Motorové jednotky ř. 814 (+ vložené vozy ř. 014 nebo řídící vozy ř. 914)

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2008-11-23 Popis GVD 2008/2009. Stav a události v GVD 2007/2008 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2008-12-18 Dne 13. 12. 2008 byla jednotka 814.219+014.010+814.220 nasazena na maloměřických výkonech. Tím skončilo její přechodné působení v okolí Veselí nad Moravou. Téhož dne byla po střetu na přejezdu vrácena do provozu jednotka 814.209+014.005+814.210.
2009-01-15 Jednotka 814.219+014.010+814.220 v lednu zatím poněkud stávkuje. V TS 802 se tím pádem objevuje na záskok lok. ř. 714 s přípojnými vozy.
2009-01-18 Ve čtvrtek 15. 1. 2009 došlo na přejezdu u Strážnice ke střetu jednotky 814.208 (v čele)+014.004+814.207 s automobilem. Rozsah poškození je u vozu 814.208 poněkud vyšší. Do doby znovuzprovoznění této jednotky je do Veselí nad Moravou zapůjčena jednotka 814.219+014.010+814.220 (administrativně zůstává va Maloměřicích). Obraty TS 802 tak do odvolání zajišťuje souprava lok. ř. 714 s vozy Btax780 a BDtax782.
2009-01-23 Náhrada chybějící třídílné Regionovy, která bude nějaký čas po střetu s automobilem u Strážnice odstavena a opravována, bude vyřešena zajímavým způsobem. V těchto dnech se připravuje na předání v PARS Šumperk dvoudílná Regionova 814.063 a 914.063 s určením pro DKV Česká Třebová. Protože se shodou okolností provoz bez této jednotky v českotřebovském depu ještě obejde, bude z PARS Šumperk prvně dočasně předána do DKV Brno. Po návratu jednotky 814.207+014.004+814.208 do provozu se jednotka 814.063+914.063 obratem předá do DKV Česká Třebová.
2009-01-28 Do Brna zapůjčená jednotka 814.063+914.063 je ode dneška nasazena do pravidelného provozu, administrativně je do Brna přidělena dnem 27. 1. 2009.
2009-02-10 V 18:56 hodin dne 9. 2. 2009 dorazila do ŽST Havlíčkův Brod ze Šumperka jednotka 814.067+914.067 s určením do PP Telč, nicméně zatím se má vyskytovat v PJ Havlíčkův Brod. Tímto dnem je rovněž administrativně vedena v DKV Brno.
2009-02-24 Návratem "veselské" jednotky 814.207+014.004+814.208 z opravy po násilném poškození a vrácením jednotky 814.219+014.010+814.220 z Veselí nad Moravou do Maloměřic jsou dnem 23. 2. 2009 v Maloměřicích opět provozní všechny tři třídílné jednotky řady 814.2.
2009-03-05 Od 24. 2. 2009 jsou ve stavu DKV Brno - PJ Havlíčkův Brod další dvě dvoudílné Regionovy, a sice jednotky 814.068+914.068 a 914.069+914.069. Počet dvoudílných jednotek provozovaných v Havlíčkově Brodě a Telči se tak zvýšil na sedm.
2009-04-08 V pátek 3. 4. 2009 byla zastavena drážní doprava mezi ŽST Lipov a ŽST Velká nad Veličkou z důvodu nesjízdnosti tratě ("ujetí" náspu kousek za zastávkou Louka u Ostrohu směrem na Velkou nad Veličkou). Veselské Regionovy byly posíleny o maloměřickou jednotku 814.217+014.009+814.218 (pojistka zálohy Regionov, v ŽST Lipov se zatím nedá objíždět souprava hnacím vozidlem). Do TS 802 byla znovu povolána dočasně přidělená jednotka 814.063+914.063.
2009-06-08 Dnem 26. 5. 2009 se ve stavu DKV Brno objevila další - celkově sedmá - třídílná jednotka 814.237+014.019+814.238 a nachází se ve stavu PJ Maloměřice.
2009-06-13 Jednotka 814.063+914.063, přidělená přechodně do DKV Brno od 27. 1. 2009, svoje působení v Brně dnem 7. 6. 2009 skončila; počínaje 8. 6. 2009 je vedena pod DKV Olomouc. K termínu změny železničního jízdního řádu 14. 6. 2009 zaniká turnusová skupina 890, její výkony přechází do TS 876 a 889. U brněnských Regionov nastala od 14. 6. 2009 změna v TS 801.
2009-07-18 Osobní doprava na trati Veselí nad Moravou - Vrbovce je od 16. 7. 2009 opět provozována podle platného jízdního řádu. Od 1. 7. 2009 jsou do té doby havlíčskobrodské (814.042, 814.043, 814.067) a telčské (814.010, 814.011, 814.068, 814.069) "Regionovy" vykazovány hromadně pod PJ Havlíčkův Brod.
2009-07-26 Střet s autem na přejezdu mezi Veselím nad Moravou a Strážnicí dne 18. 7. 2009 je důvodem odstavení jednotky 814.209+014.005+914.210.
2009-08-14 Po dobu letních prázdnin nastává změna turnusových skupin maloměřických Regionov, místo tří jednotek jezdí pouze dvě: TS 801 je jednodenní, s výjimkou vlaku (5) 14955 // (6) 4950 se jednotka pohybuje jen na "staré tišnovce", jednodenní TS 802 vypadá podobně, tzn. s výjimkou vlaku (6) 14955 // (7) 4950 jezdí Regionova rovněž pouze na trati 251. Jednotka 814.209+014.005+914.210 je po střetu se silničním vozidlem opravena a 30. 7. 2009 byla nasazena do provozu.
2009-12-01 Do DKV Brno byla dnem 21. 11. 2009 předisponována z DKV Plzeň motorová jednotka 814.239+014.020+814.240, nachází se ve stavu PJ Maloměřice.
2009-12-04 Od 3. 12. 2009 je v PJ Maloměřice další motorová jednotka, a sice 814.229+014.015+814.230 z DKV Olomouc.

Motorové jednotky, obchodně nazývané "Regionova" jsou dvojího typu:

Modernizaci vozidel provádí šumperská firma PARS NOVA, a. s.

Motorové jednotky řady 814.0

Dvoudílné jednotky řady 814.0 jsou v počtu 7 jednotek provozovány v PJ Havlíčkův Brod (do konce června 2009 byly jednotky přiřazeny do PJ Havlíčkův Brod a pod PP Telč). Turnusováno je 6 jednotek.

PJ Havlíčkův Brod

Původní označení Rok/výr. číslo Rekonstrukce z vozu Současné označení

Poznámka

Aktualizace
M 152.0164 810.164 1977/79543 95 54 5 814.010-5   2008-12-14
Blm 70 54 24-29 112-2 010.217 1976/77979 95 54 5 914.010-4   2008-12-14
           
M 152.0108 810.108 1976/78618 95 54 5 814.011-3   2008-12-14
Blm 70 54 24-29 514-9 010.074 1979/81597 95 54 5 914.011-2   2008-12-14
           
M 152.0442 810.442 1981/84096 95 54 5 814.042-8   2008-12-14
Blm 70 54 24-29 378-9 010.109 1979/81461 95 54 5 914.042-7   2008-12-14
           
M 152.0308 810.308 1978/80547 95 54 5 814.043-6   2008-12-14
Blm 70 54 24-29 845-7 010.312 1982/85647 95 54 5 914.043-5   2008-12-14
           
M 152.0047 810.047 1976/77731 95 54 5 814.067-5   2009-02-09
Blm 70 54 24-29 213-8 010.517 1977/78951 95 54 5 914.067-4   2009-02-09
           
M 152.0246 810.246 1978/80485 95 54 5 814.068-3   2009-02-24
Blm 70 54 24-29 287-2 010.378 1978/80036 95 54 5 914.068-2   2009-02-24
           
M 152.0619 810.619 1984/87819 95 54 5 814.069-1   2009-02-24
Blm 70 54 24-29 228-4 010.458 1977/78966 95 54 5 914.069-0   2009-02-24

Dvě motorové jednotky řady 814.0 PJ Havlíčkův Brod jsou od začátku GVD 2009/2010 zařazeny do dvoudenní turnusové skupiny 876. Do 13. 6. 2009 se jednalo o vozební ramena do Pardubic, Kolína a nedělní obrat v Novém Městě nad Moravou, od 14. 6. 2009 jsou v této TS zahrnuty i oběhy z Havlíčkova Brodu přes Jihlavu do Velkého Meziříčí, Kralic nad Oslavou a Znojma, dosud tyto výkony prováděly telčské Regionovy v TS 890 (telčská TS 890 byla k 14. 6. 2009 zrušena).

Stav do 13. 6. 2009:

814.042+914.042, 814.043+914.043
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1)-(4): Hb 5320 ZuS / 1985 Hb / 5300 Pa / 5305 Hb / 5384 Chot / př5307 Hb / pk5306 ZnD / př5311 Hb / 5920 Ko / 5961 Čás
(1)-(4): Hb 5320 ZuS / 1985 Hb / 5300 Pa / 5305 Hb / 5384 Chot / př5307 Hb / pk5306 Hlin / př5311 Hb / 5920 Ko / 5961 Čás
Hb 5920 Ko / 5961 Čás Hb 14875 Zd / poh1767 Nn / 14880 Hb / 5920 Ko / 5961 Čás
2. Čás 5933 Sv / 9243 Hb / pk5930 Sv / 5930 Čás / 5935 Hb / 5304 Pa / 5313 Hb / 5326 ZuS / 5329 Hb / 5388 Chot / 5389 Hb Čás 5931 Hb / 1986 Pa / 5305 Hb / 5304 Pa / 5313 Hb / 5326 ZuS / 5329 Hb Čás 5931 Hb / 1986 Pa / 5305 Hb / 5304 Pa / 5313 Hb / 5326 ZuS / 5329 Hb

Stav od 14. 6. 2009:

814.0
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Hb 5320 ZuS / 1985 Hb / 5300 Pa / 5305 Hb / 5384 Chot / př5307 Hb / poh8353 Ja / 4877 Tr / 24919 Sd / 24918 VM Hb 5920 Ko / 5961 Čás Ok 24805 Zo / 24810 Ok / 24809 Zo / 24818 Ok / 24817 Zo / 24824 Ok
2. (1): Ok poh4825 Kc / 4874 Hb / 5304 Pa / 5313 Hb / 5326 ZuS / 5329 Hb / 5388 Chot / 5389 Hb
(2)-(5): VM 24921 Kc / 4874 Hb / 5304 Pa / 5313 Hb / 5326 ZuS / 5329 Hb / 5388 Chot / 5389 Hb
VM 24923 Na / 4874 Ja / 4873 Tr / 24804 Ok / 24805 Zo / 24810 Ok / 24809 Zo / 24818 Ok / 24817 Zo / 24824 Ja / 4879 Ok Čás 5931 Hb / 1986 Pa / 5305 Hb / 5304 Pa / 5313 Hb / 5326 ZuS / 5329 Hb

 

Od začátku GVD 2008/2009 existoval v Telči dvoudenní turnus jednotek ř. 814.0, jednalo se o turnusovou skupinu 890. Regionovy se pohybovaly nejen na trati Slavonice - Kostelec u Jihlavy, ale zajížděly rovněž do Velkého Meziříčí, Kralic nad Oslavou či Znojma.
Tento stav trval do 1. změny osobní dopravy ke dni 8. 3. 2009. Tehdy vznikl další dvoudenní oběh jednotek ř. 814.0 (TS 889), tyto jednotky převzaly vozbu zabezpečovanou motorovými vozy ř. 810 na trati Slavonice - Kostelec u Jihlavy.
K 14. 6. 2009 nastala další změna. Turnusová skupina
890 byla zrušena, část výkonů (Velké Meziříčí, Kralice nad Oslavou, Znojmo) přešly pod tehdy havlíčkobrodské Regionovy v TS 876 a část výkonů přešla do turnusové skupiny 889, která se stala čtyřdenní. Jednotky řady 814.0 vyjíždí do Slavonic, Okříšek, Nového Města na Moravě, Kolína a Pardubic.

Stav do 13. 6. 2009:
TS 889:

814.068+914.068, 814.069+914.069
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Tc 28341 Si / 28360 Da / 28330 Kos / 28307 Tc / 28343 Si / 28342 Tc / 28345 Da / 28332 Kos / 28319 Si / 28318 Kos / 28325 Si / 28364 Da / 28365 Si Tc 28332 Kos / 28317 Si / 28316 Kos / 28325 Si Tc 28302 Kos / 28307 Si / 28340 Tc / 28332 Kos / 28317 Si / 28316 Kos / 28325 Si / 28364 Da / 28363 Si
2. (1)-(4): Si 28300 Kos / 28331 Da-m / 28390 Da / 28361 Si / 28308 Kos / 28309 Tc / 28356 Kos / 28315 Si / 28314 Kos / 28323 Si / 28322 Kos / 28355 Da / 28336 Tc
(5): Si 28300 Kos / 28331 Da-m / 28390 Da / 28361 Si / 28308 Kos / 28309 Tc / 28356 Kos / 28315 Si / 28314 Kos / 28323 Si / 28322 Kos / 28335 Da / 28336 Kos / 28355 Tc
Si 28302 Kos / 28307 Si / 28340 Tc / 28354 Kos / 28313 Si / 28312 Kos / 28321 Si / 28320 Kos / 28353 Tc Si 28306 Kos / 28309 Si / 28344 Tc

TS 890:

814.010+914.010, 814.011+914.011
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1): Ok 4823 Sd / 24920 BuT / 24921 Kc / 4874 Ja / 28311 Si / 28362 Da / 28334 Kos / 28333 Da / 28346 Tc
(2)-(5): VM 24921 Kc / 4874 Ja / 28311 Si / 28362 Da / 28334 Kos / 28333 Da / 28346 Tc
VM 24923 Na / 4874 Ja / 4873 Tr / 24804 Ok / 24805 Zo / 24810 Ok / 24809 Zo / 24818 Ok / 24817 Zo / 24824 Ja / 4879 Ok Tc 28354 Kos / 28313 Si / 28312 Kos / 28321 Si / 28320 Kos / 28353 Tc
2. Tc 28350 Kos / 28301 Si / 28304 Ja / poh4811 Ok / 4878 Ja / 4877 Tr / 24917 Sd / 24916 Kř / 24957 VMz / 19:26 24996 VM Tc 28350 Kos / 28303 Si / 28306 Kos / 28309 Si / 28344 Tc Ok 24805 Zo / 24810 Ok / 24809 Zo / 24818 Ok / 24817 Zo / 24824 Ok

Stav od 14. 6. 2009:
TS
889:

814.0
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1)-(4): Tc 28350 Kos / 28301 Si / 28304 Ja / poh4811 Ok / 4878 Ja / poh8342 Hb / 5916 Ko / 5917 Vč / 5920 Ko / 5961 Čás
(5): Tc 28350 Kos / 28301 Si / 28304 Ja / poh4811 Ok / 4878 Ja / poh8342 Hb / 5920 Ko / 5961 Čás
odstavena v Telči Hb 14875 Zd / poh1767 Nn / 14880 Hb / 5920 Ko / 5961 Čás
2. Čás 5933 Sv / 9243 Hb / pk5930 Sv / 5930 Čás / 5935 Hb / 14839 Ja / 28311 Si / 28362 Da / 28334 Kos / 28333 Da / 28346 Tc Čás 5931 Hb / 1986 Pa / 5305 Hb / 5304 Pa / 5313 Hb / 5326 ZuS / 5329 Hb [a přechází na (+) 14875] Tc 28302 Kos / 28307 Si / 28340 Tc / 28354 Kos / 28313 Si / 28312 Kos / 28321 Si / 28320 Kos / 28353 Tc
3. Tc 28341 Si / 28360 Da / 28330 Kos / 28307 Tc / 28343 Si / 28342 Tc / 28345 Da / 28332 Kos / 28319 Si / 28318 Kos / 28325 Si / 28364 Da / 28365 Si Tc 28303 Si / 28306 Kos / 28309 Si / 28344 Tc / 28332 Kos / 28317 Si / 28316 Kos / 28325 Si [a přechází na (+) 28306] Si 28306 Kos / 28309 Si / 28344 Tc / 28332 Kos / 28317 Si / 28316 Kos / 28325 Si / 28364 Da / 28363 Si
4. Si 28300 Kos / 28331 Da-m / 28390 Da / 28361 Si / 28308 Kos / 28309 Tc / 28356 Kos / 28315 Si / 28314 Kos / 28323 Si / 28322 Kos / 28355 Da / 28336 Tc Si 28302 Kos / 28307 Si / 28340 Tc / 28354 Kos / 28313 Si / 28312 Kos / 28321 Si / 28320 Kos / 28353 Tc [a přechází na (1) 28350] odstavena v Telči

 

 

 

Motorové jednotky řady 814.2

PJ Maloměřice

V okolí Brna jsou turnusovány 3 třívozové motorové jednotky řady 814.2. Od počátku GVD 2008/2009 zde byly inventárně 3 jednotky, od 26. 5. 2009 se inventární počet zvýšil na 4 jednotky, od 24. 11. 2009 na 5 a od 3. 12. 2009 na 6.

Původní označení Rok/výr. číslo Rekonstrukce z vozu Současné označení

Poznámka

Aktualizace
M 152.0456 1981/84110 810.456 95 54 5 814.217-6 zapůjčen do Veselí nad Moravou 2009-04-06
Blm 70 54 24-29 562-8 1981/84185 010.142 95 54 5 014.009-5 zapůjčen do Veselí nad Moravou 2009-04-06
M 152.0013 1975/77697 810.013 95 54 5 814.218-4 zapůjčen do Veselí nad Moravou 2009-04-06
           
M 152.0023 1976/77707 810.023 95 54 5 814.219-2   2008-12-14
Blm 70 54 24-29 014-0 1976/77881 010.492 95 54 5 014.010-3   2008-12-14
M 152.0238 1977/79617 810.238 95 54 5 814.220-0   2008-12-14
           
M 152.0128 1976/78638 810.128 95 54 5 814.227-5   2008-12-14
Blm 70 54 24-29 183-3 1977/78921 010.337 95 54 5 014.014-5   2008-12-14
M 152.0169 1977/79548 810.169 95 54 5 814.228-3   2008-12-14
           
M 152.0377 1981/84031 810.377 95 54 5 814.229-1   2009-12-03
Blm 70 54 24-29 728-5 1982/85530 010.405 95 54 5 014.015-2   2009-12-03
M 152.0211 1977/79590 810.211 95 54 5 814.230-9   2009-12-03
           
M 152.0374 1981/84028 810.374 95 54 5 814.237-4   2009-05-26
Blm 70 54 24-29 512-3 1979/81595 010.005 95 54 5 014.019-4   2009-05-26
M 152.0085 1976/78595 810.085 95 54 5 814.238-2   2009-05-26
           
M 152.0069 1976/77753 810.069 95 54 5 814.239-0   2009-11-24
Blm 70 54 24-29 051-2 1976/77918 010.447 95 54 5 014.020-2   2009-11-24
M 152.0388 1981/84042 810.388 95 54 5 814.240-8   2009-11-24

Dvě "Regionovy" jsou zařazeny do dvoudenního oběhu v turnusové skupině 801. Kromě kmenových výkonů na lince S1 Tišnov - Brno-Slatina zajíždí na "staré tišnovce" až do Žďáru nad Sázavou, v jednom případě ji uvidíme i ve Vranovicích. Změny platné od 14. 6. 2009 jsou vyznačeny červeně:

814.2
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1): Ti 3:25 poh14990 Ne / 14941 Ti / 14940 Bp / 14945 BS / 4964 Km / 4967 BS / 9:04 4998 Bo / 4952 Km / 4933 Vn / 4654 Ma / 13:46 poh4993 BS / 4970 Km / 4971 BS / 4976 Km / 4977 BS / 4982 Km / 4983 BS / 4988 Ti / 14922 Bp

(2)-(5) (4): Ti 3:25 14990 Ne / 14941 Ti / 14940 Bp / 14945 BS / 4964 Km / 4967 BS / 9:04 4998 Bo / 4952 Km / 4933 Vn / 4654 Ma / 13:46 poh4993 BS / 4970 Km / 4971 BS / 4976 Km / 4977 BS / 4982 Km / 4983 BS / 4988 Ti / 14922 Ro Bp

(5): Ti 3:25 14990 Ne / 14941 Ti / 14940 Bp / 14945 BS / 4964 Km / 4967 BS / 9:04 4998 Bo / 4952 Km / 4933 Vn / 4654 Ma / 13:46 poh4993 BS / 4970 Km / 4971 BS / 4976 Km / 4977 BS / 4982 Km / 4983 BS / 4988 Ti / 14922 Nn / 14933 Ro
Bo 4950 Ti / 14946 Nd / 14947 Ti / 14908 Zd / 14917 Ti / 14952 Nd / 14953 Ti / 14922 Bp Bo 4950 Ti / 14908 Zd / 14917 Ti / 14952 Nd / 14953 Ti / 14922 Bp
2. (1)-(4): Bp Ro 14943 BS / 4962 Km / 4965 BS / 8:05 4994 Ma / 13:46 4993 BS / 4972 Km / 4973 BS / 4978 Km / 4979 BS / 4984 Ti / 14952 Nd / 14953 Ti / 14954 Nd / 14955 Ti

(5): Bp Ro 14943 BS / 4962 Km / 4965 BS / 8:05 4994 Ma / 13:46 4993 BS / 4972 Km / 4973 BS / 4978 Km / 4979 BS / 4984 Ti / 14952 Nd / 14953 Ti / 14954 Nd / 14955 Bo
Ro 14943 Ti / 14942 Nd / 14907 Ti / 14906 Zd / 14913 Ti / 14916 Zd / 14925 Ti / 14955 Bo Bp Ro 14905 Ti / 14906 Zd / 14913 Ti / 14916 Zd / 14963 Nn / 14964 Zd / 14925 Ti

Třetí maloměřická motorová jednotka 814.2 na "starou tišnovku" nezajíždí, pohybuje se mezi Tišnovem, Brnem-Slatinou a Vranovicemi. Více je patrné z oběhů turnusové skupiny 802:

814.2
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1): Ma 4:03 14992 Ti / 4961 BS / 4960 Km / 4963 BS / 6:58 4992 Ma / 4653 Vn / 4928 Km / 4935 Vn / 4656 Ma / 14:33 4995 BS / 4974 Km / 4975 BS / 4980 Km / 4981 BS / 4986 Ti

(2)-(4): Ti 4961 BS / 4960 Km / 4963 BS / 6:58 4992 Ma / 4653 Vn / 4928 Km / 4935 Vn / 4656 Ma / 14:33 4995 BS / 4974 Km / 4975 BS / 4980 Km / 4981 BS / 4986 Ti

(5): Ti 4961 BS / 4960 Km / 4963 BS / 6:58 4992 Ma / 4653 Vn / 4928 Km / 4935 Vn / 4656 Ma / 14:33 4995 BS / 4974 Km / 4975 BS / 4980 Km / 4981 BS / 4986 Ti / 19:35 4997 Ma
odstavena v Maloměřicích odstavena v Maloměřicích

 

PS Veselí nad Moravou

V provozním středisku Veselí nad Moravou jsou nasazeny třívozové jednotky řady 814.2 v počtu 3 jednotek.

Původní označení Rok/výr. číslo Rekonstrukce z vozu Současné označení

Poznámka

Aktualizace
M 152.0095 1976/78605 810.095 95 54 5 814.205-1   2008-12-14
Blm 70 54 24-29 212-0 1977/78950 010.516 95 54 5 014.003-8   2008-12-14
M 152.0591 1982/85824 810.591 95 54 5 814.206-9   2008-12-14
           
M 152.0397 1981/84051 810.397 95 54 5 814.207-8   2009-02-21
Blm 70 54 24-29 116-3 1976/77983 010.218 95 54 5 014.004-6   2009-02-21
M 152.0488 1982/85721 810.488 95 54 5 814.208-5   2009-02-21
           
M 152.0614 1984/87814 810.614 95 54 5 814.209-3   2009-07-30
Blm 70 54 24-29 021-5 1976/77888 010.497 95 54 5 014.005-3   2009-07-30
M 152.0552 1982/85785 809.552 95 54 5 814.210-1   2009-07-30

Všechny jednotky jsou zařazeny do turnusové skupiny 855 a zajišťují vozbu osobních vlaků mezi Hodonínem, Veselím nad Moravou a slovenskými Vrbovci:

814.205+014.003+814.206, 814.207+014.004+814.208, 814.209+014.005+814.210, 814.217+014.009+814.218
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Vi 2751 Jv / 2750 Ho / 14105 Vi / 14150 Sr / 2703 Jv / 2702 Ho / 2759 Jv / 2758 Ho / 2765 Vv / 2764 Ho / 2711 Jv / 2770 Ho / 14113 Vi Vi 2750 Ho / 14103 Vi / 2703 Vrb / 2702 Ho / 2759 Jv / 2758 Ho / 2765 Vv / 16:24 2795 Jv / 2766 Vi / 14104 Ho / 2707 Vrb / 2706 Vi Vi 2703 Vrb / 2702 Ho / 2759 Jv / 2758 Ho / 2765 Vv / 2766 Vi / 14104 Ho / 2707 Vrb / 2706 Vi
2. Vi 14102 Ho / 2701 Vrb / 2700 Ho / 2705 Vrb / 2704 Ho / 2761 Jv / 2760 Ho / 2767 Jv / 2766 Vi / 2769 Jv / 2768 Ho Vi 2701 Jv / 2754 Vi / 2700 Ho / 2705 Vrb / 2704 Ho / 2761 Jv / 13:34 2792 Vv / 2762 Ho / 14109 Vi / 2769 Jv / 2770 Ho / 14143 Vi Vi 2701 Jv / 2754 Vi / 2700 Ho / 2705 Vrb / 2704 Ho / 2761 Jv / 13:34 2792 Vv / 2762 Ho / 14109 Vi / 2768 Ho
3. Ho 2753 Vv / 2752 Ho / 14107 Vi / 14152 Sr / 14153 Vi / 14154 Sr / 2763 Jv / 2762 Ho / 14109 Vi / 14104 Ho / 2707 Vrb / 2706 Vi Ho 2753 Vi Vi 2769 Vv / 18:24 2797 Jv / 2770 Ho / 14113 Vi

 

 

V DKV Brno se již nevyskytují:

Původní označení Rok/výr. číslo Rekonstrukce z vozu Současné označení

Poznámka

Aktualizace
M 152.0010 810.010 1975/77694 95 54 5 814.063-4 v DKV Brno jen dočasně 2009-01-27
Blm 70 54 24-29 422-5 010.014 1979/81505 95 54 5 914.063-3 v DKV Brno jen dočasně 2009-01-27

 

814.063+914.063      
       

Provoz jednotek ř. 814 DKV Brno v GVD 2006/2007.

Provoz jednotek ř. 814 DKV Brno v GVD 2007/2008.