Elektrické jednotky ř. 560 + vložené vozy ř. 060

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2011-11-20

Popis GVD 2011/2012.

2011-12-18

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2011/2012 a stavu vozidlového parku.

2012-01-15

Vložený vůz 060.004 je od 23. 12. 2011 opět provozní.

2012-07-05

Od 3. 6. 2012 je odstaven vložený vůz 060.037, provádí se na něm rekonstrukce dveří.

2012-08-12

Vložený vůz 060.037 je od 27. 7. 2012 po rekonstrukci dveří v provozu.

2012-08-26

Dalším vozem, na kterém se provádí rekonstrukce dveří, je vůz 060.038 odstavený od 10. 8. 2012.

2012-09-23

Původem slovenské vložené vozy 063.352, 353, 362 a 365 byly ve stavu DKV Brno naposledy 17. 9. 2012. V tento den odjely v konvoji vozidel určených k likvidaci vlakem Pn 47780 z Brna do České Třebové.

2012-11-04

Rekonstrukce dveří na voze 060.038 je dokončena, od 25. 10. 2012 vůz opět jezdí v soupravě 560.025+560.026. Nyní se úpravě dveří podrobuje vůz 060.039, odstavený je od 18. 10. 2012. Náhradou za chybějící vůz je v jednotce 560.025+560.026 řazen vložený vůz 060.004, "prototypová" jednotka tak jezdí 5vozová.

2012-11-18

Od 14. 11. 2012 je odstavena jednotka 560.025+560.026 z důvodu rekonstrukce dveří na elektrických vozech.

2012-12-08

Elektrická jednotka 560.025+560.026 včetně vozu 060.039 je po rekonstrukci dveří od 26. 11. 2012 provozní.

 

560 060 060 060 060 560

Dva prototypy elektrických jednotek byly pod označením SM 487.0 vyrobeny ve Vagónce Tatra Studénka v roce 1966. Jednalo se o třívozové soupravy v sestavě elektrický vůz + vložený vůz + řídící vůz (SM 487.0 + N 487.0 + Ř 487.0). Protože nebyly dodrženy nápravové tlaky, došlo k přeznačení jednotek na SM 488.0.

Sériová výroba jednotek SM 488.0003 až SM 488.0034 proběhla v letech 1970-1971 u téhož výrobce, jednalo se o pětivozové jednotky.


Elektrické jednotky ř. 560 Českých drah byly do roku 2002 zpravidla provozovány v pětidílné sestavě, tedy se třemi vloženými vozy. Tato situace se v roce 2003 postupně změnila a výsledkem bylo sestavení drtivé většiny jednotek ř. 560 do šestidílné sestavy, tzn. se čtyřmi vloženými vozy. Počínaje GVD 2005/2006 se toto stalo pravidlem u všech jednotek. Pro možnost doplnění čtvrtého vloženého vozu do jednotek bylo do DKV Brno převedeno celkem 10 vložených vozů dodaných v letech 1971-1978 k elektrickým jednotkám EM 488.0. Při přípravě GVD 2009/2010 se zprvu uvažovalo o redukci jednotek o jeden vložený vůz, tedy zpět na pětidílnou sestavu 560 + 3 x 060 + 560, odebrání vložených vozů mělo proběhnout počínaje vánočními svátky 2009. Avšak v polovině listopadu 2009 bylo rozhodnuto o ponechání stávajícího řazení, tedy se čtyřmi vloženými vozy řady 060. Takto řazené jednotky poskytují 416 míst k sezení.


Od roku 2004 se na jednotkách provádí v Pars Nova a.s. Šumperk modernizace jak v elektrické výzbroji, tak i v interiéru soupravy (textilní potahy na sedadlech), ze střechy ubývá jeden pantograf na každém elektrickém voze. Modernizací doposud neprošly jednotky 560.001+560.002, 560.005+560.006, 560.009+560.010 a 560.015+560.019. Na jaře 2011 se začaly upřesňovat výhledy na další modernizace jednotek řady 560. S ohledem na (konečně nějaké) stanovisko Jihomoravského kraje k pořízení nových elektrických jednotek bude dokončena modernizace jednotky 560.009+560.010, která už v Šumperku stojí od července 2010 a následně by do Pars Nova a.s. Šumperk měla být odeslána ještě jedna jednotka, avšak pouze ve třídilné (!) verzi.

 

V roce 2008 začalo DKV Brno do elektrických vozů postupně dosazovat místo klasických umělohmotných nebo papírových směrových tabulí elektronické panely s písmem oranžové barvy, v roce 2009 byly panely vybaveny všechny elektrické vozy (vyjma vozů 560.015 a 560.019).

 

Do odvozu čtyř vložených vozů řady 063 (ex ZSSK) do DKV Česká Třebová dne 17. 9. 2012 bylo možné konstatovat, že České dráhy měly ve stavu celkem 10 elektrických jednotek řady 560 a všechny tyto jednotky byly soustředěny do DKV Brno, konkrétně do PJ Maloměřice. Jednalo se celkem o 20 elektrických a 40 vložených vozů.

 

Po odvozu vložených vozů bych situaci okomentoval tak, že ČD mají k dispozici 9 elektrických jednotek soustředěných v DKV Brno, PJ Maloměřice. Tvoří je 18 provozuschopných elektrických vozů řady 560 a 2 dlouhodobě odstavené elektrické vozy ex ZSSK (560.015 a 560.019). Vložených vozů řady 060 je ve stavu DKV Brno 36. V České Třebové se nachází 4 vozy řady 063 (ex ZSSK), které jsou patrně odsouzeny k likvidaci.

 

Stejně jako v minulém GVD 2010/2011, je i v tomto grafikonu turnusováno 7 jednotek.

PJ Maloměřice

Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

SM 487.0001

1966/67763

94 54 1 560.001-0

 

2011-12-11

SM 487.0002

1966/67764

94 54 1 560.002-8

 

2011-12-11

SM 488.0003

1970/71552

94 54 1 560.003-6

 

2011-12-11

SM 488.0004

1970/71553

94 54 1 560.004-4

 

2011-12-11

SM 488.0005

1970/71554

94 54 1 560.005-1

 

2011-12-11

SM 488.0006

1970/71555

94 54 1 560.006-9

 

2011-12-11

SM 488.0007

1970/71556

94 54 1 560.007-7

 

2011-12-11

SM 488.0008

1970/71557

94 54 1 560.008-5

 

2011-12-11

SM 488.0009

1970/71558

94 54 1 560.009-3

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2010-07-27

SM 488.0010

1970/71559

94 54 1 560.010-1

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2010-07-02

SM 488.0015

94 54 1 560.015-0

2008 odkoupen od ZSSK; odstaven

2008-11-19

SM 488.0019

94 54 1 560.019-2

2008 odkoupen od ZSSK; odstaven

2008-11-19

SM 488.0021

1971/72628

94 54 1 560.021-8

 

2011-12-11

SM 488.0022

1971/72629

94 54 1 560.022-6

 

2011-12-11

SM 488.0023

1971/72630

94 54 1 560.023-4

 

2011-12-11

SM 488.0024

1971/72631

94 54 1 560.024-2

 

2011-12-11

SM 488.0025

1971/72632

94 54 1 560.025-9

 

2012-11-26

SM 488.0026

1971/72633

94 54 1 560.026-7

 

2012-11-26

SM 488.0027

1971/72634

94 54 1 560.027-5

 

2011-12-11

SM 488.0028

1971/72635

94 54 1 560.028-3

 

2011-12-11

N 487.0001

1966/67763

94 54 1 060.001-5

 

2011-12-11

N 488.0003

1970/71539

94 54 1 060.003-1

 

2011-12-11

N 488.0004

1970/71540

94 54 1 060.004-9

 

2011-12-23

N 488.0007

1970/71517

94 54 1 060.007-2

 

2011-12-11

N 488.0008

1970/71518

94 54 1 060.008-0

 

2011-12-11

N 488.0009

1970/71519

94 54 1 060.009-8

 

2011-12-11

N 488.0010

1970/71520

94 54 1 060.010-6

 

2011-12-11

N 488.0011

1970/71521

94 54 1 060.011-4

 

2011-12-11

N 488.0012

1970/71522

94 54 1 060.012-2

 

2011-12-11

N 488.0013

1970/71523

94 54 1 060.013-0

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2010-07-27

N 488.0014

1970/71524

94 54 1 060.014-8

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2010-07-02

N 488.0015

1970/71525

94 54 1 060.015-5

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2010-07-02

N 488.0016

1970/71526

94 54 1 060.016-3

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2010-07-02

N 488.0032

1971/72984

94 54 1 060.032-0

 

2011-12-11

N 488.0033

1971/72985

94 54 1 060.033-8

 

2011-12-11

N 488.0034

1971/72986

94 54 1 060.034-6

 

2011-12-11

N 488.0035

1971/72987

94 54 1 060.035-3

 

2011-12-11

N 488.0036

1971/72988

94 54 1 060.036-1

 

2011-12-11

N 488.0037

1971/72989

94 54 1 060.037-9

 

2012-07-27

N 488.0038

1971/72990

94 54 1 060.038-7

 

2012-10-25

N 488.0039

1971/72991

94 54 1 060.039-5

 

2012-11-26

N 488.0040

1971/72992

94 54 1 060.040-3

 

2011-12-11

N 488.0041

1971/72993

94 54 1 060.041-1

 

2011-12-11

N 488.0042

1971/72994

94 54 1 060.042-9

 

2011-12-11

N 488.0043

1971/72995

94 54 1 060.043-7

 

2011-12-11

Ř 487.0002

1966/67764

94 54 1 060.054-4

 

2011-12-11

N 488.0301

1971/73209

94 54 1 060.301-9

 

2011-12-11

N 488.0302

1971/73210

94 54 1 060.302-7

 

2011-12-11

N 488.0331

1975/76630

94 54 1 060.331-6

 

2011-12-11

N 488.0332

1975/76631

94 54 1 060.332-4

 

2011-12-11

N 488.0403

1977/79354

94 54 1 060.403-3

 

2011-12-11

N 488.0406

1977/79357

94 54 1 060.406-6

 

2011-12-11

N 488.0407

1977/79358

94 54 1 060.407-4

 

2011-12-11

N 488.0419

1978/79370

94 54 1 060.419-9

 

2011-12-11

N 488.0422

1978/79373

94 54 1 060.422-3

 

2011-12-11

N 488.0423

1978/79374

94 54 1 060.423-1

 

2011-12-11

 

Jednotlivé elektrické jednotky řady 560 jsou sestaveny prakticky ze stále stejných elektrických a vložených vozů. Změny jsou spíše výjimečné a přechodné. Přehled řazení jednotek:


<---- směr Křenovice horní nádraží //// směr Letovice ---->

 

560.001 + 060.004 + 060.003 + 060.001 + 060.054 + 560.002

560.003 + 060.301 + 060.302 + 060.331 + 060.332 + 560.004

560.005 + 060.406 + 060.407 + 060.422 + 060.423 + 560.006

560.007 + 060.419 + 060.010 + 060.011 + 060.012 + 560.008

560.009 + 060.013 + 060.014 + 060.015 + 060.016 + 560.010

560.021 + 060.007 + 060.032 + 060.033 + 060.034 + 560.022

560.023 + 060.008 + 060.009 + 060.035 + 060.036 + 560.024

560.025 + 060.037 + 060.038 + 060.039 + 060.040 + 560.026

560.027 + 060.403 + 060.041 + 060.042 + 060.043 + 560.028

 

Elektrické jednotky ř. 560 jsou i nadále rozděleny do dvou turnusových skupin. V turnusové skupině 501 se nachází 6 jednotek a TS 502 představuje jednodenní oběh jednotky ř. 560.

Stejně jako v minulém GVD se i v GVD 2011/2012 se "panťáky" pohybují turnusově výhradně na rameni Vyškov na Moravě - Křenovice horní nádraží - Brno hl. n. - Březová nad Svitavou.


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

N 488.0352

94 54 1 063.352-9

2008 odkoupen od ZSSK; odstaven

2008-11-19

N 488.0353

94 54 1 063.353-7

2008 odkoupen od ZSSK; odstaven

2008-11-19

N 488.0362

94 54 1 063.362-8

2008 odkoupen od ZSSK; odstaven

2008-11-19

N 488.0365

94 54 1 063.365-1

2008 odkoupen od ZSSK; odstaven

2008-11-19


 

Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky