Úvodní strana

Vozy k sezení 1. a 2. třídy

Výroba Bautzen 1964–1984 (vozy původních řad ABa, ABm)nahoru

Vagónka (v tehdy východo-) německém Budyšíně dodala ČSD v letech 1964–1984 sérii vozů konstrukčního typu Y/B a Y/B70 se sedadly 1. a 2. vozové třídy, označené u ČSD jako řada ABa, resp. u dodávky z roku 1984 ABm. Nejprve se jednalo o vozy s kombinovaným topením (1964–1973), později s teplovzdušným topením (1984) ve třech různých intervalech 5.–8. číslice:
51 54 39-80 001 až 085 ... 1964–1967
51 54 39-10 086 až 298 ... 1969–1973
51 54 39-41 001 až 050 ... 1984

(1.) ABa 1964–1967 (interval 39-80)

Řada vozu:
AB350
Číselné označení vozu:
50 54 39-40
Kód řady KOV:
350
Typové označení KOV:
AB 350
Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. a 2. vozové třídy s postranní chodbičkou, konstrukční typ OSŽD-B (vozy 2001–2005), konstrukční typ Y/B (vozy 2006–2065, 066–085), typ vozu 01.301 (vozy 2001–2005), 01.301? (vozy 2006–2065), 1.773 (vozy 066–085), 9 oddílů, 24 sedadel (4 oddíly 1. třídy) + 40 sedadel (5 oddílů 2. třídy), topení odporové doplněné vháněním ohřátého vzduchu, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V, 2 stupačky
Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1964–1967 (1964: 2001–2005; 1965: 2006–2065; 1967: 066–085) Počet vyrobených vozů: 85 (2001–2065, 066–085)
Vývoj označení řady vozu: ABa | 1983: ABm | 1990: AB | 2001: AB350
Vývoj číselného označení vozu: 2001–2065 | 1967: 51 54 39-80 | 19xx: 51 54 39-40 |po odebrání režimu RIC v různých letech (1983–2001): 50 54 39-40
Obrázek vozu:
ab350
Fotografie vozů:

Akt.: 2022-04-18

Vozy nesly interval 39-80, povolená provozní rychlost vozů byla zprvu 160 km/h. Počátkem 70. let byla tato rychlost snížena na 140 km/h. Dle údajů v [Jindra–Frolík. Osobní vozy ČSD 1965–1976. Praha. 1977.] podvozek Görlitz V sice rychlosti 160 km/h vyhovuje, ale jen při překročené zábrzdné vzdálenosti 1000 m. Pro dodržení zábrzdné vzdálenosti 1000 m, která se začala počátkem 70. let uplatňovat, bylo potřeba povolenou provozní rychlost snížit na 140 km/h.V průběhu zatím blíže neurčených let vozy obdržely odpovídající interval 39-40. Přeznačení však muselo proběhnout ještě před rokem 1993, neboť vozy přidělené železniční správě ŽSR již interval 39-40 nesly.

Prvních pět vozů z roku 1964 mělo odchylný tvar skříně (bez zúžení na koncích a šířka skříně byla o 20 mm užší), jednalo se o konstrukční typ OSŽD-B. Vůz ABa 2001 byl v září 1964 vystaven na brněnském strojírenském veletrhu. Vozy dodané v letech 1964–1965 obdržely číselné označení ČSD zavedené v roce 1957, tedy ABa 2001 až ABa 2065. Přeznačení do 12místného tvaru proběhlo v roce 1967. Vozy dodané roku 1967 obdržely 12místné číselné označení přímo z výroby.

Z literatury je známa fotografie vozu řady ABa vyrobeného v roce 1965 v netradičním modrošedém nátěru. Podle snímku by se mohlo odhadem jednat o vůz ABa 2009. Údajně mělo být takto natřeno pět vozů, mohlo by se tedy jednat například o prvních pět vozů vyrobených v roce 1965 (tzn. již konstrukčního typu Y/B) ABa 2006 až 2010. Ovšem v knize "Internationale Schnellzüge in der DDR" se píše že se jednalo o prvních pět vozů z roku 1964... Dle [Mahel, Ivo et al. Osobní vozy ČSD II. 1939–1992. Praha. 2019.] byl nátěr použit jen u 3 vozů, a to z důvodu prezentace výrobce na jarním lipském veletrhu v roce 1965. Zda se vozy v tomto nátěru dostaly k ČSD není doloženo.

Vůz 021 byl dodatečně vybaven napájecím potrubím.

V roce 1993 připadly slovenské straně vozy 026, 032, 036–037, 045, 048, 052, 057–058, 081–085.
Jeden vůz neznámého pořadového čísla z roku 1965 (např. vůz 008?) byl patrně v roce 1994 upraven na vůz 2. třídy s intervalem 29-10, pod kterým také dojezdil.

K zániku této série vozů došlo 3. 2. 2015, kdy byl poslední vůz (001) odepsán ze stavu ČD po prodeji společnosti Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Tento vůz byl 27. 3. 2015 přemístěn vlakem Sv 100932 / 100792 / 100612 spolu s ostatními vozy zakoupenými VUZ z Hradce Králové do depozitáře NTM v Chomutově. Dne 17. 12. 2018 byla podepsána kupní smlouva s ČD, a.s., na základě které patří vůz opět Českým dráhám a spadá pod CHV Lužná u Rakovníka. Avšak dne 31. 1. 2020 byl tento vůz převezen vlakem Sv 58263 do České Třebové k likvidaci...

Osudy ostatních vozů jsou uvedeny v následujícím přehledu.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2015)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
50 54 39-40 001-9 1964/016 2001 → 51 54 39-80 001-9 → 51 54 39-40 001-8 12. 5. 2005: navržen na zrušení; 3. 2. 2015: Výzkumný Ústav Železniční, a.s.; 17. 12. 2018: CHV Lužná u Rakovníka; 2019–2020: zrušen
  1964/xxx 2002 → 51 54 39-80 002-7 → ? ?
55 54 99-89 001-3 1964/018 2003 → 51 54 39-80 003-5 → ? → 60 54 00-80 024-5 xxxx: měřicí vůz VÚŽ; 201x: Junior Market s.r.o. - v původním nátěru s nápisy ABa 2003
44646 1964/019 2004 → 51 54 39-80 004-3 → ? → EL 44646 2011: zrušen (jako vůz EL 44646), dlouho stával v Úvalech
24249 1964/xxx 2005 → 51 54 39-80 005-0 → 51 54 39-40 005-9 1988: Mostní obvod Pardubice
50 54 39-40 006-8 1965/001 2006 → 51 54 39-80 006-8 → 51 54 39-40 006-7 13. 11. 2000: zrušen
50 54 39-40 007-6 1965/xxx 2007 → 51 54 39-80 007-6 → 51 54 39-40 007-5 29. 9. 1995: zrušen
50 54 39-40 008-4 1965/003 2008 → 51 54 39-80 008-4 → 51 54 39-40 008-3 12. 1993: zrušen
50 54 39-40 009-2 1965/xxx 2009 → 51 54 39-80 009-2 → 51 54 39-40 009-1 29. 9. 1995: zrušen
50 54 39-40 010-0 1965/005 2010 → 51 54 39-80 010-0 → 51 54 39-40 010-9 2001: navržen na zrušení a patrně 2001–2002 zrušen
50 54 39-40 011-8 1965/xxx 2011 → 51 54 39-80 011-8 → 51 54 39-40 011-7 1. 9. 1996: zrušen
50 54 39-40 012-6 1965/xxx 2012 → 51 54 39-80 012-6 → 51 54 39-40 012-5 29. 9. 1995: zrušen
50 54 39-40 013-4 1965/xxx 2013 → 51 54 39-80 013-4 → 51 54 39-40 013-3 19. 4. 2000: zrušen
50 54 39-40 014-2 1965/009 2014 → 51 54 39-80 014-2 → 51 54 39-40 014-1 26. 10. 2004: zrušen
50 54 39-40 015-9 1965/010 2015 → 51 54 39-80 015-9 → 51 54 39-40 015-8 9. 6. 2006: zrušen
50 54 39-40 016-7 1965/017 2016 → 51 54 39-80 016-7 → 51 54 39-40 016-6 26. 10. 2004: zrušen
  1965/xxx 2017 → 51 54 39-80 017-5 → ? ?
34615 1965/019 2018 → 51 54 39-80 018-3 → 51 54 39-40 018-250 54 39-40 018-3 19xx: Ústřední kabinet bezpečnosti práce - školní vůz; původ vozu je odvozen z posloupnosti číselné řady výrobních čísel
50 54 39-40 019-1 1965/020 2019 → 51 54 39-80 019-1 → 51 54 39-40 019-0 1988: zrušen
50 54 39-40 020-9 1965/xxx 2020 → 51 54 39-80 020-9 → 51 54 39-40 020-8 1996: zrušen
50 54 39-40 021-7 1965/022 2021 → 51 54 39-80 021-7 → 51 54 39-40 021-6 3. 6. 2013: zrušen; DHV Lužná u Rakovníka, 23. 9. 2013 předán v Lounech k likvidaci; 20. 12. 2013: deaktivován
  1965/xxx 2022 → 51 54 39-80 022-5 → ? ?
50 54 39-40 023-3 1965/025 2023 → 51 54 39-80 023-3 → 51 54 39-40 023-2 24. 10. 2004: zrušen
50 54 39-40 024-1 1965/xxx 2024 → 51 54 39-80 024-1 → 51 54 39-40 024-0 2007: zrušen
  1965/xxx 2025 → 51 54 39-80 025-8 → ? ?
50 54 39-40 027-4 1965/xxx 2027 → 51 54 39-80 027-4 → 51 54 39-40 027-3 10. 1991: zrušen
  1965/xxx 2028 → 51 54 39-80 028-2 → ? ?
50 54 39-40 029-0 1965/028 2029 → 51 54 39-80 029-0 → 51 54 39-40 029-9 24. 11. 2005: zrušen
80 54 20-00 121-8 1965/031 2030 → 51 54 39-80 030-8 → 51 54 39-40 030-750 54 39-40 030-8 xxxx: LD Praha-Vršovice - nářaďový vůz jeřábu; xxxx: zrušen
50 54 39-40 031-6 1965/012 2031 → 51 54 39-80 031-6 → 51 54 39-40 031-5 1. 12. 1991: zrušen
50 54 39-40 033-2 1965/013 2033 → 51 54 39-80 033-2 → 51 54 39-40 033-1 13. 11. 2000: zrušen
50 54 39-40 034-0 1965/015 2034 → 51 54 39-80 034-0 → 51 54 39-40 034-9 2002: navržen na zrušení a patrně v témže roce zrušen
50 54 39-40 035-7 1965/xxx 2035 → 51 54 39-80 035-7 → 51 54 39-40 035-6 1. 3. 2000: zrušen
50 54 39-40 038-1 1965/035 2038 → 51 54 39-80 038-1 → 51 54 39-40 038-0 17. 2. 2005: zrušen
50 54 39-40 039-9 1965/036 2039 → 51 54 39-80 039-9 → 51 54 39-40 039-8 2010: zrušen; 4. 10. 2010: deaktivován
  1965/xxx 2040 → 51 54 39-80 040-7 → ? ?
60 54 99-20 001-8 1965/038 2041 → 51 54 39-80 041-5 → 51 54 39-40 041-4 → 50 54 39-40 041-5 → 80 54 38-00 305-7 dupl. → 80 54 20-00 002-0 → 55 54 99-20 001-5 18. 2. 2002: vyřazen; určitou dobu též duplicitně jako 80 54 38-00 305-7; nyní CHV Lužná u Rakovníka - obytný a doprovodný vůz, v původním nátěru s nápisy ABa 2041; 25. 2. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A12 jako vůz řady ABrA12
50 54 39-40 042-3 1965/xxx 2042 → 51 54 39-80 042-3 → 51 54 39-40 042-2 7. 4. 1998: zrušen
50 54 39-40 043-1 1965/xxx 2043 → 51 54 39-80 043-1 → 51 54 39-40 043-0 zrušen 1995 nebo dříve
50 54 39-40 044-9 1965/041 2044 → 51 54 39-80 044-9 → 51 54 39-40 044-8 9. 6. 2006: zrušen
  1965/xxx 2046 → 51 54 39-80 046-4 → ? ?
  1965/xxx 2047 → 51 54 39-80 047-2 → ? ?
50 54 39-40 049-8 1965/044 2049 → 51 54 39-80 049-8 → 51 54 39-40 049-7 17. 2. 2005: zrušen
50 54 39-40 050-6 1965/xxx 2050 → 51 54 39-80 050-6 → 51 54 39-40 050-5 7. 7. 1998: zrušen
50 54 39-40 051-4 1965/046 2051 → 51 54 39-80 051-4 → 51 54 39-40 051-3 2007: zrušen
63912 1965/xxx 2053 → 51 54 39-80 053-0 1979: Železniční stavitelství Brno, dom. st. Pohořelice - obytný vůz; xxxx: zrušen
50 54 39-40 054-8 1965/xxx 2054 → 51 54 39-80 054-8 → 51 54 39-40 054-7 1996: zrušen
50 54 39-40 055-5 1965/049 2055 → 51 54 39-80 055-5 → 51 54 39-40 055-4 20. 5. 2003: zrušen
  1965/xxx 2056 → 51 54 39-80 056-3 → ? ? (doložen v roce 1980)
  1965/xxx 2059 → 51 54 39-80 059-7 → ? ?
  1965/xxx 2060 → 51 54 39-80 060-5 → ? ?
50 54 39-40 061-3 1965/xxx 2061 → 51 54 39-80 061-3 → 51 54 39-40 061-2 7. 4. 1998: zrušen
50 54 39-40 062-1 1965/059 2062 → 51 54 39-80 062-1 → 51 54 39-40 062-0 1. 12. 1991: zrušen
50 54 39-40 063-9 1965/xxx 2063 → 51 54 39-80 063-9 → 51 54 39-40 063-8 21. 12. 1992: zrušen
51 54 39-80 064-7 1965/xxx 2064 1974: zrušen po MU Margecany 1974
50 54 39-40 065-4 1965/xxx 2065 → 51 54 39-80 065-4 → 51 54 39-40 065-3 11. 8. 1995: zrušen
50 54 39-40 066-2 1967/118 51 54 39-80 066-2 → 51 54 39-40 066-1 5. 11. 2004: zrušen
50 54 39-40 067-0 1967/119 51 54 39-80 067-0 → 51 54 39-40 067-9 24. 10. 2004: zrušen
50 54 39-40 068-8 1967/xxx 51 54 39-80 068-8 → 51 54 39-40 068-7 17. 2. 2005: zrušen
50 54 39-40 069-6 1967/121 51 54 39-80 069-6 → 51 54 39-40 069-5 19. 7. 2001: zrušen
50 54 39-40 070-4 1967/122 51 54 39-80 070-4 → 51 54 39-40 070-3 5. 12. 2002: zrušen
50 54 39-40 071-2 1967/123 51 54 39-80 071-2 → 51 54 39-40 071-1 10. 2005: zrušen
50 54 39-40 072-0 1967/124 51 54 39-80 072-0 → 51 54 39-40 072-9 16. 11. 2005: zrušen
50 54 39-40 073-8 1967/125 51 54 39-80 073-8 → 51 54 39-40 073-7 24. 2. 2003: zrušen
50 54 39-40 074-6 1967/126 51 54 39-80 074-6 → 51 54 39-40 074-5 30. 5. 2006: zrušen; 2. 6. 2008: deaktivován
50 54 39-40 075-3 1967/127 51 54 39-80 075-3 → 51 54 39-40 075-1 2007: zrušen
50 54 39-40 076-1 1967/xxx 51 54 39-80 076-1 → 51 54 39-40 076-0 7. 4. 1998: zrušen
50 54 39-40 077-9 1967/xxx 51 54 39-80 077-9 → 51 54 39-40 077-8 30. 5. 2006: zrušen; 2. 6. 2008: deaktivován
50 54 39-40 078-7 1967/130 51 54 39-80 078-7 → 51 54 39-40 078-6 16. 11. 2005: zrušen
50 54 39-40 079-5 1967/xxx 51 54 39-80 079-5 → 51 54 39-40 079-4 1. 1. 1992: zrušen
50 54 39-40 080-3 1967/131 51 54 39-80 080-3 → 51 54 39-40 080-2 2008: zrušen; 25. 9. 2008: deaktivován

(2.) ABa 1969–1973 (interval 39-10)

Řada vozu:
AB350
Číselné označení vozu:
50 54 39-40
Kód řady KOV:
350
Typové označení KOV:
AB 350
Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. a 2. vozové třídy s postranní chodbičkou, konstrukční typ Y/B, typ vozu 1.792 (vozy 086–150), 1.706 (vozy 151–238), 1.231 (vozy 239–298), 9 oddílů, 24 sedadel (4 oddíly 1. třídy) + 40 sedadel (5 oddílů 2. třídy), topení odporové doplněné vháněním ohřátého vzduchu, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V, 2 stupačky
Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1969–1973 (1969: 086–150; 1970: 151–238; 1973: 239–298) Počet vyrobených vozů: 213 (086–298)
Vývoj označení řady vozu: ABa | 1983: ABm | 1990: AB | 2001: AB350, vozy 239 a 276 AB348 (režim RIC)
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 39-10 | 19xx: 51 54 39-40 |po odebrání režimu RIC v různých letech (1983–2001): 50 54 39-40
Provozované vozy v současnosti u ČD: 248, 250, 254, 257, 267, 269–270, 272, 277 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 9

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Česká Třebová

Obrázek vozu:
ab350
Fotografie vozů:

Akt.: 2022-04-18

V letech 1969–1973 probíhaly dodávky vozů zařazených do intervalu 39-10. Po jejich vyrobení se uvádí povolená provozní rychlost 140 km/h, ale to byla pravda jen u vozů vyrobených v roce 1973 (tzn. od poř. č. 239 výše). Vozy vyráběné v letech 1969–1970 (tzn. vozy poř. č. 086 až 238) měly povolenou provozní rychlost pouze 120 km/h. Důvodem propadu povolené provozní rychlosti ze 160 km/h na 120 a 140 km/h oproti předešlé dodávce vozů 51 54 39-80 z let 1964–1967 jde na vrub problémům s dobíjením baterie dynamem při menších rychlostech, u něhož musel být změněn převod. Použitá číslice 1 na sedmé pozici číselného označení byla u vozů poř. č. 239 a výše nepřesná. V průběhu zatím blíže neurčených let (např. začátkem roku 1982 je interval 51 54 39-40 již doložen) byla u vozů s povolenou provozní rychlostí 120 km/h tato zvýšena na 140 km/h a všechny vozy obdržely odpovídající interval 39-40.

Poslední vozy této řady dojezdily v režimu RIC v roce 2001 (jednalo se o vozy 239 a 276 dom. st. České Budějovice), a to někdy mezi únorem a červnem. Pro tyto vozy byl v kartotéce vyhrazen kód 348.

Část vozů byla vybavena napájecím potrubím, tedy "žlutými hadicemi". Z výroby je měly vozy od poř. č. 239 výše, do vozů 182 a 183 byly instalovány dodatečně. Na vozech 271–278 se v 70. letech prováděly zkoušky elektropneumatické brzdy (mimo jiné se tyto vozy vyznačovaly žlutým podélným pruhem na vozové skříni), více v tomto článku.

Běžný provoz s cestujícími vozy této řady byl ukončen v únoru 2015. Vozy (mimo vůz v CHV Lužná u Rakovníka) jsou vedeny jako zrušené, navržené na zrušení nebo nepotřebné, cestující se v nich téměř jistě již nesvezou. V září 2015 se stala majitelem vozu 276 společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Dne 17. 12. 2018 byla podepsána kupní smlouva s ČD, a.s., na základě které patří vůz opět Českým dráhám a spadá pod CHV Lužná u Rakovníka. Vůz 239 odkoupilo 16. 6. 2021 NTM Praha.

Provoz vozů (mimo DHV, resp. CHV Lužná u Rakovníka a VUZ) v letech 2012–2021 (stav 18. 9. 2021):
- vůz 182 byl po převedení z DHV Lužná u Rakovníka pod DKV Česká Třebová převezen do České Třebové 25. 9. 2014 a 26. 5. 2016 byl přepraven v Sv 1307 do Olomouce;
- vůz 239 byl pravidelně nasazovaný do provozu mezi Ústím nad Labem a Prahou (975 / 978) a Děčínem (6962 / 1154) v GVD 2012/2013, v GVD 2013/2014 se jednalo o obraty 679 / 674 / 6962 / 6963, kde naposledy vezl cestující 3. 12. 2014 na Os 6962. Dne 27. 2. 2015 byl řazen v R 691 z Děčína do Prahy a 5. 3. 2015 přejel do DHV Lužná u Rakovníka. Od 18. 6. 2015 do 24. 1. 2019 byl deponován v chomutovském depozitáři NTM Praha, nyní je v CHV Lužná u Rakovníka;
- vůz 247 už v roce 2012 buď nejezdil nebo jen začátkem roku;
- vůz 248 vyjel naposledy 21. 7. 2013 z Brna do Šumperka na R 937 a 23. 7. 2013 se vrátil soupravově do Brna. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Dne 8. 7. 2018 byl přepraven vlakem Sv 54552 z Brna-Maloměřic do České Třebové. Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 2. 8. 2021 vlakem Sv 11815;
- vůz 250 byl nasazovaný do 14. 12. 2013 a po dvouměsíční přestávce, od 23. 2. 2014 do 9. 1. 2015 byl opět pravidelně nasazovaný do provozu, naposledy vyjel s cestujícími 9. 1. 2015 na R 867 / 913 z Prahy přes Brno do Šumperku. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Bezdomovcům se podařilo 17. 4. 2019 založit v tomto voze požár během jeho dlouhodobé deponie na odstvném nádraží F. Prohlý ohořelý vůz tam stál ještě dlouho, dne 24. 11. 2019 byl převezen do České Třebové vlakem Sv 11846;
- vůz 254 vezl cestující naposledy 21. 3. 2013 v R 906. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Následovala jízda z Brna do České Třebové dne 14. 10. 2017 vlaky Sv 52160 (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice) a Sv 52174 (Brno-Maloměřice - Česká Třebová). Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 31. 10. 2020 vlakem Sv 11791;
- vůz 256 byl nasazovaný do 28. 8. 2013 a dále od 9. 12. 2013 do 19. 2. 2014, kdy jel na Sp 1638 ze Šumperku do Brna. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud byl 1. 3. 2016 převezen zpět do Brna-Horních Heršpic a dne 24. 4. 2016 byl přepraven do České Třebové;
- vůz 257 jel s cestujícími naposledy 5. 12. 2014 na Sp 1776 z Hodonína do Brna. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Dne 8. 7. 2018 byl přepraven vlakem Sv 54552 z Brna-Maloměřic do České Třebové. Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 18. 7. 2021 vlakem Sv 52247;
- vůz 267 byl naposledy v provozu s cestujícími 6. 12. 2014 na R 861 z Pardubic do Brna. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Dne 8. 7. 2018 byl přepraven vlakem Sv 54552 z Brna-Maloměřic do České Třebové. Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 18. 7. 2021 vlakem Sv 52247;
- vůz 269 byl nasazovaný do 2. 12. 2013, poté byl odstaven a od 26. 1. 2014 do 5. 1. 2015 byl opět pravidelně nasazovaný do provozu, s cestujícími jel naposledy 5. 1. 2015 ze Šumperku do Brna na R 912. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Dne 8. 7. 2018 byl přepraven vlakem Sv 54552 z Brna-Maloměřic do České Třebové. Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 17. 11. 2020 vlakem Sv 11949;
- vůz 270 vyjel s cestujícími naposledy 3. 12. 2014 z Prahy do Brna na R 865. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Dne 8. 7. 2018 byl přepraven vlakem Sv 54552 z Brna-Maloměřic do České Třebové. Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 18. 7. 2021 vlakem Sv 52247;
- vůz 272 byl naposledy v provozu s cestujícími 8. 12. 2014 na Sp 1638 ze Šumperku do Brna. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Dne 8. 7. 2018 byl přepraven vlakem Sv 54552 z Brna-Maloměřic do České Třebové. Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 2. 8. 2021 vlakem Sv 11815;
- vůz 273 už v roce 2012 buď nejezdil nebo jen začátkem roku;
- vůz 276 jezdil pravidelně až do 2. 2. 2015, kdy naposledy vezl cestující na R 623 z Českých Budějovic do Brna. Někdy poté odjel do KOS Krnov na uvedení do stavu k provozování jako historické vozidlo, z Krnova odjel 6. 5. 2016;
- vůz 277 byl pravidelně nasazovaný do provozu do 26. 11. 2014, naposledy jel ze Šumperku do Brna na Sp 1638; tento vůz má ještě záznam jízdy 22. 12. 2014 na R 875 z Prahy do České Třebové, ale půjde patrně o omyl. Dne 18. 12. 2015 byl převezen do deponie v Mikulově na Moravě, odkud se vrátil do Brna dne 19. 10. 2016. Dne 8. 7. 2018 byl přepraven vlakem Sv 54552 z Brna-Maloměřic do České Třebové. Následoval přesun z České Třebové do Olomouce hl. n. dne 25. 7. 2021 vlakem Sv 11777.

V roce 1991 byly v STP Bohumín vozy 168 a 216 přeznačeny na vozy 2. vozové třídy s intervalem 29-10, pod kterým byly i v roce 1999 zrušeny. Toto přeznačení potkalo ještě dva vozy neznámých čísel ze série 151–238. Zrušení těchto dvou vozů proběhlo v roce 1996.
V roce 1993 připadly slovenské straně vozy 096, 099, 101, 114, 131–132, 134, 136, 138, 140, 148, 172, 177, 188–198, 200–206, 208–209, 214, 280–289, 292, 294–298.
Vozy 252, 253 a další dva vozy neznámého čísla (jeden ze série 151–238 a jeden ze série 239–298) byly upraveny na vozy 1. třídy a přešly pod kód 150.
Vozy 227, 230, 261, 264–266 prošly rekonstrukcí a přešly pod kód 152.

Osudy ostatních vozů jsou uvedeny v následujícím přehledu:

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
80 54 38-00 048-3 1969/053 51 54 39-10 086-5 →51 54 39-40 086-9 xxxx: DKV Česká Třebová - obytný vůz; 7. 7. 2019: převoz z České Třebové do Olomouce, patrně k likvidaci
  1969/xxx 51 54 39-10 087-3 → ? ?
50 54 39-40 088-6 1969/xxx 51 54 39-10 088-1 → 51 54 39-40 088-5 19. 4. 2000: zrušen
50 54 39-40 089-4 1969/xxx 51 54 39-10 089-9 → 51 54 39-40 089-3 7. 4. 1998: zrušen
50 54 39-40 090-2 1969/057 51 54 39-10 090-7 → 51 54 39-40 090-1 25. 1. 2002: zrušen
50 54 39-40 091-0 1969/058 51 54 39-10 091-5 → 51 54 39-40 091-9 26. 11. 2005: zrušen
50 54 39-40 092-8 1969/059 51 54 39-10 092-3 → 51 54 39-40 092-7 2007: zrušen
50 54 39-40 093-6 1969/xxx 51 54 39-10 093-1 → 51 54 39-40 093-5 24. 4. 1992: zrušen
50 54 39-40 094-4 1969/061 51 54 39-10 094-9 → 51 54 39-40 094-3 2008: zrušen; 25. 9. 2008: deaktivován
50 54 39-40 095-1 1969/xxx 51 54 39-10 095-6 → 51 54 39-40 095-0 19. 4. 2000: zrušen
50 54 39-40 097-7 1969/064 51 54 39-10 097-2 → 51 54 39-40 097-6 16. 7. 2002: zrušen
50 54 39-40 098-5 1969/065 51 54 39-10 098-0 → 51 54 39-40 098-4 16. 7. 2002: zrušen
50 54 39-40 100-9 1969/067 51 54 39-10 100-4 → 51 54 39-40 100-8 21. 9. 2004: zrušen
50 54 39-40 102-5 1969/070 51 54 39-10 102-0 → 51 54 39-40 102-4 13. 3. 2003: zrušen
  1969/xxx 51 54 39-10 103-8 → ? ?
50 54 39-40 104-1 1969/071 51 54 39-10 104-6 → 51 54 39-40 104-0 16. 11. 2005: zrušen
  1969/xxx 51 54 39-10 105-3 → ? ?
50 54 39-40 106-6 1969/073 51 54 39-10 106-1 → 51 54 39-40 106-5 17. 2. 2005: zrušen
  1969/xxx 51 54 39-10 107-9 → ? ?
  1969/xxx 51 54 39-10 108-7 → ? ?
50 54 39-40 109-0 1969/xxx 51 54 39-10 109-5 → 51 54 39-40 109-9 19. 4. 2000: zrušen
50 54 39-40 110-8 1969/077 51 54 39-10 110-3 → 51 54 39-40 110-7 2007: zrušen
50 54 39-40 111-6 1969/xxx 51 54 39-10 111-1 → 51 54 39-40 111-5 19. 4. 2000: zrušen
50 54 39-40 112-4 1969/079 51 54 39-10 112-9 → 51 54 39-40 112-3 2007: zrušen
50 54 39-40 113-2 1969/080 51 54 39-10 113-7 → 51 54 39-40 113-1 2007: zrušen
50 54 39-40 115-7 1969/082 51 54 39-10 115-2 → 51 54 39-40 115-6 2007–2008: zrušen; 14. 3. 2008: deaktivován
50 54 39-40 116-5 1969/083 51 54 39-10 116-0 → 51 54 39-40 116-4 9. 6. 2000: zrušen
50 54 39-40 117-3 1969/084 51 54 39-10 117-8 → 51 54 39-40 117-2 20. 7. 1998: zrušen
  1969/xxx 51 54 39-10 118-6 → ? ?
50 54 39-40 119-9 1969/086 51 54 39-10 119-4 → 51 54 39-40 119-8 9. 6. 2006: zrušen
50 54 39-40 120-7 1969/087 51 54 39-10 120-2 → 51 54 39-40 120-6 2007: zrušen
50 54 39-40 121-5 1969/xxx 51 54 39-10 121-0 → 51 54 39-40 121-4 4. 1994: zrušen
50 54 39-40 122-3 1969/xxx 51 54 39-10 122-8 → 51 54 39-40 122-2 19. 4. 2000: zrušen
  1969/xxx 51 54 39-10 123-6 → ? ?
50 54 39-40 124-9 1969/091 51 54 39-10 124-4 → 51 54 39-40 124-8 16. 9. 2004: zrušen
50 54 39-40 125-6 1969/xxx 51 54 39-10 125-1 → 51 54 39-40 125-5 10. 7. 1995: zrušen
50 54 39-40 126-4 1969/093 51 54 39-10 126-9 → 51 54 39-40 126-3 2007: zrušen
50 54 39-40 127-2 1969/094 51 54 39-10 127-7 → 51 54 39-40 127-1 1. 3. 2000: zrušen
50 54 39-40 128-0 1969/xxx 51 54 39-10 128-5 → 51 54 39-40 128-9 7. 4. 1998: zrušen
50 54 39-40 129-8 1969/096 51 54 39-10 129-3 → 51 54 39-40 129-7 4. 2. 2002: zrušen
66616 1969/xxx 51 54 39-10 130-1 1977: Elektroúsek Plzeň
  1969/xxx 51 54 39-10 133-5 → ? ?
50 54 39-40 135-5 1969/102 51 54 39-10 135-0 → 51 54 39-40 135-4 26. 11. 2004: zrušen
50 54 39-40 137-1 1969/xxx 51 54 39-10 137-6 → 51 54 39-40 137-0 1. 11. 1994: zrušen
  1969/xxx 51 54 39-10 139-2 → ? ?
50 54 39-40 141-3 1969/108 51 54 39-10 141-8 → 51 54 39-40 141-2 5. 11. 2004: zrušen
50 54 39-40 142-1 1969/109 51 54 39-10 142-6 → 51 54 39-40 142-0 12. 12. 2002: zrušen
50 54 39-40 143-9 1969/110 51 54 39-10 143-4 → 51 54 39-40 143-8 2005–2006: zrušen
51 54 39-40 144-6 1969/xxx 51 54 39-10 144-2 1982: zrušen po MU Kostiviarska 28. 1. 1982
50 54 39-40 145-4 1969/112 51 54 39-10 145-9 → 51 54 39-40 145-3 5. 11. 2004: zrušen
50 54 39-40 146-2 1969/xxx 51 54 39-10 146-7 → 51 54 39-40 146-1 4. 12. 2000: zrušen
50 54 39-40 147-0 1969/114 51 54 39-10 147-5 → 51 54 39-40 147-9 9. 6. 2006: zrušen
50 54 39-40 149-6 1969/116 51 54 39-10 149-1 → 51 54 39-40 149-5 2007: zrušen
50 54 39-40 150-4 1969/117 51 54 39-10 150-9 → 51 54 39-40 150-3 2011: zrušen; 16. 5. 2012: deaktivován
50 54 39-40 151-2 1970/155 51 54 39-10 151-7 → 51 54 39-40 151-1 16. 11. 2005: zrušen
50 54 39-40 152-0 1970/156 51 54 39-10 152-5 → 51 54 39-40 152-9 2007: zrušen
50 54 39-40 153-8 1970/157 51 54 39-10 153-3 → 51 54 39-40 153-7 9. 6. 2006: zrušen
50 54 39-40 154-6 1970/xxx 51 54 39-10 154-1 → 51 54 39-40 154-5 7. 4. 1998: zrušen
50 54 39-40 155-3 1970/159 51 54 39-10 155-8 → 51 54 39-40 155-2 16. 11. 2005: zrušen
50 54 39-40 156-1 1970/161 51 54 39-10 156-6 → 51 54 39-40 156-0 2007: zrušen
50 54 39-40 157-9 1970/162 51 54 39-10 157-4 → 51 54 39-40 157-8 2007–2008: zrušen; 25. 1. 2008: deaktivován
24250 1970/160 51 54 39-10 158-2 → 51 54 39-40 158-6 xxxx: Mostní obvod Pardubice
  1970/xxx 51 54 39-10 159-0 → ? ?
80 54 38-00 060-8 1970/165 51 54 39-10 160-8 →51 54 39-40 160-2 xxxx: DKV Česká Třebová - obytný vůz
50 54 39-40 161-1 1970/163 51 54 39-10 161-6 → 51 54 39-40 161-0 16. 11. 2005: zrušen
50 54 39-40 162-9 1970/167 51 54 39-10 162-4 → 51 54 39-40 162-8 16. 11. 2005: zrušen
55 54 39-40 163-2 1970/166 51 54 39-10 163-2 → 51 54 39-40 163-6 → 50 54 39-40 163-7 18. 2. 2011: DHV Lužná Rakovníka, v původním nátěru, nápisy ABa 51 54 39-10 163-2; 2016: vůz je veden v KOV pod kódem 043 jako vůz řady AB043
50 54 39-40 164-5 1970/168 51 54 39-10 164-0 → 51 54 39-40 164-4 2007: zrušen
50 54 39-40 165-2 1970/169 51 54 39-10 165-7 → 51 54 39-40 165-1 2007: zrušen
50 54 39-40 166-0 1970/171 51 54 39-10 166-5 → 51 54 39-40 166-9 2007: zrušen
50 54 39-40 167-8 1970/170 51 54 39-10 167-3 → 51 54 39-40 167-7 5. 12. 2002: zrušen
50 54 29-10 079-3 1970/xxx 51 54 39-10 168-1 → 51 54 39-40 168-5 → 50 54 39-40 168-6 4. 8. 1999: zrušen
50 54 39-40 169-4 1970/173 51 54 39-10 169-9 → 51 54 39-40 169-3 2007: zrušen
50 54 39-40 170-2 1970/xxx 51 54 39-10 170-7 → 51 54 39-40 170-1 asi 1. 1. 1992: zrušen
50 54 39-40 171-0 1970/174 51 54 39-10 171-5 → 51 54 39-40 171-9 2007: zrušen
50 54 39-40 173-6 1970/xxx 51 54 39-10 173-1 → 51 54 39-40 173-5 15. 8. 1994: zrušen
50 54 39-40 174-4 1970/178 51 54 39-10 174-9 → 51 54 39-40 174-3 2007: zrušen
50 54 39-40 175-1 1970/xxx 51 54 39-10 175-6 → 51 54 39-40 175-0 1996: zrušen
50 54 39-40 176-9 1970/180 51 54 39-10 176-4 → 51 54 39-40 176-8 2009: zrušen; 23. 10. 2009: deaktivován
50 54 39-40 178-5 1970/182 51 54 39-10 178-0 → 51 54 39-40 178-4 1. 4. 2003: zrušen
  1970/xxx 51 54 39-10 179-8 → ? ?
50 54 39-40 180-1 1970/185 51 54 39-10 180-6 → 51 54 39-40 180-0 2007: zrušen
50 54 39-40 181-9 1970/184 51 54 39-10 181-4 → 51 54 39-40 181-8 1. 3. 2000: zrušen
50 54 39-40 182-7 1970/186 51 54 39-10 182-2 → 51 54 39-40 182-6 11. 9. 2011: DHV Lužná Rakovníka, nápisy ABa 51 54 39-10 182-2; 24. 10. 2013: navržen na zrušení; 2013: vůz má od DÚ přidělené číslo 55 54 39-40 182-2, v KOV přeznačení neproběhlo; 2014: zrušen; 27. 9. 2014: DKV Česká Třebová; mezi 17. 2. - 2. 9. 2016: deaktivován
50 54 39-40 183-5 1970/188 51 54 39-10 183-0 → 51 54 39-40 183-4 2009: zrušen; 19. 10. 2009: deaktivován
50 54 39-40 184-3 1970/xxx 51 54 39-10 184-8 → 51 54 39-40 184-2 20. 5. 1995: zrušen
50 54 39-40 185-0 1970/xxx 51 54 39-10 185-5 → 51 54 39-40 185-9 7. 4. 1998: zrušen
50 54 39-40 186-8 1970/190 51 54 39-10 186-3 → 51 54 39-40 186-7 2007–2008: zrušen; 25. 1. 2008: deaktivován
  1970/xxx 51 54 39-10 187-1 → ? ?
  1970/xxx 51 54 39-10 199-6 → ? ?
  1970/xxx 51 54 39-10 207-7 → ? ?
  1970/xxx 51 54 39-10 210-1 → ? ?
  1970/xxx 51 54 39-10 211-9 → ? ?
63156 1970/216 51 54 39-10 212-7 → 51 54 39-40 212-1 → 50 54 39-40 212-2 → 63156 xxxx: DKV Olomouc - obytný vůz u NPV 406; 2014: doložen v ŽST Lipová Lázně; 2019: zlikvidován (přímo v ŽST Lipová Lázně)
50 54 39-40 213-0 1970/217 51 54 39-10 213-5 → 51 54 39-40 213-9 9. 6. 2006: zrušen
50 54 39-40 215-5 1970/220 51 54 39-10 215-0 → 51 54 39-40 215-4 26. 10. 2004: zrušen
50 54 29-10 080-1 1970/221 51 54 39-10 216-8 → 51 54 39-40 216-2 → 50 54 39-40 216-3 4. 8. 1999: zrušen
50 54 39-40 217-1 1970/222 51 54 39-10 217-6 → 51 54 39-40 217-0 1. 3. 2000: zrušen
50 54 39-40 218-9 1970/223 51 54 39-10 218-4 → 51 54 39-40 218-8 2007–2008: zrušen
  1970/xxx 51 54 39-10 219-2 → ? ?
50 54 39-40 220-5 1970/219 51 54 39-10 220-0 → 51 54 39-40 220-4 2007–2008: zrušen
  1970/xxx 51 54 39-10 221-8 → ? ?
50 54 39-40 222-1 1970/227 51 54 39-10 222-6 → 51 54 39-40 222-0 2007–2008: zrušen
  1970/xxx 51 54 39-10 223-4 → ? ?
50 54 39-40 224-7 1970/203 51 54 39-10 224-2 → 51 54 39-40 224-6 2007–2008: zrušen
50 54 39-40 225-4 1970/xxx 51 54 39-10 225-9 → 51 54 39-40 225-3 1. 11. 1994: zrušen
50 54 39-40 226-2 1970/xxx 51 54 39-10 226-7 → 51 54 39-40 226-1 12. 6. 1996: zrušen
80 54 89-00 377-4 1970/235 51 54 39-10 228-3 → 51 54 39-40 228-7 → 50 54 39-40 228-8 2007 vyřazen; poté DHV Lužná u Rakovníka upraven na vůz 1. tř. s nápisy Aa 50 54 19-10 071-2; vůz je veden v KOV nikoli pod kódem 350, ale pod kódem 040; 2013: navržen na zrušení; mezi 17. 2. 2016 - 2. 9. 2016: zrušen; mezi 3. 1. 2018 - 25. 6. 2018: deaktivován
50 54 39-40 229-6 1970/234 51 54 39-10 229-1 → 51 54 39-40 229-5 2007–2008: zrušen
50 54 39-40 231-2 1970/236 51 54 39-10 231-7 → 51 54 39-40 231-1 2007–2008: zrušen
50 54 39-40 232-0 1970/237 51 54 39-10 232-5 → 51 54 39-40 232-9 2007–2008: zrušen
50 54 39-40 233-8 1970/239 51 54 39-10 233-3 → 51 54 39-40 233-7 2007–2008: zrušen
50 54 39-40 234-6 1970/xxx 51 54 39-10 234-1 → 51 54 39-40 234-5 17. 6. 1997: zrušen
50 54 39-40 235-3 1970/xxx 51 54 39-10 235-8 → 51 54 39-40 235-2 20. 5. 1995: zrušen
50 54 39-40 236-1 1970/xxx 51 54 39-10 236-6 → 51 54 39-40 236-0 20. 5. 1995: zrušen
50 54 39-40 237-9 1970/241 51 54 39-10 237-4 → 51 54 39-40 237-8 7. 2008: zrušen
50 54 39-40 238-7 1970/228 51 54 39-10 238-2 → 51 54 39-40 238-6 25. 2. 2000: zrušen
55 54 39-40 239-0 1973/121 51 54 39-10 239-0 → 51 54 39-40 239-4 → 50 54 39-40 239-5 27. 2. 2015: DHV Lužná u Rakovníka; 9. 3. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem 043 jako vůz řady AB043; 16. 6. 2021: NTM Praha
50 54 39-40 240-3 1973/123 51 54 39-10 240-8 → 51 54 39-40 240-2 2010: zrušen; 26. 10. 2010: deaktivován
50 54 39-40 241-1 1973/124 51 54 39-10 241-6 → 51 54 39-40 241-0 2011–2012: zrušen; 21. 10. 2012: deaktivován
  1973/xxx 51 54 39-10 242-4 → ? ?
50 54 39-40 243-7 1973/125 51 54 39-10 243-2 → 51 54 39-40 243-6 2010: zrušen po MU Brodek u Přerova 11. 3. 2010; 8. 2. 2011: deaktivován
50 54 39-40 244-5 1973/126 51 54 39-10 244-0 → 51 54 39-40 244-4 16. 5. 2010 DHV Lužná u Rakovníka; 2011: zrušen; 25. 10. 2011 deaktivován
50 54 39-40 245-2 1973/127 51 54 39-10 245-7 → 51 54 39-40 245-1 2008–2009: zrušen; 14. 9. 2009: deaktivován
50 54 39-40 246-0 1973/128 51 54 39-10 246-5 → 51 54 39-40 246-9 2010: zrušen; 7. 3. 2011: deaktivován
50 54 39-40 247-8 1973/129 51 54 39-10 247-3 → 51 54 39-40 247-7 2014: zrušen; 2015: deaktivován
50 54 39-40 248-6 1973/130 51 54 39-10 248-1 → 51 54 39-40 248-5 2013–2014: navržen na zrušení; mezi 13. 9. 2017 - 2. 1. 2018: jen jako nepotřebný; mezi 17. 9. 2020 - 4. 3. 2021: zrušen
50 54 39-40 249-4 1973/xxx 51 54 39-10 249-9 → 51 54 39-40 249-3 17. 6. 1997: zrušen
50 54 39-40 250-2 1973/132 51 54 39-10 250-7 → 51 54 39-40 250-1 mezi 17. 9. 2020 - 4. 3. 2021: navržen na zrušení; mezi 6. 3. 2021 - 1. 4. 2022: zrušen
  1973/xxx 51 54 39-10 251-5 → ? ?
50 54 39-40 254-4 1973/136 51 54 39-10 254-9 → 51 54 39-40 254-3 2013–2014: navržen na zrušení; mezi 31. 10. 2018 - 13. 8. 2019: zrušen
50 54 39-40 255-1 1973/xxx 51 54 39-10 255-6 → 51 54 39-40 255-0 19. 4. 2000: zrušen
50 54 39-40 256-9 1973/138 51 54 39-10 256-4 → 51 54 39-40 256-8 mezi 2. 10. 2015 - 15. 2. 2016: navržen na zrušení; mezi 16. 2. - 2. 9. 2016: zrušen
50 54 39-40 257-7 1973/139 51 54 39-10 257-2 → 51 54 39-40 257-6 mezi 17. 9. 2020 - 4. 3. 2021: navržen na zrušení; mezi 6. 3. 2021 - 1. 4. 2022: zrušen
50 54 39-40 258-5 1973/xxx 51 54 39-10 258-0 → 51 54 39-40 258-4 31. 8. 1995: zrušen
50 54 39-40 259-3 1973/142 51 54 39-10 259-8 → 51 54 39-40 259-2 2007–2008: zrušen
50 54 39-40 260-1 1973/xxx 51 54 39-10 260-6 → 51 54 39-40 260-0 19. 4. 2000: zrušen
  1973/xxx 51 54 39-10 262-2 → ? ?
50 54 39-40 263-5 1973/145 51 54 39-10 263-0 → 51 54 39-40 263-4 26. 4. 2001: zrušen
50 54 39-40 267-6 1973/149 51 54 39-10 267-1 → 51 54 39-40 267-5 mezi 17. 9. 2020 - 4. 3. 2021: navržen na zrušení; mezi 6. 3. 2021 - 1. 4. 2022: zrušen
50 54 39-40 268-4 1973/151 51 54 39-10 268-9 → 51 54 39-40 268-3 2008–2009: zrušen; 14. 9. 2009: deaktivován
50 54 39-40 269-2 1973/150 51 54 39-10 269-7 → 51 54 39-40 269-1 mezi 14. 8. 2019 - 2. 1. 2020: zrušen
50 54 39-40 270-0 1973/152 51 54 39-10 270-5 → 51 54 39-40 270-9 mezi 17. 9. 2020 - 4. 3. 2021: navržen na zrušení; mezi 6. 3. 2021 - 1. 4. 2022: zrušen
50 54 39-40 271-8 1973/174 51 54 39-10 271-3 → 51 54 39-40 271-7 16. 11. 2005: zrušen
50 54 39-40 272-6 1973/176 51 54 39-10 272-1 → 51 54 39-40 272-5 mezi 17. 9. 2020 - 4. 3. 2021: navržen na zrušení; mezi 6. 3. 2021 - 1. 4. 2022: zrušen
50 54 39-40 273-4 1973/175 51 54 39-10 273-9 → 51 54 39-40 273-3 18. 4. 2013: zrušen; 2015: deaktivován
99 54 95-74 295-0 1973/173 51 54 39-10 274-7 → 51 54 39-40 274-1 → 80 54 38-00 295-0 2004–2005: dom. st. Praha-Vršovice - obytný vůz; 4. 1. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A02
50 54 39-40 275-9 1973/180 51 54 39-10 275-4 → 51 54 39-40 275-8 2007–2008: zrušen
50 54 39-40 276-7 1973/173 51 54 39-10 276-2 → 51 54 39-40 276-6 9. 2015: Výzkumný Ústav Železniční, a.s.; 4. 1. 2017: DHV Lužná u Rakovníka (nájem); 17. 12. 2018: CHV Lužná u Rakovníka; vůz je veden v KOV pod kódem 043 jako vůz řady AB043
50 54 39-40 277-5 1973/178 51 54 39-10 277-0 → 51 54 39-40 277-4 mezi 3. 1. 2020 - 15. 9. 2020: zrušen
50 54 39-40 278-3 1973/179 51 54 39-10 278-8 → 51 54 39-40 278-2 2010: zrušen: 7. 3. 2011: deaktivován
  1973/xxx 51 54 39-10 279-6 → ? ?
  1973/xxx 51 54 39-10 290-3 → ? ?
  1973/xxx 51 54 39-10 291-1 → ? ? (doložen v roce 1980)
  1973/xxx 51 54 39-10 293-7 → ? ?

(3.) ABm 1984 (interval 39-41)

Řada vozu:
AB349
Číselné označení vozu:
51 54 39-41
Kód řady KOV:
349
Typové označení KOV:
AB RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. a 2. vozové třídy s postranní chodbičkou, konstrukční typ Y/B70, typ vozu 1.244, 9 oddílů, 24 sedadel (4 oddíly 1. třídy) + 40 sedadel (5 oddílů 2. třídy), topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz Va, 3 stupačky

Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1984 Počet vyrobených vozů: 50 (001–050)
Vývoj označení řady vozu: ABm | 1990: AB | 2009: AB349
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 39-41
Provozované vozy v současnosti u ČD: 004–007, 009–015, 017–018, 020–022, 024–028, 032–034, 036–037, 040–041, 043–045, 047–048, 050 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 34 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Bohumín, Brno hl. n., České Budějovice, Hradec Králové hl. n., Plzeň hl. n.
Obrázek vozu:
ab349
Fotografie vozů:

Akt.: 2022-05-15

Údajně již z výroby byly vozy 049 a 050 vybaveny CZE tak jako tomu bylo i vozů řady Bm (dnes řada Bee243) čísel 883 až 890.

V roce 1993 připadly slovenské straně jen vozy 001–003.
Vůz 019 se nachází stále pod původním označením a s původními nápisy, dlouhá léta v DKV Praha, PJ Libeň jako obytný vůz pro doprovod parních vlaků, nyní (2022) je deponován v České Lípě.
Vozy 008, 030, 035 prošly rekonstrukcí a přešly pod kód 152.

"RICovým" vozům řady AB se mimořádné události příliš nevyhýbaly:
- vůz 031 byl zrušen po čelním nárazu na blíže neurčeném místě, ke kterému došlo pravděpodobně v roce 1994;
- vůz 042 byl zrušen po blíže neurčeném požáru, fyzická likvidace proběhla v roce 1994 v Sázavě u Žďáru;
- vůz 029 byl zrušen po zatím nezjištěné nehodě, fyzická likvidace proběhla v roce 2003 v Tlumačově;
- vůz 049 byl zrušen po požáru, ke kterému došlo v roce 2006 (byl to ten mezi Zbirohem a Hořovicemi?);
- vůz 023 byl zrušen po nehodě při posunu v Českých Budějovicích v roce 2007;
- vůz 046 byl zrušen po najetí lokomotivy 111.006-3 do boku R 874 v Praze-Vršovicích dne 14. 3. 2009, deaktivován dne 31. 3. 2010;
- vůz 039 byl zrušen v období 2011–2012 po najetí posunového dílu do nákladního vlaku Rn 53033 dne 3. 7. 2010, deaktivován dne 5. 10. 2012
- vůz 016 byl zrušen po srážce posunových dílů v Děčíně hl. n., ke které došlo 31. 7. 2011.

V souvislosti s provozováním vozů řady AB349 v soupravách s řídicím vozem řady Bfhpvee295 došlo u několika vozů počínaje rokem 2012 k dosazení 18žilového kabelu UIC místo 12žilového.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
51 54 39-41 004-1 1984/110    
51 54 39-41 005-8 1984/116    
51 54 39-41 006-6 1984/118    
51 54 39-41 007-4 1984/115    
51 54 39-41 009-0 1984/117    
51 54 39-41 010-8 1984/120    
51 54 39-41 011-6 1984/121    
51 54 39-41 012-4 1984/126    
51 54 39-41 013-2 1984/119    
51 54 39-41 014-0 1984/113    
51 54 39-41 015-7 1984/122    
51 54 39-41 016-5 1984/127   mezi 5. 11. 2011 - 7. 6. 2012: zrušen po MU Děčín hl. n. 31. 7. 2011; 3. 12. 2012: deaktivován
51 54 39-41 017-3 1984/124    
51 54 39-41 018-1 1984/123    
51 54 39-41 019-9 1984/128   19xx: DKV Praha - obytný vůz
51 54 39-41 020-7 1984/135    
51 54 39-41 021-5 1984/131    
51 54 39-41 022-3 1984/132    
51 54 39-41 023-1 1984/133   mezi 7. 4. 2007 - 15. 4. 2008: zrušen; mezi 31. 10. 2008 - 20. 4. 2009: deaktivován
51 54 39-41 024-9 1984/134    
51 54 39-41 025-6 1984/130    
51 54 39-41 026-4 1984/137    
51 54 39-41 027-2 1984/136    
51 54 39-41 028-0 1984/140    
51 54 39-41 029-8 1984/138   12. 9. 2002: zrušen po MU; 2003: likvidace
51 54 39-41 031-4 1984/xxx   9. 5. 1994: zrušen po MU
51 54 39-41 032-2 1984/139    
51 54 39-41 033-0 1984/145    
51 54 39-41 034-8 1984/144    
51 54 39-41 036-3 1984/146    
51 54 39-41 037-1 1984/208    
61 55 99-80 001-3 1984/xxx 51 54 39-41 038-9 198x: zrušen; 19xx: Maďarsko - měřicí vůz (Dinamikai Mérőkocsi)
51 54 39-41 039-7 1984/152   mezi 5. 11. 2011 - 7. 6. 2012: zrušen; 5. 10. 2012: deaktivován
51 54 39-41 040-5 1984/148    
51 54 39-41 041-3 1984/141    
51 54 39-41 042-1 1984/xxx   17. 2. 1994: zrušen po požáru; 1994: likvidace
51 54 39-41 043-9 1984/153    
51 54 39-41 044-7 1984/143    
51 54 39-41 045-4 1984/155    
51 54 39-41 046-2 1984/151   2009: zrušen po MU Praha-Vršovice; 31. 3. 2010: deaktivován
51 54 39-41 047-0 1984/154    
51 54 39-41 048-8 1984/156    
51 54 39-41 049-6 1984/157   27. 11. 2006: zrušen po požáru
51 54 39-41 050-4 1984/158    

Rekonstrukce vozu řady BDs - MOVO Plzeň (vůz řady ABeer)nahoru

V roce 1993 byl v rámci probíhající rekonstrukce vozů řady B a BDs na vozy řady Beer jeden vůz zprvu rekonstruován na vůz s 1. a 2. vozovou třídou.

(4.) ABeer - rekonstrukce 1993 (ex BDs)

Řada vozu:
ABeer
Číselné označení vozu:
50 54 30-78
Kód řady KOV:
-
Typové označení KOV:
-

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. a 2. vozové třídy s postranní chodbičkou, typ vozu ?, 6 oddílů, 19 sedadel (3 oddíly 1. třídy) + 34 sedadel (3 oddíly 2. třídy) + 8 sklopných sedadel + 1 dětská sedačka, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V, 3 stupačky

Rekonstrukce vozu původní řady BDa (Bautzen 1975).

Rekonstrukce: MOVO, Plzeň, ČR Rok rekonstrukce: 1993 Počet rekonstruovaných vozů: 1 (101)
Vývoj označení řady vozu: před rekonstrukcí: BDs [viz kód 450] | po rekonstrukci (1993): ABeer
Vývoj číselného označení vozu: před rekonstrukcí: 50 54 82-40 [viz kód 450] | po rekonstrukci (1993): 50 54 30-78

Obrázek vozu:
abeer

Fotografie vozů: -

Akt.: 2013-10-28

V roce 1992 byl veřejnosti představen prototyp rekonstruovaného vozu s označením Beer 50 54 20-78 101-3. Ještě téhož roku se započalo s rekonstrukcemi dalších dvou vozů, přičemž druhý vůz vyjel z MOVO Plzeň v roce 1993, a to zkušebně jako vůz 1. a 2. vozové třídy s označením 50 54 30-78 101-1. Údajně se interiér 1. vozové třídy lišil pouze v podhlavnících. Po několika měsících zkušebního provozu mezi Plzní a Českými Budějovicemi došlo v roce 1994 ke zrušení 1. vozové třídy a vůz byl přeznačen na Beer 50 54 20-78 103-9, viz kód 273.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1994)

Rekonstrukce vozů řady Bdt - PESA Bydgoszcz (vozy řady ABpee)nahoru

Po téměř 30 letech přichází k Českým dráhám nová řada vozů rozdělených na 1. a 2. vozovou třídu vzniklá rekonstrukcí starších osobních vozů 2. třídy.

(5.) ABpee - rekonstrukce 2013–2014 (ex Bdt)

Řada vozu:
ABpee347
Číselné označení vozu:
61 54 30-30
Kód řady KOV:
347
Typové označení KOV:
ABpee 347 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. a 2. vozové třídy, typ vozu ?, vůz rozdělen na 2 velkoprostorové oddíly, 30 sedadel (5 oddílů 1. třídy) + 40 sedadel (5 oddílů 2. třídy), 3 háky na jízdní kola, zásuvky 230 V, Wi-Fi, elektronický informační systém, klimatizovaný, netlakotěsný splňující všechny technické podmínky pro jízdu na tratích s vysokým podílem tunelů s uzavřeným toaletním systémem, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek GP 200

Rekonstrukce vozů původní řady Btme (Studénka 1986–1987).

Rekonstrukce: PESA Bydgoszcz, Polsko Rok rekonstrukce: 2013–2014 Počet vyrobených vozů: 15 (001–015)
Vývoj označení řady vozu: před rekonstrukcí: Bdt279 [viz kód 279] | po rekonstrukci (2013–2014): ABpee347
Vývoj číselného označení vozu: před rekonstrukcí: 50 54 21-08 [viz kód 279] | po rekonstrukci (2013–2014): 61 54 30-30
Provozované vozy v současnosti u ČD: 001–015 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 15 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Brno hl. n., Hradec Králové hl. n.

Obrázek vozu:
abpee347

Fotografie vozů:

Akt.: 2022-08-07

Výběrové řízení na rekonstrukci 15 vozů 2. vozové třídy na vozy 1. a 2. vozové třídy ČD vypsaly v polovině roku 2011 a o rok později jej vyhrála polská firma PESA Bydgoszcz. Jeden vůz řady Bdt279 byl do Bydhoště odeslaný v roce 2012, zbývajících 14 vozů v roce 2013. Předpoklad byl ten, že dodávka vozů započne v září 2013 a skončí v průběhu roku 2014. První vůz byl sice představen 26. 9. 2013, jenže s jeho zkouškami a schvalováním do zkušebního provozu nastaly komplikace způsobené nevhodnou úpravou podvozku GP200 zvolenou výrobcem. Zahájení zkušebního provozu původně plánovaného v září 2013 se neustále odkládalo. Do DKV Brno, kam bylo dislokováno prvních pět vozů, přijely jako první vozy 002 a 003 dne 30. 5. 2014. S cestujícími poprvé vozy vyjely 11. 6. 2014 na R 811 (vůz 002) a 17. 6. 2014 na R 809 (vůz 003). Jednalo se o jízdy v režimu zkušebního provozu, následovalo schválení řady do běžného provozu. Vůz 001, 004 a 005 do Brna dorazily společně 8. 12. 2014 na konci Sp 1973 a s cestujícími vyjely poprvé 14. 12. 2014 na R 803 (vůz 001) a R 805 (vůz 004).

Další vozy připadly DKV Plzeň. Vozy 006–010 a 013 se dopravovaly z Bohumína do Prahy 7. 12. 2014 na Sv 1306 a z Prahy do Plzně 8. 12. 2014 na R 356. Vozy 006–010 určené do dom. stanice Cheb pokračovaly tentýž den na Os 7302. Vozy byly postupně od 11. 12. 2014 nasazovány do provozu s cestujícími. Zbývající čtyři vozy 011–012 a 014–015 dojely do Chebu 23. 12. 2014 vlakem Rx 766.

Zařazení rekonstruovaných vozů do KOV proběhlo v období od 13. 6. 2014 do 15. 12. 2014.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
61 54 30-30 001-7 1987/90586 50 54 21-08 141-3  
61 54 30-30 002-5 1986/90450 50 54 21-08 005-0 na výrobním štítku byly už dříve chybně vyraženy údaje 1987/90550
61 54 30-30 003-3 1986/90455 50 54 21-08 010-0 na výrobním štítku chybně vyraženy údaje 1986/90055; podvozek a má výrobní číslo 1986/90615
61 54 30-30 004-1 1986/90534 50 54 21-08 089-4  
61 54 30-30 005-8 1986/90479 50 54 21-08 034-0  
61 54 30-30 006-6 1987/90615 50 54 21-08 170-2  
61 54 30-30 007-4 1987/90993 50 54 21-08 183-5  
61 54 30-30 008-2 1987/91005 50 54 21-08 195-9  
61 54 30-30 009-0 1987/90576 50 54 21-08 131-4  
61 54 30-30 010-8 1987/90572 50 54 21-08 127-2  
61 54 30-30 011-6 1987/90516 50 54 21-08 071-2  
61 54 30-30 012-4 1987/90596 50 54 21-08 151-2  
61 54 30-30 013-2 1987/90525 50 54 21-08 080-3  
61 54 30-30 014-0 1986/90500 50 54 21-08 055-5  
61 54 30-30 015-7 1987/90592 50 54 21-08 147-0  

Nákup ÖBB (vozy řady ABmz)nahoru

České dráhy v roce 2014 zakoupily u rakouské železniční společnosti ÖBB 12 vozů k sezení 1. a 2. třídy.

(6.) ABmz 1978–1979

Řada vozu:
ABmz346

Číselné označení vozu:
61 54 30-90

Kód řady KOV:
346
Typové označení KOV:
ABmz 346

Charakteristika vozu: čtyřnápravový vůz 1. a 2. vozové třídy s postranní chodbičkou, typ vozu 4W010125B-SGP, 10 oddílů, 24 sedadel (4 oddíly 1. třídy) + 36 sedadel (6 oddílů 2. třídy), zásuvky 230 V, klimatizovaný, netlakotěsný splňující všechny technické podmínky pro jízdu na tratích s vysokým podílem tunelů s uzavřeným toaletním systémem, povolená provozní rychlost 200 km/h, podvozek SGP VS-RIC 75

Výrobce: SGP Simmering, Rakousko Rok výroby: 1978–1979 Počet vyrobených vozů: 45 (000–044)
Vývoj označení řady vozu: ABmoz | 1981: ABmz | 2014–2015: ABmz346
Vývoj číselného označení vozu: 61 81 30-70 | vůz 017 přechodně 1996–1998: 50 81 30-75, 1998–2003: 61 81 30-75 | 2004–2008: 61 81 30-90 | 2020: 61 54 30-90
Provozované vozy v současnosti u ČD: 000, 007–008, 013–014, 016–017, 025, 027, 029, 034, 044 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 12 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Cheb, Plzeň hl. n.
Obrázek vozu:
Fotografie vozů:

Akt.: 2020-04-19

České dráhy v roce 2014 zakoupily od rakouské železniční společnosti ÖBB dvanáct vozů označované v Rakousku jako typ vozu 30-70.0. Vozy najížděly z Rakouska postupně. Zařazení do KOV proběhlo v období 19. 12. – 22. 12. 2014.

Dne 18. 12. 2014 přijel do Břeclavi Sv 18960 v řazení 1116.108 ÖBB + Bmz 61 81 21-91 002 + 022 + 044 + 060 + 059 + WRmz 61 81 88-90 208 + 205 + 206 + 207 + ABmz 61 81 30-90 025 + 029 + 034. Vozy pokračovaly 19. 12. 2014 vlakem Sv 90049 tažené lokomotivou 362.109 do Přerova, kde došlo k jejich odvěšení. Následujícího dne odjely do Prahy vlakem Sv 100882 / 100476 / 100882. S cestujícími začaly jezdit 26. 12. 2014 (025), 28. 12. 2014 (029) a 2. 1. 2015 (034).

O den později, 19. 12. 2014, přijel do Břeclavi Sv 18960 v sestavě 1116.148 ÖBB + DDm 51 81 98-70 028 + 046 + 009 + 023 + 021 + ABmz 61 81 30-90 016 + 044 + 014 + Bmz 61 81 21-91 055 + 074 + ABmz 61 81 30-90 017 + 007 + Bmz 61 81 20-91 054 + 063 + Bmz 61 81 21-91 066. Vozy si převzala lokomotiva 362.163 a souprava odjela jako Sv 100530 do Bohumína, vozy se opět odvěšily v Přerově, a 20. 12. 2014 pokračovaly do Prahy společně s vozy téže řady, které dojely do ČR o den dříve. S cestujícími prozatím vyjely vozy takto: 26. 12. 2014 vůz 014, 29. 12. 2014 vůz 016, 28. 1. 2015 vůz 044, 6. 4. 2015 vůz 017 a konečně 29. 10. 2015 vyjel i vůz 007.

Třetí várka vozů přijela do Břeclavi 9. 1. 2015 jako Sv 18962 tažená lokomotivou 1116.166 ÖBB v řazení: Bmz 61 81 21-91 019 + ABmz 61 81 30-90 008 + 013 + Bmz 61 81 21-91 051 + 043 + Bmz 61 81 20-91 050 + ABmz 61 81 30-90 000 + 027 + Bmz 61 81 20-91 053 + 038 + 064 + 025 + 065 + Bmz 61 81 21-91 068. Souprava opět pokračovala tentýž dne do Bohumína jako Sv 100408 tažená "esem" 362.165. Všechny vozy řady ABmz se odvěsily v Přerově a 11. 1. 2015 se přepravily na Sv 1306 do Prahy. Do provozu se vydaly nejprve tři vozy, dne 16. 1. 2015 vozy 000 a 008 a dne 23. 1. 2015 vůz 027. Čtvrtý vůz 013 se do provozu zapojil skoro až o rok později, 2. 1. 2016.

Povolená provozní rychlost vozů této řady byla původně 160 km/h. Z 10 vozů byla v roce 1996 odebrána klimatizace, kterou vozy o dva roky později opět obdržely. V letech 2002–2003 patnáct vozů prošlo modernizací na vozy 1. třídy Ampz. Vozy ponechané jako řada ABmz procházely rovněž modernizací - část vozů již v letech 2001–2003 (avšak beze změny povolené provozní rychlosti), všechny vozy řady ABmz pak absolvovaly modernizaci v letech 2004–2008, při níž došlo ke zvýšení povolené provozní rychlosti na 200 km/h.

Všechny vozy si až do počátku roku 2020 nesly svoje původní "rakouské" označení, změnila se pouze zkratka provozovatele vozidla z ÖBB na ČD a součástí písmenného označení se stalo doplňkové číslo 346. Vozy byly označeny dle následujícího příkladu: A - ČD 61 81 30-90 007-8 ABmz346. V lednu a únoru 2020 došlo k přeznačení číselného označení 61 81 30-90 na 61 54 30-90. První takto přeznačený vůz 007 měl 8. 1. 2020 ještě "staré" číslo a 13. 1. 2020 vyjel s číslem "novým"; jako poslední přišel na řadu vůz 027, který 5. 2. 2020 nesl ještě staré označení a 7. 2. 2020 vyjel s označením novým.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
61 54 30-90 000-6 1978/83331 61 81 30-70 000-7 → 61 81 30-90 000-3  
61 54 30-90 007-1 1978/83338 61 81 30-70 007-2 → 61 81 30-90 007-8  
61 54 30-90 008-9 1978/83339 61 81 30-70 008-0 → 61 81 30-90 008-6  
61 54 30-90 013-9 1978/83344 61 81 30-70 013-0 → 61 81 30-90 013-6  
61 54 30-90 014-7 1978/83345 61 81 30-70 014-8 → 61 81 30-90 014-4  
61 54 30-90 016-2 1978/83347 61 81 30-70 016-3 → 61 81 30-90 016-9  
61 54 30-90 017-0 1978/83348 61 81 30-70 017-1 → 50 81 30-75 017-9 → 61 81 30-75 017-6 → 61 81 30-70 017-1 → 61 81 30-90 017-7  
61 54 30-90 025-3 1979/83356 61 81 30-70 025-4 → 61 81 30-90 025-0  
61 54 30-90 027-9 1979/83358 61 81 30-70 027-0 → 61 81 30-90 027-6  
61 54 30-90 029-5 1979/83360 61 81 30-70 029-6 → 61 81 30-90 029-2  
61 54 30-90 034-5 1979/83365 61 81 30-70 034-6 → 61 81 30-90 034-2  
61 54 30-90 044-4 1979/83375 61 81 30-70 044-5 → 61 81 30-90 044-1  

© 2013–2022 Alan Butschek

Design © 2010 Dominik Butschek

Skript © 2013 Radek Papež