Motorové vozy ř. 854

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2008-11-23 Popis GVD 2008/2009. Stav a události v GVD 2007/2008 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2009-04-24 V uplynulých dnech došlo k odstavení dvou motorových vozů: 854.013 dne 16. 4. 2009 (motor) a 854.025 dne 22. 4. 2009 (převodovka).
2009-04-30 Dne 26. 4. 2009 se vrátil do provozu motorový vůz 854.025.
2009-05-24 Motorový vůz 854.013 je po opravě od 20. 5. 2009 zpět v provozu.
2009-06-08 Od 1. 6. 2009 je pro závadu na převodovce odstaven motorový vůz 854.025.
2009-06-13 Závada na převodovce motorového vozu 854.025 je opravena, vůz je od 11. 6. 2009 provozní.
2009-06-27 Motorový vůz 854.001 je od 22. 6. 2009 odstavený z důvodu opravy MVY. Jedná se o první vyvazovací opravu motorových vozů řady 854 od zahájení jejich působení v DKV Brno.
2009-08-14 Po opravě MVY je od 5. 8. 2009 provozní motorový vůz 854.001.
2009-09-07 Dnešním dnem se opravě MVY podrobuje druhý brněnský motorový vůz, a sice 854.206.
2009-11-06 Z opravy MVY se (navíc jako první brněnský motorový vůz ř. 854 v barvách "Najbrt") vrátil motorový vůz 854.206, od 30. 10. 2009 je provozní.
2009-12-01 Nátěry hnacích vozidel způsobují redislokace mezi DKV. Abychom mohli obdivovat soupravu sestavenou z motorového, přípojného a řídícího vozu v modro-bílém nátěru, putuje do Brna ve "správném" nátěru pražský motorový vůz 854.030 (ve stavu DKV Brno od 21. 11. 2009 s tím, že na vozidle je t. č. dokončována oprava v PARS Šumperk) a naopak do Prahy odchází "Růženka" 854.001 (ve stavu DKV Praha je od 21. 11. 2009).

Všechny motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí motorových vozů řad M 296.1 a M 296.2. Povězme si základní údaje o těchto řadách.

Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro vnitrostátní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro mezinárodní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1790 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018-025.

Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řady 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuje skvělé webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a ukončena byla v roce 2006.
Vozy byly přeznačeny tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení
854.2 s původním inventárním číslem (které je shodné i s původním inventárním číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

V DKV Brno se vozy řady 854 nachází od konce roku 2006. Inventární stav vozů a počet turnusovaných vozů je stejný jako v GVD 2007/2008, tzn. že v DKV Brno se nachází 10 motorových vozů řady 854, z nichž 7 je turnusováno.

PS Horní Heršpice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Jméno

Poznámka

Aktualizace

M 296.1007

1969/70325 95 54 5 854.007-2 bondovka   2008-12-14

M 296.1012

1970/72195 95 54 5 854.012-2 ZUZKA   2008-12-14

M 296.1013

1970/72196 95 54 5 854.013-0 PAVLÍNKA   2009-05-20

M 296.1025

1970/72208 95 54 5 854.025-4 SANDRA   2009-06-11

M 296.1030

1970/72213 95 54 5 854.030-4 EDITA odstavena - PARS Šumperk 2009-11-24

M 296.2001

1968/70294 95 54 5 854.201-1 Jituška   2009-04-24

M 296.2003

1968/70296 95 54 5 854.203-7 TEREZKA   2008-12-14

M 296.2006

1968/70299 95 54 5 854.206-0 Vlaďka   2009-10-30

M 296.2009

1968/70302 95 54 5 854.209-4 Gábinka   2008-12-14
M 296.2022 1969/70315 95 54 5 854.222-7 Rozárka   2008-12-14

Turnus motorových vozů řady 854 je rozdělen do tří skupin 845 až 847 a s vozy se můžeme setkat na tratích:

Oproti předchozímu GVD 2007/2008 nebudou tyto vozy pravidelně provozovány mezi Kunovicemi a Vlárským průsmykem. Nově se pravidelně objeví v úseku Uherské Hradiště - Staré Město u Uherského Hradiště.

Turnusová skupina 845 se oproti GVD 2007/2008 v ničem nezměnila, představuje jednodenní oběh Brno - Pardubice:

854
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 4858 Tr // 4872 Ja / pk14832 Jx / 4871 Tr / 4876 Ja / 1180 Pa / 1181 Ja / 4817 Bo Bo 4858 Tr // 4872 Ja / 14832 Jx / 4871 Tr / 4876 Ja / 1180 Pa / 1181 Ja / 4817 Bo Bo 4858 Tr // 4872 Ja / 14832 Jx / 4871 Tr / 4876 Ja / 1180 Pa / 1181 Ja / 4817 Bo


Čtyři vozy řady 854 jezdí na západ od Brna v turnusové skupině
846. Téměř všechny oběhy vykonává spolu s přípojným vozem řady 054 a řídícím vozem řady 954 (viz TS 046 a 946). Výjimkou jsou jízdy do Pardubic: v pracovní dny po vlaku 4841 dojde k rozpojení soupravy, motorový vůz odjede na vlaku 4832 s vozy řady 050 a vrátí se druhý den na vlaku 4809. Poté se opět spojí s přípojným a řídícím vozem a nastupuje na vlak 4834. V pátek dojde po vlaku 4841 k rozvěšení a pak motorový vůz jezdí stále na "pardubických" obratech až do pondělního 4809.

854
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Na 4827 Bo / 4824 Tr / 4841 Bo / 4832 Tr / 4882 Ja / 1182 Pa / 5337 Hlin / př5328 ZuS Na 4805 Bo / 4806 Ja / 4811 Bo / 4836 Na / 4851 Bo / 4846 Na [a přechází na (+) 4805] Na 4805 Bo / 4806 Ja / 4811 Bo / 4836 Na / 4851 Bo / 4846 Na [a přechází na (1) 4835]
2. ZuS 5344 Pa / 1183 Ja / 4809 Bo / 4834 Na / 4851 Bo / 4846 Na ZuS 5344 Pa / 1183 Ja / 4809 Bo / 4814 Ja / 1182 Pa [a přechází na (+) 1183] Pa 1183 Ja / 4809 Bo / 4814 Ja / 1182 Pa / 5339 ZuS [a přechází na (1) 5344]
3. Na 4835 Bo / 4826 Na / 4843 Bo / 4810 Ja / 4875 Tr / 4815 Bo / 4428 Be / 21:54 4495 Rk Na 4835 Bo / 4826 Na / 4843 Bo / 4810 Ja / 4815 Bo / 4428 Rk [a přechází na (+) 4496] Rk 6:46 4496 Be / 4463 Rk / 4429 Bo / 4826 Na / 4843 Bo / 4810 Ja / 4815 Bo / 4428 Rk
4. Rk 4:15 4492 Be / 4423 Bo / 4890 Za / 4831 Bo / 1723 Su / 12253 Uh / 12256 Su / 1728 Bo / 4852 Na Rk 4:15 4492 Be / 4423 Bo / 4822 Tr / 4839 Bo / 4808 Ja / 4813 Bo / 4842 Na / 4857 Bo / 4852 Na [a přechází na (+) 4874] Na 4874 Tr / 4839 Bo / 4808 Ja / 4813 Bo / 4842 Na / 4857 Bo / 4852 Na

Mezi Brnem a Starým Městem u Uherského Hradiště jezdí dvě soupravy v řazení vozů ř. 854 + 054 + 954. Celý oběh je takto řazen bez výjimky, motorové vozy jsou zařazeny do turnusové skupiny 847, přípojné vozy v TS 047 a řídící vozy v TS 947:

854
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Vi 4102 Bo / 4105 Vi / 4112 Bo / 4111 Su / 4118 Bo / 4117 Vi
[v (1),(2),(4) přechází na (2),(3),(5) 4102] [v (5) přechází na (6) 4160]

Vi 4160 Ky / 4146 Bo / 1721 Su / 12251 Uh / 12252 Su / 1726 Bo / 4117 Vi

Vi 4160 Ky / 4146 Bo / 1721 Su / 12251 Uh / 12252 Su / 1726 Bo / 4117 Vi [a přechází na (1) 4102]
2. Vi vlož4102 Ky / 4167 Vi / 4108 Bo / 4109 Uh / pk4309 Ku / 4116 Bo / 4115 Vi / 1734 Bo / 1735 Vi
[v (1),(2),(4) přechází na (2),(3),(5) vlož4102] [v (5) přechází na (6) 1720]
Vi 1720 Bo / 1723 Su / 12253 Uh / 4334 Su / 4357 Uh / 12256 Su / 1728 Bo / 4115 Vi / 1734 Bo / 1735 Vi Vi 1722 Bo / 1723 Su / 12253 Uh / 4334 Su / 4357 Uh / 12256 Su / 1728 Bo / 1735 Vi [a přechází na (1) vlož4102]

 

V DKV Brno se již nevyskytují:

     
"Růženka" 854.001 dne 20. 5. 2009 s vlakem Sp 1723 mezi zastávkami Jestřabice a Bohuslavice u Kyjova; na konci řídící vůz Bfbrdtn794 301.Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.      

 

Provoz motorových vozů ř. 854 DKV Brno v GVD 2006/2007.

Provoz motorových vozů ř. 854 DKV Brno v GVD 2007/2008.