Elektrické lokomotivy ř. 242

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2008-11-18 Popis GVD 2008/2009. Stav a události v GVD 2007/2008 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2008-12-11 Do přehledu lokomotiv byly doplněny lokomotivy 242.203 a 242.209, které jsou ve stavu DKV Brno od 10. 12. 2008.
2008-12-19 Od 11. 12. 2008 je po opravě podvozků zpět v provozu lokomotiva 242.233 a od 15. 12. 2008 i lokomotiva 242.203.
2008-12-31 V ŽST Modřice dne 20. 12. 2008 na R 815 zahořela lokomotiva 242.273 a je odstavena. Po opravě EVY je od 22. 12. 2008 zpět v provozu lokomotiva 242.253 a po opravě EH od téhož dne i lokomotiva 242.261.
2009-01-15 Od 4. 1. 2009 je z důvodu protočené obruče odstavena lokomotiva 242.268 a zrovna čeká na přistavení na opravu EVY.
2009-01-23 Vibrace podvozků jsou důvodem pro odstavení lokomotivy 242.204 od 17. 1. 2009. O dva dny později přešla do odstavených vozidel lokomotiva 242.261 pro menší závady. Z 20. na 21. 1. 2009 proběhla výměna dvou lokomotiv řady 242: lokomotiva 242.203 byla odevzdána zpět do DKV Plzeň a místo ní z Plzně přibyla lokomotiva 242.214.
2009-01-28 Od 24. 1. 2009 je opět provozní lokomotiva 242.273. Lokomotiva 242.214 není v Brně ani týden a už má od dnešního dne protočené obruče a je tudíž odstavena. Na druhou stranu je dneškem zpět v provozu lokomotiva 242.262.
2009-02-04 S těmi protočenými obručemi u lokomotivy 242.214 to asi nebylo tak zlé, neboť 28. 1. 2009 už byla zpět v provozu. Naopak do odstavených putovala 28. 1. 2009 "plechovka" 242.223 pro závadu na trakční tlumivce. O den později byla "uschopněna" lokomotiva 242.261.
2009-02-10 Odstavená lokomotiva 242.268 se od 2. 2. 2009 podrobuje opravě v rozsahu EVY.
2009-02-17 Další změny v (ne)provozních lokomotivách: od 8. 2. 2009 je pro vibrace podvozků odstavena lokomotiva 242.214 a pro garanční opravy od 12. 2. 2009 lokomotiva 242.261. Naopak provozní je od 12. 2. 2009 lokomotiva 242.247 a od 14. 2. 2009 stroj 242.223.
2009-02-24 Lokomotiva 242.261 je od 24. 2. 2009 provozní.
2009-03-05 Od 25. 2. 2009 má lokomotiva 242.278 protočené obruče a je odstavena.
2009-03-21 Lokomotiva 242.278 je od 19. 3. 2009 opět provozní.
2009-03-28 Z důvodu závady na podvozcích je od 22. 3. 2009 odstavena lokomotiva 242.273.
2009-04-04 Po opravě vibrujících podvozků se 30. 3. 2009 vrátila do provozu lokomotiva 242.204. Naopak pro tutéž závadu byly 3. 4. 2009 odstaveny hned dvě lokomotivy - 242.217 a 242.227.
2009-04-10 Vibrovat začaly hned tři "plechovky" - dne 5. 4. 2009 se závada objevila u lokomotivy 242.246, o den později u 242.248 a konečně 9. 4. 2009 u lokomotivy 242.285.
2009-04-23 Od února odstavená lokomotiva 242.214 přešla 15. 4. 2009 na opravu EH. Vibrování podvozků lokomotiv 242.227 a 242.248 bylo 12. 4. 2009 odstraněno, leč 15. 4. 2009 se vrátily zpět mezi odstavené kousky, tentokrát z důvodu střetu v Jihlavě. Lokomotiva 242.246 je od 15. 4. 2009 opět provozní, o den později se stala provozní i lokomotiva 242.285.
2009-04-30 Vibrace pojezdu jsou příčinou odstavení lokomotivy 242.221 od 25. 4. 2009, o dva dny později na tuto závadu dočasně dojezdila i lokomotiva 242.238. Pro opravu EVY je od 27. 4. 2009 odstavená lokomotiva 242.228.
2009-05-11 Dne 2. 5. 2009 se vrátila do provozu lokomotiva 242.217, o dva dny později i lokomotiva 242.273.
2009-05-24 Lokomotiva 242.227 je po opravě od 16. 5. 2009 opět provozní.
2009-06-08 Od 25. 5. 2009 je z důvodu vibrace podvozků odstavena lokomotiva 242.233. Po opravě EVY se 3. 6. 2009 vrátila do provozu lokomotiva 242.268.
2009-06-13 Lokomotiva 242.221 je od 10. 6. 2009 provozní.
2009-06-27 Po opravě je od 20. 6. 2009 v provozu lokomotiva 242.238. Do odstavených se naopak dostala 21. 6. 2009 lokomotiva 242.272 (garanční oprava).
2009-07-19 Změny ve stavu provozních lokomotiv za poslední tři týdny: lokomotiva 242.210 je odstavena od 5. 7. 2009 z důvodu vibrací podvozků, od 9. 7. 2009 se vrátila do provozu lokomotiva 242.272 a o den později i 242.228.
2009-07-26 Po několika měsících vyjela dne 23. 7. 2009 na tratě lokomotiva 242.214.
2009-08-14 Od 24. 7. 2009 je pro závadu na podvozku odstavena lokomotiva 242.243, od 30. 7. 2009 je odstavená lokomotiva 242.234 (vibrace podvozků a zároveň čeká na opravu EVY) a konečně garanční oprava je důvodem odstavení lokomotivy 242.285 od 3. 8. 2009.
2009-08-19 Zpět do provozu se 8. 8. 2009 vrátila lokomotiva 242.248, Odstavená lokomotiva 242.234 je od 17. 8. 2009 na opravě EVY.
2009-08-21 Po menším požáru ke kterému došlo 20. 8. 2009, je na pár dnů odstavena lokomotiva 242.224.
2009-08-31 Lokomotiva 242.224 byla 25. 8. 2009 vrácena zpět do provozu, 31. 8. 2009 i lokomotiva 242.233. Od 29. 8. 2009 je z důvodu garanční opravy odstavena lokomotiva 242.214.
2009-09-16 Došlo k odstavení několika lokomotiv: od 8. 9. 2009 je v Bratislavě pro závadu na spojce trakčního motoru odstavena lokomotiva 242.253, od stejného dne je odstavena vibrující lokomotiva 242.262, 13. 9. 2009 byla odstavena lokomotiva 242.219 (garanční oprava) a rovněž 13. 9. 2009 započala oprava vibrací podvozku v ŽOS Vrútky. Do provozu se dne 10. 9. 2009 vrátila lokomotiva 242.285.
2009-10-03 Garanční oprava u lokomotivy 242.214 proběhla, stroj je od 17. 9. 2009 provozní. Téhož dne byla odstavena lokomotiva 242.221, podrobuje se opravě v DYKO Kolín. Vibrace podvozků je důvodem k odstavení lokomotivy 242.286 dnem 19. 9. 2009. Do DKV Brno byly dnem 24. 9. 2009 zapůjčeny tři lokomotivy řady 242 z DKV Plzeň; jedná se o lokomotivy 242.226, 242.240 a 242.255. Od 29. 9. 2009 je provozní lokomotiva 242.243.
2009-10-11 Do SOKV České Budějovice byla 6. 10. 2009 přepravena odstavená lokomotiva 242.210.
2009-10-20 Po opravě se 11. 10. 2009 vrátila do provozu lokomotiva 242.262. Vibrace podvozků jsou důvodem odstavení lokomotivy 242.204 od 19. 10. 2009.
2009-10-24 Lokomotiva 242.226, zapůjčená z DKV Plzeň od 24. 9. 2009 byla v Brně do 21. 10. 2009 včetně. Od 20. 10. 2009 je provozní lokomotiva 242.210.
2009-11-06 Změny v (ne)provozních lokomotivách: provozní - od 25. 10. 2009 = 242.221, od 27. 10. 2009 = 242.204, od 28. 10. 2009 = 242.284, od 29. 10. 2009 = 242.219, od 6. 11. 2009 = 242.234; a naopak neprovozní - od 25. 10. 2009 = 242.228, od 5. 11. 2009 = 242.278, od 6. 11. 2009 = 242.224. Druhá zapůjčená lokomotiva z Plzně - 242.255 - byla 2. 10. 2009 navrácena zpět.
2009-11-15 Lokomotivě 242.260 se na Slovensku protočila kola, je tam od 8. 11. 2009 odstavena. Poslední, třetí, lokomotiva zapůjčená z Plzně - 242.240 - byla 12. 11. 2009 vrácena zpět do Plzně.
2009-12-01 Lokomotiva 242.224 je od 18. 11. 20098, již nevibruje. Téhož dne se do provozu vrátila též lokomotiva 242.253. Od 28. 11. 2009 je odstavena lokomotiva 242.247 z důvodu protočené obruče. Naopak od 28. 11. 2009 je opět provozní lokomotiva 242.286.
2009-12-12 Po opravě je od 9. 12. 2009 zpět v provozu lokomotiva 242.228.

Elektrické lokomotivy řady 242 - tedy "plecháče" - nesly původně označení S 499.02 a byly vyráběny ve Škodě Plzeň v počtu 86 kusů v letech 1975 až 1981. Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 jsou určeny výhradně pro osobní dopravu. V DKV Brno jsou tyto lokomotivy soustředěny do PJ Maloměřice. Celkem se zde nachází 32 strojů, turnusováno je 25 lokomotiv. Oproti GVD 2007/2008 počet turnusovaných lokomotiv stoupl o 2.

PJ Maloměřice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace
S 499.0204   91 54 7 242.204-6   2009-10-27
S 499.0209   91 54 7 242.209-5   2008-12-14
S 499.0210   91 54 7 242.210-3   2009-10-20
S 499.0211   91 54 7 242.214-5   2009-09-17
S 499.0217   91 54 7 242.217-8   2009-05-02
S 499.0219   91 54 7 242.219-4   2009-10-29
S 499.0221   91 54 7 242.221-0   2009-10-25
S 499.0223   91 54 7 242.223-6   2009-02-14
S 499.0224   91 54 7 242.224-4   2009-11-18
S 499.0227   91 54 7 242.227-7   2009-05-16
S 499.0228   91 54 7 242.228-5   2009-12-09
S 499.0229   91 54 7 242.229-3   2008-12-14
S 499.0233   91 54 7 242.233-5   2009-08-31
S 499.0234   91 54 7 242.234-3   2009-11-06
S 499.0236   91 54 7 242.236-8   2008-12-14
S 499.0238   91 54 7 242.238-4   2009-06-20
S 499.0243   91 54 7 242.243-4   2009-09-29
S 499.0246   91 54 7 242.246-7   2009-04-15
S 499.0247   91 54 7 242.247-5 odstavena - protočená kola 2009-11-28
S 499.0248   91 54 7 242.248-3   2009-08-08
S 499.0253   91 54 7 242.253-3   2009-11-18
S 499.0260   91 54 7 242.260-8 odstavena - protočená kola 2009-11-08
S 499.0261   91 54 7 242.261-6   2009-02-24
S 499.0262 1981/7608 91 54 7 242.262-4   2009-10-11
S 499.0268   91 54 7 242.268-1   2009-06-03
S 499.0272   91 54 7 242.272-3   2009-07-09
S 499.0273   91 54 7 242.273-1   2009-05-04
S 499.0274 1981/7620 91 54 7 242.274-9   2008-12-14
S 499.0278   91 54 7 242.278-0 odstavena - oprava EVY 2009-11-05
S 499.0284   91 54 7 242.284-8   2009-10-28
S 499.0285   91 54 7 242.285-5   2009-09-10
S 499.0286   91 54 7 242.286-3   2009-11-28

Pro období GVD 2008/2009 jsou brněnské lokomotivy řady 242 rozděleny do tří turnusových skupin 201, 203 a 204 (přeskočená TS 202 je obsazena lokomotivami řady 263).

První turnusovou skupinou - 201 - jsou z větší části pokryty výkony na území Slovenska na tratích ŽSR, v rozsahu přibližně stejném jako tomu bylo v GVD 2007/2008. Celkem v této turnusové skupině jezdí 7 lokomotiv.

242
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Ho 1662 Bv / 4271 Ho / 1664 Bv / 131 Ba / 831 BB / 834 Ba / 801 Zv Bo 803 Bv / 131 Ba / 831 BB / 834 Ba Bv 131 Ba / 831 BB / 834 Ba / 801 Zv
2. Zv 4:08 7370 BB / 530 Ba / 833 BB / 810 Ba Zv 4:08 7370 BB / 530 Ba / 833 BB / 810 Ba Ba 835 BB / 810 Ba
3. Ba 811 BB / 832 Ba / 837 BB / 7337 Zv Ba 811 BB / 832 Ba / 837 BB / 7337 Zv Ba 811 BB / 832 Ba / 837 BB / 7337 Zv
4. (1)-(4): Zv 7312 BB / 830 Ba / 12:38 Lv Ba-NM / 270 Bv / 812 Bo / 817 Bv
(5): Zv 7312 BB / 830 Ba / Lv Ba-NM / 270 Bv / 810 Bo / 815 Bv / 814 Bo [a přechází na (6) 803]
Zv 7312 BB / 830 Ba / 12:38 Lv Ba-NM / 270 Bv Zv 7312 BB / 830 Ba / 12:38 Lv Ba-NM / 270 Bv / 812 Bo / 817 Bv
5. Bv 1664 Bo / 1663 Bv / 1666 Bo / 1667 Bv [a přechází na (+) 131] odstavena v Břeclavi odstavena v Břeclavi
6. Bv 3:27 4293 Ho / 4620 Bv / 1662 Bo / 4958 Ti / 4627 Bv / 4630 Ti / 4629 Zj [v (5)  přechází na (6) 4904] Zj 4904 Zd / 4607 Bv / 4628 Ti / 4627 Bv / 4630 Ti / 4629 Zj [a přechází na (+) 4904] Zj 4904 Zd / 4607 Bv / 4628 Ti / 4627 Bv / 4630 Ti / 4629 Zj
7. Zj 4902 Zd / 4903 Vn / 4908 Zd / 4609 Bv / 1665 Ho / 1668 Bv / 1667 Ho [v (5)  přechází na (1) 1662] odstavena v Hodoníně odstavena v Hodoníně

Čtyři lokomotivy řady 242 obíhají v turnusové skupině 203, jedná se v pracovní dny o vedení osobních vlaků zejména v úsecích Křenovice hor. n. - Letovice, v sobotu a neděli vozí vlaky Os spíše v úseku Břeclav - Žďár nad Sázavou. Zajišťují rovněž pohotovostní soupravu IDS JMK.

V poslední, třetí, turnusové skupině 204 je nasazeno celkem 14 lokomotiv. Velmi hrubě se dá říci, že 7 dní jezdí na jižní Moravě a 7 dní jezdí na Vysočině a v jižních Čechách. Pohybují se tak od Břeclavi po Čáslav a od Havlíčkova Brodu do Veselí nad Lužnicí.

 

V DKV Brno se již nevyskytují:

242.203      
       

 

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2002/2003.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2003/2004.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2004/2005.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2005/2006.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2006/2007.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2007/2008.