Řídicí vozy ř. Bfbrdtn794, ABfbrdtn795 (býv. ř. 954.0, 954.2)

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2008-11-23 Popis GVD 2008/2009. Stav a události v GVD 2007/2008 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2008-12-03 Do přehledu řídicích vozů řady 954, které budou ve stavu DKV Brno byly doplněny vozy 954.001, 954.005 a 954.006. Nastane tak situace, kdy veškeré doposud vyrobené vozy řady 954.0 jsou disponovány jen v DKV Brno.
2008-12-30 "Beruška", nebo-li řídicí vůz 954.005 je od 20. 12. 2008 ve stavu DKV Brno.
2009-01-17 Upraven text u všech řad vozů v souvislosti s přečíslováním řídicích vozů k 1. 1. 2009.
2009-07-05 Dne 1. 7. 2009 byl do stavu DKV Brno přidělen první vůz řady ABfbrdtn795 , a sice vůz 215. Nese opravené číselné označení řady vozu, a sice 50 54 80-29. Starší vozy této řady a všechny doposud vyrobené vozy řady Bfbrdtn794 (301 - 308), které jsou nyní soustředěny v rámci ČD pouze do DKV Brno, se budou muset postupně přeznačit.
2009-08-14 Další řídicí vůz řady ABfbrdtn795 , tentokrát vůz 216, je ve stavu DKV Brno od 23. 7. 2009. Oba řídicí vozy (215 a 216) zatím jezdí v obězích řídicích vozů Bfbrdtn794, tzn. prozatím bez vlastní turnusové skupiny. Od 26. 7. 2009 je pro závadu na vysouvacím schůdku odstaven vůz Bfbrdtn794 307.
2009-09-07 Přesně po měsíci - 25. 8. 2009 - se podařilo po opravě schodu zprovoznit vůz Bfbrdtn794 307.
2009-10-03 Vůz Bfbrdtn794 301 je od 21. 9. 2009 odstaven, provádí se na něm montáž žluté zásuvky pro možnost spojení s motorovým vozem ř. 842.
2009-10-11 Odstavený je i vůz Bfbrdtn794 302, rovněž od 21. 9. 2009, důvodem je závada na vedení dvojkolí. Od 7. 10. 2009 je ve stavu DKV Brno vůz ABfbrdtn795 220, tzn. třetí vůz této řady.
2009-10-20 Vůz Bfbrdtn794 302 je od 15. 10. 2009 provozní.
2009-10-24 Vůz Bfbrdtn794 301 má již žlutou zásuvku namontovanou, v provozu je od 22. 10. 2009; od 21. 10. 2009 se zásuvka montuje na vůz Bfbrdtn794 305. Pro pořádek je potřeba doplnit, že vůz 305 byl odstaven již od 15. 10. 2009 z důvodu opravy (ne)výsuvného schodu.
2009-10-29 V Brně je od 29. 10. 2009 čtvrtý vůz ABfbrdtn795 a sice 221. Jako první vůz této řady vůbec přijel v nových barvách typu Najbrt.
2009-12-01 Do stavu DKV přibyly 27. 11. 2009 nové dva řídicí vozy - ABfbrdtn795 222 a 223.
2009-12-04 Doplněn snímek řídicího vozu ABfbrdtn795 216 a aktualizován snímek řídicího vozu Bfbrdtn794 302. Podle posledních zpráv by do Brna měl zamířit po voze 223 ještě jeden vůz; původně to měl být vůz 224, nyní se hovoří až o voze 225, ale jisté to není.
2009-12-12 Vůz Bfbrdtn794 305 je po montáži žluté zásuvky od 9. 12. 2009 v provozu, den předtím naopak do Šumperku na totožnou úpravu odjel vůz Bfbrdtn794 304.

Řídicí vozy řady Bfbrdtn794 (ex 954.0) a ABfbrdtn795 (ex 954.2) jsou skutečnou raritou mezi ostatními vozovými řadami. Ke stavbě řídicího vozu totiž posloužila vozová skříň a podvozky z poštovního vozu řady Postw (ex Postmw). První vůz s označením 954.001 (ex Postmw 50 54 90-40 242-5, 1984/87922) a řadou Bdbftn byl dokončen firmou PARS Šumperk v roce 2006, načež byl vystaven na výstavě Czech Raildays v Ostravě v červnu 2006. Další vůz - 954.002 - byl vystaven na strojírenském veletrhu v Brně v září 2006. Na jaře 2007 byly vozy přeznačeny na řadu Bfbrdtn a od 1. 1. 2009 jsou vedeny jako řada Bfbrdtn794.

Další variantou je provedení i s 1. vozovou třídou. Tyto vozy byly označeny inventárními čísly od 201 výše, do konce roku 2008 pod označením ABfbrdtn nebo 954.2, od 1. 1. 2009 jako řada ABfbrdtn795. Tyto vozy se v DKV Brno dlouho nevyskytovaly, neboť si to objednavatel regionální dopravy nepřál. V roce 2009 se však jiné vozy než varianta s 1. třídou nevyrábějí, a tak se tyto vozy objevují i v DKV Brno. Prvním vozem ve stavu DKV Brno se stal vůz ABfbrdtn795 215. Dodávky do DKV Brno jsou přípravou na zvýšenou turnusovou potřebu řídicích vozů v GVD 2009/2010.

 

Řídicí vozy řady Bfbrdtn794

bfbrdtn794

V DKV Brno dochází v GVD 2008/2009 k navýšení počtu turnusovaných řídicích vozů z 5 vozů na 7 vozů. V DKV Brno se nachází celkem 8 řídicích vozů řady Bfbrdtn794.

PS Horní Heršpice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení Jméno

Poznámka

Aktualizace
Postmw 50 54 90-40 242-5 1984/87922 Bfbrdtn794 50 54 86-29 301-0 ASTERIX po rekonstrukci Bfbrdtn 95 54 5 954 001-4; odstaven - montáž žluté zásuvky 2009-10-22
Postmw 50 54 90-40 200-3 1984/87880* Bfbrdtn794 50 54 86-29 302-8 ALOIS po rekonstrukci Bfbrdtn 95 54 5 954 002-2; *na BVV v září 2006 na sobě měl vůz štítek 1984/87913 ... (důvod změny?) 2009-10-15
Postmw 50 54 90-40 243-3 1984/87923 Bfbrdtn794 50 54 86-29 303-6 ZdeŇka po rekonstrukci Bfbrdtn 95 54 5 954 003-0 2009-01-17
Postmw 50 54 90-40 209-4 1984/878xx Bfbrdtn794 50 54 86-29 304-4 FERDA po rekonstrukci Bfbrdtn 95 54 5 954 004-8; odstaven - montáž žluté zásuvky 2009-12-08
Postmw 50 54 90-40 261-5 1984/87941 Bfbrdtn794 50 54 86-29 305-1 BERUŠKA po rekonstrukci Bfbrdtn 95 54 5 954 005-5 2009-12-09
Postmw 50 54 90-40 222-7 1984/87xxx Bfbrdtn794 50 54 86-29 306-9 OBELIX po rekonstrukci Bfbrdtn 95 54 5 954 006-3 2009-01-17
Postmw 50 54 90-40 211-0 1984/87891 Bfbrdtn794 50 54 86-29 307-7 MarkÉtka po rekonstrukci Bfbrdtn 95 54 5 954 007-1 2009-08-25
Postmw 50 54 90-40 246-6 1984/87926 Bfbrdtn794 50 54 86-29 308-5

ToniČka

po rekonstrukci Bfbrdtn 95 54 5 954 008-9 2009-01-17

V GVD 2007/2008 jsou řídicí vozy řady Bfbrdtn794 rozděleny do tří turnusových skupin 946 až 948, přičemž číslice na desítkové a jednotkové pozici se shoduje s číslem TS motorových vozů ř. 842 a 854 a přípojných vozů ř. Bdtn756 (ex 054), s kterými jsou spojeny. Od 14. 12. 2008 jsou dva řídicí vozy spojeny s motorovým vozem řady 842 (bez přípojného vozu), jedná se o TS 948.

S řídicími vozy řady Bfbrdtn794 se můžeme setkat na tratích:

Oproti předchozímu GVD 2007/2008 jezdí tyto vozy nově mezi Starým Městem u Uherského Hradiště a Uherským Hradištěm a mezi Bylnicí a Vlárským průsmykem.

Turnusová skupina 946 představuje třídenní oběh spolu s motorovými vozy řady 854 (TS 846) a přípojnými vozy řady Bdtn756 (TS 046):

054 + 954
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Rk 4:15 4492 Be / 4423 Bo / 4890 Za / 4831 Bo / 1723 Su / 12253 Uh / 12256 Su / 1728 Bo / 4852 Na Rk 4:15 4492 Be / 4423 Bo / 4822 Tr / 4839 Bo / 4808 Ja / 4813 Bo / 4842 Na / 4857 Bo / 4852 Na [a přechází na (+) 4874] Na 4874 Tr / 4839 Bo / 4808 Ja / 4813 Bo / 4842 Na / 4857 Bo / 4852 Na
2. Na 4827 Bo / 4824 Tr / 4841 Bo / 4834 Na / 4851 Bo / 4846 Na Na 4805 Bo / 4806 Ja / 4811 Bo / 4836 Na / 4851 Bo / 4846 Na [a přechází na (+) 4805] Na 4805 Bo / 4806 Ja / 4811 Bo / 4836 Na / 4851 Bo / 4846 Na
3. Na 4835 Bo / 4826 Na / 4843 Bo / 4810 Ja / 4875 Tr / 4815 Bo / 4428 Be / 21:54 4495 Rk Na 4835 Bo / 4826 Na / 4843 Bo / 4810 Ja / 4815 Bo / 4428 Rk [a přechází na (+) 4496] Rk 6:46 4496 Be / 4463 Rk / 4429 Bo / 4826 Na / 4843 Bo / 4810 Ja / 4815 Bo / 4428 Rk

"Motograf", nebo-li souprava sestavená z vozů řad 854 + Bdtn756 + Bfbrdtn794 (TS 847 a TS 047) vyjíždí ve dvoudenním oběhu na "vláře" v turnusové skupině 947:

054 + 954
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Vi 4102 Bo / 4105 Vi / 4112 Bo / 4111 Su / 4118 Bo / 4117 Vi
[v (1),(2),(4) přechází na (2),(3),(5) 4102] [v (5) přechází na (6) 4160]

Vi 4160 Ky / 4146 Bo / 1721 Su / 12251 Uh / 12252 Su / 1726 Bo / 4117 Vi

Vi 4160 Ky / 4146 Bo / 1721 Su / 12251 Uh / 12252 Su / 1726 Bo / 4117 Vi [a přechází na (1) 4102]
2. Vi vlož4102 Ky / 4167 Vi / 4108 Bo / 4109 Uh / pk4309 Ku / 4116 Bo / 4115 Vi / 1734 Bo / 1735 Vi
[v (1),(2),(4) přechází na (2),(3),(5) vlož4102] [v (5) přechází na (6) 1720]
Vi 1720 Bo / 1723 Su / 12253 Uh / 4334 Su / 4357 Uh / 12256 Su / 1728 Bo / 4115 Vi / 1734 Bo / 1735 Vi Vi 1722 Bo / 1723 Su / 12253 Uh / 4334 Su / 4357 Uh / 12256 Su / 1728 Bo / 1735 Vi [a přechází na (1) vlož4102]

V turnusové skupině 948 jsou řídicí vozy spojeny s motorovými vozy řady 842 (TS 848). Tato novinka se týká dvou řídicích vozů a s takto sestavenými soupravami se můžeme setkat zejména mezi Brnem a Oslavany či Hrušovany nad Jevišovkou, méně pak mezi Brnem a Okříšky:

842 + 954
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Ol 14401 Mb / 14402 Ol / 14405 Mb / 4401 Bo / 4402 Hs / 4407 Bo / 4408 Hs / 4413 Mb / 4413 Bo / 4448 Mb / 4468 Be / 4437 Bo / 4854 Ok / 4889 Tr Bo 4422 Mb / 14418 Ol / 14421 Mb / 4433 Bo / 4408 Hs / 4413 Bo / 4448 Ol / 4445 Bo / 4854 Tr Mb 5:29 4494 Ol / 4403 Bo / 4422 Mb / 14418 Ol / 14421 Mb / 4433 Bo / 4408 Hs / 4413 Bo / 4448 Ol / 4445 Bo / 4854 Ok / 4889 Tr
2. (1)-(4): Tr 4823 Bo / 4420 Be / 4431 Bo / 4406 Hs / 4411 Bo / 4446 Mb / 4466 Be / 4467 Mb / 4443 Bo / 4426 Mb / 4426 Be / 4469 Rk / 4417 Bo / 4430 Mk / 22:40 4497 Mb / 14438 Ol
(5): Tr 4823 Bo / 4420 Be / 4431 Bo / 4406 Hs / 4411 Bo / 4446 Mb / 4466 Be / 4467 Mb / 4443 Bo / 4426 Mb / 4426 Be / 4469 Rk / 4417 Bo / 4856 Za / 4861 Bo
Tr 4823 Bo / 4402 Hs / 4407 Bo / 4832 Na / 4847 Bo / 4430 Mk / 22:40 4497 Mb Tr 4823 Bo / 4402 Hs / 4407 Bo / 4444 Ol / 4441 Bo / 4412 Hs / 4417 Bo / 4430 Mk / 22:40 4497 Mb / 14438 Ol

 

 

Řídicí vozy řady ABfbrdtn795

abfbrdtn795

Do DKV Brno přichází vozy ABfbrdtn795 v předstihu před zahájením GVD 2009/2010, v kterém má turnusová potřeba řídicích vozů stoupnout. Kdyby se v roce 2009 bývaly vyráběly vozy Bfbrdtn794, asi by do Brna přišly vozy této řady. Ale poněvadž se v v roce 2009 vyrábí jen vozy verze s 1. a 2. třídou, dorazily do Brna tyto vozy.

Prozatím nejsou zvlášť turnusovány a budou podle aktuálního stavu nasazeny do oběhů místo vozů Bfbrdtn794.

Počínaje vozem ABfbrdtn795 214 bylo u řídicích vozů změněn číselný interval 50 54 85-29 na 50 54 80-29 (již přímo z výroby). Starší vozy ABfbrdtn795 a všechny dosud vyrobené vozy Bfbrdtn794 se budou muset přeznačit zpětně.

PS Horní Heršpice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení Jméno

Poznámka

Aktualizace
Postmw 50 54 90-40 201-1 1984/87881 ABfbrdtn795 50 54 80-29 215-8 FRANtiŠek   2009-07-01
Postmw 50 54 90-40 208-6 1984/87935 ABfbrdtn795 50 54 80-29 216-6 VLADIMÍR   2009-07-23
Postmw 50 54 90-40 276-3 198x/xxxxx ABfbrdtn795 50 54 80-29 220-8  jaroslav   2009-10-07
Postmw 50 54 90-40 224-3 198x/xxxxx ABfbrdtn795 50 54 80-29 221-6 michal   2009-10-29
Postmw 50 54 90-40 245-8 198x/xxxxx ABfbrdtn795 50 54 80-29 222-4 martin    2009-11-27
Postmw 50 54 90-40 212-8 198x/xxxxx ABfbrdtn795 50 54 80-29 223-2 BEDŘIŠKA   2009-11-27
Postmw 50 54 90-40 xxx-x 198x/xxxxx ABfbrdtn795 50 54 80-29 225-9      

 

Provoz řídicích vozů ř. 954 DKV Brno v GVD 2006/2007.

Provoz řídicích vozů ř. 954 DKV Brno v GVD 2007/2008.