Řídicí vozy ř. 954

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2007-12-07 Popis GVD 2007/2008. Stav a události v GVD 2006/2007 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2007-12-10 Od 9. 12. 2007 je ve stavu DKV Brno veden 5. řídicí vůz řady 954, a sice 954.004.
2008-02-29 Vyznačena drobná úprava v turnusové skupině 945 platná od 3. 3. 2008.
2008-03-19 Ve dnech 31. 3. - 4. 4. 2008 by měl proběhnout zkušební provoz soupravy 242.204 + Bdmtee + 954.003.
2008-09-08 Vůz 954.007 je z důvodu opravy na podvozku od 5. 9. 2008 odstaven.
2008-09-20 Řídicí vůz 954.007 je od 17. 9. 2008 v ŽOS České Velenice.
2008-09-25 Od 22. 9. 2008 je pro opravu podvozku odstaven řídicí vůz 954.008. V případě, že počet provozních vozů bude tři, nebude se řídicí vůz vystavovat na obraty v TS 946.
2008-10-03 Dne 2. 10. 2008 se vystřídaly v provozu a odstavení vozy 954.002 (do opravy podvozků) a 954.008 (po opravě podvozků zpět do provozu.
2008-10-14 Řídicí vůz 954.002 se 11. 10. 2008 vrátil po opravě podvozků zpět do provozu. V současné době se v PS Horní Heršpice zkouší komunikace mezi řídicími vozy řady 954 a motorovými vozy řady 842.
2008-10-17 Dne 17. 10. 2008 byla uskutečněna první jízda vozů řady 842+954 s cestujícími. Stalo se tak na výkonu 4802/4811 v řazení 842.026+954.008. Vlak vezl strojvedoucí pan Skopal za asistence kontrolora vozby pana Martínka. Za informace děkuji přednostovi PS Horní Heršpice Ing. Aloisi Kotrbovi.
2008-10-23 Zhruba na týden je od 20. 10. 2008 kvůli opravě podvozků odstaven řídicí vůz 954.004.
2008-10-30 Řídicí vůz 954.007 se po návštěvě ŽOS České Velenice vrátil 28. 10. 2008 do provozu.
2008-11-06 Řídicí vůz 954.004 je od 1. 11. 2008 opět v provozu. Opravě podvozků se od 3. 11. 2008 na dobu cca 8 dní podrobuje poslední vůz 954.003.
2008-11-15 Řídicí vůz 954.003 je od 12. 11. 2008. Mezitím došlo k odstavení vozu 954.002, který odjel do PARS Šumperk na montáž žlutých zásuvek. Aktualizován snímek řídicího vozu 954.007.
2008-12-03 Do Brna jsou redislokovány první dva ze tří nových vozů řady 954. Dne 2. 12. 2008 dojel na Sp 1646 vůz 954.006 (ve stavu DKV Brno administrativně od 1. 12. 2008) a na tomtéž vlaku 5. 12. 2008 dorazí i vůz 954.001.
2008-12-13 Od 11. 12. 2008 je opět v provozu vůz 954.002.

bfbrdtn

Řídicí vozy řady 954 jsou skutečnou raritou mezi ostatními vozovými řadami. Ke stavbě řídicího vozu totiž posloužila vozová skříň a podvozky z poštovního vozu řady Postw (ex Postmw). První vůz s označením 954.001 (ex Postmw 50 54 90-40 242-5, 1984/87922) a řadou Bdbftn byl dokončen firmou PARS Šumperk v roce 2006, načež byl vystaven na výstavě Czech Raildays v Ostravě v červnu 2006. Další vůz - 954.002 - byl vystaven na strojírenském veletrhu v Brně v září 2006. Na jaře 2007 byly vozy přeznačeny na řadu Bfbrdtn.


Další variantou je provedení i s 1. vozovou třídou. Tyto vozy jsou označeny inventárními čísly od 201 výše, tzn.
954.2 a honosí se písmenným označením ABfbrdtn. Tyto vozy se prozatím v DKV Brno nevyskytují.

V DKV Brno se nachází 5 vozů řady 954 v provedení s 2. vozovou třídou (písmenné označení Bfbrdtn), přičemž 4 vozy jsou turnusovány.

PS Horní Heršpice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení Jméno

Poznámka

Aktualizace
Postmw 50 54 90-40 200-3 1984/87880* Bfbrdtn 96 54 0 954.002-2 ALOIS *na BVV v září 2006 na sobě měl vůz štítek 1984/87913 ... (důvod změny?) 2008-12-11
Postmw 50 54 90-40 243-3 1984/87923 Bfbrdtn 96 54 0 954.003-0 ZdeŇka   2008-11-12
Postmw 50 54 90-40 209-4 1984/878xx Bfbrdtn 96 54 0 954.004-8 FERDA   2008-11-01
Postmw 50 54 90-40 211-0 1984/87891 Bfbrdtn 96 54 0 954.007-1 MarkÉtka   2008-10-28
Postmw 50 54 90-40 246-6 1984/87926 Bfbrdtn 96 54 0 954.008-9

ToniČka

  2008-10-02

Na rozdíl od GVD 2006/2007 jsou vozy turnusovány zásadně ve spojení s vloženým vozem řady 054, nebudou jsou tedy plánovány řazení jen s motorovým vozem řady 854 bez přípojného vozu. S řídicími vozy řady 954 se můžeme setkat na tratích:

Oproti předchozímu GVD 2006/2007 nebudou tyto vozy pravidelně zajíždět z Jihlavy do Havlíčkova Brodu a z Moravských Bránic do Ivančic. Naopak nově se objeví na trati Brno hl. n. - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště - Bylnice.

Turnusová skupina 945 představuje třídenní oběh spolu s přípojnými vozy řady 054 (viz TS 045) a motorovými vozy řady 854 z TS 846 (změny od 3. 3. 2008 jsou vyznačeny modře):

054 + 954
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Rk 4492 Be / 4433 Bo / 4890 Za / 4831 Bo / 4808 Ja / 1663 Bo / 4838 Za / 4849 Bo / 4844 Za / 4855 Bo / 4852 Na Rk 4492 Be / 4433 Bo / 4822 Tr / 4839 Bo / 4808 Ja / 4813 Bo / 4842 Za (Na) / 4857 Bo / 4852 Na [přechází na (+) 4874] Na 4874 Tr / 4839 Bo / 4808 Ja / 4813 Bo / 4842 Za (Na) / 4857 Bo / 4852 Na
2. Na 4827 Bo / 4824 Tr / 4841 Bo / 4834 Na / 4851 Bo / 4846 Na Na 4805 Bo / 4806 Ja / 4811 Bo / 4836 Za (Na) / 4851 Bo / 4846 Na [přechází na (+) 4805] Na 4805 Bo / 4806 Ja / 4811 Bo / 4836 Za (Na) / 4851 Bo / 4846 Na
3. Na 4835 Bo / 4826 Na / 4843 Bo / 4810 Ja / 4815 Bo / 4448 Be / 4495 Rk Na 4835 Bo / 4826 Za (Na Rp) / 4843 Bo / 4810 Ja / 4815 Bo / 4850 Ok [přechází na (+) 4835] Ok 4835 Bo / 4826 Za (Na Rp) / 4843 Bo / 4810 Ja / 4815 Bo / 4448 Rk

Čtvrtý vůz, zařazený do turnusové skupiny 946, vyjíždí z Brna do Rakšic a do Bylnice řazený společně s přípojným vozem řady 954 (TS 946) a motorovým vozem řady 854 (TS 847):

054 + 954
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 4400 Rk / 4435 Bo / 1721 By / 1728 Bo

Bo 1723 By / 1730 Bo / 4153 Ky / 4171 Vi

Vi 4102 Bo / 1721 By / 1728 Bo

 

Zkušební provoz lokomotivy 242.204 a řídicího vozu 954.003

Zkušební provoz soupravy lok. 242.204 + vůz Bdmtee 50 54 22-454 262-2 + řídicí vůz 954.003 proběhl ve dnech 31. 3. - 4. 4. 2008 v jednodenním oběhu místo lok. ř. 210 + 2 vozů ř. Bdmtee:
Bo 4952 Kř / 4963 BS / Sv 4992 Ma / Sv 4655 Bo / 4655 Hv / 4650 Bo / Sv 4650 Ma / Sv 4995 BS / 4972 Kř / 4973 BS / 4976 BS / 4977 Bo.
Lokomotiva 242.204 byla řazena směrem ke Kuřimi, řídicí vůz 954.003 ku Slatině.
Os 4952 jel v řazení lok. 242.204 + Bdmtee + řídicí vůz 954.003 + Bdmtee275 + Bdmtee + lok. ř. 210.

 

Provoz řídicích vozů ř. 954 DKV Brno v GVD 2006/2007.