Řídicí vozy ř. Bfhpvee295

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2012-01-15

Založení této stránky, popis GVD 2011/2012.

2012-01-22

Popis prvních výkonů řídicích vozů ve stavu DKV Brno.

2012-01-29

Doplněny aktuální údaje o nasazení vozů řady Bfhpvee295.

2012-02-12

Doplněny aktuální údaje o nasazení vozů řady Bfhpvee295.

2012-03-04

Doplněny aktuální údaje o nasazení vozů řady Bfhpvee295.

2012-04-01

Od 19. 3. 2012 jsou do rutinního provozu na trati Břeclav - Přerov - Olomouc hl. n. nasazeny první 3 řídicí vozy řady Bfhpvee295 zařazené do nově vzniklé turnusové skupiny 903.

2012-04-14

Doplněna informace o odstavení vozu Bfhpvee295 007 od 13. 3. 2012 kvůli plochám na kolech. Řídicí vůz v pracovní dny od 2. 4. do 1. 6. 2012 díky výluce Tišnov - Řikonín po příjezdu do Brna hl. n. na Os 4640 pokračuje do Tišnova na Os 4964, kde obrací na Os 4981 do Brna-Slatiny.

2012-04-29

Vůz Bfhpvee295 007 je od 26. 4. 2012 provozní. Plné nasazení řídicích vozů do 5denního oběhu se plánuje od 14. 5. 2012.

2012-05-08

Nasazení syslů je v posledních dnech ubohé, v provozu jsou tak dva vozy nejvýše. K 1. 5. 2012 byl provozní pouze vůz 009. Rozšíření 3denního turnusu na pětidenní se odkládá, nejdříve k 10. 6. 2012.

2012-05-20

Všech pět odstavených syslů je od 10.-11. 5. 2012 v provozu, vůz 010 je od 12. 5. 2012 opět odstaven pro plochy na kola. Důvody odložení 5denního turnusu řídicích vozů jsou spíše na straně lokomotiv řady 362.

2012-06-03

Vůz Bfhpvee295 010 je od 29. 5. 2012 provozní. TS 903 se od 11. 6. 2012 rozšiřuje na pětidenní.

2012-06-18

Doplněn snímek vozu Bfhpvee295 010. Dalšími vozy, které poputují do DKV Brno, budou vozy Bfhpvee295 021 až 025.

2012-07-05

První z pětice dalších brněnských "syslů" je na místě, a sice řídicí vůz Bfhpvee295 021. Poprvé s cestujícími vyjel 4. 7. 2012 na Os 4645 do Břeclavi, nicméně oficiálně je ve stavu DKV Brno až od 9. 7. 2012.

2012-07-22

Od 17. 7. 2012 je v DKV Brno další "sysel" Bfhpvee295 022. Do Brna dojel na R 936 dne 16. 7. 2012. S cestujícími pak vyjel 20. 7. 2012 na Os 4645 z Brna do Břeclavi.

2012-08-12

Po blíže neurčenou dobu budeme od příštího týdne v okolí Brna vídat plzeňský řídicí vůz Bfhpvee295 020, který zde bude jezdit se soupravou s vozy řady Bdmtee a lokomotivou 242.240, pravděpodobně v TS 502, kde má správně jezdit elektrická jednotka řady 560. Souprava bude patrně stále plzeňská, proto tohoto "sysla" zatím nezahrnuji do níže uvedené tabulky. Souprava najela z Plzně do Jihlavy 11. 8. 2012 jako Sv 1. nsl 667 / 1. nsl 8358 / 1. nsl 679 / 1. nsl 4997.

2012-08-26

Řídicí vůz Bfhpvee295 020 byl nakonec předán dnem 13. 8. 2012 do stavu DKV Brno, nejedná se tedy jen o zapůjčení. Zatím jeho působení pod DKV Brno vypadá na cca několik měsíců. Do oběhu v TS 502 souprava vyjela poprvé v pondělí 20. 8. 2012.

2012-09-02

Od 19. 8. 2012 je odstaven řídicí vůz Bfhpvee295 008 z důvodu garanční opravy.

2012-09-09

Řídicí vůz Bfhpvee295 008 je od 1. 9. 2012 provozní, naopak od 3. 9. 2012 je odstaven z důvodu závady na WC vůz Bfhpvee295 006.

2012-09-23

Do stavu DKV Brno přibudou co nevidět další dva řídicí vozy Bfhpvee295 023 a 024. Naproti tomu by měl Brno opustit "sysel" 006 (od 12. 9. 2012 je sice opravený, ale do provozu nezasahuje), a to do Děčína.

2012-09-30

Dnem 26. 9. 2012 jsou ve stavu DKV Brno řídicí vozy Bfhpvee295 023 a 024. V pravidelném provozu by se měly objevit co nejdříve.

2012-10-07

Řídicí vůz Bfhpvee295 006 vezl cestující naposledy 3. 9. 2012 a dne 1. 10. 2012 odjel do Pars Nova Šumperk na "dodělávky". Do Brna by se však tento vůz už vrátit neměl, jeho další pouť by měla vést do DKV Praha.

2012-11-18

Dne 14. 11. 2012 byl řídicí vůz Bfhpvee295 006 naposledy ve stavu DKV Brno, od následujícího dne je veden v DKV Praha. V nejbližší době by do Brna měly dojet vozy Bfhpvee295 025 a 026.

2012-12-08

Řídicí vůz Bfhpvee295 020 ukončil svoji misi v DKV Brno a 27. 11. 2012 se vrátil zpět do Plzně, ve stavu DKV Brno byl naposledy 27. 11. 2012. Další dva řídicí vozy Bfhpvee295 007 a 008 odjely 5. 12. 2012 do DKV Praha, v Brně byly ve stavu naposledy 4. 12. 2012. A konečně nové vozy Bfhpvee295 025 a 026 jsou v DKV Brno vedeny od 6. 12. 2012, zatím se čeká na jejich převzetí.

 

Bfhpvee295 Řídicí vozy řady Bfhpvee295 jsou určeny do souprav vozů osobní dopravy s elektrickými nebo motorovými lokomotivami. Zdrojem pro výrobu řídicích vozů se staly osobní vozy Bdt279 vyráběné ve Vagónce Studénka v letech 1986-1987. V Pars Nova a.s. Šumperk má být vyrobeno celkem 34 řídicích vozů této řady, původně se uvažovalo v letech 2010-2012. První vůz byl však představen až v červnu 2011 na výstavě Czech Raildays v Ostravě, je tedy otázka, zda se podaří vyrobit celou sérii do konce roku 2012.

 

Pracovním označením pro tyto řídicí vozy se stala řada 961, avšak obsazení této řady není možné vzhledem k mezitím proběhlému vývoji v označování řídicích vozů. Vozy obdržely řadu Bfhpvee295 s číselným označením 50 54 80-30. Řešení čela vozu připomínající buclaté tváře daly tomuto vozu přezdívku sysel (Sysel obecný - Spermophillus citellus, hlodavec z čeledi veverkovitých).

 

Na Brněnsku se řídící vůz Bfhpvee295 poprvé představil v listopadu 2011. Jednalo se o vůz Bfhpvee295 002, u kterého se zkoušelo propojení a ovládání z elektrické lokomotivy (363.087 a z Plzně zapůjčené lokomotivy 242.264; s "plechovkou" si však "sysel" nerozuměl). Do provozu s cestujícími byl nasazen v pracovní dny od 15. do 30. 11. 2011 na obratu BNO 4657 HUB / 4952 TIV / 4939 BNO. Kromě toho se 25. 11. 2011 představil v dopoledních hodinách novinářům v rámci tiskové konference z Brna hl. n. do Hrušovan u Brna a zpět (původně se uvažovaly Vranovice, avšak vzhledem k výluce traťové koleje Hrušovany u Brna - Vranovice musela být trasa zkrácena). Po odzkoušení odjel vůz Bfhpvee295 002 do "správné" domovské stanice Děčín hl. n.

 

Ve stavu DKV Brno se ke konci platnosti GVD nachází 9 vozů řady Bfhpvee295 , ale během roku se počty průběžně měnily. Zaturnusovaných je 5 vozů.
První tři vozy (006, 007, 008) se ve stavu DKV Brno ocitly 5. 1. 2012 a další tři vozy (009, 010, 011) přijely do Brna společně 12. 1. 2012 na R 936, do stavu DKV Brno se dostaly o den později. Od července do září 2012 do Brna přijelo v předstihu dalších 5 vozů (020 až 024) určených pro vozbu rychlíků Brno - Břeclav - Olomouc a spěšných vlaků Brno - Hodonín v GVD 2012/2013. V srpnu do Brna nečekaně přibyl plzeňský řídicí vůz 020 spolu s lokomotivou 242.240 a dvěma vozy řady Bdmtee. Souprava zde jezdila do konce listopadu, od 28. 11. 2012 už je zpět ve stavu DKV Plzeň, během svého působení v Brně byla nasazována místo jednoho "pantografu" na trať Křenovice hor. n. - Brno hl. n. - Březová n. Svit. Ke konci platnosti GVD postupně odešly tři řídicí vozy do DKV Praha, a sice vůz 006 (ve stavu DKV Brno naposledy 15. 11. 2012), 007 a 008 (4. 12. 2012). Naopak nově jsou v DKV Brno od 6. 12. 2012 řídicí vozy 025 a 026.

PJ Maloměřice

Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Btme 50 54 21-08 079-5

1987/90524

Bfhpvee295 50 54 80-30 009-2

 

2012-01-13

Btme 50 54 21-08 067-0

1986/90512

Bfhpvee295 50 54 80-30 010-0

 

2012-05-29

Btme 50 54 21-08 011-8

1986/90456

Bfhpvee295 50 54 80-30 011-8

 

2012-05-10

Btme 50 54 21-08 017-5

1986/90462

Bfhpvee295 50 54 80-30 021-7

 

2012-07-04

Btme 50 54 21-08 061-3

1986/90506

Bfhpvee295 50 54 80-30 022-5

 

2012-07-17

Btme 50 54 21-08 160-3

1987/90605

Bfhpvee295 50 54 80-30 023-3

 

2012-09-26

Btme 50 54 21-08 161-1

1987/90606

Bfhpvee295 50 54 80-30 024-1

 

2012-09-26

Btme 50 54 21-08 016-7

1986/90461

Bfhpvee295 50 54 80-30 025-8

čeká se na dodání vozu

2012-12-06

Btme 50 54 21-08 158-7

1987/90603

Bfhpvee295 50 54 80-30 026-6

čeká se na dodání vozu

2012-12-06


S řídicími vozy řady Bfhpvee295 se v průběhu platnosti GVD 2011/2012 počítalo do provozu v jedné pětidenní turnusové skupině společně s lokomotivami řady 362 z turnusových skupin 303 a 306 na trati Břeclav - Přerov - Olomouc / Hranice na Moravě se zájezdem na jednom páru vlaků Břeclav - Brno. Poněvadž modernizace lokomotiv řady 362 a dosazení linky WTB doznaly zpoždění, a též bylo potřeba řídicí vozy otestovat a vychytat jejich chyby, bylo nasazení řídicích vozů oproti původním plánům odchylné.

 

Nejprve se v rámci testování komunikace lokomotiv a řídicích vozů začali "sysly" objevovat v pracovní dny na vybraném obratu BNO 4657 HUB / 4952 TIV / 4939 BNO, a to ve dnech 23. 1., 25. 1. - 2. 2., 8., 13. 2., 2., 6. a 9. 3. 2012.

 

Nasazení řídicích vozů na trať Břeclav - Přerov - Olomouc se předpokládalo zahájit od 30. 1. 2012. Jenže závada na "esu" 362.165 a později i 362.087 tento plán odložila až do 19. 3. 2012, kdy se na uvedené trati částečně rozjel rutinní provoz řídicích vozů. Částečný z důvodu nedostatku upravených lokomotiv řady 362, do oběhů byly prozatím zapojeny jen 3 řídicí vozy. Oběhy jsou zaznamenány v turnusové skupině 903, elektrické lokomotivy v turnusové skupině 303. Od 11. 6. 2012 dochází (konečně) ke změně oběhů, turnusová skupina 903 se rozšiřuje na pětidenní.

 

 

Pro zajímavost uvádím první výkony jednotlivých řídicích vozů řady Bfhpvee295 po dodání do DKV Brno do doby jejich pravidelného nasazení:

 

Bfhpvee295 006: vůz byl odeslán do Olomouce na zácvik strojvedoucích. Dne 12. a 13. 1. 2012 byly prováděny jízdy z Olomouce do Zábřehu na Moravě či Grygova. Ve středu 18. 1. 2012 si vůz zajezdil s cestujícími v úseku Olomouc hl. n. - Vrbátky (výluka) na Os 3808 / 3809 / 3810 / 3811 / 3812 / 3813. Poté odjel jako Sv 1. nsl 3812 z Olomouce do Nezamyslic a dále pod jinými čísly do Brna-Maloměřic. To vše ve složení 362.165 + Bdmtee275 082 + Bfhpvee295 006. Od 23. 1. do 2. 2. a dále 6. a 9. 3. 2012 jezdil v pracovní dny odpoledne v okolí Brna, obraty viz výše. A konečně 19. 3. 2012 odjel na závěsu R 807 z Brna do Břeclavi, a dále je nasazen v rutinním provozu.

Bfhpvee295 007: doposud do pravidelného provozu nebyl nasazen. Jel jako Lv z Brna do Břeclavi (12. 3.) a zpět (16. 3.) a patrně se řádně obul, neboť je od 13. 3. 2012 veden jako odstavený pro plochy na kolech.
Bfhpvee295 008: v pondělí 16. 1. 2012 vůz přejel z Brna-Maloměřic do Břeclavi s lokomotivou 362.087 jako Lv 1. nsl 76605. Ve středu 18. 1. 2012 proběhla zkušební jízda z Břeclavi do Starého Města u Uh. Hradiště a zpět (Sv 1. nsl 805 / Sv 1. nsl 804). Ve dnech 13. 2. a 6. 3. 2012 se projel s cestujícími ma obratu 4657 / 4952 / 4939. Podle všeho se mezi 11. - 14. 3. 2012 podíval do Olomouce, zpět do Brna přejel 14. 3. na konci Sp 1638. V neděli 18. 3. 2012 najel z Brna do Břeclavi na Os 4633 a přešel do rutinního provozu.
Bfhpvee295 009: ve čtvrtek 16. 2. 2012 se projel s lokomotivou 242.264 na zkušební jízdě z Brna do Křižanova (Sv 1. nsl 676 / Sv 1. nsl 679) a v pátek 2. 3. 2012 poprvé s cestujícími na obratu 4657 / 4952 / 4939 v zajímavém řazení Bfhpvee295 009 + 362.165 + Bfhpvee295 010. V neděli 25. 3. 2012 odjel na Os 4633 z Brna do Břeclavi a zapojil se do rutinního provozu.
Bfhpvee295 010: prvně obsazený cestujícími jel na obratech 4657 / 4952 / 4939 dne 8. 2. 2012 společně s lokomotivou 362.087, dalším výkonem byl 2. 3. 2012 obrat 4657 / 4952 / 4939 v řazení Bfhpvee295 009 + 362.165 + Bfhpvee295 010. Na tento výkon vyjel ještě 9. 3. 2012. V pondělí 26. 3. 2012 odjel na Os 4645 z Brna do Břeclavi do rutinního provozu.
Bfhpvee295 011: ve čtvrtek 9. 2. 2012 absolvoval zkušební jízdu Brno - Tišnov a zpět (Sv 1. nsl 674 / Sv 1. nsl 675) s lokomotivou 242.264. S cestujícími se poprvé projel v pondělí 13. 2. 2012 na obratech 4657 / 4952 / 4939. Dne 19. 3. 2012 odjel z Brna do Břeclavi na Os 4645 a dále do rutinního provozu.
Bfhpvee295 020: vůz dojel do Plzně 29. 6. 2012 a v pravidelném provozu se v okolí Plzně vyskytoval od 20. 7. 2012 do 27. 7. 2012. Poté byl 11. 8. 2012 přepraven do Brna a zde poprvé vyjel 20. 8. 2012 na Os 4025 (TS 502 určená pro elektrickou jednotku řady 560).
Bfhpvee295 021: přeprava vozu do Brna proběhla na přelomu července a srpna. S cestujícími vyjel ve středu 4. 7. 2012 (Os 4645) a přešel do rutinního provozu.
Bfhpvee295 022: do Brna vůz dojel 16. 7. 2012 na konci R 936 a v pátek 20. 7. 2012 odjel z Brna do Břeclavi na Os 4645 s cestujícími. Přešel tak do rutinního provozu.

Bfhpvee295 023: přeprava do Brna proběhla 1. 10. 2012 ve složení Bfhpvee295 023 + 362.082 + Bfhpvee295 024, prvním vlakem s cestujícími se stal dne 3. 10. 2012 vlak Os 4645 z Brna do Břeclavi a následovaly další obraty dle rutinního provozu.
Bfhpvee295 024: obdobná situace jako u vozu 023 nastala i u vozu 024, pouze se liší dnem nasazení do provozu s cestujícími (o den později). Do rutinního provozu najel 4. 10. 2012 na vlaku Os 4645 z Brna do Břeclavi.


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Btme 50 54 21-08 066-2

1986/90511

Bfhpvee295 50 54 80-30 006-8

 

2012-11-15

Btme 50 54 21-08 035-7

1986/90480

Bfhpvee295 50 54 80-30 007-6

 

2012-12-05

Btme 50 54 21-08 039-9

1986/90484

Bfhpvee295 50 54 80-30 008-4

 

2012-12-05

Btme 50 54 21-08 137-1

1987/90582

Bfhpvee295 50 54 80-30 020-9

 

2012-11-28

295-006

Souprava ve složení řídicí vůz Bfhpvee295 006 + vůz Bdmtee281 286 + lokomotiva 362.070 + řídicí vůz Bfhpvee295 010 dne 9. 3. 2012 v ŽST Hrušovany u Brna. Autor snímku Jaroslav Stejskal.

007

295-008

V PJ Maloměřice se 29. 9. 2012 nacházil řídicí vůz Bfhpvee295 008 ve společnosti lokomotivy 362.080. Autor snímku Dušan Mrňa.

295-020

Dne 5. 9. 2012 je v ŽST Letovice zachycen řídicí vůz Bfhpvee295 020 na obratu Os 4726 / 4735. Autor snímku Jaroslav Stejskal.

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky