Elektrické jednotky ř. 560

GVD 2003/2004

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2004-10-24 Jednotka 560.023/560.024 a vložené vozy 060.008, 009, 035 a 036 jsou v PARS Šumperk. Ostatní jednotky jsou v Brně, což ale ještě nezaručuje jejich každodenní provozní stav. Indikátorem stavu budiž nasazení "pantografu" na oběh TS 552. Je-li nasazen, jde s velkou pravděpodobností o stav, kdy je v provozu všech 7 jednotek.
2004-10-28 Jednotka 560.007/560.008 po dlouhé době jako šestivozové, tzn. vozy se sedadly potaženými textílií jsou soustředěny v jedné jednotce.
2004-11-04 Jednotka 560.021/560.022 (jediná a poslední v červenožlutém nátěru) v 5vozovém uspořádání a tedy nasazena do TS 552.
2004-12-03 Doplněny informace o obězích v GVD 2004/2005.

"Panťáky" nebo-li elektrické jednotky ř. 560 jsou na střídavém napájecím systému u ČD provozovány pouze v DKV Brno, konkrétně jsou přiděleny do PJ Horní Heršpice. Dřívější označení těchto jednotek bylo SM 488.0, resp. prototyp nesl původně označení SM 487.0. Elektrické jednotky se vyráběly ve Studénce, prototypové soupravy v roce 1966, sériová výroba proběhla v letech 1970-71.

Jednotky byly zpravidla provozovány v pětidílné sestavě, tedy se třemi vloženými vozy. Tato situace se před rokem postupně změnila a výsledkem je sestavení drtivé většiny jednotek ř. 560 do šestidílné sestavy, tzn. se čtyřmi vloženými vozy; vidět 5dílnou jednotku ř. 560 je docela umění, ale i ona má svůj řádný oběh.

DKV Brno je soustředěno celkem 9 jednotek ř. 560, z toho je turnusováno 7 jednotek. Jednotky ř. 560 jsou zařazeny do:

Přehled tratí, kde se lze setkat s elektrickou jednotkou ř. 560 v pravidelném provozu:

Oproti GVD 2002/2003 je tedy změna v tom, že se "panťáky" přestávají objevovat na trati Břeclav - Hodonín, naproti tomu se dostanou daleko častěji na úsek Břeclav - Kúty. Dále se zvyšuje počet výkonů na trati 260 (až) do Březové nad Svitavou. Pětidílná jednotka, nebo-li "sedmý panťák" by se měl v pracovní dny vyskytovat na výkonech do Holubic a Křenovic horního nádraží. Upozorňuji však na fakt, že pokud nebude v daný den provozních všech sedm pantografů, pak právě oběh 5-dílného pantografu je první v pořadí, který bude nahrazen klasickou soupravou.

Konkrétněji:

TS 551: 6dílné jednotky ř. 560 (tzv. "první" až "šestý" pantograf) se objeví v Kútech, kde je bude možno vyfotografovat zároveň se slovenskými jednotkami ř. 560. Do Kútů budou jednotky ř. 560 zajíždět častěji: 3x v pracovní dny (4907 / 4916, 4911 / 4920 a 4949 / 4926), 4x v sobotu (4907 / 4916, 4911 / 4920, 4947 / 4924 a 4919 / 4962), 3x v neděli (4911 / 4920, 4947 / 4924 a 4919 / 4962).
Na trati 260 je bude moci za denního světla vidět a fotografovat na vlacích:
- pracovní dny: 4766 / 4755, 4748 / 4757 a 4756 / Sv 4793 (tzn. 2x do Letovic a jednou do Skalice nad Svitavou),
- soboty a neděle: 4744 / 4753, 4746 / 4755, 4748 / 4757, 4750 / 4759, 4754 / 4763 a 4760 / 4765 (tzn. 6x do Letovic).
Zajímavostí bude ukončení vlaku 4766 v Blansku, který bude veden jednotkou ř. 560, přičemž v pondělí až čtvrtek otočí na vlak 4767, v pátek se bude vracet soupravově do Brna (vlak 4767 veze českotřebovský motorový vůz ř. 810)

TS 552: 5dílná jednotka ř. 560 (tzv. "sedmý" pantograf) bude přes den k vidění na těchto vlacích:
- pracovní dny: Bo 4073 Hi / Sv 4092 přes Blažovice do Maloměřic / Sv 4075 Bo / 4075 Ke / 4072 Bo / 4077 Ke / 4074 Bo
- soboty: 4907, 4916, 4923, 4966
- neděle: 4615, 4617, 4616, 4961, 4930
Znovu opakuji, že tato jednotka bude jako první v pořadí nahrazena vozy Bdmtee v případě, že nebude provozních všech 7 jednotek řady 560 (v GVD 2002/2003 "sedmý" pantograf téměř nevyjel!!).

Stav vozů ř. 560 a 060 v DKV Brno - PJ Horní Heršpice:

560: 001+002, 003+004, 005+006, 007+008, 009+010, 021+022, 023+024, 025+026 a 027+028 (celkem 18 vozů).

060: 001, 003, 004, 007 až 016, 032 až 043, 054, 301, 302, 331, 332, 403, 406, 407, 419, 422 a 423 (celkem 36 vozů).

V současné době je odstavena jednotka 560.007+008 a 560.023+024.

Jednotka 560.007+008 prošla v uplynulém období rekonstrukcí v PARS Šumperk. Vzhledově se liší tím, že z motorových vozů je odebrán přední pantograf, na každém motorovém voze tak zůstává pouze jeden sběrač. Dále má celá souprava (včetně vložených vozů, tzn. 060.010+011+012+419) potažena sedadla textílií. Jednotka 560.007+008 byla začátkem srpna 2004 "oživována", kteréžto úsilí vyústilo ve zprovoznění této soupravy. V průběhu srpna 2004 začala pravidelně jezdit jen v 5-ti vozové sestavě v TS 552.


Jednotka 560.023+024 je na opravě EH v PARS Šumperk, kde na ní budou provedeny obdobné úpravy jako u jednotky 560.007+008. V PARS Šumperk se dále na opravě EH nachází vložené vozy 060.008, 009, 035 a 036.

Pravidelné řazení jednotek ř. 560 (elektrické vozy lichých čísel jezdí čelem ku Břeclavi, elektrické vozy sudých čísel ku Tišnovu):

1. 2. 3. 4. 5. 6. poznámky
560.001 060.003 060.004 060.001 060.007 560.002 2004-03-23, t. č. odchylně - viz dole
560.003 060.301 060.302 060.331 060.332 560.004 2004-03-21
560.005 060.406 060.407 060.422 060.423 560.006 2004-03-21
560.007 060.419 060.010 060.011 060.012 560.008 2004-10-27
560.009 060.013 060.014 060.015 060.016 560.010 2004-07-22, t. č. odchylně - viz dole
560.021 060.032 060.033 060.034 560.022   2004-03-21  červený nátěr se žlutým pruhem
560.023 060.008 060.009 060.035 060.036 560.024 2004-08-05
560.025 060.037 060.038 060.039 060.040 560.026 2004-03-21
560.027 060.403 060.041 060.042 060.043 560.028 2004-09-11  šedý nátěr s oranžovými doplňky

V předchozím výčtu pravidelného řazení tedy chybí vůz 060.054 (t. č. záložní vůz)

Dlouhodobější odchylky od pravidelného řazení:

1. 2. 3. 4. 5. 6. poznámky
 560.001 060.003 060.001 060.004 060.054  560.002  2004-09-20
 560.009 060.419 060.013 060.015 060.016 560.010  2004-09-11
             
             
             
             
             
             
             

 

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2002/2003.