Motorové lokomotivy ř. 742

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2006-12-14 Popis GVD 2006/2007. Stav a události v GVD 2005/2006 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky. Lokomotiva 742.321 je v provozu, a to již od 19. 9. 2006..
2006-12-21 Lokomotivy 742.394 a 742.446 jsou od 16. 12. 2006 ve stavu DKV Ostrava. Počet lokomotiv řady 742 v DKV Brno tak klesl na 44 strojů.
2007-02-02 Od 22. 1. 2007 je po opravě opět provozní lokomotiva 742.398.
2007-02-23 Lokomotiva 742.329 se po opravě vrátila 13. 2. 2007 do provozního stavu.
2007-03-03 Od 4. 3. 2007 provedeny malé změny v TS 722.
2007-03-10 V početních stavech lokomotiv řady 742 nastaly změny: stroje 742.138 a 742.283 jsou od 2. 3. 2007 ve stavu DKV České Budějovice, lokomotivy 742.333 a 742.430 jsou od 6. 3. 2007 ve stavu DKV Ostrava. Lokomotiva 742.107 je po opravě MVY od 7. 3. 2007 v provozu.
2007-03-13 Další lokomotivou, která opustila DKV Brno, se stala lokomotiva 742.319, která je od 13. 3. 2007 ve stavu DKV Plzeň.
2007-03-27 V období od 16. 2. 2007 do 21. 3. 2007 byla pro opravu spalovacího motoru odstavená lokomotiva 742.370.
2007-04-23 Doplněna informace o odstavení lokomotivy 742.189 pro závadu na spalovacím motoru, stalo se tak 17. 3. 2007.
2007-04-25 Doplněna informace, že lokomotivy 742.247, 742.248 a 742.250 již nejsou v PJ Břeclav, nýbrž v PJ Maloměřice.
2007-04-29 Od 15. 4. 2007 nastala drobná změna v TS 776.
2007-05-11 Od 5. 4. 2007 je odstavena lokomotiva 742.370 z důvodu závady na motoru, od 9. 5. 2007 je provozní lokomotiva 742.189 (dokončena oprava motoru).
2007-05-24 Pro závadu na spalovacím motoru je od 2. 5. 2007 odstavena lokomotiva 742.334.
2007-05-26 V průběhu dubna či května došlo k převedení lokomotivy 742.426 z PJ Břeclav do PJ Havlíčkův Brod.
2007-06-01 Lokomotiva 742.295 je po výměně dvojkolí od 29. 5. 2007 provozní.
2007-07-01 Po požáru je od 19. 6. 2007 odstavena lokomotiva 742.306, prozatím bez vyhlídky na zprovoznění.
2007-07-21 Od 10. 7. 2007 je opět v provozu lokomotiva 742.370.
2007-07-31 Lokomotiva 742.334 se po opravě vrátila 13. 7. 2007 do provozu.
2007-08-06 Na opravě MH v CZ Loko Česká Třebová je od 6. 8. 2007 lokomotiva 742.044.
2007-08-13 Další břeclavský "kocour" - 742.452 - je od 8. 8. 2007 na opravě, a sice na MVY v Nymburku.
2007-12-07 Lokomotiva 742.044 září po návratu z opravy čerstvým lakem, dne 7. 12. 2007 spatřena v provozu.

Kocour, malý čmelák - to jsou přezdívky pro motorové lokomotivy ř. 742. Byly vyráběny v letech 1977 až 1986 v ČKD Praha. V Kryšpínově číslovacím schématu nesly označení T 466.2.
Vyrobeny byly lokomotivy T 466.2001 až T 466.2453 a T 466.2501 až T 466.2541.

Ve stavu DKV Brno je celkem 39 lokomotiv této řady. Lokomotivy ř. 742 se vyskytují v PJ Maloměřice, Břeclav, Veselí nad Moravou a Havlíčkův Brod.

 

PJ Maloměřice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.2014

1977/9977 92 54 2 742.014-4   2007-09-21

T 466.2043

1977/10006 92 54 2 742.043-3   2007-09-21

T 466.2158

1979/10858 92 54 2 742.158-9   2007-09-21

T 466.2162

1979/10862 92 54 2 742.162-1   2007-09-21

T 466.2247

1982/12162 92 54 2 742.247-0   2007-09-21

T 466.2248

1982/12163 92 54 2 742.248-8   2007-09-21

T 466.2250

1982/12165 92 54 2 742.250-4   2007-09-21

T 466.2251

1982/12166 92 54 2 742.251-2   2007-09-21

T 466.2295

1983/12729 92 54 2 742.295-9   2007-09-21

T 466.2306

1983/12740 92 54 2 742.306-4 odstavena po zahoření trakčního dynama, pro rozsah poškození se t. č. o opravě neuvažuje 2007-06-19

T 466.2321

1983/12755 92 54 2 742.321-3   2007-09-21

T 466.2356

1983/12790 92 54 2 742.356-9 odstavena pro závadu na spalovacím motoru, čeká na opravu MVY 2006-03-23

T 466.2427

1986/14228 92 54 2 742.427-8   2007-09-21
T 466.2428 1986/14229 92 54 2 742.428-6   2007-09-21

Dvě dvojice "kocourů" zapojených do vícenásobného řízení jsou zařazeny do turnusové skupiny 709, což jsou výkony především na trati Znojmo - Retz, "kocouři" se též podívají do Jihlavy:

2 x 742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 3:01 Ma 62218 Zo / 8:49 44053 Re / 9:50 44052 Zo / 11:13 44063 Re / 11:45 Lv 85290 Zo / 13:13 44055 Re / 13:53 Lv 85292 Zo / 15:55 44059 Re / 16:53 44056 Zo / 18:00 Lv Ja / 21:20 52243 Zo 3:01 Ma 62218 Zo / 8:49 44053 Re / 9:50 44052 Zo / 11:13 44063 Re / 11:45 Lv 85290 Zo / 13:13 44055 Re / 13:53 Lv 85292 Zo / 14:30 44057 Re / 15:57 44054 Zo / 18:00 Lv Ja / 21:20 52243 Zo 3:01 Ma 62218 Zo
2. 3:16 Zo 62230 Ja / 7:43 52241 Zo / 13:30 62217 Ma / 18:52 62220 Zo / 23:30 62219 Ma 3:16 Zo 62230 Ja / 7:43 52241 Zo / 13:30 62217 Ma / 18:52 62220 Zo / 23:30 62219 Ma 3:16 Zo 62230 Ja / 7:43 52241 Zo / 13:30 62217 Ma

Turnusová skupina 711 představuje výkon pro dispečerskou lokomotivu ř. 742:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 7:30 - 17:30 Ma dispečerská lokomotiva 7:30 - 17:30 Ma dispečerská lokomotiva odstavena v Maloměřicích

Pohotovost na nehodovém vlaku drží "kocour" vedený v turnusové skupině 714:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 0:00 - 24:00 Ma NPP 0:00 - 24:00 Ma NPP 0:00 - 24:00 Ma NPP

Turnusová skupina 722 představuje staniční zálohu ve Znojmě s vozbou Mn vlaků do Hodonic a Moravských Budějovic (změny od 4. 3. 2007 jsou vyznačeny zeleně):

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 0:00 - 3:00 1:15 Zo staniční záloha / 3:25 92051 Hodonice / 4:26 92050 Zo / 5:00 - 15:00, 18:00 - 19:30 staniční záloha / 20:05 82452 Mo / 23:11 pk52243 Zo 0:00 - 3:00 1:15 Zo staniční záloha / 3:25 92051 Hodonice / 4:26 92050 Zo / 5:00 - 15:00, 18:00 - 19:30 staniční záloha / 20:05 82452 Mo / 23:11 pk52243 Zo 0:00 - 5:30 2:00, 18:00 - 19:30 staniční záloha / 20:05 82452 Mo / 23:11 Lv Zo

V pracovní dny se v ŽST Hrušovany nad Jevišovkou vyskytuje lokomotiva ř. 742, odkud vyjíždí na vlacích Mn do Božic u Znojma, Moravského Krumlova a Novosedel. Jedná se o turnusovou skupinu 723:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 6:00 - 7:00 Hs / 7:15 92031 No / 8:08 92030 Hs / 9:10 82623 Mk / 11:58 82622 Hs / 15:05 92040 Bm / 16:31 92041 Hs / 17:30 ukončení výkonu odstavena v Hrušovanech nad Jevišovkou odstavena v Hrušovanech nad Jevišovkou

 

 

PJ Břeclav

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.2044

1977/10007 92 54 2 742.044-1   2007-12-07

T 466.2079

1978/10476 92 54 2 742.079-7   2007-09-21

T 466.2100

1978/10497 92 54 2 742.100-1   2007-09-21

T 466.2107

1978/10504 92 54 2 742.107-6   2007-09-21

T 466.2159

1979/10859 92 54 2 742.159-7   2007-09-21

T 466.2402

1984/13170 92 54 2 742.402-1   2007-09-21
T 466.2452 1986/ 92 54 2 742.452-6 odstavena - oprava MVY v DPOV Nymburk 2007-08-08

S cisternami mezi Hodonínem a Uhřicemi u Kyjova jezdí lokomotiva ř. 742 v turnusové skupině 746:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1), (2) odstavena v Hodoníně
(3) - (5) 6:02 82750 Uhř / 8:30 92751 Klob / 9:10 92750 Uhř / 10:40 82771 Če / 14:00 82772 Uhř / 15:30 82751 Ho
odstavena v Hodoníně odstavena v Hodoníně

 

 

PJ Veselí nad Moravou

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.2076

1978/10473 92 54 2 742.076-3   2007-09-21

T 466.2103

1978/10500 92 54 2 742.103-5   2007-09-21

T 466.2134

1979/10834 92 54 2 742.134-0   2007-09-21

T 466.2320

1983/12754 92 54 2 742.320-5   2007-09-21

T 466.2328

1983/12762 92 54 2 742.328-8   2007-09-21

T 466.2345

1983/12779 92 54 2 742.345-2   2007-09-21
T 466.2346 1983/12780 92 54 2 742.346-0   2007-09-21

První z "veselských" lokomotiv ř. 742 jezdí v turnusové skupině 761 v nákladní dopravě, centrem dění je Staré Město u Uh. Hradiště, odkud zajíždí do Kyjova, Bojkovic a Otrokovic:

742.328
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 0:44 Ky 62141 Ot (v (1) jako Lv) / staniční záloha / 5:00 Lv Su / 8:40 56101 Ub / 10:29 81029 Bj / staniční záloha / 14:15 81020 Su / staniční záloha / 20:55 91027 Huš / 21:25 91026 Su / staniční záloha / 23:19 61220 Ky 0:44 Ky 62141 Ot / staniční záloha / 5:00 Lv Su / 8:40 56101 Ub / 10:29 81029 Bj / staniční záloha / 14:15 81020 Su / staniční záloha / 20:55 91027 Huš / 21:25 91026 Su / staniční záloha / 23:19 61220 Ky 0:44 Ky 62141 Ot / staniční záloha / 5:00 Lv Vi / 22:05 Lv Su / 23:19 61220 Ky

Druhá "veselská" lokomotiva ř. 742 je naopak "doma" v Kyjově. Je zařazena do turnusové skupiny 762. Z Kyjova zajíždí do Nemotic, Veselí nad Moravou a Moravského Písku:

742.345
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 0:00 - 2:30 Ky staniční záloha / 2:45 82193 vlečka km 14,541 / 3:06 82193 Ky / staniční záloha / 5:20 82441 Bq / 6:04 82440 Ky / 8:04 92440 Ni / 11:03 92441 Ky / staniční záloha / 15:08 82443 Vi / 18:50 62250 Bq / 19:45 62251 Mp / 20:30 62252 Ky / 21:30 - 24:00 staniční záloha 0:00 - 2:30 Ky staniční záloha / 2:45 82193 vlečka km 14,541 / 3:06 82193 Ky / staniční záloha / 8:04 92440 Ni / 11:03 92441 Ky / staniční záloha / 15:08 82443 Vi / 18:50 62250 Bq / 19:45 62251 Mp / 20:30 62252 Ky / 21:30 - 24:00 staniční záloha 0:00 - 3:30 Ky staniční záloha / 12:57 Lv Vi / 16:06 Lv Ky / 21:30 - 24:00 staniční záloha

Mn vlaky do Kunovic, Uherského Ostrohu a Velké nad Veličkou vozí "veselský kocour" v turnusové skupině 763:

742.103
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 7:00 - 7:30 Vi staniční záloha / 8:00 92101 Ut / 8:35 91200 Vi / 9:36 82351 Vel / 11:38 82350 Vi / staniční záloha / 15:14 82101 Ku / 17:55 82100 Vi/ 18:15 - 20:00 staniční záloha 7:00 - 9:00 Vi staniční záloha / 9:36 82351 Vel / 11:38 82350 Vi / staniční záloha / 15:14 82101 Ku / 17:55 82100 Vi/ 18:15 - 20:00 staniční záloha odstavena ve Veselí nad Moravou

 

 

PJ Havlíčkův Brod

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.2047

1977/10010 92 54 2 742.047-4   2007-09-21

T 466.2098

1978/10495 92 54 2 742.098-7   2007-09-21

T 466.2172

1979/10872 92 54 2 742.172-0   2007-09-21

T 466.2179

1979/10879 92 54 2 742.179-5   2007-09-21

T 466.2189

1980/11648 92 54 2 742.189-4   2007-09-21

T 466.2329

1983/12763 92 54 2 742.329-6   2007-09-21

T 466.2334

1983/12768 92 54 2 742.334-6   2007-09-21

T 466.2503

1983/12798 92 54 2 742.370-0   2007-09-21

T 466.2398

1984/ 92 54 2 742.398-1   2007-09-21

T 466.2426

1986/14227 92 54 2 742.426-0   2007-09-21
T 466.2429 1986/ 92 54 2 742.429-4   2007-09-21

Mezi Havlíčkovým Brodem a Ždírcem nad Doubravou je doprava nákladních vlaků svěřena dvojici lokomotiv řady 742 v turnusové skupině 776 (změna od 15. 4. 2007 vyznačena růžově):

2 x 742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1), (3), (5): Hb 2:00 82340 Zdr / 3:27 Lv 70281 Hb / 4:42 50262 Zdr / 7:40 82341 Hb / 10:28 82342 Zdr / 13:50 82345 Hb / 16:52 82344 Zdr / 19:25 52039 Hb
(2), (4): Hb 2:00 82340 Zdr / 3:27 Lv 70281 Hb / 4:42 57260 Zdr / 7:40 82341 Hb / 10:28 82342 Zdr / 13:50 82345 Hb / 16:52 82344 Zdr / 19:25 52731 Hb
Hb 2:00 82340 Zdr / 3:27 Lv 70281 Hb / 4:42 57260 Zdr / 7:40 82341 Hb / 10:28 82342 Zdr / 13:50 82345 Hb / 16:52 82344 Zdr / 19:25 52731 Hb Hb 4:42 50262 Zdr / 7:40 82341 Hb / Hb 10:28 82342 Zdr / 13:50 82345 Hb

V turnusové skupině 778  jsou výkony na Mn do Zruče nad Sázavou:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Hb 4:30 82500 Zruč / 11:49 85201 Hb Hb 4:30 82500 Zruč / 11:49 85201 Hb odstavena v Havlíčkově Brodě

Další lokomotiva ř. 742 provádí vozbu na vlacích Mn mezi Havlíčkovým Brodem a Bystřicí nad Pernštejnem. Jedná se o turnusovou skupinu 779:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Hb 5:03 82141 Zd / 6:18 82161 Bp / 9:36 82160 Hb Hb 5:03 82141 Zd / 6:18 82161 Bp / 9:36 82160 Hb odstavena v Havlíčkově Brodě

Další dvě lokomotivy jsou "domovsky" v Jihlavě. Jedná se o turnusovou skupinu 782, která v pracovní dny zabezpečuje vozbu vlaků Mn z Jihlavy do Studence a do Jemnice. Z oběhů vyplývá, že mezi Jihlavou a Okříšky by v obou směrech měly jet v pracovní dny spolu a být zapojeny na vícenásobné řízení.

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 4:23 Ja 82741 Mo / 8:50 82740 Jn / 10:20 82471 Mo / 12:24 82470 Ja odstavena v Jihlavě odstavena v Jihlavě
2. 4:23 Ja 82741 Ok / 7:18 82725 Sd / 12:05 82724 Ok / 16:10 82470 Ja odstavena v Jihlavě odstavena v Jihlavě

 

 

V Brně se již nevyskytují:

"Kocour" 742.138 dne 9. 2. 2007 v čele Mn 82622 mezi ŽST Miroslav a zastávkou Dolenice. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík. Lokomotiva 742.283 a 742.427 projíždí 16. 8. 2006 okolo Malého Beranova s odklonovým Pn 62270 Znojmo - Jihlava. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek. Mn 82721 vedený lokomotivou 742.319 projíždí dne 25. 9. 2006 mezi Vladislaví zastávkou a Studencem. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík. Lokomotiva 742.333 dne 3. 5. 2006 s vlakem Mn 82620 před zastávkou Břežany. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.

 

 
Dvojče od "rakety" 742.394 a 742.334 se vrací zpět do Jihlavy, snímek jehož autorem je ing. Vojtěch Jelínek, byl pořízen v ŽST Luka nad Jihlavou dne 21. 5. 2005. "Kocour" 742.430 s Mn 82620 mezi zastávkou Našiměřice a ŽST Miroslav dne 10. 10. 2006. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík. "Kocour" 742.446 dne 28. 9. 2006 v čele Os 14413 mezi Oslavany a Ivančicemi - mimořádné nasazení v rámci akce "Zamykání Templářské cyklotrasy". Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.  

 

Provoz lokomotiv ř. 742 DKV Brno v GVD 2003/2004.

Provoz lokomotiv ř. 742 DKV Brno v GVD 2004/2005.

Provoz lokomotiv ř. 742 DKV Brno v GVD 2005/2006.