Přípojné vozy ř. Bdt754

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2016-11-20

Popis GVD 2016/2017.

2016-12-11

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2016/2017 a stavu vozidlového parku.

2016-12-16

Dne 19. 12. 2016 byla vydána depeše 2016-12-5057, podle které se v období od 1. 1. do 31. 3. 2017 navzájem zaměňují oběhy vozů řad Bdtn757 a Bdt754; vozy řady Bdtn757 jezdí nyní v TS 031 a vozy řady Bdt754 naopak v TS 032. Depeše však zároveň povolila prohodit oběhy dříve, což se také 20. 12. 2016 stalo.

2017-04-23

Vozy řady Bdt754 se 1. 4. 2017 vrátily do své TS 031, která však zároveň doznala změnu vzhledem k zahájení nepřetržité výluky Břeclav - Mikulov na Moravě.

2017-07-01

Ke dni 1. 7. 2017 proběhla změna v turnusové skupině 031.


bdt754 Jediné dva vozy řady Bdt754, které kdy vznikly, mají velmi zajímavý původ. Jeden z nich je přímo spojený s legendárním expresem Vindobona. Vozy vyrobila v roce 1969 Vagónka Studénka jako přípojné vozy 2. třídy k sezení kombinované s bufetovým oddílem pod označením řady BRam.

 

Vozů řady BRam bylo celkem 11, pět z nich bylo určeno do expresu Vindobona (BRam 61 54 85-09 000-0 až 004-2, brzdič s polohami P a R) a šest do vnitrostátních vlaků (BRam 71 54 85-09 005-7 až 010-7, brzdič jen s polohou P). V pravidelném provozu se vozy řady BRam udržely do začátku 90. let. Označení řady se v roce 1983 změnilo na BRmn a v roce 1990 na BRn. Číselné označení doznalo změny pravděpodobně v roce 1978 na jednotný interval 70 54 85-09.

 

Dnešní vůz Bdt754 001 (vyrobený pro vnitrostátní provoz) nesl po roce 1990 označení BRn 70 54 85-09 008-2, k 11. 7. 1994 byl převeden pod novou řadu 055 a obdržel číslo 055.002. V roce 1998 došlo k jeho modernizaci v Pars Nova v Šumperku a obdržel písmenné označení Bpb a novou řadu 056, přičemž pořadové číslo se změnilo z 002 na 001. V roce 2001 se písmenné označení Bpb změnilo na současné Bdt754 a v roce 2009 došlo ke změně číselného označení na interval 50 54 20-29 0xx.

 

Druhý vůz Bdt754 002 (vyrobený do expresu Vindobona) nesl po roce 1990 označení BRn 70 54 85-09 001-7 a byl pod tímto označením využit jako pojízdná jídelna v Praze-Vršovicích. V roce 1995 došlo k jeho odstavení s výhledem rozebrání na náhradní díly, avšak v roce 2000 byl nakonec modernizován jako druhý vůz na řadu Bpb, resp. 056 s pořadovým číslem 002 (tzn. že nikdy nebyl veden pod řadou 055). V roce 2001 se písmenné označení Bpb změnilo na současné Bdt754 a v roce 2009 došlo ke změně číselného označení na interval 50 54 20-29 0xx.

 

Vozy dojezdily v letech 2012–2013, následně byly navrženy na zrušení a zrušeny. Začátkem roku 2015 se ale nad nimi usmálo štěstí a vozy se dostaly zpátky do provozního parku jako vozy odstavené s vizí jejich nasazení na trať Znojmo - Břeclav, kde by nahradily vozy řady Btx763. V březnu a červnu 2015 vozy odjely do DPOV Nymburk na úpravu do provozního stavu. Ve stavu DKV Brno je vůz 001 od dubna 2016 a vůz 002 od června 2016.

 

Ve stavu DKV Brno jsou 2 vozy a oba tyto vozy jsou turnusovány. Stav je tedy stejný jako v minulém GVD. Oběhy vozů řady Bdt754 je možné si prohlédnout ve "sledovačce".

PP Znojmo


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

BRam 71 54 85-09 008-1

1969/69820

Bdt754 50 54 20-29 001-5

později 055.002 a 056.001

2016-12-11

BRam 61 54 85-09 001-8

1969/69824

Bdt754 50 54 20-29 002-3

později 056.002

2016-12-11


Pro vozy řady Bdt754 byla vytvořena turnusová skupina 031. S vozy se můžeme setkat především na trati Znojmo - Břeclav, avšak o víkendech od 14. 4. do 1. 10. 2017 se jejich výskyt rozšíří díky zařazení do spěšných vlaků pro cykloturisty i na další tratě, což je oproti minulému GVD novinka:

Oba vozy jsou zařazeny do dvoudenní turnusové skupiny 031, což obnáší vozbu na trati Znojmo - Břeclav. Od 14. 4. do 1. 10. 2017 jeden vůz této řady jezdí na spěšných vlacích Brno - Mikulov na Moravě a poté Brno - Šatov, souprava je sestavena z vozidel: motorový vůz řady 854 + Bdt754 + 1 BDs449. Kvůli plánované výluce u Valtic je po část sezóny (14. 4. - 25. 6. 2017) tento spěšný vlak (Sp 1822 / 1823) veden v trase Brno - Moravské Bránice (bez zastavení) - Hrušovany nad Jevišovkou - Mikulov na Moravě a v tomto případě také nenese název vlaku. Po ukončení výluky (1. 7. - 1. 10. 2017) jsou spěšné vlaky (Sp 1827 / 1828) vedeny v trase Brno - Břeclav - Mikulov na Moravě - Znojmo - Šatov.

 

Oběhy turnusové skupině 031 platné do 31. 12. 2016:


Bdt754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

ZNO 4503 BCV / 4550 MIM / 4506 ZNO / 4511 BCV / 4514 ZNO / 4525 BCV / 4544 HNJ

odstaven ZNO

ZNO 4509 BCV / 4510 ZNO / 4517 BCV / 4518 ZNO / 4529 BCV / 4524 HNJ

2.

HNJ 4541 BCV / 4502 ZNO / 4509 BCV / 4510 ZNO / 4519 BCV / 4520 ZNO

HNJ 4541 BCV / 4506 ZNO / 4509 BCV / 4510 ZNO / 4517 BCV / 4518 ZNO / 4529 BCV / 4524 ZNO

odstaven ZNO

 

Oba vozy řady Bdt754 jezdily od 1. 1. do 31. 3. 2017 ve dvoudenní turnusové skupině 032:


Bdt754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): HNJ 4560 ZNO / 4505 BCV / 4508 ZNO / 4513 BCV / 4516 ZNO / 4527 BCV / 4524 ZNO

 

(2)–(5): ZNO 4505 BCV / 4508 ZNO / 4513 BCV / 4516 ZNO / 4527 BCV / 4524 ZNO

odstaven ZNO

odstaven ZNO

2.

ZNO 4507 BCV / 4512 ZNO / 4521 BCV / 4522 ZNO

odstaven ZNO

ZNO 4525 BCV / 4544 HNJ

 

Dnem 1. 4. 2017 započala nepřetržitá výluka Břeclav - Mikulov na Moravě, vozy se vrátily do "své" upravené turnusové skupiny 031 platné od 1. 4. do 12. 4. 2017:


Bdt754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): ZNO 4505 MIM / 4506 ZNO / 4511 MIM / 4512 ZNO / 4521 MIM / 4520 ZNO

 

(5): ZNO 4505 MIM / 4506 ZNO / 4515 MIM / 4516 ZNO / 4527 MIM / 4544 HNJ

odstaven ZNO

ZNO 4509 MIM / 4510 ZNO / 4517 MIM / 4518 ZNO / 4529 MIM / 4524 HNJ

2.

(1): HNJ 4541 MIM / 4500 ZNO / 4507 MIM / 4508 ZNO / 4513 MIM / 4514 ZNO / 4525 MIM / 4522 ZNO

 

(2)–(4): ZNO 4503 MIM / 4502 ZNO / 4509 MIM / 4510 ZNO / 4519 MIM / 4518 ZNO

 

(5): ZNO 4503 MIM / 4502 ZNO / 4509 MIM / 4510 ZNO / 4519 MIM / 4518 ZNO / 4531 MIM / 4524 ZNO

HNJ 4505 MIM / 4506 ZNO / 4509 MIM / 4510 ZNO / 4517 MIM / 4518 ZNO / 4529 MIM / 4524 ZNO

odstaven ZNO

 

Kvůli nepřetržité výluce Břeclav - Milkulov na Moravě byla dvoudenní turnusová skupina 031 upravená a takto platila od 13. 4. do 30. 6. 2017:


Bdt754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): HNJ 4560 ZNO / 4505 MIM / 4506 ZNO / 4511 MIM / 4512 ZNO / 4521 MIM / 4520 ZNO

 

(2)–(4): ZNO 4505 MIM / 4506 ZNO / 4511 MIM / 4512 ZNO / 4521 MIM / 4520 ZNO

 

(5): ZNO 4505 MIM / 4506 ZNO / 4515 MIM / 4516 ZNO / 4527 MIM / 4544 HNJ / 4419 BNO

ZNO 4509 MIM / 4510 ZNO / 4517 MIM / 4518 ZNO / 4529 MIM / 4524 ZNO

BNO 24290 BKP / 1822 MIM / 1823 BNO / 4418 HNJ

2.

(1): HNJ 4541 MIM / 4500 ZNO / 4507 MIM / 4508 ZNO / 4513 MIM / 4514 ZNO / 4525 MIM / 4522 ZNO

 

(2)–(4): ZNO 4503 MIM / 4502 ZNO / 4509 MIM / 4540 ZNO / 4519 MIM / 4518 ZNO

 

(5): ZNO 4503 MIM / 4502 ZNO / 4509 MIM / 4540 ZNO / 4519 MIM / 4518 ZNO / 4531 MIM / 4524 ZNO

BNO 24290 BKP / 1822 MIM / 1823 BKP / 24291 BNO

ZNO 4509 MIM / 4510 ZNO / 4517 MIM / 4518 ZNO / 4529 MIM / 4524 HNJ

 

Oběhy platné od 1. 7. 2017:


Bdt754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): HNJ 4560 ZNO / 4505 BCV / 4508 ZNO / 4513 BCV / 4516 ZNO / 4527 BCV / 4524 ZNO

(2)–(5): ZNO 4505 BCV / 4508 ZNO / 4513 BCV / 4516 ZNO / 4527 BCV / 4524 ZNO [a v (5) přechází na (6) 4509]

ZNO 4509 BCV / 4510 ZNO / 4517 BCV / 4518 ZNO / 4529 BCV / 4524 ZNO [a přechází na (+) 4509]

ZNO 4509 BCV / 4510 ZNO / 4517 BCV / 4518 ZNO / 4529 BCV / 4524 HNJ

2.

(1): HNJ 4560 ZNO / 4507 BCV / 4512 ZNO / 4521 BCV / 4522 ZNO

 

(2)–(4): ZNO 4507 BCV / 4512 ZNO / 4521 BCV / 4522 ZNO

 

(5): ZNO 4503 BCV / 4506 ZNO / 4511 BCV / 4514 ZNO / 4525 BCV / 4544 HNJ / 4419 BNO [a v (5) přechází na (6) 1827]

BNO 1827 SOV / 1828 BNO [a přechází na (+) 1827]

BNO 1827 SOV / 1828 BNO / 4418 HNJ


Provoz v GVD: 2015/2016

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky