Elektrické jednotky ř. 560

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2004-12-11 Popis GVD 2004/2005. Stav a události v GVD 2003/2004 umístěny pod zvláštní odkaz na konci.
2005-01-03 V Horních Heršpicích se objevila jednotka 560.023+560.024 včetně příslušných vozů, která se tak vrátila z PARS Šumperk z opravy EH.
2005-01-10 Uvedeno aktuální (odchylné) řazení soupravy 560.027+028.
2005-01-12 Odchylné řazení jednotky 560.027+028 z 10.1.2005 odstraněno, jednalo se o chybný, resp. starý údaj. Doplněn údaj o číslech vozů, které budou další na řadě na modernizaci v PARS Šumperk.
2005-01-23 Dle údajů DKV Brno byla jednotka 560.023+060.008+060.009+060.035+060.036+560.024 převedena do provozních dnem 12. 1. 2005.
2005-02-05 Doplněno aktuální řazení jednotky 560.001+560.002.
2005-03-02 Dne 25. 2. 2005 byly převedeny vozy 560.021+060.007+060.032+060.033+060.034+560.022 do neprovozních z důvodu opravy EH v PARS Šumperk.
2005-04-11 Řazení jednotky 560.009+010 opět v normálu.
2005-06-17 Upřesněna sestava jednotky 560.025+560.026.
2005-06-24 Jednotka 560.007+560.008 sejmula dne 23. 6. 2005 na Os 4653 trolejové vedení mezi ŽST Brno-Horní Heršpice a ŽST Modřice (poškozen sběrač vozu 560.008).
2005-07-15 Od 2. 7. do 28. 8. 2005 jsou jednotky ř. 560 oslabeny o jeden vložený vůz. Důvodem je nižší poptávka cestujících o hlavních prázdninách.
2005-07-20 V noci z 19. na 20. 7. 2005 přijela do Brna z PARS Šumperk jednotka 560.021+560.022 s příslušnými vloženými vozy. Nátěr je obdobný jako u jednotky 560.023+560.024. Na střeše má odlišný tvar zařízení než u předešlé jednotky, mělo by jít o zařízení klimatizace stanoviště strojvedoucího. Jednotka 560.021+560.022 zatím do provozu nezasahuje. Podle dostupných informací se úprava další jednotky prozatím nechystá, pokud by měla na opravu MH do PARS Šumperk nějaká jednotka odejít, byl by to pravděpodobně "šedý vlk", tedy 560.027+560.028.
2005-09-02 Po prázdninové redukci jednotek na 5vozové bylo aktualizováno řazení jednotek 560.009+010, 560.021+022 a 560.023+024.
2005-09-07 Aktualizováno řazení jednotek 560.003+004 a 560.007+008. Jednotka 560.021+022 se stala provozní dne 16. 8. 2005.
2005-09-28 Oproti původnímu předpokladu že by do opravy EH odešla do PARS Šumperk jednotka 560.027+028 se do PARS Šumperk vydala jednotka 560.003+004.
2005-10-28 Doplněn výhled provozu jednotek řady 560 v GVD 2005/2006.

"Panťáky" nebo-li elektrické jednotky ř. 560 jsou na střídavém napájecím systému u ČD provozovány pouze v DKV Brno, konkrétně jsou přiděleny do PJ Horní Heršpice. Dřívější označení těchto jednotek bylo SM 488.0, resp. prototyp nesl původně označení SM 487.0. Elektrické jednotky se vyráběly ve Studénce, prototypové soupravy v roce 1966, sériová výroba proběhla v letech 1970-71.

Jednotky byly zpravidla provozovány v pětidílné sestavě, tedy se třemi vloženými vozy. Tato situace se v roce 2003 postupně změnila a výsledkem je sestavení drtivé většiny jednotek ř. 560 do šestidílné sestavy, tzn. se čtyřmi vloženými vozy; vidět 5dílnou jednotku ř. 560 je docela umění, ale i ona má svůj řádný oběh.

DKV Brno je soustředěno celkem 9 jednotek ř. 560, z toho je turnusováno 7 jednotek.

V GVD 2004/2005 jsou pro elektrické jednotky ř. 560, nebo-li "panťáky" vyhrazeny turnusové skupiny 531 a 532.
Provozování jednotek ř. 560 zůstává na stejném principu jako v GVD 2003/2004, tzn. 6 šestidílných jednotek jezdí v TS 531 a jedna pětidílná jednotka jezdí v TS 532. Jednotky můžete vidět na úsecích tratí:

Jak vidno, k zásadním změnám nedošlo. Zmizely ale z tratě 340 (300) z úseku Brno - Blažovice - Holubice, zato se objevují i za Holubicemi, a to až ve Vyškově na Moravě.
Jsou též méně k vidění mezi Břeclaví a Kúty: v pracovní dny pouze na obratu 4643/4622, v sobotu a neděli na obratech 4609/4682 a 4611/4626. Mezi Letovicemi a Březovou nad Svitavou se "panťáky" vyskytují jen v pracovní dny na výkonu 4742/4751.

Zato do Vyškova na Moravě budou "panťáky" jezdit poměrně čile, zejména 5-ti vozová jednotka. Co se týče 5-ti vozové jednotky ř. 560, ta se prakticky objeví jen mezi Letovicemi, Brnem a Vyškovem na Moravě. Jednou týdně zajede až do Březové nad Svitavou. Na trati 250 se tedy neukáže, v provozu je celý týden do nedělního rána, přes neděli nejezdí, do provozu se vrátí až v neděli večer.

 

Stav vozů ř. 560 a 060 v DKV Brno - PJ Horní Heršpice:

560: 001+002, 003+004, 005+006, 007+008, 009+010, 021+022, 023+024, 025+026 a 027+028 (celkem 18 vozů).

060: 001, 003, 004, 007 až 016, 032 až 043, 054, 301, 302, 331, 332, 403, 406, 407, 419, 422 a 423 (celkem 36 vozů).

Jednotka 560.007+008 prošla v uplynulém období rekonstrukcí v PARS Šumperk. Vzhledově se liší tím, že z motorových vozů je odebrán přední pantograf, na každém motorovém voze tak zůstává pouze jeden sběrač. Dále má celá souprava (včetně vložených vozů, tzn. 060.010+011+012+419) potažena sedadla textílií. Na začátku roku 2005 se do Brna vrátila další souprava upravená obdobným stylem, a sice vozy 560.023+024 a vložené vozy 008+009+035+036. Dne 20. 7. 2005 se vrátila takto upravena další jednotka - 560.021+060.032+060.033+060.034+560.022 a ještě jeden vložený vůz 060.007. Z Brna tedy zmizel poslední "panťák" ve starém unifikovaném červeno-žlutém nátěru. Nyní se na rekonstrukci v PARS Šumperk nachází jednotka 560.003+060.301+060.302+060.331+060.332+560.004.

Pravidelné řazení jednotek ř. 560 (elektrické vozy lichých čísel jezdí čelem ku Břeclavi, elektrické vozy sudých čísel ku Tišnovu):

1. 2. 3. 4. 5. 6. poznámky
560.001 060.003 060.001 060.054 560.002   2005-09-29
560.003 060.301 060.302 060.331 060.332 560.004 2005-09-15
560.005 060.423 060.406 060.407 060.422 560.006 2005-11-03
560.007 060.419 060.010 060.011 060.012 560.008 2005-09-06
560.009 060.013 060.014 060.015 060.016 560.010 2005-10-05
560.021 060.007 060.032 060.033 060.034 560.022 2005-08-31
560.023 060.008 060.009 060.035 060.036 560.024 2005-09-01
560.025 060.037 060.038 060.039 060.004 560.026 2005-10-17
560.027 060.403 060.041 060.042 060.043 560.028 2005-09-26 šedý nátěr s oranžovými doplňky

V předchozím výčtu pravidelného řazení tedy chybí vůz 060.040 (t. č. záložní vůz).

Dlouhodobější odchylky od pravidelného řazení:

1. 2. 3. 4. 5. 6. poznámky
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2002/2003.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2003/2004.