Vozy lehátkové

Návrat na hlavní stránku

Na úvod přehledu provozních lehátkových vozů doporučuji pro lepší orientaci podívat se na tento přehled lehátkových vozů, z kterého je patrné, v jakých sériích a v kterých letech k nám byly lehátkové vozy dodávány a dále jak postupně docházelo k různým úpravám a vyčleňování vozů atd.
Chci tímto požádat všechny, kteří by mohli nějakým způsobem výše uvedený přehled doplnit či zpřesnit, a to jak v Česku tak i na Slovensku, o zaslání zpřesňujících údajů.

1.

Řada vozu:

Bac

Číselné označení vozu:

51 54 59-80

Kód řady KOV:

-

Typové označení KOV:

-

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, typ 1.1772 (vozy 001-044), 1.709 (vozy 045-064), 1.421 (vozy 065-096), topení odporové, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 72 sedadel - 54 lehátek, 2 stupačky, povolená rychlost 160 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V
Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1967-1972 (1967: 001-044, 1970: 045-052, 1971: 053-064, 1972: 065-096) Počet vyrobených vozů: 96 (001 až 096)
Vývoj označení řady vozu: Bac / 1983 Bcm / 1990 Bc
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 59-80

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
-
Obrázek vozu: Fotografie vozu:
Poznámka: naposledy upraveno 2009-06-28

Část vozů byla zrušena, část byla upravena na vozy k sezení (B 50 54 29-48, B 60 54 29-0x, B 60 54 29-48) a zrušena nebo přešla pod kód 663 (lehátkové vůz pro doprovod vojenských vlaků, nyní ve stavu ČD Cargo) nebo byla modernizována jako vozy Bee272 (kód 272).

zaniklÁ Řada vozŮ (19??) 

2.

Řada vozu:

Bc842

Číselné označení vozu:

51 54 59-41

Kód řady KOV:

842

Typové označení KOV:

Bc 842

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, typ 1.451 (vozy 001-040), typ 1.481 (vozy 041-100), typ 1.401 (vozy 101-150), typ 1.441 (vozy 151-210), topení teplovzdušné, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 72 sedadel - 54 lehátek, 3 stupačky, povolená rychlost 140 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V (roky výroby 1975-1978), Görlitz Va (rok výroby 1980-1984)
Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1975-1984 (1975: 001-040, 1978: 041-100, 1980: 101-150, 1984: 151-210) Počet vyrobených vozů: 210 (001 až 210)
Předchozí označení řady vozu: Bac / 1983 Bcm / 1990 Bc / 2001 Bc842
Předchozí číselné označení vozu: -

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
-
Obrázek vozu: bc842 Fotografie vozu:; vůz Bc842 51 54 59-41 132-5 v Praze hl. n. na R 975, foto Jan Jílek 14. 6. 2012: pohled na vůz, nápisy na voze; pohled na vůz Bc842 51 54 59-41 133-3 v Praze hl. n. na R 975, foto Jan Jílek 14. 6. 2012;
Poznámka: naposledy upraveno 2020-02-09

Pod kódem 842 jsou vedeny vozy z let 1975 až 1980. Vozy 131-140 byly upraveny pro použití ve zdravotních vlacích.

Série vozů z roku 1975 byla upravena na vozy k sezení a přešla pod kód 255 nebo byly vozy zrušeny. Vozy z roku 1978 postihl stejný osud jako vozy z roku 1975, několik jich bylo vyčleněno pro zájezdy a přešly pod kód 841. Bez dalších úprav se zachovaly pouze vozy z roku 1980; zbývající vozy z této série jsou buď zrušeny nebo se nachází pod kódem 663 (lehátkové vůz pro doprovod zvláštních přeprav, nyní ve stavu ČD Cargo).

Pětice lehátkových vozů jezdila v GVD 2011/2012 turnusově mezi Děčínem a Prahou na R 975/978. V následujícím GVD 2012/2013 však již turnusované nejsou, do provozu zasahovaly do 4. 7. 2013 a je otázka, zda vyjedou alespoň před vánocemi na vlacích do Drážďan. Vozy 134 a 140 byly k 28. 5. 2013 zrušeny a 6. 10. 2013 se přemístily z Děčína pravděpodobně do České Třebové.
Někdy mezi listopadem 2013 a únorem 2014 došlo ke zrušení zbývajících vozů 132, 133 a 136 a jejich odeslání k deponii do Prahy. Vůz 132 přejel 26. 11. 2013 z Děčína do Prahy zamčený na konci R 781, vozy 133 a 136 jely z Děčína do Prahy až 20. 1. 2014 vlakem Sv 10691. Vozy 132, 133 a patrně i vůz 136 byly přepraveny 25. 9. 2014 do České Třebové.

Mezi 3. 9. 2016 a 17. 1. 2017 došlo k deaktivaci posleního zrušeného vozu 136 a tím došlo k zániku této řady.

Poslední nasazení vozů s cestujícími proběhlo v roce 2013 takto:
132 ... vůz byl nasazován poměrně často, nejvíce mezi Děčínem a Prahou. Posledním výkonem byl obrat 775 / 772 dne 4. 7. 2013.
133 ... prakticky stejný průběh jako u vozu 132, poslední výkon dne 4. 7. 2013 na obratu 6963 / 975 / 978 / 6962
134 ... vůz jezdil pravidelně až do 9. 4. 2013, kdy na vlacích 773 / 784 vyjel naposledy
136 ... pravidelné nasazování vozu bylo ukončeno 4. 7. 2013, posledními výkony byly vlaky 6431 // 6443 / 6402 / 6960
140 ... osud podobný vozu 134, poslední cestující se v tomto vozy svezli 6. 4. 2013, a sice na vlacích 777 / 780

zaniklÁ Řada vozŮ (2016-2017) 

3.

Řada vozu:

Bc833

Číselné označení vozu:

51 54 59-41

Kód řady KOV:

833

Typové označení KOV:

Bc 84 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, typ 1.451 (vozy 001-040), 1.481 (vozy 041-100), typ 1.401 (vozy 101-150), typ 1.441 (vozy 151-210), topení teplovzdušné, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 72 sedadel - 54 lehátek, 3 stupačky, povolená rychlost 140 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V (roky výroby 1975-1978), Görlitz Va (rok výroby 1980-1984)
Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1975-1984 (1975: 001-040, 1978: 041-100, 1980: 101-150, 1984: 151-210) Počet vyrobených vozů: 210 (001 až 210)
Vývoj označení řady vozu: Bcm / 1990 Bc / 2001: vozy 162, asi i 169 a možná i 155, 161, 183-186 Bc842 / 2009 Bc833
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 59-41 / vozy 162, 169: 1989: 51 54 59-80 / 2013: 51 54 59-41; vozy 155, 161, 183-186: 1999: 51 54 59-80 / 2013: 51 54 59-41

Provozované vozy v současnosti u ČD: 169, 185

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 2

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Lužná u Rakovníka, Praha hl. n.
Obrázek vozu: bc833 Fotografie vozu: nápisy na voze Bc 51 54 59-41 181-2, foto Pavel Březina 19. 5. 2006,
Poznámka: naposledy upraveno 2023-12-03

Pod kódem 833 jsou vedeny vozy z roku 1984.

Tyto vozy by měly být vybaveny dálkovým ovládáním a blokováním nástupních dveří. Jsou vybaveny tak, aby mohly v mimořádných situacích sloužit jako ubytovací vlak pro personál nemocničního vlaku.

V listopadu 2013 započalo přečíslování vozů Bc833 51 54 59-80 (viz pol. R8.) zpět na interval 51 54 59-41. Vozy 162 a 169 nesly interval 51 54 59-80 v letech 1989-2013, vozy 155, 161 a 183-186 v letech 1999-2013.

Posledním rokem, v kterém lehátkové vozy této řady jezdily v hojném počtem, byl rok 2014. Po něm nastal zlom, v roce 2015 jezdilo v různých obdobích roku 7 vozů, v letech 2016 až 2018 nárazově 4 vozy a v posledním roce jejich provozu 2019 se jednalo o 3 vozy (červen až srpen, květen až srpen a třetí jezdil od srpna do října).

Provoz vozů v letech 2013 - 2023 (stav 1. 12. 2023):


153 ... v roce 2013 nasazovaný pravidelně, do provozu byl ještě nasazen začátkem ledna 2014, poslední jízda s cestujícími 7. / 8. 1. 2014 na vlacích 440 / 718 z Košic do Prahy. Dne 15. 2. 2020 byl přepraven vlakem Sv 11965 z Prahy do České Třebové a dne 25. 7. 2021 vlakem Sv 11777 z České Třebové do Olomouce;
154 ... jezdil pravidelně až do září 2014, avšak na vnitrostátních výkonech za vozy 2. třídy k sezení, poslední výkon s cestujícími 28. 9. 2014 na vlaku 884 ze Starého Města u Uh. Hradiště do Prahy;
155 ... nasazovaný pravidelně až do června 2014, naposledy jel s cestujícími 13. / 14. 6. 2014 na vlacích 402 / 442 z Krakova do Prahy. Dne 28. 7. 2016 byl převezen vlakem Sv 1307 z Prahy do České Třebové a 17. 10. 2016 popojel na Sv 1307 z České Třebové do Olomouce;
156 ... dojezdil v roce 2013 na vnitostátních výkonech, konkrétně na relaci Plzeň - Brno dne 23. 11. 2013 na vlaku 664 z Brna do Plzně. Dne 24. 11. 2013 se přemístil do Prahy a 31. 12. 2014 do České Třebové;
157 ... jezdil pravidelně až do června 2014, posledním výkonem byl dne 3. / 4. 6. 2014 vlak 440 / 718 z Košic do Prahy;
158 ... vůz jezdil pravidelně až do října 2015, v roce 2015 jel naposledy 16. / 17. 10. 2015 na vlaku 442 Humenné - Praha. Tento vůz vyjel i v roce 2016, a to v období 1. 7. - 5. 7. 2016. V roce 2017 vyjel do provozu znovu, a to v období 28. 4. - 30. 4., 13. - 15. 8. a 27. 10. - 31. 10. 2017 (pohyb od 27. 10. do 31. 10. 2017 je uváděn mezi Prahou a Českými Budějovicemi na vlacích 701/706, otázkou je zda se jedná o správný zápis ve výkaze vozidel). V létě 2018 nastalo opětovné zapojení tohoto vozu do provozu, a to ve dnech 22. 7. - 31. 7. 2018, poslední jízdou s cestujícími byl výkon na vlaku 443 dne 28. 7. 2018; vůz jel do Prahy zpět jako správkový dne 31. 7. 2018 na Ex 120. V srpnu 2018 se projel na několika zvláštních vlacích (Praha, Chomutov, Lužná u Rakovníka) a 25. 10. 2018 odjel vlakem Sv 1307 z Prahy do Olomouce. Pak se ale na vůz usmálo štěstí a koupil jej dopravce KDS;
159 ...
v roce 2013 nasazovaný pravidelně, do provozu byl ještě nasazen začátkem ledna 2014, poslední jízda s cestujícími 16. / 17. 1. 2014 na vlaku 442 z Humenného do Prahy. Dne 15. 2. 2020 byl přepraven vlakem Sv 11965 z Prahy do České Třebové a dne 25. 7. 2021 vlakem Sv 11777 z České Třebové do Olomouce;
160 ... vůz dojezdil pravděpodobně někdy v roce 2013, dne 12. 11. 2013 byl přemístěn do Šumperku;
161 ... pravidelně nasazovaný byl do srpna 2014 a několikrát zasáhl do provozu i v roce 2015 od května do července, cestující vezl naposledy 1. / 2. 7. 2015 na vlacích 476 / 878 z Budapešti do Prahy. Dne 27. 8. 2015 byl řazen ve vlaku z Prahy do Uherska a zpět za účelem filmování; (buď se jedná o omyl nebo nekompletní údaje, neboť chybí přeprava zpět do Prahy). Dne 27. 12. 2018 přejel z Prahy-Libně na odstavné nádraží jih vlakem Sv 21900, aby jej čekala cesta do České Třebové dne 3. 1. 2019 vlakem Sv 1301;
162 ... vůz jezdil pravidelně až do července 2015, poslední výkon v roce 2015 se uskutečnil dne 8. / 9. 7. 2015 na vlaku 476 z Budapešti do Prahy. Dne 27. 8. 2015 byl řazen ve vlaku z Prahy do Uherska a zpět za účelem filmování. V roce 2016 tento vůz vyjel znovu, a sice 6. 6. - 10. 6., 15. 8. - 18. 8., 22. 9., 26. 9., 30. 10. - 3. 11. 2016, 31. 12. 2016 - 4. 1. 2017, s cestujícími tehdy jel naposledy 3. 1. 2017 na vlaku 477 z Prahy do Brna, kde byl pro technickou závadu vyřazen. Poté vyjel do provozu 6. 7. 2017 a kromě srpna se každý měsíc více či méně jezdil s cestujícími. V roce 2018 se v provozu ukázal 4. 1. - 24. 1., 1. 3. - 5. 3., 7. 6. - 15. 7. 2018. V srpnu a září 2018 se projel na několika zvláštních vlacích (Praha, Chomutov, Lužná u Rakovníka, Klatovy, Nýrsko) a 25. 10. 2018 má záznam u přepravy vlakem Sv 1307 z Prahy do Olomouce (ale asi se jedná o omyl, neboť chybí přeprava zpět do Prahy). V roce 2019 má pohyb 8. 3. 2019 na R 616 "Krušnohor" z Prahy do Chomutova a 9. 3. 2019 na R 884 "Slovácký expres" z Olomouce do Prahy (ale opět je to buď neplatný záznam nebo nekompletní). Ve dnech 22. a 23. 5. 2019 se měl projet z Prahy do Olomouce, z Olomouce do Berouna a odtud do Prahy na zvláštních vlacích. V červnu 2019 vůz vyjel do pravidelného provozu a jezdil až do srpna, konkrétně od 6. 6. do 16. 8. 2019 na obratu 573 / 477 / 476 / 572 Praha - Břeclav - Budapest. Naposledy vezl cestující 15. / 16. 8. 2019 z Budapešti do Prahy na vlacích 476/572, pak se ještě projel na Banát expresu do Rumunska ve dnech 20. 8. - 26. 8. 2019. Dne 15. 2. 2023 je registrován pohyb na vlaku EC 354 z Prahy směr Plzeň a patrně až Německo (velmi pravděpodobně téhož dne doložen v Crailsheimu);
163 ... jezdil pravidelně až do října 2014, avšak na vnitrostátních výkonech za vozy 2. třídy k sezení, poslední výkon s cestujícími 19. 10. 2014 na vlaku 884 ze Starého Města u Uh. Hradiště do Prahy;
165 ... pravidelně nasazovaný byl do června 2014 a do provozu zasáhl ještě krátce v červenci 2015, cestující vezl naposledy 7. / 8. 7. 2015 na vlacích 476 / 878 z Budapešti do Prahy. Dne 22. 9. 2016 byl přepraven vlakem Sv 1307 do České Třebové a 2. 6. 2017 popojel na vlaku Sv 1301 z České Třebové do Olomouce;
166 ... tento vůz jezdil pravidelně do konce září 2014 a po zimní přestávce byl od 13. 3. do 2. 7 2015 opět běžně nasazovaný. Pak ještě následovaly výkony od 8. do 10. 10. 2015 a 14. 12. 2015 vyjel s cestujícími zatím naposledy na vlaku 445 z Prahy do Košic; zpět se vrátil bez cestujících 16. 12. 2015 na vlaku 120. Dne 22. 9. 2016 byl přepraven vlakem Sv 1307 do České Třebové a 12. 5. 2017 popojel na vlaku Sv 1301 z České Třebové do Olomouce;
167 ... vůz byl pravidelně nasazovaný až do března 2015, naposledy s cestujícími jel 12. / 13. 3. 2015 na vlaku 442 z Košic do Prahy. Do provozu vůz zasáhl jednorázově v roce 2021 a 2022, ale to již jako majetek společnosti Gepard Express. V roce 2021 se jednalo o nasazení 25. 9. 2021 na R 301 z Ostravy-Svinova do Přemyšlu a 28. 9. 2021 zpět na IC 114 z Přemyšlu do Bohumína. V roce 2022 se situace opakovala, a sice v souvislosti s vozbou humanitárních vlaků při napadení Ukrajiny Ruskem. Dne 3. 3. 2022 vůz vyjel na R 311 z Bohumína a 5. 3. 2022 se vrátil z Přemyšlu do Bohumína na IC 105
. Další pohyb vozu je nedoložený, nicméně v noci 30./31. 12. 2022 se měl vracet z Košic do Prahy na EN 442. Dále je jeho zaznamenán už pod označením 51 54 59-41 167-9 (vůz odkoupil dopravce WSBA) dne 15. 2. 2023 na EC 354 z Prahy do Německa (téhož dne doložen v Crailsheimu);
168 ... provoz v roce 2013 nemám doložen, v roce 2014 si zajezdil jen krátce od 7. do 13. 6. 2014, poslední cestující vezl 12. / 13. 6. 2014 na vlacích 402 / 442 z Krakova do Prahy. Dne 28. 7. 2016 byl převezen vlakem Sv 1307 z Prahy do České Třebové a 17. 10. 2016 popojel na Sv 1307 z České Třebové do Olomouce;
169 ... poslední pravidelné výkony se uskutečnily v půlce ledna 2014, pak ještě následoval krátký výkon od 16. do 18. 4. 2014, poslední cestující tehdy vezl 17. / 18. 4. 2014 na vlacích 402 / 442 z Krakova do Prahy. Po dlouhém odstavení se vydal krátce s cestujícími i v roce 2016, a to od 6. 6. do 10. 6. a od 28. 10. do 3. 11. 2016. Vyjel i v roce 2017, a to ve dnech 3. - 7. 1. a 21. 7. - 2. 9. 2017. Následoval výkon na zvláštních vlacích ve dnech 20. 9. - 23. 9. 2017, poslední jízda s cestujícími v roce 2017 se uskutečnila 23. 9. 2017 na vlaku 11787 z Mostu do Prahy. Zaznamenán je i pohyb 14. 10. a od 27. 10. do 31. 10. 2017 mezi Prahou a Českými Budějovicemi na vlacích 701/706, otázkou je zda se jedná o správný zápis ve výkaze vozidel. V roce 2018 je zaznamenáno nasazení ve dnech 13. 6. - 15. 6. 2018 a 30. 8. - 1. 9. 2018. Dne 25. 10. 2018 má záznam u přepravy vlakem Sv 1307 z Prahy do Olomouce (ale asi se jedná o omyl, neboť chybí přeprava zpět do Prahy). V roce 2019 má pohyb 8. 3. 2019 na R 616 "Krušnohor" z Prahy do Chomutova a 9. 3. 2019 na R 884 "Slovácký expres" z Olomouce do Prahy (ale opět je to buď neplatný záznam nebo nekompletní). Koncem května 2019 vůz vyjel do pravidelného provozu a jezdil až do srpna, konkrétně od 26. 5. do 16. 8. 2019 na obratu 573 / 477 / 476 / 572 Praha - Břeclav - Budapest. Ještě se projel jednou s cestujícími "na sedačku" 30. 8. 2019 na Ex 129 z Prahy do Žiliny a 1. 9. 2019 zpět na Ex 124, což byla také poslední jízda s cestujícími. Ke dni 13. 12. 2022 byl vůz převeden pod CHV Lužná u Rakovníka;
170 ... poslední výkony nemám doloženy, dne 28. 7. 2016 byl převezen vlakem Sv 1307 z Prahy do České Třebové a 13. 10. 2016 popojel na Sv 1307 z České Třebové do Olomouce;
171 ...
jezdil pravidelně až do října 2014, avšak na vnitrostátních výkonech za vozy 2. třídy k sezení, poslední výkon s cestujícími 29. 10. 2014 na vlaku 683 z Děčína do Prahy. Následně jej odkoupil dopravce KDS;
172 ... poslední výkony nemám doloženy, dne 28. 7. 2016 byl převezen vlakem Sv 1307 z Prahy do České Třebové a 17. 10. 2016 popojel na Sv 1307 z České Třebové do Olomouce;
174 ...
jezdil pravidelně až do listopadu 2014, avšak na vnitrostátních výkonech za vozy 2. třídy k sezení, poslední výkon s cestujícími 10. 11. 2014 na vlaku 355 z Plzně do Prahy;
176 ... do kdy vůz jezdil nemám doloženo. Dne 26. 4. 2020 byl přepraven vlakem Sv 57207 z Chebu do Plzně a 15. 6. 2020 pokračoval vlakem Sv 11799 z Plzně do České Třebové a 31. 10. 2020 se posunul na vlaku Sv 11791 z České Třebové do Olomouce;
177 ... do kdy vůz jezdil nemám doloženo. Dne 15. 2. 2020 byl přepraven vlakem Sv 11965 z Prahy do České Třebové. V dubnu 2023 došlo k odkoupení tohoto vozu společností Gepard Express;
182 ... vůz dojezdil pravděpodobně v průběhu roku 2013, dne 31. 12. 2014 se přemístil do České Třebové;
183 ... vůz jezdil pravidelně do června 2014, poslední cestující vezl 7. / 8. 6. 2014 na vlacích 476 / 718 z Budapešti do Prahy. Pravděpodobně v průběhu roku 2017 byl prodán dopravci Retrolok;
184 ... vůz byl nasazovaný do provozu poměrně dlouho. V roce 2013 nemám výkony doloženy, v letech 2014-2015 jezdil pravidelně až srpna 2015, naposledy s cestujícím jel 24. / 25. 8. 2015 na vlaku 444 z Košic do Prahy. Dne 22. 9. 2016 byl přepraven vlakem Sv 1307 do České Třebové a 2. 6. 2017 popojel na vlaku Sv 1301 z České Třebové do Olomouce;
185 ... jezdil pravidelně až do září 2014, posledním výkonem byl tehdy dne 11. / 12. 9. 2014 vlak 442 z Humenného do Prahy. Vůz se projel ještě v roce 2016, a to od 9. 6. do 11. 6. 2016, načež následovalo téměř roční odstavení. Vůz začal cestující vozit znovu od 29. 5. 2017 a každý měsíc byl alespoň několikrát nasazen do provozu, a to až do ledna 2018. Po několikaměsíčním odstavení byl v roce 2018 v provozu prakticky tahem od 7. 5. až do 6. 11. 2018. Po zimní přestávce se měl ve dnech 22. a 23. 5. 2019 měl projet z Prahy do Olomouce, z Olomouce do Berouna a odtud do Prahy na zvláštních vlacích. Dále má pohyb 16. 6. 2019 na Ex 121 z Prahy do Olomouce a 17. 6. 2019 na Ex 363 z Plzně do Prahy (spíš se bude jednat neplatný záznam nebo se projel jen na části). Od srpna do října 2019 vůz tu a tam jezdil v pravidelném provozu, konkrétně 6. 8. - 12. 8., 28. - 30. 8. a 25. 9. - 6. 10. 2019 na obratu 573 / 477 / 476 / 572 Praha - Břeclav - Budapest. Naposledy vezl cestující 5. / 6. 10. 2019 z Budapešti do Prahy na vlacích 476/572;
186 ... v roce 2013 vůz jezdil pravidelně do listopadu, v roce 2014 jezdil v květnu a červnu, poslední cestující vezl 13. / 14. 6. 2014 na vlacích 476 / 718 z Budapešti do Prahy. Do provozu vůz zasáhl jednorázově v roce 2021 a 2022, ale to již jako majetek společnosti Gepard Express. V roce 2021 se jednalo o nasazení 25. 9. 2021 na R 301 z Ostravy-Svinova do Přemyšlu a 28. 9. 2021 zpět na IC 114 z Přemyšlu do Bohumína. V roce 2022 se situace opakovala, a sice v souvislosti s vozbou humanitárních vlaků při napadení Ukrajiny Ruskem. Dne 3. 3. 2022 vůz vyjel na R 311 z Bohumína a 5. 3. 2022 se vrátil z Přemyšlu do Bohumína na IC 105.

Vůz 185 je navržen na zrušení. Vůz 161 je zrušen.

 

Nakoupená řada vozů od ÖBB

N4.

Řada vozu:

Bcmz834

Číselné označení vozu:

61 54 59-71

Kód řady KOV:

834

Typové označení KOV:

Bcmz 834

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, typ ?, 72 sedadel - 54 lehátek, povolená rychlost 160 km/h, podvozek MD 61 C
Výrobce: Jenbacher Werke Rok výroby: 1981 Počet vyrobených vozů: 60 (000 až 059)
Vývoj označení řady vozu: Bcmz / 2014: Bcmz834
Vývoj číselného označení vozu: 51 81 59-70 / (1996, 1998, 2004-2010): 61 81 59-70 / 2019-2021: 61 54 59-71

Provozované vozy v současnosti u ČD: 001-009

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 9

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Hradec Králové hl. n., Praha hl. n.
Obrázek vozu: bcmz834 Fotografie vozu: vůz Bcmz834 61 81 59-70 013-6, foto Patrik Trnčák, 12. 10. 2015, Česká Třebová: pohled na vůz, nápisy na voze, pravá část boku skříně, výrobní štítek; vůz Bcmz834 61 81 59-70 013-6, foto Patrik Trnčák, 15. 6. 2014, Praha ONJ: chodbička, rozvaděč, uspořádání sedadla a lehátka v oddíle, žebřík, detail podokenního prostoru, ovladače v oddíle, WC; Bcmz834 61 54 59-71 003-9: pohled na vůz, nápisy na voze, foto Ladislav Seidenglanz, 21. 5. 2022, Hradec Králové hl. n.; Bcmz834 61 54 59-71 003-9: pohled na vůz, foto Ladislav Seidenglanz, 3. 6. 2022, Hradec Králové hl. n.; Bcmz834 61 54 59-71 005-4: pohled na vůz, nápisy na voze, sedadla, ovladače v oddíle, rozvaděč a ještě jednou rozvaděč, pohledy do služebního oddílu 1, 2, 3, WC, foto Ladislav Seidenglanz, 16. 1. 2022, Hradec Králové hl. n.; Bcmz834 61 54 59-71 007-0: pohled na vůz, nápisy na voze, foto Ladislav Seidenglanz, 16. 3. 2022, Hradec Králové hl. n.
Poznámka: naposledy upraveno 2023-11-19

V pořadí třetím nákupem osobních vozů od rakouské železniční správy ÖBB se stala v roce 2014 dodávka 25 osobních vozů se sedadly 2. třídy řady Bmz a 9 lehátkových vozů řady Bcmz. Lehátkové vozy řady Bcmz byly vyrobeny v roce 1981 a za provozu u ÖBB prošly postupně modernizací (u části vozů dosazení klimatizace, u části vozů zvýšení povolené rychlosti na 200 km/h). Například v přehledu lehátkových vozů z roku 2008 jsou uvedeny hned čtyři modifikace 51 81 59-70, 51 81 59-90, 61 81 59-70 a 61 81 59-90. České dráhy nakoupily vozy s modifikací 61 81 59-70.

Všech 9 vozů dojelo z Rakouska do Břeclavi 14. 5. 2014 vlakem Sv 48080 v řazení: 1116.271 ÖBB + Bcmz 61 81 59-70 054 + 013 + 047 + 023 + 050 + 033 + 015 + 029 + 049 + Bmz 61 81 21-91 030 + 016 + 057 + 052 + 041 + 036 + 029 + 040. Vozy řady Bcmz z Břeclavi odjely 15. 5. 2014 vlakem Sv 11052 / 11076 do Nymburka (do České Třebové jely společně s vozy řady Bmz, tyto byly v České Třebové odvěšeny). Během června byly do provozu zařazeny 4 vozy. První dvojice vozů (013 + 047) odjela z Nymburka do Prahy 31. 5. 2014 a do provozu se zařadila 13. 6. 2014, další dvojice vozů 033 + 050 odjela z Nymburka do Prahy 5. 6. a do provozu vyjela 14. 6. 2014. Tři vozy (029 + 049 + 054) opustily DPOV Nymburk 23. 7. 2014 a odjely na Sv 1306 do Prahy. S cestujícími vozy vyjely 7. 8. (029), 8. 8. (054) a 17. 8. 2014 (049). Poslední dva vozy vyjely s cestujícími 1. 7. (023) a 10. 8. 2015 (015).

Do Kartotéky osobních vozů vozy vešly 6. 5. 2014 s rakouským číselným označením 61 81 59-70 a jako řada Bcmz834. Prvně se dle Rozhodnutí komise ES či EU o registraci vozidel v NVR - viz metodický pokyn Drážního úřadu ČR - ponechala registrace v Rakousku i nadále bez dalšího přeznačení. Změnila se pouze zkratka provozovatele vozidla z ÖBB na ČD a součástí písmenného označení se stalo doplňkové číslo 834. Označení vypadá dle následujícího příkladu: A - ČD 61 81 59-70 054-0 Bcmz834.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1614 ze dne 25. října 2018 umožnilo změnu označení vozidla (EVN) i bez technických úprav vozidla. Prvním přeznačeným vozem se stal vůz Bcmz834 013 ke dni 7. 8. 2019, vůz nese označení CZ - ČD 61 54 59-71 001-3 Bcmz834. Přeznačení bylo patrně provedeno již v souvislosti s výhledem modernizace všech devíti vozů. Modernizace vozů se rozběhla v závěru roku 2020 a měla být ukončena do konce roku 2021, nicméně na jaře 2022 modernizace stále probíhají. Vozům je vyměněno zařízení CZE, dosazena nová klimatizace, WC s uzavřeným systémem, úprava ovládání dveří či dosazení wi-fi. V interiéru větší zásahy probíhat nebudou. Modernizaci provádí DPOV Nymburk, kam byly do srpna 2021 vozy postupně přistaveny. Jako poslední byl přistaven vůz 050, cestující se v něm svezli naposledy 17./18. 7. 2021 na vlaku EN 476/IC 574 z Budapešti do Prahy. Na jaře 2021 modernizovaný vůz 001 odjel na zkušební okruh VUZ v Cerhenicích. Zkušební provoz pdoběhl u některých vozů v roce 2022. Počínaje květnem 2023 vyjely modernizované vozy s cestujícími.

Původ vozů:

Současné číselné označení Předchozí číselné označení Poznámka
61 54 59-71 001-3

51 81 59-70 013-8 --> 61 81 59-70 013-6

15. - 31. 5. 2014 DPOV Nymburk; od 13. 6. 2014 v prav. provozu; od 13. 1. 2018 odstaven; ??. ??. 20?? - 26. 2. 2022 DPOV Nymburk; přeznačení 7. 8. 2019; 26. 2. - 9. 4. 2022 ve. zkušebním provozu; 13. 4. 2022 - 18. 4. 2023 DPOV Nymburk; od 28. 5. 2023 v prav. provozu
61 54 59-71 002-1

51 81 59-70 015-3 --> 61 81 59-70 015-1

15. 5. 2014 - 21. 5. 2015 DPOV Nymburk; od 10. 8. 2015 v prav. provozu; 31. 5. 2021 - 1. 7. 2022 DPOV Nymburk; přeznačení 1. 6. 2021; 2. 7. 2022 jízda zvláštního vlaku Praha hl. n. - Kořenov a zpět; 7. 7. 2022 - 18. 4. 2023 DPOV Nymburk; od 24. 6. 2023 v prav. provozu
61 54 59-71 003-9

51 81 59-70 023-7 --> 61 81 59-70 023-5

15. 5. 2014 - 2. 4. 2015 DPOV Nymburk; od 1. 7. 2015 v prav. provozu; 17. 11. 2020 - 14. 5. 2022 DPOV Nymburk; přeznačení 23. 11. 2020; 15. 5. - 4. 6. 2022 ve zkušebním provozu; 5. 6. - 25. 8. 2022 v ŠKODA PARS Šumperk; 31. 8. - 28. 10. 2022 ve zkušebním provozu; 29. 10. 2022 - 18. 4. 2023 DPOV Nymburk; od 18. 6. 2023 v prav. provozu
61 54 59-71 004-7

51 81 59-70 029-4 --> 61 81 59-70 029-2

15. 5. - 23. 7. 2014 DPOV Nymburk; od 7. 8. 2014 v prav. provozu; 14. 6. 2021 - 18. 4. 2023 DPOV Nymburk; přeznačení 15. 6. 2021; od 11. 6. 2023 v prav. provozu
61 54 59-71 005-4

51 81 59-70 033-6 --> 61 81 59-70 033-4

15. 5. - 5. 6. 2014 DPOV Nymburk; od 14. 6. 2014 v prav. provozu; 29. 11. 2020 - 15. 1. 2022 DPOV Nymburk; přeznačení 1. 12. 2020; 24. 1. - 16. 2. 2022 ve zkušebním provozu; 21. 2. - 1. 7. 2022 DPOV Nymburk; 2. 7. 2022 jízda zvláštního vlaku Praha hl. n. - Kořenov a zpět; 7. 7. 2022 - 18. 4. 2023 DPOV Nymburk; od 20. 6. 2023 v prav. provozu
61 54 59-71 006-2

51 81 59-70 047-6 --> 61 81 59-70 047-4

15. - 31. 5. 2014 DPOV Nymburk; od 13. 6. 2014 v prav. provozu; 8. 7. 2021 - 18. 4. 2023 DPOV Nymburk; přeznačení 14. 7. 2021; od 10. 6. 2023 v prav. provozu
61 54 59-71 007-0

51 81 59-70 049-2 --> 61 81 59-70 049-0

15. 5. - 23. 7. 2014 DPOV Nymburk; od 17. 8. 2014 v prav. provozu; 29. 11. 2020 - 4. 3. 2022 DPOV Nymburk; přeznačení 1. 12. 2020; 5. 3. - 7. 5. 2022 ve zkušebním provozu; 8. 5. - 1. 7. 2022 DPOV Nymburk; 2. 7. 2022 jízda zvláštního vlaku Praha hl. n. - Kořenov a zpět; 7. 7. 2022 - 18. 4. 2023 DPOV Nymburk; od 22. 6. 2023 v prav. provozu
61 54 59-71 008-8

51 81 59-70 050-0 --> 61 81 59-70 050-8

15. 5. - 5. 6. 2014 DPOV Nymburk; od 14. 6. 2014 v prav. provozu; 27. 8. 2021 - 18. 4. 2023 DPOV Nymburk; přeznačení 30. 8. 2021; od 11. 6. 2023 v prav. provozu
61 54 59-71 009-6

51 81 59-70 054-2 --> 61 81 59-70 054-0

15. 5. - 23. 7. 2014 DPOV Nymburk; od 8. 8. 2014 v prav. provozu; 6. 8. 2021 - 18. 4. 2023 DPOV Nymburk; přeznačení 23. 8. 2021; od 23. 6. 2023 v prav. provozu

 

Upravené řady vozů

U5.

Řada vozu:

Bc663

Číselné označení vozu:

51 54 59-80

Kód řady KOV:

663

Typové označení KOV:

Bc(VOJ)

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, topení odporové, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 72 sedadel - 54 lehátek, 2 stupačky, povolená rychlost 140 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V
Vozy pochází ze série lehátkových vozů dodávaných v letech 1967 až 1972 z vagónky Bautzen. Jednalo se o typy 1.7772 (vozy 51 54 59-80 000 až 044), 1.709 (vozy 51 54 59-80 045 až 064), typ 1.421 (vozy 51 54 59-80 065 až 096).
Vozy byly vyráběny v letech: 1967: 000-044, 1971: 045-064, 1972: 065-096

Úprava vozů německé výroby tehdejší řady Bac.

Modernizace, úprava: ? Rok modernizace: ? Počet modernizovaných vozů: ?
Předchozí označení řady vozu: před modernizací Bac, Bcm, Bc (podle období v kterém prošly vozy úpravou)
Předchozí číselné označení vozu: po úpravě 29-48, 29-03

Provozované vozy v současnosti u ČD: 022, 024-029, 032, 035-039, 065-066, 068-071, 074, 077, 085

Současný počet provozovaných vozů u ČD Cargo: 22

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

xxx

Obrázek vozu: bc Fotografie vozu: vůz Bc663 51 54 59-80 032-9: nápisy na voze, označení vozu, nápisy na voze, logo ČD Cargo, tabulka s hmotností vozu, nástupní plošina, nápisy na voze, pohled na bok vozu, okno v oddílu pro cestující, oddíl pro cestující, chodbička vozu, oddíl pro průvodce vozu, a ještě jednou oddíl pro průvodce vozu, všechna fota Jiří Pekárek 7. 6. 2014 v Plzni na vlečce Škoda Transportation;
Poznámka: naposledy upraveno 2022-04-18

Vozy jsou vyčleněny pro zvláštní účely. Bližší popis úprav ...?

Vozy provozovány dopravcem ČD Cargo, a. s.

Stav v říjnu 2013: všech 22 vozů existuje, avšak kromě svou vozů 032 a 036 jsou neprovozní a neudržují se.
Stav v únoru 2014: doložena existence vozů 022, 024-029, 032, 035-039, 065-066, 068-071, 074 a 077 (nebyl spatřen vůz 085). Vozy 032 a 036 jsou provozní, ostatní jsou odstavené.
Stav v březnu 2022: doložena jízda vozů 026, 032, 036, 068, 085 (humanitární vlak do Polska).

Původ vozů:

Současné číslo vozu Původní vůz

51 54 59-80 022-0

Bac 51 54 59-80 022-0 --> Bc 60 54 29-03 007-1 --> Bc 60 54 29-48 022-7

51 54 59-80 024-6

Bac 51 54 59-80 024-6 --> Bc 60 54 29-03 001-4 --> Bc 60 54 29-48 024-3

51 54 59-80 025-3

Bac 51 54 59-80 025-3 --> B 50 54 29-48 003-9 --> Bc 60 54 29-48 003-7

51 54 59-80 026-1

Bac 51 54 59-80 026-1 --> Bc 60 54 29-03 005-5 --> Bc 60 54 29-48 026-8

51 54 59-80 027-9

Bac 51 54 59-80 027-9 --> B 50 54 29-48 004-7 --> Bc 60 54 29-48 027-6

51 54 59-80 028-7

Bac 51 54 59-80 028-7 --> B 50 54 29-48 005-4 --> Bc 60 54 29-48 028-4

51 54 59-80 029-5

Bac 51 54 59-80 029-5 --> B 50 54 29-48 006-2 --> Bc 60 54 29-48 026-0

51 54 59-80 032-9

Bac 51 54 59-80 032-9 --> Bc 60 54 29-03 004-8 --> Bc 60 54 29-48 032-6

51 54 59-80 035-2

Bac 51 54 59-80 035-2 --> B 50 54 29-48 010-4 --> Bc 60 54 29-48 010-2

51 54 59-80 036-0

Bac 51 54 59-80 036-0 --> B 50 54 29-48 011-2 --> Bc 60 54 29-48 011-0

51 54 59-80 037-8

Bac 51 54 59-80 037-8 --> Bc 60 54 29-03 008-9 --> Bc 60 54 29-48 037-5

51 54 59-80 038-6

Bac 51 54 59-80 038-6 --> Bc 60 54 29-03 003-0 --> Bc 60 54 29-48 038-3

51 54 59-80 039-4

Bac 51 54 59-80 039-4 --> B 50 54 29-48 012-0 --> Bc 60 54 29-48 039-1

51 54 59-80 065-9

Bac 51 54 59-80 065-9 --> B 50 54 29-48 036-9 --> Bc 60 54 29-48 036-7

51 54 59-80 066-7

Bac 51 54 59-80 066-7--> B 50 54 29-48 037-7 --> B 50 54 29-48 066-6 --> Bc 60 54 29-48 066-4

51 54 59-80 068-3

Bac 51 54 59-80 068-3 --> B 50 54 29-48 014-6 --> Bc 60 54 29-48 068-0

51 54 59-80 069-1

Bac 51 54 59-80 069-1 --> B 50 54 29-48 015-3 --> Bc 60 54 29-48 015-1

51 54 59-80 070-9

Bac 51 54 59-80 070-9 --> B 50 54 29-48 016-1 --> Bc 60 54 29-48 016-9

51 54 59-80 071-7

Bac 51 54 59-80 071-7 --> Bc 60 54 29-03 006-5 --> Bc 60 54 29-48 071-4

51 54 59-80 074-1

Bac 51 54 59-80 074-1 --> Bc 60 54 29-03 002-2 --> Bc 60 54 29-48 074-8

51 54 59-80 077-4

Bac 51 54 59-80 077-4--> B 50 54 29-48 029-5 --> Bc 60 54 29-48 019-3

51 54 59-80 085-7

Bac 51 54 59-80 085-7 --> Bc 60 54 29-03 010-5 --> Bc 60 54 29-48 085-4

U6.

Řada vozu:

Bc663

Číselné označení vozu:

60 54 29-48

Kód řady KOV:

663

Typové označení KOV:

Bc(VOJ)

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, topení odporové, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 72 sedadel - 54 lehátek, 2 stupačky, povolená rychlost 140 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V
Vozy pochází ze série lehátkových vozů dodávaných v letech 1967 až 1972 z vagónky Bautzen. Jednalo se o typy 1.7772 (vozy 51 54 59-80 000 až 044), 1.709 (vozy 51 54 59-80 045 až 064), typ 1.421 (vozy 51 54 59-80 065 až 096).
Vozy byly vyráběny v letech: 1967: 000-044, 1971: 045-064, 1972: 065-096

Úprava vozů německé výroby tehdejší řady Bac.

Modernizace, úprava: ? Rok modernizace: ? Počet modernizovaných vozů: ?
Předchozí označení řady vozu: před modernizací Bac, Bcm, Bc (podle období v kterém prošly vozy úpravou)
Předchozí číselné označení vozu: po úpravě 29-48, 29-03

Provozované vozy v současnosti u ČD: 002, 007, 009, 017, 023, 025, 033, 035, 054

Současný počet provozovaných vozů u ČD Cargo: 7

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

xxx

Obrázek vozu: Fotografie vozu: pohled na vůz Bc663 60 54 29-48 002-9, Ústí nad Labem západ, 9. 11. 2015, foto -ü-;
Poznámka: naposledy upraveno 2015-12-10

Vozy jsou vyčleněny pro zvláštní účely. Bližší popis úprav ...?

Vozy provozovány dopravcem ČD Cargo, a. s., jejich fyzický stav není ověřen.

V roce 2012 ověřena existence provozního vozu 009.
V únoru 2014 byla ověřena existence vozů 002 (ve stádiu rozkladu), 009, 023 (ve stádiu rozkladu), 025, 054 (ve stádiu rozkladu).

Původ vozů:

Současné číslo vozu Původní vůz

60 54 29-48 002-9

Bac 51 54 59-80 023-8 --> B 50 54 29-48 002-1 --> Bc 60 54 29-48 002-9

60 54 29-48 007-8

Bac 51 54 59-80 031-1 --> B 50 54 29-48 007-0 --> Bc 60 54 29-48 007-8

60 54 29-48 009-4

Bac 51 54 59-80 034-5 --> B 50 54 29-48 009-6 --> Bc 60 54 29-48 009-4

60 54 29-48 017-7

Bac 51 54 59-80 073-3 --> B 50 54 29-48 017-9 --> Bc 60 54 29-48 017-7; zrušen 21. 6. 2006

60 54 29-48 023-5

Bac 51 54 59-80 081??--> B 50 54 29-48 023-7 --> Bc 60 54 29-48 023-5

60 54 29-48 025-0

Bac 51 54 59-80 084??--> B 50 54 29-48 025-2 --> Bc 60 54 29-48 025-0

60 54 29-48 033-4

Bac 51 54 59-80 072-5 --> B 50 54 29-48 033-6 --> Bc 60 54 29-48 033-4; zrušen 21. 6. 2006

60 54 29-48 035-9

Bac 51 54 59-80 008-9 --> B 50 54 29-48 035-1 --> Bc 60 54 29-48 035-9

60 54 29-48 054-0

Ba 51 54 20-41 132-1 --> Bac 51 54 55-40 054-6 --> B 50 54 28-48 004-8 --> Bc 60 54 29-48 054-0

Vůz vyřazen z kartotéky.

U7.

Řada vozu:

Bc663

Číselné označení vozu:

51 54 59-41

Kód řady KOV:

663

Typové označení KOV:

Bc(VOJ)

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, topení teplovzdušné, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 72 sedadel - 54 lehátek, 3 stupačky, povolená rychlost 140 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V

Vozy pochází ze série lehátkových vozů dodávaných v letech 1978 a 1980 z vagónky Bautzen.

Úprava vozů německé výroby tehdejší řady Bac.

Modernizace, úprava: ? Rok modernizace: ? Počet modernizovaných vozů: ? (062-064, 131, 135, 137-139)
Předchozí označení řady vozu: před modernizací Bac, Bcm, Bc (podle období v kterém prošly vozy úpravou), 2001 pravděpodobně Bc842 / 200x: Bc663
Předchozí číselné označení vozu: 59-41

Provozované vozy v současnosti u ČD: 131

Současný počet provozovaných vozů u ČD Cargo: 1

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

xxx

Obrázek vozu: bc Fotografie vozu:nápisy na voze Bc663 51 54 59-41 137-4 v Mladé Boleslavi již ve správě ČD Cargo, foto M. Semián 29. 10. 2009, jiné provedení nápisů na voze ČD Cargo Bc663 51 54 59-41 135-8 v Mladé Boleslavi, foto M. Semián 29. 10. 2009
Poznámka: naposledy upraveno 2013-10-28

Vozy jsou vyčleněny pro zvláštní účely. Bližší popis úprav ...?

Vozy provozovány dopravcem ČD Cargo, a. s.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Původní vůz

51 54 59-41 131-7

Bac 51 54 59-41 131-7

Z osmi doložených existujících vozů řady Bc663 51 54 59-41 prošlo šest vozů v roce 2012 modernizací v MOVO Plzeň (sedmý vůz již v roce 2010) a obdržely nové označení Bcee663. Zbylý vůz 131 se předmětem modernizace nestal, je odstaven a neudržuje se.

 

Rekonstruované řady vozů

R8.

Řada vozu:

Bc833

Číselné označení vozu:

51 54 59-80

Kód řady KOV:

833

Typové označení KOV:

Bc 84 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, typ 1.441, topení teplovzdušné, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 72 sedadel - 54 lehátek, 3 stupačky, povolená rychlost 160 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz Va

Modernizace lehátkových vozů německé výroby z roku 1984.

Modernizace: ? Rok modernizace: 1989 (162, 169), 1999 (155, 161, 183-186) Počet modernizovaných vozů: 8 (155, 161-162, 169, 183-186)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bcm nebo Bc [viz kód 833 - vozy 51 54 59-41] / 2001: vozy 162 a asi i 169 Bc842, ostatní vozy možná / 2009 Bc833
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 51 54 59-41 / po modernizaci (1989, 1999) 51 54 59-80

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

-

Obrázek vozu: Fotografie vozu:
Poznámka: naposledy upraveno 2014-02-23

V roce 1989 byly vozy Bcm 51 54 59-41 162-2 a 169-7 upraveny na vyšší povolenou rychlost 160 km/h. V roce 1999 bylo upraveno ještě dalších 6 vozů této série. Bližší popis úprav ...?

V listopadu 2013 započalo přeznačení vozů na interval 51 54 59-41, ukončeno bylo buď ještě koncem roku 2013 nebo v prvních dvou měsících roku 2014..

zaniklÁ Řada vozŮ (2013-2014) 

R9.

Řada vozu:

Bcee663

Číselné označení vozu:

51 54 59-41

Kód řady KOV:

663

Typové označení KOV:

Bc(VOJ)

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, topení teplovzdušné, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 72 sedadel - 54 lehátek, 3 stupačky, povolená rychlost 140 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V

Vozy pochází ze série lehátkových vozů dodávaných v letech 1978 a 1980 z vagónky Bautzen.

Modernizace lehátkových vozů německé výroby z roku 1978 a 1980, později vyčleněných (a upravených?) na zvláštní účely.

Modernizace: MOVO Plzeň Rok modernizace: 2012 Počet modernizovaných vozů: 7 (062-064, 135, 137 až 139)
Předchozí označení řady vozu: před modernizací Bc663 [viz kód 663] / po modernizaci (2012): Bcee663
Předchozí číselné označení vozu: 51 54 59-41 [viz kód 663] /

Provozované vozy v současnosti u ČD Cargo: 062-064, 135, 137-139

Současný počet provozovaných vozů u ČD Cargo: 7

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Ústí nad Labem

Obrázek vozu: bc Fotografie vozu: vůz Bcee663 51 54 59-41 137-4, foto David Prause 21. 7. 2012 v Ústí nad Labem západ: pohled na vůz, nápisy na voze; vůz Bcee663 51 54 59-41 064-0, foto Patrik Trnčák, 12. 10. 2015, Olomouc hl. n.: pohled na vůz, nápisy na voze; pohled na vůz Bcee663 51 54 59-41 135-8, foto -ü-, 9. 11. 2015, Ústí nad Labem západ;
Poznámka: naposledy upraveno 2015-12-20

Vozy provozovány dopravcem ČD Cargo, a. s.

Modernizace vozů Bc663 51 54 59-41 dopravce ČD Cargo v roce 2012 přinesla mimo jiné dosazení CZE. Vozy obdržely nové písmenné označení Bcee663, číselné označení ponecháno beze změny. Vozy jsou vybaveny kuchňským koutem, propanbutanovým vařičem, ledničkou a dvěma WC (jedno chemické, jedno klasické). Vůz 062 byl možná modernizován již v roce 2010.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Původní vůz

51 54 59-41 062-4

Bac 51 54 59-41 062-4

51 54 59-41 063-2

Bac 51 54 59-41 063-2

51 54 59-41 064-0

Bac 51 54 59-41 064-0

51 54 59-41 135-8

Bac 51 54 59-41 135-8

51 54 59-41 137-4

Bac 51 54 59-41 137-4

51 54 59-41 138-2

Bac 51 54 59-41 138-2

51 54 59-41 139-0

Bac 51 54 59-41 139-0

 

Vozy vyčleněné pro zájezdovou dopravu

Popis lehátkových vozů vyčleněných pro zájezdy železničářů je značně nedokonalý. Budu velmi rád za informace vedoucí ke zpřesnění údajů.

Z10.

Řada vozu:

Bc841

Číselné označení vozu:

51 54 55-40

Kód řady KOV:

841

Typové označení KOV:

Bc CD RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, topení odporové, 10 oddílů, 72 sedadel - 54 lehátek, 2 stupačky, povolená rychlost 140 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz

Úprava vozů maďarského původu (bývalé řady Bm).

Úprava: ? Rok úpravy: ? Počet upravených vozů: ? (043)
Vývoj označení řady vozu: před vyčleněním Ba, Bm, B [viz kód 251] / po vyčlenění (19xx) Bc
Vývoj číselného označení vozu: před vyčleněním 51 54 20-10, možná i 50 54 20-10 / po vyčlenění (19xx) 51 54 55-40

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích: -
Obrázek vozu: Fotografie vozu:
Poznámka: naposledy upraveno 2015-06-07

Vozy vyčleněné pro zájezdy železničářů. Bližší popis úprav ...?

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu Poznámka

51 54 55-40 043-9

(B) 51 54 20-10 xxx-x

zrušen 22. 2. 2006, likvidace Tlumačov 13. 5. 2007

zaniklÁ Řada vozŮ (2007-2008)

Z11.

Řada vozu:

Bc841

Číselné označení vozu:

51 54 55-40

Kód řady KOV:

841

Typové označení KOV:

Bc CD RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, topení odporové, 10 oddílů, 72 sedadel - 54 lehátek, 2 stupačky, povolená rychlost 140 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz

Úprava vozů německé výroby (bývalé řady Bm z roku 1971).

Úprava: ? Rok úpravy: ? Počet upravených vozů: ? (007, 044)
Vývoj označení řady vozu: před vyčleněním Ba, Bm, B [viz kód 250] / po vyčlenění (19xx) Bc / 2009 Bc841
Vývoj číselného označení vozu: před vyčleněním 51 54 20-10, možná i 50 54 20-10 / po vyčlenění (19xx) 51 54 55-40

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích: -
Obrázek vozu: Fotografie vozu:
Poznámka: naposledy upraveno 2009-07-07

Vozy vyčleněné pro zájezdy železničářů. Bližší popis úprav ...?

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu Poznámka

51 54 55-40 007-4

(B) 51 54 20-10 397-7 ?

zrušen 2007-2008

51 54 55-40 044-7

(B) 51 54 20-10 396-9 ?

zrušen 2008-2009

zaniklÁ Řada vozŮ (2008-2009)

Z12.

Řada vozu:

Bc

Číselné označení vozu:

51 54 55-80

Kód řady KOV:

841

Typové označení KOV:

Bc CD

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, typ 1.4581, topení teplovzdušné, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 72 sedadel - 54 lehátek, 3 stupačky, povolená rychlost 160 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V

Úprava lehátkových vozů německé výroby z roku 1975 pro zájezdovou dopravu.

Úprava: ? Rok úpravy: ? Počet upravených vozů: ? (046)
Vývoj označení řady vozu: před vyčleněním Bac nebo Bcm [viz kód 842] / po vyčlenění (19xx) Bc / 1990 Bc
Vývoj číselného označení vozu: před vyčleněním 59-41 [viz kód 842] / po vyčlenění (19xx) 51 54 55-40 / (19xx) 51 54 55-80

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích: -
Obrázek vozu: Fotografie vozu:
Poznámka: naposledy upraveno 2009-07-06

Vozy vyčleněné pro zájezdy železničářů. Bližší popis úprav ...?

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí čísla vozu Poznámka

51 54 55-80 046-3

(Bac) 51 54 59-41 009 nebo 010 ? --> 51 54 55-40 046-2

zrušen 2007-2008

zaniklÁ Řada vozŮ (2007-2008)

Z13.

Řada vozu:

Bc841

Číselné označení vozu:

51 54 55-80

Kód řady KOV:

841

Typové označení KOV:

Bc CD RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, typ 1.481, topení teplovzdušné, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 64 sedadel - 48 lehátek, 3 stupačky, povolená rychlost 160 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V

Úprava lehátkových vozů německé výroby z roku 1978 pro zájezdovou dopravu.

Úprava: ? Rok úpravy: ? Počet upravených vozů: ? (009-013, 050-052, 080)
Vývoj označení řady vozu: před vyčleněním Bac nebo Bcm [viz kód 842] / po vyčlenění (19xx) Bc / 1990 Bc / 2009 Bc841
Vývoj číselného označení vozu: před vyčleněním 59-41 [viz kód 842] / po vyčlenění (19xx) 51 54 55-80, některé vozy nejprve 51 54 55-40

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
-
Obrázek vozu: Fotografie vozu: nápisy na voze Bc 51 54 55-80 013-3 v Ústí nad Labem západ, foto Karel Bis 22. 4. 2010; ; vůz Bc841 51 54 55-80 080-2, všechny snímky Patrik Trnčák 11. 10. 2014 při jízdě Os 10935: výrobní štítek, chodbička, oddíl, lehátka, důmyslné úchyty na lahváče, popelníček v původní podobě, oddíl průvodce vozu;
Poznámka: naposledy upraveno 2017-01-22

Vozy vyčleněné pro zájezdy železničářů. Vůz 51 54 55-80 050-5 viz tabulka Bc663. Bližší popis úprav ...?

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí čísla vozu Poznámka

51 54 55-80 009-1

(Bac) 51 54 59-41 072-3

zrušen 28. 5. 2013; prodán k dopravci JUMA (Junior Market), zde provozní a označen nápisy Bac 51 54 59-41 071-5

51 54 55-80 010-9

(Bac) 51 54 59-41 073-1

zrušen 28. 5. 2013; 2015 vyřazen z KOV

51 54 55-80 011-7

(Bac) 51 54 59-41 074-9 --> 51 54 55-40 011-6

na zájezdy vyčleněn 1984; zrušen 2008-2009; prodán k dopravci KDS, zde modernizován a provozní

51 54 55-80 012-5

(Bac) 51 54 59-41 075-6

na zájezdy vyčleněn 1984; na podvozku původ 51 54 59-41 076-4, patrně záměna podvozků; 2013-2014 navržen na zrušení; zrušen 2014

51 54 55-80 051-3

(Bac) 51 54 59-41 070-7--> 51 54 55-40 051-2

na zájezdy vyčleněn 1984; zrušen 28. 5. 2013; 2015 vyřazen z KOV

51 54 55-80 052-1

(Bac) 51 54 59-41 071-5--> 51 54 55-40 052-0

na zájezdy vyčleněn 1984; zrušen 28. 5. 2013

51 54 55-80 080-2

(Bac) 51 54 59-41 080-6

zrušen 28. 5. 2013; prodán k dopravci JUMA (Junior Market), zde provozní a označen nápisy Bac 51 54 59-41 080-6

zaniklÁ Řada vozŮ (2016-2017) 

Z14.

Řada vozu:

Bcee841

Číselné označení vozu:

51 54 59-72

Kód řady KOV:

841

Typové označení KOV:

Bc CD RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, typ 1.481, topení teplovzdušné, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu/kuchyňka a 2 oddíly propojené), 56 sedadel - 44 lehátek, 3 stupačky, povolená rychlost 160 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V

Modernizace lehátkového vozu německé výroby z roku 1978 dříve upraveného pro zájezdovou dopravu.

Úprava: MOVO Plzeň

Rok úpravy: 2012 Počet upravených vozů: 1 (013)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bc841 [viz kód 841] / po modernizaci (2012) Bcee841
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 51 54 55-80 [viz kód 841] / po modernizaci (2012) 51 54 59-72

Provozované vozy v současnosti u ČD Cargo: 013

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 1

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Ústí nad Labem

Obrázek vozu: Fotografie vozu:
Poznámka: naposledy upraveno 2014-04-13

Vůz byl již dříve vyčleněn a upraven pro zájezdy železničářů. U ČD byl ve stavu do let 2007-2008, kdy byl zrušen a patrně způsobem odprodeje přešel ke společnosti ČD Cargo (provoz doložen v roce 2010). V roce 2012 se vůz podrobil modernizaci v MOVO Plzeň. Obdržel CZE, dieselagregát na výrobu elektrického proudu a nádrž na naftu. Mírné změny v interiéru (např. WC) a nový nátěr. Ze snímků je patrné spojení oddílů č. 2 a 3 (odstranění přepážky a souvisejících sedadel, resp. lehátek), je však otázka, zda tato úprava nepochází již z dřívějších let. Číselné i písmenné označení vozu se změnilo.

Vůz provozován dopravcem ČD Cargo, a. s.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí čísla vozu Poznámka

51 54 59-72 013-9

(Bac) 51 54 59-41 076-4 --> 51 54 55-80 013-3

na zájezdy vyčleněn 1984; zrušen 2007-2008; 2010 zaznamenán jako provozní u ČD Cargo

Z15.

Řada vozu:

Bc663

Číselné označení vozu:

51 54 59-72

Kód řady KOV:

663 ?

Typové označení KOV:

Bc CD RIC ?

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, typ 1.481, topení teplovzdušné, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 72 sedadel - 54 lehátek, 3 stupačky, povolená rychlost 140 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V

Úprava lehátkových vozů německé výroby z roku 1978 pro zájezdovou dopravu.

Úprava: ? Rok úpravy: ? Počet upravených vozů: ? (050)
Vývoj označení řady vozu: před vyčleněním Bac nebo Bcm [viz kód 842] / po vyčlenění (19xx) Bc / 1990 Bc / od 2007-2008 pravděpodobně zrušen / 2011? Bc663
Vývoj číselného označení vozu: před vyčleněním 59-41 [viz kód 842] / po vyčlenění (19xx) 51 54 55-80, některé vozy nejprve 51 54 55-40

Provozované vozy v současnosti u ČD Cargo: 050

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 1

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

SOKV Ústí nad Labem

Obrázek vozu: Fotografie vozu:
Poznámka: naposledy upraveno 2014-04-13

Vozy vyčleněné pro zájezdy železničářů, po nepotřebnosti u ČD předeven pod ČD Cargo. Do té doby zde veden v tabulce Bc841 - vozy 51 54 55-80 009 až 013, 050 až 052 a 080. Bližší popis úprav ...?

Vůz provozován dopravcem ČD Cargo, a. s.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí čísla vozu Poznámka

51 54 59-72 050-1

(Bac) 51 54 59-41 069-9 --> 51 54 55-40 050-4 --> 51 54 55-80 050-5

na zájezdy vyčleněn 1984; zrušen 2007-2008; 2011 jako provozní u ČD Cargo, ale pod kódem 663 (Bc663)

Z16.

Řada vozu:

Bc663

Číselné označení vozu:

51 54 59-72

Kód řady KOV:

663 ?

Typové označení KOV:

Bc CD RIC ?

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, topení teplovzdušné, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 72 sedadel - 54 lehátek (patrně všechny vozy však mají vyznačen pouze údaj 64 sedadel),3 stupačky, povolená rychlost 160 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V nebo Va

Úprava vozů německé výroby (bývalé řady Bm z roku 1985).

Úprava: ? Rok úpravy: ? Počet upravených vozů: 1 (048)
Vývoj označení řady vozu: před vyčleněním Ba, Bm, B [viz kód 249] / po vyčlenění (19xx) Bc / 2009 Bc841 / 2010 Bc663
Vývoj číselného označení vozu: před vyčleněním 51 54 20-41, možná i 50 54 20-41 [viz kód 249] / po vyčlenění (19xx) pravděpodobně napřed 51 54 55-40 a pak teprve 51 54 55-80 / (2010-2013): 51 54 59-72

Provozované vozy v současnosti u ČD Cargo: 048

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 1

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

SOKV Ústí nad Labem

Obrázek vozu: Fotografie vozu:
Poznámka: naposledy upraveno 2013-10-28

Vůz vyčleněný pro zájezdy železničářů, pravděpodobně v roce 2010 přešel pod ČD Cargo.

Vůz provozován dopravcem ČD Cargo, a. s.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí čísla vozu Poznámka

51 54 59-72 048-5

(B) 51 54 20-41 896-1 --> 51 54 55-80 048-9

u ČD zrušen 2007-2008; cca 2010 k ČD Cargo; 2013 odstaven

 

 

Z17.

Řada vozu:

Bcm841

Číselné označení vozu:

51 54 55-80

Kód řady KOV:

841

Typové označení KOV:

Bc CD RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s restaurační částí, původně typ 1.745, topení teplovzdušné, 5 oddílů, 54 sedadel (30 sedadel v oddílech + 24 sedadel v restaurační části), povolená rychlost 160 km/h, podvozek GP 200 S 25

Úprava lehátkového vozu s bufetovým oddílem německé výroby z roku 1984 pro zájezdovou dopravu.

Úprava: ? Rok úpravy: ? Počet upravených vozů: 1 (049)
Vývoj označení řady vozu: před vyčleněním BRcm [viz kód 831] / po vyčlenění (19xx) Bcm / 2009 Bcm841
Vývoj číselného označení vozu: před vyčleněním 51 54 85-40 [viz kód 831] / po vyčlenění (19xx) 51 54 55-80

Provozované vozy v současnosti u ČD: 049

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 1

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Bohumín

Obrázek vozu: bcm841 Fotografie vozu: vůz Bcm841 51 54 55-80 049-7, všechny snímky Vojtěch Karásek, 4. 10. 2015, Bohumín: pohled na vůz, chodbička ve voze, lehátkový oddíl, bufetový oddíl, kuchyňka; vůz 51 54 55-80 049-7 v majetku NTM Praha, foto -ü- v depozitáři v Chomutově 25. 8. 2018;
Poznámka: naposledy upraveno 2019-03-17

Vůz vyčleněn pro zájezdy železničářů. Lehátková část byla ponechána. Z označení vozu se odebralo "R", avšak bufetový oddíl zůstal. Bližší popis případných dalších úprav ...?

Na jaře 2018 došlo k odprodeji tohoto vozu Národnímu technickému muzeu Praha, sbírkovým předmětem se stal 18. 5. 2018. Dne 25. 4. 2018 odjel vůz ze svého působiště v Bohumíně vlakem Sv 1306 do Prahy a odtud 21. 5. 2018 vlakem Sv 1311 do DPOV Nymburk. Zde prošel úpravou (zatím neznám rozsah úprav) a opatřen historickým nátěrem s nápisy BRcm 51 54 85-40 008-6 odjel 29. 6. 2018 z Nymburka do Prahy. Vůz je oficiálně veden pod označením CZ-NTM 51 54 55-80 049-7.

Nejasnost: měl tento vůz někdy přechodné označení 51 54 85-40 049-7???

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu

51 54 55-80 049-7

BRcm 51 54 85-40 008-6

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2018)

Z18.

Řada vozu:

Bc841

Číselné označení vozu:

51 54 55-80

Kód řady KOV:

841

Typové označení KOV:

Bc CD RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, topení odporové, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 72 sedadel - 54 lehátek, 2 stupačky, povolená rychlost 160 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V nebo Va

Úprava vozů německé výroby (bývalé řady Bm z roku 1973).

Úprava: ? Rok úpravy: ? Počet upravených vozů: ? (008)
Vývoj označení řady vozu: před vyčleněním Ba, Bm, B [viz kód 250] / po vyčlenění (19xx) Bc / 2009 Bc841
Vývoj číselného označení vozu: před vyčleněním 51 54 20-41, možná i 50 54 20-41 [viz kód 250] / po vyčlenění (19xx) asi 51 54 55-40 / 19xx: 51 54 55-80

Provozované vozy v současnosti u ČD: 008

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 1

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Praha hl. n.

Obrázek vozu: Fotografie vozu:
Poznámka: naposledy upraveno 2011-11-06

Vozy vyčleněné pro zájezdy železničářů. Bližší popis úprav ...?

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí čísla vozu Poznámka

51 54 55-80 008-3

(B) 51 54 20-41 106-5 --> 51 54 55-40 008-2 ?

2011: navržen na zrušení a zrušen; 5. 6. 2012 vyjmut z KOV

 ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2012)

Z19.

Řada vozu:

Bc841

Číselné označení vozu:

51 54 55-80

Kód řady KOV:

841

Typové označení KOV:

Bc CD RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, topení teplovzdušné, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 72 sedadel - 54 lehátek (patrně všechny vozy však mají vyznačen pouze údaj 64 sedadel),3 stupačky, povolená rychlost 160 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V nebo Va

Úprava vozů německé výroby (bývalé řady Bm z let 1978-1985).

Úprava: ? Rok úpravy: ? Počet upravených vozů: ? (001-004, 019, 040-041, 048)
Vývoj označení řady vozu: před vyčleněním Ba, Bm, B [viz kód 249] / po vyčlenění (19xx) Bc / 2009 Bc841
Vývoj číselného označení vozu: před vyčleněním 51 54 20-41, možná i 50 54 20-41 [viz kód 249] / po vyčlenění (19xx) pravděpodobně napřed 51 54 55-40 a pak teprve 51 54 55-80

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Obrázek vozu: Fotografie vozu: vůz Bc841 51 54 55-80 001-8 byl po pobytu v Českém Šternberku spatřen v kovošrotu Kolín, všechny snímky Patrik Trnčák 22. 2. 2015 v Kolíně: pohled na vůz a ještě jeden pohled na vůz;
Poznámka: naposledy upraveno 2015-03-15

Vozy vyčleněné pro zájezdy železničářů. Vůz 040 přešel v červenci 2009 pod kód 842 - viz tabulka Z20, vůz 048 cca v roce 2010 k ČD Cargo - viz tabulka Z15. Bližší popis úprav ...?

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí čísla vozu Poznámka

51 54 55-80 001-8

(B) 51 54 20-41 558-7

2011: navržen na zrušení a zrušen; 2012: pronajatý, vůz sloužil jako ubytování pro turisty v Českém Šternberku; 2014: vyjmut z KOV; 21. 3. 2015 likvidace v kovošrotu Kolín

51 54 55-80 002-6

(B) 51 54 20-41 563-7

2011: navržen na zrušení a zrušen; 5. 6. 2012 vyjmut z KOV

51 54 55-80 003-4

(B) 51 54 20-41 393-9 --> 51 54 55-40 xxx-x ?

2011: navržen na zrušení a zrušen; na podvozku původ 51 54 20-41 398-8, patrně záměna podvozků; 5. 6. 2012 vyjmut z KOV

51 54 55-80 004-2

(B) 51 54 20-41 398-8

zrušen 2007-2008

51 54 55-80 019-0

(B) 51 54 20-41 824-3

2011: navržen na zrušení, 2011-2012: zrušen, 21. 10. 2012 vyjmut z KOV

51 54 55-80 041-4

(B) 51 54 20-41 6xx ? --> 51 54 55-40 041-3

zrušen 2007-2008

 ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2014)

Z20.

Řada vozu:

Bc841

Číselné označení vozu:

51 54 57-80

Kód řady KOV:

841

Typové označení KOV:

Bc CD RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, topení teplovzdušné, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 72 sedadel - 54 lehátek, 3 stupačky, povolená rychlost 160 km/h, podvozek ?

Úprava lehátkového vozu německé výroby.

Úprava: ? Rok úpravy: ? Počet upravených vozů: 1 (025)
Vývoj označení řady vozu: před převzetím k ČSD: Bc CFR / po převzetí k ČSD (19xx): Bc / 2009 Bc841
Vývoj číselného označení vozu: před převzetím k ČSD: 51 53 59-50 / po převzetí k ČSD (19xx): 51 54 57-80

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

-

Obrázek vozu: Fotografie vozu: -
Poznámka: naposledy upraveno 2015-10-18

Vůz vyčleněný pro zájezdy železničářů. Jedná se o původem rumunský lehátkový vůz německé výroby (Görlitz) z roku 1983. Mělo by se jednat o vůz, který byl od CFR předán na ČSD náhradou za lehátkový vůz ČSD (neznámého čísla), který se měl údajně v Rumunsku zatoulat a měl ho nakonec zničit požár. Není vyloučeno, že vůz byl k ČSD zařazen v roce 1990. Bližší popis úprav ...? Ví někdo něco bližšího?

V roce 2011 byl vůz navržen na zrušení, 2011-2012 byl zrušen a 21. 10. 2012 byl vyjmut z KOV.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu

51 54 57-80 025-5

CFR (Bc) 51 53 59-50 034-2

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2012)

Z21.

Řada vozu:

Bc842

Číselné označení vozu:

51 54 59-30

Kód řady KOV:

842

Typové označení KOV:

Bc 842

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s boční chodbičkou, topení teplovzdušné, 10 oddílů (z toho 1 pro průvodce vozu), 72 sedadel (avšak minimálně vůz 040 a 048 měl uvedeno jen 64 sedadel) - 54 lehátek, 3 stupačky, povolená rychlost 160 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V nebo Va

Úprava vozů německé výroby (bývalé řady Bm z let 1978-1985).

Úprava: ? Rok úpravy: 2009 Počet upravených vozů: 1 (363)
Vývoj označení řady vozu: před vyčleněním Ba, Bm, B [viz kód 249] / po vyčlenění (19xx) Bc / 2009 Bc841 / červenec 2009 Bc842
Vývoj číselného označení vozu: před vyčleněním 51 54 20-41, možná i 50 54 20-41 [viz kód 249] / po vyčlenění (19xx) pravděpodobně napřed 51 54 55-40 a pak teprve 51 54 55-80 / červenec 2009: 51 54 59-30

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

-

Obrázek vozu: Fotografie vozu:
Poznámka: naposledy upraveno 2022-04-18

Vozy vyčleněné pro zájezdy železničářů. Tento vůz byl 27. 7. 2009 přeznačen z vozu Bc841 51 54 55-80 040-6. Nové číselné označení je poměrně kuriózní, neboť kromě doposud nevyužívaného intervalu 59-30 dostal vůz své úplně původní pořadové číslo z doby, kdy se jednalo o vůz 2. třídy k sezení, tedy o řadu Ba (později Bm, B). U lehátkových vozů upravených z vozů 2. třídy k sezení se jedná o první případ navrácení původního pořadového čísla vozu. Bližší popis úprav ...?

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí čísla vozu Poznámka

51 54 59-30 363-9

(B) 51 54 20-41 363-2 --> 51 54 55-40 013-2 --> 51 54 55-80 040-6

2011: navržen na zrušení, 2011-2012: zrušen; 21. 9. 2012: přeprava Kolín - Tlumačov na likvidaci; k 21. 10. 2012 byl vyjmut z KOV

 ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2012)