Přípojné vozy ř. Btax780, BDtax782 a Bdtax785

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2016-11-20

Popis GVD 2016/2017.

2016-12-11

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2016/2017 a stavu vozidlového parku.

2017-04-02

Doplněna informace o trvalé změně oběhu přípojného vozu řady BDtax782 v turnusové skupině 056 na depeši od 6. 2. 2017.

2017-04-23

Nepřetržitá výluka Břeclav - Mikulov na Moravě v době od 1. 4. do 30. 6. 2017 přinesla změnu do turnusové skupiny 059.

2017-07-01

Dne 6. 6. 2017 byly ve stavu DKV Brno naposledy vozy Btax780 168 a 401, načež přešly pod DKV Česká Třebová, kde vozí cestující v okolí Hradce Králové. Přeprava obou vozů z Brna proběhla již 1. 6. 2017 na konci vlaku R 917 do Olomouce, odkud pokračovaly po půlnoci vlakem Sv 1300 do Hradce Králové.

2017-09-03

Maloměřický vůz Bdtax785 519 byl 3. 6. 2017 zprovozněn. Vůz Bdtax785 539 odstavený od 17. 7. 2017 z důvodu netěsnosti vozové skříně byl 16./17. 8. 2017 přepraven do PP Znojmo na opravu.

2017-12-02

Doplněna informace o změně TS 055 od 13. 9. 2017, počet turnusovaných vozů se ze 2 zvýšil na 3. Dne 16. 11. 2017 byl ze Znojma do Veselí nad Moravou přepraven po opravě vůz Bdtax785 539, který je tak provozní.

Přípojné vozy ř. Btax780

btax780 Dvounápravové vozy lehké stavby řady Blm s číselným intervalem 70 54 24-29 produkovala v letech 1973–1983 Vagónka Studénka v celkovém počtu 912 vozů. První dva protopypy z roku 1973 nesly číselný interval 70 54 25-09. Písmenné označení doznalo v průběhu času změny: 1983 - Baafx, 2001 - Btax a 2009 jako řada Btax780. Číselný interval se v letech 1994–1995 změnil na řadu 010 a k 1. 1. 2009 na 50 54 24-29 0xx.

 

Vozů řady Btax780 se v DKV Brno nachází 18 (do 6. 6. 2017 zde bylo 20 vozů), turnusované jsou již jen v PJ Veselí nad Moravou v počtu 3 vozů (do 12. 9. 2017 byly turnusovány 2 vozy), na začátku GVD se tedy v porovnáním s minulým GVD jedná o pokles jednoho turnusovaného vozu.

PJ Maloměřice

Ve stavu PJ Maloměřice jsou 3 vozy (do 6. 6. 2017 zde byly 4 vozy), žádný není turnusovaný. V případě výpadku motorových jednotek ř. 814.2 se tyto vozy nasazují na výkony místo nich v úseku Brno - Rájec-Jestřebí, Hrušovany u Brna - Tišnov nebo zajíždí na "starou tišnovku".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 232-8

1977/78970

Btax780 50 54 24-29 099-5

později 010.151

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 243-5

1978/79992

Btax780 50 54 24-29 106-8

později 010.009

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 285-6

1978/80034

Btax780 50 54 24-29 126-6

později 010.376

2016-12-11


PP Znojmo

Ve Znojmě se nachází 1 vůz bez zapojení do turnusu.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 240-1

1978/79989

Btax780 50 54 24-29 104-3

později 010.413

2016-12-11


PJ Veselí nad Moravou

Nejvíce vozů řady Btax780 je ve Veselí nad Moravou, celkem 11 (do 6. 6. 2017 se jednalo o 12 vozů), z toho 3 vozy (do 12. 9. 2017 byly turnusovány 2 vozy) jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 193-2

1977/78931

Btax780 50 54 24-29 076-3

později 010.045; odstaven - špatný stav skříně vozu

2014-11-19

Blm 70 54 24-29 252-6

1978/80001

Btax780 50 54 24-29 110-0

později 010.010

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 295-5

1978/80044

Btax780 50 54 24-29 133-2

později 010.326; odstaven - více závad

2014-03-05

Blm 70 54 24-29 337-5

1978/80086

Btax780 50 54 24-29 151-4

později 010.427

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 352-4

1978/80101

Btax780 50 54 24-29 157-1

později 010.388

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 415-9

1979/81498

Btax780 50 54 24-29 180-3

později 010.442

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 581-8

1981/84204

Btax780 50 54 24-29 274-4

později 010.020

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 583-4

1981/84206

Btax780 50 54 24-29 275-1

později 010.021

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 764-0

1982/85566

Btax780 50 54 24-29 358-5

později 010.194

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 836-6

1982/85638

Btax780 50 54 24-29 404-7

později 010.615

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 841-6

1982/85643

Btax780 50 54 24-29 408-8

později 010.617

2016-12-11


Pro vozy řady Btax780 je sestavena turnusová skupina 055, oproti minulému GVD vozy opustily až do 12. 9. 2017 úsek Staré Město u Uherského Hradiště - Uherské Hradiště a Bojkovice město - Bylnice:

Zaturnusované vozy řady Btax780 jezdí v jediné turnusové skupině 055, a to jen v pracovní dny, oproti minulému GVD jsou oběhy značně zredukované. Oběhy platné do 12. 9. 2017:


Btax780

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4101 UHE / 12206 VNM / 12205 UHE / 1724 VNM / 4171 UHE / 12208 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

VNM 4303 BOJ / posun BOJ ME / 4332 UHE / 1724 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


Oběhy turnusové skupině 055 platné od 13. 9. 2017:


Btax780

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4101 UHE / 12206 VNM / 12205 SMH / 4317 BYE

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

BYE 4304 UHE / 1724 VNM / 4171 UHE / 12208 VNM

BYE 4306 SMH / 12261 UHE / 1726 VNM

odstaven VNM

3.

VNM 4303 BOJ / posun BOJ ME / 4332 UHE / 1724 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


PJ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě jsou deponovány 3 vozy řady Btax780 bez turnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 146-0

1977/78884

Btax780 50 54 24-29 057-3

později 010.001

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 418-3

1979/81501

Btax780 50 54 24-29 183-7

později 010.550

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 419-1

1979/81502

Btax780 50 54 24-29 184-5

později 010.551; odstaven - závada na topení a bateriích

2016-10-14


 

V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 381-3

1978/81464

Btax780 50 54 24-29 168-8

později 010.060

2017-06-07

Blm 70 54 24-29 833-3

1982/85635

Btax780 50 54 24-29 401-3

později 010.612

2017-06-07


 

Přípojné vozy ř. BDtax782

bdtax782 Posunutím příčky oddělující nástupní plošinu od oddílu pro cestující o jednu řadu (okno) sedadel ve vozech původní řady Blm (dnešní řada Btax780 - viz výše) vznikl vůz označený řadou BDaafx, od roku 2001 BDtax a od roku 2009 BDtax782. Číselné označení se změnilo na 70 54 83-29, v letech 1994–1995 na řadu 012 a od roku 2009 na 50 54 93-29 0xx. Vozy této řady umožňují přepravu spoluzavadel, počet sedadel klesl na 52.

 

Úprava vozů se začala provádět někdy v období let 1983–1994 či 1995 a průběžně pokračovala do roku 2014. DKV Brno disponuje 9 vozy této řady. Do turnusů je zapojeno 5 vozů, stav zaturnusovaných vozů je tedy stejný jako v minulém GVD.

PJ Maloměřice

Maloměřice mají ve stavu 2 vozy, ale bez turnusování, podobně jako v minulém GVD. V případě výpadku motorových jednotek ř. 814.2 se tyto vozy nasazují na výkony místo nich v úseku Brno - Rájec-Jestřebí, Hrušovany u Brna - Tišnov nebo zajíždí na "starou tišnovku".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 605-5

1981/84228

BDtax782 50 54 93-29 086-8

později 010.022 a 012.605

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 853-1

1982/85655

BDtax782 50 54 93-29 113-0

později 70 54 83-29 853, 012.246 a 012.853

2016-12-11


PJ Veselí nad Moravou

V PJ Veselí nad Moravou je ve stavu 5 vozů řady BDtax782, turnusovány jsou 4. Oproti minulému GVD se stav nezměnil.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 064-5

1976/77931

BDtax782 50 54 93-29 002-5

později 010.260, 012.269 a 012.064

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 113-0

1976/77980

BDtax782 50 54 93-29 008-2

později 70 54 83-29 113, 012.248 a 012.113

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 579-2

1981/84202

BDtax782 50 54 93-29 012-4

později 010.019 a 012.579

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 186-6

1977/78924

BDtax782 50 54 93-29 023-1

později 70 54 83-29 186, 012.206 a 012.186

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 237-7

1977/78975

BDtax782 50 54 93-29 111-4

později 010.272 a 012.237

2016-12-11


Ve srovnání s minulým GVD vozy opouští úsek Staré Město u Uherského Hradiště - Uherské Hradiště a Bojkovice město - Bylnice. Vozy můžeme vidět pravidelně na tratích:

Dva vozy se pohybují mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem a Veselím nad Moravou a Bojkovicemi v turnusové skupině 056, změna od 6. 2. 2017 je vyznačena modře:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): KYV 4167 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM

 

(2)–(5): KYV 4163 VNM / 4108 KYV / 4167 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

(1)–(4): VNM 4303 BOJ / posun BOJ ME / 4332 UHE / 1724 VNM / 4171 UHE / 12208 VNM / 4172 KYV

(5): VNM 4303 BOJ / posun BOJ ME / 4332 UHE / 1724 VNM / 4164 KYV / 4171 UHE / 12208 VNM

odstaven VNM

VNM 4172 KYV


Další dva vozy zařazené do turnusové skupiny 057 jezdí na "zaječské" lokálce s propojením s PJ Veselí nad Moravou jízdou v sobotu a pondělí:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): VNM 2732 HDN / 14500 ZAI / 14515 CEC

 

(2)–(4): HDN 14500 ZAI / 14515 CEC

 

(5): HDN 14500 ZAI / 14515 HDN

HDN 2703 VNM

HDN 14518 ZAI / 14527 CEC

2.

CEC 14522 ZAI / 14517 HDN

odstaven HDN

odstaven VNM


PJ Havlíčkův Brod

PJ Havlíčkův Brod má k dispozici 2 vozy řady BDtax782, jeden vůz je zapojen do obratů. Stav je stejný jako v minulém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 114-8

1976/77981

BDtax782 50 54 93-29 009-0

později 010.157, 012.268 a 012.114

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 687-3

1981/84310

BDtax782 50 54 93-29 092-6

později 010.007, 012.262 a 012.687

2016-12-11


Turnusová skupina 075 obsahuje obraty jediného vozu z Havlíčkova Brodu do Žďárce u Skutče, o prázdninách tento vůz nejezdí:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): ZUS 5323 HBR / 14886 ZDO / 5318 ZUS


(5): ZUS 5323 HBR

odstaven HBR

HBR 5318 ZUS


 

Přípojné vozy ř. Bdtax785

bdtax785 Ještě víc jízdních kol se vleze do přípojného vozu řady Bdtax785 s číselným označením 50 54 24-29 5xx. Řada širších lavic byla ve voze řady Btax 010 demontována a místo ní je zde vytvořen prostor na jízdní kola. První úprava pochází z roku 2001, do roku 2005 došlo k úpravě na 45 vozech. Vozy nesly do konce roku 2008 označení řady Bdtax 015.

 

V DKV Brno je dislokováno 7 vozů, z toho 3 vozy jsou turnusovány v cyklistické sezóně od dubna do září. Mimo to se v provozu případ od případu mohou objevit při předhlášených přepravách skupin cestujících s jízdními koly. Počet zaturnusovaných vozů je stejný jako v minulém GVD.

 

PJ Maloměřice

PJ Maloměřice mají ve stavu 1 neturnusovaný vůz.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 332-6

1981/80081

Bdtax785 50 54 24-29 519-2

později 010.425 a 015.332

2017-06-03


PP Znojmo

Ve Znojmě se nalézají 2 vozy, z nichž jeden vůz je zapojen do turnusu.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 175-9

1977/78913

Bdtax785 50 54 24-29 508-5

později 010.034 a 015.175

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 539-6

1981/84162

Bdtax785 50 54 24-29 532-5

později 010.573 a 015.539

2016-12-11


Přípojné vozy jsou vedeny ve dvou turnusových skupinách 058 a 059. Okruh tratí, na kterých jsou pravidelně v cyklistické sezóně nasazeny, je stejný jako v minulém GVD:

Vůz řady Bdtax785 jezdí stejně jako v minulém GVD na trati Břeclav - Znojmo v turnusové skupině 059 v období od 14. 4. do 1. 10. 2017, nepřetržitá výluka Břeclav - Mikulov na Moravě oběh vozu zkrátila na úsek Mikulov na Moravě - Znojmo:


Bdtax785

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

14.IV. - 30.VI. a 4.IX. - 29.IX.: odstaven ZNO

 

3.VII. - 1.IX.: ZNO 4509 BCV / 4522 ZNO

15.IV. - 24.VI.: ZNO 4509 MIM / 4522 ZNO

 

1.VII. - 30.IX.: ZNO 4509 BCV / 4522 ZNO

14.IV. - 25.VI.: ZNO 4509 MIM / 4522 ZNO

 

2.VII. - 1.X.: ZNO 4509 BCV / 4522 ZNO


PJ Veselí nad Moravou

3 vozy jsou ve stavu PJ Veselí nad Moravou, z nichž 2 jsou zapojeny do oběhů, stav se od minulého GVD neliší.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 323-5

1978/80072

Bdtax785 50 54 24-29 513-5

později 010.422 a 015.323

2016-12-11

Blm 70 54 24-29 766-5

1982/85568

Bdtax785 50 54 24-29 539-0

později 010.148 a 015.766

2017-11-16

Blm 70 54 24-29 826-7

1982/85628

Bdtax785 50 54 24-29 542-4

později 010.024 a 015.826

2016-12-11


V turnusové skupině 058 jezdí dva vozy od pátku do neděle v období 13. 4. - 1. 10. 2017 na trati Hodonín - Zaječí:


Bdtax785

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

HDN 14518 ZAI

HDN 14506 ZAI / 14523 CEC / 14508 ZAI / 14511 HDN / 14518 ZAI

HDN 14506 ZAI / 14523 CEC / 14508 ZAI / 14511 HDN

2.

odstaven HDN

ZAI 14509 HDN / 14512 ZAI / 14515 CEC / 14516 ZAI / 14519 HDN

ZAI 14509 HDN / 14512 ZAI / 14515 CEC / 14516 ZAI / 14519 HDN

PJ Havlíčkův Brod

PJ Havlíčkův Brod má k dispozici 1 vůz (do 13. 6. 2016 zde byly 2 vozy), do oběhů - tak jako v minulém GVD - pravidelně zapojeny nejsou.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 367-2

1978/81450

Bdtax785 50 54 24-29 524-2

později 010.051 a 015.367; deponie PP Telč

2016-12-11


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky