Úvodní strana

Vozy k sezení 1. a 2. třídy

Výroba Bautzen 1964–1984 (vozy původních řad ABa, ABm)nahoru

Vagónka (v tehdy východo-) německém Budyšíně dodala ČSD v letech 1964–1984 sérii vozů konstrukčního typu Y/B a Y/B70 se sedadly 1. a 2. vozové třídy, označené u ČSD jako řada ABa, resp. u dodávky z roku 1984 ABm. Nejprve se jednalo o vozy s kombinovaným topením (1964–1973), později s teplovzdušným topením (1984) ve třech různých intervalech 5.–8. číslice:
51 54 39-80 001 až 085 ... 1964–1967
51 54 39-10 086 až 298 ... 1969–1973
51 54 39-41 001 až 050 ... 1984

(1.) ABa 1964–1967 (interval 39-80)

Řada vozu:
AB350
Číselné označení vozu:
50 54 39-40
Kód řady KOV:
350
Typové označení KOV:
AB 350
Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. a 2. vozové třídy s postranní chodbičkou, konstrukční typ OSŽD-B (vozy 2001–2005), konstrukční typ Y/B (vozy 2006–2065, 066–085), typ vozu 01.301 (vozy 2001–2005), 01.301? (vozy 2006–2065), 1.773 (vozy 066–085), 9 oddílů, 24 sedadel (4 oddíly 1. třídy) + 40 sedadel (5 oddílů 2. třídy), topení odporové doplněné vháněním ohřátého vzduchu, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V, 2 stupačky
Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1964–1967 (1964: 2001–2005; 1965: 2006–2065; 1967: 066–085) Počet vyrobených vozů: 85 (2001–2065, 066–085)
Vývoj označení řady vozu: ABa | 1983: ABm | 1990: AB | 2001: AB350
Vývoj číselného označení vozu: 2001–2065 | 1967: 51 54 39-80 | 19xx: 51 54 39-40 |po odebrání režimu RIC v různých letech (1983–2001): 50 54 39-40
Provozované vozy v současnosti u ČD: 001 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 1

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Lužná u Rakovníka

Obrázek vozu:
ab350
Fotografie vozů:

Akt.: 2022-11-06

Vozy nesly interval 39-80, povolená provozní rychlost vozů byla zprvu 160 km/h. Počátkem 70. let byla tato rychlost snížena na 140 km/h. Dle údajů v [Jindra–Frolík. Osobní vozy ČSD 1965–1976. Praha. 1977.] podvozek Görlitz V sice rychlosti 160 km/h vyhovuje, ale jen při překročené zábrzdné vzdálenosti 1000 m. Pro dodržení zábrzdné vzdálenosti 1000 m, která se začala počátkem 70. let uplatňovat, bylo potřeba povolenou provozní rychlost snížit na 140 km/h.V průběhu zatím blíže neurčených let vozy obdržely odpovídající interval 39-40. Přeznačení však muselo proběhnout ještě před rokem 1993, neboť vozy přidělené železniční správě ŽSR již interval 39-40 nesly.

Prvních pět vozů z roku 1964 mělo odchylný tvar skříně (bez zúžení na koncích a šířka skříně byla o 20 mm užší), jednalo se o konstrukční typ OSŽD-B. Vůz ABa 2001 byl v září 1964 vystaven na brněnském strojírenském veletrhu. Vozy dodané v letech 1964–1965 obdržely číselné označení ČSD zavedené v roce 1957, tedy ABa 2001 až ABa 2065. Přeznačení do 12místného tvaru proběhlo v roce 1967. Vozy dodané roku 1967 obdržely 12místné číselné označení přímo z výroby.

Z literatury je známa fotografie vozu řady ABa vyrobeného v roce 1965 v netradičním modrošedém nátěru. Podle snímku by se mohlo odhadem jednat o vůz ABa 2009. Údajně mělo být takto natřeno pět vozů, mohlo by se tedy jednat například o prvních pět vozů vyrobených v roce 1965 (tzn. již konstrukčního typu Y/B) ABa 2006 až 2010. Ovšem v knize "Internationale Schnellzüge in der DDR" se píše že se jednalo o prvních pět vozů z roku 1964... Dle [Mahel, Ivo et al. Osobní vozy ČSD II. 1939–1992. Praha. 2019.] byl nátěr použit jen u 3 vozů, a to z důvodu prezentace výrobce na jarním lipském veletrhu v roce 1965. Zda se vozy v tomto nátěru dostaly k ČSD není doloženo.

Vůz 021 byl dodatečně vybaven napájecím potrubím.

V roce 1993 připadly slovenské straně vozy 026, 032, 036–037, 045, 048, 052, 057–058, 081–085.
Jeden vůz neznámého pořadového čísla z roku 1965 (např. vůz 008?) byl patrně v roce 1994 upraven na vůz 2. třídy s intervalem 29-10, pod kterým také dojezdil.

Jako poslední vůz v této sérii zůstal vůz 50 54 39-40 001-9. Dne 3. 2. 2015 byl ze stavu ČD odepsán po prodeji společnosti Výzkumný Ústav Železniční, a.s., dne 27. 3. 2015 proběhla jeho přeprava vlaky Sv 100932 / 100792 / 100612 (spolu s ostatními vozy zakoupenými VUZ) z Hradce Králové do depozitáře NTM v Chomutově. Vozy této série tedy u ČD zanikly, avšak pouze přechodně. Dne 17. 12. 2018 byla totiž podepsána další kupní smlouva, na základě které patří vůz opět Českým dráhám a spadá pod CHV Lužná u Rakovníka. Vůz je veden jako nepotřebný a 31. 1. 2020 byl přepraven vlakem Sv 58263 do České Třebové k likvidaci. Nicméně přeci jen snad není vše ztraceno, s ohledem na svoji historickou hodnotu se možná likvidaci vyhne.

Osudy ostatních vozů jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
50 54 39-40 001-9 1964/016 2001 → 51 54 39-80 001-9 → 51 54 39-40 001-8 12. 5. 2005: navržen na zrušení; 3. 2. 2015: Výzkumný Ústav Železniční, a.s.; 17. 12. 2018: CHV Lužná u Rakovníka
  1964/xxx 2002 → 51 54 39-80 002-7 → ? ?
55 54 99-89 001-3 1964/018 2003 → 51 54 39-80 003-5 → ? → 60 54 00-80 024-5 xxxx: měřicí vůz VÚŽ; 201x: Junior Market s.r.o. - v původním nátěru s nápisy ABa 2003
44646 1964/019 2004 → 51 54 39-80 004-3 → ? → EL 44646 2011: zrušen (jako vůz EL 44646), dlouho stával v Úvalech
24249 1964/xxx 2005 → 51 54 39-80 005-0 → 51 54 39-40 005-9 1988: Mostní obvod Pardubice
50 54 39-40 006-8 1965/001 2006 → 51 54 39-80 006-8 → 51 54 39-40 006-7 13. 11. 2000: zrušen
50 54 39-40 007-6 1965/xxx 2007 → 51 54 39-80 007-6 → 51 54 39-40 007-5 29. 9. 1995: zrušen
50 54 39-40 008-4 1965/003 2008 → 51 54 39-80 008-4 → 51 54 39-40 008-3 12. 1993: zrušen
50 54 39-40 009-2 1965/xxx 2009 → 51 54 39-80 009-2 → 51 54 39-40 009-1 29. 9. 1995: zrušen
50 54 39-40 010-0 1965/005 2010 → 51 54 39-80 010-0 → 51 54 39-40 010-9 2001: navržen na zrušení a patrně 2001–2002 zrušen
50 54 39-40 011-8 1965/xxx 2011 → 51 54 39-80 011-8 → 51 54 39-40 011-7 1. 9. 1996: zrušen
50 54 39-40 012-6 1965/xxx 2012 → 51 54 39-80 012-6 → 51 54 39-40 012-5 29. 9. 1995: zrušen
50 54 39-40 013-4 1965/xxx 2013 → 51 54 39-80 013-4 → 51 54 39-40 013-3 19. 4. 2000: zrušen
50 54 39-40 014-2 1965/009 2014 → 51 54 39-80 014-2 → 51 54 39-40 014-1 26. 10. 2004: zrušen
50 54 39-40 015-9 1965/010 2015 → 51 54 39-80 015-9 → 51 54 39-40 015-8 9. 6. 2006: zrušen
50 54 39-40 016-7 1965/017 2016 → 51 54 39-80 016-7 → 51 54 39-40 016-6 26. 10. 2004: zrušen
  1965/xxx 2017 → 51 54 39-80 017-5 → ? ?
34615 1965/019 2018 → 51 54 39-80 018-3 → 51 54 39-40 018-250 54 39-40 018-3 19xx: Ústřední kabinet bezpečnosti práce - školní vůz; původ vozu je odvozen z posloupnosti číselné řady výrobních čísel
50 54 39-40 019-1 1965/020 2019 → 51 54 39-80 019-1 → 51 54 39-40 019-0 1988: zrušen
50 54 39-40 020-9 1965/xxx 2020 → 51 54 39-80 020-9 → 51 54 39-40 020-8 1996: zrušen
50 54 39-40 021-7 1965/022 2021 → 51 54 39-80 021-7 → 51 54 39-40 021-6 3. 6. 2013: zrušen; DHV Lužná u Rakovníka, 23. 9. 2013 předán v Lounech k likvidaci; 20. 12. 2013: deaktivován
  1965/xxx 2022 → 51 54 39-80 022-5 → ? ?
50 54 39-40 023-3 1965/025 2023 → 51 54 39-80 023-3 → 51 54 39-40 023-2 24. 10. 2004: zrušen
50 54 39-40 024-1 1965/xxx 2024 → 51 54 39-80 024-1 → 51 54 39-40 024-0 2007: zrušen
  1965/xxx 2025 → 51 54 39-80 025-8 → ? ?
50 54 39-40 027-4 1965/xxx 2027 → 51 54 39-80 027-4 → 51 54 39-40 027-3 10. 1991: zrušen
  1965/xxx 2028 → 51 54 39-80 028-2 → ? ?
50 54 39-40 029-0 1965/028 2029 → 51 54 39-80 029-0 → 51 54 39-40 029-9 24. 11. 2005: zrušen
80 54 20-00 121-8 1965/031 2030 → 51 54 39-80 030-8 → 51 54 39-40 030-750 54 39-40 030-8 xxxx: LD Praha-Vršovice - nářaďový vůz jeřábu; xxxx: zrušen
50 54 39-40 031-6 1965/012 2031 → 51 54 39-80 031-6 → 51 54 39-40 031-5 1. 12. 1991: zrušen
50 54 39-40 033-2 1965/013 2033 → 51 54 39-80 033-2 → 51 54 39-40 033-1 13. 11. 2000: zrušen
50 54 39-40 034-0 1965/015 2034 → 51 54 39-80 034-0 → 51 54 39-40 034-9 2002: navržen na zrušení a patrně v témže roce zrušen
50 54 39-40 035-7 1965/xxx 2035 → 51 54 39-80 035-7 → 51 54 39-40 035-6 1. 3. 2000: zrušen
50 54 39-40 038-1 1965/035 2038 → 51 54 39-80 038-1 → 51 54 39-40 038-0 17. 2. 2005: zrušen
50 54 39-40 039-9 1965/036 2039 → 51 54 39-80 039-9 → 51 54 39-40 039-8 2010: zrušen; 4. 10. 2010: deaktivován
  1965/xxx 2040 → 51 54 39-80 040-7 → ? ?
60 54 99-20 001-8 1965/038 2041 → 51 54 39-80 041-5 → 51 54 39-40 041-4 → 50 54 39-40 041-5 → 80 54 38-00 305-7 dupl. → 80 54 20-00 002-0 → 55 54 99-20 001-5 18. 2. 2002: vyřazen; určitou dobu též duplicitně jako 80 54 38-00 305-7; nyní CHV Lužná u Rakovníka - obytný a doprovodný vůz, v původním nátěru s nápisy ABa 2041; 25. 2. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A12 jako vůz řady ABrA12
50 54 39-40 042-3 1965/xxx 2042 → 51 54 39-80 042-3 → 51 54 39-40 042-2 7. 4. 1998: zrušen
50 54 39-40 043-1 1965/xxx 2043 → 51 54 39-80 043-1 → 51 54 39-40 043-0 zrušen 1995 nebo dříve
50 54 39-40 044-9 1965/041 2044 → 51 54 39-80 044-9 → 51 54 39-40 044-8 9. 6. 2006: zrušen
  1965/xxx 2046 → 51 54 39-80 046-4 → ? ?
  1965/xxx 2047 → 51 54 39-80 047-2 → ? ?
50 54 39-40 049-8 1965/044 2049 → 51 54 39-80 049-8 → 51 54 39-40 049-7 17. 2. 2005: zrušen
50 54 39-40 050-6 1965/xxx 2050 → 51 54 39-80 050-6 → 51 54 39-40 050-5 7. 7. 1998: zrušen
50 54 39-40 051-4 1965/046 2051 → 51 54 39-80 051-4 → 51 54 39-40 051-3 2007: zrušen
63912 1965/xxx 2053 → 51 54 39-80 053-0 1979: Železniční stavitelství Brno, dom. st. Pohořelice - obytný vůz; xxxx: zrušen
50 54 39-40 054-8 1965/xxx 2054 → 51 54 39-80 054-8 → 51 54 39-40 054-7 1996: zrušen
50 54 39-40 055-5 1965/049 2055 → 51 54 39-80 055-5 → 51 54 39-40 055-4 20. 5. 2003: zrušen
  1965/xxx 2056 → 51 54 39-80 056-3 → ? ? (doložen v roce 1980)
  1965/xxx 2059 → 51 54 39-80 059-7 → ? ?
  1965/xxx 2060 → 51 54 39-80 060-5 → ? ?
50 54 39-40 061-3 1965/xxx 2061 → 51 54 39-80 061-3 → 51 54 39-40 061-2 7. 4. 1998: zrušen
50 54 39-40 062-1 1965/059 2062 → 51 54 39-80 062-1 → 51 54 39-40 062-0 1. 12. 1991: zrušen
50 54 39-40 063-9 1965/xxx 2063 → 51 54 39-80 063-9 → 51 54 39-40 063-8 21. 12. 1992: zrušen
51 54 39-80 064-7 1965/xxx 2064 1974: zrušen po MU Margecany 1974
50 54 39-40 065-4 1965/xxx 2065 → 51 54 39-80 065-4 → 51 54 39-40 065-3 11. 8. 1995: zrušen
50 54 39-40 066-2 1967/118 51 54 39-80 066-2 → 51 54 39-40 066-1 5. 11. 2004: zrušen
50 54 39-40 067-0 1967/119 51 54 39-80 067-0 → 51 54 39-40 067-9 24. 10. 2004: zrušen
50 54 39-40 068-8 1967/xxx 51 54 39-80 068-8 → 51 54 39-40 068-7 17. 2. 2005: zrušen
50 54 39-40 069-6 1967/121 51 54 39-80 069-6 → 51 54 39-40 069-5 19. 7. 2001: zrušen
50 54 39-40 070-4 1967/122 51 54 39-80 070-4 → 51 54 39-40 070-3 5. 12. 2002: zrušen
50 54 39-40 071-2 1967/123 51 54 39-80 071-2 → 51 54 39-40 071-1 10. 2005: zrušen
50 54 39-40 072-0 1967/124 51 54 39-80 072-0 → 51 54 39-40 072-9 16. 11. 2005: zrušen
50 54 39-40 073-8 1967/125 51 54 39-80 073-8 → 51 54 39-40 073-7 24. 2. 2003: zrušen
50 54 39-40 074-6 1967/126 51 54 39-80 074-6 → 51 54 39-40 074-5 30. 5. 2006: zrušen; 2. 6. 2008: deaktivován
50 54 39-40 075-3 1967/127 51 54 39-80 075-3 → 51 54 39-40 075-1 2007: zrušen
50 54 39-40 076-1 1967/xxx 51 54 39-80 076-1 → 51 54 39-40 076-0 7. 4. 1998: zrušen
50 54 39-40 077-9 1967/xxx 51 54 39-80 077-9 → 51 54 39-40 077-8 30. 5. 2006: zrušen; 2. 6. 2008: deaktivován
50 54 39-40 078-7 1967/130 51 54 39-80 078-7 → 51 54 39-40 078-6 16. 11. 2005: zrušen
50 54 39-40 079-5 1967/xxx 51 54 39-80 079-5 → 51 54 39-40 079-4 1. 1. 1992: zrušen
50 54 39-40 080-3 1967/131 51 54 39-80 080-3 → 51 54 39-40 080-2 2008: zrušen; 25. 9. 2008: deaktivován

(2.) ABa 1969–1973 (interval 39-10)

Řada vozu:
AB350
Číselné označení vozu:
50 54 39-40
Kód řady KOV:
350
Typové označení KOV:
AB 350
Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. a 2. vozové třídy s postranní chodbičkou, konstrukční typ Y/B, typ vozu 1.792 (vozy 086–150), 1.706 (vozy 151–238), 1.231 (vozy 239–298), 9 oddílů, 24 sedadel (4 oddíly 1. třídy) + 40 sedadel (5 oddílů 2. třídy), topení odporové doplněné vháněním ohřátého vzduchu, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V, 2 stupačky
Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1969–1973 (1969: 086–150; 1970: 151–238; 1973: 239–298) Počet vyrobených vozů: 213 (086–298)
Vývoj označení řady vozu: ABa | 1983: ABm | 1990: AB | 2001: AB350, vozy 239 a 276 AB348 (režim RIC)
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 39-10 | 19xx: 51 54 39-40 |po odebrání režimu RIC v různých letech (1983–2001): 50 54 39-40
Obrázek vozu:
ab350
Fotografie vozů:

Akt.: 2023-12-03

V letech 1969–1973 probíhaly dodávky vozů zařazených do intervalu 39-10. Po jejich vyrobení se uvádí povolená provozní rychlost 140 km/h, ale to byla pravda jen u vozů vyrobených v roce 1973 (tzn. od poř. č. 239 výše). Vozy vyráběné v letech 1969–1970 (tzn. vozy poř. č. 086 až 238) měly povolenou provozní rychlost pouze 120 km/h. Důvodem propadu povolené provozní rychlosti ze 160 km/h na 120 a 140 km/h oproti předešlé dodávce vozů 51 54 39-80 z let 1964–1967 jde na vrub problémům s dobíjením baterie dynamem při menších rychlostech, u něhož musel být změněn převod. Použitá číslice 1 na sedmé pozici číselného označení byla u vozů poř. č. 239 a výše nepřesná. V průběhu zatím blíže neurčených let (např. začátkem roku 1982 je interval 51 54 39-40 již doložen) byla u vozů s povolenou provozní rychlostí 120 km/h tato zvýšena na 140 km/h a všechny vozy obdržely odpovídající interval 39-40.

Poslední vozy této řady dojezdily v režimu RIC v roce 2001 (jednalo se o vozy 239 a 276 dom. st. České Budějovice), a to někdy mezi únorem a červnem. Pro tyto vozy byl v kartotéce vyhrazen kód 348.

Část vozů byla vybavena napájecím potrubím, tedy "žlutými hadicemi". Z výroby je měly vozy od poř. č. 239 výše, do vozů 182 a 183 byly instalovány dodatečně. Na vozech 271–278 se v 70. letech prováděly zkoušky elektropneumatické brzdy (mimo jiné se tyto vozy vyznačovaly žlutým podélným pruhem na vozové skříni), více v tomto článku.

Běžný provoz s cestujícími vozy této řady byl ukončen v únoru 2015. Vozy (mimo vůz v CHV Lužná u Rakovníka) jsou vedeny jako zrušené, navržené na zrušení nebo nepotřebné, cestující se v nich téměř jistě již nesvezou. V září 2015 se stala majitelem vozu 276 společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Dne 17. 12. 2018 byla podepsána kupní smlouva s ČD, a.s., na základě které patří vůz opět Českým dráhám a spadá pod CHV Lužná u Rakovníka. Vůz 239 odkoupilo 16. 6. 2021 NTM Praha.

Provoz vozů (mimo DHV, resp. CHV Lužná u Rakovníka a VUZ) v letech 2012–2021 (stav 18. 9. 2021):
- vůz 182 byl po převedení z DHV Lužná u Rakovníka pod DKV Česká Třebová převezen do České Třebové 25. 9. 2014 a 26. 5. 2016 byl přepraven v Sv 1307 do Olomouce;
- vůz 239 byl pravidelně nasazovaný do provozu mezi Ústím nad Labem a Prahou (975 / 978) a Děčínem (6962 / 1154) v GVD 2012/2013, v GVD 2013/2014 se jednalo o obraty 679 / 674 / 6962 / 6963, kde naposledy vezl cestující 3. 12. 2014 na Os 6962. Dne 27. 2. 2015 byl řazen v R 691 z Děčína do Prahy a 5. 3. 2015 přejel do DHV Lužná u Rakovníka. Od 18. 6. 2015 do 24. 1. 2019 byl deponován v chomutovském depozitáři NTM Praha, nyní je v CHV Lužná u Rakovníka;
- vůz 247 už v roce 2012 buď nejezdil nebo jen začátkem roku;
- vůz 248 vyjel naposledy 21. 7. 2013 z Brna do Šumperka na R 937 a 23. 7. 2013 se vrátil soupravově do Brna. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Dne 8. 7. 2018 byl přepraven vlakem Sv 54552 z Brna-Maloměřic do České Třebové. Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 2. 8. 2021 vlakem Sv 11815;
- vůz 250 byl nasazovaný do 14. 12. 2013 a po dvouměsíční přestávce, od 23. 2. 2014 do 9. 1. 2015 byl opět pravidelně nasazovaný do provozu, naposledy vyjel s cestujícími 9. 1. 2015 na R 867 / 913 z Prahy přes Brno do Šumperku. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Bezdomovcům se podařilo 17. 4. 2019 založit v tomto voze požár během jeho dlouhodobé deponie na odstvném nádraží F. Prohlý ohořelý vůz tam stál ještě dlouho, dne 24. 11. 2019 byl převezen do České Třebové vlakem Sv 11846;
- vůz 254 vezl cestující naposledy 21. 3. 2013 v R 906. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Následovala jízda z Brna do České Třebové dne 14. 10. 2017 vlaky Sv 52160 (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice) a Sv 52174 (Brno-Maloměřice - Česká Třebová). Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 31. 10. 2020 vlakem Sv 11791;
- vůz 256 byl nasazovaný do 28. 8. 2013 a dále od 9. 12. 2013 do 19. 2. 2014, kdy jel na Sp 1638 ze Šumperku do Brna. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud byl 1. 3. 2016 převezen zpět do Brna-Horních Heršpic a dne 24. 4. 2016 byl přepraven do České Třebové;
- vůz 257 jel s cestujícími naposledy 5. 12. 2014 na Sp 1776 z Hodonína do Brna. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Dne 8. 7. 2018 byl přepraven vlakem Sv 54552 z Brna-Maloměřic do České Třebové. Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 18. 7. 2021 vlakem Sv 52247;
- vůz 267 byl naposledy v provozu s cestujícími 6. 12. 2014 na R 861 z Pardubic do Brna. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Dne 8. 7. 2018 byl přepraven vlakem Sv 54552 z Brna-Maloměřic do České Třebové. Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 18. 7. 2021 vlakem Sv 52247;
- vůz 269 byl nasazovaný do 2. 12. 2013, poté byl odstaven a od 26. 1. 2014 do 5. 1. 2015 byl opět pravidelně nasazovaný do provozu, s cestujícími jel naposledy 5. 1. 2015 ze Šumperku do Brna na R 912. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Dne 8. 7. 2018 byl přepraven vlakem Sv 54552 z Brna-Maloměřic do České Třebové. Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 17. 11. 2020 vlakem Sv 11949;
- vůz 270 vyjel s cestujícími naposledy 3. 12. 2014 z Prahy do Brna na R 865. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Dne 8. 7. 2018 byl přepraven vlakem Sv 54552 z Brna-Maloměřic do České Třebové. Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 18. 7. 2021 vlakem Sv 52247;
- vůz 272 byl naposledy v provozu s cestujícími 8. 12. 2014 na Sp 1638 ze Šumperku do Brna. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Dne 8. 7. 2018 byl přepraven vlakem Sv 54552 z Brna-Maloměřic do České Třebové. Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 2. 8. 2021 vlakem Sv 11815;
- vůz 273 už v roce 2012 buď nejezdil nebo jen začátkem roku;
- vůz 276 jezdil pravidelně až do 2. 2. 2015, kdy naposledy vezl cestující na R 623 z Českých Budějovic do Brna. Někdy poté odjel do KOS Krnov na uvedení do stavu k provozování jako historické vozidlo, z Krnova odjel 6. 5. 2016;
- vůz 277 byl pravidelně nasazovaný do provozu do 26. 11. 2014, naposledy jel ze Šumperku do Brna na Sp 1638; tento vůz má ještě záznam jízdy 22. 12. 2014 na R 875 z Prahy do České Třebové, ale půjde patrně o omyl. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Dne 8. 7. 2018 byl přepraven vlakem Sv 54552 z Brna-Maloměřic do České Třebové. Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 25. 7. 2021 vlakem Sv 11777.

V roce 1991 byly v STP Bohumín vozy 168 a 216 přeznačeny na vozy 2. vozové třídy s intervalem 29-10, pod kterým byly i v roce 1999 zrušeny. Toto přeznačení potkalo ještě dva vozy neznámých čísel ze série 151–238. Zrušení těchto dvou vozů proběhlo v roce 1996.
V roce 1993 připadly slovenské straně vozy 096, 099, 101, 114, 131–132, 134, 136, 138, 140, 148, 172, 177, 188–198, 200–206, 208–209, 214, 280–289, 292, 294–298.
Vozy 252, 253 a další dva vozy neznámého čísla (jeden ze série 151–238 a jeden ze série 239–298) byly upraveny na vozy 1. třídy a přešly pod kód 150.
Vozy 227, 230, 261, 264–266 prošly rekonstrukcí a přešly pod kód 152.

Osudy ostatních vozů jsou uvedeny v následujícím přehledu.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2022)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
80 54 38-00 048-3 1969/053 51 54 39-10 086-5 →51 54 39-40 086-9 xxxx: DKV Česká Třebová - obytný vůz; 7. 7. 2019: převoz z České Třebové do Olomouce k likvidaci
  1969/xxx 51 54 39-10 087-3 → ? ?
50 54 39-40 088-6 1969/xxx 51 54 39-10 088-1 → 51 54 39-40 088-5 19. 4. 2000: zrušen
50 54 39-40 089-4 1969/xxx 51 54 39-10 089-9 → 51 54 39-40 089-3 7. 4. 1998: zrušen
50 54 39-40 090-2 1969/057 51 54 39-10 090-7 → 51 54 39-40 090-1 25. 1. 2002: zrušen
50 54 39-40 091-0 1969/058 51 54 39-10 091-5 → 51 54 39-40 091-9 26. 11. 2005: zrušen
50 54 39-40 092-8 1969/059 51 54 39-10 092-3 → 51 54 39-40 092-7 2007: zrušen
50 54 39-40 093-6 1969/xxx 51 54 39-10 093-1 → 51 54 39-40 093-5 24. 4. 1992: zrušen
50 54 39-40 094-4 1969/061 51 54 39-10 094-9 → 51 54 39-40 094-3 2008: zrušen; 25. 9. 2008: deaktivován
50 54 39-40 095-1 1969/xxx 51 54 39-10 095-6 → 51 54 39-40 095-0 19. 4. 2000: zrušen
50 54 39-40 097-7 1969/064 51 54 39-10 097-2 → 51 54 39-40 097-6 16. 7. 2002: zrušen
50 54 39-40 098-5 1969/065 51 54 39-10 098-0 → 51 54 39-40 098-4 16. 7. 2002: zrušen
50 54 39-40 100-9 1969/067 51 54 39-10 100-4 → 51 54 39-40 100-8 21. 9. 2004: zrušen
50 54 39-40 102-5 1969/070 51 54 39-10 102-0 → 51 54 39-40 102-4 13. 3. 2003: zrušen
  1969/xxx 51 54 39-10 103-8 → ? ?
50 54 39-40 104-1 1969/071 51 54 39-10 104-6 → 51 54 39-40 104-0 16. 11. 2005: zrušen
  1969/xxx 51 54 39-10 105-3 → ? ?
50 54 39-40 106-6 1969/073 51 54 39-10 106-1 → 51 54 39-40 106-5 17. 2. 2005: zrušen
  1969/xxx 51 54 39-10 107-9 → ? ?
  1969/xxx 51 54 39-10 108-7 → ? ?
50 54 39-40 109-0 1969/xxx 51 54 39-10 109-5 → 51 54 39-40 109-9 19. 4. 2000: zrušen
50 54 39-40 110-8 1969/077 51 54 39-10 110-3 → 51 54 39-40 110-7 2007: zrušen
50 54 39-40 111-6 1969/xxx 51 54 39-10 111-1 → 51 54 39-40 111-5 19. 4. 2000: zrušen
50 54 39-40 112-4 1969/079 51 54 39-10 112-9 → 51 54 39-40 112-3 2007: zrušen
50 54 39-40 113-2 1969/080 51 54 39-10 113-7 → 51 54 39-40 113-1 2007: zrušen
50 54 39-40 115-7 1969/082 51 54 39-10 115-2 → 51 54 39-40 115-6 2007–2008: zrušen; 14. 3. 2008: deaktivován
50 54 39-40 116-5 1969/083 51 54 39-10 116-0 → 51 54 39-40 116-4 9. 6. 2000: zrušen
50 54 39-40 117-3 1969/084 51 54 39-10 117-8 → 51 54 39-40 117-2 20. 7. 1998: zrušen
  1969/xxx 51 54 39-10 118-6 → ? ?
50 54 39-40 119-9 1969/086 51 54 39-10 119-4 → 51 54 39-40 119-8 9. 6. 2006: zrušen
50 54 39-40 120-7 1969/087 51 54 39-10 120-2 → 51 54 39-40 120-6 2007: zrušen
50 54 39-40 121-5 1969/xxx 51 54 39-10 121-0 → 51 54 39-40 121-4 4. 1994: zrušen
50 54 39-40 122-3 1969/xxx 51 54 39-10 122-8 → 51 54 39-40 122-2 19. 4. 2000: zrušen
  1969/xxx 51 54 39-10 123-6 → ? ?
50 54 39-40 124-9 1969/091 51 54 39-10 124-4 → 51 54 39-40 124-8 16. 9. 2004: zrušen
50 54 39-40 125-6 1969/xxx 51 54 39-10 125-1 → 51 54 39-40 125-5 10. 7. 1995: zrušen
50 54 39-40 126-4 1969/093 51 54 39-10 126-9 → 51 54 39-40 126-3 2007: zrušen
50 54 39-40 127-2 1969/094 51 54 39-10 127-7 → 51 54 39-40 127-1 1. 3. 2000: zrušen
50 54 39-40 128-0 1969/xxx 51 54 39-10 128-5 → 51 54 39-40 128-9 7. 4. 1998: zrušen
50 54 39-40 129-8 1969/096 51 54 39-10 129-3 → 51 54 39-40 129-7 4. 2. 2002: zrušen
66616 1969/xxx 51 54 39-10 130-1 1977: Elektroúsek Plzeň
  1969/xxx 51 54 39-10 133-5 → ? ?
50 54 39-40 135-5 1969/102 51 54 39-10 135-0 → 51 54 39-40 135-4 26. 11. 2004: zrušen
50 54 39-40 137-1 1969/xxx 51 54 39-10 137-6 → 51 54 39-40 137-0 1. 11. 1994: zrušen
  1969/xxx 51 54 39-10 139-2 → ? ?
50 54 39-40 141-3 1969/108 51 54 39-10 141-8 → 51 54 39-40 141-2 5. 11. 2004: zrušen
50 54 39-40 142-1 1969/109 51 54 39-10 142-6 → 51 54 39-40 142-0 12. 12. 2002: zrušen
50 54 39-40 143-9 1969/110 51 54 39-10 143-4 → 51 54 39-40 143-8 2005–2006: zrušen
51 54 39-40 144-6 1969/xxx 51 54 39-10 144-2 1982: zrušen po MU Kostiviarska 28. 1. 1982
50 54 39-40 145-4 1969/112 51 54 39-10 145-9 → 51 54 39-40 145-3 5. 11. 2004: zrušen
50 54 39-40 146-2 1969/xxx 51 54 39-10 146-7 → 51 54 39-40 146-1 4. 12. 2000: zrušen
50 54 39-40 147-0 1969/114 51 54 39-10 147-5 → 51 54 39-40 147-9 9. 6. 2006: zrušen
50 54 39-40 149-6 1969/116 51 54 39-10 149-1 → 51 54 39-40 149-5 2007: zrušen
50 54 39-40 150-4 1969/117 51 54 39-10 150-9 → 51 54 39-40 150-3 2011: zrušen; 16. 5. 2012: deaktivován
50 54 39-40 151-2 1970/155 51 54 39-10 151-7 → 51 54 39-40 151-1 16. 11. 2005: zrušen
50 54 39-40 152-0 1970/156 51 54 39-10 152-5 → 51 54 39-40 152-9 2007: zrušen
50 54 39-40 153-8 1970/157 51 54 39-10 153-3 → 51 54 39-40 153-7 9. 6. 2006: zrušen
50 54 39-40 154-6 1970/xxx 51 54 39-10 154-1 → 51 54 39-40 154-5 7. 4. 1998: zrušen
50 54 39-40 155-3 1970/159 51 54 39-10 155-8 → 51 54 39-40 155-2 16. 11. 2005: zrušen
50 54 39-40 156-1 1970/161 51 54 39-10 156-6 → 51 54 39-40 156-0 2007: zrušen
50 54 39-40 157-9 1970/162 51 54 39-10 157-4 → 51 54 39-40 157-8 2007–2008: zrušen; 25. 1. 2008: deaktivován
24250 1970/160 51 54 39-10 158-2 → 51 54 39-40 158-6 xxxx: Mostní obvod Pardubice
  1970/xxx 51 54 39-10 159-0 → ? ?
80 54 38-00 060-8 1970/165 51 54 39-10 160-8 →51 54 39-40 160-2 xxxx: DKV Česká Třebová - obytný vůz
50 54 39-40 161-1 1970/163 51 54 39-10 161-6 → 51 54 39-40 161-0 16. 11. 2005: zrušen
50 54 39-40 162-9 1970/167 51 54 39-10 162-4 → 51 54 39-40 162-8 16. 11. 2005: zrušen
55 54 39-40 163-2 1970/166 51 54 39-10 163-2 → 51 54 39-40 163-6 → 50 54 39-40 163-7 18. 2. 2011: DHV Lužná Rakovníka, v původním nátěru, nápisy ABa 51 54 39-10 163-2; 2016: vůz je veden v KOV pod kódem 043 jako vůz řady AB043
50 54 39-40 164-5 1970/168 51 54 39-10 164-0 → 51 54 39-40 164-4 2007: zrušen
50 54 39-40 165-2 1970/169 51 54 39-10 165-7 → 51 54 39-40 165-1 2007: zrušen
50 54 39-40 166-0 1970/171 51 54 39-10 166-5 → 51 54 39-40 166-9 2007: zrušen
50 54 39-40 167-8 1970/170 51 54 39-10 167-3 → 51 54 39-40 167-7 5. 12. 2002: zrušen
50 54 29-10 079-3 1970/xxx 51 54 39-10 168-1 → 51 54 39-40 168-5 → 50 54 39-40 168-6 4. 8. 1999: zrušen
50 54 39-40 169-4 1970/173 51 54 39-10 169-9 → 51 54 39-40 169-3 2007: zrušen
50 54 39-40 170-2 1970/xxx 51 54 39-10 170-7 → 51 54 39-40 170-1 asi 1. 1. 1992: zrušen
50 54 39-40 171-0 1970/174 51 54 39-10 171-5 → 51 54 39-40 171-9 2007: zrušen
50 54 39-40 173-6 1970/xxx 51 54 39-10 173-1 → 51 54 39-40 173-5 15. 8. 1994: zrušen
50 54 39-40 174-4 1970/178 51 54 39-10 174-9 → 51 54 39-40 174-3 2007: zrušen
50 54 39-40 175-1 1970/xxx 51 54 39-10 175-6 → 51 54 39-40 175-0 1996: zrušen
50 54 39-40 176-9 1970/180 51 54 39-10 176-4 → 51 54 39-40 176-8 2009: zrušen; 23. 10. 2009: deaktivován
50 54 39-40 178-5 1970/182 51 54 39-10 178-0 → 51 54 39-40 178-4 1. 4. 2003: zrušen
  1970/xxx 51 54 39-10 179-8 → ? ?
50 54 39-40 180-1 1970/185 51 54 39-10 180-6 → 51 54 39-40 180-0 2007: zrušen
50 54 39-40 181-9 1970/184 51 54 39-10 181-4 → 51 54 39-40 181-8 1. 3. 2000: zrušen
50 54 39-40 182-7 1970/186 51 54 39-10 182-2 → 51 54 39-40 182-6 11. 9. 2011: DHV Lužná Rakovníka, nápisy ABa 51 54 39-10 182-2; 24. 10. 2013: navržen na zrušení; 2013: vůz má od DÚ přidělené číslo 55 54 39-40 182-2, v KOV přeznačení neproběhlo; 2014: zrušen; 27. 9. 2014: DKV Česká Třebová; mezi 17. 2. - 2. 9. 2016: deaktivován
50 54 39-40 183-5 1970/188 51 54 39-10 183-0 → 51 54 39-40 183-4 2009: zrušen; 19. 10. 2009: deaktivován
50 54 39-40 184-3 1970/xxx 51 54 39-10 184-8 → 51 54 39-40 184-2 20. 5. 1995: zrušen
50 54 39-40 185-0 1970/xxx 51 54 39-10 185-5 → 51 54 39-40 185-9 7. 4. 1998: zrušen
50 54 39-40 186-8 1970/190 51 54 39-10 186-3 → 51 54 39-40 186-7 2007–2008: zrušen; 25. 1. 2008: deaktivován
  1970/xxx 51 54 39-10 187-1 → ? ?
  1970/xxx 51 54 39-10 199-6 → ? ?
  1970/xxx 51 54 39-10 207-7 → ? ?
  1970/xxx 51 54 39-10 210-1 → ? ?
  1970/xxx 51 54 39-10 211-9 → ? ?
63156 1970/216 51 54 39-10 212-7 → 51 54 39-40 212-1 → 50 54 39-40 212-2 → 63156 xxxx: DKV Olomouc - obytný vůz u NPV 406; 2014: doložen v ŽST Lipová Lázně; 2019: zlikvidován (přímo v ŽST Lipová Lázně)
50 54 39-40 213-0 1970/217 51 54 39-10 213-5 → 51 54 39-40 213-9 9. 6. 2006: zrušen
50 54 39-40 215-5 1970/220 51 54 39-10 215-0 → 51 54 39-40 215-4 26. 10. 2004: zrušen
50 54 29-10 080-1 1970/221 51 54 39-10 216-8 → 51 54 39-40 216-2 → 50 54 39-40 216-3 4. 8. 1999: zrušen
50 54 39-40 217-1 1970/222 51 54 39-10 217-6 → 51 54 39-40 217-0 1. 3. 2000: zrušen
50 54 39-40 218-9 1970/223 51 54 39-10 218-4 → 51 54 39-40 218-8 2007–2008: zrušen
  1970/xxx 51 54 39-10 219-2 → ? ?
50 54 39-40 220-5 1970/219 51 54 39-10 220-0 → 51 54 39-40 220-4 2007–2008: zrušen
  1970/xxx 51 54 39-10 221-8 → ? ?
50 54 39-40 222-1 1970/227 51 54 39-10 222-6 → 51 54 39-40 222-0 2007–2008: zrušen
  1970/xxx 51 54 39-10 223-4 → ? ?
50 54 39-40 224-7 1970/203 51 54 39-10 224-2 → 51 54 39-40 224-6 2007–2008: zrušen
50 54 39-40 225-4 1970/xxx 51 54 39-10 225-9 → 51 54 39-40 225-3 1. 11. 1994: zrušen
50 54 39-40 226-2 1970/xxx 51 54 39-10 226-7 → 51 54 39-40 226-1 12. 6. 1996: zrušen
80 54 89-00 377-4 1970/235 51 54 39-10 228-3 → 51 54 39-40 228-7 → 50 54 39-40 228-8 2007 vyřazen; poté DHV Lužná u Rakovníka upraven na vůz 1. tř. s nápisy Aa 50 54 19-10 071-2; vůz je veden v KOV nikoli pod kódem 350, ale pod kódem 040; 2013: navržen na zrušení; mezi 17. 2. 2016 - 2. 9. 2016: zrušen; mezi 3. 1. 2018 - 25. 6. 2018: deaktivován
50 54 39-40 229-6 1970/234 51 54 39-10 229-1 → 51 54 39-40 229-5 2007–2008: zrušen
50 54 39-40 231-2 1970/236 51 54 39-10 231-7 → 51 54 39-40 231-1 2007–2008: zrušen
50 54 39-40 232-0 1970/237 51 54 39-10 232-5 → 51 54 39-40 232-9 2007–2008: zrušen
50 54 39-40 233-8 1970/239 51 54 39-10 233-3 → 51 54 39-40 233-7 2007–2008: zrušen
50 54 39-40 234-6 1970/xxx 51 54 39-10 234-1 → 51 54 39-40 234-5 17. 6. 1997: zrušen
50 54 39-40 235-3 1970/xxx 51 54 39-10 235-8 → 51 54 39-40 235-2 20. 5. 1995: zrušen
50 54 39-40 236-1 1970/xxx 51 54 39-10 236-6 → 51 54 39-40 236-0 20. 5. 1995: zrušen
50 54 39-40 237-9 1970/241 51 54 39-10 237-4 → 51 54 39-40 237-8 7. 2008: zrušen
50 54 39-40 238-7 1970/228 51 54 39-10 238-2 → 51 54 39-40 238-6 25. 2. 2000: zrušen
55 54 39-40 239-0 1973/121 51 54 39-10 239-0 → 51 54 39-40 239-4 → 50 54 39-40 239-5 27. 2. 2015: DHV Lužná u Rakovníka; 9. 3. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem 043 jako vůz řady AB043; 16. 6. 2021: NTM Praha
50 54 39-40 240-3 1973/123 51 54 39-10 240-8 → 51 54 39-40 240-2 2010: zrušen; 26. 10. 2010: deaktivován
50 54 39-40 241-1 1973/124 51 54 39-10 241-6 → 51 54 39-40 241-0 2011–2012: zrušen; 21. 10. 2012: deaktivován
  1973/xxx 51 54 39-10 242-4 → ? ?
50 54 39-40 243-7 1973/125 51 54 39-10 243-2 → 51 54 39-40 243-6 2010: zrušen po MU Brodek u Přerova 11. 3. 2010; 8. 2. 2011: deaktivován
50 54 39-40 244-5 1973/126 51 54 39-10 244-0 → 51 54 39-40 244-4 16. 5. 2010 DHV Lužná u Rakovníka; 2011: zrušen; 25. 10. 2011 deaktivován
50 54 39-40 245-2 1973/127 51 54 39-10 245-7 → 51 54 39-40 245-1 2008–2009: zrušen; 14. 9. 2009: deaktivován
50 54 39-40 246-0 1973/128 51 54 39-10 246-5 → 51 54 39-40 246-9 2010: zrušen; 7. 3. 2011: deaktivován
50 54 39-40 247-8 1973/129 51 54 39-10 247-3 → 51 54 39-40 247-7 2014: zrušen; 2015: deaktivován
50 54 39-40 248-6 1973/130 51 54 39-10 248-1 → 51 54 39-40 248-5 2013–2014: navržen na zrušení; mezi 13. 9. 2017 - 2. 1. 2018: jen jako nepotřebný; mezi 17. 9. 2020 - 4. 3. 2021: zrušen; mezi 2. 4. - 11. 9. 2022: deaktivován
50 54 39-40 249-4 1973/xxx 51 54 39-10 249-9 → 51 54 39-40 249-3 17. 6. 1997: zrušen
50 54 39-40 250-2 1973/132 51 54 39-10 250-7 → 51 54 39-40 250-1 mezi 17. 9. 2020 - 4. 3. 2021: navržen na zrušení; mezi 6. 3. 2021 - 1. 4. 2022: zrušen; mezi 2. 4. - 11. 9. 2022: deaktivován
  1973/xxx 51 54 39-10 251-5 → ? ?
50 54 39-40 254-4 1973/136 51 54 39-10 254-9 → 51 54 39-40 254-3 2013–2014: navržen na zrušení; mezi 31. 10. 2018 - 13. 8. 2019: zrušen; mezi 2. 4. - 11. 9. 2022: deaktivován
50 54 39-40 255-1 1973/xxx 51 54 39-10 255-6 → 51 54 39-40 255-0 19. 4. 2000: zrušen
50 54 39-40 256-9 1973/138 51 54 39-10 256-4 → 51 54 39-40 256-8 mezi 2. 10. 2015 - 15. 2. 2016: navržen na zrušení; mezi 16. 2. - 2. 9. 2016: zrušen
50 54 39-40 257-7 1973/139 51 54 39-10 257-2 → 51 54 39-40 257-6 mezi 17. 9. 2020 - 4. 3. 2021: navržen na zrušení; mezi 6. 3. 2021 - 1. 4. 2022: zrušen; mezi 2. 4. - 11. 9. 2022: deaktivován
50 54 39-40 258-5 1973/xxx 51 54 39-10 258-0 → 51 54 39-40 258-4 31. 8. 1995: zrušen
50 54 39-40 259-3 1973/142 51 54 39-10 259-8 → 51 54 39-40 259-2 2007–2008: zrušen
50 54 39-40 260-1 1973/xxx 51 54 39-10 260-6 → 51 54 39-40 260-0 19. 4. 2000: zrušen
  1973/xxx 51 54 39-10 262-2 → ? ?
50 54 39-40 263-5 1973/145 51 54 39-10 263-0 → 51 54 39-40 263-4 26. 4. 2001: zrušen
50 54 39-40 267-6 1973/149 51 54 39-10 267-1 → 51 54 39-40 267-5 mezi 17. 9. 2020 - 4. 3. 2021: navržen na zrušení; mezi 6. 3. 2021 - 1. 4. 2022: zrušen; mezi 2. 4. - 11. 9. 2022: deaktivován
50 54 39-40 268-4 1973/151 51 54 39-10 268-9 → 51 54 39-40 268-3 2008–2009: zrušen; 14. 9. 2009: deaktivován
50 54 39-40 269-2 1973/150 51 54 39-10 269-7 → 51 54 39-40 269-1 mezi 14. 8. 2019 - 2. 1. 2020: zrušen; mezi 2. 4. - 11. 9. 2022: deaktivován
50 54 39-40 270-0 1973/152 51 54 39-10 270-5 → 51 54 39-40 270-9 mezi 17. 9. 2020 - 4. 3. 2021: navržen na zrušení; mezi 6. 3. 2021 - 1. 4. 2022: zrušen; mezi 2. 4. - 11. 9. 2022: deaktivován
50 54 39-40 271-8 1973/174 51 54 39-10 271-3 → 51 54 39-40 271-7 16. 11. 2005: zrušen
50 54 39-40 272-6 1973/176 51 54 39-10 272-1 → 51 54 39-40 272-5 mezi 17. 9. 2020 - 4. 3. 2021: navržen na zrušení; mezi 6. 3. 2021 - 1. 4. 2022: zrušen; mezi 2. 4. - 11. 9. 2022: deaktivován
50 54 39-40 273-4 1973/175 51 54 39-10 273-9 → 51 54 39-40 273-3 18. 4. 2013: zrušen; 2015: deaktivován
99 54 95-74 295-0 1973/173 51 54 39-10 274-7 → 51 54 39-40 274-1 → 80 54 38-00 295-0 2004–2005: dom. st. Praha-Vršovice - obytný vůz; 4. 1. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A02
50 54 39-40 275-9 1973/180 51 54 39-10 275-4 → 51 54 39-40 275-8 2007–2008: zrušen
55 54 39-40 276-2 1973/173 51 54 39-10 276-2 → 51 54 39-40 276-6 → 50 54 39-40 276-7 9. 2015: Výzkumný Ústav Železniční, a.s.; 4. 1. 2017: DHV Lužná u Rakovníka (nájem); 17. 12. 2018: CHV Lužná u Rakovníka; vůz je veden v KOV pod kódem 043 jako vůz řady AB043
50 54 39-40 277-5 1973/178 51 54 39-10 277-0 → 51 54 39-40 277-4 mezi 3. 1. 2020 - 15. 9. 2020: zrušen; mezi 2. 4. - 11. 9. 2022: deaktivován
50 54 39-40 278-3 1973/179 51 54 39-10 278-8 → 51 54 39-40 278-2 2010: zrušen: 7. 3. 2011: deaktivován
  1973/xxx 51 54 39-10 279-6 → ? ?
  1973/xxx 51 54 39-10 290-3 → ? ?
  1973/xxx 51 54 39-10 291-1 → ? ? (doložen v roce 1980)
  1973/xxx 51 54 39-10 293-7 → ? ?

(3.) ABm 1984 (interval 39-41)

Řada vozu:
AB349
Číselné označení vozu:
51 54 39-41
Kód řady KOV:
349
Typové označení KOV:
AB RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. a 2. vozové třídy s postranní chodbičkou, konstrukční typ Y/B70, typ vozu 1.244, 9 oddílů, 24 sedadel (4 oddíly 1. třídy) + 40 sedadel (5 oddílů 2. třídy), topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz Va, 3 stupačky

Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1984 Počet vyrobených vozů: 50 (001–050)
Vývoj označení řady vozu: ABm | 1990: AB | 2009: AB349
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 39-41
Provozované vozy v současnosti u ČD: 004–007, 009–015, 017–018, 020–022, 024–028, 032–034, 036–037, 040–041, 043–045, 047–048, 050 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 34 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Bohumín, Brno hl. n., Hradec Králové hl. n., Plzeň hl. n., Tábor
Obrázek vozu:
ab349
Fotografie vozů:

Akt.: 2023-03-05

Údajně již z výroby byly vozy 049 a 050 vybaveny CZE tak jako tomu bylo i vozů řady Bm (dnes řada Bee243) čísel 883 až 890.

V roce 1993 připadly slovenské straně jen vozy 001–003.
Vůz 019 se nachází stále pod původním označením a s původními nápisy, dlouhá léta v DKV Praha, PJ Libeň jako obytný vůz pro doprovod parních vlaků, nyní (2022) je deponován v České Lípě.
Vozy 008, 030, 035 prošly rekonstrukcí a přešly pod kód 152.

"RICovým" vozům řady AB se mimořádné události příliš nevyhýbaly:
- vůz 031 byl zrušen po čelním nárazu na blíže neurčeném místě, ke kterému došlo pravděpodobně v roce 1994;
- vůz 042 byl zrušen po blíže neurčeném požáru, fyzická likvidace proběhla v roce 1994 v Sázavě u Žďáru;
- vůz 029 byl zrušen po zatím nezjištěné nehodě, fyzická likvidace proběhla v roce 2003 v Tlumačově;
- vůz 049 byl zrušen po požáru, ke kterému došlo v roce 2006 (byl to ten mezi Zbirohem a Hořovicemi?);
- vůz 023 byl zrušen po nehodě při posunu v Českých Budějovicích v roce 2007;
- vůz 046 byl zrušen po najetí lokomotivy 111.006-3 do boku R 874 v Praze-Vršovicích dne 14. 3. 2009, deaktivován dne 31. 3. 2010;
- vůz 039 byl zrušen v období 2011–2012 po najetí posunového dílu do nákladního vlaku Rn 53033 dne 3. 7. 2010, deaktivován dne 5. 10. 2012
- vůz 016 byl zrušen po srážce posunových dílů v Děčíně hl. n., ke které došlo 31. 7. 2011.

V souvislosti s provozováním vozů řady AB349 v soupravách s řídicím vozem řady Bfhpvee295 došlo u několika vozů počínaje rokem 2012 k dosazení 18žilového kabelu UIC místo 12žilového.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
51 54 39-41 004-1 1984/110    
51 54 39-41 005-8 1984/116    
51 54 39-41 006-6 1984/118    
51 54 39-41 007-4 1984/115   mezi 13. 9. 2022 - 2. 1. 2023: zrušen
51 54 39-41 009-0 1984/117    
51 54 39-41 010-8 1984/120    
51 54 39-41 011-6 1984/121    
51 54 39-41 012-4 1984/126    
51 54 39-41 013-2 1984/119    
51 54 39-41 014-0 1984/113    
51 54 39-41 015-7 1984/122    
51 54 39-41 016-5 1984/127   mezi 5. 11. 2011 - 7. 6. 2012: zrušen po MU Děčín hl. n. 31. 7. 2011; 3. 12. 2012: deaktivován
51 54 39-41 017-3 1984/124    
51 54 39-41 018-1 1984/123    
51 54 39-41 019-9 1984/128   19xx: DKV Praha - obytný vůz
51 54 39-41 020-7 1984/135    
51 54 39-41 021-5 1984/131    
51 54 39-41 022-3 1984/132    
51 54 39-41 023-1 1984/133   mezi 7. 4. 2007 - 15. 4. 2008: zrušen; mezi 31. 10. 2008 - 20. 4. 2009: deaktivován
51 54 39-41 024-9 1984/134    
51 54 39-41 025-6 1984/130    
51 54 39-41 026-4 1984/137   1. 1. 2022: odstaven po MU 31. 12. 2021 Brno hl. n.
51 54 39-41 027-2 1984/136    
51 54 39-41 028-0 1984/140    
51 54 39-41 029-8 1984/138   12. 9. 2002: zrušen po MU; 2003: likvidace
51 54 39-41 031-4 1984/xxx   9. 5. 1994: zrušen po MU
51 54 39-41 032-2 1984/139    
51 54 39-41 033-0 1984/145    
51 54 39-41 034-8 1984/144    
51 54 39-41 036-3 1984/146    
51 54 39-41 037-1 1984/208    
61 55 99-80 001-3 1984/xxx 51 54 39-41 038-9 198x: zrušen; 19xx: Maďarsko - měřicí vůz (Dinamikai Mérőkocsi)
51 54 39-41 039-7 1984/152   mezi 5. 11. 2011 - 7. 6. 2012: zrušen; 5. 10. 2012: deaktivován
51 54 39-41 040-5 1984/148    
51 54 39-41 041-3 1984/141    
51 54 39-41 042-1 1984/xxx   17. 2. 1994: zrušen po požáru; 1994: likvidace
51 54 39-41 043-9 1984/153    
51 54 39-41 044-7 1984/143    
51 54 39-41 045-4 1984/155    
51 54 39-41 046-2 1984/151   2009: zrušen po MU Praha-Vršovice; 31. 3. 2010: deaktivován
51 54 39-41 047-0 1984/154    
51 54 39-41 048-8 1984/156    
51 54 39-41 049-6 1984/157   27. 11. 2006: zrušen po požáru
51 54 39-41 050-4 1984/158    

Rekonstrukce vozu řady BDs - MOVO Plzeň (vůz řady ABeer)nahoru

V roce 1993 byl v rámci probíhající rekonstrukce vozů řady B a BDs na vozy řady Beer jeden vůz zprvu rekonstruován na vůz s 1. a 2. vozovou třídou.

(4.) ABeer - rekonstrukce 1993 (ex BDs)

Řada vozu:
ABeer
Číselné označení vozu:
50 54 30-78
Kód řady KOV:
-
Typové označení KOV:
-

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. a 2. vozové třídy s postranní chodbičkou, typ vozu ?, 6 oddílů, 19 sedadel (3 oddíly 1. třídy) + 34 sedadel (3 oddíly 2. třídy) + 8 sklopných sedadel + 1 dětská sedačka, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V, 3 stupačky

Rekonstrukce vozu původní řady BDa (Bautzen 1975).

Rekonstrukce: MOVO, Plzeň, ČR Rok rekonstrukce: 1993 Počet rekonstruovaných vozů: 1 (101)
Vývoj označení řady vozu: před rekonstrukcí: BDs [viz kód 450] | po rekonstrukci (1993): ABeer
Vývoj číselného označení vozu: před rekonstrukcí: 50 54 82-40 [viz kód 450] | po rekonstrukci (1993): 50 54 30-78

Obrázek vozu:
abeer

Fotografie vozů: -

Akt.: 2013-10-28

V roce 1992 byl veřejnosti představen prototyp rekonstruovaného vozu s označením Beer 50 54 20-78 101-3. Ještě téhož roku se započalo s rekonstrukcemi dalších dvou vozů, přičemž druhý vůz vyjel z MOVO Plzeň v roce 1993, a to zkušebně jako vůz 1. a 2. vozové třídy s označením 50 54 30-78 101-1. Údajně se interiér 1. vozové třídy lišil pouze v podhlavnících. Po několika měsících zkušebního provozu mezi Plzní a Českými Budějovicemi došlo v roce 1994 ke zrušení 1. vozové třídy a vůz byl přeznačen na Beer 50 54 20-78 103-9, viz kód 273.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1994)

Rekonstrukce vozů řady Bdt - PESA Bydgoszcz (vozy řady ABpee)nahoru

Po téměř 30 letech přichází k Českým dráhám nová řada vozů rozdělených na 1. a 2. vozovou třídu vzniklá rekonstrukcí starších osobních vozů 2. třídy.

(5.) ABpee - rekonstrukce 2013–2014 (ex Bdt)

Řada vozu:
ABpee347
Číselné označení vozu:
61 54 30-30
Kód řady KOV:
347
Typové označení KOV:
ABpee 347 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. a 2. vozové třídy, typ vozu ?, vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly, 30 sedadel (5 oddílů 1. třídy) + 40 sedadel (5 oddílů 2. třídy), 3 háky na jízdní kola, zásuvky 230 V, Wi-Fi, elektronický informační systém, klimatizovaný, netlakotěsný splňující všechny technické podmínky pro jízdu na tratích s vysokým podílem tunelů s uzavřeným toaletním systémem, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek GP 200

Rekonstrukce vozů původní řady Btme (Studénka 1986–1987).

Rekonstrukce: PESA Bydgoszcz, Polsko Rok rekonstrukce: 2013–2014 Počet vyrobených vozů: 15 (001–015)
Vývoj označení řady vozu: před rekonstrukcí: Bdt279 [viz kód 279] | po rekonstrukci (2013–2014): ABpee347
Vývoj číselného označení vozu: před rekonstrukcí: 50 54 21-08 [viz kód 279] | po rekonstrukci (2013–2014): 61 54 30-30
Provozované vozy v současnosti u ČD: 001–015 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 15 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Brno hl. n., Hradec Králové hl. n.

Obrázek vozu:
abpee347

Fotografie vozů:

Akt.: 2022-11-06

Výběrové řízení na rekonstrukci 15 vozů 2. vozové třídy na vozy 1. a 2. vozové třídy ČD vypsaly v polovině roku 2011 a o rok později jej vyhrála polská firma PESA Bydgoszcz. Jeden vůz řady Bdt279 byl do Bydhoště odeslaný v roce 2012, zbývajících 14 vozů v roce 2013. Předpoklad byl ten, že dodávka vozů započne v září 2013 a skončí v průběhu roku 2014. První vůz byl sice představen 26. 9. 2013, jenže s jeho zkouškami a schvalováním do zkušebního provozu nastaly komplikace způsobené nevhodnou úpravou podvozku GP200 zvolenou výrobcem. Zahájení zkušebního provozu původně plánovaného v září 2013 se neustále odkládalo. Do DKV Brno, kam bylo dislokováno prvních pět vozů, přijely jako první vozy 002 a 003 dne 30. 5. 2014. S cestujícími poprvé vozy vyjely 11. 6. 2014 na R 811 (vůz 002) a 17. 6. 2014 na R 809 (vůz 003). Jednalo se o jízdy v režimu zkušebního provozu, následovalo schválení řady do běžného provozu. Vůz 001, 004 a 005 do Brna dorazily společně 8. 12. 2014 na konci Sp 1973 a s cestujícími vyjely poprvé 14. 12. 2014 na R 803 (vůz 001) a R 805 (vůz 004).

Další vozy připadly DKV Plzeň. Vozy 006–010 a 013 se dopravovaly z Bohumína do Prahy 7. 12. 2014 na Sv 1306 a z Prahy do Plzně 8. 12. 2014 na R 356. Vozy 006–010 určené do dom. stanice Cheb pokračovaly tentýž den na Os 7302. Vozy byly postupně od 11. 12. 2014 nasazovány do provozu s cestujícími. Zbývající čtyři vozy 011–012 a 014–015 dojely do Chebu 23. 12. 2014 vlakem Rx 766.

Zařazení rekonstruovaných vozů do KOV proběhlo v období od 13. 6. 2014 do 15. 12. 2014.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
61 54 30-30 001-7 1987/90586 50 54 21-08 141-3  
61 54 30-30 002-5 1986/90450 50 54 21-08 005-0 na výrobním štítku byly už dříve chybně vyraženy údaje 1987/90550
61 54 30-30 003-3 1986/90455 50 54 21-08 010-0 na výrobním štítku chybně vyraženy údaje 1986/90055; podvozek a má výrobní číslo 1986/90615
61 54 30-30 004-1 1986/90534 50 54 21-08 089-4  
61 54 30-30 005-8 1986/90479 50 54 21-08 034-0  
61 54 30-30 006-6 1987/90615 50 54 21-08 170-2  
61 54 30-30 007-4 1987/90993 50 54 21-08 183-5  
61 54 30-30 008-2 1987/91005 50 54 21-08 195-9  
61 54 30-30 009-0 1987/90576 50 54 21-08 131-4  
61 54 30-30 010-8 1987/90572 50 54 21-08 127-2  
61 54 30-30 011-6 1987/90516 50 54 21-08 071-2  
61 54 30-30 012-4 1987/90596 50 54 21-08 151-2  
61 54 30-30 013-2 1987/90525 50 54 21-08 080-3  
61 54 30-30 014-0 1986/90500 50 54 21-08 055-5  
61 54 30-30 015-7 1987/90592 50 54 21-08 147-0  

Nákup ÖBB (vozy řady ABmz)nahoru

České dráhy v roce 2014 zakoupily u rakouské železniční společnosti ÖBB 12 vozů k sezení 1. a 2. vozové třídy.

(6.) ABmz 1978–1979

Řada vozu:
ABmz346

Číselné označení vozu:
61 54 30-90

Kód řady KOV:
346
Typové označení KOV:
ABmz 346

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. a 2. vozové třídy s postranní chodbičkou, typ vozu 4W010125B-SGP, 10 oddílů, 24 sedadel (4 oddíly 1. třídy) + 36 sedadel (6 oddílů 2. třídy), zásuvky 230 V, klimatizovaný, netlakotěsný splňující všechny technické podmínky pro jízdu na tratích s vysokým podílem tunelů s uzavřeným toaletním systémem, povolená provozní rychlost 200 km/h, podvozek SGP VS-RIC 75

Výrobce: SGP Simmering, Rakousko Rok výroby: 1978–1979 Počet vyrobených vozů: 45 (000–044)
Vývoj označení řady vozu: ABmoz | 1981: ABmz | 2014–2015: ABmz346
Vývoj číselného označení vozu: 61 81 30-70 | vůz 017 přechodně 1996–1998: 50 81 30-75, 1998–2003: 61 81 30-75 | 2004–2008: 61 81 30-90 | 2020: 61 54 30-90
Provozované vozy v současnosti u ČD: 000, 007–008, 013–014, 016–017, 025, 027, 029, 034, 044 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 12 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Plzeň hl. n.
Obrázek vozu:
Fotografie vozů:

Akt.: 2023-03-05

České dráhy v roce 2014 zakoupily od rakouské železniční společnosti ÖBB dvanáct vozů označované v Rakousku jako typ vozu 30-70.0. Vozy najížděly z Rakouska postupně. Zařazení do KOV proběhlo v období 19. 12. – 22. 12. 2014.

Dne 18. 12. 2014 přijel do Břeclavi Sv 18960 v řazení 1116.108 ÖBB + Bmz 61 81 21-91 002 + 022 + 044 + 060 + 059 + WRmz 61 81 88-90 208 + 205 + 206 + 207 + ABmz 61 81 30-90 025 + 029 + 034. Vozy pokračovaly 19. 12. 2014 vlakem Sv 90049 tažené lokomotivou 362.109 do Přerova, kde došlo k jejich odvěšení. Následujícího dne odjely do Prahy vlakem Sv 100882 / 100476 / 100882. S cestujícími začaly jezdit 26. 12. 2014 (025), 28. 12. 2014 (029) a 2. 1. 2015 (034).

O den později, 19. 12. 2014, přijel do Břeclavi Sv 18960 v sestavě 1116.148 ÖBB + DDm 51 81 98-70 028 + 046 + 009 + 023 + 021 + ABmz 61 81 30-90 016 + 044 + 014 + Bmz 61 81 21-91 055 + 074 + ABmz 61 81 30-90 017 + 007 + Bmz 61 81 20-91 054 + 063 + Bmz 61 81 21-91 066. Vozy si převzala lokomotiva 362.163 a souprava odjela jako Sv 100530 do Bohumína, vozy se opět odvěšily v Přerově, a 20. 12. 2014 pokračovaly do Prahy společně s vozy téže řady, které dojely do ČR o den dříve. S cestujícími prozatím vyjely vozy takto: 26. 12. 2014 vůz 014, 29. 12. 2014 vůz 016, 28. 1. 2015 vůz 044, 6. 4. 2015 vůz 017 a konečně 29. 10. 2015 vyjel i vůz 007.

Třetí várka vozů přijela do Břeclavi 9. 1. 2015 jako Sv 18962 tažená lokomotivou 1116.166 ÖBB v řazení: Bmz 61 81 21-91 019 + ABmz 61 81 30-90 008 + 013 + Bmz 61 81 21-91 051 + 043 + Bmz 61 81 20-91 050 + ABmz 61 81 30-90 000 + 027 + Bmz 61 81 20-91 053 + 038 + 064 + 025 + 065 + Bmz 61 81 21-91 068. Souprava opět pokračovala tentýž dne do Bohumína jako Sv 100408 tažená "esem" 362.165. Všechny vozy řady ABmz se odvěsily v Přerově a 11. 1. 2015 se přepravily na Sv 1306 do Prahy. Do provozu se vydaly nejprve tři vozy, dne 16. 1. 2015 vozy 000 a 008 a dne 23. 1. 2015 vůz 027. Čtvrtý vůz 013 se do provozu zapojil skoro až o rok později, 2. 1. 2016.

Povolená provozní rychlost vozů této řady byla původně 160 km/h. Z 10 vozů byla v roce 1996 odebrána klimatizace, kterou vozy o dva roky později opět obdržely. V letech 2002–2003 patnáct vozů prošlo modernizací na vozy 1. třídy Ampz. Vozy ponechané jako řada ABmz procházely rovněž modernizací - část vozů již v letech 2001–2003 (avšak beze změny povolené provozní rychlosti), všechny vozy řady ABmz pak absolvovaly modernizaci v letech 2004–2008, při níž došlo ke zvýšení povolené provozní rychlosti na 200 km/h.

Všechny vozy si až do počátku roku 2020 nesly svoje původní "rakouské" označení, změnila se pouze zkratka provozovatele vozidla z ÖBB na ČD a součástí písmenného označení se stalo doplňkové číslo 346. Vozy byly označeny dle následujícího příkladu: A - ČD 61 81 30-90 007-8 ABmz346. V lednu a únoru 2020 došlo k přeznačení číselného označení 61 81 30-90 na 61 54 30-90. První takto přeznačený vůz 007 měl 8. 1. 2020 ještě "staré" číslo a 13. 1. 2020 vyjel s číslem "novým"; jako poslední přišel na řadu vůz 027, který 5. 2. 2020 nesl ještě staré označení a 7. 2. 2020 vyjel s označením novým.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
61 54 30-90 000-6 1978/83331 61 81 30-70 000-7 → 61 81 30-90 000-3  
61 54 30-90 007-1 1978/83338 61 81 30-70 007-2 → 61 81 30-90 007-8  
61 54 30-90 008-9 1978/83339 61 81 30-70 008-0 → 61 81 30-90 008-6  
61 54 30-90 013-9 1978/83344 61 81 30-70 013-0 → 61 81 30-90 013-6  
61 54 30-90 014-7 1978/83345 61 81 30-70 014-8 → 61 81 30-90 014-4  
61 54 30-90 016-2 1978/83347 61 81 30-70 016-3 → 61 81 30-90 016-9  
61 54 30-90 017-0 1978/83348 61 81 30-70 017-1 → 50 81 30-75 017-9 → 61 81 30-75 017-6 → 61 81 30-70 017-1 → 61 81 30-90 017-7  
61 54 30-90 025-3 1979/83356 61 81 30-70 025-4 → 61 81 30-90 025-0  
61 54 30-90 027-9 1979/83358 61 81 30-70 027-0 → 61 81 30-90 027-6  
61 54 30-90 029-5 1979/83360 61 81 30-70 029-6 → 61 81 30-90 029-2  
61 54 30-90 034-5 1979/83365 61 81 30-70 034-6 → 61 81 30-90 034-2  
61 54 30-90 044-4 1979/83375 61 81 30-70 044-5 → 61 81 30-90 044-1  

© 2013–2023 Alan Butschek

Design © 2010 Dominik Butschek

Skript © 2013 Radek Papež