Motorové vozy ř. 854

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2007-11-30 Popis GVD 2007/2008. Stav a události v GVD 2006/2007 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2007-12-10 Od 9. 12. 2007 je ve stavu DKV Brno veden 10. (a také poslední) motorový vůz řady 854, a sice 854.013.
2008-02-29 Vyznačena drobná úprava v turnusové skupině 846 platná od 3. 3. 2008.
2008-04-02 Od 31. 3. 2008 je opět provozní "Bondovka" 854.007, opravená po střetu na přejezdu ve Starém Lískovci 31. 10. 2007.
2008-09-07 Od 21. 8. 2008 je pro poruchu na motoru odstaven motorový vůz 854.012.
2008-10-05 Motorový vůz 854.012 je po opravě od 27. 9. 2008 zpět v provozu.

854Všechny motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí motorových vozů řad M 296.1 a M 296.2. Povězme si základní údaje o těchto řadách.
Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro vnitrostátní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro mezinárodní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1790 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018-025.
Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řady 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuje skvělé webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a ukončena byla v roce 2006.
Vozy byly přeznačeny tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení
854.2 s původním inventárním číslem (které je shodné i s původním inventárním číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

V DKV Brno se vozy řady 854 nachází od konce roku 2006. Celkem je turnusováno 7 motorových vozů, inventární stav se na rozdíl od GVD 2006/2007 změnil z 9 na 10 vozů. Lze konstatovat, že motorové vozy řady 854 budou do budoucna nosnou řadou motorových vlaků v Jihomoravském kraji.

PS Horní Heršpice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Jméno

Poznámka

Aktualizace

M 296.1001

1969/70319 95 54 5 854.001-5 RŮŽENKA   2007-09-22

M 296.1007

1969/70325 95 54 5 854.007-2 bondovka   2008-03-30

M 296.1012

1970/72195 95 54 5 854.012-2 ZUZKA   2008-09-27

M 296.1013

1970/72196 95 54 5 854.013-0 PAVLÍNKA   2007-12-10

M 296.1025

1970/72208 95 54 5 854.025-4 SANDRA   2007-09-22

M 296.2001

1968/70294 95 54 5 854.201-1 JituŠka   2007-09-22

M 296.2003

1968/70296 95 54 5 854.203-7 TEREZKA   2007-09-22

M 296.2006

1968/70299 95 54 5 854.206-0 VlaĎka   2007-09-22

M 296.2009

1968/70302 95 54 5 854.209-4 GÁbinka   2007-09-22
M 296.2022 1969/70315 95 54 5 854.222-7 RozÁrka   2007-09-22

Turnus motorových vozů řady 854 je rozdělen do tří skupin a vozy se můžeme setkat na tratích:

Oproti předchozímu GVD 2006/2007 nebudou tyto vozy pravidelně zajíždět z Moravských Bránic do Ivančic, z Bohutic do Hrušova nad Jevišovkou ani z Brna do Blanska. Naopak nově se objeví na trati Brno hl. n. - Veselí nad Moravou - Vlárský průsmyk.

Turnusová skupina 845 představuje jednodenní oběh Brno - Pardubice:

854.025
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 4858 Tr // 4872 Ja / pk14832 Jx / 4871 Tr / 4876 Ja / 1180 Pa / 1181 Ja / 4817 Bo Bo 4858 Tr // 4872 Ja / 14832 Jx / 4871 Tr / 4876 Ja / 1180 Pa / 1181 Ja / 4817 Bo Bo 4858 Tr // 4872 Ja / 14832 Jx / 4871 Tr / 4876 Ja / 1180 Pa / 1181 Ja / 4817 Bo


Čtyři vozy řady 854 jezdí na západ od Brna v turnusové skupině
846 (změny od 3. 3. 2008 jsou vyznačeny modře):

854
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Rk 4492 Be / 4433 Bo / 4890 Za / 4831 Bo / 4808 Ja / 1663 Bo / 4838 Za / 4849 Bo / 4844 Za / 4855 Bo / 4852 Na Rk 4492 Be / 4433 Bo / 4822 Tr / 4839 Bo / 4808 Ja / 4813 Bo / 4842 Za (Na) / 4857 Bo / 4852 Na [přechází na (+) 4874] Na 4874 Tr / 4839 Bo / 4808 Ja / 4813 Bo / 4842 Za (Na) / 4857 Bo / 4852 Na
2. Na 4827 Bo / 4824 Tr / 4841 Bo / 4832 Ok / 4882 Ja / 1182 Pa / 5353 ŽuSk Na 4805 Bo / 4806 Ja / 4811 Bo / 4836 Za (Na) / 4851 Bo / 4846 Na [přechází na (+) 4805] Na 4805 Bo / 4806 Ja / 4811 Bo / 4836 Za (Na) / 4851 Bo / 4846 Na [přechází na (1) 4835]
3. ŽuSk 5344 Pa / 1183 Ja / 4809 Bo / 4834 Na / 4851 Bo / 4846 Na ŽuSk 5344 Pa / 1183 Ja / 4809 Bo / 4814 Ja / 1182 Pa [přechází na (+) 1183] Pa 1183 Ja / 4809 Bo / 4814 Ja / 1182 Pa / 5353 ŽuSk [přechází na (1) 5344]
4. Na 4835 Bo / 4826 Na / 4843 Bo / 4810 Ja / 4815 Bo / 4448 Be / 4495 Rk Na 4835 Bo / 4826 Za (Na Rp) / 4843 Bo / 4810 Ja / 4815 Bo / 4850 Ok [přechází na (+) 4835] Ok 4835 Bo / 4826 Za (Na Rp) / 4843 Bo / 4810 Ja / 4815 Bo / 4448 Rk

Na východ od Brna jezdí v turnusové skupině 847 dva motorové vozy:

854
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 4400 Rk / 4435 Bo / 1721 By / 1728 Bo / 4149 Ky / 4154 Bo / 4119 Vi

Bo 1723 By / 1730 Bo / 4153 Ky / 4171 Vi

Bo 4105 Vi / 4112 Bo / 4111 Uh / 4118 Bo / 4153 Ky / 4171 Vi
2. Vi 4160 Ky / 4161 Vi / 4108 Bo / 1723 By / 1730 Bo Vi 4102 Bo / 1721 By / 1728 Bo / 1729 Ub / 4375 Vp / 4378 Bj / 1736 Bo Vi 4102 Bo / 1721 By / 1728 Bo

 

Provoz motorových vozů ř. 854 DKV Brno v GVD 2006/2007.