Elektrické jednotky ř. 660 + vložené vozy ř. 064

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2016-11-20

Popis GVD 2016/2017.

2016-12-11

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2016/2017 a stavu vozidlového parku.

2016-12-26

Elektrická jednotka 660.104 je od 17. 12. 2016 odstavena pro závadu na transformátoru.

2017-01-08

Pro závadu na transformátoru byla od 25. 12. 2016 do 6. 1. 2017 odstavena elektrická jednotka 660.101 a od 5. 1. 2017 je pro stejnou závadu odstaven "InterPanter" 660.103.

2017-01-22

Elektrická jednotka 660.103 je od 10. 1. 2017 provozní. "InterPanter" 660.104 byl od 7. 1. do 12. 1. 2017 provozní, od 13. 1. 2017 je pro více závad opět odstaven.

2017-02-05

Od 22. 1. 2017 je elektrická jednotka 660.104 opět provozní.

Elektrické jednotky ř. 660.0

 

660.0

Pro dálkovou dopravu České dráhy objednaly elektrické jednotky řady 660, které obdržely název InterPanter. Jedná se o obdobu dříve dodaných elektrických jednotek řad 640 a 650 s názvem RegioPanter pro regionální dopravu. Elektrické jednotky pro dálkovou dopravu jsou vyráběné ve dvou modifikacích jako jednotky třídílné a pětidílné.

 

Třídílné jednotky jsou jako celek označené řadou 660.0, jednotlivé vozy jsou označeny (za sebou) jako řada 660.0 + 662.0 + 661.0. Výrobce dodal celkem 4 jednotky řady 660.0. První dvě jednotky 660.001 a 660.002 jsou alokovány výhradně na relaci Brno - Břeclav - Olomouc, další dvě jednotky 660.003 a 660.004 jsou nasazeny na relaci Brno - Česká Třebová - Praha, ale mohou též "zaskočit" na relaci Brno - Břeclav - Olomouc.

 

V DKV Brno se nachází 4 jednotky, všechny 4 jsou turnusované.

PJ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2015/00457

94 54 1 660.001-9

 

2016-12-11

-

2015/00458

94 54 1 662.001-7

 

2016-12-11

-

2015/00459

94 54 1 661.001-8

 

2016-12-11

-

2015/00460

94 54 1 660.002-7

 

2016-12-11

-

2015/00461

94 54 1 662.002-5

 

2016-12-11

-

2015/00462

94 54 1 661.002-6

 

2016-12-11

-

2016/00548

94 54 1 660.003-5

 

2016-12-11

-

2016/00549

94 54 1 662.003-3

 

2016-12-11

-

2016/00550

94 54 1 661.003-4

 

2016-12-11

-

2016/00551

94 54 1 660.004-3

 

2016-12-11

-

2016/00552

94 54 1 662.004-1

 

2016-12-11

-

2016/00553

94 54 1 661.004-2

 

2016-12-11


Elektrické jednotky řady 660.0 jezdí ve dvou turnusových skupinách 602 a 604. Setkáme se s nimi na stejných tratích jako v minulém GVD:

Elektrické jednotky 660.001 a 660.002 jsou vedeny v turnusové skupině 602, což představuje vozební rameno Brno - Břeclav - Hodonín - Olomouc. Každá jednotka má svůj vlastní jednodenní oběh. Kromě pátečního Sp 1777 a sobotního Sp 1772 jezdí spojené spolu. Jízdu začínají v pracovní dny v Hodoníně, provedou obraty 1770 / 803 / 812 / 811 / 804 / 1777 a skončí zase v Hodoníně. Jedna jednotka zůstává v pátek po Rx 804 v Brně, druhá do Brna dojede v sobotu na Sp 1772. Z Brna vyjíždí do Hodonína obě jednotky v neděli na Sp 1777 uzamčené, spojené s "kmenovou" jednotkou řady 660.1. Novinkou je posila obratu 811 / 804 v neděli od února do května a od října do prosince.

 

Další dva "InterPanteři" 660.003 a 660.004 se zapojují - každý v samostatném jednodenním oběhu - do provozu jako posilové jednotky v turnusové skupině 604 na rameni Brno - Česká Třebová - Praha. První elektrická jednotka obíhá v pracovní dny mezi Českou Třebovou a Prahou na obratu 874 / 871. V pátek jede jednotka až do Brna, kde je odstavena do neděle, kdy provede posilu na vlaku 864 do Prahy a najede do České Třebové na vlaku 875.
Druhý "InterPanter" je v pracovní dny odstaven v Brně, v pátek odjede do Prahy na posile vlaku 864 a v neděli se vrátí do Brna na vlaku 871.


 

Elektrické jednotky ř. 660.1

660.1

 

Pro dálkovou dopravu České dráhy objednaly elektrické jednotky řady 660, které obdržely název InterPanter. Jedná se o obdobu dříve dodaných elektrických jednotek řad 640 a 650 s názvem RegioPanter pro regionální dopravu. Elektrické jednotky pro dálkovou dopravu jsou vyráběné ve dvou modifikacích jako jednotky třídílné a pětidílné.

 

Pětidílné jednotky jsou jako celek označené řadou 660.1, jednotlivé vozy jsou označeny (za sebou) jako řada 660.1 + 662.1 + 064.1 + 662.2 + 661.1. Výrobce dodal celkem 10 jednotek řady 660.1. První čtyři jednotky 660.101 až 660.104 jsou alokovány výhradně na relaci Brno - Břeclav - Olomouc, navazující šestice "InterPanterů" 660.105 až 660.110 obíhá na relaci Brno - Česká Třebová - Praha, ale může též "zaskočit" na relaci Brno - Břeclav - Olomouc.

 

V DKV Brno se nachází 10 jednotek, turnusy jsou prozatím vytvořeny pro 8 z nich.

PJ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2015/00452

94 54 1 660.101-7

 

2017-01-07

-

2015/00453

94 54 1 662.101-5

 

2017-01-07

-

2015/00454

94 54 1 064.101-9

 

2017-01-07

-

2015/00455

94 54 1 662.201-3

 

2017-01-07

-

2015/00456

94 54 1 661.101-6

 

2017-01-07

-

2015/00502

94 54 1 660.102-5

 

2016-12-11

-

2015/00499

94 54 1 662.102-3

 

2016-12-11

-

2015/00501

94 54 1 064.102-7

 

2016-12-11

-

2015/00500

94 54 1 662.202-1

 

2016-12-11

-

2015/00503

94 54 1 661.102-4

 

2016-12-11

-

2015/00504

94 54 1 660.103-3

 

2017-01-10

-

2015/00505

94 54 1 662.103-1

 

2017-01-10

-

2015/00506

94 54 1 064.103-5

 

2017-01-10

-

2015/00507

94 54 1 662.203-9

 

2017-01-10

-

2015/00508

94 54 1 661.103-2

 

2017-01-10

-

2015/00509

94 54 1 660.104-0

 

2017-01-22

-

2015/00510

94 54 1 662.104-7

 

2017-01-22

-

2015/00511

94 54 1 064.104-3

 

2017-01-22

-

2015/00512

94 54 1 662.204-9

 

2017-01-22

-

2015/00513

94 54 1 661.104-1

 

2017-01-22

-

2015/00514

94 54 1 660.105-8

 

2016-12-11

-

2015/00515

94 54 1 662.105-6

 

2016-12-11

-

2015/00516

94 54 1 064.105-0

 

2016-12-11

-

2015/00517

94 54 1 662.205-4

 

2016-12-11

-

2015/00518

94 54 1 661.105-7

 

2016-12-11

-

2016/00519

94 54 1 660.106-6

 

2016-12-11

-

2016/00520

94 54 1 662.106-4

 

2016-12-11

-

2016/00521

94 54 1 064.106-8

 

2016-12-11

-

2016/00522

94 54 1 662.206-2

 

2016-12-11

-

2016/00523

94 54 1 661.106-5

 

2016-12-11

-

2016/00528

94 54 1 660.107-4

 

2016-12-11

-

2016/00529

94 54 1 662.107-2

 

2016-12-11

-

2016/00530

94 54 1 064.107-6

 

2016-12-11

-

2016/00531

94 54 1 662.207-0

 

2016-12-11

-

2016/00532

94 54 1 661.107-3

 

2016-12-11

-

2016/00533

94 54 1 660.108-2

 

2016-12-11

-

2016/00534

94 54 1 662.108-0

 

2016-12-11

-

2016/00535

94 54 1 064.108-4

 

2016-12-11

-

2016/00536

94 54 1 662.208-8

 

2016-12-11

-

2016/00537

94 54 1 661.108-1

 

2016-12-11

-

2016/00538

94 54 1 660.109-0

 

2016-12-11

-

2016/00539

94 54 1 662.109-8

 

2016-12-11

-

2016/00540

94 54 1 064.109-2

 

2016-12-11

-

2016/00541

94 54 1 662.209-6

 

2016-12-11

-

2016/00542

94 54 1 661.109-9

 

2016-12-11

-

2016/00543

94 54 1 660.110-8

 

2016-12-11

-

2016/00544

94 54 1 662.110-6

 

2016-12-11

-

2016/00545

94 54 1 064.110-0

 

2016-12-11

-

2016/00546

94 54 1 662.210-4

 

2016-12-11

-

2016/00547

94 54 1 661.110-7

 

2016-12-11


Elektrické jednotky řady 660.1 jezdí ve dvou turnusových skupinách 601 a 603. Setkáme se s nimi na stejných tratích jako v minulém GVD:

Turnusová skupina 601 je třídenní a jednotky 660.101 až 660.104 v ní obíhají na vlacích Rx a Sp mezi Brnem a Olomoucí přes Břeclav a Přerov. Jednotky jsou vedeny samostatně, pouze na sobotním Sp 1772 a na nedělním obratu 811 / 804 (nedělní obrat v době dojíždění vysokoškoláků, tzn. únor až květen a říjen až prosinec) je jednotka řady 660.1 spojena s jednotkou řady 660.0. V neděli večer jede na Sp 1777 v řazení 660.1 + 660.0 + 660.0, přičemž třívozové jednotky jsou uzamčeny.

 

Pět "InterPanterů" 660.105 až 660.110 obíhá s vlaky Rx na rameni Brno - Česká Třebová - Praha v turnusové skupině 603. Jednotky jezdí samostatně, vybrané vlaky jsou posíleny o elektrickou jendotku řady 660.0.


Provoz v GVD: 2014/2015 | 2015/2016

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky