Motorové lokomotivy ř. 742

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2004-12-11 Popis GVD 2004/2005. Stav a události v GVD 2003/2004 umístěny pod zvláštní odkaz na konci.
2004-12-12 Pravděpodobné zařazení do TS 707, 708 a 710.
2004-12-13 Od 10. 12. 2004 je provozní lokomotiva 742.428, která se od 16. 9. 2004 podrobila v ČMKS Česká Třebová opravě v rozsahu MH.
2004-12-15 Počty a čísla lokomotiv dle jednotlivých PJ jsou prozatím neúplné, není ještě ukončena redislokace lokomotiv. Novinka: 12. 12. 2004 se na lokomotivách ř. 742 PJ Maloměřice poprvé objevily směrové tabule na boku kabiny strojvedoucího po číslem lokomotivy.
2005-01-01 Doplněna konkrétní čísla lokomotiv pro TS 707, 708, 710 a 712. Stroj 742.250 je pravděpodobně předán z PJ Břeclav do PJ Maloměřice.
2005-01-05 Počet lokomotiv stoupl o 6 kusů; 742.162, 283, 295 a 329 byly předány k 22. 12. 2004 z DKV Ústí nad Labem, ještě předtím přibyla 17. 12. 2004 z Olomouce lokomotiva 742.251 a rovněž z Olomouce je od 29. 12. 2004 ve stavu DKV Brno lokomotiva 742.370. Změny v rozdělení lokomotiv mezi jednotlivé PJ brněnského DKV.
2005-01-09 Lokomotiva 742.452 je deponována v Telči (dle informace -jel-).
2005-01-23 Aktualizovány a doplněny konkrétní zařazení lokomotiv do TS 708, 710, 762, 763, 764.
2005-02-05 Aktualizováno rozdělení lokomotiv mezi jednotlivé PJ, nicméně ještě upřesním, jsou zde některé nesrovnalosti. Lokomotiva 742.158 provozní po opravě MH od 1. 2. 2005.
2005-03-06 Aktualizována čísla konkrétních lokomotiv v TS 707, 708 a 710.
2005-03-08 Aktualizováno rozdělení lokomotiv mezi PJ, tentokrát už snad správně. Tímto se nevylučuje výskyt určité lokomotivy v jiné PJ, ale jedná se jen o dočasnou zápůjčku. Doplněna konkrétní čísla lokomotiv k TS 712.
2005-03-09 Oprava čísla TS 711 na TS 712 a TS 712 na TS 712A. U turnus. skup. (nově) 712 zapracována 1. změna GVD platná od 6. 3. 2005. Doplněna konkrétní čísla lokomotiv u TS 791.
2005-04-09 Doplněna čísla konkrétních lokomotiv pro TS 781 a 784.
2005-05-20 Úprava v TS 791 od 1. 5. 2005.
2005-05-23 Lokomotiva 742.014 se t. č. nachází v DKV Ostrava; zda je předána či zapůjčena, doplním.
2005-05-31 Lokomotiva 742.014 je od 14. 5. 2005 zapůjčena do DKV Ostrava.
2005-06-05 Doplněna informace o vzájemném zapůjčení lokomotiv 742.014 a 742.028.
2005-06-17 Oprava časové polohy Mn 82310 a Mn 82421 od 12. 6. 2005 (TS 781, 710).
2005-08-15 Lokomotiva 742.098 je od 8. 8. 2005 odstavena.
2005-08-30 Doplněna konkrétní čísla lokomotiv v TS 781 a 783.
2005-09-07 Lokomotiva 742.098 je od 31. 8. 2005 na opravě MVY v DPOV Nymburk.
2005-09-30 Od 1. 10. 2005 dochází k redislokaci lokomotiv. Řada 742 v PJ Jihlava končí, lokomotivy 742.162, 283, 295 a 370 přechází do PJ Maloměřice a 742.452 do PJ Veselí nad Moravou. Předpokládám, že TS 791 přechází pod PJ Maloměřice.
2005-10-07 Od fanouška tratě 251 přišla informace, že lokomotiva 742.014 zapůjčená 14. 5. 2005 do DKV Ostrava byla opět viděna na "staré tišnovce".

Kocour, malý čmelák - to jsou přezdívky pro motorové lokomotivy ř. 742. Byly vyráběny v letech 1977 až 1986 v ČKD Praha. V Kryšpínově číslovacím schématu nesly označení T 466.2.
Vyrobeny byly lokomotivy T 466.2001 až T 466.2453 a T 466.2501 až T 466.2541.

Ve stavu DKV Brno je (po změně obvodu DKV) celkem 48 lokomotiv této řady, které jsou tradičně nasazeny do nákladní dopravy, ale na trati Brno - Jihlava i do osobní dopravy, kde dopravují soupravy s vozy řady 050. Rovněž zaskakují za neschopné motorové vozy ř. 850 nebo 842.

 

PJ Maloměřice

742.014 742.043 742.090 742.108 742.138 742.158 742.162 742.251
742.283 742.295 742.306 742.321 742.333 742.334 742.356 742.370
742.394 742.427 742.428 742.430 742.446      

Lokomotiva 742.014 je od 14. 5. 2005 zapůjčena do DKV Ostrava. Místo ní byla do DKV Brno zapůjčena lokomotiva 742.028. Důvodem této "transakce" by měla být potřeba elektronického rychloměru pro daný výkon v DKV Ostrava.Lokomotiva 714.014 byla dne 6. 10. 2005 viděna opět v okolí Brna, konkrétně na "staré tišnovce".

První dvě maloměřické lokomotivy ř. 742 jezdí v turnusové skupině 707. Jedná se výkony v osobní dopravě na trati 240 Brno - Jihlava s těmito obraty:

742.158, 321 (108)
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Na 4827 Bo / 4806 Ja / 1663 Bo / 4838 Za / 4855 Bo / 4848 Sd / 4883 Na a dále v (5) 4895 Hp Bo 4806 Ja / 4811 Bo / 4836 Za / 4855 Bo / 4848 Sd / 4883 Na Ok 4825 Bo / 4824 Tr / 4841 Bo / 4836 Na / 4855 Bo / 4848 Sd / 4883 Na
2. Na 4835 Bo / 4810 Ja / 4875-4815 Bo / 4852 Na Bo 4828-4878 Ja / 4813 Bo / 4850 Ok Na 4835 Bo / 4844 Na / 4859 Bo / 4852 Na

Třetí maloměřický kocour je zařazen v 1-denním oběhu v turnusové skupině 708. Jedná se opět o vozbu osobní dopravy na trati 240 Brno - Jihlava a 244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou:

742.427
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 4802 Ja / 4873 Tr / 4874 Ja / 4809 Bo / 4814 Ja / 4817 Bo Bo 4404 Hs / 4407 Bo / 4854 Na Na 4872 Ok / 4891 Tr / 4874 Ja / 4809 Bo / 4814 Ja / 4817 Bo

Turnusová skupina 710 představuje 1-denní oběh lokomotivy ř. 742. Šest dní v týdnu vozí nákladní vlaky, sedmý den je použita v osobní vozbě:

742.108 (251, ...)
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 6:47 Ma 82421 Bučov / 13:40 82420 Ma 6:16 Ma 82421 Bučov / 13:40 82420 Ma Bo 4828-4878 Ja / 4813 Bo

Následuje první dvojice kocourů zapojených na vícenásobné řízení. V turnusové skupině 712 najíždí ráno z Brna do Znojma, přes den jezdí do rakouského Retzu a večer se vrací zpět do Brna.

742.250, 333, ...
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 1:25 Ma 62218 Zo / 8:57 44055 Retz / 9:50 44052 Zo / 11:15 44059 Retz / 11:46 Lv 85290 Zo / 13:04 44061 Retz / 13:52 Lv 85292 Zo / 15:55 44069 Retz / 16:45 44064 Zo / 19:43 62219 Ma 1:25 Ma 62218 Zo / 8:57 44055 Retz / 9:50 44052 Zo / 11:15 44059 Retz / 11:46 Lv 85290 Zo / 13:04 44061 Retz / 13:52 Lv 85292 Zo / 15:05 44067 Retz / 15:55 44062 Zo / 19:43 62219 Ma 1:25 Ma 62218 Zo / 19:47 Lv Ma

Druhá dvojice kocourů zapojených na vícenásobné řízení jezdí v turnusové skupině 712A. Jedná se o vedení nákladní dopravy mezi Znojmem a Jihlavou (v GVD 2003/2004 vedené jihlavskými "bardotkami" ř. 751):

742.334, 430, ...
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Zo 3:15 62230 Ja / 7:43 52241 Zo / 12:20 Lv Ja / 21:09 52243 Zo Zo 3:15 62230 Ja / 7:43 52241 Zo / 12:20 Lv Ja / 21:09 52243 Zo Zo 3:15 62230 Ja / 7:43 52241 Zo

V pořadí 9. maloměřický stroj řady 742 je veden v turnusové skupině 714, což je dispečerský výkon. Kromě toho dopravuje tento kocour nákladní vlaky s cisternami mezi Brnem a Střelicemi.

Desátý maloměřický kocour je stavěn k nehodovému vlaku v PJ Maloměřice (turnusová skupina 718).

Od 1. 10. 2005 přešla řada 742 z PJ Jihlava pod PJ Maloměřice, předpokládám i s turnusovou skupinou 791:

742.295, 370
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Ja 4:25 př82741 Ok [jen v (1)] / 7:15 82721 Sd / 12:05 82720 Ok / 16:10 př82470 Ja Ja 4:25 př82741 Ok / 7:15 82721 Sd / 12:05 82720 Ok / 16:10 př82470 Ja odstaven v Jihlavě
2. Ja 4:25 82741 Mo / 8:50 82460 Jn / 10:18 82461 Mo / 12:55 82740 Ja Ja 4:25 82741 Mo / 8:50 82460 Jn / 10:18 82461 Mo / [jen v (6)] 12:55 82740 Ja odstaven v Jihlavě

 

PJ Břeclav

742.044 742.079 742.100 742.107 742.134 742.159 742.179 742.189
742.247 742.248 742.250 742.319 742.402 742.426    

První břeclavský kocour je řazen v turnusové skupině 741 a v 1-denním oběhu dopravuje Pn vlaky mezi Břeclaví a Znojmem:

742.134, 179, ...
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 3:00 Zo 62227 Bv / 6:12 62226 Zo / 16:10 62229 Bv / 20:49 62228 Zo 3:00 Zo 62227 Bv / 6:12 62226 Zo / 16:10 62229 Bv / 20:49 62228 Zo 3:00 Zo 62227 Bv / 6:12 62226 Zo

Druhý břeclavský kocour opouští večer Břeclav, aby se za téměř 24 hodin mohl vrátit zpět; mezitím jezdí ponejvíc na manipulačních vlacích, objeví se až v Rakšicích. Obraty v turnusové skupině 742 jsou tyto:

742.446, ...
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Zo př4505 Hs / 7:33 92040 Bož / 8:35 92041 Hs / 9:11 82621 Rk / 13:10 82620 Hs / 14:57 92031 Novos / 15:57 92030 Hs / 17:54 př62229 Bv / 20:49 př62228 Zo Zo Lv Hs / 7:33 92040 Bož / 8:35 92041 Hs / 9:11 82621 Rk / 13:10 82620 Hs / 14:57 92031 Novos / 15:57 92030 Hs / 17:54 př62229 Bv / 20:49 př62228 Zo odstaven ve Znojmě

Staniční posun ve Znojmě a výkony v nákladní dopravě na Znojemsku vykonává 3. břeclavská lokomotiva ř. 742 v turnusové skupině 743, opět se jedná o 1-denní oběh:

742.426, ...
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Zo 3:25 92051 Hodon / 4:16 92050 Zo / stan. posun Zo / 20:05 82452 Mo / 23:13 př52243 Zo stan. posun Zo / 20:05 82452 Mo / 23:13 př52243 Zo stan. posun Zo / 20:05 82452 Mo / 23:13 Lv Zo

Manipulační vlaky mezi Břeclaví a Mikulovem na Moravě vozí další břeclavský kocour v turnusové skupině 744:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bv 7:11 82850 Mv / 12:25 82851 Bv odstaven v Břeclavi odstaven v Břeclavi

V pořadí již šestý břeclavský kocour se pohybuje v turnusové skupině 746 a tudíž jen v Břeclavi, neboť se jedná o 4. staniční zálohu. Kromě noci ze soboty na neděli je v provozu stále.

Další kocour se pohybuje na Hodonínsku. Jednodenní oběh v turnusové skupině 748 vypadá takto:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. stan. posun Ho 4:00 - 22:00
v (1) a (2) navíc 7:16 82754 Če / 9:15 82755 Ho
stan. posun Ho 4:00 - 22:00 odstaven v Hodoníně, resp. jízda jako Lv do Břeclavi a zpět

Velmi podobně je na tom i lokomotiva ř. 742 v turnusové skupině 749:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (3), (4), (5) 6:03 82750 Uhř / 8:30 92751 Klob / 9:10 82770 Uhř / 10:45 82771 Če / 14:00 82772 Uhř / 15:30 82773 Ho odstaven v Hodoníně odstaven v Hodoníně, resp. jízda jako Lv do Břeclavi a zpět

 

PJ Veselí nad Moravou

742.076 742.103 742.320 742.328 742.345 742.346 742.452  

První veselská lokomotiva ř. 742 jezdí v turnusové skupině 762 v nákladní dopravě, centrem dění je Staré Město u Uh. Hradiště, odkud zajíždí do Kyjova, Bojkovic a Otrokovic:

742.328
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1) stan. posun Su
(2) - (5) Ky 1:04 62141 Su
Su 2:20 81025/4 Ut / 4:13 81026/7 Su / 5:47 61111 Ub / 7:33 81023 Bj / 8:41 Lv Su / 11:40 81029 Ub / 13:10 Lv Bj / 14:25 81020/1 Su / 19:00 81200/1 Ut / 20:10 82100/1 Su/ 21:28 91021 Huš / 22:13 91020 Su / 23:30 61210 Ky
Ky 1:04 62141 Su / 2:20 81025/4 Ut / 4:13 81026/7 Su / 5:47 61111 Ub / 7:33 81023 Bj / 8:41 Lv Su / 11:40 81029 Ub / 13:10 Lv Bj / 14:25 81020/1 Su / 19:00 81200/1 Ut / 20:10 82100/1 Su/ 21:28 91021 Huš / 22:13 91020 Su / 23:30 61210 Ky Ky 1:04 62141 Su / 2:30 62141 Ot / 3:01 Lv Vi / 22:46 Lv Su

Druhá veselská lokomotiva ř. 742 je naopak "doma" v Kyjově. Je zařazena do turnusové skupiny 763. Z Kyjova zajíždí do Nemotic, Veselí nad Moravou a Moravského Písku:

742.345
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. stan. posun Ky / 3:37 82440/1 Mp / 5:11 82644/5 Ky / 8:10 92440 Ni / 10:04 92441 Ky / stan. posun Ky / 15:32 62255 Vi / 18:50 62250/1 Mp / 20:23 62252/3 Ky / stan. posun stan. posun Ky / 3:37 82440/1 Mp / 5:11 82644/5 Ky / 8:10 92440 Ni / 10:04 92441 Ky / stan. posun Ky / 15:32 62255 Vi / 18:50 62250/1 Mp / 20:23 62252/3 Ky / stan. posun stan. posun Ky do 3:50 a od 21:30, mezitím Lv do Vi a zpět

Mn vlaky do Strážnice, Uherského Ostrohu a Velké nad Veličkou vozí veselský kocour v turnusové skupině 764:

742.346
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. stan. posun Vi / 9:35 82351 Vel / 11:35 82350 Vi / 12:34 92540 Sr / 14:32 92541 Vi / stan. posun Vi / 19:20 82100/1 Ut / 20:18 81200/1 Vi / stan. posun stan. posun Vi / 9:35 82351 Vel / 11:35 82350 Vi / 12:34 92540 Sr / 14:32 92541 Vi / stan. posun Vi / 19:20 82100/1 Ut / 20:18 81200/1 Vi / stan. posun odstaven ve Veselí nad Moravou

 

PJ Havlíčkův Brod

742.047 742.098 742.172 742.329 742.398 742.429    

Lokomotiva 742.098 je od 8. 8. 2005 odstavena z důvodu poruchy na ojničním čepu, dne 31. 8. 2005 byla přistavena na opravu MVY v DPOV Nymburk.

Manipulační vlaky do Hlinska v Čechách vozí dvojice lokomotiv ř. 742 spojených na vícenásobné řízení, a to v turnusové skupině 781:

742.172+329
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Hb 2:08 82310 Hlin / 5:27 83211 Hb / 13:43 82312 Hlin / 17:45 83213 Hb Hb 1:20 82310 Hlin / 5:27 83211-82341 Hb / 13:43 82312 Hlin / 17:45 83213 Hb 13:43 82312 Hlin / 17:45 83213 Hb

Třetí havlíčskobrodský kocour jezdí na Mn vlacích do Kácova, jedná se o turnusovou skupinu 783:

742.398
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Hb 3:03 82500 Kác / 10:40 85201 Hb Hb 3:03 82500 Kác / 10:40 85201 Hb odstaven v Havlíčkově Brodě

Další lokomotiva ř. 742 má záběr od Bystřice nad Pernštejnem po Ledeč nad Sázavou a Golčův Jeníkov. V turnusové skupině 784 zajišťuje vozbu Mn vlaků, přičemž "pod dráty" jezdí spolu s lok. 210:

742.429
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Hb 7:15 82630 Sv / 8:51 82430 Led / 9:54 82431 Sv / 12:05 82630 Gj / 13:20 82631 Hb / 16:33 82143 Bp / 22:27 82142 Hb Hb 7:15 82630 Sv / 8:51 82430 Led / 9:54 82431 Sv / 12:05 82630 Gj / 13:20 82631 Hb Hb 16:33 82143 Bp / 22:27 82142 Hb

PJ Jihlava

Jihlavští kocouři v turnusové skupině 791 nahradily lokomotivy ř. 751, tedy "bardotky" z jejich tradičních výkonů. I do Studence bude v čele Mn vlaků znít vrčení lokomotiv ř. 742 místo "bublání lokomotiv ř. 751...

Od 1. 10. 2005 řada 742 v Jihlavě skončila (tzn. 742.162, 283, 295, 370 a 452) a přešla do PJ Maloměřice a PJ Veselí nad Moravou. TS 791 pravděpodobně přechází pod PJ Maloměřice.

"Kocour" 742.452 byl 6. 1. 2005 převezen do Telče (záloha za řadu 714, resp. motorové vozy ř. 810).
 

Provoz lokomotiv ř. 742 DKV Brno v GVD 2003/2004.