Motorové vozy ř. 809 a 810

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2014-11-21

Popis GVD 2014/2015.

2014-12-14

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2014/2015 a stavu vozidlového parku.

2014-12-28

Motorový vůz 810.212 vyjel po téměř dvouměsíční odstávce 22. 12. 2014 do provozu.

2015-01-18

Po opravě MVY vyjel 5. 1. 2015 do provozu motorový vůz 809.239. Naopak od stejného dne je odstaven motorvý vůz 810.667.

2015-02-08

Dne 22. 1. 2015 vyjel po dlouhé době do provozu motorový vůz 810.290.

2015-03-01

Motorový vůz 810.667 je od 11. 2. 2015 opět provozní.

2015-03-15

Po střetu s nákladním automobilem poškozený motorový vůz 810.640 vyjel 2. 3. 2015 po opravě do pravidelného provozu. Jediný motorový vůz držící zálohu v PP Znojmo - 810.569 - je od 5. 3. 2015 odstaven pro závadu na hydromechanické převodovce.

2015-03-29

Znojemský motorový vůz 810.569 vyjel 24. 3. 2015 po opravě opět s cestujícími na záskocích za "Regionovu", a to v úsecích Znojmo - Okříšky a Znojmo - Hrušovany nad Jevišovkou - Miroslav. Dne 25. 3. 2015 došlo k výměně záložního vozu v PP Telč; vůz 810.097 odjel do Havlíčkova Brodu a naopak do Telče přijel motorový vůz 810.667.

2015-04-19

Doplněna informace o odstavení motorového vozu 810.290 od 31. 1. 2015. Motorový vůz 810.663 je z důvodu opravy MVY od 27. 3. 2015 odstaven. Od 9. 4. 2015 je opět v provozu motorový vůz 810.433. Dne 16. 4. 2015 došlo k další výměně působiště motorových vozů 810.667 a 810.097, v PP Telč je nyní motorový vůz 810.097.

2015-06-07

Motorový vůz 810.569 držící zálohu ve Znojmě je od 13. 5. 2015 z důvodu závady na spalovacím motoru odstaven, o den dříve do Znojma najel veselský motorový vůz 810.537. Dne 25. 5. 2015 došlo při jízdě Os 14523 k jeho střetu s nákladním automobilem na přejezdu ve Velkých Pavlovicích (http://www.dicr.cz/stretnuti-na-prejezdu-ve-velkych-pavlovicich), motorový vůz 810.157 je odstaven.

2015-07-06

Motorový vůz 810.433 už několik týdnů nevyjel na tratě, naposledy jel zatím 28. 4. 2015. Od 4. 6. 2015 působí motorový vůz 810.222 opět v PP Znojmo. Motorový vůz 810.663 je od 13. 6. 2015 zpět v provozu. Pro závadu na spalovacím motoru je od 20. 6. 2015 odstaven motorový vůz 810.674.

2015-08-02

S cestujícími vyjely po delším odstavení dva veselské motorové vozy 810.290 (8. 7. 2015) a 810.433 (22. 7. 2015). Od 1. 8. 2015 do 11. 12. 2015 jsou turnusové skupiny 857 a 858 upraveny z důvodu nepřetržité výluky Brno - Nesovice.

2015-08-16

Motorový vůz 810.157 poškozený 25. 5. 2015 po střetu s nákladním automobilem byl 2. 8. 2015 přepraven nehodovým vlakem v čele s lokomotivou 754.062 do DPOV Nymburk.

2015-09-06

Od 14. 8. 2015 je z důvodu výměny rychloměru odstaven motorový vůz 810.651.

2015-09-20

Dne 19. 8. 2015 se motorový vůz 810.537 přesunul z PP Znojmo zpět do své PJ Veselí nad Moravou. Zpět v provozu jsou motorové vozy 810.674 (od 3. 9. 2015) a 810.651 (od 8. 9. 2015).

2015-10-04

Po více jak čtyřech měsících došlo k výměně "motorů" deponovaných v PP Telč. Dne 30. 9. 2015 odjel z Telče do Havlíčkova Brodu motorový vůz 810.097 a místo něj sem přijel stroj 810.667.

2015-10-18

Doplněna informace o odstavení motorového vozu 810.674 od 9. 9. 2015 z důvodu montáže informačního systému.

2015-11-17

Veselský motorový vůz 810.486 od 9. 10. 2015 vypomáhá v PJ Maloměřice, jezdí na trati Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice. Dne 29. 10. 2015 se odstavený motorový vůz 810.674 přemístil do DPOV Veselí nad Moravou na opravu MVY a modernizaci. Montáž informačního systému se nyní provádí na motorovém voze 810.640, který je tak od 2. 11. 2015 odstaven. "Znojemský" motorový vůz 810.222 je od 1. 11. 2015 vidět spíše v okolí Havlíčkova Brodu a od 10. 11. 2015 je po delší době opět v provozu jeho znojemský "kolega" 810.569.

2015-12-13

Motorový vůz 810.640 vyjel 4. 12. 2015 na pravidelné výkony.

Motorové vozy ř. 809

809 Motorové vozy řady 809 vznikly úpravou z řady 810. Důvodem bylo přizpůsobení motorového vozu doprovodu vlaku v síle 0/0-S (tzn. 0 vlakvedoucích / 0 průvodčích - doprovod jen strojvedoucím). Úpravy proběhly v letech 1994–1996 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Příčka stanoviště strojvedoucího je upravena, dveře jsou opatřeny výdejním okénkem. Ve voze se nachází informační zařízení pro komunikaci mezi cestujícími a strojvedoucím (vyhlašování zastávek, zajištění zastavení na znamení), kontrola bdělosti strojvedoucího KBS-E a později přibyly i automaty na jízdenky a označovače jízdenek. Vozům byla ponechána původní pořadová čísla.

 

Ve stavu DKV Brno se nachází 6 motorových vozů řady 809, z nichž 6 je zapojených do turnusů. Stav je tedy stejný jako v minulém GVD 2013/2014.

PJ Veselí nad Moravou

PJ Veselí nad Moravou disponuje 6 motorovými vozy řady 809, všechny jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0057

1976/77741

95 54 5 809.057-3

později 810.057

2014-12-14

M 152.0179

1977/79558

95 54 5 809.179-5

později 810.179

2014-12-14

M 152.0232

1977/79611

95 54 5 809.232-2

později 810.232

2014-12-14

M 152.0239

1977/79618

95 54 5 809.239-7

později 810.239

2015-01-05

M 152.0336

1978/80575

95 54 5 809.336-1

později 810.336

2014-12-14

M 152.0358

1981/84012

95 54 5 809.358-5

později 810.358

2014-12-14


Motorové vozy jsou zařazeny do jediné turnusové skupiny 857. Výčet tratí, na kterých jsou tyto vozy pravidelně nasazeny se oproti GVD 2013/2014 nezměnil s malou odchylkou, a sice že motorové vozy jezdí v Kunovicích pouze po spojovací koleji a nikoli k nástupišti.

Turnusová skupina 857 je šestidenní. První dva dny motorové vozy obíhají na "čejčské" lokálce, v třetím dni ještě také, ale více se už přesouvají do úseku Hodonín - Břeclav. Ve čtvrtý den motorový vůz provádí vozbu osobních vlaků Břeclav - Kúty, dva páry vlaků Břeclav - Hodonín a večer pár vlaků Břeclav - Vranovice. Zajímavostí čtvrtého dne je vlak 4269, který je z Břeclavi do slovenského Brodského veden jako Sv a cestující do motorového vozu nastupují až v Brodském. V pátém dni se vůz pohybuje na "hustopečské" lokálce a večer přejíždí do Hodonína. V poslední šestý den odjede z Hodonína do Uherského Hradiště přes Staré Město u Uherského Hradiště (Os 12253), do 9 hodin jezdí mezi Uherským Hradištěm a Veselím nad Moravou, poté jede na údržbu do PJ Veselí nad Moravou a večer opět vyjíždí do Hodonína. V době nepřetržité výluky Brno - Nesovice od 1. 8. 2015 do 11. 12. 2015 se v posledním dni čas na údržbu smrskl na minimum, vůz vykonává vozbu odpoledních "obracáků" Nesovice - Nemotice.

 

Uvedený popis je platný pro pracovní dny. O víkendech jsou v provozu pouze 3 motorové vozy, neboť nejezdí osobní vlaky Hodonín - Břeclav, Šakvice - Hustopeče u Brna a výkony pro tyto motorové vozy v úseku Hodonín - Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou.


 

Motorové vozy ř. 810

810 Vagónka Studénka vyrobila v roce 1973 dva prototypy dvounápravových motorových vozů označených M 151.0001 a M 151.0002. Sériová výroba započala v roce 1975 vozem M 152.0003 a skončila v roce 1984, posledním vozem se stal M 152.0678. V roce 1982 byly vyrobeny dva motorové vozy určené na široký rozchod 1520 mm - M 152.5001 a M 152.5002.

 

Motorový vůz M 151.0001 byl v roce 1974 přeznačen na M 152.0001, avšak v roce 1978 se z něj stal fotogrammetrický vůz FST-2, později označený jako 892.602. V 90. letech byl údajně přeznačen na 810.701. Po vyrobení speciální měřicí drezíny MD-1 se z něj stal doprovodný vůz MD-1-1.

Druhý prototyp už přijel k ČSD z výroby v roce 1973 pod označením M 152.0002, v roce 1988 přešel - tak jako všechny ostatní motorové vozy řady M 152.0 - na označení řadou 810, konkrétně 810.002.

 

Z určitého počtu motorových vozů řady 810 se v průběhu 90. let stala řada 809. Další značná část motorových vozů řady 810 prošla přestavbou na motorové vozy v jednotkách řady 814.0 a 814.2.

 

"Osmsetdesítky" jsou v DKV Brno zastoupeny v počtu 23 vozů, z nichž 8 je turnusovaných. Stav oproti minulému GVD se nezměnil. Motorové vozy řady 810 jsou vedeny v PJ Veselí nad Moravou, PJ Havlíčkův Brod a rovněž v PP Znojmo.

PP Znojmo

Ve Znojmě jsou k dispozici 2 motorové vozy řady 810 jako záloha za neschopné motorové jednotky řady 814.0, bez turnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0222

1977/79601

95 54 5 810.222-0

deponie PJ Havlíčkův Brod

2015-11-01

M 152.0569

1982/85802

95 54 5 810.569-4

 

2015-11-10


PJ Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou se nachází 14 vozů, turnusy jsou sestaveny pro 5 z nich, tak jako v předešlém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0157

1976/78667

95 54 5 810.157-8

odstaven - násilné poškození (střet na přejezdu ve Velkých Pavlovicích)

2015-08-02

M 152.0223

1977/79602

95 54 5 810.223-8

 

2014-12-14

M 152.0263

1978/80502

95 54 5 810.263-4

odstaven - závada na spalovacím motoru

2014-05-01

M 152.0290

1978/80529

95 54 5 810.290-7

 

2015-07-08

M 152.0408

1981/84062

95 54 5 810.408-5

 

2014-12-14

M 152.0433

1981/84087

95 54 5 810.433-3

 

2015-07-22

M 152.0455

1981/84109

95 54 5 810.455-6

 

2014-12-14

M 152.0469

1981/84123

95 54 5 810.469-7

 

2014-12-14

M 152.0486

1982/85719

95 54 5 810.486-1

deponie PJ Maloměřice

2015-10-09

M 152.0537

1982/85770

95 54 5 810.537-1

 

2015-08-19

M 152.0627

1984/87827

95 54 5 810.627-0

 

2014-12-14

M 152.0628

1984/87828

95 54 5 810.628-8

 

2014-12-14

M 152.0651

1984/87851

95 54 5 810.651-5

 

2015-09-08

M 152.0663

1984/87863

95 54 5 810.663-5

KAČENKA

2015-06-13


Motorové vozy jsou zařazeny do turnusových skupin 858, 859 a 860 a jezdí na stejných tratích jako v minulém GVD, prakticky beze změn v obězích v jednotlivých dnech. Přehled tratí s pravidelným provozem veselských motorových vozů řady 810:

Turnusová skupina 858 je třídenní a s jednou nedělní výjimkou (a to ještě jen o letních prázdninách) se jedná o výkony výlučně v pracovní dny. První dva turnusové dny vykonávají motorové vozy výkony na "horní vláře", ve třetí den z Veselí nad Moravou do Kyjova, Strážnice a Uherského Hradiště. V odbobí nepřetržité výluky Brno - Nesovice od 1. 8. 2015 do 11. 12. 2015 vůz v třetím dni zajíždí v pátek až do Nesovic.

 

Jednodenní turnusová skupina 859 tradičně pokrývá vozbu na "bzenecké kači", kterou vykonává motorový vůz řady 810 upravený na doprovod vlaku 0/0-S. Na noc se "osmsetdesítka" vrací vždy do Veselí nad Moravou. "Domovsky" zde jezdí vůz 810.663.

 

Mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem jezdí motorový vůz v jednodenní turnusové skupině 860. V odbobí nepřetržité výluky Brno - Nesovice od 1. 8. 2015 do 11. 12. 2015 vůz zajíždí o víkendech až do Nesovic.


PJ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě činí inventární stav 7 motorových vozů řady 810, turnusované jsou 3 vozy, což jsou stejné počty jako v minulém GVD 2013/2014.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0097

1976/78607

95 54 5 810.097-6

 

2015-09-30

M 152.0123

1976/78633

95 54 5 810.123-0

 

2014-12-14

M 152.0212

1977/79591

95 54 5 810.212-1

 

2014-12-22

M 152.0449

1981/84103

95 54 5 810.449-9

odstaven - závada na nápravové převodovce

2014-06-27

M 152.0640

1984/87840

95 54 5 810.640-3

 

2015-12-04

M 152.0667

1984/87867

95 54 5 810.667-6

deponie PP Telč

2015-09-30

M 152.0674

1984/87874

95 54 5 810.674-2

odstaven - oprava MVY a modernizace v DPOV Veselí nad Moravou

2015-10-29


Havlíčkobrodské "osmsetdesítky" jezdí ve třech turnusových skupinách 878, 879 a 880. Oproti GVD 2013/2014 nenastává žádná změna, vozy jezdí na tratích:

První motorový vůz s vlakovým doprovodem 0/0-S (kromě úseku Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou) je zařazen do turnusové skupiny 878, což jsou výkony na trati Křižanov - Studenec:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): VEM 3:52 24971 BUT / 24971 STU / 24922 VEM / 24921 STU / 24926 VEM / 24927 STU / 24928 VEM / 24931 STU / 24932 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 HBR / 8767 VEM

(2)–(5): VEM 4:18 24981 BUT / 24922 VEM / 24921 STU / 24926 VEM / 24927 STU / 24928 VEM / 24931 STU / 24932 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 HBR / 8767 VEM

VEM 24925 STU / 24926 VEM / 24927 STU / 24928 VEM / 24952 KZN / 24949 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 VEM

VEM 24931 STU / 24932 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 VEM


Druhá "osmsetdesítka" jezdí v TS 879. Zajišťuje vozbu z Havlíčkova Brodu do Humpolce (zde v režimu 0/0-S), Žďárce u Skutče a okrajově do Čáslavi:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): ZUS 5323 HBR / 15956 HUC / 15957 HBR / 15960 HUC / 15961 HBR / 14886 ZDO / poh5318 ZUS

(5): ZUS 5323 HBR / 15956 HUC / 15957 HBR / 15960 HUC / 15961 HBR

HBR 5932 CAV

CAV 8345 HBR / pk5314 ZDO / př5329 HBR / poh5318 ZUS


Především na "staré tišnovce" se pohybuje třetí motorový vůz zařazený do turnusové skupiny 881:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): NMM poh14903 BYP / 14932 NMM / 14905 NED / poh14905 TIV / 14910 NMM / 14933 NED / 14934 NMM / 14935 NED / 14936 NMM

(5): NMM poh14903 BYP / 14932 NMM / 14905 NED / poh14905 TIV / 14910 NMM / 14933 NED / 14934 NMM / 14935 NED / 14936 NMM / poh14974 ZNS / poh24914 HBR / 14886 ZDO / př5315 HBR / 5932 CAV

CAV 8345 HBR

HBR poh5915 ZNS / poh14977 NMM


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky