Elektrické lokomotivy ř. 242

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2007-11-02 Popis GVD 2007/2008. Stav a události v GVD 2006/2007 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2007-12-15 Do DKV Brno byly přemístěny stroje 242.253, 242.284 a 242.286 (všechny od 9. 12. 2007). Počet lokomotiv se tak v DKV Brno zvýšil na 29.
2007-12-25 Od 14. 12. 2007 je ve stavu DKV Brno 30 lokomotiv řady 242 - příchod lokomotivy 242.285 z DKV Plzeň.
2008-01-18 Provedena oprava oběhů u turnusové skupiny 201 platná od 9. 12. 2007.
2008-02-16 Doplněny informace o odstavení lokomotivy 242.253 od 14. 12. 2007 (čeká na opravu prasklého rámu), o zprovoznění lokomotiv 242.217 (od 21. 12. 2007 po opravě EH) a 242.227 (od 17. 12. 2007 po opravě nápravové převodovky).
2008-03-10 Dne 10. 2. 2008 byla po opravě uvedena do provozu lokomotiva 242.253, o den později pak totéž potkalo i lokomotivu 242.204.
2008-03-19 Ve dnech 31. 3. - 4. 4. 2008 by měl proběhnout zkušební provoz soupravy 242.204 + Bdmtee + 954.003.
2008-04-14 Lokomotiva 242.285 je od 12. 4. 2008 odstavena - lak v KOS Krnov.
2008-05-26 Od 19. 5. 2008 je odstavena lokomotiva 242.272 - čeká na opravu v rozsahu EVY.
2008-05-31 Dvě "plechovky" jsou odstaveny na vibrace podvozků: od 24. 5. 2008 lokomotiva 242.229 a od 29. 5. 2008 lokomotiva 242.248.
2008-06-02 Kvůli vibracím podvozku je od 30. 5. 2008 odstavena lokomotiva 242.219.
2008-06-08 K odstaveným lokomotivám se přidaly lokomotivy 242.260 (vibrace podvozků od 4. 6. 2008) a 242.286 (protočené obruče, rovněž od 4. 6. 2008).
2008-06-13 Od 15. 6. 2008 upravena turnusová skupina 204 - lokomotiva řady 242 zajíždí na obratu 4625/4606 až do Kútů (doposud byl tento obrat v Lanžhotě). K odstaveným lokomotivám se od 11. 6. 2008 přidal stroj 242.268, rovněž vibrace podvozků (navíc stržený sběrač).
2008-07-02 Po odstranění závady s vibracemi podvozků je od 21. 6. 2008 zpět v provozu lokomotiva 242.229, o tři dny později i lokomotiva 242.260. Avšak tato závada se vyskytla na lokomotivě 242.221, která je od 28. 6. 2008 odstavena. Od 27. 6. 2008 je v provozu po obdržení nového laku lokomotiva 242.285, naopak od 23. 6. 2008 je pro obnovu laku skříně odstavena lokomotiva 242.223. Pro vibrace je od 23. 6. 2008 odstavena lokomotiva 242.278.
2008-08-06 Lokomotiva 242.278 je opět v provozu od 17. 7. 2008, podobně od 4. 8. 2008 i lokomotiva 242.248. Naopak pro vibrace podvozků je odstavena od 1. 8. 2008 lokomotiva 242.274.
2008-08-15 Tři osmičky v datumu se podepsaly na odstavení lokomotivy 242.284 z důvodu vibrací podvozků. 11. 8. 2008 se odstavená lokomotiva 242.286 dočkala přístavby na opravu EVY.
2008-08-18 Od 16. 8. 2008 je odstavena lokomotiva 242.253, chystá se na obdržení nového laku a opravu EVY. Podvozky lokomotivy 242.268 již nevibrují, od 17. 8. 2008 je lokomotiva v provozu.
2008-08-25 Lokomotiva 242.238 je od 20. 8. 2008 odstavena z důvodu protočené obruče. Dne 21. 8. 2008 byla po opravě EVY zprovozněna lokomotiva 242.272 a od 24. 8. 2008 je opět provozní lokomotiva 242.274.
2008-08-27 Z důvodu protočené obruče  je od 21. 8. 2008 odstavena lokomotiva 242.261.
2008-09-07 Ve slovenských Nových Zámcích došlo 2. 9. 2008 k závadě na nápravovém ložisku u lokomotivy 242.224, prozatím je odstavena. Od 4. 9. 2008 je v novém laku opět v provozu lokomotiva 242.223.
2008-09-08 Provozní situace u lokomotiv řady 242 se mění snad každý den. Od 7. 9. 2008 je pro vibrace podvozků odstavena lokomotiva 242.260.
2008-09-10 Lokomotiva 242.224 je ode dneška opět v provozu.
2008-09-25 Od 19. 9. 2008 je opět v provozu lokomotiva 242.219. Odstavená lokomotiva 242.261 přešla 22. 9. 2008 do opravy EH.
2008-10-03 Lokomotiva 242.238 je od 27. 9. 2008 opět v provozu.
2008-10-06 Pro závadu na podvozku je od 1. 10. 2008 odstavena lokomotiva 242.272 a pro závadu na transformátoru je od 5. 10. 2008 odstavena lokomotiva 242.233.
2008-10-10 Po zahoření kabeláže je od 8. 10. 2008 odstavena lokomotiva 242.236. Od 10. 10. 2008 je zpět v provozu lokomotiva 242.272.
2008-10-14 Zpět do provozu se 11. 10. 2008 vrátila lokomotiva 242.221.
2008-10-23 Lokomotiva 242.284 je po opravě podvozků od 20. 10. 2008 opět provozní.
2008-10-30 Po opravě transformátoru je od 25. 10. 2008 v provozu lokomotiva 242.233. Dne 30. 10. 2008 je zpět v provozu i lokomotiva 242.236.
2008-11-06 Od 31. 10. 2008 je odstavena lokomotiva 242.247 z důvodu závady na trakčním motoru a vibracím podvozku.
2008-11-15 Oprava pojezdu je důvodem odstavení lokomotivy 242.210 od 9. 11. 2008. Mezi odstavené se vrátila od 10. 11. 2008 lokomotiva 242.233, tentokrát pro vibraci podvozků. Naopak provozní se dne 8. 11. 2008 stala lokomotiva 242.286 po opravě EVY.
2008-11-27 Lokomotiva 242.260 je po opravě od 24. 11. 2008 opět v provozu.
2008-12-04 Od 24. 11. 2008 je opět provozní lokomotiva 242.210. Naopak pro vibrace podvozků je od 30. 11. 2008 odstavena lokomotiva 242.262.

242Elektrické lokomotivy řady 242 - tedy "plecháče" - jsou po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo určeny výhradně pro osobní dopravu. V DKV Brno jsou soustředěny do PJ Maloměřice. Celkem se zde nachází 30 strojů, turnusováno je 23 lokomotiv.

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace
S 499.0204   91 54 7 242.204-6   2008-02-11
S 499.0210   91 54 7 242.210-3   2008-11-24
S 499.0217   91 54 7 242.217-8   2007-12-21
S 499.0219   91 54 7 242.219-4   2008-09-17
S 499.0221   91 54 7 242.221-0   2008-10-11
S 499.0223   91 54 7 242.223-6   2008-09-04
S 499.0224   91 54 7 242.224-4   2008-09-10
S 499.0227   91 54 7 242.227-7   2007-12-17
S 499.0228   91 54 7 242.228-5   2007-09-08
S 499.0229   91 54 7 242.229-3   2008-06-21
S 499.0233   91 54 7 242.233-5 odstavena - vibrace podvozků 2008-11-10
S 499.0234   91 54 7 242.234-3   2007-09-08
S 499.0236   91 54 7 242.236-8   2008-10-30
S 499.0238   91 54 7 242.238-4   2008-09-27
S 499.0243   91 54 7 242.243-4   2007-09-08
S 499.0246   91 54 7 242.246-7   2007-09-08
S 499.0247   91 54 7 242.247-5 odstavena - závada na trakčním motoru a vibrace podvozků 2008-10-31
S 499.0248   91 54 7 242.248-3   2008-08-04
S 499.0253   91 54 7 242.253-3 odstavena - oprava EVY a lak 2008-08-16
S 499.0260   91 54 7 242.260-8   2008-11-24
S 499.0261   91 54 7 242.261-6 odstavena - oprava EH 2008-09-22
S 499.0262 1981/7608 91 54 7 242.262-4 odstavena - vibrace podvozků 2008-11-30
S 499.0268   91 54 7 242.268-1   2008-08-17
S 499.0272   91 54 7 242.272-3   2008-10-10
S 499.0273   91 54 7 242.273-1   2007-09-08
S 499.0274 1981/7620 91 54 7 242.274-9   2008-08-21
S 499.0278   91 54 7 242.278-0   2008-07-17
S 499.0284   91 54 7 242.284-8   2008-10-20
S 499.0285   91 54 7 242.285-5   2008-06-27
S 499.0286   91 54 7 242.286-3   2008-12-10

Podobně jako v GVD 2006/2007 jsou brněnské lokomotivy řady 242 nasazeny na výkony u ZSSK, avšak již ne v počtu 6 lokomotiv, ale v počtu čtyř strojů. Původně byla tato TS vytvořena i pro 5. lokomotivu na výkonech mezi Brnem a Břeclaví na R 270 až 275, avšak ještě před spuštěním GVD 07/08 byla tato pátá lokomotiva vypuštěna ve prospěch rakouského Taurusu (lokomotiva řady 1216 ÖBB vyjela na vídeňských rychlících poprvé 2. 12. 2007).Oběhy turnusové skupiny 201:

242
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 235 Ba-NM / 9606 Ba / 831 BB / 832 Ba / 801 Zv Bo 235 Ba-NM / 9606 Ba / 831 BB / 832 Ba / 2028 Kú Bo 235 Ba-NM / 9606 Ba / 831 BB / 832 Ba / 801 Zv
2. Zv 7370 BB / 530 Ba / 4205 NZ / 2016 Ba / 531 BB / 7371 Zv Zv 7370 BB / 530 Ba / 4205 NZ / 2016 Ba / nsl 9617 Ba-NM / 9638 Ba / 1831 NZ / 4226 Ba / 2033 NZ Kú 2005 Ba-NM / 9606 Ba / 4205 NZ / 2016 Ba / 531 BB / 7371 Zv
3. Zv 800 Ba / 803 BB / 810 Ba Zv 800 Ba / 803 BB / 810 Ba NZ 2004 Kú / 2015 Ba / 803 BB / 810 Ba
4. Ba 9643 Ba-vých / 9644 Ba / 811 BB / 802 Ba / Lv Ba-NM / 234 Bo Ba 9643 Ba-vých / 9644 Ba / 811 BB / 802 Ba / Lv Ba-NM / 234 Bo Ba 9643 Ba-vých / 9644 Ba / 811 BB / 802 Ba / Lv Ba-NM / 234 Bo

Tři lokomotivy řady 242 obíhají v turnusové skupině 203, jedná se o vedení osobních vlaků zejména v úsecích Křenovice hor. n. - Letovice, ale podívají se i do Vyškova na Moravě, Břeclavi, Březové nad Svitavou a Žďáru nad Sázavou.

Naopak další tři lokomotivy řady 242 se v turnusové skupině 204 pohybují především mezi Břeclaví a Žďárem nad Sázavou. Z pátku na sobotu je jeden obrat do Vyškova Moravě a každý den zajede "plecháč" i na trať Břeclav - Lanžhot (od 15. 6. 2008 až do Kútů) na vlacích 4625/4606.

Pouze pro pracovní dny je sestavena dvoudenní turnusová skupina 205. Obsahuje vlaky v úseku Křenovice hor. n. - Letovice, oběh je drobně zpestřen pátečním večerním výkonem do Tišnova na vlacích 4962/4997.

Deset lokomotiv řady 242 je soustředěno do turnusové skupiny 206. Jedná se zejména o výkony na tratích v kraji Vysočina, případně v jižních Čechách (7 dní), zbývající tři dny se "plechovky" pohybují na jižní Moravě. S lokomotivami této TS se můžeme setkat na tratích Břeclav - Brno - Havlíčkův Brod - Čáslav a Havlíčkův Brod - Jihlava - Veselí nad Lužnicí.

Zkušební provoz lokomotivy 242.204 a řídicího vozu 954.003

Zkušební provoz soupravy lok. 242.204 + vůz Bdmtee 50 54 22-454 262-2 + řídicí vůz 954.003 proběhl ve dnech 31. 3. - 4. 4. 2008 v jednodenním oběhu místo lok. ř. 210 + 2 vozů ř. Bdmtee:
Bo 4952 Kř / 4963 BS / Sv 4992 Ma / Sv 4655 Bo / 4655 Hv / 4650 Bo / Sv 4650 Ma / Sv 4995 BS / 4972 Kř / 4973 BS / 4976 BS / 4977 Bo.
Lokomotiva 242.204 byla řazena směrem ke Kuřimi, řídicí vůz 954.003 ku Slatině.
Os 4952 jel v řazení lok. 242.204 + Bdmtee + řídicí vůz 954.003 + Bdmtee275 + Bdmtee + lok. ř. 210.

 

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2002/2003.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2003/2004.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2004/2005.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2005/2006.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2006/2007.