do PJ Jihlava.
2005-10-01 Doplňuji informaci od kolegy z Vysočiny, a sice že 29. 9. 2005, kdy 714.001 odjela kolem poledního z Brna, rovnou přijela až do Telče, kde bude pravděpodobně pobývat i do budoucna.
2005-10-11 Aktualizovány oběhy v TS 792 od 1. 10. 2005.
2005-10-21 Od 16. 10. 2005 je lokomotiva 714.018 neprovozní.
2005-12-06 Dne 1. 12. 2005 byly všechny pilštyky (kromě "historického" 735.007) předány do DKV Česká Třebová ke šrotaci (735.140, 735.159, 735.218, 735.267 a 735.268).

Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992-1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám, ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 14 t, kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t.

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.

Lokomotivy řady 714

  Lokomotivy řady 714, které jsou ve stavu DKV Brno, jsou provozovány v PJ Maloměřice, PJ Jihlava a PP Telč.

PJ Maloměřice

714.006 714.018 714.019 714.026 714.028      
T 466.0281 T 466.0090 T 466.0096 T 466.0104 T 466.0206      
714.220 714.221 714.222  714.223         
T 466.0221 T 466.0257 T 466.0082  T 466.0187         

Od 16. 10. 2005 je lokomotiva 714.018 neprovozní.

Brněnské lokomotivy ř. 714 jsou v GVD 2004/2005 opět dominantní na "staré Tišnovce", tedy na trati 251 Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou. Novinkou je sloučení bývalých dvou samostatných turnusových skupin do jediné skupiny 706, kterou tvoří 6 lokomotiv ř. 714. Zajišťují vozbu jak na vlacích osobní, tak i nákladní dopravy. Novinkou je denní obsluha Rožné, která se místo večerních hodin přesouvá do hodin dopoledních: 8:34 Ti 82130 Ro / 10:35 82131 Ti (kromě neděle).
Kromě neděle si "odskočí" na trať Žďár nad Sázavou - Křižanov - Velké Meziříčí, v pracovní dny až do Oslavice: 9:18 Zd 82141 VM / 10:55 82093 Oslav / 11:51 82094 VM / 13:20 82140 Zd.

Turnusová skupina určená pro 6. staniční zálohu v ŽST Brno hl. n. má číslo 721. Stanoviště této zálohy je v jižní části stanice v místě zvaném "Amerika", tedy při jízdě z Brna hl. n. směrem na jih vpravo před mostem přes Svratku. Od začátku GVD 2004/2005 zde byla (stejně tak jako v GVD předcházejícím) lokomotiva 714.001. V druhé polovině června 2005 však "milku" - jak se tady lokomotivě 714.001 pro její fialovo-bílý nátěr říká - vystřídala nově předisponovaná lokomotiva 714.028 a od té doby je na 6. záloze nasazen tento stroj. Technický stav 714.001 už údajně není příliš dobrý... Občas zde není problém zastihnout na záskoku řadu 742, 731 nebo i 721. K 1. 10. 2005 byla lokomotiva 714.001 předisponována do PJ Jihlava.

PJ Jihlava, PP Telč, PJ Havlíčkův Brod

714.001 714.014 714.016          
T 466.0117 T 466.0048 T 466.0097          

V Jihlavě se nachází lokomotiva 714.014, v Telči lokomotiva 714.016. Od 1. 10. 2005 přibyla lokomotiva 714.001; ve skutečnosti odjela z Brna již 29. 9. 2005 a hned do PP Telč, kde bude pravděpodobně její útočiště.

Jihlavská lokomotiva ř. 714 je zařazena do turnusové skupiny 792. Výkony má tyto:

714.014
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 5:30 stan. posun Ja / 7:23 92521 Jt / 8:39 92520 Ja / 9:38 82840 Polná / 11:30 82841 Ja / stan. posun Ja / 14:02 92523 Jt / stan. posun Jt / 16:05 92522 Ja 5:30 stan. posun Ja / 7:23 92521 Jt / 8:39 92520 Ja / 9:38 82840 Polná / 11:30 82841 Ja / 14:02 92523 Jt / stan. posun Jt / 16:05 92522 Ja 05:30 - 13:00, 16:00 - 21:00 obsluha jihlavských vleček

Telčská lokomotiva zajišťuje vedení Mn vlaků mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi. Tato turnusová skupina má číslo 797 a má tyto obraty:

714.016
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 11:35 82251 Si / 16:03 82250 Kos / 21:30 82253 Tc 18:18 82250 Kos / 21:30 82253 Tc odstavena v Telči

 

Lokomotivy řady 735

 

V DKV Brno se nachází jeden provozní "pilštyk", a sice lokomotiva 735.007. Tato lokomotiva byla v roce 2004 uvedena do provozního stavu a je natřena do původního modro-žlutého nátěru. Je využívána na různé příležitostné akce, z posledního období např. v rámci Brno město uprostřed Evropy začátkem června 2004 účinkovala v blízkosti "Pendolína" v Brně hl. n. a začátkem července si zajezdila na trati 251 v běžném provozu při příležitosti oslav Pernštejnského panství.

Kromě provozní lokomotivy 735.007 je ve stavu DKV Brno dalších 5 "pilštyků", kteří jsou však odstaveni a jejich návrat do provozu ČD jako řada 735 je vyloučen. Dne 1. 12. 2005 bylo těchto 5 "pilštyků" předáno do DKV Česká Třebová ke šrotaci.

Inv. č.   patří pod PJ deponie
735.007 provozní - od 15. 3. 2005 odstavená: vadné uložení klikového hřídele SM Břeclav Břeclav
735.140 zrušena, čeká na prodej, 1. 12. 2005 předána do DKV Česká Třebová ke šrotaci Znojmo Havlíčkův Brod
735.159 zrušena, čeká na fyzickou likvidaci, 1. 12. 2005 předána do DKV Česká Třebová ke šrotaci Maloměřice Česká Třebová
735.218 zrušena, čeká na fyzickou likvidaci, 1. 12. 2005 předána do DKV Česká Třebová ke šrotaci Maloměřice Česká Třebová
735.267 zrušena, čeká na fyzickou likvidaci, 1. 12. 2005 předána do DKV Česká Třebová ke šrotaci Břeclav Havlíčkův Brod
735.268 zrušena, čeká na fyzickou likvidaci, 1. 12. 2005 předána do DKV Česká Třebová ke šrotaci Břeclav Maloměřice

 

V DKV Brno se již nevyskytují:

735.140 735.159 735.218 735.267
       

735.268      
       

 

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2002/2003.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2003/2004.