Přípojné vozy ř. Bdtn756 (býv. ř. 054)

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2008-11-23 Popis GVD 2008/2009. Stav a události v GVD 2007/2008 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2008-12-03 Tabulka s přehledem vozů řady 054 v DKV Brno doplněna o dva nové vozy - 054.256 a 054.274.
2008-12-18 Opraven nový inventární stav vozů řady 054 v DKV Brno. Celkově jich nemá být 11, ale jen 9, což už se naplnilo.
2009-01-17 Upraven text u všech řad vozů v souvislosti s přečíslováním přípojných vozů k 1. 1. 2009.
2009-05-24 Vůz Bdtn756 303 je od 12. 5. 2009 odstaven z důvodu poškození dveří.
2009-06-13 Změna v TS 048 od 14. 6. 2009.
2009-06-19 Po opravě dveří je od 16. 6. 2009 vůz Bdtn756 303 zpět v provozu.
2009-07-04 Vůz Bdtn756 305 má rozbité okno a od 24. 6. 2009 je odstaven.
2009-07-24 Okno ve voze Bdtn756 305 je vyměněno a vůz je od 22. 7. 2009 provozní.

bdtn756

Vozy řady Bdtn756 jsou rekonstruované vozy původní řady Baim, později Bmnp, Bnp, od let 1994/1995 též vedených jako řada 053. Úpravy se ujaly KOS Krnov a jako první byl v roce 2005 upraven vůz Btn755 053.072. Po úpravě obdržel označení Bdtn 054.240, tzn. s původním inventárním číslem (dříve byl označen 70 54 20-09 240). Dodávky vozů řady Bdtn756 do dep kolejových vozidel v současné době stále probíhají.

V DKV Brno se vozy této řady objevily v prosinci 2006. V GVD 2006/2007 i 2007/2008 byly turnusovány 4 vozy. V současném GVD 2008/2009 se v DKV Brno počet turnusovaných vozů řady Bdtn756 zvedl na 7 vozů. Inventární počet vozů stoupl na 9 vozů.

PS Horní Heršpice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace
Baim 70 54 20-09 217-7 1970/71472 Bdtn756 50 54 21-29 302-6 později Btn 053.017 // Btn755 053.017 // Bdtn 95 54 5 054 217-5 2009-01-17
Baim 70 54 20-09 248-2 1970/71503 Bdtn756 50 54 21-29 303-4 později Btn 053.077 // Btn755 053.077 // Bdtn 95 54 5 054 248-0 2009-06-19
Baim 70 54 20-09 236-7 1970/71491 Bdtn756 50 54 21-29 304-2 později Btn 053.021 // Bdtn 95 54 5 054 236-5 2009-01-17
Baim 70 54 20-09 222-7 1970/71477 Bdtn756 50 54 21-29 305-9 později Btn 053.019 // Bdtn 95 54 5 054 222-5 2009-07-22
Baim 70 54 20-09 286-2 1970/71878 Bdtn756 50 54 21-29 306-7 později Btn 053.040 // Btn755 053.040 // Bdtn 95 54 5 054 286-0 2009-01-17
Baim 70 54 20-09 303-5 1970/71895 Bdtn756 50 54 21-29 307-5 později Btn 053.026 // Bdtn 95 54 5 054 303-3 2009-01-17
Baim 70 54 20-09 256-5 1970/71511 Bdtn756 50 54 21-29 316-6 později Btn 053.082 // Btn755 053.082 // Bdtn 95 54 5 054 256-3 2009-01-17
Baim 70 54 20-09 274-8 1970/71866 Bdtn756 50 54 21-29 317-4 později Bnp 053.274-7 ZSSK // Bdtn 95 54 5 054 274-6; ex ZSSK; 2009-01-17
Baim 70 54 20-09 283-9 1970/71875 Bdtn756 50 54 21-29 318-2 později Bnp 053.283-8 ZSSK // Bdtn 95 54 5 054 283-7; ex ZSSK; 2009-01-17

Sedm turnusovaných vozů je rozděleno do tří turnusových skupin 046 až 048. První dvě turnusové skupiny - 046 a 047 - představují oběhy souprav vozů ř. 854 + Bdtn756 + Bfbrdtn794 (býv. ř. 954). Na rozdíl od GVD 2007/2008 budou opět existovat oběhy přípojných vozů řady Bdtn756 bez řídících vozů řady Bfbrdtn794 (býv. ř. 954) - turnusová skupina 048.

S přípojnými vozy řady Bdtn756 se můžeme setkat na tratích:

Oproti předchozímu GVD 2007/2008 jezdí tyto vozy nově mezi Starým Městem u Uherského Hradiště a Uherským Hradištěm a mezi Bylnicí a Vlárským průsmykem.

Turnusová skupina 046 představuje třídenní oběh spolu s motorovými vozy řady 854 (TS 846) a řídícími vozy řady Bfbrdtn794 (TS 946):

Bdtn756 + Bfbrdtn794
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Rk 4:15 4492 Be / 4423 Bo / 4890 Za / 4831 Bo / 1723 Su / 12253 Uh / 12256 Su / 1728 Bo / 4852 Na Rk 4:15 4492 Be / 4423 Bo / 4822 Tr / 4839 Bo / 4808 Ja / 4813 Bo / 4842 Na / 4857 Bo / 4852 Na [a přechází na (+) 4874] Na 4874 Tr / 4839 Bo / 4808 Ja / 4813 Bo / 4842 Na / 4857 Bo / 4852 Na
2. Na 4827 Bo / 4824 Tr / 4841 Bo / 4834 Na / 4851 Bo / 4846 Na Na 4805 Bo / 4806 Ja / 4811 Bo / 4836 Na / 4851 Bo / 4846 Na [a přechází na (+) 4805] Na 4805 Bo / 4806 Ja / 4811 Bo / 4836 Na / 4851 Bo / 4846 Na
3. Na 4835 Bo / 4826 Na / 4843 Bo / 4810 Ja / 4875 Tr / 4815 Bo / 4428 Be / 21:54 4495 Rk Na 4835 Bo / 4826 Na / 4843 Bo / 4810 Ja / 4815 Bo / 4428 Rk [a přechází na (+) 4496] Rk 6:46 4496 Be / 4463 Rk / 4429 Bo / 4826 Na / 4843 Bo / 4810 Ja / 4815 Bo / 4428 Rk

"Motograf", nebo-li souprava sestavená z vozů řad 854 + Bdtn756 + Bfbrdtn794 (TS 847 a TS 947) vyjíždí ve dvoudenním oběhu na "vláře" v turnusové skupině 047:

Bdtn756 + Bfbrdtn794
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Vi 4102 Bo / 4105 Vi / 4112 Bo / 4111 Su / 4118 Bo / 4117 Vi
[v (1),(2),(4) přechází na (2),(3),(5) 4102] [v (5) přechází na (6) 4160]

Vi 4160 Ky / 4146 Bo / 1721 Su / 12251 Uh / 12252 Su / 1726 Bo / 4117 Vi

Vi 4160 Ky / 4146 Bo / 1721 Su / 12251 Uh / 12252 Su / 1726 Bo / 4117 Vi [a přechází na (1) 4102]
2. Vi vlož4102 Ky / 4167 Vi / 4108 Bo / 4109 Uh / pk4309 Ku / 4116 Bo / 4115 Vi / 1734 Bo / 1735 Vi
[v (1),(2),(4) přechází na (2),(3),(5) vlož4102] [v (5) přechází na (6) 1720]
Vi 1720 Bo / 1723 Su / 12253 Uh / 4334 Su / 4357 Uh / 12256 Su / 1728 Bo / 4115 Vi / 1734 Bo / 1735 Vi Vi 1722 Bo / 1723 Su / 12253 Uh / 4334 Su / 4357 Uh / 12256 Su / 1728 Bo / 1735 Vi [a přechází na (1) vlož4102]

Samostatně řazené vozy řady Bdtn756 nalezneme v dvoudenním oběhu v turnusové skupině 048. Změny platné od 14. 6. 2009 jsou vyznačeny červeně:

Bdtn756
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 4830 Rp Na / 4845 Bo / 4814 Ok / 4886 Ja / 4819 Bo [v (1)-(4) přechází na (2)-(5) 4830]

Bo 1725 Su / 1730 Bo / 1731 Uh / 12276 Su / 1736 Bo

By 4363 Vp / 1724 Bo / 1725 Su / 1730 Bo / 4157 Ni
2. (1)-(4): Ni 0:05 4190 Ns / 4140 Bo / 4103 Vi / 4110 Bo / 1725 Su / 1730 Bo / 4157 Ni [a přechází na (2)-(5) 4190]
(5): Ni 0:05 4190 Ns / 4140 Bo / 4103 Vi / 4110 Bo
Bo 4107 Vi / 4114 Bo / 4113 Vi / 1732 Bo / 1733 By odstaven v Brně

 

Provoz přípojných vozů ř. 054 DKV Brno v GVD 2006/2007.

Provoz přípojných vozů ř. 054 DKV Brno v GVD 2007/2008.