Motorová lokomotiva ř. 794

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2021-11-21

Popis GVD 2021/2022.

2022-01-02

Lokomotiva 794.002 je odstavena od 20. 12. 2021 z důvodu závady na zobrazovací jednotce.

2022-01-23

Závada na zobrazovací jednotce je důvodem odstavení "gargamela" 794.004 od 14. 1. 2022. Doplněn snímek lokomotivy 794.010.

2022-02-06

Přiřazení vozidel ke střediskům údržby Oblastního centra údržby Východ (OCÚ Východ) je nahrazeno přiřazením vozidel k pracovištím provozu (PP) a strojním stanicím (SS) spadajících pod Regionální pracoviště provozu (RPP), jež jsou součástí Oblastního ředitelství osobní dopravy (OŘOD Východ).

2022-02-20

Všechny tři odstavené stroje 794.002, 794.004 a 794.013 jsou od 26. 1. 2022 provozní.

2022-06-05

Lokomotiva 794.012 je od 16. 5. 2022 odstavena z důvodu závady na kompresoru.

2022-06-26

Od 10. 6. 2022 je "gargamel" 794.012 opět provozní.

2022-12-11

"Gargamel" 794.004 byl 19. 10. 2022 přepraven z Brna-Maloměčic do Šumperku, kde je od 20. 10. 2022 převeden. Lokomotiva Od 8. 11. 2022 je odstavena lokomotiva 794.002 z důvodu závady na vlakovém zabezpečovači.


V roce 2014 vyrobila firma CZ LOKO dvounápravovou lokomotivu s elektrickým střídavě-stejnosměrným přenosem výkonu 328 kW, který zajišťuje motor CAT C13. Prezentace lokomotivy s označením 794.001 proběhla na podzim 2014 na veletrhu InnoTrans v Berlíně, lokomotiva je určena pro lehký posun a traťovou službu. Tento stroj byl z CZ LOKO zapůjčen krátce i do DKV Brno, a sice v březnu a dubnu 2015.

 

České dráhy, a.s., projevily v roce 2016 zájem obměnit motorové lokomotivy řady 714 jinými stroji - lokomotivami řady 794. V červnu 2017 byla s CZ LOKO podepsána smlouva na dodání 12 lokomotiv 794.002 až 794.013. Sériově vyráběné lokomotivy této řady se od prototypu mírně liší, hlavní technické parametry má však shodné. První lokomotiva vyrobená z 12kusové série byla dodána do tehdejšího DKV Brno, kde byla ve stavu od 22. 9. 2017. V Regionálním pracovišti provozu Brno jsou ve stavu 4 lokomotivy této řady (do 19. 10. 2022 zde bylo 5 lokomotiv) a 4 jsou turnusované. Ve srovnáním s minulým GVD byl až do října 2022 inventární a zaturnusovaný počet lokomotiv stejný. Lokomotivy jsou vedeny v pracovišti provozu Maloměřice.

PP Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2017/16-0821

98 54 4 794.002-6

odstavena - závada na vlakovém zabezpečovači

2022-11-08

-

2018/17-0846

98 54 4 794.010-9

 

2021-12-12

-

2019/17-0848

98 54 4 794.012-5

 

2022-06-10

-

2019/17-0849

98 54 4 794.013-3

 

2022-01-26


Pro lokomotivy řady 794 jsou vytvořeny čtyři turnusové skupiny 758, 759, 760 a 763. Jedná se o zajištění posunu na brněnských staničních zálohách a ve středisku údržby, do traťové služby lokomotivy nezasahují.

 

První lokomotiva řady 794 jezdí v turnusové skupině 758, která obsahuje práci na 6. staniční záloze v ŽST Brno hl. n. Záloha obsluhuje nástupištní koleje, jezdí na odstavná nádraží N, A, B a rovněž převáží vozy do Horních Heršpic.

 

Další lokomotiva jezdí v turnusové skupině 759, což obnáší denní směnu 7. staniční zálohy v Brně hl. n., výkon se provádí pouze v nepracovní dny. Tato staniční záloha obsluhuje odstavná nádraží A, B, N, zabezpečuje přístavbu vozů na myčku a provádí svoz odpadu.

 

Noční směny na 7. staniční záloze (obsazuje se kromě noci ze soboty na neděli s různými časy začátků a konců směny) obstarává lokomotiva zařazená do turnusové skupiny 760. Přes den je k dispozici v Brně-Horních Heršpicích, kde vykonává posun pro potřeby zdejšího střediska údržby.

 

Poslední lokomotiva přistavuje soupravy v SÚ Horní Heršpice v turnusové skupině 763, služba je nepřetržitá.


V RPP Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2018/17-0840

98 54 4 794.004-2

 

2022-10-20


794.004

 

 

 


Provoz v GVD: 2014/2015 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky