Označení vozů ČD určených pro zvláštní účely

Poslední aktualizace: 2016-02-28

Od roku 1997 platily pro označování vozů ČD určených pro zvláštní účely zásady podle směrnice popsané na této stránce. V souvislosti se zavedením technické specifikace pro interoperabilitu (TSI) došlo i k úpravám označování vozů určených pro zvláštní účely podel pravidel TSI - více na stránce o identifikaci železničních vozů. Zásady nastavené směrnicí z roku 1997 se tak opouští. Rok 2016 hned zkraje přinesl masivní přeznačování vozů pro zvláštní účely a význam dále popsané směrnice ještě v tomto roce pravděpodobně skončí.

Zásady pro označení platné od roku 1997

Označení vozů se skládá z:

Příklad označení vozu:

80 54 32-00 076-0
 

Význam dvanáctimístného číselného označení vozu

Každý vůz má svoje jedinečné číselné označení, skládající se ze 12 číslic.

Význam 1. a 2. číslice

Použitelnost vozu pro vnitrostátní a mezistátní dopravu

40 dvounápravový vůz pro zvláštní účely
80 čtyřnápravový vůz pro zvláštní účely

 

Význam 3. a 4. číslice

Označení vlastnické železnice

Kód Zkratka Země Název železniční správy
54 ČD Česká republika České dráhy

 

Význam 5., 6., 7. a 8. číslice

Řada vozu

11-00 pojízdné sněhové pluhy
12-00 vozy na vodu
13-00 záchranné vozy
14-00 vytápěcí vozy
15-00 pojízdná stavědla
16-00 pomocné brzdy
17-00 požární vozy
18-00 kropící vozy
19-00 převozové jeřáby
20-00 nářaďové vozy
21-00 cejchovní vozy
22-00 vozy na plyn
23-00 rozhlasové vozy
24-00 školní, výstavní a propagační vozy
25-00 skladištní vozy
26-00 kombinované vozy
27-00 montážní vozy
28-00 pracovní vozy
29-00 dílenské vozy
30-00 zásobárenské vozy
31-00 telefonní spojovací vozy
32-00 pomocné vozy
33-00 měřící vozy
34-00 vahařské vozy
35-00 pojízdné měnírny
36-00 stavební vozy
37-00 mostní stavební vozy
38-00 obytné vozy
39-00 kulturní vozy
40-00 kuchyňské a jídelní vozy
41-00 kolejové žebříky
42-00 vozy na materiál
43-00 agregátorové vozy
44-00 pojízdná zařízení pro hygienickou a léčebnou péči
45-00 rozvinovací vozy
89-00 historické vozy a vozy v tomto přehledu neuvedené

Na podélníku historických vozů se uvede 12místné původní číslo vozu.

 

Význam 9., 10. a 11. číslice

Pořadové číslo vozu

Pořadové číslo vozu v příslušné řadě.

 

Význam 12. číslice

Kontrolní číslice

Kontrolní číslice se vypočítává z předchozích 11 číslic. Výpočet se provede tak, že se 1., 3., 5., 7., 9. a 11. číslice vynásobí dvěma, 2., 4., 6., 8. a 10. číslice se vynásobí jednou.
Výsledky se sečtou, přičemž pokud vyjde dvouciferné číslo (např. 2 x 6 = 12) započítává se součet číslic (tedy ne 12, ale 1 + 2 =3). Vyjde určité číslo a doplněk do nejbližší desítky je hledaná kontrolní číslice.

Příklad:

číslo vozu 8 0 5 4 3 2 0 0 0 7 6
vynásobit 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
výsledek 16 0 10 4 6 2 0 0 0 7 12

Nyní sečteme 1 + 6 + 0 + 1 + 0 + 4 + 6 + 2 + 0 + 0 + 0 + 7 + 1 + 2 = 30.
Doplněk do nejbližší desítky, tedy do 30, činí 0. Hledaná kontrolní číslice je 0.