Přípojné vozy ř. Btax780, BDtax782 a Bdtax785

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2013-11-24

Popis GVD 2013/2014.

2013-12-15

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2013/2014 a stavu vozidlového parku.

2014-02-16

Ke dni 1. 2. 2014 byl vůz BDtax782 092 převeden z PP Znojmo do PJ Havlíčkův Brod, ve skutečnosti však v PJ Havlíčkův Brod zajišťuje výkony již od 19. 12. 2013. Dále došlo k 8. 2. 2014 k vzájemnému prohození čtyř vozů řady Btax780 mezi PJ Maloměřice a PJ Veselí nad Moravou; vozy 076 a 157 přešly do Veselí nad Moravou a vozy 106 a 126 do Maloměřic.

2014-03-16

Přípojný vůz Btax780 133 je od 5. 3. 2014 odstaven pro více závad.

2014-03-30

Z PP Znojmo byly 25. 3. 2014 předány do PJ Veselí nad Moravou dva ze tří znojemských vozů řady BDtax782, vozy 012 a 023. Vůz 012 se přesunul 26. 3. 2014 do Hodonína na vlacích 4527 / 4269 a o dva dny později vyjel na pravidelném výkonu do Zaječí, vůz 023 zatím setrvává stále ve Znojmě.

2014-04-13

Důvod fyzického nepřesunutí vozu BDtax782 023 tkví ve zjištění, že vůz má vyřezanou kabeláž a od 25. 3. 2014 je veden jako neprovozní.

2014-05-11

V PP Telč se vystřídaly záložní vozy řady Bdtax785, 16. 4. 2014 odjel vůz 524 a místo něj přijel vůz 535.

2014-06-29

Vůz BDtax782 015, který je stále deponovaný v PP Znojmo byl 16. 5. 2014 navržen na zrušení z důvodu koroze skříně.

2014-08-02

Doplněna informace o dlouhodobě odstavených vozech - vůz Btax780 057 je pro úpravu interiéru odstaven od 4. 1. 2014, vozy Btax780 183 a Bdtax785 009 z důvodu odcizení kabelů mnohonásobného řízení od 18. 6. 2014. Vůz BDtax782 023 vedený v PJ Veselí nad Moravou byl ze 6. 6. na 7. 6. 2014 přesunut ze Znojma do Veselí nad Moravou.

2014-10-05

Veselský vůz BDtax782 023 je opraven a od 11. 8. 2014 je nasazovaný do provozu. Od 14. 9. 2014 jezdí i další vůz této řady, havlíčkobrodský BDtax782 009.

2014-10-18

Dne 2. 10. 2014 došlo k výměně vozu řady Bdtax785 deponovaného v PP Telč. Do Havlíčkova Brodu odjel vůz 535 a naopak do Telče přijel vůz 524.

2014-11-02

Znojemský vůz BDtax782 015 byl dnem 15. 10. 2014 zrušen.

2014-11-16

Po opravě vyjely 30. 10. 2014 do provozu havlíčkobrodské přípojné vozy Btax780 057 a 183.

2014-12-13

Doplněno ohlédnutí za skutečným nasazením vozů v GVD 2013/2014. Odstaveny jsou vozy Btax780 076 je od 19. 11. 2014 pro špatný stav skříně vozu a BDtax782 009 od 28. 11. 2014 pro závadu na topení.

Přípojné vozy ř. Btax780

btax780 Dvounápravové lehké vozy řady Blm s číselným intervalem 70 54 24-29 produkovala v letech 1973-1983 Vagonka Studénka v celkovém počtu 912 vozů. První dva protopypy z roku 1973 nesly číselný interval 70 54 25-09. Písmenné označení doznalo v průběhu času změny: 1983 - Baafx, 2001 - Btax a 2009 jako řada Btax780. Číselný interval se v letech 1994-1995 změnil na řadu 010 a k 1. 1. 2009 na 50 54 24-29 0xx.

 

Vozů řady Btax780 se v DKV Brno nachází 19, turnusované jsou již jen v PJ Veselí nad Moravou v počtu 3 vozů. To je o dva turnusované vozy méně než v minulém GVD.

PJ Maloměřice

Ve stavu PJ Maloměřice jsou 4 vozy, žádný není turnusovaný. V případě výpadku motorových jednotek ř. 814.2 se tyto vozy nasazují na výkony místo nich v úseku Tišnov - Vranovice, Brno - Blansko nebo zajíždí na "starou tišnovku". Všechny čtyři vozy se vyskytovaly v provozu na pár dnů téměř v každém měsíci, ale oproti GVD 2013/2014 se jejich provozní nasazení snížilo.

 


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 232-8

1977/78970

Btax780 50 54 24-29 099-5

později 010.151

2013-12-15

Blm 70 54 24-29 243-5

1978/79992

Btax780 50 54 24-29 106-8

později 010.009

2014-02-08

Blm 70 54 24-29 285-6

1978/80034

Btax780 50 54 24-29 126-6

později 010.376

2014-02-08

Blm 70 54 24-29 381-3

1978/81464

Btax780 50 54 24-29 168-8

později 010.060

2013-12-15


PP Znojmo

Ve Znojmě se nachází 1 vůz bez zapojení do turnusu. Ve Znojmě stál od 4. 5. 2013 bez jediného nasazení až do 14. 9. 2014 (tedy téměř rok a půl), od 15. 9. 2014 do 16. 10. 2014 jezdil s cestujícími mezi Znojmem a Okříšky.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 240-1

1978/79989

Btax780 50 54 24-29 104-3

později 010.413

2013-12-15


PJ Veselí nad Moravou

Nejvíce vozů řady Btax780 je ve Veselí nad Moravou, celkem 11, z toho 3 vozy jsou turnusované. Kromě vozu 133, který vyjel s cestujícími jen 10.–15. 1. 2014, všechny vozy jezdily po celý GVD v běžném provozu.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 193-2

1977/78931

Btax780 50 54 24-29 076-3

později 010.045; odstaven - špatný stav skříně vozu

2014-11-19

Blm 70 54 24-29 252-6

1978/80001

Btax780 50 54 24-29 110-0

později 010.010

2013-12-15

Blm 70 54 24-29 295-5

1978/80044

Btax780 50 54 24-29 133-2

později 010.326; odstaven - více závad

2014-03-05

Blm 70 54 24-29 352-4

1978/80101

Btax780 50 54 24-29 157-1

později 010.388

2014-02-08

Blm 70 54 24-29 415-9

1979/81498

Btax780 50 54 24-29 180-3

později 010.442

2013-12-15

Blm 70 54 24-29 581-8

1981/84204

Btax780 50 54 24-29 274-4

později 010.020

2013-12-15

Blm 70 54 24-29 583-4

1981/84206

Btax780 50 54 24-29 275-1

později 010.021

2013-12-15

Blm 70 54 24-29 764-0

1982/85566

Btax780 50 54 24-29 358-5

později 010.194

2013-12-15

Blm 70 54 24-29 833-3

1982/85635

Btax780 50 54 24-29 401-3

později 010.612

2013-12-15

Blm 70 54 24-29 836-6

1982/85638

Btax780 50 54 24-29 404-7

později 010.615

2013-12-15

Blm 70 54 24-29 841-6

1982/85643

Btax780 50 54 24-29 408-8

později 010.617

2013-12-15


Zaturnusované vozy řady Btax780 jezdí v jediné turnusové skupině 055, a sice z Veselí nad Moravou směrem na Vlárský průsmyk. Oproti minulému GVD vozy opustily úsek Veselí nad Moravou - Kyjov a Bylnice - Vlárský průsmyk:

Zaturnusované vozy řady Btax780 jezdí v jediné turnusové skupině 055, a to jen v pracovní dny:


Btax780

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4301 BOJ / 4304 UHE / 4335 BOJ / 4338 UHE / 4339 BOJ / 4342 SMH / 4317 BYE / 4318 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

(1)-(4): VNM 4303 BOJ / 4334 UHE / 4337 BOJ / 4340 UHE / 4341 BOJ / 4344 SMH / 12214 VNM

 

(5): VNM 4303 BOJ / 4334 UHE / 12208 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

3.

VNM 4303 BOJ / 4334 UHE / 12208 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


PJ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě jsou deponovány 3 vozy řady Btax780 bez turnusování. Vozy byly využity vždy jen po několik dnů v roce: vůz 057 byl využit po 9 dní, vůz 183 po 10 dní a vůz 184 po 8 dní za celý GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 146-0

1977/78884

Btax780 50 54 24-29 057-3

později 010.001

2014-10-30

Blm 70 54 24-29 418-3

1979/81501

Btax780 50 54 24-29 183-7

později 010.550

2014-10-30

Blm 70 54 24-29 419-1

1979/81502

Btax780 50 54 24-29 184-5

později 010.551

2013-12-15


 

Přípojné vozy ř. BDtax782

bdtax782 Posunutím příčky oddělující nástupní plošinu od oddílu pro cestující o jednu řadu (okno) sedadel ve vozech původní řady Blm (dnešní řada Btax780 - viz výše) vznikl vůz označený řadou BDaafx, od roku 2001 BDtax a od roku 2009 BDtax782. Číselné označení se změnilo na 70 54 83-29, v letech 1994-1995 na řadu 012 a od roku 2009 na 50 54 93-29 0xx. Vozy této řady umožňují přepravu spoluzavadel, počet sedadel klesl na 52.

 

Úprava vozů se začala provádět někdy v období let 1983-1994 či 1995 a průběžně pokračovala do roku 2014. DKV Brno disponuje 10 vozy této řady, 5 vozů je turnusovaných, což je oproti GVD 2012/2013 pokles v turnusové potřebě o tři vozy.

PJ Maloměřice

Maloměřice mají ve stavu 2 vozy, ale bez turnusování. V případě výpadku motorových jednotek ř. 814.2 se tyto vozy nasazují na výkony místo nich v úseku Tišnov - Vranovice, Brno - Blansko nebo zajedou na "starou tišnovku". Skutečné nasazení vozů bylo přibližně stejné jako u maloměřických vozů řady Btax780.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 605-5

1981/84228

BDtax782 50 54 93-29 086-8

později 010.022 a 012.605

2013-12-15

Blm 70 54 24-29 853-1

1982/85655

BDtax782 50 54 93-29 113-0

později 70 54 83-29 853, 012.246 a 012.853

2013-12-15


PP Znojmo

Na Znojemsku v tomto GVD vozy turnusovány nejsou, neboť vozbu převzaly motorové jednotky řady 814.0. V inventárním stavu byly zpočátku 4 vozy (do 7. 2. 2014), pak 3 vozy (do 24. 3. 2014) a nyní je zde veden 1 vůz, navíc v říjnu zrušený (v GVD 2013/2014 nevyjel ani jednou).


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 148-6

1977/78886

BDtax782 50 54 93-29 015-7

později 010.003, 012.265 a 012.148; zrušen

2014-10-15


PJ Veselí nad Moravou

V PJ Veselí nad Moravou je ve stavu 5 vozů řady BDtax782 (do 24. 3. 2014 zde byly jen 3 vozy), turnusovány jsou 4. Počet turnusovaných vozů je v porovnání s GVD 2012/2013 stejný. Všech pět vozů v GVD 2013/2014 jezdilo po celý GVD v běžném provozu (resp. vozy 012 a 023 až po přeložení z PP Znojmo do PJ Veselí nad Moravou).


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 064-5

1976/77931

BDtax782 50 54 93-29 002-5

později 010.260, 012.269 a 012.064

2013-12-15

Blm 70 54 24-29 113-0

1976/77980

BDtax782 50 54 93-29 008-2

později 70 54 83-29 113, 012.248 a 012.113

2013-12-15

Blm 70 54 24-29 579-2

1981/84202

BDtax782 50 54 93-29 012-4

později 010.019 a 012.579

2014-03-25

Blm 70 54 24-29 186-6

1977/78924

BDtax782 50 54 93-29 023-1

později 70 54 83-29 186, 012.206 a 012.186

2014-08-11

Blm 70 54 24-29 237-7

1977/78975

BDtax782 50 54 93-29 111-4

později 010.272 a 012.237

2013-12-15


Ve srovnání s minulým GVD se vozy nově vyskytují na trati Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště a Staré Město u Uherského Hradiště - Bojkovice město. Vozy můžeme vidět pravidelně na tratích:

Dva vozy se pohybují mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem v turnusové skupině 056, v pátek vyjedou na "horní vláru":


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): VNM 4108 KYV / 4167 VNM

(5): VNM 4108 KYV / 4167 VNM / 4111 UHE / 4337 BOJ / 4340 UHE / 4341 BOJ / 4344 SMH / 12214 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

(1)-(4): VNM 4162 KYV / 4169 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM

(5): VNM 4162 KYV / 4169 VNM / 4164 KYV / 4171 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


Další dva vozy zařažené do turnusové skupiny 057 jezdí v pracovní dny kromě prázdnin na "zaječské" lokálce:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

HDN 14500 ZAI / 14515 HDN

HDN 2703 VNM

VNM 2746 HDN

1a.

(1)-(4): odstaven HDN
(5): HDN 14500 ZAI / 14517 HDN

odstaven HDN

odstaven HDN


PJ Havlíčkův Brod

PJ Havlíčkův Brod má k dispozici 2 vozy řady BDtax782, jeden vůz je zapojen do obratů. Do 7. 2. 2014 zde byl veden pouze jeden vůz, ale ve skutečnosti zde jezdily od 19. 12. 2013 oba vozy. V průběhu GVD 2013/2014 zabezpečoval výkony především vůz 092. Vůz 009 byl v provozu pouze od prosince do ledna, v únoru jen jeden den a pak jezdil několik dní v březnu a září.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 114-8

1976/77981

BDtax782 50 54 93-29 009-0

později 010.157, 012.268 a 012.114; odstaven - závada na topení

2014-11-28

Blm 70 54 24-29 687-3

1981/84310

BDtax782 50 54 93-29 092-6

později 010.007, 012.262 a 012.687

2013-12-15


Turnusová skupina 075 obsahuje obraty jediného vozu z Havlíčkova Brodu do Žďárce u Skutče, oproti GVD 2012/2013 jezdí každý pracovní den (v minulém GVD jezdil jen z neděle na pondělí):


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): ZUS 5323 HBR / 14886 ZDO / 5318 ZUS
(2)-(5): ZUS 5323 HBR

odstaven HBR

HBR 5318 ZUS


 

Přípojné vozy ř. Bdtax785

bdtax785 Ještě víc jízdních kol se vleze do přípojného vozu řady Bdtax785 s číselným označením 50 54 24-29 5xx. Řada širších lavic byla ve voze řady Btax 010 demontována a místo ní je zde vytvořen prostor na jízdní kola. První úprava pochází z roku 2001, do roku 2005 došlo k úpravě na 45 vozech. Vozy nesly do konce roku 2008 označení řady Bdtax 015.

 

V DKV Brno je dislokováno 8 vozů, z toho 3 vozy jsou turnusovány v cyklistické sezóně od května do září. Mimo to se v provozu případ od případu mohou objevit při předhlášených přepravách skupin cestujících s jízdními koly.

 

Přípojné vozy této řady jsou vedeny ve dvou turnusových skupinách 058 a 059. Okruh tratí, na kterých jsou pravidelně v cyklistické sezóně nasazeny, se rozšířil oproti minulému GVD o trať Břeclav - Znojmo:

PJ Maloměřice

PJ Maloměřice mají ve stavu 1 neturnusovaný vůz. V GVD 2013/2014 vůz vyjel 1. 5., 30. 8. a 28. 9. do Oslavan a 23. 8. 2014 do Jihlavy na obratu 4808 / 4815 (objednaná přeprava jízdních kol).


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 332-6

1981/80081

Bdtax785 50 54 24-29 519-2

později 010.425 a 015.332

2013-12-15


PP Znojmo

Ve Znojmě se nalézají 2 vozy, z nichž jeden vůz je nově zapojen do turnusu. V GVD 2013/2014 vyjížděly v TS 059 oba vozy (vůz 508 o něco více než vůz 532).


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 175-9

1977/78913

Bdtax785 50 54 24-29 508-5

později 010.034 a 015.175

2013-12-15

Blm 70 54 24-29 539-6

1981/84162

Bdtax785 50 54 24-29 532-5

později 010.573 a 015.539

2013-12-15


Vůz řady Bdtax785 jezdí na trati Břeclav - Znojmo v turnusové skupině 059 v období od 18. 4. do 28. 9. 2014:


Bdtax785

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

18.IV. - 27.VI., 1.IX. - 26.IX.: odstaven ZNO
30.VI. - 29.VIII.: ZNO 4509 BCV / 4522 ZNO

ZNO 4509 BCV / 4518 ZNO

ZNO 4509 BCV / 4518 ZNO


PJ Veselí nad Moravou

3 vozy jsou ve stavu PJ Veselí nad Moravou, z nichž 2 jsou zapojeny do oběhů. Vůz 513 jezdil pouze o letních prázdninách, vozy 539 a 542 po celou cyklistickou sezónu.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 323-5

1978/80072

Bdtax785 50 54 24-29 513-5

později 010.422 a 015.323

2013-12-15

Blm 70 54 24-29 766-5

1982/85568

Bdtax785 50 54 24-29 539-0

později 010.148 a 015.766

2013-12-15

Blm 70 54 24-29 826-7

1982/85628

Bdtax785 50 54 24-29 542-4

později 010.024 a 015.826

2013-12-15


V turnusové skupině 058 jezdí dva vozy o víkendech 19. 4. do 28. 9. 2014 na trati Hodonín - Zaječí:


Bdtax785

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

HDN 14518 ZAI

HDN 14506 ZAI / 14521 CEC / 14508 ZAI / 14511 HDN / 14518 ZAI

HDN 14506 ZAI / 14521 CEC / 14508 ZAI / 14511 HDN

2.

odstaven HDN

ZAI 14505 CEC / 14524 ZAI / 14509 HDN / 14512 ZAI / 14515 CEC / 14516 ZAI / 14519 HDN

ZAI 14509 HDN / 14512 ZAI / 14515 CEC / 14516 ZAI / 14519 HDN

PJ Havlíčkův Brod

PJ Havlíčkův Brod má k dispozici 2 vozy, do oběhů pravidelně zapojeny nejsou. Vůz 524 na žádný výkon nebyl v GVD 2013/2014 využitý, pouze 16. 4. 2014 přejel z Telče do Havlíčkova Brodu a 2. 10. 2014 zpět do Telče. Vůz 535 se obdobně přemístil 13. 1. 2014 z Telče do Havlíčkova Brodu, 16. 4. 2014 do Telče a 2. 10. 2014 opět do Havlíčkova Brodu; měl však i dva výkony na trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice, a sice 20. 4. a 17. 8. 2014.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 367-2

1978/81450

Bdtax785 50 54 24-29 524-2

později 010.051 a 015.367; deponie PP Telč

2014-10-02

Blm 70 54 24-29 718-6

1982/85520

Bdtax785 50 54 24-29 535-8

později 010.485 a 015.718

2014-10-02


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky