Motorové lokomotivy ř. 714 a 735

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2005-12-10 Popis GVD 2005/2006. Stav a události v GVD 2004/2005 umístěny pod zvláštní odkaz na konci.
2005-12-11 Od 7. 12. 2005 je nově ve stavu DKV Brno plzeňská lokomotiva 714.204 (PJ Havlíčkův Brod) a od 10. 12. 2005 další dvě lokomotivy 714.210 (PJ Maloměřice) a 714.211 (PJ Havlíčkův Brod).
2005-12-14 Lokomotiva 714.018, která byla od 16. 10. 2005 neprovozní, byla v tomto stavu do 10. 11. 2005. Od 8. 11. 2005 je opět provozní.
2006-03-21 Od 10. 3. 2006 je odstavena lokomotiva 714.222, čeká na opravu dvojkolí.
2006-03-28 Od 21. 2. 2006 je odstavena lokomotiva 714.204 pro závadu na elektronice.
2006-04-04 Lokomotiva 714.204 je od 31. 3. 2006 opět v provozu, obdobně je v provozu od 24. 3. 2006 po opravě dvojkolí stroj 714.222. Na 6. záloze je bývá lokomotiva 714.018.
2006-04-10 9. 4. 2006 bylo do Nymburku na opravu MVY odvezena lokomotiva 714.019.
2006-06-15 Lokomotiva 735.007 je od 12. 6. 2006 po opravě spalovacího motoru opět provozní.

Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992-1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám, ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 14 t, kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994-1996 normáně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 po lokomotivu 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do vývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004-2005.

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.

Lokomotivy řady 714

  Lokomotivy řady 714, které jsou ve stavu DKV Brno, jsou provozovány v PJ Maloměřice, PJ Havlíčkův Brod a PP Telč.

PJ Maloměřice

714.006 714.018 714.019 714.026 714.028      
T 466.0232 T 466.0090 T 466.0096 T 466.0104 T 466.0206      
714.210 714.220 714.221 714.222 714.223      
T 466.0179 T 466.0221 T 466.0257 T 466.0082 T 466.0187      

Lokomotiva 714.019 byla 9. 4. 2006 odjeta na opravu MVY do DPOV Nymburk.

 V PJ Maloměřice je turnusováno celkem 7 lokomotiv řady 714. Pět z nich je soustředěno do turnusové skupiny 705, jedna lokomotiva obíhá v jednodenní turnusové skupině 706 a konečně na brněnské záloze jezdí lokomotiva v turnusové skupině 721.

Turnusová skupina 705 se pohybuje výhradně na trati 251 Tišnov - Žďár nad Sázavou a obsazuje vlaky Os a dále Mn 82130/82131 Tišnov - Rožná jezdící kromě neděle v dopoledních hodinách. V podstatě každý den v týdnu by se měly vyskytnout též na trati 250 směřujíc z Tišnova do Maloměřic na údržbu.

Šestý maloměřický "lachtan" se nachází v turnusové skupině 706 a zajišťuje zejména vlaky Mn a Vleč v úsecích Žďár nad Sázavou - Veselíčko a Žďár nad Sázavou - Oslavička:

714
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 7:30 Zd 82187 Ves / 8:27 82128 Zd / 9:12 82141 VM / 10:55 82093 Osl / 11:51 82094 VM / 13:22 82140 Zd 7:30 Zd 82187 Ves / 8:27 82128 Zd / 9:12 82141 VM / 13:22 82140 Zd / 14925 Ti cca 12:00 Ti Lv Ma / cca 16:00 Lv Ti / 14920 Zd

Poslední, sedmý "lachtan" (714.210 někdy též 714.018) je nasazován v turnusové skupině 721 na 6. staniční zálohu v ŽST Brno hl. n. (u bývalé výtopny KFNB u uhelných hrází). Služba je nepřetržitá, občas zde lze zahlédnout lokomotivu ř. 731 nebo 742.

 

PJ Havlíčkův Brod

714.001 714.014 714.016 714.204 714.211      
T 466.0117 T 466.0048 T 466.0097 T 466.0039 T 466.0212      

Pod PJ Havlíčkův Brod jsou turnusovány 3 lokomotivy řady 714.

V turnusové skupině 777 jsou obsaženy vlaky Mn na trati Havlíčkův Brod - Humpolec a Havlíčkův Brod - Šlapanov:

714.204, 211
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 1:15 Hb 82730 Hu / 3:14 82731 Hb / 2. záloha / 10:15 82831 Cl / 11:55 82830 Hb / 13:17 82732 Hu / 16:25 82733 Hb / 2. záloha / 18:50 - 19:12 Amylon / 2. záloha 1:15 Hb 82730 Hu / 3:14 82731 Hb / 2. záloha / 10:15 82831 Šl / 11:55 82830 Hb / 13:17 82732 Hu / 16:25 82733 Hb / 2. záloha 2. záloha

Další lokomotiva má výkony v Jihlavě. Jedná se o turnusovou skupinu 784:

714.014
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 5:30 stan. posun Ja / 7:23 92521 Jt / 8:39 92520 Ja / 9:38 82830 Db / 10:15 92830 Pol / 11:30 92831 Db / 12:09 82831 Ja / stan. posun Ja / 14:02 82523 Jt / 16:11 82522 Ja 5:30 stan. posun Ja / 7:23 92521 Jt / 8:39 92520 Ja / 9:38 82830 Db / 10:15 92830 Pol / 11:30 92831 Db / 12:09 82831 Ja / stan. posun Ja / 14:02 82523 Jt / 16:11 82522 Ja odstavena

Třetí lokomotiva řady 714 se prohání na trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice a je zařazena do turnusové skupiny 793:

714.001, 016
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 11:31 Tc 82251 Si / 16:08 82250 Kos / 21:25 82253 Tc 18:42 Tc 82250 Kos / 21:25 82253 Tc odstavena v Telči

 

Lokomotivy řady 735

 

V DKV Brno se nachází jeden jediný "pilštyk", a tou je lokomotiva 735.007. Tato lokomotiva byla v roce 2004 uvedena do provozního stavu a je natřena do původního modro-žlutého nátěru. Je využívána na různé příležitostné akce, z posledního období např. v rámci Brno město uprostřed Evropy začátkem června 2004 účinkovala v blízkosti "Pendolina" v Brně hl. n. a začátkem července 2004 si zajezdila na trati 251 v běžném provozu při příležitosti oslav Pernštejnského panství. Lokomotiva 735.007 měla "účinkovat" i na oslavách 100 let trati Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou, ale nestalo se tak z důvodu odstavení od března 2005.

Inv. č.   patří pod PJ deponie
735.007   Břeclav Břeclav

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2002/2003.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2003/2004.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2004/2005.