Elektrické lokomotivy ř. 362

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2011-11-20

Popis GVD 2011/2012.

2011-12-18

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2011/2012 a stavu vozidlového parku.

2012-01-15

Lokomotiva 362.040 je od 7. 1. 2012 po modernizaci v provozu.

2012-01-29

Inventární stav lokomotiv řady 362 v DKV Brno stoupl 18. 1. 2012 na 34 příchodem lokomotivy 362.070, předtím vedené jako 363.070 v DKV Plzeň. Tato lokomotiva je zatím odstavená, čeká na "papíry".

2012-02-05

Od 24. 1. 2012 je odstavena lokomotiva 362.165 pro závadu na trakčních motorech. Lokomotiva 362.070 může od 3. 2. 2012 vyjet do pravidelného provozu.

2012-02-12

Dalším odstaveným "esem" s linkou WTB (čímž se opět odkládá vyjetí řídicích vozů řady Bfhpvee295 na trať Břeclav - Přerov), je od 3. 2. 2012 lokomotiva 362.087.

2012-03-04

Do DKV Brno byla dnem 21. 2. 2012 předisponována plzeňská lokomotiva 362.082, inventární počet lokomotiv řady 362 v DKV Brno se tak dostal na 35. Lokomotiva 362.116 je po násilném poškození od 22. 2. 2012 odstavena.

2012-03-18

Od 3. 3. 2012 jsou v provozu "esa" 362.087 a 362.165. Lokomotiva 362.082 má od 13. 3. 2012 vydaný průkaz způsobilosti.

2012-04-01

Dnem 26. 3. 2012 se z lokomotivy 363.023 stalo "rychlé eso" 362.023, nyní je odstavené a čeká na vydání průkazu způsobilosti. Počet lokomotivy řady 362 v DKV Brno tak stoupl na 36. Od 27. 3. 2012 je odstavená lokomotiva 362.060 čekající na výměnu převodovky a dvojkolí. K 19. 3. 2012 došlo ke změně turnusových skupin 303 a 306.

2012-04-14

Provozní jsou lokomotivy 362.116 (od 30. 3. 2012) a 362.023 (od 3. 4. 2012).

2012-05-20

Lokomotiva 362.082 je od 9. 5. 2012 odstavená po výsledcích defektoskopie.

2012-06-03

Dalším "rychlým esem" se stala dne 24. 5. 2012 lokomotiva 362.027 (ex 363.027), počet lokomotiv řady 362 v DKV Brno vzrostl na 37. Od 16. 5. 2012 je pro závadu na trakčním motoru odstavena lokomotiva 362.070. Naopak do provozu se 26. 5. 2012 vrátila lokomotiva 362.082. Od 11. 6. 2012 se ruší turnusová skupina 306 a třídenní TS 303 se rozšiřuje na pětidenní (dochází tedy k plnému nasazení souprav s řídicími vozy řady Bfhpvee295 na osobních vlacích na "ferdinandce").

2012-06-18

Třicátou osmou lokomotivou řady 362 se v DKV Brno stala dne 14. 6. 2012 lokomotiva 362.162, přeznačená po modernizaci z řady 363. "Eso" 362.070 je od 14. 6. 2012 provozní.

2012-06-24

Po násilném poškození v Kolíně (http://www.dicr.cz/v-koline-se-zritila-zed-na-koleje-se-suti-se-srazily-dva-1) je od 15. 6. 2012 odstavená lokomotiva 362.112.

2012-07-05

Lokomotiva 362.060 je od 25. 6. 2012 provozní.

2012-07-22

Zadřená náprava je důvodem odstavení "esa" 362.173 od 3. 7. 2012.

2012-08-26

Lokomotiva 362.173 je od 27. 7. 2012 opět v provozu.

2012-09-02

Z důvodu garančních oprav je od 22. 8. 2012 odstaveno "eso" 362.162.

2012-09-09

Od 2. 9. 2012 je lokomotiva 362.162 opět provozní.

2012-09-23

Dne 10. 9. 2012 vyrazila na R 680 lokomotiva 362.112, opravená po násilném poškození u Kolína.

2012-09-30

Závada na trakčním motoru je důvodem odstavení lokomotivy 362.162 od 21. 9. 2012. O několik dnů, 26. 9. 2012, došlo k dalšímu odstavení - pro závadu na vypružení - lokomotivy 362.113.

2012-10-07

Lokomotiva 362.113 byla opravena velmi rychle, od 1. 10. 2012 je opět provozní.

2012-11-04

Do provozu se 26. 10. 2012 vrátilo "eso" 362.162.

2012-12-08

Od 5. 12. 2012 je po modernizaci k dispozici další "zrychlené eso", a sice lokomotiva 362.056, v současné době probíhá přejímka.


362 Maximální povolená rychlost 120 km/h lokomotiv řady 363 není pro výkony v osobní dopravě dostačující. V roce 1990 Škoda Plzeň vyrobila jednu lokomotivu s maximální povolenou rychlostí 140 km/h s označením 362.001. Další lokomotivy řady 362 vznikly záměnou podvozků mezi lokomotivami řady 162 a 363. Od roku 2009 se modernizace na řadu 362 provádí již bez výměn podvozků. Ve všech případech je lokomotivám ponecháno původní inventární číslo.

 

Lokomotiv řady 362 je ve stavu DKV Brno 39, turnusy jsou vytvořeny pro 32 lokomotiv. Ve srovnání s minulým GVD vzrostla turnusová potřeba o 3 lokomotivy.

PJ Maloměřice

Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

ES 499.1019

1985/8130

91 54 7 362.019-2

 

2011-12-11

ES 499.1021

1985/8132

91 54 7 362.021-8

 

2011-12-11

ES 499.1023

1985/8134

91 54 7 362.023-4

WTB

2012-04-03

ES 499.1027

1985/81348

91 54 7 362.027-5

WTB

2012-05-24

ES 499.1040

1985/8151

91 54 7 362.040-8

 

2012-01-07

ES 499.1042

1985/8153

91 54 7 362.042-4

 

2011-12-11

363.056

1986/8267

91 54 7 362.056-4

WTB; odstavena - přejímka po modernizaci

2012-12-05

363.060

1986/8271

91 54 7 362.060-6

 

2012-06-25

363.070

91 54 7 362.070-5

WTB

2012-06-14

363.080

1987/8291

91 54 7 362.080-4

WTB

2011-12-11

363.082

1986/8293

91 54 7 362.082-0

WTB

2012-05-26

363.087

1988/8338

91 54 7 362.087-9

WTB

2012-03-03

363.111

1988/8362

91 54 7 362.111-7

 

2011-12-11

363.112

1988/8363

91 54 7 362.112-5

 

2012-09-10

363.113

1988/8364

91 54 7 362.113-3

 

2012-10-01

363.116

1988/8367

91 54 7 362.116-6

 

2012-03-30

363.118

1988/8369

91 54 7 362.118-2

 

2011-12-11

363.119

1988/8370

91 54 7 362.119-0

 

2011-12-11

363.120

1988/8371

91 54 7 362.120-8

 

2011-12-11

363.121

1988/8372

91 54 7 362.121-6

 

2011-12-11

363.122

1988/8373

91 54 7 362.122-4

 

2011-12-11

363.123

91 54 7 362.123-2

 

2011-12-11

363.124

91 54 7 362.124-0

 

2011-12-11

363.158

1989/8640

91 54 7 362.158-8

 

2011-12-11

363.159

1989/8641

91 54 7 362.159-6

 

2011-12-11

363.161

1989/8643

91 54 7 362.161-2

 

2011-12-11

363.162

1989/8644

91 54 7 362.162-0

WTB

2012-10-26

363.163

1989/8645

91 54 7 362.163-8

 

2011-12-11

363.164

1989/8946

91 54 7 362.164-6

 

2011-12-11

363.165

1989/8647

91 54 7 362.165-3

WTB

2012-03-03

363.166

1989/8648

91 54 7 362.166-1

 

2011-12-11

363.167

1990/8649

91 54 7 362.167-9

 

2011-12-11

363.168

1989/8650

91 54 7 362.168-7

 

2011-12-11

363.170

1989/8652

91 54 7 362.170-3

 

2011-12-11

363.171

1989/8653

91 54 7 362.171-1

 

2011-12-11

363.172

1989/8654

91 54 7 362.172-9

 

2011-12-11

363.173

1989/8655

91 54 7 362.173-7

 

2012-07-27

363.174

1989/8656

91 54 7 362.174-5

 

2011-12-11

363.175

1989/8657

91 54 7 362.175-2

 

2011-12-11


Lokomotivám řady 362 jsou vyhrazeny čtyři turnusové skupiny 301, 302, 303 a 306.

 

Brněnská "esa" řady 362 bychom měli pravidelně vídat na tratích podobně jako v GVD 2010/2011. Jediným rozdílem je nově nasazení i v úseku Břeclav - Kúty (- Bratislava východ):


První turnusová skupina 301 je dvoudenní. Lokomotivy zde vozí rychlíky mezi Břeclaví a Olomoucí (R 803, 805, 809, 811, 815 a 802, 806, 808, 812, 814). Po příjezdu R 814 do Břeclavi zajišťuje "rychlé eso" vozbu EC 279 / 278 "Slovenská strela" do Bratislavy hl. st., včetně soupravové jízdy na Bratislavu východ. Po příjezdu EC 278 do Břeclavi přechází lokomotiva na R 803 do Olomouce.

 

Dvacetčtyři lokomotiv pojme turnusová skupina 302. Lokomotivy dopravují např. rychlíky Brno - Bohumín, Brno - Praha (jak přes Havlíčkův Brod, tak přes Českou Třebovou) nebo Brno - Šumperk. Dálem vybírám obrat Praha-Smíchov 6:45 - Praha-Radotín Sv 9994 před 7. hodinou a Os 9911 Praha-Radotín 7:09 - Praha hl. n., kde se z něj stává R 867 (to vše v pracovní dny) nebo třeba vozbu R 443 / 442 Praha - Bohumín.

 

Lokomotivy zařazené do pětidenní turnusové skupiny 303 jsou nasazeny na osobních vlacích Břeclav - Přerov - Olomouc / Hranice na Moravě. Jedná se o oběhy lokomotiv řady 362 s řídicími vozy řady Bfhpvee295. Nasazení řídicích vozů se na "ferdinandku" provedlo oproti předpokladu později, a to navíc zatím jen částečně (3 vozy). K 19. 3. 2012 byla TS 303 zredukována na 3 dny (ponechány jen výkony s řídicími vozy). V prvním dni odjíždí lokomotiva ráno z Břeclavi do Brna na ošetření a večer se z něj vrací zpět do Břeclavi (v pracovní dny na vlacích 4640 / 4645, v nepracovní dny 4612 / 4633), zbývající dva dny obíhá na trati Břeclav - Přerov - Olomouc hl. n. V uvedené podobě tato turnusová skupina platila do 10. 6. 2012, od 11. 6. 2012 je nahrazena novou verzí pro pět lokomotivy řady 362.

 

Poslední jednodenní turnusová skupina 306 představuje v pracovní dny vozbu Os 4640 / 4645 a v nepracovní dny Os 4612 / 4633 v úseku Brno - Břeclav. Jedná se o vlaky, které vlastně propojují vlakové soupravy na "ferdinandce" vedené v TS 303 s jejich údržbou v Brně. Tato turnusová skupina byla k 19. 3. 2012 změněna na dvoudenní + jednodenní oběh (celkem tedy pro 3 lokomotivy řady 362) s tím, že se nejedná o provoz s řídicími vozy. Jde o řešení provizorní do doby, než bude k dispozici potřebný počet lokomotiv řady 362 s linkou WTB. Platnost oběhů této turnusové skupiny skončila 10. 6. 2012, dále oběhy přešly do TS 303.

 


Provoz v GVD: 2010/2011

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky