Úvodní strana

Vozy salonní a společenské

K salonním a společenským vozům je potřebné napsat několik slov úvodem. Předně, oblast salonních a společenských vozů není detailně prozkoumána. Vývoj některých vozů je popsán dostatečně, u většiny vozů jsou ale v jejich historii bílá místa. V několika případech je vývoj přečíslování konkrétního vozu hypotézou na základě dochovaných indicií. Údaje různě možně sehnané k těmto vozům si v některých případech protiřečí. Salonní vozy se v 60. a 70. letech v některých případech prolínaly s vozy lůžkovými nebo jídelními. Tato fakta je potřeba vzít při prohlížení údajů salonních a společenských vozů do úvahy.
Na těchto stránkách jsou zahrnuty vozy vyrobené od roku 1965 a dále vozy vyrobené před rokem 1965, které ale byly v roce 1965 ještě provozované nebo se dochovaly ve sbírkových fondech. Vozy vyřazené z provozu před rokem 1965 a zároveň nedochované nejsou uvedeny.

U salonních a společenských vozů je potřeba věnovat pozornost číselnému označení vozů, neboť díky přečíslování bylo ve 12místném schématu označování vozů pořadové číslo obsazeno postupně i třikrát.
Před přečíslováním v roce 1967 měly vozy popisované na těchto stránkách dvoumístné označení (od čísla 10 po 94) a dále dva služební vozy měly čtyřmístné číslo (7026 a 7027). V roce 1967 při zavedení 12místného číselného označení vozů bylo vozům přiděleno pořadové číslo (tzn. 9.–11. číslice) vycházející z jejich předchozího dvoumístného čísla (např. vůz 80 dostal pořadové číslo 080), vozy 7026 a 7027 obdržely pořadová čísla 026 a 027.
Někdy začátkem 70. let proběhlo přečíslování pořadových čísel vozů tak, aby tato čísla vyjadřovala účel vozu:
001 a výše ... vozy pro oficiální činitele (prezident, vláda);
011 a výše ... vozy pro suitu;
021 a výše ... jídelní vozy;
031 a výše ... služební vozy a vozy pro doprovod.
V 70. nebo možná až v 80. letech proběhla ještě jedna úprava v číslování vozů. Jak známo, v té době byly ČSD rozděleny na čtyři Správy drah (východní, střední, severozápadní a jihozápadní) v čele s náčelníky drah. A právě pro náčelníky drah bylo několik vozů vyčleněno, tyto vozy dostaly pořadová čísla 042 a výše.

Každá položka v následujícím přehledu je nadepsána číselným označením vozu v závorce ve vešech jeho čtyřech možných schématech:
(do 1967 | 1967 | začátek 70. let | 70. až 80. léta)

Výroba různými výrobci před rokem 1950 (vozy různých řad)nahoru

Vozy jsou vzhledem k neznámým rokům výroby u některých z nich řazeny podle svého číselného označení.

(1.) S 1891 (10 | - | - | -)

Řada vozu:
Az
Číselné označení vozu
10
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: dvounápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na 3 oddíly, počet sedadel ?, 2 lůžka, topení parní vysokotlaké, povolená provozní rychlost ? km/h, podvozek ?
Výrobce: Ringhofferovy závody, Praha-Smíchov, ČR Rok výroby: 1891 Počet vyrobených vozů: 1 (1)
Vývoj označení řady vozu: S | 192x: Az
Vývoj číselného označení vozu: 1 | 192x: 1-0010 | 1957: 10
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2016-07-17

Salonní vůz železniční společnosti BNB (Böhmische Nordbahn).

Skříň vozu byla v roce 2006 objevena u Mšena a 11. 4. 2007 převezena do náhradních prostor (Skalsko). Vlastníkem vozu je nyní Mladoboleslavský železniční spolek a skříň vozu byla převezena do Hradce Králové (dle informací na webu MBŽS).

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
10 1891/41336 1 → 1-0010 19xx: zrušen

(2.) S 1894 (15 | - | - | -)

Řada vozu:
Az
Číselné označení vozu
15
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: dvounápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na 2 oddíly, počet sedadel ?, 3 lůžka, topení parní nízkotlaké, povolená provozní rychlost ? km/h, podvozek ?
Výrobce: Ringhofferovy závody, Praha-Smíchov, ČR Rok výroby: 1894 Počet vyrobených vozů: 1 (735)
Vývoj označení řady vozu: ? | 1913: S | 192x: Az
Vývoj číselného označení vozu: 735 | 19xx: 318 | 192x: 1-0015 | 1957: 15
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2015-09-28

Salonní vůz pro pražské ředitelství železniční společnosti kkStB. Původní číslo vozu 735 bylo změněno na označení S 318. V době označení Az 1-0015 byl vůz používán jako inspekční. Zda vůz existoval v roce 1965 (z hlediska jeho podchycení na těchto stránkách) není doloženo. Další osud vozu není znám.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
15 1894/47916 735 → 318 → 1-0015 19xx: zrušen

(3.) ABe 1917 (17 | - | - | -)

Řada vozu:
Az
Číselné označení vozu
55 54 89-20
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???

Charakteristika vozu: dvounápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na 3 oddíly, počet sedadel 12, topení parní nízkotlaké, povolená provozní rychlost 80 km/h, podvozek ?

Výrobce: Staudinger Waggonfabrik A.G., Studénka, ČR Rok výroby: 1917 Počet vyrobených vozů: 1 (4-096)
Vývoj označení řady vozu: ABe | 1921: ? | 192x: Az | 1959: MV | 2000: Az
Vývoj číselného označení vozu: 4-096 | 1921: ? | 192x: 1-0017 | 1957: 17 | 1959: 961 | 2000: 1-0017 | 20xx: 00 54 00-10 | 20xx: 50 54 00-10 | 201x: 55 54 89-20
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2018-08-05

Původní osobní vůz ABa 4-096 železniční společnosti kkStB. Přibližně v roce 1921 byl přestavěn na inspekční vůz pro vysoce postavené úředníky ČSD.

Zajímavou úlohu vůz sehrál během 2. světové války. V roce 1942 byl přestavěn na velitelský vůz šéflékaře sanitního vlaku Lazarettzug Nr. 751. Sanitní vlak byl předán jako dar protektorátní vlády Adolfu Hitlerovi k jeho narozeninám v dubnu 1942, čítal celkem 28 (!) vozů. Interiér velitelského vozu tvořila konferenční místnost s křesly, stolkem a kovovým trezorem a dále 3 oddíly coby nocležny pro šéflékaře vlaku, druhého lékaře a dvě zdravotní sestry Červeného kříže. Dále byla ve voze převlékárna a umývárna. Zdroj: Ing. Petr Kos: Lazarettzug Nr. 751, Praha 2014, nákladem vlastním, www.knihy-brigadyr.cz.

Cca v roce 1959 vůz přešel k podniku VÚŽ Praha a stal se z něj měřicí vůz s označením MV 961. V roce 1985 se vůz stal majetkem společnosti KHKD, vzhled je zřejmý ze snímku na webu této společnosti. V letech 2000–2001 proběhla renovace vozu a vůz je provozní.

Vůz nese u společnosti KHKD administrativní označení, nejprve 00 54 00-10 017-7, následně (doloženo v roce 2013) se první nula změnila na pětku, tedy do tvaru 50 54 00-10 017-6. Patrně v letech 2016–2018 proběhlo přeznačení vozu na 55 54 89-20 017-3.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1959)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
55 54 89-20 017-3 1917/15623 4-096 → 1-0017 → 17 → 961 → 00 54 00-10 017-7 → 50 54 00-10 017-6 1959: VÚŽ Praha - měřicí vůz; 1985: KHKD

(4.) S 1898 (42 | - | - | -)

Řada vozu:
Az
Číselné označení vozu
1-0042
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: dvounápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na 4 oddíly, počet sedadel ?, 4 lůžka, topení parní vysokotlaké, povolená provozní rychlost ? km/h, podvozek ?
Výrobce: Ringhofferovy závody, Praha-Smíchov, ČR Rok výroby: 1898 Počet vyrobených vozů: 1 (18)
Vývoj označení řady vozu: S | 1913: Sy | 192x: Azy | 1933: Az | 19xx: SV | 198x: Az
Vývoj číselného označení vozu: 18 | 192x: 1-0042 | 1933: 1101 | 19xx: 91510 | 1984: 1-0042
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2015-09-28

Salonní vůz pro malé dvorní cesty a pro následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Vůz byl původně třínápravový. Po roce 1933 byl ve Vrútkách předělán a stal se z něj dvounápravový včetně dalších úprav (zakrytí plošin). Dále působil jako vůz pracovní. Přesný rok zařazení jako pracovního vozu není znám, ale v roce 1956 při inventarizaci vozů už jako salonní veden nebyl. Dne 4. 10. 1984 byl vůz získán převodem od ČSD - RD Zvolen, kde působil jako ubytovací vůz, do MDC Bratislava.

V současné době je tento vůz sbírkovým předmětem MDC Bratislava, zde je odkaz na krátké pojednání včetně snímku vozu.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
1-0042 1898/53686 18 → 1-0042 → 1101 → 91510 19xx: pracovní vůz; 1984: MDC Bratislava

(5.) Sy 1900 (45 | - | - | -)

Řada vozu:
Az
Číselné označení vozu
1-0045
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: dvounápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na více oddílů s různým určením, 17 sedadel, 4 lůžka, topení parní vysokotlaké, povolená provozní rychlost 60 km/h, podvozek ?
Výrobce: Ringhofferovy závody, Praha-Smíchov, ČR Rok výroby: 1900 Počet vyrobených vozů: 1 (1)
Vývoj označení řady vozu: ? | 1913: Sy | 192x: Azy | 1957: Az
Vývoj číselného označení vozu: 1 | 192x: 1-0045 | 1957: 45 | 1966: 1-0045
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2019-09-29

Salonní vůz železniční společnosti ATE (Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft) se třemi rejdovnými nápravami. Společnost ATE si k zahájení provozu své trati z Řetenic přes Lovosice a Českou Lípu do Liberce objednala komfortní salonní vůz pro oficiální společenské akce i pro inspekční jízdy.

Ústecko-teplická dráha byla postátněna zákonem č. 234/1922, stát ji převzal 1. 1. 1923. V roce 1924 se uvažovalo o přestavbě salonního vozu na vůz 2. třídy, k čemuž naštěstí nedošlo. Vůz se využíval pro reprezentativní účely nestátních osobností, např. pro pražského arcibiskupa či Aloise Jiráska. Salonní vůz přešel do obvodu Řsd Praha (později Praha-jih). V 50. letech byl přestavěn na dvounápravový vůz. Na konci března 1957 prošel revizní prohlídkou, ale na další plánovanou revizní prohlídku v březnu 1958 již přistaven nebyl a patrně stál jen v záloze. V roce 1966 si "zahrál" při natáčení jedné z povídek filmu "Mučedníci lásky" a poté byl předán NTM Praha.

Za vstupním představkem vozu se nacházel oddíl s divanem a sklápěcím lůžkem pro běžné inspekční jízdy. Následovalo WC a oddíl 2. třídy se 6 sedadly pro nižší úředníky, sedadla se dala upravit na dvě lůžka. Zbývající část vozu tvořil reprezentativní vyhlídkový salon s podokenním průběžným stolkem na odkládání nápojů a popelníků a s prosklenou čelní stěnou.

Podle schématu půdorysu vozu z roku 1947 se ve voze nacházel salonní oddíl se dvěma lůžky, WC, ložnice s 2 lůžky a vyhlídkový salon s prosklenou čelní stěnou. Nátěr vozů je uveden zelený a je také uvedena poznámka že vůz je pro rychlíky nezpůsobilý.

V současné době je tento vůz sbírkovým předmětem NTM Praha. Z Letné byl roku 2008 přemístěn do chomutovského depozitáře.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1957)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
1-0045 1900/60340 1 → 1-0045 → 45 1957: zrušen; 1966: NTM Praha

(6.) Aaz 1930 (80 | 080 | - | -)

Řada vozu:
SR089
Číselné označení vozu
55 54 89-40
Kód řady KOV:
089
Typové označení KOV:
Salon 30
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na více oddílů s různým určením, počet sedadel ?, 8 lůžek, topení teplovodní, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek pensylvánský
Výrobce: Ringhofferovy závody, Praha-Smíchov, ČR Rok výroby: 1930 Počet vyrobených vozů: 1 (1-0080II)
Vývoj označení řady vozu: Aaz | 1930: Aza | 1983: Salon | 2009: Salon069 | 2016: SR089
Vývoj číselného označení vozu: 1-0080II | 1957: 80 | 1967: 51 54 89-80 | 1991: 51 54 89-40 | 1999: 80 54 89-00 | 2016: 55 54 89-40
Provozované vozy v současnosti u ČD: 080 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 1 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Lužná u Rakovníka
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2018-08-05

Salonní vůz vyrobený pro prezidenta ČSR T. G. Masaryka k jeho 80. narozeninám, v provozu od 7. 3. 1930. Jako prezidentský vůz byl vyřazen v roce 1967 a nahrazen novým vozem z německého Budyšína. Vůz připomínající prezidenta Masaryka byl trnem v očích komunistů, před likvidací se jej podařilo uchránit tím, že se v roce 1969 stal pomníkem v ŽOS České Velenice. V roce 1991 začaly na voze probíhat restaurační práce, vůz opustil pomník a vrátil se na koleje. Vůz je v majetku ČD vedený v CHV Lužná u Rakovníka a téže domovské stanici. Od 18. 3. 1999 byl v KOV veden pod číslem 80 54 89-00 281-8, nápisy na voze však uváděly domovskou stanici České Velenice a číselné označení 51 54 89-40 080-1. V roce 2016 došlo k převedení vozu v KOV pod nový kód 089.

Podle schématu půdorysu vozu z roku 1947 se podél postranní chodbičky postupně nacházel oddíl pro zavazadla + elektrotechnický oddíl, oddíl se dvěma lůžky, skříň + umývárna, malá ložnička s jedním lůžkem, salon, velká ložnička s jedním lůžkem, umývárna, oddíl pro doktora s jedním lůžkem, WC, oddíl pro tajemníka s jedním lůžkem, oddíl pro službu se dvěma lůžky a kuchyně se sporákem, skříň s klíčemi a topná komora. Vůz měl zařízení pro poslech rádia, telefon a kabel elektrického topení. Nátěr skříně vozu byl tmavě modrý.

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
55 54 89-40 080-7 1930/123648 1-0080II → 80 → 51 54 89-80 080-2 → 51 54 89-40 080-1 → 80 54 89-00 281-8 1969: pomník ŽOS České Velenice; 1991: práce na znovuzprovoznění vozu; 31. 3. 2009: DHV Lužná u Rakovníka

(7.) Aza 1902 (81 | 081 | - | -)

Řada vozu:
Aza
Číselné označení vozu
50 54 89-20
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, uspořádání vozu ?, počet sedadel ?, ? lůžek, topení ?, povolená provozní rychlost ? km/h, podvozek ?
Výrobce: ? Rok výroby: 1902 Počet vyrobených vozů: 1 (6)
Vývoj označení řady vozu: ? | 1945: Aza
Vývoj číselného označení vozu: 6 | 1945: 1-0081II | 1957: 81 | 1967: 50 54 89-20
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2015-09-28

Salonní vůz železniční společnosti MÁV označený číslem 6. Mělo by se jednat o vůz z tzv. Horthyho vlaku, kterým na sklonku 2. světové války prchala maďarská elita z Německa do Maďarska. Vlak však byl na Šumavě zadržen a vozy zkonfiskovány. V roce 1945 vůz č. 6 přešel pod ČSD jako vůz Aza 1-0081II. V přečíslovacím seznamu vozů z roku 1967 byl uveden, dalšího přeznačování se patrně již nedočkal a byl vyřazen. Další osud vozu není znám.

U tohoto vozu se pozastavím u tzv. Horthyho vlaku (u ostatních 7 vozů uvedených v této sekci tento text neuvádím z prostorových důvodů). Tento text je společný pro vozy 081, 084, 089, 091, 092, 1-0094 a 026.
O zabavení maďarských vozů jsem zatím v literatuře nic nenašel, proto zde předkládám postřehy z internetu a přivítám jakékoli zpřesnění, které zde rád uvedu. Podle stránek http://www.vonatosszeallitas.hu/ezustnyil_levendula_expressz.html se maďarský vládní vlak nazýval "Turán". Podle dostupných materiálů bylo v Československu zabaveno 8 vozů tohoto vlaku (vozy č. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12 a vůz neznámého čísla). Zmínka o zabavení vozů se nalézá na stránce http://www.magtudin.org/Werfen%20vonat.htm, leč maďarsky neumím a překladač Google text překládá do určité míry zkresleně:

A Magyar Restitúciós Misszió 1947. április 23-i Höchst-ben kiadott levele kezdi keresni a Királyi vár szőnyegeit, festményeit és a magyar zsidók vagyonát szállító vonatot, amely 1945 januárjában érkezett volna Bajorországba. A Vár tárgyainak egyrésze a 8 vagonból álló Turán szerelvényen került Kőszegre. Petri Béla 1957. okt. 7-én a toloncházban internálva elmondta, hogy: "ő mint a Turán szerelvényhez beosztott detektiv tudomással bírt amikor a kérdéses értékeket szállító szerelvény Kőszegre érkezett, a 8 vagonból álló szerelvénnyel Semmeringen, Sopronon, Purgerstrassen, Bahndorfon, Bécsen, Kremszen, Spitzdonaun, Linzen, Salzburgon, Hofgartenen, Mibachon keresztül Eisenstrasseba mentem és ott angol-amerikai bizottság szállta meg a vonatot, majd egy cseh tiszt átvette és Csehországba vitte a szerelvényt. A szerelvény átadásánál Mireczky Gusztáv MÁV felügyelő is jelen volt". 
Pechány Aladár szerint a Várpalota műtárgyait a testőrség parancsnoka szállíttatta Kőszegre, a szerelvényt átfestve felismerte 1945 augusztusa végén egy prágai pályaudvaron. A javak kisebb része a kőszegi missziós ház gondozása alá került. Mireczky Zoltán egy 1946-os PM feljegyzés szerint megerősíti a 8 vagon létét és az útvonalat, valamint azt, hogy a vonatot az angol és amerikai szövetségi bizottság szállta meg. HOPFGARTEN és az időpontok, a szövetségesek megjelenése egyértelművé teszi, hogy a Turán szerelvény a kincstári szerelvény része lehetett. Gellért Andor főkonzul 1946.2.6-án jelenti Gyöngyösi János külügyminiszternek Salzburgból, hogy a kincstári vonat 46 kocsiból állt, amikor az amerikaiak lefoglalták. A kísérő személyzetet 14 vagonban Altenmarkba szállították, 24 vagonba pakolták az értékeket.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1957)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
50 54 89-20 081-4 1902/xxxxx 6 → 1-0081II → 81 19xx: zrušen

(8.) Hz 1891 (83 | - | - | -)

Řada vozu:
Aza
Číselné označení vozu
1-0083
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na více oddílů s různým určením, 24 sedadel, topení parní vysokotlaké, povolená provozní rychlost ? km/h, podvozek ?
Výrobce: Ringhofferovy závody, Praha-Smíchov, ČR Rok výroby: 1891 Počet vyrobených vozů: 1 (005)
Vývoj označení řady vozu: Hz | 1913: Sa | 192x: Aaz | 1930: Aza
Vývoj číselného označení vozu: 005 | 192x: 1-0080 | 1930: 1-0083 | 1957: 83 | 1966: 1-0083
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2015-09-28

Jídelní vůz železniční společnosti kkStB v soupravě dvorního vlaku císaře Františka Josefa I. vyrobeného v roce 1891. Celá souprava čítající 8 vozů označených Hz 001 až Hz 008 měla tmavozelený nátěr vozových skříní. Vytápění vozů bylo parní. Celá souprava měla elektrické osvětlení, proud dodávala parní elektrárna umístěná ve služebním voze Hz 001, každý vůz měl ještě rezervní akumulátorovou baterii. Vůz byl opatřen nástropními obrazy od Františka Ženíška. Ve dvorním vlaku byl vůz řazen tak, aby vstupním představkem přímo sousedil se salonním vozem císaře (Hz 003) a svojí bufetovou částí s kuchyňským vozem (Hz 006). Vůz vyjížděl pouze v případě tzv. velkého doprovodu (oficiálních císařských cest).

Po 1. světové válce vůz přešel do parku salonních vozů rakouských drah. Na žádost prezidenta T. G. Masaryka podané v roce 1919 přešel vůz v roce 1920 do Československa. Tmavě zelený nátěr vozové skříně byl změněn na modrý. Od roku 1923 opět jezdil jako jídelní a konferenční vůz ve vlaku prezidenta ČSR. V roce 1930 obdržel nové číslo 1-0083, aby uvolnit stávající číslo 1-0080 pro vůz vyráběný pro prezidenta T. G. Masaryka k jeho 80. narozeninám.

Vůz sestával ze čtyř částí - vstupního představku, kuřáckého salonu (Rauchsalon) s 8 křesly u 4 stolků, jídelního salonu (Speisesalon) s podlouhlým stolem se 16 křesly a na konci vozu se nacházela malá přípravna jídel (Büffetraum). V roce 1924 vůz prošel úpravou. Z kuřáckého salonu se stal kávový salon, navzájem se přehodily dveře oddělujiící kuřácký a jídelní salon a příčka oddělující jídelní salon a přípravnu jídel. V kávovém salonu nastalo jiné uspořádání křesel, jejichž počet byl snížen na 6, zbylá dvě křesla byla přesunuta do přípravny jídel.

Podle schématu půdorysu vozu z roku 1947 se ve voze opatřeném vstupními bočními dveřmi jen na jedné straně nacházel za vstupním představkem do vozu kuřácký salonek, dále jídelna s podlouhlým stolem a na konci vozu byla přípravna. Ve voze se nacházel telefon a anténa. Nátěr skříně vozu byl tmavě modrý.

V roce 1959 došlo k vyřazení vozu z provozu. V roce 1965 byl vůz nabídnut NTM Praha, o rok později došlo k jeho vystavení v areálu NTM Praha na Letné.

V současné době je tento vůz sbírkovým předmětem NTM Praha.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1965)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
1-0083 1891/40002 005 → 1-0080 → 1-0083 → 83 1965: NTM Praha

(9.) Aza 1928 (84 | 084 | - | -)

Řada vozu:
Aza
Číselné označení vozu
51 54 89-80
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na více oddílů s různým určením, počet sedadel ?, 3 lůžka, topení ?, povolená provozní rychlost ? km/h, podvozek ?
Výrobce: Dunakeszi, Maďarsko Rok výroby: 1928 Počet vyrobených vozů: 1 (9)
Vývoj označení řady vozu: ? | 1945: Aza
Vývoj číselného označení vozu: 9 | 1945: 1-0084II | 1957: 84 | 1967: 51 54 89-80
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2018-06-30

Salonní vůz železniční společnosti MÁV označený číslem 9. Mělo by se jednat o vůz z tzv. Horthyho vlaku, kterým na sklonku 2. světové války prchala maďarská elita z Německa do Maďarska. Vlak však byl na Šumavě zadržen a vozy zkonfiskovány. V roce 1945 vůz č. 9 přešel pod ČSD jako vůz Aza 1-0084. V přečíslovacím seznamu vozů z roku 1967 byl uveden, dalšího přeznačování se patrně již nedočkal a byl vyřazen. Další osud vozu není znám.

Podle schématu půdorysu vozu z roku 1947 se ve středu vozu nacházela jídelna (s možnou úpravou na konferenční sál) pro 16 osob. Vlevo od jídelny se podél postranní chodbičky nacházel velký oddíl s jedním lůžkem a dva oddíly po jednom lůžku. Vpravo od jídelny byla rovněž postranní chodbička a zde se nacházela přípravna stolníků a kuchyň. Vůz byl vybaven telefonem a anténou. Neměl žádné WC. Nátěr skříně vozu byl tmavě modrý.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1957)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
51 54 89-80 084-4 1xxx/xxxxx 9 → 1-0084II → 84 19xx: zrušen

(10.) Salon 1906 (85 | 085 | - | -)

Řada vozu:
Aza
Číselné označení vozu
1-0085
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na více oddílů s různým určením, počet sedadel ?, 8 lůžek, topení parní vysokotlaké, povolená provozní rychlost ? km/h, podvozek ?
Výrobce: Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesselschaft, Kopřivnice, ČR Rok výroby: 1906 Počet vyrobených vozů: 1 (5)
Vývoj označení řady vozu: Salon LI |1913: Sa | 192x: Aaz | 1930: Aza | 19xx: NPV | 19xx: Aza
Vývoj číselného označení vozu: 5 |1913: 505 | 192x: 1-0085 | 1957: 85 | 1967: 51 54 89-80 |197x: 64573 | 19xx: 1-0085
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2019-09-29

Salonní vůz železniční společnosti Jižní dráha, který si v roce 1902 objednal pro svoji osobní potřebu Adolph Rothschild. V roce 1903 však zemřel a rozpracovaný vůz se stal předmětem pozůstalostního řízení. Práce na něm pokračovaly až do roku 1906, kdy byl hotov. Rodina Rothschildů jej ale převzala až v roce 1912 poté, co dala pokyn k dílčí úpravě interiéru a novému tmavomodrému nátěru vozové skříně. Vůz provozovala Jižní dráha, Rothschildové jím jezdili zejména do Terstu a na francouzskou riviéru. Po 1. světové válce si tento vůz vyžádala československá vláda do svého vládního vlaku. Vůz dostal přidělen ministr zahraničí, kterým byl tehdy Edvard Beneš. V následujících letech 1923–1924 a 1925–1927 byl dvakrát rekonstruovaný, při druhé rekonstrukci se zvýšil počet lůžek z pěti na 9 a došlo ke snesení krátkého větracího nástřešku nad salonem.

V roce 1967 došlo k přečíslování vozu na nové 12místné číslo. Z provozu byl vyřazen pravděpodobně na přelomu 60. a 70. let, poté byl veden v LD Praha-střed jako pracovní vůz s označením NPV 64573, úprav byl ušetřen, jakož i pravděpodobně nasazení do pracovního vlaku. Později (rok?) se stal majetkem NTM Praha.

Vůz byl zhotoven v úsporném stylu, bez koberců a vyznačoval se prostornou kuchyní a oddílem pro kuchaře. Podle schématu půdorysu vozu z roku 1947 ve středu vozu byl salonní oddíl s jedním nouzovým lůžkem. Vlevo od salonního oddílu se podél postranní chodbičky nacházel služební oddíl se dvěma lůžky, umývárna + WC, oddíl se dvěma lůžky, umývárna + WC a velká ložnice s jedním lůžkem. Vpravo od salonního oddílu byla rovněž postranní chodbička a zde se nacházely dva hostinské oddíly, každý s jedním lůžkem a mezi nimi bylo WC. Vůz měl zařízení pro poslech rádia, anténu, telefon a byl vybaven kabelem na elektrické vytápění. Nátěr skříně vozu byl tmavě modrý.

V současné době je tento vůz sbírkovým předmětem NTM Praha a je umístěn v chomutovském depozitáři.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
1-0085 1906/15218 5 → 505 → 1-0085 → 85 → 51 54 89-80 085-1 → 64573 19xx: pracovní vůz LD Praha-střed; 19xx: NTM Praha

(11.) Salon 1909 (86 | 086 | - | -)

Řada vozu:
Aza
Číselné označení vozu
55 54 89-20
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na více oddílů s různým určením, počet sedadel ?, 8 lůžek, topení parní vysokotlaké, povolená provozní rychlost 100 km/h, podvozek pensylvánský
Výrobce: Ringhofferovy závody, Praha-Smíchov, ČR Rok výroby: 1909 Počet vyrobených vozů: 1 (22)
Vývoj označení řady vozu: Salon |1913: Sa | 192x: Aaz | 192x: Aza
Vývoj číselného označení vozu: 22 |1913: 506 | 192x: 1-0084 |192x: 1-0086 | 1957: 86 | 1967: 51 54 89-80 | 1970: 1-0086 | 201x: 55 54 89-20
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2018-08-05

Salonní vůz železniční společnosti kkStB pro následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Poprvé jej využil 13. 4. 1910 na cestě z Puly do Divače, používal jej k soukromým rodinným a polooficiálním cestám. Následník trůnu měl tento vůz použít i při své osudné cestě do Sarajeva 23. 6. 1914, jenže do Chlumu u Třeboně kde arcivévoda nastupoval, vůz přijel se zadřeným ložiskem a musel zde být z vlaku do Vídně vyřazen. Arcivévoda s maželkou Žofií museli použít standardní 1. třídu.

Po smrti následníka trůnu vůz v letech 1914–1918 používala rakouská armáda, ale pouze zřídka. Po 1. světové válce vůz přešel do parku salonních vozů rakouských drah. Na žádost československé vlády podané v roce 1919 přešel vůz v roce 1924 do Československa a v roce 1925 prošel rekonstrukcí. Přechodně nosil označení Sa 506, keré mu bylo změněno na Aaz 1-0084, ale ještě ve 20. letech byl vůz přečíslován na Aza 1-0086. Poté byl určen pro ministerského předsedu, ale používal jej i ministr zahraničí. Používal se ještě v druhé polovině 60. let minulého století, kdy byl vyřazen a k 1. 11. 1970 se na základě Hospodářské smlouvy č. 3787-1970 uzavřené mezi ČSD a Národním technickým muzeem vůz stal majetkem NTM Praha. Při zavádění 12místného číselného označení vůz obdržel číslo 51 54 89-80 086-9, ale pouze administrativně, na voze se fyzicky nevyskytovalo. V letech 2009–2010 prošel opravou a modernizací ve firmě OLPAS MORAVIA s.r.o. v Krnově, slavnostní předání proběhlo 25. 3. 2010. Patrně v letech 2016–2018 proběhlo přeznačení vozu na 55 54 89-20 086-8; na voze však toto označení umístěno není, dosazuje se pouze formou tabule za oknem.

Výbava vozu vycházela z požadavků Františka Ferdinanda d´Este. Ve voze byla kuchyň, WC pro doprovod, dva dvoulůžkové oddíly, dále dva dvoulůžkové dětské oddíly spojené skládací přepážkou, dvě ložnice rodičů spojené posuvnými dveřmi, WC následníka trůnu a salon vybavený dvěma lenoškami, stolem a židlemi. Při rekonstrukci byl interiér upraven do současné podoby, v roce 1946 došlo i k vyměně středoevropského typu podvozků za pensylvánské podvozky z vozu Ca 4-5081. V roce 1938 byl do vozu zaveden telefon pro vnitřní komunikaci ve vládním vlaku.

Podle schématu půdorysu vozu z roku 1947 se podél postranní chodbičky postupně nacházela přípravna, služební oddíl s jedním sklápěcím lůžkem, WC, oddíl s jedním lůžkem, dva hostinské oddíly po dvou lůžkách, dvě velké ložnice po jednom lůžku a WC. Následoval salonní oddíl po celé šířce vozu a na konci vozu následovala příčná chodba. Vůz měl rádio, telefon a byl vybaven kabelem na elektrické vytápění. Nátěr skříně vozu byl tmavě modrý.

V současné době je tento vůz sbírkovým předmětem NTM Praha.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1970)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
55 54 89-20 086-8 1909/78000 22 → 506 → 1-0084 → 1-0086 → 86 → 51 54 89-80 086-9 1. 11. 1970: NTM Praha

(12.) ABa 1912 (87 | 087 | - | -), ABa 1913 (88 | 088 | - | -)

Řada vozu:
Aza
Číselné označení vozu
50 54 89-20
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 7 oddílů, počet sedadel ?, 16 lůžek, topení parní vysokotlaké, povolená provozní rychlost ? km/h, podvozek ?
Výrobce: Ringhofferovy závody, Praha-Smíchov, ČR Rok výroby: 1912–1913 (1912: 6-924, 1913: 6-947) Počet vyrobených vozů: 2 (6-924, 6-947)
Vývoj označení řady vozu: ? | 1913: ABa | 1924: ? | 192x: Aaz | 1930: Aza
Vývoj číselného označení vozu: 6-924, 6-947 | 1924: 1-0087, 1-0088 | 1957: 87, 88 | 1967: 50 54 89-20
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2018-08-26

Původně osobní vozy 1. a 2. třídy železniční společnosti kkStB. V letech 1923–1924 prošly rekonstrukcí s určením přepravy suity. Ve výbavě vozů se nacházel telefon. Nátěr skříně vozů byl tmavě modrý.

V přečíslovacím seznamu vozů z roku 1967 byly uvedeny, dalšího přeznačování se patrně již nedočkaly a byly vyřazeny. Na základě Hospodářské smlouvy č. 11.328-69-4Pr byly oba vozy k 1. 11. 1970 převedeny od ČSD k podniku ČSD - Jídelní a lůžkové vozy Praha. Další osudy vozů nejsou známy.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
50 54 89-20 087-1 1912/79485 6-924 → 1-0087 → 87 19xx: zrušen
50 54 89-20 088-9 1913/82199 6-947 → 1-0088 → 88 19xx: zrušen

(13.) Aza 1909 (89 | 089 | - | -)

Řada vozu:
Aza
Číselné označení vozu
50 54 89-20
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, uspořádání vozu ?, počet sedadel ?, ? lůžek, topení ?, povolená provozní rychlost ? km/h, podvozek ?
Výrobce: ? Rok výroby: 1909 Počet vyrobených vozů: 1 (5)
Vývoj označení řady vozu: ? | 1945: Aza
Vývoj číselného označení vozu: 5 | 1945: 1-0089 | 1957: 89 | 1967: 50 54 89-20
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2015-09-28

Salonní vůz železniční společnosti MÁV označený číslem 5. Mělo by se jednat o vůz z tzv. Horthyho vlaku, kterým na sklonku 2. světové války prchala maďarská elita z Německa do Maďarska. Vlak však byl na Šumavě zadržen a vozy zkonfiskovány. V roce 1945 vůz č. 5 přešel pod ČSD jako vůz Aza 1-0089 pro suitu. V přečíslovacím seznamu vozů z roku 1967 byl uveden, dalšího přeznačování se patrně již nedočkal a byl vyřazen. Další osud vozu není znám. Vozová skříň byla kovová a vůz byl vybaven telefonem.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
50 54 89-20 089-7 1909/xxxxx 5 → 1-0089 → 89 19xx: zrušen

(14.) Sa 1914 (90 | - | - | -)

Řada vozu:
Aza
Číselné označení vozu
90
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na více oddílů s různým určením, počet sedadel ?, 7 lůžek, topení parní vysokotlaké a teplovodní, povolená provozní rychlost ? km/h, podvozek ?
Výrobce: Ringhofferovy závody, Praha-Smíchov, ČR Rok výroby: 1914 Počet vyrobených vozů: 1 (10)
Vývoj označení řady vozu: Sa | 192x: Aaz | 1930: Aza
Vývoj číselného označení vozu: 10 | 192x: 1-0090 | 1957: 90
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2015-09-28

Salonní vůz železniční společnosti BEB (Buschtěhrader Eisenbahnen). Buštěhradská železnice byla postátněna zákonem č. 124/1923, dne 5. 7. 1923 s ní stát uzavřel smlouvu o nabytí veškerého majetku Buštěhradské železnice od 1. 1. 1923. Vládním nařízením z 10. 7. 1923 byla tato železnice včleněna do ČSD a zároveň došlo ke zřízení Řsd Praha-sever. Salonní vůz tedy přešel k ČSD a až do roku 1930 byl využíván k jízdám prezidenta republiky, než byl pro něj vyroben vůz Aza 1-0080. Salonní vůz Aza 1-0090 ale zůstal v parku salonních vozů i nadále. Během 2. světové války jej používal říšský protektor.

Podle schématu půdorysu vozu z roku 1947 se v levé části vozu nacházel salonní oddíl. Vlevo od salonního oddílu se podél postranní chodbičky nacházela kuchyň, oddíl se dvěma lůžky a WC. Vpravo od salonního oddílu byla rovněž postranní chodbička a zde se postupně nacházely velká ložnice s jedním lůžkem, umývárna + WC, dva hostinské oddíly, každý s dvěma lůžky a WC mezi nimi, vedle těchto oddílů byla ještě topná komora. Vůz měl zařízení pro poslech rádia, telefon, vytápění horkou vodou a byl vybaven pancéřovým sejfem, kabelem na elektrické vytápění a samočinným stavěním zdrží. Nátěr skříně vozu byl tmavě modrý.

Vůz byl zničen 2. 7. 1965 v ŽST Varín při železniční nehodě vlaku ER 59, při níž tento vlak se zařazeným salonním vozem najel na stojící elektrickou lokomotivu. V salonním voze se nacházela československá a polská delegace. Pravděpodobně ještě v témže roce byl zrušen.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1965)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
90 1914/84000 10 → 1-0090 1965: zrušen po MU Varín 2. 7. 1965

(15.) Aza 1927 (91 | 091 | - | -)

Řada vozu:
Aza
Číselné označení vozu
50 54 89-20
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: šestinápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, uspořádání vozu ?, počet sedadel ?, ? lůžek, topení ?, povolená provozní rychlost ? km/h, podvozek ?
Výrobce: Dunakeszi, Maďarsko Rok výroby: 1927 Počet vyrobených vozů: 1 (10)
Vývoj označení řady vozu: ? | 1945: Aza
Vývoj číselného označení vozu: 10 | 1945: 1-0091 | 1957: 91 | 1967: 50 54 89-20
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2020-08-16

Salonní vůz železniční společnosti MÁV označený číslem 10 určený pro panovníka. Mělo by se jednat o vůz z tzv. Horthyho vlaku, kterým na sklonku 2. světové války prchala maďarská elita z Německa do Maďarska. Vlak však byl na Šumavě zadržen a vozy zkonfiskovány. V roce 1945 vůz č. 10 přešel pod ČSD jako vůz Aza 1-0091. Jednalo se o vůz šestinápravový. V přečíslovacím seznamu vozů z roku 1967 byl uveden, dalšího přeznačování se patrně již nedočkal a byl vyřazen. Další osud vozu není znám.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
50 54 89-20 091-3 1927/xxxxx 10 → 1-0091 → 91 19xx: zrušen

(16.) Aza 1928 (92 | 092 | - | -)

Řada vozu:
Aza
Číselné označení vozu
50 54 89-20
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na více oddílů s různým určením, počet sedadel ?, 15 lůžek, topení ?, povolená provozní rychlost ? km/h, podvozek ?
Výrobce: Dunakeszi, Maďarsko Rok výroby: 1928 Počet vyrobených vozů: 1 (?)
Vývoj označení řady vozu: ? | 1945: Aza
Vývoj číselného označení vozu: ? | 1945: 1-0092II | 1957: 92 | 1967: 50 54 89-20
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2015-09-28

Salonní vůz železniční společnosti MÁV označený neznámým číslem. Mělo by se jednat o vůz z tzv. Horthyho vlaku, kterým na sklonku 2. světové války prchala maďarská elita z Německa do Maďarska. Vlak však byl na Šumavě zadržen a vozy zkonfiskovány. V roce 1945 vůz přešel pod ČSD jako vůz Aza 1-0092II pro suitu. V přečíslovacím seznamu vozů z roku 1967 byl uveden, dalšího přeznačování se patrně již nedočkal a byl vyřazen. Další osud vozu není znám.

Podle schématu půdorysu vozu z roku 1947 se na levém konci nacházela přípravna jídel, lednička a spíž. Dále podél postranní chodbičky následovaly čtyři oddíly s 3, 4, 4 a 2 lůžky. Poté byla přes celou šířku vozu hala, do které se dalo vstupovat rovněž zvenčí dvoukřídlými dveřmi. Za halou byla na jedné straně skříň, na druhé umývárna + WC a konec vozu byl vyhrazen jako služební oddíl. Vůz měl telefon a poznámku, že má-li být v činnosti kuchyň, musí vůz sousedit svojí přípravnou s kuchyní vozu Aza 1-0084. Skříň vozu byla opatřena zeleným nátěrem.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
50 54 89-20 092-1 1928/xxxxx ? → 1-0092II → 92 19xx: zrušen

(17.) Aza 1928 (94 | - | - | -)

Řada vozu:
Aza
Číselné označení vozu
1-0094
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, uspořádání vozu ?, počet sedadel ?, ? lůžek, topení ?, povolená provozní rychlost ? km/h, podvozek ?
Výrobce: Dunakeszi, Maďarsko Rok výroby: 1928 Počet vyrobených vozů: 1 (1)
Vývoj označení řady vozu: ? | 1945: Aza | 19xx: MV | xxxx: Aza
Vývoj číselného označení vozu: 1 | 1945: 1-0092 | 1947: 1-0094 | 19xx: 960 | 19xx: 44648 | xxxx: 1-0094
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2015-09-28

Salonní vůz železniční společnosti MÁV označený číslem 1. Mělo by se jednat o vůz z tzv. Horthyho vlaku, kterým na sklonku 2. světové války prchala maďarská elita z Německa do Maďarska. Vlak však byl na Šumavě zadržen a vozy zkonfiskovány. V roce 1945 vůz č. 1 přešel pod ČSD jako vůz Aza 1-0092 pro suitu. Asi v roce 1947 došlo k jeho přečíslování na 1-0094.

V neurčeném roce byl z vládních vozů vyřazen a dostal se k podniku VÚŽ Praha a používal se zde jako oscilografický vůz MV 960, později MV 44648. Interiér vozu doznal úprav, byla doplněna elektrocentrála a izolační oplášťování střechy a bočnic. Vůz spadal pod oddělení dynamiky vozidel a používal se např. pro zkoušky chodu a bezpečnosti proti vykolejení vozidel. Sloužil jako dílenský vůz, sklad materiálu i spací vůz. V roce 1976 u VÚŽ Praha prodělal poslední revizi. Dále je doložen v roce 1984 na Rohanském ostrově v Praze v kompletním stavu, v roce 1992 pak už jako vrak v pražských Bubnech. V roce 1993 byl předán do LD Nymburk spolu s "kyklopem" T 499.0002, kde byl viděn ještě v roce 1998. Dále je doložen v roce 2005 v Kamenickém Šenově. Vůz je celokovové stavby.

V současné době by se vůz měl nacházet v neprovozním stavu v majetku Společnosti železniční výtopna Jaroměř.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
1-0094 1xxx/xxxxx 1 → 1-0092 → 1-0094 → 960 → 44648 19xx: zrušen; xxxx: Společnost železniční výtopna Jaroměř

(18.) Da 1xxx (7026 | 026 | - | -)

Řada vozu:
Da
Číselné označení vozu
51 54 89-80
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, uspořádání vozu ?, počet sedadel ?, ? lůžek, topení ?, povolená provozní rychlost ? km/h, podvozek ?
Výrobce: ? Rok výroby: 1xxx Počet vyrobených vozů: 1 (?)
Vývoj označení řady vozu: ? | 1945: Da
Vývoj číselného označení vozu: ? | 1945: 6-5xxx | 1957: 7026 | 1967: 51 54 89-80
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2015-09-28

Služební vůz nejasného původu. Mohlo by se jednat o vůz železnice MÁV z tzv. Horthyho vlaku, ale přehled salonních vozů z roku 1947 jej neuvádí. Možnost že by se jednalo o přečíslovaný vůz Aza 1-0092II naráží na skutečnost, že v roce 1967 uvádí přečíslovací seznamy jak vůz Aza 92, tak Da 7026. Další možností je původ ze služebního vozu Da 6-5000, což byl kuchyňský vůz upravený ze služebního vozu řady Da.

V přečíslovacím seznamu vozů z roku 1967 byl uveden, dalšího přeznačování se patrně již nedočkal a byl vyřazen. Další osud vozu není znám.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
51 54 89-80 026-5 1xxx/xxxxx ?6-5xxx → 7026 19xx: zrušen

(19.) Da 1919 (7027 | 027 | - | -)

Řada vozu:
Da
Číselné označení vozu
51 54 89-80
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na více oddílů s různým určením, počet sedadel ?, ? lůžek, topení ?, povolená provozní rychlost ? km/h, podvozek ?
Výrobce: Ringhofferovy závody, Praha-Smíchov, ČR Rok výroby: 1919 Počet vyrobených vozů: 1 (59-083)
Vývoj označení řady vozu: Da
Vývoj číselného označení vozu: 59-083 | 19xx: 6-5001 | 1957: 7027 | 1967: 51 54 89-80
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2015-09-28

Původně služební vůz. V letech 1923–1924 prošel rekonstrukcí. V přečíslovacím seznamu vozů z roku 1967 byl uveden, dalšího přeznačování se patrně již nedočkal a byl vyřazen. Další osud vozu není znám.

Podle schématu půdorysu vozu z roku 1947 se ve voze nacházel služební oddíl, pak část vozu s postranní chodbičkou podél níž bylo WC, zásobní oddíl a telefonní automatická ústředna. Následoval velký zavazadlový oddíl přes celou šířku vozu, zvenčí do něj vedly dvoje dvojité dveře. V rozích na konci vozu byly oddíly pro psy. Nátěr skříně vozu byl tmavě modrý.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
51 54 89-80 027-3 1919/98710 59-083 → 6-5001 → 7027 19xx: zrušen

Úprava vozu řady Da (vůz řady Da)nahoru

Jeden vůz řady Da (Bautzen 1960) byl vyčleněn a upraven pro potřeby remízy vladních vozů.

(20.) Da 1960 (7439 | 059 | - | 031) - úprava 1969 (ex Da)

Řada vozu:
Da
Číselné označení vozu
51 54 89-40
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???

Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na oddíl vlakovou četu a zavazadlový prostor, 2 sedadla + 2 sklopná sedadla, topení parní nízkotlaké a odporové, povolená provozní rychlost 120 km/h, podvozek pensylvánský

Úprava vozu řady Da (Bautzen 1960).

Úprava: ? Rok úpravy: 1969 Počet upravených vozů: 1 (273)
Vývoj označení řady vozu: před úpravou: Da | po úpravě (1969): Da
Vývoj číselného označení vozu: před úpravou: 51 54 99-18 | po úpravě (1969): 51 54 89-80 | 197x: 51 54 89-40
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2020-08-16

Původně služební vůz. V přečíslovacím seznamu vozů z roku 1967 je uveden ještě jako "běžný" služební vůz s novým číselným intervalem 51 54 99-18. Upraven byl v roce 1969 s ohledem na způsob přidělení pořadového čísla. V kterém roce byl vyřazen a jeho další osud není znám.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
51 54 89-40 031-4 1960/xxx 7439 → 51 54 99-18 273-8 → 51 54 89-80 059-6 19xx: zrušen

Úprava vozů řady WLAB (vozy řady Aza)nahoru

Ze série lůžkových vozů řady WLAB vyrobených v roce 1965 ve Zhořelci byly pravděpodobně 3 vozy upraveny na salonní vozy.

(21.) Aza 1965 (60 | 060 | 011| 017 | 046), (66 | 066 | - | -) - úprava 1965 a 1988 (ex WLAB)

Řada vozu:
Aza
Číselné označení vozu
51 54 89-40
51 54 89-80
Kód řady KOV:
(209)
(205)
Typové označení KOV:
SR
Salon

Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ Y, typ vozu ?, 10 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, až 30 lůžek + 1 lůžko pro průvodce vozu + 1 sklopné sedadlo, topení teplovodní (kotel na tuhá paliva s možností ohřevu vody párou z hlavního parního potrubí) doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek Görlitz V na normální rozchod + podvozek Chanin CN II na široký rozchod, na širokém rozchodu samočinné spřáhlo SA-3

Úprava vozu řady WLAB (Görlitz 1965).

Úprava: ? Rok úpravy: 1965 (vozy 60, 66) | 1988 (vůz 60) Počet upravených vozů: 2 (60, 66)
Vývoj označení řady vozu: před úpravou (1965): WLAB (vozy 60, 66) | po úpravě (1965): Aza (vozy 60, 66) | před úpravou (1988): WLABm (vůz ex 60) | po úpravě (1988): Salon nebo SR | 199x: SR (vůz ex 60)
Vývoj číselného označení vozu: před úpravou (1965): 160, 166 | po úpravě (1965): 60, 66 | 1967: 51 54 89-80 | 1971: 51 54 89-40 (vůz ex 60) | před úpravou (1988): 51 54 64-80 (vůz ex 60) | po úpravě (1988): 51 54 89-40 (vůz ex 60)
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2020-10-25

Původně lůžkové vozy. Vozy WLAB 160 a 166 byly po dodání převedeny pod salonní vozy a obdržely označení Aza 60 a 66. V roce 1967 dostaly nové číselné označení 51 54 89-80 060-4 a 51 54 89-80 066-1.

Vůz Aza 51 54 89-80 060-4 počátkem 70. let (v roce 1970 nebo 1971) prošel přečíslováním na 51 54 89-40 011-6. V roce 1974 bylo toto číslo obsazeno nově dodaným salonním vozem. "Náš" vůz tedy musel být opět přečíslován, z ne úplně 100% jistotou se mohlo jednat o označení 51 54 89-40 017-3. Patrně po dodání nového salonního vozu 017(II) v roce 1981 se vůz vrátil mezi lůžkové vozy s označením WLAB 51 54 64-80 061-1. Někdy v letech 1986–1988 se z lůžkového vozu stává opět vůz salonníí s označením 51 54 89-40 046-2. Podle jednoho z dochovaných údajů mělo dojít k vyřazení vozu v únoru 1993.

Vůz Aza 51 54 89-80 066-1 dlouho mezi salonními vozy nepobyl, již v roce 1970 se vrátil zpět mezi lůžkové vozy s označením WLAB 51 54 64-80 060-3.

Postupné přeznačování vozů je (mimořádně i pro vůz Aza 60) uvedeno v sekci lůžkových vozů, položka (6).

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1993)


(22.) Aza 1965 (- | - | - | 043) - úprava 198x (ex WLAB)

Řada vozu:
SR
Číselné označení vozu
51 56 89-40
Kód řady KOV:
(205)
Typové označení KOV:
Salon

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ Y, typ vozu ?, 10 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, až 30 lůžek + 1 lůžko pro průvodce vozu + 1 sklopné sedadlo, topení teplovodní (kotel na tuhá paliva s možností ohřevu vody párou z hlavního parního potrubí) doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek Görlitz V na normální rozchod + podvozek Chanin CN II na široký rozchod, na širokém rozchodu samočinné spřáhlo SA-3

Úprava vozu řady WLAB (Görlitz 1965).

Úprava: ? Rok úpravy: 198x Počet upravených vozů: 1 (043)
Vývoj označení řady vozu: před úpravou: WLAB | po úpravě (198x): Aza | 1983: Salon | 199x: SR
Vývoj číselného označení vozu: před úpravou: 51 54 64-80 | po úpravě (198x): 51 54 89-40 | 1993: 51 56 89-40
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2020-10-11

Původně lůžkový vůz. Patrně až v průběhu 80. let byl z lůžkových vozů vyrobených v roce 1965 vyčleněn jeden vůz neznámého pořadového čísla do flotily salonních vozů. Podle pořadového čísla 043 by se mělo jednat o vůz pro náčelníka jedné ze čtyř drah, na které byly tehdy ČSD rozděleny. V roce 1993 vůz přešel pod slovenskou železniční správu ŽSR. Z toho by se dalo odvodit, že vůz mohl být na Slovensku již dříve a tedy mohl sloužit pro náčelníka Východné dráhy. Nejpozději v roce 1995 je doloženo přeznačení řady na SR.

Další osud vozu není znám, jako pravděpodobné se jeví zrušení vozu ještě v 90. letech.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1993)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
51 56 89-40 043-7 1965/x xxx → 51 54 64-80 xxx-x → 51 54 89-40 043-9 1993: ŽSR, další osud nedohledán

Výroba Bautzen 1968 (vozy původní řady Aza)nahoru

V roce 1968 došlo k důležité dodávce salonních vozů, neboť se jednalo o obměnu vozu určeného pro prezidenta. Budyšínská vagónka dodala Československým státním dráhám celkem čtyři salonní vozy - dva pro prezidenta a vládu a dva pro suitu.

(23.) Aza 1968 (- | 061 | 001 | -), (- | 062 | 002 | -)

Řada vozu:
Salon800
Salon
Číselné označení vozu
51 54 89-80
51 56 89-80
Kód řady KOV:
800
(200)
Typové označení KOV:
Salon 800
Salon
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ Y/B, typ vozu ?, vůz rozdělen na více oddílů s různým určením, 11 sedadel + 6 lůžek + 2 sedačky + 2 sklopná sedadla, topení teplovodní s kombinovaným vytápěcím agregátem na elektrickou energii, páru a s naftovým kotlem, povolená provozní rychlost 160 km/h (vůz 061), 140 km/h (vůz 062), podvozek Görlitz V
Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1968 Počet vyrobených vozů: 2 (061–062)
Vývoj označení řady vozu: Aza | 1983: Salon | 2009: Salon800 (vůz ex 061)
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 89-80 | 19xx: 51 54 89-40 | 1989: 51 54 89-80 | 1993: 51 56 89-80 (vůz ex 062)
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2022-11-06

V roce 1968 byly z vagónky Bautzen dodány dva shodné vládní vozy určené pro prezidenta (061) a vládu (062). V případě prezidenta tedy došlo k obměně pro něj vyrobeného vozu po 38 letech, tzv. Masarykův vůz byl z provozu vyřazen v roce 1967.

Vozová skříň byla odvozena od vozů běžné řady Ba. Interiér vozu 001 (ex 061): na nástupních plošinách po jednom sklopném sedadle, podél postranní chodby postupně sklad a WC, kuchyň, salónek s 10 místy u jednacího stolu, oddíl se 3 lůžky, apartmán s prostorným lůžkem (červený potah) a sedačkou (modrý potah) s jedním sedadlem spojenými společnou sprchou a WC, oddíl se sedačkou (zelený potah) a jedním lůžkem. Vnitřní obložení stěn je provedeno deskami z mahagonu.

Vůz 001 (ex 061) provozovaly České dráhy v DKV Praha. Na jaře 2018 došlo k prodeji vozu Národnímu technickému muzeu Praha, sbírkovým předmětem se stal 18. 5. 2018. Vůz 002 (ex 062) byl ke dni 29. 12. 1992 předán na Slovensko pod železniční správu ŽSR. Vůz 002 mám doložen v roce 2007 v domovské stanici Bratislava. Poslední revizi prodělal 15. 2. 2005, nejpozději od léta 2005 je tedy odstaven. V červenci 2014 byl vůz spatřen ve vagónce Poprad, doložen je zde i v květnu 2017, zvenčí působí relativně dobrým stavem. V lednu 2019 byl spatřen v areálu rušňového depa Poprad.

dubcek-smrkovsky-cernikNa tomto místě bych se rád zastavil a vysvětlil jednu nepřesnost týkající se tzv. Dubčekova vozu, tedy vozu, v kterém Alexander Dubček pobýval s československou delegací v Čierne nad Tisou ve dnech 29. 7. až 1. 8. 1968. Tento text je společný pro vozy 061, 062 a 085II.

Pro připomenutí: od 29. 7. do 1. 8. 1968 jednala předsednictva ÚV KSČ a ÚV KSSS. Československo odmítlo jet na sovětské území, obě strany zvolily kompromis, a sice město u hranic SSSR, kterým se stala Čierna nad Tisou.

A nyní k tzv. Dubčekovu vozu.
V roce 2005 putovala po České republice výstava fotografií instalovaná v železničních vozech bývalé řady Da. V soupravě byl také řazen vůz SR 51 54 89-80 003-4 s výrobním štítkem s rokem výroby 1971 (bohužel bez výrobního čísla). Při této příležitosti vyšel v Brněnském deníku Rovnost článek s názvem "Na nádraží v Brně stojí vagon Alexandra Dubčeka", cituji:
Na nástupišti číslo šest stojí vagony, které nikam nejedou. Není to totiž vlak, ale výstava na kolejích. Putovní a neobvyklá galerie, která představuje fotografie Sebastiao Salgada "Workers" - "Dělníci". Jako pátý vagon je zařazen salonní vůz Alexandra Dubčeka. "Je v podstatě součástí galerie, protože Salgadova výstava je neuvěřitelně drahá a žádná pojišťovna by ji bez neustálého hlídání nepojistila," vysvětluje šéfka výstavy Jana Bömerová důvod, proč je modrý vagon spojen se čtyřmi zelenými. Podle jejích slov pojišťovna chtěla, aby byl někdo ve vlaku stále přítomen. V salonním voze Alexandra Dubčeka spí téměř celý personál zajišťující výstavu. "Vůz nám zapůjčily České dráhy, byl vyroben v roce 1967 společně s luxusními vagony pro Gustáva Husáka a Ludvíka Svobodu," říká Bömerová, která leží v Dubčekově posteli. "Je trošičku menší, sama nevím, jak se sem Dubček poskládal," usmívá se šéfka výstavy. Kromě kupé s toaletou pro prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa, je ve vagonu i místo pro doprovodný personál, který s Dubčekem po železnici jezdil. "Je tu i velmi malá kuchyňka," nabízí pohled do zákulisí Bömerová. Do zelené kulinářské dílny by se silnější kuchař nevešel. Nejvýznamnější a pro Československo nejosudovější cesta vagonu byla do Čierné nad Tisou, kde byla podepsána smlouva mezi nejvyššími státními představiteli a Leonidem Brežněvem, která prakticky legalizovala vpád armád Varšavské smlouvy do Československa. "Bylo to u tohoto stolu," ukazuje smutně Bömerová na dlouhou tabuli, na níž jsou vystaveny knihy a publikace k prodeji. V současnosti využívají Dubčekův salonní vůz různé organizace, které s ním křižují po republice. "Husákovým vagonem jezdí tu a tam vláda, a kam se poděl vůz prezidenta Svobody, nikdo neví," říká Bömerová.

Pominu-li perly typu "nikdo neví kam se poděl vůz", se o tzv. Dubčekův vůz vůbec nejednalo. Jak to tedy bylo... Dubček skutečně v Čierne nad Tisou během jednání ve voze bydlel. Podle dochované dokumentace agentury TASR (za objev děkuji Františku Sakalíkovi) se Alexander Dubček vyklání z okna vozu 061. Možná že ale spolu s tímto vozem (a lůžkovými vozy řady WLAB) byl v Čierne nad Tisou ještě vůz 062. Rozhodně se ale nemohlo jednat o vůz 085II (později 003), neboť tento vůz byl vyroben až tři roky poté.

Ale vůz 003 (ex 085II) byl o hodně let později skutečně k Dubčekovi připleten. To bylo tak... V roce 1991 se ke 100. výročí Zemské jubilejní výstavy konala Všeobecná československá výstava. V rámci této akce se na zbytku přístavní dráhy poblíž areálu dílen v Praze-Bubnech konala výstava salonních vozů, veřejnosti podávaná jako výstava "Masaryk" a "Dubček". Jenže vůz 002 (ex 062) nebyl uvolněn z provozu, a tak za něj "zaskočil" vůz 003, přičemž pořadové číslo 003 bylo účelově přemalováno na 002 (úprava číslic byla dobře patrná), po výstavě byly číslice uvedeny do původního stavu.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2018)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
51 54 89-80 001-8 1968/S116 51 54 89-80 061-2 → 51 54 89-40 001-7 18. 5. 2018: NTM Praha
51 56 89-80 002-4 1968/xxxx 51 54 89-80 062-0 → 51 54 89-40 002-5 → 51 54 89-80 002-6 29. 12. 1992: ŽSR; 2005: ZSSK

Úprava vozů řady WLAB (vozy řady Aza)nahoru

Ze série lůžkových vozů řady WLAB vyrobených v roce 1968 v Budyšíně bylo pravděpodobně 6 vozů upraveno na salonní vozy, z toho 2 vozy už byly dodány přímo jako salonní na úkor lůžkových vozů.

(24.) Aza 1968 (- | - | - | 042II), (- | 063 | 012 | 044), (- | 064 | 013 | 045), (- | - | - | 042), (- | - | - | 048), (- | 083 | - | -) - úprava 1968–1988 (ex WLAB)

Řada vozu:
SRA26
Salon
Salon
Salon

Číselné označení vozu
51 54 89-80
51 54 89-40
51 54 89-80
51 56 89-40
Kód řady KOV:
A26
(205)
(205)
(205)

Typové označení KOV:
SR WLAB 68
Salon
Salon
Salon

Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ Y/B, typ vozu ?, 10 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, až 30 lůžek + 1 lůžko pro průvodce vozu (vozy 042, ex 042II, ex 064, 083), vůz rozdělen na salonek, 6 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, 10 sedadel, 18 lůžek + 1 lůžko pro průvodce vozu (vůz ex 063), vůz rozdělen na salonek, 7 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, 10 sedadel, 21 lůžek + 1 lůžko pro průvodce vozu (vůz 048), topení teplovodní s kombinovaným vytápěcím agregátem na elektrickou energii, páru a s naftovým kotlem doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 140 km/h (vozy 042, 042II, ex 063, ex 064), ? km/h (vůz 048), podvozek Görlitz V

Úprava vozů řady WLAB (Bautzen 1968).

Úprava: ? Rok úpravy: 1968–1988 Počet upravených vozů: 6 (042, 042II, 048, 063, 064, 083)
Vývoj označení řady vozu: před úpravou: WLAB (vozy 042II, 048) | přímo z výroby: Aza (vozy 042, 063, 064, 083) | 1983: Salon (vozy 042, 044, 045, 083) | po úpravě (1985–1988): Salon (vozy 042II, 048) | 1995: SR (vůz 083) | 1996: SR (vozy 042II, 044) | 2009: SR070 (vůz 042II), SR809 (vůz 044) | 2014: OBYT (vůz 042II), SR070 (vůz 044) | 2016: SRA26 (vozy 042II, 044)
Vývoj číselného označení vozu: před úpravou: 51 54 64-80 | po úpravě (1968): 51 54 89-80 (vozy 063, 064), (1968–1970): 51 54 89-40 (vůz 083), (1968–1978): 51 54 89-40 (vůz 042), (1985–1988): 51 54 89-40 (vůz 042II), (1985–1988): 51 54 89-80 (vůz 048 | 19xx: 51 54 89-40 (vozy ex 063 a ex 064) | 199x: 50 54 89-40 (vůz 042II) | 199x: 51 54 89-80 (vůz 044) | 1993: 51 56 89-40 (vůz 083) | 1999: 80 54 89-00 (vůz 042II) | xxxx: 80 56 09-00 (vůz 045) | 2016: 51 54 89-80 (vůz 042II) | 2016–2018: 55 54 89-80 (vůz 048)
Provozované vozy v současnosti u ČD: 044, 237 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 2 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Lužná u Rakovníka
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2020-10-25

Několik lůžkových vozů, pravděpodobně celkem 6 vozů, bylo vyčleněno z flotily lůžkových vozů a jezdily jako vozy salonní. Velmi pravděpodobně již při výrobě byly upraveny 4 vozy a další dva prošly úpravou až v pozdějších letech. Podle soupisů a indicií (zde bych chtěl poděkovat Ivo Mahelovi za upřesnění) se osudy jednotlivých vozů jeví takto:

Vůz WLAB 51 54 64-80 009-0 se úpravy na salonní vůz dočkal až jako poslední, a to někdy mezi roky 1985 až 1988. Stal se z něj vůz Salon 51 54 89-40 042-1 druhého obsazení jako náhrada za vůz téhož čísla, který byl vyřazen. V seznamu vozů z roku 1996 je vůz veden v domovské stanici Přerov, téhož roku změnil své určení z vozu salonního na vůz společenský. V roce 1999 přešel do parku vozů zvláštního určení železnice s číselným označením 80 54 89-00 237-0. V současné době je dochován jako provozní doprovodný vůz pod CHV Lužná u Rakovníka s označením SRA26 51 54 89-80 237-8, deponován by měl být v České Lípě.

Vůz WLAB 51 54 64-80 024-9 byl pravděpodobně z výroby dodán pod označením Aza 51 54 64-80 024-9 a záhy obdržel označení Aza 51 54 89-80 063-8. Vůz Aza 063 prošel přečíslováním na Aza 012 a později na Aza 044. Pořadové číslo 044 už vozu zůstalo. V seznamu vozů z roku 1996 je vůz veden v domovské stanici Plzeň hl. n., téhož roku změnil své určení z vozu salonního na vůz společenský. V současné době se vůz nachází pod CHV Lužná u Rakovníka jako provozní doprovodný vůz deponovaný přímo v Lužné u Rakovníka s označením SRA26 51 54 89-80 044-8.

Vůz WLAB 51 54 64-80 025-6 měl velmi podobný osud jako předchozí vůz. Z výroby byl patrně dodán pod označením Aza 51 54 64-80 025-6 a záhy obdržel označení Aza 51 54 89-80 064-6. Vůz Aza 064 prošel přečíslováním na Aza 013 a později na Aza 045. V 90. letech při dělení ČSD na ČD a ŽSR se jeho stopa ztrácí a vynořuje se v roce 2014 v Barci, kde byl spatřen v podobě pracovního vozu Železničných staveb Košice s označením 80 56 09-00 029-4. Na stejném místě byl zachycen v roce 2017, podle leteckého snímku z roku 2020 (https://mapy.cz/s/rabasesace) by mohl být stále na stejném místě.

Vůz WLAB 51 54 64-80 031-4 mohl být dle dedukcí dodán pod označením Aza 51 54 64-80 031-4 s tím, že přeznačení na vůz Aza 51 54 89-40 042-1 mohlo proběhnout v období let 1968 až 1978. Někdy mezi roky 1985 a 1988 došlo k jeho vyřazení, možná po nějaké nehodě. V roce 1985 se v seznamech salonních vozů ještě nacházel, v roce 1988 již ne. Zároveň došlo k jeho nahrazení vozem stejného označení z vozu WLAB 009.

Vůz WLAB 51 54 64-80 037-1 se mezi salonní vozy dostal v období let 1985 až 1988 s označením Salon 51 54 89-80 048-9. V roce 1985 v seznamech salonních vozů ještě nebyl, v roce 1988 už ano. Jako salonní vůz působil pravděpodobně pouze do roku 1993, poté přešel jako zájezdový beze změny označení pod společnost ČSKD Intrans, až jej v roce 1997 zakoupila společnost KHKD. Úprava ve voze spočívala prakticky jen v odstranění jedné příčky mezi oddíly a tím vznikl malý salonek ze dvou oddílů. V roce 2006 tento vůz společnost KHKD opatřila novým nátěrem a nápisy z doby, kdy tento vůz jezdil jako lůžkový. Vůz je neprovozní a nachází se na vlečce KHKD v Kněževsi a slouží k ubytování brigádníků.

Vůz WLAB 51 54 64-80 045-4 byl zařazen do provozu v prosinci 1968 a dle dochovaného snímku http://1url.cz/xttBS pořízeného 28. 9. 1969 nesl označení Aza 51 54 64-80 045-4. Přeznačení na vůz Aza 51 54 89-40 083-5 proběhlo patrně v období let 1968 až 1971 a lze předpokládat, že vůz byl stále provozován na Slovensku. V roce 1993 přešel pod železniční správu ŽSR, z roku 2007 je doloženo umístění v domovské stanici Bratislava. Téhož roku, 1. 11. 2007, byl v podvečer vůz dopraven vlakem Mn 84362 na vlečku železáren v Podbrezové. S největší pravděpodobností se jednalo o poslední jízdu tohoto vozu s následnou likvidací v Podbrezové.

Pořadová čísla 012, 013, 063, 064 značila vozy určené pro suitu; 042, 044, 045, 048 vozy pro náčelníky drah.

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
51 54 89-80 237-8 1968/xxx 51 54 64-80 009-0 → 51 54 89-40 042-1II → 50 54 89-40 042-2(II) → 80 54 89-00 237-0 1985–1988: remíza vládních vozů; 3. 3. 1999: obytný a doprovodný vůz; 22. 3. 2011: DHV Lužná u Rakovníka - obytný a doprovodný vůz, v původním nátěru s nápisy WLAB 51 54 64-80 009-0; 29. 2. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A26 jako vůz řady SRA26
51 54 89-80 044-8 1968/173 51 54 64-80 024-9 → 51 54 89-80 063-8 → 51 54 89-40 012-4 → 51 54 89-40 044-7 1968: remíza vládních vozů; 10. 5. 2013: DHV Lužná u Rakovníka - obytný a doprovodný vůz; 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A26 jako vůz řady SRA26
80 56 09-00 029-4 1968/154 51 54 64-80 025-6 → 51 54 89-80 064-6 → 51 54 89-40 013-2 → 51 54 89-40 045-4

1968: remíza vladních vozů; xxxx: Železničné stavby Košice - obytný vůz; 10. 2014 a 9. 2017 doložen Barca

51 54 89-40 042-1 1968/xxx 51 54 64-80 031-4 1968: remíza vladních vozů; 1985–1988: zrušen
55 54 89-80 048-5 1968/165 51 54 64-80 037-1 → 51 54 89-80 048-9 1985–1988: remíza vládních vozů; 30. 12. 1993: zrušen; 1994: ČSKD Intrans; 1997: KHKD, neprovozní, od r. 2006 v původním nátěru s nápisy WLAB 51 54 64-80 037-1
51 56 89-40 083-3 1968/xxx 51 54 64-80 045-4 → 51 54 89-40 083-5 1968: remíza vladních vozů; 1993: ŽSR; 2005: ZSSK; 2007: zrušen

Výroba Bautzen 1970 (vozy řady Aza)nahoru

Vagónka Bautzen dodala v letech 1969–1970 k ČSD 25kusovou sérii jídelních vozů řady WR. Poslední dva vozy však byly zařazeny jako jídelní vozy do remízy vládních vozů.

(25.) Aza 1970 (- | 065 | 021 | -), (- | 066II | 022 | -)

Řada vozu:
Aza
Číselné označení vozu
51 54 89-40
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???

Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ Y/B, typ vozu ?, vůz rozdělen na velkoprostorový oddíl s jídelnou, přípravnu, kuchyni a výčep, počet sedadel ? + 2 sklopná sedadla, topení teplovodní (ohřívač vytápěný parou, elektrickou energií a dvěma naftovými vytápěcími agregáty), povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V

Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1970 Počet vyrobených vozů: 2 (065–066II)
Vývoj označení řady vozu: Aza
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 89-80 | 197x: 51 54 89-40
Obrázek vozu:
Fotografie vozu: -

Akt.: 2017-03-05

Jídelní vozy. V letech 1969–1970 dodala budyšínská vagónka sérii jídelních vozů WR 51 54 88-80 001 až 023 a dva vozy téhož provedení, které ČSD zařadily jako vozy salonní Aza 51 54 89-80 065 a 066II. Vozy tedy obdržely pořadová čísla z původní číselné řady určené přečíslovacím schématem z roku 1967 pro salonní vozy. Patrně netrvalo dlouho (rok?) a došlo k přečíslování na pořadová čísla 021 a 022, kterými bylo vyjádřeno určení vozů jako jídelních.

Uspořádání jídelny nemám doloženo.

V roce 1976 oba vozy přešly z remízy vladních vozů mezi jídelní vozy, aby jejich místo obsadily (s druhým obsazením téhož pořadového čísla) nové vozy vyrobené v roce 1976. Po přechodu mezi jídelní vozy bylo změněno číselné označení na 51 54 88-80 024 a 51 54 88-80 025.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1976)

Výroba Bautzen 1971 (vozy původní řady Aza)nahoru

V roce 1971 přibyly do remízy vladních vozů dva vozy dodané budyšínskou vagónkou.

(26.) Aza 1971 (- | 084II | - | -), (- | 085II | 003 | -)

Řada vozu:
Salon
SRA26
Číselné označení vozu
51 56 89-80
51 54 89-80
Kód řady KOV:
(200)
A26
Typové označení KOV:
Salon
SR WLAB 68
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ Y/B, typ vozu ?, vůz rozdělen na více oddílů s různým určením, počet sedadel ?, 6 lůžek, topení teplovodní s kombinovaným vytápěcím agregátem na elektrickou energii, páru a s naftovým kotlem doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 160 km/h (vůz ex 084II), 140 km/h (vůz ex 085II), podvozek Görlitz V
Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1971 Počet vyrobených vozů: 2 (084II–085II)
Vývoj označení řady vozu: Aza | 1983: Salon | 1999: SR (vůz ex 085II) | 2009: SR809 (vůz ex 085II) | 2014: SR070 (vůz ex 085II) | 2016: SRA26 (vůz ex 085II)
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 89-40 | 19xx: 51 54 89-80 (vůz ex 085II) | 1993: 51 56 89-40 (vůz ex 084II) | xxxx: 51 56 89-80 (vůz ex 084II)
Provozované vozy v současnosti u ČD: 003 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 1 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Lužná u Rakovníka
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2022-04-18

V roce 1968 byly z vagónky Bautzen dodány dva shodné vládní vozy určené pro prezidenta a vládu Aza 51 54 89-80 061-2 a Aza 51 54 89-80 062-0. Rozdělení funkce prezidenta republiky a prvního tajemníka ÚV KSČ v lednu 1968 a přijetí Ústavního zákon o československé federaci Národním shromážděním ČSSR dne 28. 10. 1968 vyvolaly mimo jiné objednávku dalších dvou salonních vozů. Tyto vozy byly vyrobeny v roce 1971 a obdržely pořadová čísla 084II a 085II (tedy z původní číselné řady určené přečíslovacím schématem z roku 1967 pro salonní vozy).

Od salonních vozů 061 a 062 jsou tyto vozy rozlišitelné například velkým stahovacím oknem v salónku. Interiér vozů: podél postranní chodby oddíly se 6 lůžky a apartmán se sprchovým koutem a WC, vedle kterého se nachází salónek s 10 místy u jednacího stolu (u vozu 084II jich je dle snímků z roku 2007 je 12). Na voze 084 (ex 084II) je na podélníku údaj že vůz má 10 sedadel, na voze 003 (ex 085II) je údaj 30 sedadel.

Vůz 084II byl trvale deponován v Bratislavě, vůz 085II v Praze. Vůz 084II podle všeho pořadové číslo po dobu své existence nezměnil, v roce 1993 přešel pod slovenskou železniční správu ŽSR, zatím naposledy je doložen v prosinci 2013, v současné době by měl vyskytovat v domovské stanici Bratislava hl. st. u železniční správy ZSSK.

Vůz 085II obdržel patrně brzy po dodání nové pořadové číslo 003 vyjadřující určení vozu pro prezidenta a vládu. Veden byl v domovské stanici Praha-Bubny. Dne 8. 7. 1997 byl převeden do domovské stanice Pardubice, v roce 1999 změnil své určení salonního vozu na vůz společenský a 16. 8. 2009 byl převeden pod DHV Lužná u Rakovníka. Tento vůz se někdy nesprávně označuje jako "Dubčekův vůz", viz společný text pro vozy 061, 062 a 085II uvedený u vozů 061 a 062.

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
51 56 89-80 084-2 1971/xxx 51 54 89-40 084-3 → 51 56 89-40 084-1 1993: ŽSR; 2005: ZSSK
51 54 89-80 003-4 1971/xxx 51 54 89-40 085-0 → 51 54 89-40 003-3 16. 8. 2009: DHV Lužná u Rakovníka - obytný a doprovodný vůz; 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A26 jako řada SRA26

Výroba Görlitz 1974 (vozy původní řady Aza)nahoru

Vagónka Görlitz v roce 1974 dodala podle svých údajů 4 salonní vozy, pravděpodobněji však dodávka obsahovala 5 salonních vozů s určením pro suitu. Vozy se vyznačují prolisy na vozové skříni.

(27.) Aza 1974 (- | - | 011II | -), (- | - | 013II | -), (- | - | 014 | -), (- | - | 015 | -), (- | - | 016 | -)

Řada vozu:
Aza

Číselné označení vozu
51 54 89-40
Kód řady KOV:
(205)
Typové označení KOV:
Salon

Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 10 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, až 30 lůžek + 1 lůžko pro průvodce vozu, topení teplovodní (kotel na tuhá paliva s možností vhánění páry do vody z hlavního parního potrubí) doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz VI

Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1974 Počet vyrobených vozů: 5 (011II, 013II, 014–016)
Vývoj označení řady vozu: Aza | 1983: Salon
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 89-40 | xxxx: 80 54 38-00 (vůz 013II)
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2020-10-11

Vozy pro suitu. V knize "150 Jahre Waggonbau in Görlitz 1849 bis 1999" od Wolfganga Theuricha je uvedeno, že v roce 1974 byly vyrobeny pro ČSD čtyři salonní vozy 011II, 013II, 014 a 015. Podle ne zcela ověřené informace (nicméně zapadající do sesbíraných indicií) byl dodán i pátý vůz pořadového čísla 016.

Čtyři z pěti salonních vozů v remíze vládních vozů dlouho nepobyly. Již v roce 1977 byly převedeny mezi běžné lůžkové vozy salonní vozy 011II a 014. Patrně v roce 1981 (v tomto roce se uskutečnila dodávka nových salonních vozů) odešly mezi lůžkové vozy i salonní vozy 015 a 016.

Mezi salonními vozy zůstal pouze jediný vůz 013II. V zatím blíže neurčeném roce byl vyřazen a obdržel číslo 80 54 38-00 228-1 (případně ještě předtím pětimístné číselné označení, k tomuto označení však není žádný podklad), stal se tedy patrně obytným vozem. V roce 2010 byl veden u SŽDC v domovské stanici Děčín východ a v roce 2010 nebo 2011 byl převezen do Kovošrotu v Bohumíně-Vrbici, kde jeho skříň bez podvozků slouží jako šatna.

Postupné přeznačování salonních vozů převedených mezi lůžkové je uvedeno v sekci lůžkových vozů, položka (9.).

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (xxxx)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
80 54 38-00 228-1 1974/89-40 013/74 51 54 89-40 013-2II xxxx: zrušen; 2010–2011: Kovošrot Bohumín-Vrbice - šatna
 

Výroba Bautzen 1975 (vozy původní řady Aza)nahoru

V předchozích letech se vozový park salonních vozů doplňoval o vozy pro prezidenta, vládu, suitu a vozy jídelní. Po 15 letech přišla na řadu dodávka dvou služebních vozů, které vyrobila vagónka v Budyšíně. Konstrukčně vozy vycházejí z tehdy dodávané řady BDa.

(28.) Aza 1975 (- | - | - | 032), (- | - | - | 033)

Řada vozu:
BDrA25
Číselné označení vozu
60 54 99-40
Kód řady KOV:
A25
Typové označení KOV:
SR BDa
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ Y/B70, typ vozu ?, 5 oddílů a velkoprostorový oddíl, 30 sedadel, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V
Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1975 Počet vyrobených vozů: 2 (032–033)
Vývoj označení řady vozu: Aza | 1983: Salon | 1998: SR (vůz 032) | 1999: SR (vůz 033) | 2009: SR809 | 2014: OBYT (vůz 032), SR070 (vůz 033) | 2016: BDrA25
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 89-40 | 2016: 60 54 99-40
Provozované vozy v současnosti u ČD: 032 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 1 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Lužná u Rakovníka
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2022-04-18

Vozy pro ozbrojený doprovod.

Vozy byly vedeny v domovské stanici Praha-Bubny až do konce 90. let. Nejprve byl převeden 15. 12. 1997 vůz 033 do domovské stanice Pardubice a poté 6. 3. 1998 vůz 032 do domovské stanice Bohumín. Následně u obou vozů proběhlo přeznačení řady z vozů salonních na vozy společenské (vůz 032 v roce 1998, vůz 033 v roce 1999). Po více jak 10 letech následovalo převedení pod DHV Lužná u Rakovníka - vůz 033 k 31. 3. 2009 a vůz 032 k 12. 4. 2010. Kupní smlouvou uzavřenou mezi ČD a NTM dne 16. 6. 2021 se vůz 033 stal majetkem NTM.

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
60 54 99-40 032-9 1975/001 51 54 89-40 032-2 12. 4. 2010: DHV Lužná u Rakovníka - doprovodný vůz; 29. 2. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A25
60 54 99-40 033-7 1975/002 51 54 89-40 033-0 31. 3. 2009: DHV Lužná u Rakovníka - doprovodný vůz; 29. 2. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A25; 16. 6. 2021: NTM Praha

Úprava vozu řady Bai (vůz řady Aza)nahoru

Jeden vůz řady Bai (Studénka 1975) byl v roce 1982 upraven na konferenční vůz a včleněn mezi salonní vozy.

(29.) Aza 1975 (- | - | - | 041) - úprava 1982 (ex Bai)

Řada vozu:
SR850
Číselné označení vozu
63 54 89-46
Kód řady KOV:
850
Typové označení KOV:
SR

Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu 8.402, vůz rozdělen na velkoprostorový oddíl (jednací salon) a kuchyňský kout, 35 sedadel, zásuvky 230 V, topení teplovzdušné + naftový agregát, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek VÚKV 801

Úprava vozu řady Bai (Studénka 1975).

Úprava: ? Rok úpravy: 1982 Počet upravených vozů: 1 (041)
Vývoj označení řady vozu: před úpravou: Bai | po úpravě (1982): Aza | 1983: Salon | 19xx: SR | 2009: SR809 | 2010: SR850
Vývoj číselného označení vozu: před úpravou: 50 54 21-19| po úpravě (1982): 50 54 89-40 | 2009: 60 54 89-24 | 2009: 63 54 89-24 | 2014: 63 54 89-46
Provozované vozy v současnosti u ČD: 041 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 1 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Praha hl. n.
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2020-10-11

Konferenční vůz. Vznikl úpravou vozu řady Bai provedené v roce 1982 a byl zařazen k salonním vozům s pořadovým číslem 041. WC a umývárna byly ponechány jen na jedné straně vozu, z 9 oddílů vznikl velkoprostorový oddíl - jednací místnost. Zbylé dva oddíly a druhé WC s umývárnou byly přestavěny na kuchyňský kout.

V roce 2009 proběhla modernizace vozu ve firmě ATECO Praha. Do vozu byl dosazen nezávislý zdroj energie v podobě elektrocentrály, teplovzdušné topení lze zajišťovat z naftového agregátu a WC je chemické. Při odstavení vozu je možné jeho napájení ze zdroje napětí 400 V. Jednací salon nemá pevné rozestavění stolů, lze je uspořádat podélně či příčně, kolem stolů jsou židle. Na podélníku vozu není počet míst k sezení uveden, dle propagačního letáku tohoto vozu je ve voze 35 míst k sezení.

V roce 2009 vůz stihl dvoje číselné přeznačení (mezi 4. 2009 až 10. 2009 na 60 54 89-24 a 27. 10. 2009 na 63 54 89-24). Další přeznačení nastalo ke dni 11. 12. 2014, a sice na 63 54 89-46, vždy mu ale bylo zachováno pořadové číslo 041. Důvodem přeznačení koncem roku 2014 bylo dosazení přestavovače brzdy DK-PR a zvýšení povolené provozní rychlosti z dosavadních 120 km/h na 140 km/h.

Vůz byl nejprve provozován v domovské stanici Praha-Bubny, od 6. 3. 1998 v domovské stanici Bohumín, od 21. 12. 2011 byl veden v domovské stanici Praha hl. n., následně od 12. 5. 2017 v dom. st. Praha-Libeň a od 28. 1. 2019 je znovu veden v domovské stanici Praha hl. n.

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
63 54 89-46 041-3 1975/77070 50 54 21-19 497-6 → 50 54 89-40 041-4 → 60 54 89-24 041-2 → 63 54 89-24 041-9  

Výroba Bautzen 1976 (vozy řady Aza)nahoru

Vagónka Bautzen dodala v roce 1976 k ČSD 30kusovou sérii jídelních vozů řady WR. Poslední dva vozy však byly zařazeny jako jídelní vozy do remízy vládních vozů.

(30.) Aza 1976 (- | - | - | 021II), (- | - | - | 022II)

Řada vozu:
Salon803
SR809
Číselné označení vozu
51 54 89-40
51 54 89-80
Kód řady KOV:
803
809
Typové označení KOV:
Salon RIC
SR RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ Y/B70, typ vozu 1.551, vůz rozdělen na velkoprostorový oddíl s jídelnou, přípravnu, kuchyni a zásobárnu, 22 sedadel + 1 sklopné sedadlo (vůz 021II), 36 sedadel + 1 sklopné sedadlo (vůz 022II), topení teplovodní s kombinovaným vytápěcím agregátem na elektrickou energii, páru a s naftovým kotlem doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 140 km/h (vůz 021II), 160 km/h (vůz 022II), podvozek Görlitz V

Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1976 Počet vyrobených vozů: 2 (021II–022II)
Vývoj označení řady vozu: Aza | 1983: Salon | 19xx: SR (vůz 022II) | 2009: Salon803 (vůz 021II), SR809 (vůz 022II)
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 89-40 | 19xx: 51 54 89-80 (vůz 022II)
Provozované vozy v současnosti u ČD: 021II–022II Současný počet provozovaných vozů u ČD: 2 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Lužná u Rakovníka, Praha hl. n.
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2022-04-18

Jídelní vozy. V roce 1976 dodala budyšínská vagónka další sérii jídelních vozů WR 51 54 88-41 001 až 028 a dva vozy téhož provedení, které ČSD zařadily jako vozy salonní Aza 51 54 89-40 021II a 022II. Nahradily se jimi jídelní vozy 021 a 022 dodané v roce 1970.

Jídelny v obou vozech byly svého času uspořádány odchylně: ve voze 021II byl podélný stůl pro 22 osob (nápisy na voze však uvádí 30 sedadel), ve voze 022II se nacházelo 36 sedadel v uspořádání 2+1. V současné době (2017) je interiér jídelen podobný: uprostřed vozů podélná sestava stolů s volně cca 25 přemístitelnými křesly.

U vozu 022II došlo nejpozději v roce 1996 k přeznačení řady z vozu salonního na vůz společenský. Patrně od roku 2013 je tento vůz opatřen korporátním nátěrem ČD a veden jako konferenční vůz.

Vozy byly vedeny v domovské stanici Praha-Bubny, od 12. 5. 2017 pod dom. st. Praha-Libeň a k 28. 1. 2019 přešly pod domovskou stanici Praha hl. n. Vůz 021II je od 3. 3. 2021 veden v CHV Lužná u Rakovníka.

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
51 54 89-40 021-5II 1976/xxx    
51 54 89-80 022-4 1976/xxx 51 54 89-40 022-3II  

Výroba Görlitz 1978 (vozy původní řady Aza)nahoru

V roce 1978 byly zhořeleckou vagónkou dodány dva salonní vozy vycházející konstrukčně z tehdy vyráběných lůžkových vozů.

(31.) Aza 1978 (- | - | 011III | -), (- | - | 012II | -)

Řada vozu:
SRA27
Číselné označení vozu
51 54 89-80
Kód řady KOV:
A27
Typové označení KOV:
SR WLAB 78

Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ Y/B70, typ vozu ?, vůz rozdělen na salonek, 6 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, 10 sedadel, 18 lůžek + 1 lůžko pro průvodce vozu, topení teplovodní (kotel na tuhá paliva s možností vhánění páry do vody z hlavního parního potrubí) doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek Görlitz V

Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1978 Počet vyrobených vozů: 2 (011III–012II)

Vývoj označení řady vozu: Aza | 1983: Salon | 1990: SR | 2009: SR809 | 2014: SR070 (vůz 012II) | 2016: SRA27 (vůz 012II)

Vývoj číselného označení vozu: 51 54 89-40 | 19xx: 51 54 89-80
Provozované vozy v současnosti u ČD: 012II Současný počet provozovaných vozů u ČD: 1 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Lužná u Rakovníka
Obrázek vozu:

Fotografie vozu:

Akt.: 2022-04-18

Salonní vozy pro suitu. V roce 1978 dodala vagónka Görlitz pro ČSD 28 lůžkových vozů řady WLAB 51 54 64-40 105 až 132 a k tomu dva salonní vozy, s nimiž bylo možná původně uvažováno jako s lůžkovými vozy s pořadovými čísly 133 a 134, neboť tato dvě pořadová čísla zůstala neobsazena, další série vozů v roce 1981 začala číslem 135.

Interiéry vozů by měly být upraveny tak, že místo 4 oddílů se nachází salónek. V roce 1990 u obou vozů proběhlo přeznačení řady z vozů salonních na vozy společenské. Číselné přeznačení z intervalu 89-40 na 89-80 nastalo nejpozději v roce 1993. Na podélnících vozů je uveden počet 30 sedadel.

Oba vozy byly provozovány v domovské stanici Praha-Bubny. Dne 31. 1. 2012 přešel vůz 012II pod DHV Lužná u Rakovníka a nedlouho poté - 22. 5. 2012 - se vůz 011III stal majetkem dopravce IVK - Ing. Vladimír Kříž, Kladno.

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
51 54 89-80 011-7 1978/40011-6/78 51 54 89-40 011-6III 17. 5. 2012: deaktivován; 25. 5. 2012: Ing. Vladimír Kříž, Kladno
51 54 89-80 012-5 1978/40012-4/78 51 54 89-40 012-4II 31. 1. 2012: DHV Lužná u Rakovníka; 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A27 jako vůz řady SRA27

Výroba Görlitz 1981 (vozy původní řady Aza)nahoru

Další čtyři salonní vozy dodala vagónka Görlitz v roce 1981. Vozy se vyznačují prolisy na vozové skříni.

(32.) Aza 1981 (- | - | 015II | -), (- | - | 016II | -), (- | - | 017 | -), (- | - | 018 | -)

Řada vozu:
SRA28
SR
Číselné označení vozu
51 54 89-40
51 56 89-40
Kód řady KOV:
A28
(209)
Typové označení KOV:
SR WLAB 81
SR
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na salonek, 6 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, 10 sedadel, 18 lůžek + 1 lůžko pro průvodce vozu, topení teplovodní s kombinovaným vytápěcím agregátem na elektrickou energii + kotel na tuhá paliva doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz Va na normální rozchod + podvozek Chanin CN II na široký rozchod, na širokém rozchodu samočinné spřáhlo SA-3
Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1981 Počet vyrobených vozů: 4 (015II–016II, 017–018)
Vývoj označení řady vozu: Aza | 1983: Salon | 19xx: SR (vozy 016II, 017–018) | 2014: OBYT (vůz 016II) | 2016: SRA28 (vůz 016II)
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 89-40 | 1993: 51 56 89-40 (vozy 017–018) | 2010: 60 54 89-40 (vůz 015II)
Provozované vozy v současnosti u ČD: 016II Současný počet provozovaných vozů u ČD: 1 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Lužná u Rakovníka
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2022-04-18

Salonní vozy pro suitu, v 90. letech byl vůz 015II určen pro vládu. V roce 1981 dodala vagónka Görlitz pro ČSD 51 lůžkových vozů řady WLAB 51 54 64-40 135 až 185 a k tomu 4 salonní vozy s možností přechodu na rozchod 1520 mm.

Interiéry vozů by měly být upraveny tak, že místo 4 oddílů se nachází salónek. Na podélníku vozů 015II a 016II je vyznačen počet 30 sedadel. Vozy byly vedeny v domovské stanici Praha-Bubny. U vozů 016II, 017 a 018 došlo k přeznačení řady z vozů salonních na vozy společenské; u vozu 016II nejpozději v roce 1993, u vozů 017 a 018 nejpozději v roce 1992.

Při dělení ČSD na ČD a ŽSR přešly vozy 017 a 018 v roce 1993 pod slovenskou železniční správu ŽSR, kde se staly společenskými vozy ředitele ŽSR. Vůz 018 přešel k ŽSR v březnu 1993 a vůz 017 v květnu 1993. Po vzniku dopravce ZSSK přešly tyto vozy k tomuto dopravci.
Vůz 017 byl u ZSSK doložen naposledy v roce 2010, od roku 2011 doposud (2019) je k vidění v ŽOS Vrútky.
Vůz 018 byl u ZSSK rovněž doložen v roce 2010, o rok později se nacházel v ŽOS Vrútky. Nejpozději od roku 2015 se opět objevuje v provozu, např. ve dnech 3.–4. 12. 2015 jel ze Slovenska do Prahy a zpět na EC 272 / 277 a 20. 6. 2016 se vracel s Polska přes ČR na Slovensko. Vůz byl v roce 2016 dlouhodobě pronajat Detskej železnici Košice, občianskemu združeniu, které se o vůz bude starat a používat jej na historické, dobročinné a reprezentační akce spojené s prezentací železničních kolejovách vozidel.

Vůz 015II se v Praze-Bubnech udržel do ledna 2008, kdy se stal majetkem dopravce IVK - Ing. Vladimír Kříž, Kladno. A konečně poslední vůz z této čtveřice, 016II, přešel 4. 10. 2011 pod DHV Lužná u Rakovníka.

Poznámka k vozu 017: podle ne zcela potvrzené informace bylo pořadové číslo 017 použito již jednou, a to u salonního vozu z roku 1965 [viz výše položka (21.)]. V tom případě by vůz 017 z roku 1981 měl být správně označován 017II. Protože informace není průkazná, ponechávám označení vozu 017 z roku 1981 bez označení druhého pořadí.

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
60 54 89-40 015-6 1981/515489-40015-7/81 51 54 89-40 015-7II 20xx: zrušen; 16. 1. 2008: Ing. Vladimír Kříž, Kladno
51 54 89-40 016-5II 1981/515489-40016-5/81   4. 10. 2011: DHV Lužná u Rakovníka; 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A28 jako vůz řady SRA28
51 56 89-40 017-1 1981/515489-40017-3/81 51 54 89-40 017-3 1993: ŽSR; 2005: ZSSK
51 56 89-40 018-9 1981/515489-40018-1/81 51 54 89-40 018-1 1993: ŽSR; 2005: ZSSK; 2016: pronájem Detská železnica Košice, o.z.

Výroba Görlitz 1985 (vozy původní řady Salon)nahoru

Poslední dva vozy do remízy vládních vozů ČSD a vlastně i později ČD dodala zhořelecká vagónka v roce 1985.

(33.) Salon 1985 (- | - | 013III | -), (- | - | 014II | -)

Řada vozu:
Salon800
SR809
Číselné označení vozu
51 54 89-80
51 54 89-80
Kód řady KOV:
800
809
Typové označení KOV:
Salon RIC
SR RIC
Charakteristika vozu: čtyřnápravový salonní vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na salonek, 6 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, 10 sedadel, 18 lůžek + 1 lůžko pro průvodce vozu + 1 sklopné sedadlo, zásuvky 230 V, topení teplovodní s kombinovaným vytápěcím agregátem na elektrickou energii, páru a s naftovým kotlem doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek Görlitz VI
Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1985 Počet vyrobených vozů: 2 (013III–014II)
Vývoj označení řady vozu: Salon | 19xx: SR (vůz 014II) | 2009: Salon800 (vůz 013III), SR809 (vůz 014II)
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 89-40 | 19xx: 51 54 89-80
Provozované vozy v současnosti u ČD: 013III, 014II Současný počet provozovaných vozů u ČD: 2 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Lužná u Rakovníka, Praha hl. n.
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2022-04-18

Salonní vozy pro suitu, v 90. letech byl vůz 013III určen pro vládu. V roce 1985 dodala vagónka Görlitz pro ČSD 33 lůžkových vozů řady WLABm 51 54 64-40 186 až 218 a k tomu dva salonní vozy.

Interiéry vozů by měly být upraveny tak, že místo 4 oddílů se nachází salónek, ve voze 013III je u podélného stolu 12 sedadel. U vozu 014II došlo nejpozději v roce 1995 k přeznačení řady z vozu salonního na vůz společenský. Na podélnících obou vozů je uveden počet 21 sedadel.

Vozy byly vedeny v domovské stanici Praha-Bubny, od 12. 5. 2017 pod dom. st. Praha-Libeň a k 28. 1. 2019 přešly pod domovskou stanici Praha hl. n. Vůz 013 je od 3. 3. 2021 veden v CHV Lužná u Rakovníka.

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
51 54 89-80 013-3 1985/51548940013-2/85 51 54 89-40 013-2III  
51 54 89-80 014-1 1985/51548940014-0/85 51 54 89-40 014-0II  

© 2015–2022 Alan Butschek

Design © 2010 Dominik Butschek

Skript © 2013 Radek Papež