Motorové vozy ř. 854

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2019-11-24

Popis GVD 2019/2020.

2020-01-12

Odstavené jsou motorové vozy 854.207 od 3. 1. 2020 (závada chlazení) a 854.201 od 4. 1. 2020 (oprava MVY v DPOV Nymburk).

2020-01-26

"Katr" 854.024 je od 17. 1. 2020 provozní.

2020-02-09

Z důvodu závady na spalovacím motoru je od 1. 2. 2020 odstaven motorový vůz 854.013, oprava bude provedena v SÚ Trutnov. Od 6. 2. 2020 je opět provozní "katr" 854.207. Aktualizován snímek motorového vozu 854.218.

2020-03-08

Z opravy MVY se vrátil motorový vůz 854.201, od 25. 2. 2020 opět jezdí s cestujícími. Na opravu MVY do DPOV Nymburk vyrazil dne 28. 2. 2020 "katr" 854.025, který je tak odstaven. Z důvodu závady na nápravové převodovce je od 1. 3. 2020 odstaven motorový vůz 854.030. Aktualizovány snímky motorových vozů 854.013 a 854.025.

2020-03-21

Ke dni 16. 3. 2020 proběhla změna v turnusové skupině TS 808. Motorový vůz 854.013 je od 6. 3. 2020 provozní (v Trutnově jej vyzkoušeli na Sp 1895 / 1896 do Hradce Králové a zpět), 8. 3. 2020 se přesunul do SÚ Horní Heršpice a ještě týž den vyjel s cestujícími. Do provozu se 15. 3. 2020 vrátil též "katr" 854.030.

2020-04-05

Od 19. 3. 2020 je z důvodu garanční opravy na spalovacím motoru odstaven motorový vůz 854.206.

2020-04-19

Opatření přijatá od 12. 3. 2020 v České republice ve snaze zamezit šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 se promítla i v redukci či změnách řazení vlaků sestavovaných z vozidel sledované řady. V turnusové skupině 814 odpadly obraty Brno - Šatov, neboť vlak Sp 1749/1750 nejezdí. "Katr" 854.206 od 16. 4. 2020 opět jezdí v pravidelném provozu.

2020-05-03

Dne 19. 4. 2020 došlo během jízdy vlaku Os 4805 k havárii převodovky na "katru" 854.207, načež byl 25. 4. 2020 převezen na opravu MVY do DPOV Nymburk, a je tak odstaven. Motorový vůz 854.025 je od 22. 4. 2020 v provozu. Aktualizován snímek motorového vozu 854.007.

2020-06-07

Motorový vůz 854.012 odjel 25. 5. 2020 do Šumperku do Pars nova na opravu MVY a je tak odstaven. Od 16. 5. 2020 jezdí v turnusové skupině 814 vlak Sp 1749/1750 Brno - Šatov.

2020-06-28

Ke dni 15. 6. 2020 došlo ke změně v turnusové skupině 814. Od 21. 6. 2020 je zpět v provozu motorový vůz 854.207. Od 18. 6. do 27. 6. 2020 se byl "katr" 854.222 podívat do SÚ Trutnov, kde mu byl vyměněn spalovací motor.

2020-07-19

Ke dni 15. 6. 2020 došlo ke změnám v turnusových skupinách 808 a 815.

2020-08-02

Aktualizován snímek motorového vozu 854.033.

2020-08-30

Motorový vůz 854.033 odjel 14. 8. 2020 do DPOV Nymburk na opravu MVY a je tak odstaven.

2020-09-13

Od 1. 9. 2020 je "katr" 854.012 opět provozní. Motorový vůz 854.218 je od 7. 9. 2020 odstaven z důvodu závaday na hydrodynamické převodovce.


Motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí řady 852 a 853. Připojuji několik údajů o historii těchto vozů.

 

Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro mezinárodní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro vnitrostátní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1970 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se tehdy vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018 až 025.

 

Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řadu 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuji např. webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a trvala do roku 2006.

 

Vozy prošly přeznačením tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení 854.2 s původním pořadovým číslem (které je shodné i s původním pořadovým číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

 

V bývalém DKV Brno vozy řady 854 jezdily od konce roku 2006. Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 18 motorových vozů, z nichž 16 je turnusovaných. Ve srovnání s minulým GVD zůstává inventární stav na stejné úrovni, turnusová potřeba se zvedá o 1 vůz.

SÚ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 296.1002

1969/70320

95 54 5 854.002-3

 

2019-12-15

M 296.1007

1969/70325

95 54 5 854.007-2

BONDOVKA

2019-12-15

M 296.1012

1970/72195

95 54 5 854.012-2

ZUZKA; červenokrémový nátěr

2020-09-01

M 296.1013

1970/72196

95 54 5 854.013-0

PAVLÍNKA

2020-03-06

M 296.1024

1970/72207

95 54 5 854.024-7

 

2020-01-17

M 296.1025

1970/72208

95 54 5 854.025-4

 

2020-04-22

M 296.1026

1970/72209

95 54 5 854.026-2

 

2019-12-15

M 296.1028

1970/72211

95 54 5 854.028-8

BOBÍK

2019-12-15

M 296.1030

1970/72213

95 54 5 854.030-4

EDITA

2020-03-15

M 296.1033

1970/72216

95 54 5 854.033-8

VENDULKA; červenokrémový nátěr; odstaven - oprava MVY

2020-08-14

M 296.2001

1968/70294

95 54 5 854.201-1

 

2020-02-25

M 296.2003

1968/70296

95 54 5 854.203-7

 

2019-12-15

M 296.2006

1968/70299

95 54 5 854.206-0

 

2020-04-16

M 296.2007

1968/70300

95 54 5 854.207-8

 

2020-06-21

M 296.2009

1968/70302

95 54 5 854.209-4

 

2019-12-15

M 296.2016

1968/70309

95 54 5 854.216-9

 

2019-12-15

M 296.2018

1968/70311

95 54 5 854.218-5

odstaven - závada na hydrodynamické převodovce

2020-09-07

M 296.2022

1968/70315

95 54 5 854.222-7

 

2020-06-27


Pro motorové vozy řady 854 jsou sestaveny čtyři turnusové skupiny 807, 808, 814 a 815. Motorové vozy 854 ve srovnání s minulým GVD 2018/2019 opustily úsek Znojmo - Moravské Budějovice, Brno hl. n. - Brno-Královo Pole a Bojkovice město - Vlárský průsmyk. Výčet tratí s jejich pravidelným nasazením je následující:

Turnusové skupiny 807 a 808 představují v prvním případě "motografy", tzn. soupravy ve složení motorový vůz řady 854 + přípojný vůz řady Bdtn756 + řídicí vůz řady ABfbrdtn795 a v druhém případě "motopsy" ve složení motorový vůz řady 854 + řídicí vůz řady ABfbrdtn795. Dohromady zde jezdí 8 motorových vozů řady 854.

 

"Motografy" se v tomto GVD objevují výhradně na "vlárské" trati, a to v čtyřdenní turnusové skupině 807. Všechny čtyři dny dopravují osobní a spěšné vlaky mezi Brnem a Uherským Hradištěm, v menší míře až do Starého Města u Uherského Hradiště. V sobotu dojede "motograf" na Sp 1773 až do Bojkovic, v neděli v 05:49 h popojede jako Sv 14173 na zastávku Bojkovice město a odtud jede jako Sp 1768 do Brna. V sobotu jezdí jen dvě soupravy, resp. jedna vyjíždí v podvečer na již zmíněném Sp 1773.

 

Turnusová skupina 808 je rovněž čtyřdenní a přináší novinku v podobě řazení motorového vozu řady 854 s řídicím vozem řady ABfbrdtn795 bez přípojného vozu. Těmto soupravám říkáme "motopsy" pro rozlišení od souprav motorových vozů řady 842 s řídicími vozy, což jsou "kočkopsy".

"Motopsy" se pohybují výhradně na trati Brno - Jihlava, v pracovní dny převážně v úseku Brno - Náměšť nad Oslavou, méně již v úseku Náměšť nad Oslavou - Třebíč. O víkendech je situace jiná, do 15. 3. 2020 zajížděly na 6 párech vlaků až do Jihlavy, po změně oběhů k 16. 3. 2020 do Jihlavy zajíždí už jen třikrát.

Nepřetržitá výluka traťové koleje Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice - Střelice započatá 15. 6. 2020 znamená pohyb všech 4 "motopsů" na vlacích Os pouze v úseku Zastávka u Brna - Jihlava. Z/do SÚ Horní Heršpice se dostávají soupravovými jízdami Brno-Horní Heršpice - Zastávka u Brna: Brno-Horní Heršpice odj. 04:00 h (Sv 96840 v pracovní dny), 10:35 h (Sv 96844 v nepracovní dny), opačným směrem ze Zastávky u Brna v 08:20 h (Sv 96841 v pracovní dny) a 11:10 h (Sv 96847 v nepracovní dny).

 

 

Osm motorových vozů řady 854 v turnusových skupinách 814 a 815 jezdí s přípojnými vozy nebo samotné, nikoli s vozy řídicími.

 

V turnusové skupině 814 jezdí 6 "katrů". Během pěti turnusových dnů (2. až 6. turnusový den) se pohybují na trati Znojmo - Břeclav, v sobotu jezdí 2 motorové vozy a 3 jsou odstaveny, v neděli totéž, resp. v neděli odpoledne jsou v provozu 3 motorové vozy. Oběhy v 1. turnusovém dni jsou jako v jediném na jiných tratích. V pracovní dny přijede ráno "katr" do Brna z Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova jako Sp 1743, poté odjede do Starého Města u Uherského Hradiště a zpět na obratu 1765 / 1770 a opět "zmizí" do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova na Sp 1748; v pátek se však vrátí na Os 4419 do Brna. V sobotu a neděli je mimo cyklistickou sezónu odstaven v Brně, resp. v neděli vyjíždí na Os 4418 do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova. V cyklistické sezóně zabezpečuje vozbu "Expresu Pálava-Podyjí" Sp 1749/1750 z Brna přes Břeclav do Šatova a zpět. Nepřetržitá výluka traťové koleje Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice - Střelice započatá 15. 6. 2020 přinesla změny v číslech vlaků, vlaky 1743, 1748, 4418 a 4419 nově nesou čísla 11573/96677, 11578, 11518 a 11519.

 

Poslední dva motorové vozy jezdí v turnusové skupině 815 na trati Brno - Jihlava po celý týden v čele osobních a spěšných vlaků. Nepřetržitá výluka traťové koleje Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice - Střelice započatá 15. 6. 2020 zredukovala tuto turnusovou skupinu na jednodenní. V pracovní dny jezdí "katr" ráno z Okříšek do Brna na Sp 1925/96675 a odpoledne se vrací na Sp 96676/1926 do Třebíče, následně jede do Jihlavy a zpět do Okříšek na obratu 4876 / 4879. V nepracovní dny jezdí mezi Zastávkou u Brna a Jihlavou s osobními vlaky.


854002

Takřka na poslední chvíli - 4. 3. 2018 - byl ve svém pražském působišti zachycen motorový vůz 854.002 v Praze-Čakovicích s vlakem Os 9530. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854007

Dne 10. 12. 2019 projíždí mezi ŽST Vlkoš a Kyjovem zastávkou motorový vůz 854.007 s vlakem Sp 1728 Cimburk. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854012

"Zuzka" 854.012 dne 28. 7. 2017 v ŽST Slavkov u Brna s vlakem Os 4114. Autor snímku David Prause.

854013

Os 4342 v čele s motorovým vozem "Pavlínka" 854.013 a na konci s motorovým vozem 809.239 projíždí mezi zastávkou Havřice a ŽST Hradčovice dne 1. 10. 2019. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


854024

Mezi ŽST Třebíč a zastávou Třebíč-Borovina projíždí dne 21. 3. 2019 vlak Os 4810 vedený "Marcelkou" 854.024. Autor snímku Jan Zavadil.

854025

Motorový vůz "Sandra" 854.025 dne 11. 9. 2019 v Popovicích u Uherského Hradiště jedoucí jako Os 4368. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854026

Sp 1725 Kyjovka v čele s "katrem" 854.026 dne 28. 7. 2017 v ŽST Slavkov u Brna. Autor snímku David Prause.

854028

"Bobík" 854.028 projíždí 14. 10. 2018 mezi ŽST Okříšky a zastávkou Číchov s Os 4814. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


854030

Motorový vůz 854.030 "Edita" dne 23. 12. 2018 v Mikulově na Moravě s vlakem Os 4515. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854033

Železniční stanici Rapotice opouští dne 16. 7. 2020 vlak Os 4824 řazený z řídicícho vozu ABfbrdtn795 224 a motorového vozu 854.033 "Vendulka". Autor snímku František Bartoš.

854201

"Jituška" neboli motorový vůz 854.201 na konci vlaku Os 4117 dne 28. 7. 2017 v ŽST Slavkov u Brna. Autor snímku David Prause.

854203

Z Brankovic do Nemotic klesá Sp 1727 Javořina v čele s motorovým vozem 854.203. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


854206

Dne 31. 8. 2017 mezi ŽST Rapotice a Kralice nad Oslavou projíždí Os 4814 vedený motorovým vozem "Vlaďka" 854.206. Autor snímku David Prause.

854207

Motorový vůz "Radka" 854.207 dne 24. 7. 2019 opouští s vlakem Os 4510 ŽST Božice u Znojma. Autor snímku David Prause.

854209

Sp 1727 Javořina vedený motorovým vozem "Gábinka" 854.209 byl 22. 3. 2019 zachycen mezi Hradčovicemi a Havřicemi. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854216

V ŽST Hrušovany nad Jevišovkou- Šanov zastavuje dne 24. 7. 2019 vlak Os 4519 v čele s motorovým vozem 854.216. Autor snímku David Prause.


854218

Dne 28. 8. 2019 projíždí mezi ŽST Znojmo a zastávkou Dyje motorový vůz 854.218 s vlakem Os 4507. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854222

Os 4513 vedený motorovým vozem 854.222 projíždí dne 24. 7. 2019 kolem vjezdového návěstidla ŽST Božice u Znojma. Autor snímku David Prause.

 

 


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky