Logo

Lepenkové jízdenky - historie


2. Vynálezce lepenkové jízdenky Thomas Edmondson

edmondsonO vznik lepenkových jízdenek se zasloužil Thomas Edmondson (30. 6. 1792, Lancaster - 22. 5. 1851, Manchester) ze Spojeného království Velké Británie a Irska. Nejprve se vyučil truhlářem u výrobce nábytku Roberta Gillowa. Ve svých 44 letech, v červenci 1836, vstoupil do služeb železniční společnosti Newcastle and Carlisle Railway. Stal se přednostou stanice Milton; tato stanice byla 1. 9. 1870 přejmenovaná na Brampton, později Brampton Junction, dnes Brampton (Cumbria).


A právě v Miltonu vyvinul první jízdenky vytištěné na vícevrstvém papíru, tedy lepence. Odtud jízdenky dostaly název lepenkové nebo kartonové jízdenky. Zprvu se jednalo o experimentování s lepenkovými jízdenkami menších rozměrů, 39 x 29 mm (v palcích 1 1/2" x 1 1/8"), na kterých byla natištěna trasa. Jízdenky byly podle jednotlivých cílových stanic vloženy do svislých trubek, kde protizávaží navíc umožnilo posunutí další jízdenky po vytáhnutí předešlé. Číslo jízdenky se dopisovalo ručně. K zahájení výdeje těchto lepenkových jízdenek došlo patrně v roce 1837.


V roce 1839 Thomas Edmondson zdokonalil tisk lepenkových jízdenek doplněný o číslo jízdenky. Tím se mimo jiné učinila přítrž podvodům, neboť železniční zřízenci si občas ponechali vlivem chatrné evidence prodaných papírových jízdenek vybrané peníze ve své kapse. Stroj na tisk jízdenek si nechal Thomas Edmondson patentovat (patent No. 8266), část stroje na tisk jízdenek byla dokončena na jaře 1839. Přístup železniční společnosti Newcastle and Carlisle Railway byl však k těmto vynálezům vlažný. Zato ředitel železniční společnosti Manchester & Leeds Railway Capt. J. M. Laws byl vynálezy nadšený, a tak v květnu 1839 Thomas Edmondson přešel k této železniční společnosti, kde se v kanceláři stanice Oldham Road Station v Manchesteru v postavení "the chief booking cler" mohl věnovat vylepšování svých vynálezů. V první řadě ale musel připravit lepenkové jízdenky pro dokončovaný první úsek dráhy Manchester - Littleborough, který byl uvedený od provozu 4. 7. 1839. Na trati byly 4 stanice, cestovalo se ve třech vozových třídách. Jízdné se s největší pravděpodobností vydávalo jen jako jednosměrné; zpáteční a dětské jízdenky byly zavedeny později. Kovové části tiskacího stroje dodal John Blaylock z Carlisle, včetně řezačky lepenky na požadovaný rozměr jedné jízdenky 57,2 x 31,0 mm. V roce 1839 či 1840 si nechal Thomas Edmondson patentovat rovněž datumové razidlo (komposter) a průštipky neboli kleště na proštípnutí jízdenek.


Po otevření celé trati z Manchesteru do Leedsu, a tím i dokončení odbavování cestujících lepenkovými jízdenkami, v roce 1841 deska službu na železnici Thomas Edmondson ukončil a s dalšími členy rodiny založil společnost John B. Edmondson Ltd. zabývající se výrobou tiskařských strojů na výrobu lepenkových jízdenek, průštipek, datových razidel, atd., neboť o jeho systém projevily zájem další železniční společnosti. Jen do srpna 1841 se jednalo o 15 společností, včetně jedné ze zámoří. Za každé 2 míle svých tratí platily železniční společnosti Edmondsonovi jednu libru a volná jízdenka I. vozové třídy na neomezené cestování pro něj byla samozřejmostí. V roce 1842 Edmondson založil The Railway Clearing House (zúčtovací centrum). V letech 1848 a 1850 došlo k patentování vylepšených strojů na tisk jízdenek (No. 12137 a 13007).


Thomas Edmondson zemřel 22. 5. 1851 ve svém domě v manchesterské čtvrti Crumpsall krátce před svými 59. narozeninami jako bohatý muž, který významně povznesl způsob odbavení cestujících po železnici. Jeho rodina pokračovala v podnikání ještě mnoho let poté, definitivní konec podnikání nastal až v roce 1960. Na obrázku vlevo nahoře je zachycen Thomas Edmondson, vpravo si můžete prohlédnout pamětní desku umístěnou na Edmondsonově rodném domě v Lancasteru.


Malá poznámka k příjmení pana Edmondsona: docela často se v literatuře či na webových stránkách vyskytuje chyba v příjmení vynálezce lepenkových jízdenek - chybí druhé písmeno "d". Stačí si tak chybné příjmení Edmonson zadat do vyhledávačů na internetu a zjistíte kolikrát je příjmení zkomoleno... Tak to jen tak pro pořádek.Rozměry lepenkových jízdenek se oproti prvním lepenkovým jízdenkám z roku 1837 změnily v roce 1839 na rozměry vyjádřené v aglických mírách 2 1/4" x 1 3/16" x 1/32". Převedeno do naší měrové soustavy jde o rozměry 57,2 x 31,0 x 0,79 mm, které se ustálily na zaokrouhlených hodnotách 57 x 30,5 x 0,8 mm.


jizdenka 679

Jízdenka č. 679 vydaná pro trasu Milton - Carlisle. Rok výdeje asi 1838. Číslo jízdenky se dopisovalo a rozměr jízdenky činil 39 x 29 mm. Zdroj: [1]

jizdenka 691

Jízdenka č. 691 podobně jako předešlá byla vydaná pro cestu na trase Milton - Carlisle. Rok výdeje asi 1838, rozměr jízdenky rovněž původní 39 x 29 mm. Zdroj: [1]

jízdenka 239

Již standardní rozměry 57,2 x 31,0 mm nese jízdenka č. 239 vydaná na trasu Mills Hall - Littleboro pro I. vozovou třídu. Rok výdeje nedoložen, pravděpodobně se jedná o rok 1841 či později. Zdroj: [1]

 


Zastavme se u prvních lepenkových jízdenek vytištěných pro společnost Manchester & Leeds Railway. Jak jsem uvedl výše, první úsek Manchester - Littleborough byl uveden do provozu 4. 7. 1839 a domnívám se, že to byl i první den výdeje lepenkových jízdenek o "klasických" rozměrech 57,2 x 31,0 mm. Podle časopisu Heparath´s Railway Magazine ze srpna 1839 byl karton bílé barvy. Směr pro který jízdenka platila, byl vyznačen na rubu jízdenky, a to z dnešního pohledu velmi zajímavým způsobem: směrem do Leedsu byla na rubu vyobrazena vlna (? - orig. výraz "fleece"), pro opačný směr jízdy byl vyobrazen balík bavlny (orig. výraz "bale a cotton"). Vozové třídy byly vyznačeny rovněž graficky. Na rubu jízdenek pro II. vozovou třídu byly navíc natištěny horizontální linky napříč, jízdenky pro III. vozovou třídu měly jak horizontální, tak vertikální linky. Jízdenky pro I. vozovou třídu žádné linky neměly. Smyslem grafických ochranných prvků bylo zamezit podvodům s jízdenkami; asi byly tehdy podvody docela problém...


jizdenka 9999

Tato jízdenka s číslem 9999 by měla být součástí patentové přihlášky z roku 1840. Zdroj: [5]

jizdenka 319

Podle vzhledu (klauzule shodující se se vzorem na patentové přihlášce) vytištěné na této jízdence č. 319 se jedná o jízdenku z roku 1840 nebo 1841. Zdroj: [5]

 

 


A ještě zajímavost k jízdenkám společnosti Manchester & Leeds Railway. Ve stanici Mills Hill byl 11. 8. 1842 prodej jízdenek uzavřen a lepenkové jízdenky putovaly na Oldham Road ke zničení. Nicméně v roce 1848 bylo několik jízdenek v neporušeném stavu objeveno a nyní by se měly nacházet v hlavní knihovně univerzity v Manchesteru. Na rubu jízdenek bylo místo symbolů fleece a bale a cotton doplněných o linky znázornňující druh vozové třídy již jiné zobrazení. Každá stanice měla svůj vlastní grafický vzhled, vozová třída se tiskla názvem na líci jízdenky. Barva tisku byla na přední straně černá, na rubu jízdenky určené do I. vozové třídy byl tisk žlutý, do II. vozové třídy červený a do III. vozové třídy černý.


jizdenka 440

Tato jízdenka č. 440 na I. vozovou třídu pochází z roku 1841 nebo 1842, kdy už Thomas Edmondson po svém odchodu od společnosti Machester & Leeds Railway odešel a v této pozměněné podobě tiskl jízdenky pro jiné železniční správy. Zdroj: [5]

jizdenka 669

Zajímavostí na této jízdence č. 669 přibližně z roku 1843 je krátký experiment s očíslováním stanic (malá člíslice 2 = odkud a velká číslice 23 = kam). Zdroj: [5]

eastwood

Rub jízdenky platné do stanice Eastwood. Provedení pochází pravděpodobně z roku 1841 nebo 1842. Zdroj: [5]

hebden

Rub jízdenky platné do stanice Hebden Bridge. Provedení pochází pravděpodobně z roku 1841 nebo 1842. Zdroj: [5]


brighouse

Rub jízdenky platné do stanice Brighouse. Provedení pochází pravděpodobně z roku 1841 nebo 1842. Zdroj: [5]

horbury

Rub jízdenky platné do stanice Horbury. Provedení pochází pravděpodobně z roku 1841 nebo 1842. Zdroj: [5]

wakefield

Rub jízdenky platné do stanice Wakefield. Provedení pochází pravděpodobně z roku 1841 nebo 1842. Zdroj: [5]

znaky M a L

Jízdenka, která platila do stanice jiné železniční společnosti, nesla na rubu iniciály vydávající železniční společnosti (zde vyobrazeny iniciály Manchester & Leeds Railway). Později se iniciály přenesly na líc jízdenek. Provedení pochází pravděpodobně z roku 1841 nebo 1842. Zdroj: [5]


Prameny:

[1] HUMEL, Charlie. The Edmondson Railway Collection. John Rylands University Library of Manchester. 2001
[2] The Ministry od Information. 2005. Dostupné z: http://www.ministry-of-information.co.uk/blog1/0508/210805-01a.htm
[3] FREDRIK, M. Thomas Edmondson und seine Fahrkarten. 2005. Dostupné z: https://fredriks.de/loun/loun03.php?f=1
[4] Science Museum Group, London. Dostupné z: http://collection.sciencemuseum.org.uk/people/cp85440/thomas-edmondson

[5] MILLER Bob: Thomas Edmondson. Manchester Locomotive Society.


Aktualizace: 2019-02-03


Další kapitoly o lepenkových jízdenkách: Slovo úvodem | Rakousko-Uhersko: kkStB | Rakousko-Uhersko: StEG | Rakousko-Uhersko: BEB, BNB, BWB, KFNB, ÖNWB, ATE |