Vozy k sezení 2. třídy s chodbičkou uprostřed

Návrat na hlavní stránku

1.

Řada vozu:

Bt277

Číselné označení vozu:

50 54 21-18

Kód řady KOV:

277

Typové označení KOV:

Bt 277

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, topení odporové, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 88 sedadel, povolená rychlost 120 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V
Výrobce: Vagónka Györ, Maďarsko Rok výroby: 1966-1974 (1966: 000-024, 1967: 025-189, 1968: 190-339, 1969: 340-474, 1970: 475-617, 1972: 618-717, 1973: 718-817, 1973/74: 818-847, 1974: 848-917) Počet vyrobených vozů: 918 (000 až 917)
Vývoj označení řady vozu: Bai / 1983 Bhm / 1990 Bh / 2001 Bt277
Vývoj číselného označení vozu: vozy 000-024 nesly ještě označení Bai 4-5000 až Bai 4-5024* / 50 54 21-18

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

-

Obrázek vozu: Fotografie vozu: Bt277 50 54 21-18 863-0 v Moravských Budějovicích, foto ing. Petr Fiala 14.9.2002, interiér vozu řady Bt277, foto ing. Petr Fiala 14.9.2002, detailnější pohled na sedadla vozu Bt277, foto ing. Petr Fiala 14.9.2002, nápisy na voze Bt277 50 54 21-18 261-7, foto ing. Petr Fiala 2001
Poznámka: naposledy upraveno 2020-10-11

* Přečíslování vozů Bai 4-5000 až 4-5024 na Bai 50 54 21-18 000 až 024 doloženo v přehledu MD "Seznam čísel vozů osobní dopravy v převodu do nového označení, část I. čtyřnápravové" z roku 1967, což ale bylo vydání, které bylo o rok později zneplatněno novým vydáním téhož svazku, v kterém se však přečíslovací schéma již neobjevuje; jednalo se však už spíše jen o nedopatření, neboť je doložena fotografie vozu řady Bai ještě se starým označením.

Poslední vůz zařazený pod kód 277 - vůz 530 - byl v dom. stanici Ostrava hl. n., k 9. 3. 2011 došlo k jeho převedení pod DHV Lužná u Rakovníka a nejpozději od roku 2014 je deponován v Chomutově. Dne 14. 1. 2016 kód 277 zanikl, vůz přešel pod kód 044 s označením Bt044 55 54 21-22 530-4. Mezi 3. 1. 2020 a 15. 9. 2020 byl vůz zrušen, dne 31. 1. 2020 byl převezen z Lužné u Rakovníka do České Třebové vlakem Sv 58263 k likvidaci.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2016)

2.

Řada vozu:

Bt278

Číselné označení vozu:

50 54 21-19

Kód řady KOV:

278

Typové označení KOV:

Bt

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, typ 812, topení teplovzdušné, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 88 sedadel, povolená rychlost 120 km/h, podvozek VÚKV - typ 801
Výrobce: Vagónka Studénka, Česko Rok výroby: 1969-1975 (1969: 000,001, 1972: 002-101, 1973: 102-271, 1974: 272-436, 1975: 437-526) Počet vyrobených vozů: 527 (000 až 526)
Vývoj označení řady vozu: Bai / 1983 Btm / 1990 Bt / 2009 Bt278
Vývoj číselného označení vozu: 50 54 21-19

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích: -
Obrázek vozu: bt278 Fotografie vozu: Bt 50 54 21-19 180-8 ve Vyškově na Moravě, foto ing. Petr Fiala 9.6.2001, pohled na podvozek vozu Bt 50 54 21-19 380-4, foto ing. Petr Fiala 22.2.2002, nápisy na voze Bt278 50 54 21-19 159-2, foto Vít Nastoupil 28. 3. 2011 v Olomouci hl. n., pohled na vůz Bt278 50 54 21-19 059-4, foto Patrik Trnčák, Olomouc hl. n., 26. 7. 2013,
Poznámka: naposledy upraveno 2022-04-18

Prototypové vozy vyrobené v roce 1969 mají skříň vozu shodnou s tehdejší řadou Baim (dnešní řada Btn755).
Vůz Bt 21-19 073 se vyznačoval raritou, a sice podvozky VÚKV s kotoučovými brzdami. Podle všeho byly tyto podvozky původně zavázány pod měřicím vozem VÚKV 60 54 09-80 007. Kdy došlo k dodatečnému zavázání pod vůz Bt 21-19 073 není známo (zdokumentován je až z poloviny roku 2010). Za informace děkuji panu Josefu Němcovi.
U vozu Bt 21-19 212 bylo v roce 2005 upraveno topení, nově je řízené přes procesor. Osud tohoto vozu se začal naplňovat v roce 2014, v březnu byl odstrojen a nachystán ke šrotaci.

K ukončení pravidelného provozu vozů této řady došlo v roce 2014, kdy byly prakticky všechny vozy zrušeny s výjimkou několika vozů určených na zachování v DHV Lužná u Rakovníka a vozu 120, který je ve stadiu návrhu na zrušení. Patrně posledním pravidelným vlakem, na kterém vyjel vůz řady Bt278 naposledy, byl Os 7511 z Klatov do Plzně dne 15. 8. 2014 a pak ještě jízda na Sp 1978/1979 Plzeň - Chodová Planá dne 23. 8. 2014, jednalo se o vůz 510.

Pod DHV Lužná u Rakovníka vozy přešly v letech 2013-2014 vozy 059, 091, 101, 130, 164 a 368. Protože došlo u vozů 091, 101, 130 a 164 k jejich zničení vandaly, byly 5. - 9. 3. 2015 přepraveny na vrakoviště v České Třebové. Náhradou za tyto vozy byly pod DHV Lužná u Rakovníka převedeny 4 vozy řady Bt283 239, 310, 311 a 312 (od 9. 3. 2016 vedeny v KOV pod kódem 045). Dne 24. 10. 2015 byl vůz 368 přemístěn do depozitáře NTM v Chomutově a veden pod CHV Lužná u Rakovníka, v KOV od 14. 1. 2016 pod kódem 045 s označením Bt045 55 54 21-24 368-7. Kupní smlouvou uzavřenou dne 16. 6. 2021 mezi ČD a NTM se NTM stalo majitelem vozů 239, 311 a 368.

Pod kódem 278 zůstal pouze jeden vůz - 059 vedený v CHV Lužná u Rakovníka jako zrušený. Dne 31. 1. 2020 byl vůz převezen z Lužné u Rakovníka do České Třebové vlakem Sv 58263. Z České Třebové pokračoval do Olomouce hl. n. k likvidaci dne 17. 11. 2020 vlakem Sv 11949. Mezi 6. 3. 2021 až 1. 4. 2022 deaktivován a tím existence kódu 278 v KOV skončila.

V roce 2002 došlo k úpravě jednoho vozu (085) představující prostor pro přepravu jízdních kol (viz kód 252). Od podzimu 2004 se rozjely úpravy a modernizace vozů Bt ve větším tempu (služební prostor pro vlakovou četu, CZE, úprava pro přepravu jízdních kol, změna napájecího napětí) a vozy tak v letech 2004 až 2011 přešly pod kódy 261, 262, 283, 284, 285, 286, 287 a 288.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2021-2022)

3.

Řada vozu:

Bdt279

Číselné označení vozu:

50 54 21-08

Kód řady KOV:

279

Typové označení KOV:

Bdt 279

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, typ 8-418.0, topení teplovzdušné, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 88 sedadel + 3 sklopná sedadla, povolená rychlost 120 km/h, podvozek GP 200, střecha bez prolisů
Výrobce: Vagónka Studénka, Česko Rok výroby: 1986-1987 (1986: 001-070, 1987: 071-195) Počet vyrobených vozů: 195 (001 až 195)
Vývoj označení řady vozu: Btme / 1990 Bte / 2001 Bdt279
Vývoj číselného označení vozu: 50 54 21-08

Provozované vozy v současnosti u ČD: 004, 006, 009, 018, 022, 025, 030, 032, 037, 046-047, 060, 063, 065, 074-075, 077, 081-084, 090, 128, 134, 140, 157, 165, 169, 171, 173-175, 177, 182, 184, 186-187, 190-192, 194

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 41

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Česká Třebová, Děčín hl. n., Plzeň hl. n.

Obrázek vozu: bdt279 Fotografie vozu: Bdt279 50 54 21-08 148-8 v Pardubicích, foto ing. Petr Fiala 15.9.2001, detail podvozku vozu Bdt279 50 54 21-08 072-0, foto ing. Petr Fiala 29.1.2002, pohled na nástupní plošinu vozu Bdt279 50 54 21-08 142-1, foto ing. Petr Fiala 17.2.2002, interiér vozu Bdt279 50 54 21-08 142-1, foto ing. Petr Fiala 17.2.2002, nápisy na voze Bdt279 50 54 21-08 066-2 na R 860, foto "RIS" 17. 7. 2007
Poznámka: naposledy upraveno 2023-12-03

Na rekonstrukci do polské firmy PESA Bydgoszcz (budoucí řada ABpee347) odjel 26. 10. 2012 plzeňský vůz Bdt279 50 54 21-08 141-3. Dne 19. 5. 2013 odjela skupina 11 plzeňských vozů řady Bdt279 do České Třebové, jedná se o vozy určené na rekonstrukci do Bydhoště; v konvoji se nacházely vozy 034, 055, 071, 080, 127, 131, 147, 151, 170, 183 a 195. O pár dnů dříve (16. 5. 2013) do České Třebové dojely vozy 005, 010 a 089.

Do KOS Krnov na modernizaci 26 vozů budoucí řady Bdtee276 najely vozy takto:
- 25. 4. 2013 vlakem Os 3505 vůz 149;

- 28. 7. 2013 vlakem Os 3505 vozy 021 a 181;
- 29. 7. 2013 vlakem Os 3505 vůz 031;
- 23. 1. 2014 vlakem Sv 101123 vozy 020, 026, 028-029, 036, 050, 139, 159 a 166-167;
- 27. 6. 2014 vlakem Sv 103501 vozy 019, 023, 027, 040-041, 043-044, 058, 129, 138, 144 a 153;
- 10. 7. 2014 vlakem Os 3505 vůz 145.
Z uvedených 27 vozů neprošel modernizací vůz 058.

Po letní sezóně 2023 se pravidelné nasazení vozů řady Bdt279 redukovalo na pouhých 9 vozů pořadových čísel 006, 063, 075, 169, 175, 177, 184, 191, 192. Všechny uvedené vozy jsou vedeny v domovské stanici Plzeň hl. n. a jezdí zpravidla mezi Plzní a Domažlicemi.

Vozy 018, 022, 037, 046 a 173 jsou navrženy na zrušení. Vozy 004, 060, 074, 077, 081-082, 128, 134, 157, 165, 171, 174, 187, 190 a 194 jsou zrušeny.

Do několika vozů byl v roce 2008 dosazen CZE; tyto vozy přešly pod kód 289. V letech 2011-2013 se 34 vozů zrekonstruovalo na řídicí vozy a přešly pod kód 295. Dalších 15 vozů se zrekonstruovalo na řadu ABpee347 ve firmě PESA v polském městě Bydgoszcz a přešly pod kód 347. A ještě jedno ukončené výběrové řízení: v dubnu 2013 vyhrála firma KOS Krnov zakázku na modernizaci 26 vozů této řady, vozy přešly pod kód 276.

4.

Řada vozu:

Bdt280

Číselné označení vozu:

50 54 21-08

Kód řady KOV:

280

Typové označení KOV:

Bdt

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, topení teplovzdušné, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 88 sedadel + 3 sklopná sedadla, povolená rychlost 120 km/h, podvozek GP 200, střecha s prolisy
Výrobce: Vagónka Studénka, Česko Rok výroby: 1990-1991 (1990: 196-279, 1991: 280-395) Počet vyrobených vozů: 200 (196 až 395)
Vývoj označení řady vozu: Bte / 2001 Bdt / 2009 Bdt280
Vývoj číselného označení vozu: 50 54 21-08

Provozované vozy v současnosti u ČD: 270-294, 308, 312, 316-329, 335, 342-354, 356-369, 388-395

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 77

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Bohumín, Olomouc hl. n., Ostrava hl. n., Tábor

Obrázek vozu: bdt280 Fotografie vozu: Bdt 50 54 21-08 325-0 v Břeclavi, foto ing. Petr Fiala 11.9.2001, příklad špatně označeného vozu: vůz Bdt 50 54 21-08 272-6 je z roku 1990 a tudíž má přidělen v KOVu kód 280, na voze je však napatronován index 279, foto Josef Petrák 18. 5. 2005

Poznámka: naposledy upraveno 2023-12-03

Vůz 202 byl v září 1990 vystaven na brněnském strojírenském veletrhu v zeleno-bílo-šedém nátěru.

V roce 2023 započalo rušení vozů ve zvýšené míře. Zatímco na počátku roku 2023 bylo navrženo na zrušení 5 vozů a 1 byl zrušený, ke konci roku 2023 se 4 vozy nacházely ve fázi návrhu na zrušení a 16 vozů bylo zrušeno.

Vozy 308, 323, 328 a 347 jsou navrženy na zrušení. Vozy 270, 272, 274, 289, 293, 312, 316-319, 321, 324, 329, 345-346 a 349 jsou zrušeny.

5.

Řada vozu:

Bp282

Číselné označení vozu:

50 54 21-08

Kód řady KOV:

282

Typové označení KOV:

Bp

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, topení teplovzdušné, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 86 sedadel + 3 sklopná sedadla, povolená rychlost 120 km/h, podvozek GP 200, střecha s prolisy, sedadla s plyšovými potahy
Výrobce: Vagónka Studénka, Česko Rok výroby: 1991-1992 (1991: 396-471, 1992: 472-479) Počet vyrobených vozů: 84 (396 až 479)
Vývoj označení řady vozu: Bte / 1999 Bpe / 2001 Bp / 2009 Bp282
Vývoj číselného označení vozu: -

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

-

Obrázek vozu: bp282 Fotografie vozu: Bp 50 54 21-08 477-1, foto ing. Petr Fiala jaro 2002, interiér vozu Bp, foto ing. Petr Fiala, nápisy na voze Bp 50 54 21-08 466-4, foto ing. Petr Fiala 30.6.2002, interiér vozu Bp 50 54 21-08 463, foto "RIS" 14. 10. 2006, umývadlo ve voze Bp 50 54 21-08 406-0 v Brně hl. n. na R 655, foto "RIS" 31. 7. 2007, WC ve voze Bp 50 54 21-08 406-0 na R 655, foto "RIS" 31. 7. 2007; nálepka na voze Bp282 50 54 21-08 422-7 při odeslání na modernizaci, foto Aleš Fejfar 22. 10. 2014 v Hradci Králové hl. n.; pohled na vůz Bp282 50 54 21-08 402-9 na R 793, foto -ü- 6. 7. 2015 v Ústí nad Labem hl. n.;
Poznámka: naposledy upraveno 2022-04-18

Vůz 408 byl v září 1991 vystaven na brněnském strojírenském veletrhu.

Poznámka k přeznačení řady vozu v roce 1999, kdy se přistoupilo k přeznačení vozů řady Bte této série na řadu Bpe. Hlavním důvodem tohoto přeznačení byla potřeba odlišit tuto sérii vozů od předešlé série (končící číslem 395). Pomůckou bylo "p" jako "plyš". Nasazení vozů bylo a je převážně v rychlíkové dopravě.

V roce 2014 proběhlo výběrové řízení na modernizaci celé 62kusové série vozů této řady. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Pars Nova Šumperk, nejprve byla předmětem smlouvy modernizace poloviny série, tedy 31 vozů s opcí na zbylých 31 vozů. Později se smlouva rozšířila i na druhou polovinu série. Jako první byl do Šumperka odeslán dne 23. 10. 2014 vůz 422. Následně byly na modernizaci přistaveny vozy 396, 400-406, 420-426, 430, 432-434, 442-443, 446, 449, 455-459, 461-474 a 476-479. Na modernizaci vozů se podílí i slovenská firma ŽOS Trnava, první tři vozy 408 a 428-429 odjely 28. 10. 2015 na Slovensko, dále vozy 398 a 445 (6. 1. 2016), 409 (21. 2. 2016), 431 (4. 3. 2016), 460 (6. 3. 2016), 427 (23. 3. 2016), 397 a 439 (28. 4. 2016), 436 (8. 5. 2016), 447 (22. 5. 2016), 444 a 475 (2. 6. 2016). Jako úplně poslední byl na modernizaci odeslán vůz 440 (9. 6. 2016), a to do Šumperku. Poslední jízda vozů řady Bp282 s cestujícími proběhla 5. 6. 2016 na R 943 z Prahy do Hradce Králové.

Vozy se v letech 2015-2016 podrobily modernizaci a přešly pod kód 231.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2016)

6.

Řada vozu:

Bdmtee281

Číselné označení vozu:

50 54 22-44

Kód řady KOV:

281

Typové označení KOV:

Bdmtee

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, typ 1.362, topení teplovzdušné, 12 fiktivních oddílů (vůz rozdělen dvěma nástupními plošinami s osmi nástupními dveřmi na 3 velkoprostorové oddíly), 96 sedadel, povolená rychlost 160 km/h, podvozek GP 200
Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1989-1990 (1989: 001-055, 1990: 056-320) Počet vyrobených vozů: 320 (001 až 320)
Vývoj označení řady vozu: Bymee / 2001 Bdmtee / 2009 Bdmtee281
Vývoj číselného označení vozu: 50 54 22-44

Provozované vozy v současnosti u ČD: 087-103, 192-209, 211, 213-215, 218-220, 222-238, 240-245, 247-253, 255-257, 259-265, 267, 269-274, 277-278, 280-284, 286-288, 290, 292-293, 295-300, 302-306, 308, 310, 313-315, 317-320

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 122

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Brno hl. n., Brno-Maloměřice, Česká Třebová, Děčín hl. n., Havlíčkův Brod, Hradec Králové hl. n., Praha hl. n.

Obrázek vozu: bdmtee281 Fotografie vozu: Bdmtee 50 54 22-44 233-3 ještě v zeleném nátěru v Pardubicích, foto ing. Petr Fiala 28.1.2002, Bdmtee 50 54 22-44 195-4 v Třebíči, foto ing. Petr Fiala 9.3.2001, pohled na vůz Bdmtee281 50 54 22-44 265-5 v Brně hl. n. na Os 4729, foto Jiří Pokorný 9. 5. 2012; Bdmtee281 50 54 22-44 219-2: pohled na vůz, nápisy na voze, CZE, elektrické topení, podvozek, výrobní štítek podvozku, elektrický rozvaděč, interiér vozu, všechny snímky Ladislav Seidenglanz, 7. 11. 2016, Hradec Králové hl. n.;
Poznámka: naposledy upraveno 2023-12-03

Tyto dodnes hojně používané (a kvůli nedostatečnému místu na sezení neoblíbené) vozy mají kuriózní původ, resp. účel. Určitý počet čtyřnápravých vozů řady Bai z 50. let ("osmidveřáky") vyhovoval nasazení do lazaretních vlaků v případě válečného konfliktu. Tyto vozy v 80. letech byly již zastaralé, a tak došlo k objednávce osobních vozů, jejichž primárním účelem byla schopnost rychlé úpravy interiéru a nasazení coby nemocniční vozy do zdravotních vlaků. Uspořádání interiéru vozu, který měl být v mírové době provozovaný jako běžný vůz 2. třídy k sezení, je tak plně podřízeno rozměrům lůžek a dalším požadavkům kladeným na nemocniční vůz. Lůžka by se nacházela ve voze podél stěn, vždy tři nad sebou, celkem by bylo ve voze 48 lůžek. Na boku vozu je v každém ze tří oddílů vozu na obou stranách vždy jedno okno vcelku (nedělené), které by se rychle demontovalo a tudy by se transportovalo vybavení interiéru (sedáky, lůžka, atd.). Součástí výbavy byla např. i drátěná klec pro agresivní pacienty. Do konce roku 1989 byly s uvedenou výbavou dodány vozy 001 až 055. Změny po listopadu 1989 vedly k nezájmu odebrat další vozy. Jenže penále za neodebrání vozů by bylo tak vysoké, že se dodávky vozů uskutečnily. Vozy 001 až 240 dodány s plnou výbavou, až teprve vozy poř. čísel 241 až 320 mají provedenu jen konstrukční přípravu. Zájemce o bližší údaje odkazuji na časopis Železnice 1/1994 a na publikaci [Mahel, Ivo et al. Osobní vozy ČSD II. 1939–1992. Praha. 2019, 205–208].

Vůz Bdmtee 50 54 22-44 309-1 byl v roce 2000 upraven na měřící vůz 80 54 33-00 003-3, následně prošel několikerým přeznačením: 80 54 99-86 003-1 --> CZ-SŽDC 60 54 99-86 003-5 --> CZ-SZCZ 99 54 9 362 005-9.

Vůz 212 byl veden jako nepotřebný po požáru v ŽST Hradec Králové hl. n., ke kterému došlo 30. 9. 2008 po vjezdu Os 5685, z KOV byl vyřazen v letech 2013-2014.

Až do závěru roku 2022 se vozy této řady rušily prakticky jen v případě jejich poničení po mimořádných událostech. V závěru roku 2022 nastartovala první vlna návrhů na zrušení vozů z důvodu jejich další nepotřebnosti. Jednalo se o jeden pražský vůz a dvanáct brněnských vozů. Další nepotřebnost vozů této řady v Brně nastala v půlce roku 2023 v souvislosti s nasazením nových elektrických jednotek v majetku Jihomoravského kraje.

Vozy 092, 097, 101, 222, 229, 234, 241, 259-260, 263, 270, 272, 282, 284, 287, 290, 297, 302, 306, 313, 315 a 317-318 jsou zrušeny.

Celkem 83 vozů se od podzimu 2004 do roku 2007 (76 vozů) a v roce 2012 (7 vozů) podrobilo úpravě, spočívající ve zřízení služebního prostoru pro vlakovou četu na představku bez elektrického rozvaděče; tyto vozy přešly pod nový kód 275.
V letech 2008-2009 byla provedena modernizace dvou brněnských vozů (246, 279), které přešly pod kód 263. Další vozy (191, 285, 307, 316) přešly pod kód 263 v roce 2011.
V roce 2013 prošlo 8 vozů modernizací a přešlo pod kódy 265 a 266. V roce 2021 přešly 3 vozy pod kód 268.

 

Rekonstruované řady vozů

R7.

Řada vozu:

Bpee247

Číselné označení vozu:

51 54 20-70

Kód řady KOV:

247

Typové označení KOV:

Bpee RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz velkoprostorový 2. vozové třídy, topení teplovzdušné, 78 sedadel, povolená rychlost 160 km/h, podvozek Görlitz V / Dunakeszi

Modernizace vozů maďarské výroby (bývalých řad B, Bh).

Modernizace: MOVO Plzeň, Česko + DVJ Dunakeszi, Maďarsko Rok modernizace: 1996-1997 Počet modernizovaných vozů: 35 (001 až 035)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací B, Bh [viz kódy 251, 277] / po modernizaci (1996-1997) Bhee / 2001 Bpee / 2009 Bpee247
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 20-10, 20-80, 21-18 [viz kódy 251, 277] / po modernizaci (1996-1997) 51 54 20-70

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

-

Obrázek vozu:bpee Fotografie vozu: Bpee 51 54 20-70 016-0 v Brně, foto ing. Petr Fiala duben 2002, interiér vozu Bpee 51 54 20-70 034-3, foto ing. Petr Fiala 30.1.2002, nápisy na voze Bpee 51 54 20-70 014-5, foto ing. Petr Fiala 9.6.2001, detail interiéru vozu Bpee, foto Josef Petrák 2. 7. 2005 ve vlaku IC 506
Poznámka: naposledy upraveno 2011-10-30

Vozy jsou majetkem leasingové společnosti.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí čísla vozu Poznámka

51 54 20-70 004-6

(Bh) 50 54 21-18 096-7 --> 60 54 21-18 096-5

zrušen po nehodě ve Studénce 8. 8. 2008

Do 3 vozů byla v r. 2006-2007 dosazena klimatizace (nově viz kód 242), u 7 vozů proběhla další modernizace v r. 2008 (nově viz kód 239) a u zbývajících vozů proběhla modernizace v r. 2010-2011, vozy přešly pod kód 237).

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2011)

R8.

Řada vozu:

Bpee242

Číselné označení vozu:

61 54 20-70

Kód řady KOV:

242

Typové označení KOV:

Bpee 242 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz velkoprostorový 2. vozové třídy, topení teplovzdušné, klimatizace, 78 sedadel, povolená rychlost 160 km/h, podvozek Görlitz V / Dunakeszi

Modernizace vozů maďarské výroby (bývalých řad B, Bh) nově doplněná o klimatizační jednotku.

Modernizace: MOVO Plzeň, Česko ? Rok modernizace: 2006-2007 Počet modernizovaných vozů: 3 (018, 024, 032)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací B, Bh [viz kódy 251, 277] /po modernizaci (1996-1997) Bhee [viz kód 247] / 2001 Bpee / po dosazení klimatizace (2006-2007) Bpee242
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 20-80, 21-18 [viz kódy 251, 277] / po modernizaci (1996-1997) 51 54 20-70 [viz kód 247] / po dosazení klimatizace (2006-2007) 61 54 20-70

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

-

Obrázek vozu: bpee Fotografie vozu: nápisy na voze Bpee142 61 54 20-70 018-4 v Bohumíně, foto Vít Nastoupil 11. 4. 2011,
Poznámka: naposledy upraveno 2011-10-30

Přeznačení vozu v KOV proběhlo k 16. 6. 2006 (vůz 018) a k 26. 1. 2007 (vozy 024 a 032). Vozy jsou majetkem leasingové společnosti.

Vozy prodělaly v roce 2011 další modernizaci a přešly pod kód 237.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2011)

R9.

Řada vozu:

Bpee239

Číselné označení vozu:

61 54 20-70

Kód řady KOV:

239

Typové označení KOV:

Bpee 239 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz velkoprostorový 2. vozové třídy, topení teplovzdušné, klimatizace, 78 sedadel, zásuvky 230 V (dodělávány při 1. modernizaci), povolená rychlost 160 km/h, podvozek Görlitz V / Dunakeszi

Modernizace vozů maďarské výroby (bývalých řad B, Bh) provedená v letech 1996-1997 a následovaná další modernizací v roce 2008 v MOVO Plzeň.

Modernizace: MOVO Plzeň, Česko Rok modernizace: 2008 Počet modernizovaných vozů: 7 (016-017, 019-023)
Vývoj označení řady vozu: před 1. modernizací B, Bh [viz kódy 251, 277] / po 1. modernizaci (1996-1997) Bhee [viz kód 247] / 2001 Bpee / po 2. modernizaci (2008) Bpee239
Vývoj číselného označení vozu: před 1. modernizací 20-10, 20-80, 21-18 [viz kódy 251, 277] / po 1. modernizaci (1996-1997) 51 54 20-70 [viz kód 247] / po 2. modernizaci (2008) 61 54 20-70

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

-

Obrázek vozu: Fotografie vozu: pohled na vůz Bpee239 61 54 20-70 023-4 v Břeclavi na EC 272, foto "RIS" 15. 12. 2008, interiér vozu Bpee239 60 54 20-70 017-6 na EC 279, foto "RIS" 1. 11. 2008, detail WC ve voze Bpee239 61 54 20-70 017-6 na EC 279, foto "RIS" 1. 11. 2008
Poznámka: naposledy upraveno 2012-10-07

Modernizace provedená v roce 2008 v MOVO Plzeň obnáší dosazení klimatizace a vakuového WC. Sedačky byly potaženy novými textilními potahy, modernizace se nevyhnula ani CZE. Vozy obdržely navenek zcela nový červeno-bílý nátěr. Modernizace vozů byla provedena na základě veřejné zakázky Českých drah společností ING Lease (C.R.),s.r.o. Vozy jsou nyní majetkem této společnosti. Přeznačení vozů v KOV proběhlo v období 6. 10. 2008 - 21. 11. 2008.

V letech 2010-2012 vozy prošly další modernizací a přešly pod kód 237.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2012)

R10.

Řada vozu:

Bpee237

Číselné označení vozu:

61 54 20-70

Kód řady KOV:

237

Typové označení KOV:

Bpee 237 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz velkoprostorový 2. vozové třídy, topení teplovzdušné, klimatizace, 78 sedadel, zásuvky 230 V (dodělávány při 2. nebo 3. modernizaci), Wi-Fi, povolená rychlost 160 km/h, podvozek Görlitz V / Dunakeszi

Modernizace vozů maďarské výroby (bývalých řad B, Bh) provedená v letech 1996-1997 a následovaná další modernizací od r. 2010. Mezitím byla u 3 vozů dosazena v letech 2006-2007 klimatizace a u jiných 7 vozů proběhla modernizací v roce 2008 v MOVO Plzeň.

Modernizace:MOVO Plzeň, Česko Rok modernizace: 2010-2012 Počet modernizovaných vozů: 34 (001-003, 005-035)

Vývoj označení řady vozu: před 1. modernizací B, Bh [viz kódy 251, 277] / po 1. modernizaci (1996-1997) Bhee [viz kód 247] / 2001 Bpee / po dosazení klimatizace (2006-2007) Bpee242 [viz kód 242 - jen vozy 018,024,032] / po 2. modernizaci (2008) Bpee239 [viz kód 239 - jen vozy 016-017, 019-023] / po 3. modernizaci (2010-2012) Bpee237

Vývoj číselného označení vozu: před 1. modernizací 20-10, 20-80, 21-18 [viz kódy 251, 277] / po 1. modernizaci (1996-1997) 51 54 20-70 [viz kód 247] / po dosazení klimatizace (2006-2007) [viz kód 242] nebo po 2. modernizaci (2008) [viz kód 239] 61 54 20-70

Provozované vozy v současnosti u ČD:001-003, 005-035

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 34

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Brno hl. n., Hradec Králové hl. n., Praha hl. n.

Obrázek vozu: bpee237

Fotografie vozu: vůz Bpee237 61 54 20-70 033-3 v Praze hl. n. na EC 273, všechna fota Tomáš Kalousek 15. 3. 2011: pohled na vůz, nápisy na voze, sedadla, pohled na WC; vnější informační systém na voze Bpee237 61 54 20-70 003-6 v Praze hl. n. na Ex 240, foto Tomáš Kalousek 17. 3. 2011, interiér vozu Bpee237 61 54 20-70 003-6 v Praze hl. n. na Ex 240, foto Tomáš Kalousek 17. 3. 2011, pohled na vůz Bpee237 61 54 20-70 015-0, foto Alan Butschek 21. 7. 2011 v Praze, nápisy na voze Bpee237 61 54 20-70 015-0, foto Alan Butschek 21. 7. 2011 v Praze; vůz Bpee237 61 54 20-70 021-8: pohled na vůz, nápisy na voze, foto Jiří Pokorný, 14. 2. 2015, Břeclav, Ex 530; vůz Bpee237 61 54 20-70 020-0: pohled na vůz, foto Ladislav Seidenglanz, 25. 8. 2016, Hradec Králové hl. n.; vůz Bpee237 61 54 20-70 022-6: pohled na vůz, foto Ladislav Seidenglanz, 25. 8. 2016, Hradec Králové hl. n.; vůz Bpee237 61 54 20-70 026-9: pohled na vůz, foto Ladislav Seidenglanz, 25. 8. 2016, Hradec Králové hl. n.; vůz Bpee237 61 54 20-70 032-5: pohled na vůz, foto Ladislav Seidenglanz, 25. 8. 2016, Hradec Králové hl. n.;

Poznámka: naposledy upraveno 2023-03-19

Modernizace prováděná v letech 2010-2012 na vozech řady:
- Bpee247 (35 vozů vzniklých v letech 1996-1997 přestavbou vozů řad B a Bh),
- Bpee242 (3 vozy Bpee(247) vybavené v letech 2006-2007 klimatizací),
- Bpee239 (7 vozů Bpee(247) modernizovaných v roce 2008).

Výsledkem modernizace je uvedení vozu do stavu jako po modernizaci na řadu Bpee239 s doplněným elektronickým rezervačním a informačním systémem. První vůz převedený pod kód 237 byl vůz 023 a stalo se tak pravděpodobně již v roce 2010. Další vozy přešly pod kód 237 až v roce 2011 (postupně od 8. 2. 2011 do 20. 10. 2011) a 2012 (vozy 016, 022). Vozy zůstaly i nadále v leasingu u firmy ING Lease (C.R.), s. r. o. U jednoho vozu leasing skončil někdy na přelomu let 2016/2017, od roku 2019 končí u vícero vozů, na počátku roku 2023 byl už jen u jednoho vozu.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí čísla vozu

61 54 20-70 001-0

(Bh) 50 54 21-18 602-2 --> 51 54 20-70 001-2 (kód 247)

61 54 20-70 002-8

(Bh) 50 54 21-18 612-1 --> 51 54 20-70 002-0 (kód 247)

61 54 20-70 003-6

(Bh) 50 54 21-18 596-6 --> 51 54 20-70 003-8 (kód 247)

61 54 20-70 005-1

(Bh) 50 54 21-18 101-5 --> 60 54 21-18 101-3 --> 51 54 20-70 005-3 (kód 247)

61 54 20-70 006-9

(Bh) 50 54 21-18 331-8 --> 51 54 20-70 006-1 (kód 247)

61 54 20-70 007-7

(Bh) 50 54 21-18 070-2 --> 60 54 21-18 070-0 --> 51 54 20-70 007-9 (kód 247)

61 54 20-70 008-5

(Bh) 50 54 21-18 472-0 --> 51 54 20-70 008-7 (kód 247)

61 54 20-70 009-3

(Bh) 50 54 21-18 328-4 --> 51 54 20-70 009-5 (kód 247)

61 54 20-70 010-1

(Bh) 50 54 21-18 473-8 --> 51 54 20-70 010-3 (kód 247)

61 54 20-70 011-9

(Bh) 50 54 21-18 092-6 --> 51 54 20-70 011-1 (kód 247)

61 54 20-70 012-7

(Bh) 50 54 21-18 445-6 --> 51 54 20-70 012-9 (kód 247)

61 54 20-70 013-5

(Bh) 50 54 21-18 447-2 --> 51 54 20-70 013-7 (kód 247)

61 54 20-70 014-3

(B) 51 54 20-80 562-1 --> 50 54 20-80 562-2 --> 51 54 20-70 014-5 (kód 247)

61 54 20-70 015-0

(Bh) 50 54 21-18 852-3 --> 51 54 20-70 015-2 (kód 247)

61 54 20-70 016-8

(Bh) 50 54 21-18 839-0 --> 51 54 20-70 016-0 (kód 239)

61 54 20-70 017-6

(Bh) 50 54 21-18 316-9 --> 50 54 20-70 017-8 --> 61 54 20-70 017-6 (kód 239)

61 54 20-70 018-4

(Bh) 50 54 21-18 330-0 --> 51 54 20-70 018-6 --> 61 54 20-70 018-4 (kód 242)

61 54 20-70 019-2

(B) 51 54 20-10 827-3 --> 50 54 20-10 827-4 --> 51 54 20-70 019-4 --> 61 54 20-70 019-2 (kód 239)

61 54 20-70 020-0

(Bh) 50 54 21-18 860-6 --> 51 54 20-70 020-2 --> 61 54 20-70 020-0 (kód 239)

61 54 20-70 021-8

(Bh) 50 54 21-18 246-8 --> 51 54 20-70 021-0 --> 61 54 20-70 021-8 (kód 239)

61 54 20-70 022-6

(Bh) 50 54 21-18 126-2 --> 51 54 20-70 022-8 (kód 239)

61 54 20-70 023-4

(B) 51 54 20-80 914-4 --> 50 54 20-80 914-5 --> 51 54 20-70 023-6 --> 61 54 20-70 023-4 (kód 239)

61 54 20-70 024-2

(B) 51 54 20-80 612-4 --> 50 54 20-80 612-5 --> 51 54 20-70 024-4 --> 61 54 20-70 024-2 (kód 242)

61 54 20-70 025-9

(B) 51 54 20-80 616-5 --> 50 54 20-80 616-6 --> 51 54 20-70 025-1 (kód 247)

61 54 20-70 026-7

(B) 51 54 20-80 560-5 --> 50 54 20-80 560-6 --> 51 54 20-70 026-9 (kód 247)

61 54 20-70 027-5

(B) 51 54 20-10 813-3 --> 50 54 20-10 813-4 --> 51 54 20-70 027-7 (kód 247)

61 54 20-70 028-3

(B) 51 54 20-80 932-6 --> 50 54 20-80 932-6 --> 51 54 20-70 028-5 (kód 247)

61 54 20-70 029-1

(B) 51 54 20-80 901-1 --> 50 54 20-80 901-2 --> 51 54 20-70 029-3 (kód 247)

61 54 20-70 030-9

(B) 51 54 20-80 610-8 --> 50 54 20-80 610-9 --> 51 54 20-70 030-1 (kód 247)

61 54 20-70 031-7

(B) 51 54 20-80 619-9 --> 50 54 20-80 619-0 --> 51 54 20-70 031-9 (kód 247)

61 54 20-70 032-5

(B) 51 54 20-80 558-9 --> 50 54 20-80 558-0 --> 51 54 20-70 032-7--> 61 54 20-70 032-5 (kód 242)

61 54 20-70 033-3

(B) 51 54 20-80 924-3 --> 50 54 20-80 924-4 --> 51 54 20-70 033-5 (kód 247)

61 54 20-70 034-1

(B) 51 54 20-80 564-7 --> 50 54 20-80 564-8 --> 51 54 20-70 034-3 (kód 247)

61 54 20-70 035-8

(B) 51 54 20-80 532-4 --> 50 54 20-80 532-5 --> 51 54 20-70 035-0 (kód 247)

R11.

Řada vozu:

Bvt453

Číselné označení vozu:

50 54 84-46

Kód řady KOV:

453

Typové označení KOV:

Bvt 453

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy se 3 oddíly (krajní pro přepravu jízdních kol, prostřední se sedadly pro cestující), topení teplovzdušné, 40 sedadel, povolená rychlost 140 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V (roky výroby 1974-1986), Görlitz Va (rok výroby 1981)

Modernizace vozu německé výroby (bývalé řady BDs).

Modernizace: ATECO Bubny, Česko Rok úpravy: 2007 Počet upravených vozů: 2 (001 až 002)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací BDs [viz kód 450] / po modernizaci (2007) Bvt / 2009 Bvt453
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 50 54 82-40 [viz kód 450] / po modernizaci (2007) 50 54 84-46

Provozované vozy v současnosti u ČD: 001-002

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 2

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Praha hl. n.

Obrázek vozu: Fotografie vozu: vůz Bvt453 50 54 84-46 002-5: pohled na vůz, ještě jeden pohled na vůz, nápisy na voze, detail nakládacího prostoru, všechny snímky Karel Bis 29. 5. 2010 v Praze-Vršovicích,
Poznámka: naposledy upraveno 2022-11-06

Modernizace vozu je poměrně radikální. Došlo k odstranění veškerý původního interiéru (sedadla, příčky, manipulační dveře). Vnitřek vozu je rozdělen na 3 oddíly: krajní oddíly jsou určeny pro jízdní kola, prostřední oddíl má sedadla s chodbičkou uprostřed. Sedadla jsou typu Fainsa (viz vozy Btx763, kód 763). Grafický návrh vzhledu vozu pochází ze Studia Najbrt, spol. s r. o. Nátěr provedla firma Konting, spol. s r. o. Rekonstrukce jednoho vozu vyšla na 3,5 miliónu Kč. K přeznačení vozů na novou řadu došlo 15. 11. 2007.

Provoz vozů v letech 2015–2022 (stav 22. 10. 2022):
- 001 ... v roce 2015 vyjel do provozu 6. 4. a byl nasazen převážně na vlaky R 1110/1109 v úseku Kolín - Česká Lípa, naposledy jel 12. 9. 2015. Po zimní přestávce vyrazil do provozu 26. 3. 2016 a obíhal na vlacích R 1148/1149/1144/1151 mezi Prahou a Tanvaldem, poslední jízdu s cestujícími vykonal 4. 9. 2016. Mezi 2. 4. - 12. 9. 2022 byl vůz zrušen.
- 002 ... v roce 2015 jezdil na vlacích R 1148/1149/1144/1151 mezi Prahou a Tanvaldem, a to od 28. 3. do 30. 8. 2015. Poté byl odstaven a jezdil na témže obratu v období od 2. 4. do 23. 7. 2016, což bylo zároveň poslední nasazení s cestujícími.
Mezi 2. 4. - 12. 9. 2022 byl vůz zrušen.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu

50 54 84-46 001-7

(BDs) 50 54 82-40 009-8, zrušen

50 54 84-46 002-5

(BDs) 50 54 82-40 176-5, zrušen

R12.

Řada vozu:

Bdmpee233

Číselné označení vozu:

61 54 20-71

Kód řady KOV:

233

Typové označení KOV:

Bdmpee 233

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, klimatizovaný, 80 sedadel, 4 háky na jízdní kola, zásuvky 230 V, Wi-Fi, povolená rychlost 160 km/h, podvozek GP 200 S

Modernizace vozů německé výroby (bývalých řad Amee, Bmee) provedená v letech 1994-1995 a následovaná další modernizací v letech 2013-2014.

Modernizace: Pars Nova Šumperk, Česko Rok modernizace: 2013-2014 Počet modernizovaných vozů: 40 (001-040)
Vývoj označení řady vozu: před 1. modernizací Amee, Bmee / po 1. modernizaci (1994-1995) Bmee / 2009 Bmee248 / po 2. modernizaci (2013-2014) Bdmpee233
Vývoj číselného označení vozu: před 1. modernizací 50 54 11-38, 50 54 21-38 / po 1. modernizaci (1994-1995) 51 54 21-70 / po 2. modernizaci (2013-2014) 61 54 20-71

Provozované vozy v současnosti u ČD: 001-026, 028-040

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 39

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Bohumín, České Budějovice, Plzeň hl. n.

Obrázek vozu: Fotografie vozu: vůz Bdmpee233 61 54 20-71 010-0: pohled na vůz, další pohled na vůz, pravá část boku vozu, foto Jiří Pokorný, 12. 4. 2015, Břeclav, Ex 101; vůz Bdmpee233 61 54 20-71 037-3: pohled na vůz, pohled na vůz z druhé strany, označení vozu, výrobní štítek, nástupní plošina, háky na kola, interiér, rozvodná skříň, foto Ladislav Seidenglanz, 25. 7. 2018, Hradec Králové hl. n.;
Poznámka: naposledy upraveno 2023-03-19

V roce 2011 vypsaly České dráhy výběrové řízení na modernizaci 40 vozů řady Bmee248. Jde o vozy německé výroby z let 1986-1987, původních řad Amee a Bmee, které prošly v letech 1994-1995 modernizací a stala se z nich jedna řada Bmee. Výběrové řízení vyhrála společnost Pars nova v Šumperku. První vůz, označený Bdmpee233 61 54 20-71 001-9, šumperská společnost představila zástupcům médií 12. 2. 2013 přímo v Šumperku.

Z vozu "kupátkového" se stal vůz velkoprostorový, počet sedadel se zvýšil ze 66 na 80. Na konci jednoho vozu jsou k dispozici čtyři stojany (háky) na jízdní kola. Na voze doznaly dalších změn jak interiér, tak exteriér, vůz je například nově klimatizovaný, má uzavřený systém odpadu WC nebo je vybaven zásuvkami 230 V. Několik snímků vozu je v tiskové zprávě Pars nova ze Šumperku.

Po představení veřejnosti prošel vůz 001 zkouškami (Praha-Zličín, Cerhenice). Celá 40vozová byla Českým drahám dodána v letech 2013-2014. S cestujícími vůz 001 vyjel poprvé 20. 4. 2013 na obratu 141 / 148 / 541 (Ostrava - Žilina - Praha - Bohumín). Nedlouho poté se objevil v provozu i vůz 002, poprvé se s ním mohli cestující svézt 28. 4. 2013 na vlaku Ex 541. Poslední vůz opustil Pars nova ze Šumperku 22. 9. 2014 a s cestujícími vyjel 27. 9. 2014.

Původ vozů:

Současné číslo vozu

Původní číslo vozu

Poznámka

61 54 20-71 001-9

(Bmee) 50 54 21-38 058-3 --> 51 54 21-70 058-1

na voze výr. č. vozu 036/86 z podvozku vozu Bmee248 51 54 21-70 036-7, který byl v roce 2011 zrušen po požáru 22. 6. 2005

61 54 20-71 002-7

(Bmee) 50 54 21-38 072-4 --> 51 54 21-70 072-2

 

61 54 20-71 003-5

(Amee) 50 54 11-38 035-3 --> (Bmee) 51 54 21-70 035-9

 

61 54 20-71 004-3

(Bmee) 50 54 21-38 067-4 --> 51 54 21-70 067-2

 

61 54 20-71 005-0

(Bmee) 50 54 21-38 081-5 --> 51 54 21-70 081-3

 

61 54 20-71 006-8

(Bmee) 50 54 21-38 064-1 --> 51 54 21-70 064-9

 

61 54 20-71 007-6

(Bmee) 50 54 21-38 066-6 --> 51 54 21-70 066-4

 

61 54 20-71 008-4

(Amee) 50 54 11-38 039-5 --> (Bmee) 51 54 21-70 039-1

 

61 54 20-71 009-2

(Bmee) 50 54 21-38 060-9 --> 51 54 21-70 060-7

 

61 54 20-71 010-0

(Bmee) 50 54 21-38 059-1 --> 51 54 21-70 059-9

 

61 54 20-71 011-8

(Amee) 50 54 11-38 033-8 --> (Bmee) 51 54 21-70 033-4

 

61 54 20-71 012-6

(Bmee) 50 54 21-38 075-7 --> 51 54 21-70 075-5

 

61 54 20-71 013-4

(Amee) 50 54 11-38 032-0 --> (Bmee) 51 54 21-70 032-6

 

61 54 20-71 014-2

(Amee) 50 54 11-38 027-0 --> (Bmee) 51 54 21-70 027-6

 

61 54 20-71 015-9

(Amee) 50 54 11-38 034-6 --> (Bmee) 51 54 21-70 034-2

 

61 54 20-71 016-7

(Bmee) 50 54 21-38 061-7 --> 51 54 21-70 061-5

 

61 54 20-71 017-5

(Bmee) 50 54 21-38 082-3 --> 51 54 21-70 082-1

 

61 54 20-71 018-3

(Amee) 50 54 11-38 030-4 --> (Bmee) 51 54 21-70 030-0

 

61 54 20-71 019-1

(Amee) 50 54 11-38 040-3 --> (Bmee) 51 54 21-70 040-9

 

61 54 20-71 020-9

(Amee) 50 54 11-38 026-2 --> (Bmee) 51 54 21-70 026-8

 

61 54 20-71 021-7

(Bmee) 50 54 21-38 080-7 --> 51 54 21-70 080-5

 

61 54 20-71 022-5

(Amee) 50 54 11-38 025-4 --> (Bmee) 51 54 21-70 025-0

 

61 54 20-71 023-3

(Bmee) 50 54 21-38 073-2 --> 51 54 21-70 073-0

 

61 54 20-71 024-1

(Bmee) 50 54 21-38 065-8 --> 51 54 21-70 065-6

 

61 54 20-71 025-8

(Bmee) 50 54 21-38 069-0 --> 51 54 21-70 069-8

 

61 54 20-71 026-6

(Bmee) 50 54 21-38 076-5 --> 51 54 21-70 076-3

 

61 54 20-71 027-4

(Bmee) 50 54 21-38 057-5 --> 51 54 21-70 057-3

mezi 5. 8. 2021 - 1. 4. 2022 zrušen po MU Výh Radonice 4. 8. 2021; mezi 2. 4. - 11. 9. 2022 deaktivován

61 54 20-71 028-2

(Bmee) 50 54 21-38 077-3 --> 51 54 21-70 077-1

 

61 54 20-71 029-0

(Amee) 50 54 11-38 038-7 --> (Bmee) 51 54 21-70 038-3

 

61 54 20-71 030-8

(Amee) 50 54 11-38 037-9 --> (Bmee) 51 54 21-70 037-5

 

61 54 20-71 031-6

(Amee) 50 54 11-38 031-2 --> (Bmee) 51 54 21-70 031-8

 

61 54 20-71 032-4

(Bmee) 50 54 21-38 084-9 --> 51 54 21-70 084-7

mezi 2. 4. - 12. 9. 2022 zrušen po MU Výh Radonice 4. 8. 2021

61 54 20-71 033-2

(Amee) 50 54 11-38 028-8 --> (Bmee) 51 54 21-70 028-4

 

61 54 20-71 034-0

(Bmee) 50 54 21-38 089-8 --> 51 54 21-70 089-6

 

61 54 20-71 035-7

(Bmee) 50 54 21-38 063-3 --> 51 54 21-70 063-1

 

61 54 20-71 036-5

(Amee) 50 54 11-38 029-6 --> (Bmee) 51 54 21-70 029-2

 

61 54 20-71 037-3

(Bmee) 50 54 21-38 083-1 --> 51 54 21-70 083-9

 

61 54 20-71 038-1

(Bmee) 50 54 21-38 074-0 --> 51 54 21-70 074-8

 

61 54 20-71 039-9

(Bmee) 50 54 21-38 088-0 --> 51 54 21-70 088-8

 

61 54 20-71 040-7

(Bmee) 50 54 21-38 085-6 --> 51 54 21-70 085-4

 

 

R13.

Řada vozu:

Bdpee231

Číselné označení vozu:

61 54 20-71

Kód řady KOV:

231

Typové označení KOV:

Bdpee 231

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, klimatizovaný, 72 sedadel, 5 háků na jízdní kola, zásuvky 230 V, povolená rychlost 160 km/h, podvozek GP 200, střecha s prolisy

Modernizace vozů původní řady Bte (Studénka 1991-1992).

Modernizace: Pars nova, Šumperk, Česko + ŽOS Trnava, Slovensko Rok modernizace: 2015-2016 Počet modernizovaných vozů: 62 (041-102)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bp282 / po modernizaci (2015-2016) Bdpee231
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 50 54 21-08 / po modernizaci (2015-2016) 61 54 20-71

Provozované vozy v současnosti u ČD: 041-102

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 62

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Bohumín, Hradec Králové hl. n., Olomouc hl. n., Praha hl. n.

Obrázek vozu: bdpee231 Fotografie vozu: vůz Bdpee231 61 54 20-71 041-5: pohled na vůz, foto Ladislav Seidenglanz, 19. 11. 2015, Hradec Králové hl. n. v soupravě měřicího vlaku Služ 201854 / Služ 201843; vůz Bdpee231 61 54 20-71 042-3: pohled na vůz, foto Ladislav Seidenglanz, 19. 11. 2015, Hradec Králové hl. n. v soupravě měřicího vlaku Služ 201854 / Služ 201843; vůz Bdpee231 61 54 20-71 054-8: nápisy na voze, výrobní štítky, foto Patrik Trnčák, 24. 5. 2016, Praha hl. n.; vůz Bdpee231 61 54 20-71 077-9: nápisy na voze, výrobní štítky, foto Jiří Pokorný, 8. 9. 2016, Brno hl. n., EC 280;
Poznámka: naposledy upraveno 2023-03-19

V roce 2014 proběhlo výběrové řízení na modernizaci celé 62kusové série vozů řady Bp282. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Pars nova Šumperk, nejprve byla předmětem smlouvy modernizace poloviny série, tedy 31 vozů s opcí na zbylých 31 vozů, později se smlouva rozšířila i na druhou polovinu série.

Vozy se začaly označovat pořadovým číslem 041 a navazují tedy bezprostředně na řadu vozů Bdmpee233, s nimiž mají stejnou 1. až 8. číslici.

První vůz 041 vyjel poprvé s cestujícími 10. 9. 2015 na R 769 z Chebu do Prahy, druhý vůz 042 na tomtéž vlaku dne 17. 9. 2015. Oba dva vozy byly v KOV pod kódem 231 zavedeny 17. 8. 2015. Poslední tři vozy se k ČD dostaly v září 2016: vůz 101 dne 9./10. 9. 2016 z ŽOS Trnava a vozy 100 a 102 ze Šumperku dne 14. 9. 2016.

Původ vozů:

Současné číslo vozu

Původní číslo vozu

Poznámka

61 54 20-71 041-5

(Bte) 50 54 21-08 422-7

 

61 54 20-71 042-3

(Bte) 50 54 21-08 421-9

 

61 54 20-71 043-1

(Bte) 50 54 21-08 458-1

 

61 54 20-71 044-9

(Bte) 50 54 21-08 459-9

 

61 54 20-71 045-6

(Bte) 50 54 21-08 478-9

podle výrobního šítku se jedná o vůz 442-5

61 54 20-71 046-4

(Bte) 50 54 21-08 442-5

podle výrobního šítku se jedná o vůz 478-9

61 54 20-71 047-2

(Bte) 50 54 21-08 465-6

 

61 54 20-71 048-0

(Bte) 50 54 21-08 425-0

 

61 54 20-71 049-8

(Bte) 50 54 21-08 405-2

 

61 54 20-71 050-6

(Bte) 50 54 21-08 461-5

 

61 54 20-71 051-4

(Bte) 50 54 21-08 479-7

 

61 54 20-71 052-2

(Bte) 50 54 21-08 433-4

 

61 54 20-71 053-0

(Bte) 50 54 21-08 469-8

 

61 54 20-71 054-8

(Bte) 50 54 21-08 455-7

podle výrobního šítku se jedná o vůz 423-5

61 54 20-71 055-5

(Bte) 50 54 21-08 423-5

podle výrobního šítku se jedná o vůz 455-7

61 54 20-71 056-3

(Bte) 50 54 21-08 471-4

 

61 54 20-71 057-1

(Bte) 50 54 21-08 404-5

 

61 54 20-71 058-9

(Bte) 50 54 21-08 443-3

 

61 54 20-71 059-7

(Bte) 50 54 21-08 426-8

 

61 54 20-71 060-5

(Bte) 50 54 21-08 420-1

 

61 54 20-71 061-3

(Bte) 50 54 21-08 462-3

 

61 54 20-71 062-1

(Bte) 50 54 21-08 457-3

 

61 54 20-71 063-9

(Bte) 50 54 21-08 403-7

 

61 54 20-71 064-7

(Bte) 50 54 21-08 470-6

 

61 54 20-71 065-4

(Bte) 50 54 21-08 408-6

 

61 54 20-71 066-2

(Bte) 50 54 21-08 430-0

 

61 54 20-71 067-0

(Bte) 50 54 21-08 473-0

 

61 54 20-71 068-8

(Bte) 50 54 21-08 463-1

 

61 54 20-71 069-6

(Bte) 50 54 21-08 400-3

 

61 54 20-71 070-4

(Bte) 50 54 21-08 428-4

 

61 54 20-71 071-2

(Bte) 50 54 21-08 429-2

 

61 54 20-71 072-0

(Bte) 50 54 21-08 396-3

 

61 54 20-71 073-8

(Bte) 50 54 21-08 398-9

 

61 54 20-71 074-6

(Bte) 50 54 21-08 402-9

 

61 54 20-71 075-3

(Bte) 50 54 21-08 445-8

 

61 54 20-71 076-1

(Bte) 50 54 21-08 474-8

 

61 54 20-71 077-9

(Bte) 50 54 21-08 434-2

 

61 54 20-71 078-7

(Bte) 50 54 21-08 409-4

 

61 54 20-71 079-5

(Bte) 50 54 21-08 424-3

 

61 54 20-71 080-3

(Bte) 50 54 21-08 431-8

 

61 54 20-71 081-1

(Bte) 50 54 21-08 467-2

 

61 54 20-71 082-9

(Bte) 50 54 21-08 460-7

 

61 54 20-71 083-7

(Bte) 50 54 21-08 472-2

 

61 54 20-71 084-5

(Bte) 50 54 21-08 464-9

 

61 54 20-71 085-2

(Bte) 50 54 21-08 427-6

 

61 54 20-71 086-0

(Bte) 50 54 21-08 432-6

 

61 54 20-71 087-8

(Bte) 50 54 21-08 446-6

 

61 54 20-71 088-6

(Bte) 50 54 21-08 439-1

 

61 54 20-71 089-4

(Bte) 50 54 21-08 401-1

 

61 54 20-71 090-2

(Bte) 50 54 21-08 456-5

 

61 54 20-71 091-0

(Bte) 50 54 21-08 397-1

 

61 54 20-71 092-8

(Bte) 50 54 21-08 468-0

 

61 54 20-71 093-6

(Bte) 50 54 21-08 477-1

 

61 54 20-71 094-4

(Bte) 50 54 21-08 436-7

 

61 54 20-71 095-1

(Bte) 50 54 21-08 476-3

 

61 54 20-71 096-9

(Bte) 50 54 21-08 406-0

 

61 54 20-71 097-7

(Bte) 50 54 21-08 447-4

 

61 54 20-71 098-5

(Bte) 50 54 21-08 466-4

 

61 54 20-71 099-3

(Bte) 50 54 21-08 444-1

 

61 54 20-71 100-9

(Bte) 50 54 21-08 449-0

 

61 54 20-71 101-7

(Bte) 50 54 21-08 475-5

 

61 54 20-71 102-5

(Bte) 50 54 21-08 440-9

 

 

Rekonstruované řady vozů nakoupených od ÖBB

R14.

Řada vozu:

Bdmpz227

Číselné označení vozu:

61 54 29-91

Kód řady KOV:

227

Typové označení KOV:

Bdmpz 227

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, klimatizovaný, 72 sedadel, 8 háků na jízdní kola, zásuvky 230 V, Wi-Fi, povolená rychlost 200 km/h, podvozek FIAT Y 0270S

Modernizace vozů řady Bmz235 (SGP Simmering, SGP Graz, FIAT Turin 1977-1978).

Modernizace: Pars nova, Šumperk, Česko Rok modernizace: 2016 Počet modernizovaných vozů: 9 (042-050)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bmz235 [viz kód 235] / po modernizaci (2016) Bdmpz227
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 61 81 21-91 [viz kód 235] / po modernizaci (2016) 61 54 29-91

Provozované vozy v současnosti u ČD: 042-050

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 9

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Praha hl. n.

Obrázek vozu: Fotografie vozu: vůz Bdmpz227 61 54 29-91 042-0: pohled na vůz při jízdě z Velimi do Šumperku tažen lokomotivou 141.004, foto Ladislav Seidenglanz, 5. 4. 2016, Choceň, Sv 100553; vůz Bdmpz227 61 54 29-91 043-8: pohled na vůz, nápisy na voze, nový výrobní štítek, foto Alan Butschek, 9. 9. 2016, Praha hl. n., EC 174
Poznámka: naposledy upraveno 2016-09-18

Začátkem května 2014 zveřejnily ČD ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o zakázce na modernizaci 22 vozů řady Bmz odkoupených od železniční správy ÖBB. Hlavním cílem je revitalizace interiéru, obměna sedaček, obnova WC, zabudování infrastruktury pro připojení Wi-Fi, dosazení elektronického informačního zařízení, oprava podvozků a zvýšení povolené provozní rychlosti ze 160 km/h na 200 km/h. Výsledkem modernizace 22 vozů budou na tři různé typy:
a) 4 vozy řady Bmz230, tedy ve stejném uspořádání;
b) 9 vozů řady Bdmpz227, tzn. přebudování na vůz s velkoprostorovým uspořádám s prostorem na jízdní kola;
c) 9 vozů řady Bhmpz228, což bude velkoprostorový vůz umožňující zároveň přepravu cestujících na vozíku nebo přepravu jízdních kol a bude se zde rovněž nacházet služební oddíl.

Na modernizaci byla určena lhůta 14,5 měsíců od podpisu smlouvy s vítězem veřejné zakázky, kterým se stala společnost Pars nova v Šumperku. První vozy řady Bmz235 se do Šumperku začaly na modernizaci přistavovat v březnu 2015.

První vůz řady Bdmpz227 042 byl dokončen 20. 3. 2016 a přepraven do Prahy-Zličína na testy klimatizace. Od 28. 3. do 4. 4. 2016 se pohyboval na ŽZO Velim, odkud odjel 5. 4. 2016 do Šumperku. Další posun v dodávkách vozů nastal 12. 5. 2016, kdy byly ze Šumperku do Velimi přepraveny vozy 042 až 046. Do pravidelného provozu s cestujícími byly vozy zařazeny takto:
042 ... 21. 7. 2016 na Ex 541;
043 ... 8. 7. 2016 na Ex 151;
044 ... 30. 6. 2016 na Ex 147;
045 ... 11. 7. 2016 na Ex 573;
046 ... 20. 7. 2016 na Ex 541;
047 ... 14. 7. 2016 na Ex 147;
048 ... 23. 7. 2016 na Ex 147;
049 ... 22. 7. 2016 na Ex 147;
050 ... 2. 8. 2016 na Ex 147.

Přeznačení vozů z kódu 235 do kódu 227 v KOV proběhlo v období 19. 6. - 19. 7. 2016.

Původ vozů:

Současné číslo vozu

Původní číslo vozu

Poznámka

61 54 29-91 042-0

(Bmz235) 61 81 21-71 007-2 --> 61 81 21-91 007-8 --> adm. 61 81 21-91 607-5

30. 5. - 1. 8. 2014 v DPOV Přerov; do prav. provozu nenasazen; 9. 3. 2015 - 18. 6. 2016 Pars nova Šumperk; od 21. 7. 2016 v prav. provozu s poř. č. 042

61 54 29-91 043-8

(Bmz235) 61 81 21-71 032-0 --> 61 81 21-91 032-6 --> adm. 61 81 21-91 632-3

31. 5. - 2. 7. 2014 v DPOV Nymburk; od 12. 7. 2014 v prav. provozu; 16. 3. 2015 - 18. 6. 2016 Pars nova Šumperk; od 8. 7. 2016 v prav. provozu s poř. č. 043

61 54 29-91 044-6

(Bmz235) 61 81 21-71 034-6 --> 61 81 21-91 034-2 --> adm. 61 81 21-91 634-9

31. 5. - 2. 7. 2014 v DPOV Nymburk; od 12. 7. 2014 v prav. provozu; od 19. 11. 2014 odstaven; 2. 4. 2015 - 18. 6. 2016 Pars nova Šumperk; od 30. 6. 2016 v prav. provozu s poř. č. 044

61 54 29-91 045-3

(Bmz235) 61 81 21-71 071-8 --> 61 81 21-91 071-4 --> adm. 61 81 21-91 671-1

15. 6. - 19. 7. 2014 v DPOV Přerov; od 24. 7. 2014 v prav. provozu; 9. 4. 2015 - 25. 6. 2016 Pars nova Šumperk; od 11. 7. 2016 v prav. provozu s poř. č. 045

61 54 29-91 046-1

(Bmz235) 61 81 21-71 008-0 --> 61 81 21-91 008-6 --> adm. 61 81 21-91 608-3

31. 5. - 25. 6. 2014 v DPOV Nymburk; od 2. 7. 2014 v prav. provozu; 16. 4. 2015 - 25. 6. 2016 Pars nova Šumperk; od 20. 7. 2016 v prav. provozu s poř. č. 046

61 54 29-91 047-9

(Bmz235) 61 81 21-71 041-1 --> 61 81 21-91 041-7 --> adm. 61 81 21-91 641-4

15. 5. - 11. 9. 2014 v DPOV Přerov; do prav. provozu zatím nenasazen; 20. 5. 2015 - 5. 7. 2016 Pars nova Šumperk; od 14. 7. 2016 v prav. provozu s poř. č. 047

61 54 29-91 048-7

(Bmz235) 61 81 21-71 030-4 --> 61 81 21-91 030-0 --> adm. 61 81 21-91 630-7

15. 5. - 19. 7. 2014 v Bohumíně a pravděp. DPOV Přerov; od 25. 7. 2014 v prav. provozu; od 28. 11. 2014 odstaven; 28. 5. 2015 - 9. 7. 2016 Pars nova Šumperk; od 23. 7. 2016 v prav. provozu s poř. č. 048

61 54 29-91 049-5

(Bmz235) 61 81 21-71 036-1 --> 61 81 21-91 036-7 --> adm. 61 81 21-91 636-4

21. 5. - 13. 6. 2014 v DPOV Přerov; od 18. 6. 2014 v prav. provozu; od 3. 10. 2014 do 16. 5. 2015 odstaven; od 17. 5. do 20. 5. 2015 v prav. provozu; od 21. 5. 2015 odstaven; 8. 2. 2016 - 9. 7. 2016 Pars nova Šumperk; od 22. 7. 2016 v prav. provozu s poř. č. 049

61 54 29-91 050-3

(Bmz235) 61 81 21-71 072-6 --> 61 81 21-91 072-2 --> adm. 61 81 21-91 672-9

15. 6. - 19. 7. 2014 v DPOV Přerov; 4. 12. 2014 - 8. 6. 2015 v prav. provozu, od 9. 6. 2015 odstaven; 8. 2. 2016 - 23. 7. 2016 Pars nova Šumperk; od 2. 8. 2016 v prav. provozu s poř. č. 050

 

R15.

Řada vozu:

Bhmpz228

Číselné označení vozu:

61 54 20-91

Kód řady KOV:

228

Typové označení KOV:

Bhmpz 228

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, prostor pro vlakovou četu, klimatizovaný, 62 sedadel, zdvihací plošina, zásuvky 230 V, Wi-Fi, povolená rychlost 200 km/h, povolená rychlost 200 km/h, podvozek FIAT Y 0270S

Modernizace vozů řady Bmz235 (SGP Simmering, SGP Graz, FIAT Turin 1977-1978).

Modernizace: Pars nova, Šumperk, Česko Rok modernizace: 2016 Počet modernizovaných vozů: 9 (010-018)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bmz235 [viz kód 235] / po modernizaci (2016) Bhmpz228
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 61 81 21-91 [viz kód 235] / po modernizaci (2016) 61 54 20-91

Provozované vozy v současnosti u ČD: 010-018

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 9

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Praha hl. n.

Obrázek vozu:

Fotografie vozu: vůz Bhmpz228 61 54 20-91 012-2: pohled na vůz, nápisy na voze, pohledy do interiéru 1, 2, 3, 4, 5, rozvodná skříň, všechny snímky Milan Linhart, 30. 6. 2016, Praha-Vršovice; vůz Bhmpz228 61 54 20-91 016-3: pohled na vůz, nápisy na voze, nový výrobní štítek, foto Alan Butschek, 9. 9. 2016, Praha hl. n., EC 174;

Poznámka: naposledy upraveno 2016-09-18

Začátkem května 2014 zveřejnily ČD ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o zakázce na modernizaci 22 vozů řady Bmz odkoupených od železniční správy ÖBB. Hlavním cílem je revitalizace interiéru, obměna sedaček, obnova WC, zabudování infrastruktury pro připojení Wi-Fi, dosazení elektronického informačního zařízení, oprava podvozků a zvýšení povolené provozní rychlosti ze 160 km/h na 200 km/h. Výsledkem modernizace 22 vozů budou na tři různé typy:
a) 4 vozy řady Bmz230, tedy ve stejném uspořádání;
b) 9 vozů řady Bdmpz227, tzn. přebudování na vůz s velkoprostorovým uspořádám s prostorem na jízdní kola;
c) 9 vozů řady Bhmpz228, což bude velkoprostorový vůz umožňující zároveň přepravu cestujících na vozíku nebo přepravu jízdních kol a bude se zde rovněž nacházet služební oddíl.

Na modernizaci byla určena lhůta 14,5 měsíců od podpisu smlouvy s vítězem veřejné zakázky, kterým se stala společnost Pars nova v Šumperku. První vozy řady Bmz235 se do Šumperku začaly na modernizaci přistavovat v březnu 2015.

První vůz řady Bhmpz228 010 vyjel z Pars Nova Šumperk do Velimi 22. 2. 2016, další 4 vozy 011 až 014 byly přepraveny ze Šumperku do Velimi 12. 5. 2016. Do pravidelného provozu s cestujícími byly vozy zařazeny takto:
010 ... 15. 7. 2016 na Ex 147;
011 ... 28. 6. 2016 na Ex 573;
012 ... 15. 7. 2016 na Ex 147;
013 ... 8. 7. 2016 na Ex 151;
014 ... 15. 7. 2016 na Ex 147;
015 ... 11. 7. 2016 na Ex 573;
016 ... 17. 7. 2016 na EC 155;
017 ... 22. 7. 2016 na IC 561;
018 ... 5. 8. 2016 na IC 561.

Přeznačení vozů z kódu 235 do kódu 228 v KOV proběhlo v období 4. 3. - 19. 7. 2016.

Původ vozů:

Současné číslo vozu

Původní číslo vozu

Poznámka

61 54 20-91 010-6

(Bmz235) 61 81 21-71 042-9 --> 61 81 21-91 042-5 --> adm. 61 81 21-91 642-2

31. 5. - 25. 6. 2014 v DPOV Nymburk; od 2. 7. 2014 v prav. provozu; 26. 2. 2015 - 5. 7. 2016 Pars nova Šumperk; od 15. 7. 2016 v prav. provozu s poř. č. 010

61 54 20-91 011-4

(Bmz235) 61 81 21-71 016-3 --> 61 81 21-91 016-9 --> adm. 61 81 21-91 616-6

15. 5. - 19. 7. 2014 v Bohumíně a pravděp. DPOV Přerov; od 24. 7. 2014 v prav. provozu; od 15. 1. 2015 odstaven; 2. 4. 2015 - 18. 6. 2016 Pars nova Šumperk; od 28. 6. 2016 v prav. provozu s poř. č. 011

61 54 20-91 012-2

(Bmz235) 61 81 21-71 012-2 --> 61 81 21-91 012-8 --> adm. 61 81 21-91 612-5

31. 5. - 27. 8. 2014 v DPOV Nymburk; od 3. 9. 2014 v prav. provozu; 9. 4. 2015 - 18. 6. 2016 Pars nova Šumperk; od 15. 7. 2016 v prav. provozu s poř. č. 012

61 54 20-91 013-0

(Bmz235) 61 81 21-71 039-5 --> 61 81 21-91 039-1 --> adm. 61 81 21-91 639-8

15. 6. - 1. 7. 2014 v DPOV Přerov; od 4. 7. 2014 v prav. provozu; od 5. 9. 2014 odstaven; 16. 4. 2015 - 18. 6. 2016 Pars nova Šumperk; od 8. 7. 2016 v prav. provozu s poř. č. 013

61 54 20-91 014-8

(Bmz235) 61 81 21-71 070-0 --> 61 81 21-91 070-6 --> adm. 61 81 21-91 670-3

31. 5. - 11. 9. 2014 v DPOV Přerov; pak odstaven; 20. 5. 2015 - 25. 6. 2016 Pars nova Šumperk; od 15. 7. 2016 v prav. provozu s poř. č. 014

61 54 20-91 015-5

(Bmz235) 61 81 21-71 005-6 --> 61 81 21-91 005-2 --> adm. 61 81 21-91 605-9

31. 5. - 1. 7. 2014 v Bohumíně a pravděp. DPOV Přerov; od 5. 8. 2014 v prav. provozu; od 20. 9. 2014 odstaven; 28. 5. 2015 - 26. 6. 2016 Pars nova Šumperk; od 11. 7. 2016 v prav. provozu s poř. č. 015

61 54 20-91 016-3

(Bmz235) 61 81 21-71 040-3 --> 61 81 21-91 040-9 --> adm. 61 81 21-91 640-6

21. 5. - 13. 6. 2014 v DPOV Přerov; od 18. 6. 2014 v prav. provozu; 4. 6. 2015 - 5. 7. 2016 Pars nova Šumperk; od 17. 7. 2016 v prav. provozu s poř. č. 016

61 54 20-91 017-1

(Bmz235) 61 81 21-71 001-5 --> 61 81 21-91 001-1 --> adm. 61 81 21-91 601-8

od 10. 9. 2014 v DPOV Nymburk; 21. 3. 2016 - 16. 7. 2016 Pars nova Šumperk; od 22. 7. 2016 v prav. provozu s poř. č. 017

61 54 20-91 018-9

(Bmz235) 61 81 21-71 035-3 --> 61 81 21-91 035-9 --> adm. 61 81 21-91 635-6

31. 5. - 1. 7. 2014 v Bohumíně a pravděp. DPOV Přerov; od 7. 7. 2014 v prav. provozu; 21. 3. 2016 - 23. 7. 2016 Pars nova Šumperk; od 5. 8. 2016 v prav. provozu s poř. č. 018

 

 

Rekonstruované nebo upravované vozy řady Bdmtee

R16.

Řada vozu:

Bdmpee253

Číselné označení vozu:

50 54 22-44

Kód řady KOV:

253

Typové označení KOV:

Bdmpee 253

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, topení teplovzdušné, vůz rozdělen dvěma nástupními plošinami s osmi nástupními dveřmi na 3 velkoprostorové oddíly, 68 sedadel, povolená rychlost 160 km/h, podvozek GP 200

Modernizace vozu Bymee (dnešní řada Bdmtee) německé výroby.

Modernizace: VEB Wagonbau Bautzen, Německo Rok modernizace: 1992 Počet modernizovaných vozů: 1 (216)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bymee [viz kód 281] / po modernizaci (1992) Bymee / 2001 Bdmpee / 2009 Bdmpee253
Vývoj číselného označení vozu: 50 54 22-44

Provozované vozy v současnosti u ČD: 216

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 1

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Brno hl. n.

Obrázek vozu: bdmpee253 Fotografie vozu: nápisy na voze Bdmpee 50 54 22-44 216-8, foto ing. Petr Fiala 15.1.2002, interiér krajního oddílu - modré potahy, foto ing. Petr Fiala 15.1.2002, interiér krajního oddílu - šedé potahy, foto ing. Petr Fiala 15.1.2002, interiér prostředního oddílu - červené potahy, t. č. v opravě, foto ing. Petr Fiala 15.1.2002, současný vzhled sedadel v Brně hl. n. na R 684, foto "RIS" 31. 7. 2007
Poznámka: naposledy upraveno 2023-11-19

Modernizace interiéru vozu provedená výrobcem v rámci garanční prohlídky v roce 1992. Snížen počet sedadel na 68, dosazena plyšová sedadla, příčné odkládací lavice zaměněny za podélné. Ponecháno původní číslo vozu.

V DKV Brno nasazení vozu zprvu na rychlících (záloha vozů řady Bee). Vůz byl v roce 2004 v MOVO Plzeň na opravě, odkud se vrátil 4. 1. 2005 do Brna (přijel na R 669) a od 7. 1. 2005 byl po určitou dobu zařazen do oběhu 670/653//652/671 jako vůz č. 7. Do rychlíků byl řazen i v následujících letech. V GVD 2007/2008 byl zařazen v regionální dopravě na obratu Sp 1647/1644. V GVD 2008/2009 přímo turnusován není, tvořil zálohu za vozy Bdmtee263 (oběh 1727 // 1722). V GVD 2009/2010 jezdil jako posila, z Brna v pátek a neděli vyjížděl na Sp 1731, v sobotu a pondělí na Sp 1722. V GVD 2010/2011 a 2011/2012 na Sp 1731 jezdil jen v pátek a vracel se do Brna v pondělí na Sp 1720. V GVD 2012/2013 jezdí stále na tomtéž výkonu mezi Brnem a Bojkovicemi (1731 / 4343 // 1720), a to zprvu ze čtvrtka na pátek a z pátku na pondělí, od 9. 6. 2013 v každý pracovní den a z pázku na pondělí. Tento stav byl převzat i do GVD 2013/2014.

V GVD 2014/2015 je vůz využíván v dálkové dopravě, a sice v jednodením oběhu vlaků R a Sp Brno - Hodonín - Olomouc. Protože se jedná o soupravy s řídicím vozem a lokomotivou 362 s komunikační linkou WTB, vydal se vůz 12. 11. 2014 na R 664 do Českých Budějovic, kde obdržel 18žilový kabel. Zpět do Brna přijel 5. 12. 2014 na R 665 a v první den grafikonu 2014/2015 - v neděli 14. 12. 2014 - vyjel ráno v soupravě R 805. Mezi Brnem, Hodonínem a Olomoucí na spěšných vlacích a rychlících vůz poctivě obíhal do 11. 12. 2015, kdy do Brna dojel na R 804. V novém GVD 2015/2016, hned od pondělí 14. 12. 2015 přešel do oběhu soupravy s lokomotivou řady 242 s linkou WTB a řídicím vozem řady Bfhpvee295 mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí, Křenovicemi hor. n., Tišnovem a Vranovicemi. V tomto oběhu se vůz 216 nacházel až do 16. 5. 2018 a po několika dnech odstavení se 25. 5. 2018 zařadil do oběhu na "ferdinandce", tzn. (Brno -) Břeclav - Přerov. Zde vydržel do 17. 11. 2018, od následujícího dne se vrátil jezdil jak v okolí Brna, tak v oběhu na trati Brno - Bylnice. V GVD 2018/2019 je sice turnusovaný, ale ve skutečnosti jezdí tam kde je potřeba. Někdy jezdí na "vláře", jindy mezi Tišnovem a Vranovicemi, občas se objeví na "ferdinandce", vyskytuje se třeba i na spěšném vlaku "Pernštejn" Brno - Žďár nad Sázavou. Počínaje GVD 2019/2020 už vůz 216 pevné "noty" nedostal, nejrozumnější využití má při poklesu provozního stavu vozů řady Bdmtee263. Do října 2020 se pohyboval nejčastěji v soupravě "esosysla" mezi Břeclaví a Přerovem (viz TS 304) nebo na "vlárských" výkonech mezi Brnem, Starým Městem u Uh. Hradiště a Bojkovicemi. Od listopadu 2020 až doposud (říjen 2023) se vyskytuje poměrně pravidelně na vlárské trati, méně již na spěšném vlaku "Pernštejn"; na výkonech Brno - Břeclav - Přerov již nejezdí.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu

50 54 22-44 216-8

(Bymee) 50 54 22-44 216-8

U17.

Řada vozu:

Bdmtee275

Číselné označení vozu:

50 54 22-44

Kód řady KOV:

275

Typové označení KOV:

Bdmtee 275

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, typ 1.362, topení teplovzdušné, 12 fiktivních oddílů (vůz rozdělen dvěma nástupními plošinami s osmi nástupními dveřmi na 3 velkoprostorové oddíly), 96 sedadel, povolená rychlost 160 km/h, podvozek GP 200

Úprava vozu spočívající ve vybudování služebního prostoru pro vlakové čety na úkor prostoru nástupní plošiny bez elektrického rozvaděče.

Úprava: DKV Česká Třebová - DOM Pardubice, od 1. 4. 2005 PJ Pardubice (2004-2007), Janoza Praha-Zličín (2012) Rok úpravy: 2004-2007, 2012 Počet upravených vozů: 83 (077-085, 104-110, 112-150, 166-171, 173-190, 254, 268, 289, 312)
Vývoj označení řady vozu: před úpravou Bdmtee [viz kód 281] / po úpravě Bdmtee275
Vývoj číselného označení vozu: 50 54 22-44

Provozované vozy v současnosti u ČD: 077-078, 080-085, 104, 106-110, 112-132, 134-138, 141-147, 149-150, 166-171, 173-190, 254, 268, 289, 312

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 76

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Brno hl. n., Brno-Maloměřice, Česká Třebová, Děčín hl. n., Havlíčkův Brod, Hradec Králové hl. n., Praha hl. n.

Obrázek vozu: bdmtee275 Fotografie vozu: pohled zvenčí na nástupní plošinu s vybudovaným prostorem pro vlakové čety, první část interiéru pro vlakové čety, druhá část interiéru pro vlakové čety, pohled na vůz Bdmtee275 50 54 22-44 312-5 v Brně hl. n., foto Alan Butschek 21. 7. 2005, nápisy na voze Bdmtee275 50 54 22-44 312-5 v Brně hl. n., foto Alan Butschek 21. 7. 2005, detail stahovacích oken na voze Bdmtee275 50 54 22-44 128-5 v Brně hl. n. na Sp 1972, foto -jp- 14. 7. 2009, pohled na vůz Bdmtee275 50 54 22-44 128-5 v Brně hl. n. na Sp 1972, foto -jp- 14. 7. 2009,
Poznámka: naposledy upraveno 2023-12-03

Zajímavou úpravu oken je možno vidět u pardubického vozu Bdmtee 50 54 22-44 128-5. Prostřední velkoprostorový oddíl má na krajích okna vyklápěcí, ale mezi nimi - okna u 4 fiktivních oddílů - jsou okna stahovací (pravděpodobně odebraná z vozů německé výroby). Za upřesnění údajů děkuji -RuM- a -jp-. Tento vůz byl v roce 2021 vybrán k modernizaci na řadu Bdmtee267 a kuriozita s vyklápěcími okny tím skončila.

Úprava vozů byla projednávána možná již v roce 2003 (v roce 2004 určitě), závěrem roku 2004 se vozy začaly vyskytovat v provozu v okolí Pardubic, na začátku roku 2005 i v okolí Brna, úpravy byly prováděny do roku 2007. Po několika letech vyvstala potřeba dalších vozů s "kukaní" pro vlakové čety, a tak se v roce 2012 upravilo dalších 7 vozů řady Bdmtee281.

Dne 15. 5. 2017 došlo v Praze Masarykově nádraží k požáru vozů 107 a 133.

Až do závěru roku 2022 se vozy této řady rušily prakticky jen v případě jejich poničení po mimořádných událostech. V závěru roku 2022 nastartovala první vlna návrhů na zrušení vozů z důvodu jejich další nepotřebnosti. Jednalo se o pět brněnských vozů. Další nepotřebnost vozů této řady v Brně nastala v půlce roku 2023 v souvislosti s nasazením nových elektrických jednotek v majetku Jihomoravského kraje.s

Vůz 129 je navržen na zrušení. Vozy 083-084, 117, 128, 131-132, 147, 166, 175-176, 179-180 a 312 jsou zrušeny.

V letech 2019- 2021 přešlo 5 vozů pod kód 267.

R18.

Řada vozu:

Bdmtee263

Číselné označení vozu:

50 54 20-82

Kód řady KOV:

263

Typové označení KOV:

Bdmtee 263

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, topení teplovzdušné, vůz rozdělen dvěma nástupními plošinami s osmi nástupními dveřmi na 3 velkoprostorové oddíly, 74 sedadel, povolená rychlost 160 km/h, podvozek GP 200

Modernizace vozu řady Bdmtee, nové sedáky, část uspořádaná za sebou, část proti sobě; prostor pro jízdní kola vč. sklopných sedaček.

Modernizace: MOVO Plzeň, Česko Rok modernizace: 2008-2011 Počet modernizovaných vozů: 6 (191, 246, 279, 285, 307, 316)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bdmtee [viz kód 281] / po modernizaci (2008-2011) Bdmtee263
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 50 54 22-44 [viz kód 281] / po modernizaci (2008-2011) 50 54 20-82

Provozované vozy v současnosti u ČD: 191, 246, 279, 285, 307, 316

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 6

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Brno hl. n.

Obrázek vozu: bdmtee263 Fotografie vozu: fotografie pochází z výstavy Czech Raildays v Ostravě ze dne 18. 6. 2008, jejich autorem je Bc. René Bali-Jenčík: celkový pohled na vůz (označení vozu na bočnici vozu v té době nedoznalo žádných změn), pohled do prostředního oddílu vozu a detail sedadel; vůz Bdmtee263 50 54 20-82 279-1: pohled na vůz, podvozek, podvozek ještě jednou, všechna fota Jiří Pokorný 26. 4. 2014 v Mikulově na Moravě;
Poznámka: naposledy upraveno 2023-03-19

Modernizace interiéru vozu. Snížení počtu sedadel na 74, dosazena plyšová sedadla se záhlavníky, příčné odkládací lavice zaměněny za podélné. Vytvořen prostor pro jízdní kola (háky a sklopné sedačky). Rozteče mezi sedadly jsou různé, v závislosti na konstrukci vozu (např. místo pro sání vzduchu ve voze apod.).

První vůz - stále ještě s označením Bdmtee 50 54 22-44 246-5 - byl poprvé představen v Ostravě na výstavě Czech Raildays v červnu 2008. Oba vozy se měly v Brně po všech potřebných úředních úkonech objevit během září 2008 a plánovalo se jejich nasazení na linku S1 (osobní vlaky s převládající relací Kuřim - Brno-Slatina). V provozu se neobjevily ani se zahájením nového GVD 2008/2009, kdy je pro ně vyhrazen oběh na Sp 1727/1722 Brno - Bojkovice (resp. (5)/(6) a (7)/(1) až do Bylnice). Prvně předaný vůz Bdmtee263 50 54 20-82 246-0 si s cestujícími poprvé vyjel 28. 12. 2008 (Sp 1727). Další vůz Bdmtee263 50 54 20-82 279-1 byl do provozu zařazen 11. 3. 2009. V GVD 2009/2010 jsme se v těchto vozech mohli svést na Sp 1731/1722, v GVD 2010/2011 na Sp 1731/1720.

Další úpravy se rozběhly v září 2011. Během podzimu se modernizaci podrobily vozy 191, 285, 307 a 316. První nasazení do provozu proběhlo v uvedeném pořadí ve dnech 20. 11., 27. 11., 9. 12. a 22. 12. 2011. Zvýšení počtu vozů na šest se projevilo v obězích v GVD 2011/2012: dva vozy jezdily v pracovní dny na obratu 1731 / 4343 // 1720; další dva vozy pak na obratech 1733 // 4363 / 1722 / 1729 / 1732 a o víkendech na Sp "Pernštejn" Brno - Žďár nad Sázavou, případně na Sp "Velo Podyjí" Brno - Šatov. V GVD 2012/2013 byla situace podobná jako v předešlém GVD, pouze v den, kdy 2 vozy odpoledne jely na Sp 1733, tak ráno si zajely z Brna do Rájce-Jestřebí na obratu 4002 / 4001. V GVD 2013/2014 dvě dvojice vozů obíhaly na obratech 4002 / 4001 / (v pátek 4143 / 4148 / 4192) / 1733 // 1722 / 1729 / 1732. O víkendech jedna dvojice přijela v sobotu na 1722 do Brna a v neděli vyjížděla na 1733, druhá dvojice zůstala odstavená v Brně, resp. v době jízdy Sp 1822/3 / 1824/5 se projela do Mikulova na Moravě a zpět. Pátý a šestý vůz obíhal na vlacích 1720 / 1731 / 4343, o víkendu s odstavením v Bojkovicích.
V GVD 2014/2015 jezdily vozy ve třech dvojicích na "vláře" na obratech 1733 // 1722 / 1731 / 4343 // 1720 / 1729 / 1732 s páteční až nedělní odchylkou. Během cyklistické sezóny vyjela jedna dvojice na Sp 1829/1828 "Expres Pálava-Podyjí" Brno - Šatov. V podstatě opsaný stav platí i v GVD 2015/2016.
V GVD 2016/2017 jezdí dvě dvojice vozů na "vláře" (1733 // 1722 / 1731 / 12277 / 12262 / 4343 // 1720) s páteční až nedělní odchylkou a jedna dvojice jezdí od pondělního odpoledne do pátečního rána na vlacích 4834 // 4827 z Brna do Náměště nad Oslavou, v pátek odpoledne přejdou na spěšné vlaky na "vláru" a o víkendech se objeví na spěšném vlaku 1636 / 1637 "Pernštejn" z Brna do Žďáru nad Sázavou.
GVD 2017/2018 je velmi podobný předešlému grafikonu. Dvě dvojice obíhají mezi Brnem a Bylnicí na vlacích 1733 // 1722 / 1731 / 4347 // 1720, v pátek navíc na vlacích 4145 / 4150. V sobotu je jedna dvojice odstavena, druhá dojede v sobotu na vlaku 1722 a odjede v neděli na vlaku 1733. Třetí dvojice jezdí v pracovní dny z Brna do Okříšek na vlacích 4834 // kromě pondělí 4827, o víkendu se projede na Sp 1636 / 1637 "Pernštejn" z Brna do Žďáru nad Sázavou.

I v období GVD 2018/2019 je výskyt vozů této řady podobný předešlému grafikonu. Dvě dvojice obíhají mezi Brnem a Bylnicí na vlacích 1733 // 1722 / 1731 / 4347 // 1720, v pátek navíc na vlacích 1723 / 1728. O víkendu je jedna dvojice odstavena, druhá provádí v sobotu obrat 1722 / 1723 / 1728 a pokračuje v neděli na vlaku 1733. Třetí dvojice jezdí v pracovní dny z Brna do Okříšek na vlacích 4834 // 4827 od pondělního odpoledne do pátečního rána. V pátek dvojice vozů pokračuje na oběhu 1729 / 1732 a o víkendu se projede na Sp 1436 / 1437 "Pernštejn" z Brna do Žďáru nad Sázavou.
Popis GVD 2019/2020 se v zásadě moc neliší - 4 vozy opět obíhají na "vláře" a 2 vozy jezdí do Náměště nad Oslavou. "Vlárské" dvě dvojice obíhají v pracovní dny mezi Brnem a Bojkovicemi na vlacích 4145 / 4150 / 1773 // 1762 / 1771 / 1774 / 1777 // 1760, z pátku na sobotu se nejede obrat 1777 // 1760. V sobotu se vrací jedna dvojice do Brna na vlaku 1762. V neděli jedna první dvojice provede obraty 1771 / 1774 / 1777 a druhá vyjede na vlaku 1773. Třetí dvojice jezdí v pracovní dny z Brna do Náměště nad Oslavou na vlacích 4818 / 4835 / 4828 // 4811. V pátek se stahuje jako Sv 21919 do Brna, o víkendu se prrojede na Sp 1780 / 1781 "Pernštejn" z Brna do Žďáru nad Sázavou a v pondělí ráno vyjíždí jako Sv 21918 do Náměště nad Oslavou pro vlak 4811.
GVD 2020/2021 je poznamenaný nepřetržitou výlukou Brno-Horní Heršpice - Střelice, při níž brněnské "bymáky" na jihlavskou trať nezajíždí (tento stav trvá již od půlky června 2020). Základ tvoří "vlárské" vlaky v podobném oběhu jako v předešlém GVD. O sobotách jedna dvojice jezdí z Brna do Žďáru nad Sázavou na vlacích Sp 1780 / 1781 a druhá z Brna do Břeclavi na Sp 1785 / 1786.
Nasazení vozů bylo velmi podobné i v GVD 2021/2022. Dvě trojice vozů obíhají mezi Brnem a Starým Městem u Uherského Hradiště, resp. až Bojkovicemi. V sobotu jedna dvojice vyjíždí na Sp 1780 / 1781 z Brna do Žďáru nad Sázavou a od konce března do konce října se další dvojice projede z Brna do Břeclavi na Sp 1785 / 1786. V JŘ 2022/2023 je situace stejná.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu

50 54 20-82 191-8

(Bdmtee) 50 54 22-44 191-3

50 54 20-82 246-0

(Bdmtee) 50 54 22-44 246-5

50 54 20-82 279-1

(Bdmtee) 50 54 22-44 279-6

50 54 20-82 285-8

(Bdmtee) 50 54 22-44 285-3

50 54 20-82 307-0

(Bdmtee) 50 54 22-44 307-5

50 54 20-82 316-1

(Bdmtee) 50 54 22-44 316-6

R19.

Řada vozu:

Bdmtee265

Číselné označení vozu:

50 54 20-82

Kód řady KOV:

265

Typové označení KOV:

Bdmtee 265

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, topení teplovzdušné, vůz rozdělen dvěma nástupními plošinami s osmi nástupními dveřmi na 3 velkoprostorové oddíly, 80 sedadel (vč. sklopných sedadel), povolená rychlost 160 km/h, podvozek GP 200

Modernizace vozu řady Bdmtee, nové sedáky, část uspořádaná za sebou, část proti sobě; prostor pro jízdní kola vč. sklopných sedaček, uzavřený systém WC, služební prostor pro vlakové čety.

Modernizace: Pars Nova Šumperk, Česko Rok modernizace: 2013 Počet modernizovaných vozů: 4 (210, 258, 276, 301)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bdmtee [viz kód 281] / po modernizaci (2013) Bdmtee265
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 50 54 22-44 [viz kód 281] / po modernizaci (2013) 50 54 20-82

Provozované vozy v současnosti u ČD: 210, 258, 276, 301

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 4

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Děčín hl. n.

Obrázek vozu: bdmtee265 Fotografie vozu: vůz Bdmtee265 50 54 20-82 258-5: nápisy na voze, pohled na vůz, elektronický informační systém, interiér, ještě jednou interiér, pohled na police, údaj o hmotnosti vozu, všechny snímky Libor Hruška, 6. 9. 2013, Pars Nova Šumperk;
Poznámka: naposledy upraveno 2014-06-29

Do souprav s řídicími vozy jsou určeny vozy této řady vzniklé modernizací vozů řady Bdmtee281. Modernizace vychází z již existující podobné modernizace z let 2008-2011 (viz kód 263). Liší se však dosazením elektronického informačního systému, 18žilového kabelu pro provoz s řídicím vozem řady Bfhpvee295, uzavřeného systému WC, vybudováním prostoru pro vlakovou četu na jednom představku a rozdíly v interiéru, neboť vůz vykazuje více sedadel než v řadě Bdmtee263. Souběžně dochází ke vzniku řady Bdmtee266, tato není vybavena prostorem pro vlakovou četu.

Číselné označení vozů se mění z intervalu 22-44 na 20-82 při ponechání původního pořadového čísla.

První vůz 258 dojezdil jako řada Bdmtee281 v DKV Brno v lednu 2013 (poslední cestující se v něm svezli 13. 1. 2013 v Os 4908 z Vranovic do Brna), do Šumperku byl na vlacích R 1403 / Os 3710 převezen 9./10. 3. 2013. Po modernizaci vyjel 6. a 9. 9. 2013 na vlacích Os 3759 // R 706 / R 784 do Děčína, první cestující se v něm svezli 10. 9. 2013 na Os 6451.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu

50 54 20-82 210-6

(Bdmtee) 50 54 22-44 210-1

50 54 20-82 258-5

(Bdmtee) 50 54 22-44 258-0

50 54 20-82 276-7

(Bdmtee) 50 54 22-44 276-2

50 54 20-82 301-3

(Bdmtee) 50 54 22-44 301-8

R20.

Řada vozu:

Bdmtee266

Číselné označení vozu:

50 54 20-82

Kód řady KOV:

266

Typové označení KOV:

Bdmtee 266

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, topení teplovzdušné, vůz rozdělen dvěma nástupními plošinami s osmi nástupními dveřmi na 3 velkoprostorové oddíly, 82 sedadel (vč. sklopných sedadel), povolená rychlost 160 km/h, podvozek GP 200

Modernizace vozu řady Bdmtee, nové sedáky, část uspořádaná za sebou, část proti sobě; prostor pro jízdní kola vč. sklopných sedaček, uzavřený systém WC.

Modernizace: Pars Nova Šumperk, Česko Rok modernizace: 2013 Počet modernizovaných vozů: 4 (221, 239, 266, 311)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bdmtee [viz kód 281] / po modernizaci (2013) Bdmtee266
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 50 54 22-44 [viz kód 281] / po modernizaci (2013) 50 54 20-82

Provozované vozy v současnosti u ČD: 221, 239, 266, 311

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 4

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Děčín hl. n.

Obrázek vozu: bdmtee266 Fotografie vozu: vnitřní označení vozu Bdmtee266 50 54 20-82 311-2, foto Jan Jílek 29. 9. 2013, prostor pro jízdní kola ve voze Bdmtee266 50 54 20-82 311-2, foto Jan Jílek 29. 9. 2013;
Poznámka: naposledy upraveno 2014-06-29

Do souprav s řídicími vozy jsou určeny vozy této řady vzniklé modernizací vozů řady Bdmtee281. Modernizace vychází z již existující podobné modernizace z let 2008-2011 (viz kód 263). Liší se však dosazením elektronického informačního systému, 18žilového kabelu pro provoz s řídicím vozem řady Bfhpvee295, uzavřeného systému WC a rozdíly v interiéru, neboť vůz vykazuje více sedadel než v řadě Bdmtee263. Od souběžně modernizované řady Bdmtee265 se liší tím, že na představku není vybudován prostor pro vlakovou četu.

Číselné označení vozů se mění z intervalu 22-44 na 20-82 při ponechání původního pořadového čísla.

První vůz 311 pochází z flotily vozů v DKV Brno. Tam jel naposledy s cestujícími coby řada Bdmtee281 dne 13. 12. 2012 na Os 4654 z Vranovic do Brna. Poté byl odstaven a 5. 3. 2013 přejel na R 931 / Os 3710 do Šumperku. Jeho první jízdy po modernizaci jsou shodné s vozem Bdmtee265 258. Další vůz 266 je původem rovněž brněnský, Pars Nova Šumperk opustil 25. 9. 2013 a o tři dny později vyrazil do provozu s cestujícími.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu

50 54 20-82 221-8

(Bdmtee) 50 54 22-44 221-3

50 54 20-82 239-5

(Bdmtee) 50 54 22-44 239-0

50 54 20-82 266-8

(Bdmtee) 50 54 22-44 266-3

50 54 20-82 311-2

(Bdmtee) 50 54 22-44 311-7

R21.

Řada vozu:

Bdmtee267

Číselné označení vozu:

50 54 20-82

Kód řady KOV:

267

Typové označení KOV:

Bdmtee 267

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, topení teplovzdušné, vůz rozdělen dvěma nástupními plošinami s osmi nástupními dveřmi na 3 velkoprostorové oddíly, 80 sedadel (vč. sklopných sedadel), povolená rychlost 160 km/h, podvozek GP 200

Modernizace vozu řady Bdmtee, nové sedáky, část uspořádaná za sebou, část proti sobě; služební prostor pro vlakové čety, prostor pro jízdní kola vč. sklopných sedaček, uzavřený systém WC, elektronický informační systém.

Modernizace: DPOV Nymburk, Česko (079), TRATEC-CS, Praha-Zličín, Česko (001-003, 006) Rok modernizace: 2019 (079), 2021 (001-003, 006) Počet modernizovaných vozů: 5 (001-003, 006, 079)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bdmtee275 [viz kód 275] / po modernizaci (2019, 2021) Bdmtee267
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 50 54 22-44 [viz kód 275] / po modernizaci (2019, 2021) 50 54 20-82

Provozované vozy v současnosti u ČD: 001-003, 006, 097

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 5

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Česká Třebová

Obrázek vozu: Fotografie vozu:
Poznámka: naposledy upraveno 2023-03-19

V roce 2019 byl na veletrhu Czech Raildays v Ostravě představen zejména pro objednatele regionální dopravy vůz z "rodiny bymáků" s další možnou modernizací, kterou provedla firma DPOV Nymburk. Ve voze jsou zcela nové sedáky v uspořádání za sebou, tu a tam proti sobě, je zde nový povrch podlahy, vakuové WC, vestavba pro vlakvedoucího. Sedadel je 78, dále 2 sklopné sedačky na představku a 1 sklopná sedačka ve vestavěném prostoru pro vlakovou četu. Nachází se zde elektronický informční systém, vlakový rozhlas, WiFi, změnu doznal i původní vytápěcí systém, který je obecně v původních vozech při venkovních teplotách kolem nuly problematický z výroby. WC má uzavřený systém, vozem prochází 18žilový kabel, do vozu byl doplněn potrubní zrychlovač brzdy. Ve voze se nachází 4 stojany na jízdní kola.

Číselné označení vozů se změnilo z intervalu 22-44 na 20-82, písmenné označení Bdmtee275 se změnilo na Bdmtee267. U prvního takto upraveného vozu 079 bylo ponecháno původní pořadové číslo. Na výstavě v Ostravě byl vevnitř označen již novým písmenným a číselným označením, zvenčí nesl ještě původní označení.

Vůz 079 dojezdil s cestujícími před modernizací dne 12. 4. 2019 na vlaku Sp 1904 z Kutné Hory do Prahy. Na výstavu do Ostravy byl navezen vlakem Ex 143 dne 9. 6. 2019 a zpět do Prahy odjel 14. 6. 2019 na vlaku Ex 544. Na podzim si zajel z Prahy do DPOV Nymburk: 17. 11. 2019 na Sv 1301 do Nymburka a 7. 12. 2019 se na Sv 1300 vrátil zpět do Prahy. To už byl ale vůz ve stavu dom. st. Česká Třebová (od 3. 12. 2019). Následoval přesun z Prahy do Nymburka (6. 3. 2020) dále přes Hradec Králové do Prahy (22.-23. 3. 2020). V létě si vůz chvíli pobyl opět v Nymburku a Praze, aby se 11. 8. 2020 přesunul do České Třebové. Prvním pravidelným vlakem, v kterém se v něm mohli svézt cestující, byl Os 5016 dne 27. 8. 2020 z České Třebové do Kolína.

V červnu 2020 vypsaly České dráhy veřejnou soutěž na modernizaci vozů řad Bdmtee275 a Bdmtee281, jejichž výsledkem by měly být do roku 2022 dodávky vozů označené řadami Bdmtee267 (s oddílem pro vlakovou četu) a Bdmtee268 (bez oddílu pro vlakovou četu) pro zajištění vozby osobních vlaků na trati Česká Třebová s řídicím vozem řady Bfhpvee295. Záměrem byla modernizace 8 vozů každé řady. Zhotovitelem modernizace vozů se stala společnost TRATEC-CS, modernizace vozů se prováděla v Praze-Zličíně. Modernizace však neproběhla podle představ zadavatele, hotovy jsou (kromě již dříve modernizovaného vozu 079 v DPOV Nymburk) pouze dva vozy 001 a 003. Dne 7. 3. 2022 společnost TRATEC-CS podala insolvenční návrh, modernizace se tím pádem zcela jistě zastavila.

Číselné označení vozů se mění z intervalu 22-44 na 20-82 s přidělením nového pořadového čísla vzestupně počínaje číslem 001 (kromě již dříve modernizovaného vozu 079, ten si ponechal své pořadové číslo).

Přeznačení vozů a zařazení do provozu:

079 ... v KOV přeznačen 18. 6. 2019, do provozu vyjel 27. 8. 2020 na Os 5016;
001 ... v KOV
přeznačen 24. 2. 2021, do provozu vyjel 5. 8. 2021 na Os 5072, od 18. 2. 2022 do 23. 1. 2023 byl odstaven;
002 ... v KOV přeznačen 24. 2. 2021, do provozu nevyjel;
003 ... v KOV
přeznačen 5. 3. 2021, do provozu vyjel 16. 1. 2022 na Os 5018;
006 ... v KOV přeznačen 23. 8. 2021, do provozu nevyjel.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu

50 54 20-82 001-9

(Bdmtee) 50 54 22-44 105-3

50 54 20-82 002-7

(Bdmtee) 50 54 22-44 148-7

50 54 20-82 003-5

(Bdmtee) 50 54 22-44 140-0

50 54 20-82 006-8

(Bdmtee) 50 54 22-44 139-2

50 54 20-82 079-5

(Bdmtee) 50 54 22-44 079-0

 

R22.

Řada vozu:

Bdmtee268

Číselné označení vozu:

50 54 20-82

Kód řady KOV:

268

Typové označení KOV:

Bdmtee 268

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, topení teplovzdušné, vůz rozdělen dvěma nástupními plošinami s osmi nástupními dveřmi na 3 velkoprostorové oddíly, 80 sedadel (vč. sklopných sedadel), povolená rychlost 160 km/h, podvozek GP 200

Modernizace vozu řady Bdmtee, nové sedáky, část uspořádaná za sebou, část proti sobě; prostor pro jízdní kola vč. sklopných sedaček, uzavřený systém WC, elektronický informační systém.

Modernizace: TRATEC-CS, Praha-Zličín, Česko Rok modernizace: 2021 Počet modernizovaných vozů: 3 (101, 103-104)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bdmtee281 [viz kód 281] / po modernizaci (2021) Bdmtee268
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 50 54 22-44 [viz kód 281] / po modernizaci (2021) 50 54 20-82

Provozované vozy v současnosti u ČD: 101, 103-104

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 3

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Česká Třebová

Obrázek vozu: Fotografie vozu: Bdmtee268 50 54 20-82 101-7: nápisy ve voze, interiér, sedadla; foto Martin Kosina, 25. 11. 2021, Kolín, Os 5004
Poznámka: naposledy upraveno 2022-05-01

V červnu 2020 vypsaly České dráhy veřejnou soutěž na modernizaci vozů řad Bdmtee275 a Bdmtee281, jejichž výsledkem by měly být do roku 2022 dodávky vozů označené řadami Bdmtee267 (s oddílem pro vlakovou četu) a Bdmtee268 (bez oddílu pro vlakovou četu) pro zajištění vozby osobních vlaků na trati Česká Třebová s řídicím vozem řady Bfhpvee295. Záměrem byla modernizace 8 vozů každé řady. Zhotovitelem modernizace vozů se stala společnost TRATEC-CS, modernizace vozů se prováděla v Praze-Zličíně. Modernizace však neproběhla podle představ zadavatele, hotov je jen vůz 101. Dne 7. 3. 2022 společnost TRATEC-CS podala insolvenční návrh, modernizace se tím pádem zcela jistě zastavila.

Vůz Bdmtee268 se od modernizovaných vozů řady Bdmtee267, které zvládla společnost TRATEC-CS modernizovat (tj. 079, 003 a 001) liší v typu sedadel (doložené je minimálně u vozu 079). Zatímco u vozu Bdmtee267 079 jsou použita sedadla BORCAD Visio, do vozu Bdmtee268 101 jsou nainstalována sedadla MSV interier.

Číselné označení vozů se mění z intervalu 22-44 na 20-82 s přidělením nového pořadového čísla vzestupně počínaje číslem 101.

Přeznačení vozů a zařazení do provozu:

101 ... v KOV přeznačen 24. 2. 2021, do provozu vyjel 22. 11. 2021 na Os 5072;
103 ... v KOV přeznačen 5. 3. 2021, do provozu zatím nevyjel;
104 ... v KOV přeznačen 24. 2. 2021, do provozu zatím nevyjel.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu

50 54 20-82 101-7

(Bdmtee) 50 54 22-44 275-4

50 54 20-82 103-3

(Bdmtee) 50 54 22-44 291-1

50 54 20-82 104-1

(Bdmtee) 50 54 22-44 294-5

Rekonstruované nebo upravované vozy řady Bt278

V letech 2002-2013 bylo v ŽOS České Velenice (i KOS Krnov) provedeno několik různých úprav vozů řady Bt, od roku 2009 vedených jako řada Bt278. Pro snazší orientaci uvádím nejprve stručnou tabulku:

Původní označení Nové označení KOV Popis úprav Poznámka
Bt 50 54 21-19 Bdt252 50 54 28-19 252 Prostor pro přepravu jízdních kol; v jedné polovině vozu odebrány téměř všechna sedadla, místo nich konstrukce pro založení jízdních kol. Provedeno u jednoho ostravského vozu.
Bt 50 54 21-19 Bdt261 50 54 20-19 261 Prostor pro přepravu jízdních kol: upravena nástupní plošina (m. j. odstraněno WC) a instalovány háky pro 8 jízdních kol a 4 sklopná sedadla. Provedeno u jednoho ostravského vozu. V roce 2012 upraven na řadu Bdt262.
Bt 50 54 21-19 Bdt262 50 54 20-19 262 Zrušení jedné umývárny ve prospěch prostoru pro vlakovou četu. Prostor pro přepravu jízdních kol: upravena nástupní plošina (m. j. odstraněno WC) a instalovány háky pro 8 jízdních kol a 4 sklopná sedadla. Provedeno u 19 vozů (Bohumín, Děčín, Ostrava).
Bt 50 54 21-19 Bt283 50 54 21-19 283 Zrušení jedné umývárny ve prospěch prostoru pro vlakovou četu. Provedeno u velkého počtu vozů.
Bt 50 54 21-19 Btee284 50 54 21-19 284 Zrušení jedné umývárny ve prospěch prostoru pro vlakovou četu. Dosazen CZE. Původně brněnská specialita. Upraveny 2 vozy. V roce 2013 upraveny na řadu Bdtee286.
Bt 50 54 21-19 Btee285 50 54 21-19 285 Dosazen CZE. Původně brněnská specialita. Upraveno 9 vozů, 6 z nich ale přešlo dál pod kód 287. Do 31. 12. 2008 řada vozu Btee.
Bt 50 54 21-19 Bdtee286 50 54 20-19 286 Zrušení jedné umývárny ve prospěch prostoru pro vlakovou četu. Dosazen CZE. Prostor pro přepravu jízdních kol: upravena nástupní plošina a místo dvou "čtyřek" ze sebou instalováno 8 háků na kola a sklopné sedačky. Původně brněnská specialita. Upraveno 8 vozů, později další 4 vozy.
Bt 50 54 21-19 Bdtee287 50 54 20-19 287 Dosazen CZE. Prostor pro přepravu jízdních kol: upravena nástupní plošina a místo dvou "čtyřek" ze sebou instalováno 8 háků na kola a sklopné sedačky. Původně brněnská specialita. Upraveny 4 vozy a později další 4 vozy.
Bt 50 54 21-19 Bt288 50 54 21-17 288 Změna napájecího napětí elektrického topení z 3000 V na 1500 V. Čtyři vozy pro provoz na trati Tábor - Bechyně.

R23.

Řada vozu:

Bdt252

Číselné označení vozu:

50 54 28-19

Kód řady KOV:

252

Typové označení KOV:

Bdt 252

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, typ 812, topení teplovzdušné, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), část vozu upravena pro přepravu jízdních kol, 52 sedadel, povolená rychlost 120 km/h, podvozek VÚKV - typ 801

Modernizace vozu české výroby (bývalé řady Bt) - prostor pro přepravu jízdních kol (konstrukce pro založení jízdních kol nebo kočárků + úprava nástupní plošiny).

Modernizace: ŽOS České Velenice, Česko Rok modernizace: 2002 Počet modernizovaných vozů: 1 (085)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bt [viz kód 278] / po modernizaci (2002) Bdt252
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 50 54 21-19 [viz kód 278] / po modernizaci (2002) 50 54 28-19

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

-

Obrázek vozu: bdt252 Fotografie vozu: upravovaná část vozu Bt252 50 54 28-19 085-2 v Ostravě 13.6.2002, všechna fota ing. Petr Fiala 13.6.2002: pohled na nástupní plošinu, interiér, detail interiéru, nápisy na voze
Poznámka: naposledy upraveno 2020-10-11

Vůz upraven pro přepravu jízdních kol. Část vozu s 5 fiktivními oddíly ponechána beze změny, v části vozu se šesti fiktivními oddíly ponecháno 12 sedadel. Ve zbylé části se nachází prostor pro přepravu 16 jízdních kol nebo 12 jízdních kol a 4 kočárků. Na straně upravované části odebráno WC a upraven nástupní prostor. Nad zbylými sedadly v této části vozu instalována zrcadla. Ponecháno původní pořadové číslo vozu.

Provoz vozu v letech 2015–2018 (stav 5. 8. 2018):
- v roce 2015 jezdil od 4. 4. do 26. 9. 2015 v úseku Ostrava - Frenštát pod Radhoštěm. Totéž se dělo i v roce 2016, nasazován byl od 2. 4. do 24. 9. 2016. Poslední rok provozu 2017 už přinesl pro tento vůz jen zlomek výkonů, v provozu byl pouze od 1. 4. do 25. 4. 2017, jednalo se rovněž o úsek Ostrava - Frenštát pod Radhoštěm. Naposledy vezl cestující 22. 4. 2017 na vlaku Os 3147. Od té doby byl odstaven, v roce 2018 proběhlo jeho zrušení a 4. 6. 2018 byl vlakem Sv 1300 přepraven do České Třebové, odkud 21. 10. 2019 popojel ve vlaku Sv 11951 do Olomouce na likvidaci. Mezi 3. 1. 2020 - 15. 9. 2020 byl vůz deaktivován.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu a varianty řady Bt

50 54 28-19 085-2

Bt 50 54 21-19 085-9

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2020)

R24.

Řada vozu:

Bdt261

Číselné označení vozu:

50 54 20-19

Kód řady KOV:

261

Typové označení KOV:

Bdt 261

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, typ 812, topení teplovzdušné, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 80+4 sedadel, povolená rychlost 120 km/h, podvozek VÚKV - typ 801

Modernizace vozu české výroby (bývalé řady Bt) - prostor pro přepravu jízdních kol (háky na 8 jízdních kol + úprava nástupní plošiny).

Modernizace: ŽOS České Velenice ? Rok modernizace: 2008 Počet modernizovaných vozů: 1 (234)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bt [viz kód 278] / po modernizaci (2008) Bdt261
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 50 54 21-19 [viz kód 278] / po modernizaci (2008) 50 54 20-19

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

-

Obrázek vozu: bdt261 Fotografie vozu: vůz Bdt261 50 54 20-19 234-4, foto Radim Janovec 13. 5. 2011 v Ostravě hl. n.: nápisy na voze, interiér, nástupní plošina, prostor pro jízdní kola;
Poznámka: naposledy upraveno 2012-12-16

Vůz upraven pro přepravu jízdních kol. Úprava nástupní plošiny, tzn. odstraněno jedno WC. Ponecháno původní pořadové číslo vozu, změna řady vozu probehla k 9. 10. 2008..

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu a varianty řady Bt

50 54 20-19 234-4

Bt 50 54 21-19 234-3

V roce 2012 vůz přešel po úpravě pod kód 262.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2012)

R25.

Řada vozu:

Bdt262

Číselné označení vozu:

50 54 20-19

Kód řady KOV:

262

Typové označení KOV:

Bdt 262

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, typ 812, topení teplovzdušné, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 80+4 sedadel, povolená rychlost 120 km/h, podvozek VÚKV - typ 801

Úprava vozu české výroby (bývalé řady Bt) spočívající ve zrušení jedné umývárny a jejím přebudováním na služební prostor pro vlakové čety, následovaná modernizací - prostor pro přepravu jízdních kol (háky na 8 jízdních kol + úprava nástupní plošiny).

Modernizace: ŽOS České Velenice, Česko; vůz 234: KOS Krnov, Česko Rok modernizace: 2007-2012 Počet modernizovaných vozů: 19 (103, 173, 179, 183-184, 186, 234, 315, 317, 319-323, 478-481, 493)
Vývoj označení řady vozu: před úpravou Bt [viz kód 278] / po úpravě (2004-2005) Bt283 / po modernizaci (2007-2012) Bdt262; vůz 234: před modernizací Bt [kód 278] / po modernizaci (2008) Bdt261 a po úpravě (2012) Bdt262
Vývoj číselného označení vozu: před úpravou 50 54 21-19 [viz kód 278] / po úpravě (2004-2005) 50 54 21-19 / po modernizaci (2007-2012) 50 54 20-19

Provozované vozy v současnosti u ČD: 179, 183-184, 186, 234, 315, 317, 319-323, 478-481, 493

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 17

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Bohumín, Lužná u Rakovníka, Olomouc hl. n.

Obrázek vozu: bdt262 Fotografie vozu: vůz Bdt262 50 54 20-19 179-1: nápisy na voze, prostor pro jízdní kola, pohled do interiéru, výrobní štítek, všechny snímky Ing. René Bali-Jenčík v Ostravě 17. 6. 2010; představek vozu Bdt262 50 54 20-19 179-1, foto Radim Janovec 13. 5. 2011 v Ostravě hl. n.; pohled na vůz Bdt262 50 54 20-19 179-1, foto Vít Nastoupil 10. 3. 2011 v Bohumíně,
Poznámka: naposledy upraveno 2023-12-03

Sedm vozů bylo upraveno v letech 2007-2008. V roce 2011 prošly úpravou další čtyři vozy (186, 478-480) a v roce 2012 dalších 7 vozů (315, 317, 319-320, 322-323, 481). V listopadu 2012 došlo v KOS Krnov k úpravě vozu Bdt261 50 54 20-19 234-4, tedy ve vyhrazení jedné umývárny pro vlakovou četu.

Ke dni 16. 12. 2022 došlo k převedení tří vozů 179, 183 a 317 pod CHV Lužná u Rakovníka. Vůz 103 byl v srpnu 2023 prodán Slezskému železničnímu spolku.

Vozy 320-323 jsou navrženy na zrušení. Vozy 478 a 481 jsou zrušeny.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu a varianty řady Bt

50 54 20-19 103-1

Bt 50 54 21-19 103-0 -> Bt283 50 54 21-19 103-0

50 54 20-19 173-4

Bt 50 54 21-19 173-3 -> Bt283 50 54 21-19 173-3

50 54 20-19 179-1

Bt 50 54 21-19 179-0 -> Bt283 50 54 21-19 179-0

50 54 20-19 183-3

Bt 50 54 21-19 183-2 -> Bt283 50 54 21-19 183-2

50 54 20-19 184-1

Bt 50 54 21-19 184-0 -> Bt283 50 54 21-19 184-0

50 54 20-19 186-6

Bt 50 54 21-19 186-5 -> Bt283 50 54 21-19 186-5

50 54 20-19 234-4

Bt 50 54 21-19 234-3 -> Bdt261 50 54 20-19 234-4

50 54 20-19 315-1

Bt 50 54 21-19 315-0 -> Bt283 50 54 21-19 315-0

50 54 20-19 317-7

Bt 50 54 21-19 317-6 -> Bt283 50 54 21-19 317-6

50 54 20-19 319-3

Bt 50 54 21-19 319-2 -> Bt283 50 54 21-19 319-2

50 54 20-19 320-1

Bt 50 54 21-19 320-0 -> Bt283 50 54 21-19 320-0

50 54 20-19 321-9

Bt 50 54 21-19 321-8 -> Bt283 50 54 21-19 321-8

50 54 20-19 322-7

Bt 50 54 21-19 322-6 -> Bt283 50 54 21-19 322-6

50 54 20-19 323-5

Bt 50 54 21-19 323-4 -> Bt283 50 54 21-19 323-4

50 54 20-19 478-7

Bt 50 54 21-19 478-6 -> Bt283 50 54 21-19 478-6

50 54 20-19 479-5

Bt 50 54 21-19 479-4 -> Bt283 50 54 21-19 479-4

50 54 20-19 480-3

Bt 50 54 21-19 480-2 -> Bt283 50 54 21-19 480-2

50 54 20-19 481-1

Bt 50 54 21-19 481-0 -> Bt283 50 54 21-19 481-0

50 54 20-19 493-6

Bt 50 54 21-19 493-5 -> Bt283 50 54 21-19 493-5

U26.

Řada vozu:

Bt283

Číselné označení vozu:

50 54 21-19

Kód řady KOV:

283

Typové označení KOV:

Bt 283

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, typ 812, topení teplovzdušné, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 88 sedadel, povolená rychlost 120 km/h, podvozek VÚKV - typ 801

Úprava vozu české výroby (bývalé řady Bt) spočívající ve zrušení jedné umývárny a jejím přebudováním na služební prostor pro vlakové čety.

Úprava: ŽOS České Velenice Rok úpravy: 2004-2011 Počet upravených vozů: 137 (058, 062, 079, 103-105, 108, 110, 112-113, 133, 154, 156-157, 172-173, 179, 181, 183-184, 186-187, 189, 191, 193, 197-200, 203-204, 208, 214-215, 220, 222-228, 239, 244, 310-315, 317, 319-324, 327, 329, 331-332, 336, 339-344, 349-350, 352, 360-362, 372-374, 376-380, 382, 384-400, 403-405, 407-408, 439, 461, 477-481, 483-496, 498-500, 506, 509, 516-518, 520-521, 525)
Předchozí označení řady vozu: před úpravou Bt / po úpravě (2004-2009) Bt283
Předchozí číselné označení vozu: 50 54 21-19

Provozované vozy v současnosti u ČD: 374, 380

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 2

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Hradec Králové hl. n.

Obrázek vozu: bt283 Fotografie vozu: pohled na vůz Bt283 50 54 21-19 193-1 v Hrušovanech nad Jevišovkou, foto ing. Alan Butschek 19. 3. 2006, nápisy na voze Bt283 50 54 21-19 193-1 v Hrušovanech nad Jevišovkou, foto ing. Alan Butschek 19. 3. 2006, detail sedačky ve služebním oddíle vozu Bt283 50 54 21-19 222-8 na Os 4151, foto "RIS" 31. 7. 2007, detail stolečku ve služebním oddíle vozu Bt283 50 54 21-19 222-8 na Os 4151, foto "RIS" 31. 7. 2007, interiér vozu Bt283 50 54 21-19 329-1 v Brně hl.  n., foto Filip Novotný 19. 9. 2009; pohled na vůz Bt283 50 54 21-19 495-0 na Sp 1696, foto -ü- 3. 7. 2015 v Chomutově; vůz Bt283 50 54 21-19 486-9: pohled na vůz, nápisy na voze, pohled na vůz z opačné strany, foto -ü-, 20. 9. 2015, Chomutov;
Poznámka: naposledy upraveno 2023-11-19

Vzhledově zvenčí jsou vozy Bt283 od řady Bt rozeznatelné na první pohled doplněním bílého pruhu s nápisem SLUŽEBNÍ ODDÍL nad okno umývárky.

Pravidelné nasazení vozů této řady pomalu klesá, začátkem roku 2015 bylo provozních už jen cca 15 vozů. V roce 2015 také vozy této řady dojezdily s cestujícími v pravidelném provozu. Poslední cestující se ve voze této řady svezli dne 2. 7. 2015 na vlaku Os 3842 z Přerova do Olomouce hl. n. V roce 2016 došlo ke zrušení všech vozů.

Do chomutovského depozitáře NTM Praha byla 18. 6. 2015 převezena souprava určená pro zachování na nostalgické jízdy skládající se ze 4 vozů řady Bt283 239, 310, 311, 312, jednoho vozu řady AB350 a jednoho vozu BDs450. Uvedené 4 vozy nahradily jiné čtyři vozy řady Bt278 (091, 101, 130 a 164), které byly bohužel zničeny vandaly. Vozy 239, 310, 311 a 312 jsou vedeny v KOV pod kódem 045 jako řada Bt045 s číselným označením 55 54 21-24 239-0, 310-9, 311-7 a 312-5, zařazeny jsou pod CHV Lužná u Rakovníka. Pod CHV Lužná u Rakovníka je veden ze dřívějška ještě jeden vůz Bt045 55 54 21-24 368-7. Vozy 311 a 368 někdy mezi 6. 3. 2021 až 1. 4. 2022 přestaly ve stavu CHV Lužná u Rakovníka figurovat.

Zrušené vozy 374 a 380 vedené v domovské stanici Hradec Králové hl. n. byly dne 23. 3. 2023 přepraveny vlakem Sv 98094 z Liberce do Tanvaldu..

R27.

Řada vozu:

Btee284

Číselné označení vozu:

50 54 21-19

Kód řady KOV:

284

Typové označení KOV:

Btee 284

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, typ 812, topení teplovzdušné, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 88 sedadel, povolená rychlost 120 km/h, podvozek VÚKV - typ 801, CZE

Modernizace vozu české výroby (bývalé řady Bt) spočívající v dosazení CZE a ve zrušení jedné umývárny a jejím přebudováním na služební prostor pro vlakové čety.

Modernizace: ŽOS České Velenice Rok modernizace: 2005-2006 Počet modernizovaných vozů: 2 (191 až 192)
Vývoj označení řady vozu: před úpravou Bt [viz kód 278], vůz 191 po úpravě (2004-2005) Bt283 / po modernizaci (2005-2006) Btee284
Vývoj číselného označení vozu: 50 54 21-19

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

-

Obrázek vozu: btee284 Fotografie vozu: fotografie prvního vozu Btee284 50 54 21-19 192-3, foto Bc. René Bali-Jenčík 21. 9. 2007 v Brně hl. n.: pohled na vůz, nápisy na voze, nápisy ve voze, pohled zvenčí na služební oddíl, police v prostoru pro vlakovou četu, sedadlo v prostoru pro vlakovou četu, hmotnost vozu
Poznámka: naposledy upraveno 2013-07-21

Vozy byly od své modernizace provozovány v DKV Brno, dom. st. Brno hl. n. až do jejich předání do DKV Praha 8. a 9. 11. 2011. Z Prahy vozy přešly 21. 1. 2013 pod DKV Olomouc, dom. st. Ostrava hl. n. a hned poté byly odeslány do KOS Krnovna úpravu, po které přešly pod kód 286.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí čísla vozu

50 54 21-19 191-5

(Bt) 50 54 21-19 191-5 -> Bt283 50 54 21-19 191-5

50 54 21-19 192-3

(Bt) 50 54 21-19 192-3

V roce 2013 vozy přešly po úpravě pod kód 286.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2013)

R28.

Řada vozu:

Btee285

Číselné označení vozu:

50 54 21-19

Kód řady KOV:

285

Typové označení KOV:

Btee

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, typ 812, topení teplovzdušné, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 88 sedadel, povolená rychlost 120 km/h, podvozek VÚKV - typ 801, CZE

Modernizace vozu české výroby (bývalé řady Bt) spočívající v dosazení CZE.

Modernizace: ŽOS České Velenice Rok modernizace: 2005-2007 Počet modernizovaných vozů: 9 (325, 338, 345, 353, 355, 357-358, 363-364)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bt [viz kód 278] / po modernizaci (2005-2007) Btee / 2009 Btee285
Vývoj číselného označení vozu: 50 54 21-19

Provozované vozy v současnosti u ČD: 345, 353, 364

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 3

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Bohumín

Obrázek vozu: btee285 Fotografie vozu: nápisy na voze Btee 50 54 21-19 357-2 ve Žďáru nad Sázavou, foto Alan Butschek 20. 7. 2006, pohled na vůz Btee285 50 54 21-19 353-1, foto Vít Nastoupil 4. 7. 2011 v Havlíčkově Brodě,
Poznámka: naposledy upraveno 2022-11-06

Vozy byly od své modernizace provozovány v DKV Brno až do jejich předání do DKV Praha 10. 12. 2011. Vozy následně přešly 20. 11. 2012 do DKV Olomouc, dom. st. Ostrava hl. n. a v prosinci 2013 do dom. st. Bohumín.

V roce 2022 došlo k navržení všech tří vozů na zrušení.

Provoz vozů v letech 2020–2022 (stav 22. 10. 2022):
- 345 ... vůz byl nasazován docela často, ponejvíce na relaci Nezamyslice - Olomouc - Kouty nad Desnou. Posledním výkonem s cestujícími byl odvoz vozu do Bohumína na Os 3303 z Přerova do Bohumína dne 15. 3. 2022;

- 353 ... provoz vozu byl velmi podobný jako u vozu 345, jezdil často na relaci Nezamyslice - Olomouc - Kouty nad Desnou. Cestující vezl naposledy 16. 3. 2022 z Návsí do Přerova na Os 3302;
- 364 ... nasazování tohoto vozu bylo podobné jako u předchozích dvou vozů, poměrně často vyjížděl, a to zejména na relaci Nezamyslice - Olomouc - Kouty nad Desnou. Vůz byl "poprázdnu" přepraven 5. 1. 2022 z Přerova do Bohumína a nasazen už byl jen 17. 3. - 23. 3. 2022 v okolí Ostravy, cestující se v něm vezli naposledy 23. 3. 2022 z Frýdlantu nad Ostravicí do Ostravy hl. n. na Os 3109.

Provoz vozů s cestujícími se dne 23. 3. 2022 uzavřel.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu
Btee 50 54 21-19 345-7 (Bt) 50 54 21-19 345-7
Btee 50 54 21-19 353-1 (Bt) 50 54 21-19 353-1

Btee 50 54 21-19 364-8

(Bt) 50 54 21-19 364-8

Část vozů se podrobila další úpravě a přešla pod kód 287, a to v letech 2008 (325), 2012 (338, 357, 363) a 2013 (355). V roce 2013 přešel jeden vůz (358) pod kód 286.

R29.

Řada vozu:

Bdtee286

Číselné označení vozu:

50 54 20-19

Kód řady KOV:

286

Typové označení KOV:

Bdtee 286

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, typ 812, topení teplovzdušné, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 80+4 sedadel, povolená rychlost 120 km/h, podvozek VÚKV - typ 801, CZE

Úprava vozu české výroby (bývalé řady Bt) spočívající ve zrušení jedné umývárny a jejím přebudováním na služební prostor pro vlakové čety, následovaná modernizací - dosazení CZE a vytvoření prostoru pro přepravu jízdních kol (háky na 8 jízdních kol + úprava nástupní plošiny).

Modernizace: ŽOS České Velenice (2007-2008), KOS Krnov (2013) Rok modernizace: 2007-2008, 2013 Počet modernizovaných vozů: 12 (187, 191-192, 222, 324, 339, 344, 350-351, 358, 360, 362)
Vývoj označení řady vozu: před úpravou Bt [viz kód 278] / po úpravě (2004-2008) Bt283 / po modernizaci (2007-2008) Bdtee286; vozy 191 a 192: po úpravě (2004-2005) Bt283 (jen vůz 191) / po modernizaci (2005-2006) Btee284 / po úpravě (2013) Bdtee286; vůz 351: po modernizaci (2007-2008) Bdtee287 / po úpravě (2013) Bdtee286; vůz 358: po modernizaci (2005-2007) Btee285 / po úpravě (2013) Bdtee286
Vývoj číselného označení vozu: před úpravou 50 54 21-19 [viz kód 278] / po úpravě (2004-2008) 50 54 21-19 / po modernizaci (2007-2008, 2013) 50 54 20-19

Provozované vozy v současnosti u ČD: 187, 191-192, 222, 324, 339, 344, 350-351, 358, 360, 362

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 12

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Bohumín, Olomouc hl. n., Ostrava hl. n.

Obrázek vozu: bdtee286 Fotografie vozu: fotografie prvního vozu Bdtee286 50 54 20-19 350-8 po dodání do Brna, foto Bc. René Bali-Jenčík 20. 7.2007 v Brně hl. n.: nápisy na voze, piktogram na bočnici vozu a označení služebního prostoru pro vlakovou četu, pohled na prostor na jízdní kola z nástupní plošiny a ze vnitřku, detail úpravy na nástupní plošině; pohled na vůz Bdtee286 50 54 20-19 339-1, foto Vít Nastoupil 13. 5. 2011 v Havlíčkově Brodě,
Poznámka: naposledy upraveno 2023-12-03

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí čísla vozu

Bdtee286 50 54 20-19 187-4

(Bt) 50 54 21-19 187-3 --> Bt283 50 54 21-19 187-3

Bdtee286 50 54 20-19 191-6

(Bt) 50 54 21-19 191-5 --> Bt283 50 54 21-19 191-5 --> Btee284 50 54 21-19 191-5

Bdtee286 50 54 20-19 192-4

(Bt) 50 54 21-19 192-3 --> Btee284 50 54 21-19 192-3

Bdtee286 50 54 20-19 222-9

(Bt) 50 54 21-19 222-8 --> Bt283 50 54 21-19 222-8

Bdtee286 50 54 20-19 324-3

(Bt) 50 54 21-19 324-2 --> Bt283 50 54 21-19 324-2

Bdtee286 50 54 20-19 339-1

(Bt) 50 54 21-19 339-0 --> Bt283 50 54 21-19 339-0

Bdtee286 50 54 20-19 344-1

(Bt) 50 54 21-19 344-0 --> Bt283 50 54 21-19 344-0

Bdtee286 50 54 20-19 350-8

(Bt) 50 54 21-19 350-7 --> Bt283 50 54 21-19 350-7

Bdtee286 50 54 20-19 351-6

(Bt) 50 54 21-19 351-5 --> Bdtee287 50 54 20-19 351-6

Bdtee286 50 54 20-19 358-1

(Bt) 50 54 21-19 358-0 --> Btee285 50 54 21-19 358-0

Bdtee286 50 54 20-19 360-7

(Bt) 50 54 21-19 360-6 --> Bt283 50 54 21-19 360-6

Bdtee286 50 54 20-19 362-3

(Bt) 50 54 21-19 362-2 --> Bt283 50 54 21-19 362-2

První vůz se v Brně objevil v červenci 2007. Jeho první pravidelné nasazení v provozu bylo od 18. 7. 2007 na oběhu Bo 1727 By // 1722 Bo (v neděli 1727 / 4309) jako vůz č. 4. Vozy se v DKV Brno udržely do roku 2012; mezi 14. 11. až 18. 12. 2012 přešly pod DKV Olomouc do dom. st. Ostrava hl. n.
V roce 2013 se k 8vozové flotile vozů této řady připojily ještě vozy 191 a 192, které do té doby jezdily jako řada Btee284, vůz 351 působící coby řady Bdtee287 a konečně vůz 358 provozovaný jako řada Btee285.
Vůz 192 odjel z KOS Krnov 8. 4. 2013 a od 21. 4. 2013 je v pravidelném provozu, vůz 191 jej následoval z Krnova 20. 4. 2013 a 1. 5. 2013 byl nasazen do pravidelného provozu. Vůz 351 odjel do Krnova 23. 1. 2013, tam si pobyl do 21. 3. 2013 a od 29. 4. 2013 jezdí s cestujícími. Vůz 358 dojezdil jako řada Btee285 dne 27. 4. 2013, od 22. 5. do 2. 7. 2013 se nacházel v Krnově a od 7. 7. 2013 jezdí s cestujícími.

Jak je zřejmé z detailu nápisů na voze, má mít 80 sedadel. Nejedná se však o přesný údaj, neboť prostor na jízdní kola je sice na úkor dvou "čtyřek", avšak po úpravě se zde nachází 4 sklopné sedačky, které by se do celkového počtu počítat měly. Vůz má tedy celkem 84 sedadel, z toho 4 sklopná.

Vozy 344 a 350 jsou navrženy na zrušení. Vůz 192 je zrušen..

R30.

Řada vozu:

Bdtee287

Číselné označení vozu:

50 54 20-19

Kód řady KOV:

287

Typové označení KOV:

Bdtee 287

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, typ 812, topení teplovzdušné, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 80+4 sedadel, povolená rychlost 120 km/h, podvozek VÚKV - typ 801, CZE

Modernizace vozu české výroby (bývalé řady Bt) spočívající v dosazení CZE a vytvoření prostoru pro přepravu jízdních kol (háky na 8 jízdních kol + úprava nástupní plošiny).

Modernizace: ŽOS České Velenice (2007-2008), ? (2012), KOS Krnov (2013) Rok modernizace: 2007-2008, 2012-2013 Počet modernizovaných vozů: 8 (206, 325, 338, 351, 355, 357, 363, 370)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bt [viz kód 278] / vůz 325 po 1. modernizaci (dosazení CZE, 2006-2007) Btee [kód 285], vozy 338, 355, 357, 363 dále Btee285 [kód 285] / po modernizaci (2007-2008, 2012-2013) Bdtee287
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 50 54 21-19 [viz kód 278] / vozy 325, 338, 355, 357, 363 po 1. modernizaci (dosazení CZE, 2006-2007) 50 54 21-19 / po modernizaci (2007-2008, 2012-2013) 50 54 20-19

Provozované vozy v současnosti u ČD: 206, 325, 338, 355, 357, 363, 370

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 7

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Ostrava hl. n.

Obrázek vozu: bdtee287 Fotografie vozu: fotografie jednoho z prvních dvou vozů Bdtee287, 50 54 20-19 206-2 po dodání do Brna, foto Bc. René Bali-Jenčík 14. 9. 2007 na odstavném nádraží ŽST Brno hl. n.: pohled na vůz, nápisy na voze, nápisy ve voze, část oddílu pro cestující upravená pro přepravu spoluzavazadel, detail sklopných sedaček v prostoru pro přepravu spoluzavazadel, prostor přilehlého představku, výbava vozu pro přepravu jízdních kol, jednotky SI v praxi
Poznámka: naposledy upraveno 2023-11-19

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí čísla vozu

Bdtee287 50 54 20-19 206-2

(Bt) 50 54 21-19 206-1

Bdtee287 50 54 20-19 325-0

(Bt) 50 54 21-19 325-9 --> Btee 50 54 21-19 325-9

Bdtee287 50 54 20-19 338-3

(Bt) 50 54 21-19 338-2 --> Btee285 50 54 21-19 338-2

Bdtee287 50 54 20-19 355-7

(Bt) 50 54 21-19 355-6 --> Btee285 50 54 21-19 355-6

Bdtee287 50 54 20-19 357-3

(Bt) 50 54 21-19 357-2 --> Btee285 50 54 21-19 357-2

Bdtee287 50 54 20-19 363-1

(Bt) 50 54 21-19 363-0 --> Btee285 50 54 21-19 363-0

Bdtee287 50 54 20-19 370-6

(Bt) 50 54 21-19 370-5

První dva vozy se v Brně objevily počátkem září 2007. Jejich první pravidelné nasazení v provozu bylo od 11. 9. 2007 na obězích Bo 4142 Ns / 4147, druhý alternoval v oběhu Bo 1727 By // 1722 Bo ( v neděli 1727 / 4309) jako vůz č. 4 s vozem Bdtee286. V Brně byly provozovány celkem 4 vozy, od 8. do 15. 11. 2011 byly vozy převedeny do DKV Praha.

V Praze pak k 18. 10. 2012 přibyly další tři vozy upravené z vozů řady Btee285. Tady se však moc dlouho neohřály, od 10. 12. 2012 do 3. 1. 2013 postupně přešly pod DKV Olomouc, dom. st. Ostrava hl. n. V roce 2013 do této řady přibyl vůz Btee285 355.

Jak je zřejmé z detailu nápisů na voze, má mít 80 sedadel. Nejedná se však o přesný údaj, neboť prostor na jízdní kola je sice na úkor dvou "čtyřek", avšak po úpravě se zde nachází 4 sklopné sedačky, které by se do celkového počtu počítat měly. Vůz má tedy celkem 84 sedadel, z toho 4 sklopná.

V roce 2023 došlo k ukončení provozu vozů této řady..

Provoz vozů v letech 2022–2023 (stav 19. 11. 2023):
- 206 ... vůz jezdil pravidelně, nejvíce mezi Ostravou a Frýdlantem nad Ostravicí, cestující vezl naposledy 14. 10. 2022 na vlaku Os 3172 z Ostravy do Frýdku-Místku a na Sv 10811 se tentýž den vrátil do Bohumína;

- 325 ... provoz vozu byl velmi podobný jako u vozu 206, cestující vezl naposledy 13. 1. 2023 z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm města vlakem Os 3130, načež se na vlaku Sv 28939 vrátil do Bohumína;
- 338 ... vůz jezdil na Ostravsku pravidelně do června 2022, od 12. 8. do 29. 8. 2022 působil na Olomoucku, načež se opět vrátl do Ostravy, k závěru svého provozu jezdil nejvíc směrem na Jablunkov, cestující se v něm naposledy svezli 25. 12. 2022 ze Suchdolu nad Odrou do Ostravy vlakem Os 3327;
- 355 ... tento vůz jezdil ponejvíce z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm, v obdobích 15. 1. - 29. 1., 20. 3. - 31. 3. a 25. 6. - 5. 7. 2022 působil na Olomoucku; cestující vezl neposledy 27. 1. 2023 z Návsí do Ostravy vlakem Sp 1608 s pokračováním bez cestujících Sv 1608 do Bohumína;
- 357 ... pravidelně byl tento vůz nasazovaný převážně z Ostravy do Frenšátu pod Radhoštěm, s cestujícími jel naposledy 13. 12. 2022 na Os 2946 z Mostů u Jablunkova do Ostravy;
- 363 ... vůz jezdil pravidelně na Ostravsku, od 20. 3. do 28. 3. 2022 se vyskytoval na Olomoucku, cestující vezl naposledy 20. 12. 2022 vlakem Os 3437 z Opavy do Ostravy, načež pokračoval vlakem Sv 3437 do Bohumína;
- 370 ... tento vůz jezdil pravidelně na Ostravsku do září 2022, cestující vezl neposledy 12. 9. 2022 z Návsí do Ostravy vlakem Sp 1608 s pokračováním bez cestujících Sv 1608 do Bohumína.

Provoz vozů s cestujícími se dne 27. 1. 2023 uzavřel.

Vozy 338, 355, 357, 363 a 370 jsou navrženy na zrušení. Vozy 206 a 325 jsou zrušeny.

Vůz 351 přešel v roce 2013 pod kód 286.

U31.

Řada vozu:

Bt288

Číselné označení vozu:

50 54 21-17

Kód řady KOV:

288

Typové označení KOV:

Bt 288

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, typ 812, topení teplovzdušné, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 88 sedadel, povolená rychlost 120 km/h, podvozek VÚKV - typ 801

Úprava vozů české výroby (bývalé řady Bt) spočívá ve změně napájení elektrického topení z 3000 V na 1500 V z důvodu provozu na trati Tábor - Bechyně. Jeden vůz má rovněž provedenou předchozí úpravu - zrušení jedné umývárny a jejím přebudováním na služební prostor pro vlakové čety

Úprava: ŽOS České Velenice Rok úpravy: 2008 Počet upravených vozů: 4 (001 až 004)
Vývoj označení řady vozu: před úpravou Bt [viz kód 278] / vůz 215 po 1. úpravě (prostor pro vlakovou četu, 2004-2006) Bt283 / po úpravě (2008) Bt288
Vývoj číselného označení vozu: před úpravou 50 54 21-19 [viz kód 278] / vůz 215 po 1. úpravě (prostor pro vlakovou četu, 2004-2006) 50 54 21-19 / po úpravě (2008) 50 54 21-17

Provozované vozy v současnosti u ČD: 003

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 1

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Lužná u Rakovníka

Obrázek vozu: bt288 Fotografie vozu: pohled na vůz Bt288 50 54 21-17 003-4, foto -ü-, 9. 8. 2015, Tábor;
Poznámka: naposledy upraveno 2023-11-19

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí čísla vozu

Bt288 50 54 21-17 001-8

(Bt) 50 54 21-19 215-2 --> Bt283 50 54 21-19 215-2

Bt288 50 54 21-17 002-6

(Bt) 50 54 21-19 216-0

Bt288 50 54 21-17 003-4

(Bt) 50 54 21-19 217-8

Bt288 50 54 21-17 004-2

(Bt) 50 54 21-19 219-4

Po opuštění pravidelné elektrické vozby na trati Tábor - Bechyně tyto čtyři vozy pozbyly upotřebení, k 6. 9. 2012 byly z domovské stanice České Budějovice převedeny do Plzně hl. n. Přesun vozů byl proveden 17. 8. 2012 z Tábora do Českých Budějovic (v čele vlaku lokomotiva 210.026) jako Sv 1. nsl 8207 s pokračováním dne 19. 8. 2012 do Plzně jako Sv 1. nsl 922, vozy táhl "kocour" 742.276. Mezi 13. 2. 2014 a 7. 8. 2014 byly vozy 001, 002 a 004 navrženy na zrušení, mezi 8. 8. 2014 a 3. 2. 2015 byly zrušeny. K deaktivaci těchto 3 vozů z KOV došlo v období 17. 2. - 2. 9. 2016.

Jako jediný provozní vůz z původní čtveřice zůstal vůz 003.
V prosinci 2013 se podíval do Bechyně při akci Mikulášský vlak. Nejprve vyjel 30. 11. 2013 zamčený na konci R 923 z Plzně do Českých Budějovic a odtud 3. 12. 2013 do Tábora na Os 8208. Dne 7. 12. 2013 byl vypraven z Tábora do Bechyně a zpět Zvl Os 38182/38183 ve složení 113.003 + 80 54 89-00 383-2 (ex Calm 4-7107) + 80 54 89-00 284-2 (ex Calm 4-7109) + Bt288 50 54 21-17 003-4.
Další výkon tohoto vozu proběhl 6. 12. 2014 z Tábora do Bechyně na vlacích Os 38158 / 38159 ve složení 100.001 + 55 54 85-07 001-8 (ex Calm 4-7109) +
80 54 89-00 383-2* (ex Calm 4-7107) + Bt288 50 54 21-17 003-4 (* správně už ale mělo být zapsáno 55 54 82-07 001-1).
Pak byl opět rok "klid" a 5. 12. 2015 se vše opakovalo stejně, jen vlaky měly číslo Os 11100 / 11101 a totéž proběhlo i 3. 12. 2016.
V roce 2017 se vůz projel dvakrát. Poprvé 29. 7. 2017 na Os 28406/28409 a podruhé "tradičně" 9. 12. 2017 na vlacích Os 11954/11955, v obou případech se jednalo o trať Tábor - Bechyně.
O rok později byl vůz nasazen 1. 12. 2018 z Tábora do Bechyně na Os 11990/11991. V roce 2019 vyjel na trať Tábor - Bechyně již v létě, a to 27. 7. a 28. 7. 2019 na vlacích Os 28406/24809 a pak na "Mikuláše" dne 7. 12. 2019 z Tábora do Bechyně na Os 11956/11957 a dále 7. 12. 2019 z Tábora do Bechyně a zpět na Os 11956/11957.

Ke dni 25. 1. 2023 byl vůz 003 převeden pod CHV Lužná u Rakovníka.

 

Rekonstruované nebo upravované vozy řady Bdt279

Přehled úprav a rekonstrukcí vozů řady Bdt279:

Původní označení Nové označení KOV Popis úprav Poznámka
Bdt279 50 54 21-08 Bdtee276 50 54 20-46 276 Modernizace 26 vozů v KOS Krnov. Modernizace proběhla v roce 2014.
Bdt279 50 54 21-08 Btee289 50 54 21-08 289 Dosazen CZE. Přivítám informace o provedených úpravách, fotografie rád zveřejním! Českobudějovické a děčínské vozy. V letech 2008-2009 upraveno 9 vozů, dva jsou rekonstruované na řídicí vozy řady Bfhpvee295.
Bdt279 50 54 21-08 Bfhpvee295 50 54 80-30 295 Rekonstrukce 34 vozů na řídicí vozy, více zde. Rekonstrukce proběhla v letech 2011-2013.
Bdt279 50 54 21-08 ABpee347 61 54 30-30 347 Rekonstrukce 15 vozů v PESA Bydgoszcz, více zde. Rekonstrukce proběhla v roce 2014.

R32.

Řada vozu:

Btee289

Číselné označení vozu:

50 54 21-08

Kód řady KOV:

289

Typové označení KOV:

Btee 289

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, typ 8-418.0, topení teplovzdušné, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 88 sedadel, povolená rychlost 120 km/h, podvozek GP 200, střecha bez prolisů

Modernizace vozů české výroby (bývalé řady Bdt279) spočívající v dosazení CZE a .....?? (doplnit popis)

Modernizace: ŽOS České Velenice ? Rok modernizace: 2008-2009 Počet modernizovaných vozů: 9 (053, 056-057, 059, 088, 132, 135, 188, 193)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bdt279 [viz kód 279] / po modernizaci (2008-2009) Btee289
Vývoj číselného označení vozu: 50 54 21-08

Provozované vozy v současnosti u ČD: 053, 056, 059, 135, 188, 193

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 6

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Plzeň hl. n.

Obrázek vozu: btee289 Fotografie vozu: nápisy na voze Btee289 50 54 21-08 193-4 na Sp 1762 v Lipně nad Vltavou, foto Martin Jarath 1. 2. 2009, pohled na vůz Btee289 50 54 21-08 193-4 na Sp 1762 v Lipně nad Vltavou, foto Martin Jarath 1. 2. 2009
Poznámka: naposledy upraveno 2021-11-06

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu

50 54 21-08 053-0

Bdt279 50 54 21-08 053-0

50 54 21-08 056-3

Bdt279 50 54 21-08 056-3

50 54 21-08 059-7

Bdt279 50 54 21-08 059-7

50 54 21-08 132-2

Bdt279 50 54 21-08 132-2, mezi 27. 6. - 30. 10. 2018: zrušen, mezi 2. 4. - 11. 9. 2022: deaktivován

50 54 21-08 135-5

Bdt279 50 54 21-08 135-5

50 54 21-08 188-4

Bdt279 50 54 21-08 188-4

50 54 21-08 193-4

Bdt279 50 54 21-08 193-4

Vozy 057 a 088 prošly rekonstrukcí na řídicí vozy a přešly pod kód 295.

R33.

Řada vozu:

Bdtee276

Číselné označení vozu:

50 54 20-46

Kód řady KOV:

276

Typové označení KOV:

Bdtee 276

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, typ 8-418.0, topení teplovzdušné, 10 fiktivních oddílů, 80 sedadel + 4 sklopná sedadla, 5 háků na jízdní kola, zásuvky 230 V, povolená rychlost 140 km/h, podvozek GP 200

Modernizace vozů české výroby (bývalé řady Bdt279) spočívající v úpravě interiéru, dosazení CZE, zvýšení povolené rychlosti, ...

Modernizace: KOS Krnov Rok modernizace: 2014 Počet modernizovaných vozů: 26 (001-026)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací Bdt279 [viz kód 279] / po modernizaci (2014) Bdtee276
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací 50 54 21-08 / po modernizaci (2014) 50 54 20-46

Provozované vozy v současnosti u ČD: 001-026

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 26

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

Brno hl. n., Plzeň hl. n.

Obrázek vozu: bdtee276 Fotografie vozu: vůz Bdtee276 50 54 20-46 001-4, všechny fotografie Alan Butschek, 29. 8. 2014, DKV Brno - PJ Horní Heršpice: označení vozu, nápisy na voze, další nápisy na voze a ještě další nápisy na voze, nápisy na voze u nástupních dveří, vyznačení zkušebního provozu, nálepka, výrobní štítek, podvozek, výrobní čísla na podvozku (podvozky pochází z jiného vozu než skříň vozu), přestavovač brzdy, uzavírací kohout brzdy, signalizace brzdy vozu, jednotka BTAS elektropneumatické brzdy, schůdky, schůdky ještě jednou, sedadla, schránky na rezervační lístečky, umístění zásuvky 230 V, stěna dělící vůz na dva velkoprostorové oddíly, označení umístění záchranného prostředku + kladívko na lanku, umístění záchranného prostředku, krabice se záchranným prostředkem (ukotvené lano na prohození rozbitým oknem při nehodě), záchranná brzda + termostat v oddíle, WC, označení vozu na nástupní plošině, háky na kola, naproti nim sklopná sedadla, rozvodná skříň - vrch, prostředek, spodek;
Poznámka: naposledy upraveno 2022-04-18

V dubnu 2013 získala společnost KOS Krnov zakázku na modernizaci 26 vozů řady Bdt279. V rámci modernizace došlo k úpravě interiéru vozu, dosazení CZE, vozy mají předsuvné dveře, přemostění záchranné brzdy, zásuvky 230 V a také se zvýšila povolená rychlost na 140 km/h. Koncem dubna 2014 probíhaly zkoušky vozu 001 na Zkušebním centru VUZ Velim. Vůz 001 byl přepraven z Pars Nova Šumperk do DKV Brno dne 28. 8. 2014 vlakem Sp 1638. Následujícího dne se uskutečnila prezentace vozu výrobcem v PJ Horní Heršpice. Vůz 002 dojel ze Šumperka do Brna 29. 8. 2014 opět vlakem Sp 1638. S cestujícími vozy vyjely 19. 9. 2014 (vůz 002 na vlaku R 809) a 21. 9. 2014 (vůz 001 na vlaku R 805). V polovině listopadu 2014 odjely zpět do Krnova. V noci z 11. 12. na 12. 12. 2014 vyrazil z Krnova do Brna-Maloměřic přes Ostravu-Svinov špalír všech 15 brněnských vozů 001–015. O dopravu Sv 101121 / 100820 / 104152 se postaraly lokomotivy 742.367 a 362.123 (přepřah v Opavě východě). Všech 15 vozů je počínaje 14. 12. 2014 nasazováno do provozu na R a Sp relace Brno - Břeclav - Hodonín - Olomouc.
Téhož dne - 11. 12. 2014 - vyjel z Krnova i konvoj 9 vozů (016–024) určených do DKV Plzeň tažený "bardotkou" 749.107 jako Sv 101122/11050/11064. Počínaje 14. 12. 2014 vozy vyrazily do provozu s cestujícími. Vůz 026 opustil Krnov 22. 12. 2014, vůz 025 o den později. Dne 24. 12. 2014 pokračovaly z Olomouce do Prahy na R 892, o den později na EC 356 do Plzně.

Vozy byly do KOV zaneseny 20. 8. 2014 (vozy 001 a 002) a zbývajících 24 vozů v období 3. 12. - 12. 12. 2014.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Předchozí číslo vozu

50 54 20-46 001-4

Bdt279 50 54 21-08 149-6 (v. č. 1987/90594); pozn.: podvozky z vozu Bdt279 50 54 21-08 181-9 (v. č. 1987/90991)

50 54 20-46 002-2

Bdt279 50 54 21-08 021-7 (v. č. 1986/90466)

50 54 20-46 003-0

Bdt279 50 54 21-08 181-9 (v. č. 1987/90991)

50 54 20-46 004-8

Bdt279 50 54 21-08 031-6 (v. č. 1986/90476)

50 54 20-46 005-5

Bdt279 50 54 21-08 029-0 (v. č. 1986/90474)

50 54 20-46 006-3

Bdt279 50 54 21-08 028-2 (v. č. 1986/90473)

50 54 20-46 007-1

Bdt279 50 54 21-08 020-9 (v. č. 1986/90465)

50 54 20-46 008-9

Bdt279 50 54 21-08 026-6 (v. č. 1986/90471)

50 54 20-46 009-7

Bdt279 50 54 21-08 159-5 (v. č. 1987/90604)

50 54 20-46 010-5

Bdt279 50 54 21-08 167-8 (v. č. 1987/90612)

50 54 20-46 011-3

Bdt279 50 54 21-08 050-6 (v. č. 1986/90495)

50 54 20-46 012-1

Bdt279 50 54 21-08 139-7 (v. č. 1987/90584)

50 54 20-46 013-9

Bdt279 50 54 21-08 166-0 (v. č. 1987/90611)

50 54 20-46 014-7

Bdt279 50 54 21-08 036-5 (v. č. 1986/90481)

50 54 20-46 015-4

Bdt279 50 54 21-08 040-7 (v. č. 1986/90485)

50 54 20-46 016-2

Bdt279 50 54 21-08 138-9 (v. č. 1987/90583)

50 54 20-46 017-0

Bdt279 50 54 21-08 027-4 (v. č. 1986/90472)

50 54 20-46 018-8

Bdt279 50 54 21-08 144-7 (v. č. 1987/90589)

50 54 20-46 019-6

Bdt279 50 54 21-08 019-1 (v. č. 1986/90464)

50 54 20-46 020-4

Bdt279 50 54 21-08 041-5 (v. č. 1986/90486)

50 54 20-46 021-2

Bdt279 50 54 21-08 023-3 (v. č. 1986/90468)

50 54 20-46 022-0

Bdt279 50 54 21-08 043-1 (v. č. 1986/90488)

50 54 20-46 023-8

Bdt279 50 54 21-08 153-8 (v. č. 1987/90598)

50 54 20-46 024-6

Bdt279 50 54 21-08 129-8 (v. č. 1987/90574)

50 54 20-46 025-3

Bdt279 50 54 21-08 044-9 (v. č. 1986/90489)

50 54 20-46 026-1

Bdt279 50 54 21-08 145-4 (v. č. 1987/90590)

 

Vozy upravené pro zvláštní účely

Z34.

Řada vozu:

Byk

Číselné označení vozu:

60 54 20-0X

Kód řady KOV:

660

Typové označení KOV:

Byk (VOJ)

Charakteristika vozu: původně: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, topení parní nízkotlaké a elektrické odporové, 9 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 72 sedadel, povolená rychlost 120 km/h, podvozek se jhy (pensylvánský), široké nástupní plošiny - celkem 8 dveří, odtud vžitý název "osmidveřák"; jedná se o I. a II. sérii známých vozů řady Cai, po zrušení 3. třídy přeznačených na řadu Bai. Výrobce vagónka TATRA Smíchov, vozy byly vyráběny v letech 1952 - 1958.
Informativní tabulka s přehledem výroby vozů řady Bai ve vagónce TATRA Smíchov:
Série Rok výroby Typ vozu Řada vozu
do r. 1955
Řada vozu
od r. 1956
Řada vozu
od r. 1983
Původní číselný interval Číselný interval od r. 1968 Ks Poznámka
I. 1952-1954* 63Cai Bai By 4-3000 až 4-3547 50 54 20-22 000 až 526 548 osmidveřák
II. 1955-1956 510Cai Bai By 4-3548 až 4-3599 50 54 20-22 527 až 576 52 osmidveřák
II. 1955-1956 510Cai Bai By 4-3640 až 4-3688 50 54 20-11 000 až 028 49 osmidveřák
II. 1957-1958 510- Bai By 4-3689 až 4-4109 50 54 20-11 029 až 457 421 osmidveřák
II. 1955-1957 510- Bai By 51425 až 51432 50 54 29-22 000 až 005 8 osmidveřák**
III. 1960 Bai Bai 51433 a 51434 50 54 29-22 006 2 **
III. 1960 - Bai Bp 4-4110 až 4-4422 50 54 20-11 458 až 768 313  
III. 1960-1961 - Bai Bp 4-4423 až 4-4440 50 54 20-11 769 až 786 18  
III. 1961 - Bai Bp 4-4441 až 4-4655 50 54 20-11 787 až 999 215  
III. 1961 - Bai Bp 4-4656 až 4-4769 50 54 20-12 000 až 112 114  
III. 1962 - Bai Bp 4-4770 až 4-4995 50 54 20-12 113 až 336 226  

Za označením Bai, By, Bp se v případě dosazení kamen na tuhá paliva doplňovalo "-k". U vozů By nebo By-k se po roce 1983 někdy rovněž uvádělo Byz, Byz-k, což znamenalo, že vůz má odebrané elektrické topení. * případně uváděný rok výroby 1956 je pravděpodobně dán dodatečnou instalací elektrického topení, vozy však byly předtím z výroby v provozu
** jedná se o vozy vyrobené pro NHKG (Nová huť Klementa Gottwalda) v Ostravě. Vozy číslo 51425 a 51426 byly dodány v roce 1955, vozy 51427 až 51432 v roce 1957 a vozy 51433 a 51434 v roce 1960. Sedm vozů přešlo v letech 1964-1966 k ČSD a byly přeznačeny na 4-1426 až 4-1428, 4-1430 až 4-1432 a 4-1434. Zbývající vozy 51425, 51429 a 51433 zůstaly u NHKG. Posledně jmenovaný vůz se dočkal přestavby na pojízdné rentgenové zdravotní středisko. Za údaje děkuji panu Ivo Mahelovi.

Úprava bývalých vozů 2. třídy české výroby Bai (I. + II. série) na vozy pro zvláštní účely.

Úprava: ŽOS ? Rok úpravy: ? Počet upravených vozů: ? (xxx až xxx)
Předchozí označení řady vozu: před úpravou Bai, By, Byz (podle období kdy byl upraven); po úpravě Bai-k, By-k, Byz-k
Předchozí číselné označení vozu: před úpravou připadaly do úvahy intervaly 20-22, 20-11, 29-22

Provozované vozy v současnosti u ČD:
20-02: -
20-03: -
20-04: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

xxx

Obrázek vozu: Fotografie vozu: celkový pohled na vůz By-k 60 54 20-02 294 v Náměšti nad Oslavou, detail na jeho vstupní dveře a označení vozu, všechna fota ing. Petr Fiala květen 1998, interiér vozu Byz-k 60 54 20-02 282-0, pohled na WC téhož vozu a detail kamen na tuhá paliva ve voze Byz-k, všechna fota ing. Petr Fiala 30.1.2002 

Poznámka: naposledy upraveno 2014-12-07

Úprava vozů spočívá v dosazení kamen na tuhá paliva.

Systém číslování: vozy jsou přeznačeny na interval 60 54 20-0X, kde X znamená příslušnost vozu k obvodu býv. ČSD:
1 ... obvod bývalé Východní dráhy (20-01)
2 ... obvod bývalé Střední dráhy (20-02)
3 ... obvod bývalé Severozápadní dráhy (20-03)
4 ... obvod bývalé Jihozápadní dráhy (20-04)
U některých vozů je po jejich úpravě doloženo další přeznačování v rámci intervalu 20-01 až 20-04.

Po vzniku ČD Cargo, a. s., přešly vozy k této společnosti a v KOV nebyly vedeny. V roce 2009 či 2010 se vozy režimu 60 vrátily zpět do KOV, ale již bez řady vedené pod kódem 660. Poslední vůz 60 54 20-04 314-9 byl pravděpodobně v letech 2007-2009 zrušen.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Původní vůz

60 54 20-02 282-0

Bai 50 54 20-11 094-0 <- Bai 4-3734 (II. série, 1957)

60 54 20-02 291-0

Bai 50 54 20-22 415-4 <- Bai 4-3432 (I. série, 1953)

60 54 20-02 305-9

Bai 50 54 20-22 344-6 <- Bai 4-3358 (I. série, 1953)

60 54 20-03 070-8

Bai 50 54 20-11 269-8 <- Bai 4-3913 (II. série, 1957/148875)

60 54 20-03 074-0

Bai 50 54 20-11 426-4 <- Bai 4-4078 (II. série, 1957/149316)

60 54 20-04 005-3

? (I. série, 1952 ???)

60 54 20-04 311-5 <- 60 54 20-02 311-7

? (II. série, 1956 ???)

60 54 20-04 314-9 <- 60 54 20-02 314-1

? (II. série, 1958 ???)

Vůz vyřazen z kartotéky.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2007-2009)

Z35.

Řada vozu:

Bpk

Číselné označení vozu:

60 54 20-XX

Kód řady KOV:

661

Typové označení KOV:

Bpk (VOJ)

Charakteristika vozu: původně: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, topení parní a elektrické odporové, 10 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 80 sedadel, povolená rychlost 120 km/h, podvozek se jhy (pensylvánský); jedná se o III. sérii známých vozů řady Bai. Výrobce vagónka TATRA Smíchov, vozy byly vyráběny v letech 1960 - 1962.
Informativní tabulka s přehledem výroby vozů řady Bai ve vagónce TATRA Smíchov:
Série Rok výroby Typ vozu Řada vozu
do r. 1955
Řada vozu
od r. 1956
Řada vozu
od r. 1983
Původní číselný interval Číselný interval od r. 1968 Ks Poznámka
I. 1952-1954* 63Cai Bai By 4-3000 až 4-3547 50 54 20-22 000 až 526 548 osmidveřák
II. 1955-1956 510Cai Bai By 4-3548 až 4-3599 50 54 20-22 527 až 576 52 osmidveřák
II. 1955-1956 510Cai Bai By 4-3640 až 4-3688 50 54 20-11 000 až 028 49 osmidveřák
II. 1957-1958 510- Bai By 4-3689 až 4-4109 50 54 20-11 029 až 457 421 osmidveřák
II. 1955-1957 510- Bai By 51425 až 51432 50 54 29-22 000 až 005 8 osmidveřák**
III. 1960 Bai Bai 51433 a 51434 50 54 29-22 006 2 **
III. 1960 - Bai Bp 4-4110 až 4-4422 50 54 20-11 458 až 768 313  
III. 1960-1961 - Bai Bp 4-4423 až 4-4440 50 54 20-11 769 až 786 18  
III. 1961 - Bai Bp 4-4441 až 4-4655 50 54 20-11 787 až 999 215  
III. 1961 - Bai Bp 4-4656 až 4-4769 50 54 20-12 000 až 112 114  
III. 1962 - Bai Bp 4-4770 až 4-4995 50 54 20-12 113 až 336 226  

Za označením Bai, By, Bp se v případě dosazení kamen na tuhá paliva doplňovalo "-k". U vozů By nebo By-k se po roce 1983 někdy rovněž uvádělo Byz, Byz-k, což znamenalo, že vůz má odebrané elektrické topení. * případně uváděný rok výroby 1956 je pravděpodobně dán dodatečnou instalací elektrického topení, vozy však byly předtím z výroby v provozu** jedná se o vozy vyrobené pro NHKG (Nová huť Klementa Gottwalda) v Ostravě. Vozy číslo 51425 a 51426 byly dodány v roce 1955, vozy 51427 až 51432 v roce 1957 a vozy 51433 a 51434 v roce 1960. Sedm vozů přešlo v letech 1964-1966 k ČSD a byly přeznačeny na 4-1426 až 4-1428, 4-1430 až 4-1432 a 4-1434. Zbývající vozy 51425, 51429 a 51433 zůstaly u NHKG. Posledně jmenovaný vůz se dočkal přestavby na pojízdné rentgenové zdravotní středisko. Za údaje děkuji panu Ivo Mahelovi.

Úprava bývalých vozů 2. třídy české výroby Bai (III. série) na vozy pro zvláštní účely.

Úprava: ŽOS ? Rok úpravy: ? Počet upravených vozů: ? (xxx až xxx)
Předchozí označení řady vozu: před úpravou Bai, Bp (podle období kdy byl upraven); po úpravě Bai-k, Bp-k
Předchozí číselné označení vozu: před úpravou připadaly do úvahy intervaly 20-11, 20-12, 20-22

Provozované vozy v současnosti u ČD:
20-02: -
20-03: -
20-04: -
20-12: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

xxx

Obrázek vozu: Fotografie vozu: celkový pohled na vůz Bp-k 60 54 20-04 803-1 a jeho podvozek, detail označení vozu Bp-k 60 54 20-12 010-3, pohled na interiér vozu Bp-k a kamna na tuhá paliva, všechna fota ing. Petr Fiala 30.1.2002, pohled na vůz Bpk 60 54 20-04 744-7, foto Tomáš Vokál ve Dvoře Králové nad Labem 21. 7. 2010, pohled na vůz Bpk 60 54 20-12 295-0, foto Tomáš Vokál ve Dvoře Králové nad Labem 21. 7. 2010,

Poznámka: naposledy upraveno 2014-12-07

Úprava vozů spočívá v dosazení kamen na tuhá paliva.

Systém číslování: vozy jsou přeznačeny na interval 60 54 20-0X, kde X znamená příslušnost vozu k obvodu býv. ČSD:
1 ... obvod bývalé Východní dráhy (20-01)
2 ... obvod bývalé Střední dráhy (20-02)
3 ... obvod bývalé Severozápadní dráhy (20-03)
4 ... obvod bývalé Jihozápadní dráhy (20-04)
Určitou zvláštností je existence dvou vozů označených intervalem 60 54 20-12, což pravděpodobně značí jejich pouhé přeznačení dvojčíslí vyjadřující režim vozu a kontrolní číslici beze změny 5. až 8. číslice.

Po vzniku ČD Cargo, a. s., přešly vozy k této společnosti a v KOV nebyly vedeny. V roce 2009 či 2010 se vozy režimu 60 vrátily zpět do KOV, alew již jako zrušené a na podzim 2010 už v kartotéce osobních vozů nefigurovaly.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Původní vůz

60 54 20-02 286-1

Bai 50 54 20-12 285-3 <-- Bai 4-4944 (III. série, 1963/152145)

60 54 20-02 287-9

Bai 50 54 20-12 287-9 <-- Bai 4-4946 (III. série, 1963/152147)

60 54 20-03 030-2

Bai 50 54 20-12 029-5 <-- Bai 4-4685 (III. série, 1961/151862)

60 54 20-03 061-7 Bai 50 54 20-12 058-4 <-- Bai 4-4714 (III. série, 1961/151891)
60 54 20-03 553-3 Bai 50 54 20-11 553-5 <-- Bai 4-4206 (III. série, 1960/150432)
60 54 20-03 563-2 Bai 50 54 20-11 563-2 <-- Bai 4-4216 (III. série, 1960/150442) vůz přešel do majetku NTM Praha
60 54 20-03 886-7 Bai 50 54 20-11 886-9 <-- Bai 4-4540 (III. série, 1961/151717)
60 54 20-03 892-5 Bai 50 54 20-11 892-7 <-- Bai 4-4546 (III. série, 1961/151723)
60 54 20-03 897-4 Bai 50 54 20-11 897-6 <-- Bai 4-4551 (III. série, 1961/151728)
60 54 20-03 900-6 Bai 50 54 20-11 900-8 <-- Bai 4-4554 (III. série, 1961/151731)
60 54 20-03 992-3 Bai 50 54 20-11 992-5 <-- Bai 4-4647 (III. série, 1961/151824)
60 54 20-04 163-0 ? (III. série, 1962 ???)
60 54 20-04 744-7 Bai 50 54 20-11 744-0 <-- Bai 4-4398 (III. série, 1960 ???) zrušen, IV/2010 k vidění v Hradci Králové, v VII/2010 ve Dvoře Králové nad Labem
60 54 20-04 797-5 ? (III. série, 1961 ???)
60 54 20-04 801-5 ? (III. série, 1961 ???) VIII/05 ... v ČT jako zrušený
60 54 20-04 802-3 ? (III. série, 1961 ???)
60 54 20-04 803-1 ? (III. série, 1961 ???)
60 54 20-12 093-9 Bai 50 54 20-12 093-1 <-- Bai 4-4750 (III. série, 1961/151927)
60 54 20-12 295-0 ? (III. série, 1962 ???) VIII/05 ... v ČT jako zrušený, VII/2010 k vidění ve Dvoře Králové nad Labem

Vůz vyřazen z kartotéky.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2010)

Z36.

Řada vozu:

Btk662

Číselné označení vozu:

60 54 21-18

Kód řady KOV:

662

Typové označení KOV:

Btk (VOJ)

Charakteristika vozu: původně: čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s chodbičkou uprostřed, topení odporové, 11 fiktivních oddílů (vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly), 88 sedadel, povolená rychlost 120 km/h, podvozek bezrozsochový Görlitz V
 

Úprava vozu maďarské výroby 2. třídy na vozy pro zvláštní účely . Počet sedadel snížen na 64.

Úprava: ŽOS ?, DOM Pardubice Rok úpravy: 2001-2005 Počet upravených vozů: 25 (050, 078, 103, 222, 313, 334, 366, 419, 431, 465, 502, 525, 554, 790, 796-797, 801, 813, 848, 863, 866, 888, 912-913, 916)
Předchozí označení řady vozu: před úpravou Bt277 / po úpravě (2001-2005) Btk / 2009 Btk662
Předchozí číselné označení vozu: před úpravou 50 54 21-18 / po úpravě (2001-2005) 60 54 21-18

Provozované vozy v současnosti u ČD: -
 

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:

-

Obrázek vozu: Fotografie vozu: pohled na nápisy na voze Btk 60 54 21-18 103-9, detailní pohled na nápisy na voze Btk 60 54 21-18 103-9 , pohled na vůz Btk 60 54 21-18 431-4, detail nápisů na voze Btk 60 54 21-18 431-4, nápisy na voze Btk 60 54 21-18 796-0, detail nápisů na voze Btk 60 54 21-18 796-0. Všechny fotografie pochází z Pardubic hl. n., foto ing. Alan Butschek 9. 2. 2006; vůz Btk662 60 54 21-18 050-2, foto David Prause 7. 7. 2012 v Tišnově: pohled na vůz, nápisy na voze, výrobní štítek; vůz Btk662 60 54 21-18 078-3, foto David Prause 7. 7. 2012 v Tišnově: pohled na vůz, nápisy na voze, výrobní štítek; pohled na vůz Btk662 60 54 21-18 313-4, foto David Prause 19. 8. 2011 v Pardubicích hl. n.;

Poznámka: naposledy upraveno 2017-09-24

Úprava vozů spočívá v dosazení kamen na tuhá paliva, nahradily se jimi vozy řady Byk a Bpk z 50. a 60. let.

Vozům je ponecháno původní inventární číslo, tzn. mění se pouze 1., 2. a 12. číslice. Jak vyplývá z přiložených fotografií, přeznačení vozů na novou řadu Btk ovlivňuje lidová tvořivost. Ačkoli předpis o označování vozů pomlčku před písmenem "k" nezmiňuje, objevuje se s největší pravděpodobností u všech vozů); například u vozu 796 je písmeno "k" velké a úplný guláš je u vozu 431, kde je ponechán původní index 277 a malé písmeno "t" vypadá spíše jako křížek.
Po vzniku ČD Cargo, a. s., přešly vozy k této společnosti a v KOV nebyly vedeny. V roce 2009 či 2010 se vozy vrátily zpět do KOV.

Ke zrušení vozů této řady došlo v roce 2017 v okamžiku předání posledních dvou vozů z dom. st. Pardubice hl. n. do DHV Lužná u Rakovníka.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Původní vůz
60 54 21-18 050-2 Bt277 50 54 21-18 050-4; 2013 navržen na zrušení; 17. 6. 2013 zrušen
60 54 21-18 078-3 Bt277 50 54 21-18 078-5; 9. 3. 2016 přeznačen na Bt044 55 54 21-22 078-4 (DHV Lužná u Rakovníka)
60 54 21-18 103-9 Bt277 50 54 21-18 103-1; 2013 navržen na zrušení; 17. 6. 2013 zrušen
60 54 21-18 222-7 Bt277 50 54 21-18 222-9; 2013 navržen na zrušení; 17. 6. 2013 zrušen
60 54 21-18 313-4 Bt277 50 54 21-18 313-6; 2014-2015 zrušen
60 54 21-18 334-0 Bt277 50 54 21-18 334-2; 2014-2015 zrušen
60 54 21-18 366-2 Bt277 50 54 21-18 366-4; 9. 3. 2016 přeznačen na Bt044 55 54 21-22 366-3 (DHV Lužná u Rakovníka)
60 54 21-18 419-9 Bt277 50 54 21-18 419-1; 2013 navržen na zrušení; 17. 6. 2013 zrušen
60 54 21-18 431-4 Bt277 50 54 21-18 431-6; 2014-2015 zrušen
60 54 21-18 465-2 Bt277 50 54 21-18 465-4; 14. 1. 2016 přeznačen na Bt044 55 54 21-22 465-3 (DHV Lužná u Rakovníka)
60 54 21-18 502-2 Bt277 50 54 21-18 502-4; 2014-2015 zrušen

60 54 21-18 525-3

Bt277 50 54 21-18 525-5; 11.2010 není v KOV uváděn

60 54 21-18 554-3 Bt277 50 54 21-18 554-5; 11.2010 není v KOV uváděn
60 54 21-18 790-3 Bt277 50 54 21-18 790-5; 2014-2015 zrušen
60 54 21-18 796-0 Bt277 50 54 21-18 796-2; 2014-2015 zrušen

60 54 21-18 797-8

Bt277 50 54 21-18 797-0; 2014-2015 zrušen

60 54 21-18 801-8

Bt277 50 54 21-18 801-0; 2013 navržen na zrušení; 17. 6. 2013 zrušen

60 54 21-18 813-3

Bt277 50 54 21-18 813-5; 2013 navržen na zrušení; 17. 6. 2013 zrušen

60 54 21-18 848-9

Bt277 50 54 21-18 848-1; 11.2010 není v KOV uváděn

60 54 21-18 863-8

Bt277 50 54 21-18 863-0; 14. 1. 2016 přeznačen na Bt044 55 54 21-22 863-9 (DHV Lužná u Rakovníka)

60 54 21-18 866-1 Bt277 50 54 21-18 866-3; 9. 3. 2016 přeznačen na Bt044 55 54 21-22 866-2 (DHV Lužná u Rakovníka)

60 54 21-18 888-5

Bt277 50 54 21-18 888-7; 11.2010 není v KOV uváděn

60 54 21-18 912-3

Bt277 50 54 21-18 912-5; 2013 navržen na zrušení; 17. 6. 2013 zrušen

60 54 21-18 913-1

Bt277 50 54 21-18 913-3; 2013 navržen na zrušení; 17. 6. 2013 zrušen

60 54 21-18 916-4

Bt277 50 54 21-18 916-6; 2013 navržen na zrušení; 17. 6. 2013 zrušen

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2017)