Elektrické jednotky ř. 660 + vložené vozy ř. 064

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-06-30

Překlopení stavu vozidel vedených v DKV Brno pod OCÚ Východ - SÚ Havlíčkův Brod, Horní Heršpice, Maloměřice, Veselí nad Moravou a Znojmo.

2018-11-11

Od 1. 11. 2018 je po vykolejení odstavena elektrická jednotka 660.106.

2018-11-25

Elektrická jednotka 660.101 je od 21. 11. 2018 odstavena pro přípravu na opravu EVY.

2018-12-09

Do provozu se 7. 12. 2018 vrátila elektrická jednotka 660.106. "InterPanter" 660.101 odjel 3. 12. 2018 na opravu EVY do Pars nova v Šumperku.

Elektrické jednotky ř. 660.0

 

660.0


Pro dálkovou dopravu České dráhy v roce 2014 objednaly elektrické jednotky řady 660, které obdržely název InterPanter. Jedná se o obdobu dříve dodaných elektrických jednotek řad 640 a 650 s názvem RegioPanter pro regionální dopravu. Elektrické jednotky pro dálkovou dopravu jsou vyráběné ve dvou modifikacích jako jednotky třídílné a pětidílné.

 

Třídílné jednotky jsou jako celek označené řadou 660.0, jednotlivé vozy jsou označeny (za sebou) jako řada 660.0 + 662.0 + 661.0. Výrobce dodal celkem 4 jednotky řady 660.0. První dvě jednotky 660.001 a 660.002 jsou alokovány výhradně na relaci Brno - Břeclav - Olomouc, další dvě jednotky 660.003 a 660.004 jsou nasazeny na relaci Brno - Česká Třebová - Praha, ale mohou též "zaskočit" na relaci Brno - Břeclav - Olomouc.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 4 jednotky, všechny 4 jsou turnusované.

SÚ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2015/00457

94 54 1 660.001-9

 

2018-02-16

-

2015/00458

94 54 1 662.001-7

 

2018-02-16

-

2015/00459

94 54 1 661.001-8

 

2018-02-16

-

2015/00460

94 54 1 660.002-7

 

2017-12-10

-

2015/00461

94 54 1 662.002-5

 

2017-12-10

-

2015/00462

94 54 1 661.002-6

 

2017-12-10

-

2016/00548

94 54 1 660.003-5

 

2017-12-10

-

2016/00549

94 54 1 662.003-3

 

2017-12-10

-

2016/00550

94 54 1 661.003-4

 

2017-12-10

-

2016/00551

94 54 1 660.004-3

 

2017-12-10

-

2016/00552

94 54 1 662.004-1

 

2017-12-10

-

2016/00553

94 54 1 661.004-2

 

2017-12-10


Elektrické jednotky řady 660.0 jezdí ve dvou turnusových skupinách 6002 a 6004 (ex TS 602 a 604). Setkáme se s nimi na stejných tratích jako v minulém GVD:

Elektrické jednotky 660.001 a 660.002 jsou vedeny v turnusové skupině 6002 (ex TS 602), což představuje vozební rameno Brno - Břeclav - Hodonín - Olomouc. Každá jednotka má svůj vlastní jednodenní oběh. Kromě pátečního Sp 1777 a sobotního Sp 1772 jezdí spojené spolu. Jízdu začínají v pracovní dny v Hodoníně, provedou obraty 1770 / 803 / 812 / 811 / 804 / 1777 a skončí zase v Hodoníně. Jedna jednotka zůstává v pátek po Rx 804 v Brně, druhá do Brna dojede v sobotu na Sp 1772. Z Brna vyjíždí do Hodonína obě jednotky v neděli na Sp 1777 uzamčené, spojené s "kmenovou" jednotkou řady 660.1. Podobně jako v minulém GVD se obrat 811 / 804 v neděli od února do května a od října do prosince posiluje.

 

Další dva "InterPanteři" 660.003 a 660.004 se zapojují - každý v samostatném jednodenním oběhu - do provozu jako posilové jednotky v turnusové skupině 6004 (ex TS 604) na rameni Brno - Česká Třebová - Praha. První elektrická jednotka obíhá v pracovní dny mezi Českou Třebovou a Prahou na obratu 874 / 871. V pátek jede jednotka až do Brna, kde je odstavena do neděle, kdy provede posilu na vlaku 864 do Prahy a najede do České Třebové na vlaku 875.
Druhý "InterPanter" je v pracovní dny odstaven v Brně, v pátek odjede do Prahy na posile vlaku 864 a v neděli se vrátí do Brna na vlaku 871.


 

Elektrické jednotky ř. 660.1

660.1

 

Pro dálkovou dopravu České dráhy v roce 2014 objednaly elektrické jednotky řady 660, které obdržely název InterPanter. Jedná se o obdobu dříve dodaných elektrických jednotek řad 640 a 650 s názvem RegioPanter pro regionální dopravu. Elektrické jednotky pro dálkovou dopravu jsou vyráběné ve dvou modifikacích jako jednotky třídílné a pětidílné.

 

Pětidílné jednotky jsou jako celek označené řadou 660.1, jednotlivé vozy jsou označeny (za sebou) jako řada 660.1 + 662.1 + 064.1 + 662.2 + 661.1. Výrobce dodal celkem 10 jednotek řady 660.1. První čtyři jednotky 660.101 až 660.104 jsou alokovány výhradně na relaci Brno - Břeclav - Olomouc, navazující šestice "InterPanterů" 660.105 až 660.110 obíhá na relaci Brno - Česká Třebová - Praha, ale může též "zaskočit" na relaci Brno - Břeclav - Olomouc.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 10 jednotek, turnusy jsou prozatím vytvořeny pro 8 z nich.

SÚ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2015/00452

94 54 1 660.101-7

odstavena - oprava EVY

2018-12-03

-

2015/00453

94 54 1 662.101-5

odstavena - oprava EVY

2018-12-03

-

2015/00454

94 54 1 064.101-9

odstavena - oprava EVY

2018-12-03

-

2015/00455

94 54 1 662.201-3

odstavena - oprava EVY

2018-12-03

-

2015/00456

94 54 1 661.101-6

odstavena - oprava EVY

2018-12-03

-

2015/00502

94 54 1 660.102-5

 

2018-06-04

-

2015/00499

94 54 1 662.102-3

 

2018-06-04

-

2015/00501

94 54 1 064.102-7

 

2018-06-04

-

2015/00500

94 54 1 662.202-1

 

2018-06-04

-

2015/00503

94 54 1 661.102-4

 

2018-06-04

-

2015/00504

94 54 1 660.103-3

 

2017-12-10

-

2015/00505

94 54 1 662.103-1

 

2017-12-10

-

2015/00506

94 54 1 064.103-5

 

2017-12-10

-

2015/00507

94 54 1 662.203-9

 

2017-12-10

-

2015/00508

94 54 1 661.103-2

 

2017-12-10

-

2015/00509

94 54 1 660.104-0

 

2017-12-10

-

2015/00510

94 54 1 662.104-7

 

2017-12-10

-

2015/00511

94 54 1 064.104-3

 

2017-12-10

-

2015/00512

94 54 1 662.204-9

 

2017-12-10

-

2015/00513

94 54 1 661.104-1

 

2017-12-10

-

2015/00514

94 54 1 660.105-8

 

2017-12-10

-

2015/00515

94 54 1 662.105-6

 

2017-12-10

-

2015/00516

94 54 1 064.105-0

 

2017-12-10

-

2015/00517

94 54 1 662.205-4

 

2017-12-10

-

2015/00518

94 54 1 661.105-7

 

2017-12-10

-

2016/00519

94 54 1 660.106-6

 

2018-12-07

-

2016/00520

94 54 1 662.106-4

 

2018-12-07

-

2016/00521

94 54 1 064.106-8

 

2018-12-07

-

2016/00522

94 54 1 662.206-2

 

2018-12-07

-

2016/00523

94 54 1 661.106-5

 

2018-12-07

-

2016/00528

94 54 1 660.107-4

 

2017-12-10

-

2016/00529

94 54 1 662.107-2

 

2017-12-10

-

2016/00530

94 54 1 064.107-6

 

2017-12-10

-

2016/00531

94 54 1 662.207-0

 

2017-12-10

-

2016/00532

94 54 1 661.107-3

 

2017-12-10

-

2016/00533

94 54 1 660.108-2

 

2018-02-17

-

2016/00534

94 54 1 662.108-0

 

2018-02-17

-

2016/00535

94 54 1 064.108-4

 

2018-02-17

-

2016/00536

94 54 1 662.208-8

 

2018-02-17

-

2016/00537

94 54 1 661.108-1

 

2018-02-17

-

2016/00538

94 54 1 660.109-0

 

2017-12-10

-

2016/00539

94 54 1 662.109-8

 

2017-12-10

-

2016/00540

94 54 1 064.109-2

 

2017-12-10

-

2016/00541

94 54 1 662.209-6

 

2017-12-10

-

2016/00542

94 54 1 661.109-9

 

2017-12-10

-

2016/00543

94 54 1 660.110-8

 

2017-12-10

-

2016/00544

94 54 1 662.110-6

 

2017-12-10

-

2016/00545

94 54 1 064.110-0

 

2017-12-10

-

2016/00546

94 54 1 662.210-4

 

2017-12-10

-

2016/00547

94 54 1 661.110-7

 

2017-12-10


Elektrické jednotky řady 660.1 jezdí ve dvou turnusových skupinách 6001 a 6003 (ex TS 601 a 603). Setkáme se s nimi na stejných tratích jako v minulém GVD:

Turnusová skupina 6001 (ex TS 601) je třídenní a jednotky 660.101 až 660.104 v ní obíhají na vlacích Rx a Sp mezi Brnem a Olomoucí přes Břeclav a Přerov. Jednotky jsou vedeny samostatně, pouze na sobotním Sp 1772 a na nedělním obratu 811 / 804 (nedělní obrat v době dojíždění vysokoškoláků, tzn. únor až květen a říjen až prosinec) je jednotka řady 660.1 spojena s jednotkou řady 660.0. V neděli večer jede na Sp 1777 v řazení 660.1 + 660.0 + 660.0, přičemž třívozové jednotky jsou uzamčeny.

 

Pět "InterPanterů" 660.105 až 660.110 obíhá s vlaky Rx na rameni Brno - Česká Třebová - Praha v turnusové skupině 6003 (ex TS 603). Jednotky jezdí samostatně, vybrané vlaky jsou posíleny o elektrickou jendotku řady 660.0.


Provoz v GVD: 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky