Úvodní strana

Vozy služební a služební s poštovním oddílem

Vozy služební

Vozy služební s poštovním oddílem

Úmluva RIC sice pro písmeno označení řady "D" uvádí výklad "zavazadlový vůz", ale zde se budu držet zažitého původního názvosloví "služební vůz".

Výroba Smíchov 1955 (vůz řady Da)nahoru

Vagónka Tatra Smíchov vyrobila v roce 1955 prototyp služebního vozu nové konstrukce.

(1.) Da 1955 (7100)

Řada vozu:
Da
Číselné označení vozu
50 54 99-18
Kód řady KOV:
(442)
Typové označení KOV:
D

Charakteristika vozu: čtyřnápravový služební vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na služební oddíl, 2 uzavíratelné celní oddíly a zavazadlový oddíl, 3 sklopná sedadla, topení parní nízkotlaké a odporové, povolená provozní rychlost 120 km/h, podvozek pensylvánský

Výrobce:Tatra Smíchov, Praha, ČR Rok výroby: 1955 Počet vyrobených vozů: 1 (6-5100)
Vývoj označení řady vozu: Da
Vývoj číselného označení vozu: 6-5100 | 19xx: 7110 | 1967: 50 54 99-18
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2017-10-08

Vzhled a konstrukce vozu vychází z koncepce podoby nových železničních vozů vyráběných pro ČSD v 50. letech, řady Cai (později změněna na řadu Bai). Záměrem bylo odvodit od stanovené koncepce služební a poštovní vozy, avšak nakonec byl ve vagónce Tatra Smíchov postaven jen služební vůz zařazený do zkušebního provozu pod označením Da 6-5100. Navíc v té době došlo k rozhodnutí, že sériovou výrobu převezme vagónka v německém Budyšíně. Číselné označení vozu bylo v roce 1957 změněno na 7110.

Vůz byl vybaven třemi dvoudílnými posuvnými dveřmi v obou bočnicích a ve služebním oddíle měl vlakvedoucí okno s vyhlídkou. Nástupní dveře byly jen na jednom konci vozu, avšak čelní průchozí dveře byly na obou koncích vozu. Na nástupní prostor navazoval služební oddíl pro vlakvedoucího a dále následoval postranní průchod kolem dvou uzavíratelných celních oddílů, vůz byl tedy předurčen pro mezinárodní provoz. Za celními oddíly se nacházel 11 m dlouhý zavazadlový oddíl.

V novém číselném schématu z roku 1967 dle "Seznamu čísel vozů osobní dopravy v převodu do nového označení, díl. I. čtynápravové" vydaném v roce 1968 vůz obdržel označení 50 54 99-18 006-5. Kontrolní číslice ale "nesedí", měla by být správně 3. Domníval jsem se že šlo o překlep v seznamu, ale v materiálu Ústřední zúčtovny vozů z roku 1977 je označení 99-18 006-5 uvedeno rovněž. Je možné, že se vozu dala pro odlišení od budoucího totožného přeznačení vozu Da 7167 nesprávná kontrolní číslice?.

Pro zajímavost doplňuji, že původně se pro tento vůz uvažovalo o čísle 50 54 99-18 596-3; toto číslo bylo uvedeno v předchozím vydání zmíněného seznamu z roku 1967, které ale bylo zrušeno a nahrazeno vydáním z roku 1968.

Ke snímku pořízeném v letech 1998–2001 doplňuji, že kromě odstraněných vyhlídek byla uvnitř vozu zachována chodbička a celmí oddíly. V jednom z celních oddílů byl stabilně umístěn motor Slavia S 110 s generátorem zajišťující náhradní zdroj energie na místě nehod. Do Zlonic byl vůz poslán za účelem muzeálního zachování. Z tohoto záměru však sešlo, další osud vozu není doložen.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1977)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
35153 1955/148367 6-5100 → 7110 → 50 54 99-18 006-5 1977: LD Ústí nad Labem - nářaďový vůz

Výroba Bautzen 1957–1962 (vozy původní řady Da)nahoru

Vagónka Bautzen dodala v letech 1957–1962 k ČSD služební vozy řady Da ve dvou provedeních:
7111 až 7160 ... 1957–1958, vozy s celními oddíly
7161 až 7610 ... 1957–1962, vozy bez celních oddílů

(2.) Da 1957–1958 (7111–7160)

Řada vozu:
D
Číselné označení vozu
50 54 99-10
Kód řady KOV:
950
Typové označení KOV:
D 57

Charakteristika vozu: čtyřnápravový služební vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na služební oddíl, 2 uzavíratelné celní oddíly a zavazadlový oddíl, 3 sklopná sedadla, topení parní nízkotlaké a odporové, povolená provozní rychlost 120 km/h, podvozek pensylvánský

Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1957–1958 (1957: 7111–7150; 1958: 7151–7160) Počet vyrobených vozů: 50 (7111–7160)
Vývoj označení řady vozu: Da | 1983: D
Vývoj číselného označení vozu: 7111–7160 | 1967: 51 54 99-10 | po odebrání režimu RIC v různých letech: 50 54 99-10
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2021-09-26

Po rozhodnutí předat sériovou výrobu služebního vozu řady Da do vagónky Bautzen došlo v první řadě k dodávce série služebních vozů s celními oddíly (pravděpodobně však docházelo k prolínání dodávek obou variant). V předané výkresové dokumentaci z Tatry Smíchov provedla budyšínská vagónka jen nepatrné úpravy, např. podélníky pod posuvnými dveřmi opatřila prolisy, což prototyp neměl. Půdorys vozů byl zcela shodný s půdorysem prototypového vozu.

Vozy byly označeny čísly 7111 až 7160, v přečíslovacím seznamu z roku 1968 je přeznačení na 12místné číselné označení v intervalu 51 54 99-10 uvedeno pro 46 vozů. Pro zajímavost doplňuji, že původně se pro vozy tohoto provedení uvažovalo o intervalu 51 54 99-80.

V následujícím přehledu uvádím oproti stránkám s jinými typy vozů i vozy, které svůj provoz ukončily na Slovensku. Podle dostupných informací bylo několik vozů vyčleněno na přepravu spěšnin, přičemž vozy dostaly číselné označení 50 56 99-00.

V přehledu není prozatím známo původní označení pro vozy:
- požární vůz LD Brno, doložen v r. 1993; může jít i o vůz intervalu 99-18;
- 33549, dom. st. Brno, PV 410, minimálně od r. 2013 do r. 2016 doložen v DKV Česká Třebová; může jít i o vůz intervalu 99-18;
- 60 56 99-29 924-0, Železničné stavby Košice, doložen 2015–2021; může jít i o vůz intervalu 99-18.

Poznatky o úplném vyřazení vozu z provozu zatím chybí.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2001)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
35154 1957/xxx 7111 → 51 54 99-10 001-1 1977: PLD Most - nářaďový vůz
  1957/xxx 7112 → 51 54 99-10 002-9 → 50 54 99-10 002-0 ?
54272 1957/xxx 7113 → 51 54 99-10 003-7 1977: TSS Hradec Králové - stavební vůz
54275 1957/xxx 7114 → 51 54 99-10 004-5 1977: TSS Hradec Králové - stavební vůz
  1957/xxx 7115 → 51 54 99-10 005-2 → 50 54 99-10 005-3 ?
  1957/xxx 7116 → 51 54 99-10 006-0 → 50 54 99-10 006-1 ?
  1957/xxx 7117 → 51 54 99-10 007-8 → 50 54 99-10 007-9 ?
7118 1957/xxx   ?
  1957/xxx 7119 → 51 54 99-10 008-6 → 50 54 99-10 008-7 ?
  1957/xxx 7120 → 51 54 99-10 009-4 → 50 54 99-10 009-5 ?
  1957/xxx 7121 → 51 54 99-10 010-2 → 50 54 99-10 010-3 ?
60 54 99-20 120-6 1957/xxx 7122 → 51 54 99-10 011-0 → 50 54 99-10 011-1 → 80 54 20-00 120-0 17. 4. 2001: dom. st. Liberec - nářaďový vůz; 7. 3. 2014: DHV Lužná u Rakovníka; 25. 6. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A09 jako vůz řady DrA09
  1957/xxx 7123 → 51 54 99-10 012-8 → 50 54 99-10 012-9 ?
50 56 99-10 013-5 1957/xxx 7124 → 51 54 99-10 013-6 → 50 54 99-10 013-7 9. 1. 1995: zrušen
31150 1957/xxx 7125 → 51 54 99-10 014-4 1977: RD Žilina, dom. st. Štúrovo - nářaďový vůz
  1957/xxx 7126 → 51 54 99-10 015-1 → 50 54 99-10 015-2 ?
  1957/xxx 7127 → 51 54 99-10 016-9 → 50 54 99-10 016-0 ?
  1957/xxx 7128 → 51 54 99-10 017-7 → 50 54 99-10 017-8 ?
  1957/xxx 7129 → 51 54 99-10 018-5 → 50 54 99-10 018-6 ?
34197 1957/xxx 7130 → 51 54 99-10 019-3 1978: LD Kralupy nad Vltavou - nářaďový vůz
  1957/xxx 7131 → 51 54 99-10 020-1 → 50 54 99-10 020-2 ?
  1957/xxx 7132 → 51 54 99-10 021-9 → 50 54 99-10 021-0 ?
  1957/xxx 7133 → 51 54 99-10 022-7 → 50 54 99-10 022-8 ?
  1957/xxx 7134 → 51 54 99-10 023-5 → 50 54 99-10 023-6 ?
34206 1957/xxx 7135 → 51 54 99-10 024-3 1978: Mostní obvod Pardubice - xxx vůz
  1957/xxx 7136 ?
  1957/xxx 7137 → 51 54 99-10 025-0 → 50 54 99-10 025-1 ?
  1957/xxx 7138 → 51 54 99-10 026-8 → 50 54 99-10 026-9 ?
  1957/xxx 7139 → 51 54 99-10 027-6 → 50 54 99-10 027-7 ?
50 54 99-10 028-5 1957/xxx 7140 → 51 54 99-10 028-4 19. 2. 1998: zrušen
  1957/xxx 7141 ?
50 54 99-10 029-3 1957/xxx 7142 → 51 54 99-10 029-2 1992: zrušen
50 54 99-10 030-1 1957/xxx 7143 → 51 54 99-10 030-0 10. 2001: zrušen
50 54 99-10 031-9 1957/xxx 7144 → 51 54 99-10 031-8 30. 6. 1999: zrušen
45539 1957/xxx 7145 → 51 54 99-10 032-6 1976: TSS Ústí nad Labem, dom. st. Chabařovice - stavební vůz
80 54 89-00 247-9 1957/xxx 7146 → 51 54 99-10 033-4 → 50 54 99-10 033-5 17. 2. 1999: dom. st. Bohumín - xxx vůz; 12. 4. 2010: DHV Lužná u Rakovníka; 1. 7. 2016: dom. st. Bohumín; mezi 3. 9. 2016 - 17. 1. 2017: zrušen; vůz je veden v KOV pod kódem 078 jako vůz řady D078
  1957/xxx 7147 → 51 54 99-10 034-2 → 50 54 99-10 034-3 ?
50 54 99-10 035-0 1957/xxx 7148 → 51 54 99-10 035-9 27. 1. 2000: zrušen
50 54 99-10 036-8 1957/xxx 7149 → 51 54 99-10 036-7 19. 2. 1998: zrušen
34198 1957/xxx 7150 → 51 54 99-10 037-5 1978: LD Praha střed - nářaďový vůz
50 54 99-10 038-4 1958/xxx 7151 → 51 54 99-10 038-3 1997: zrušen
  1958/xxx 7152 → 51 54 99-10 039-1 → 50 54 99-10 039-2 ?
50 54 99-10 040-0 1958/xxx 7153 → 51 54 99-10 040-9 30. 3. 1998: zrušen
80 54 20-00 083-0 1958/xxx 7154 → 51 54 99-10 041-7 → 35158 1979: LD Most - nářaďový vůz
50 54 99-10 042-6 1958/xxx 7155 → 51 54 99-10 042-5 1992: zrušen
50 54 99-10 043-4 1958/xxx 7156 → 51 54 99-10 043-3 28. 1. 1987: zrušen
50 54 99-10 044-2 1958/xxx 7157 → 51 54 99-10 044-1 9. 1. 1995: zrušen, patrně s kódem žel. správy 54
  1958/xxx 7158  
50 54 99-10 045-9 1958/xxx 7159 → 51 54 99-10 045-8 1995: zrušen, patrně s kódem žel. správy 54
99-10 046-7 1958/xxx 7160 → 51 54 99-10 046-6 → 50 54 99-10 046-7 ?

(3.) Da 1957–1962 (7161–7610)

Řada vozu:
D950
Číselné označení vozu
50 54 99-18
Kód řady KOV:
950
Typové označení KOV:
D 57

Charakteristika vozu: čtyřnápravový služební vůz, konstrukční typ ?, typ vozu 550, vůz rozdělen na služební oddíl a zavazadlový oddíl, 3 sklopná sedadla, topení parní nízkotlaké a odporové, povolená provozní rychlost 120 km/h, podvozek pensylvánský

Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1957–1962 (1957: 7161–7200; 1958: 7200–7210; 1959: 7211–7335; 1960: 7336–7490; 1961: 7491–7555; 1962: 7556–7610) Počet vyrobených vozů: 450 (7161–7610)
Vývoj označení řady vozu: Da | 1983: D | 2009: D950
Vývoj číselného označení vozu: 7161–7610 | 1967: 51 54 99-18 | po odebrání režimu RIC v různých letech: 50 54 99-18
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2023-08-27

ČSD odebraly celkem 450 služebních vozů v provedení bez celních oddílů pro vnitrostátní provoz. Půdorys tak byl rozdělen na služební oddíl a na zavazadlový oddíl, který měřil 18 m. Elektrické topení bylo pouze na napětí 3000 V. Počínaje vozem 7311 zmizely výřezy v rozích střechy a toulcové návěstní držáky, u vstupních dveří (které se nyní začaly otevírat směrem ven) odpadlo jedno madlo.

Vozy byly označeny čísly 7161 až 7610, v přečíslovacím seznamu z roku 1968 je přeznačení na 12místné číselné označení v intervalu 51 54 99-18 uvedeno pro 444 vozů. Údaje o ukončení provozu vozů této řady nemám zatím podchycené, z datumů rušení vozů usuzuji že provoz vozů byl ukončen patrně v letech 1998–2000. Řadu těchto vozů jako provozní "držel" od té doby pouze jediný vůz 146 vedený pod DHV Lužná u Rakovníka. V dubnu 2010 byl uložen do depozitáře NTM Praha v Chomutově. Dne 16. 6. 2021 byla mezi ČD a NTM uzavřena kupní smlouva, na jejímž základě se vůz 146 stal majetkem NTM Praha.

Bezesporu velmi zajímavým střípkem v historii železniční dopravy se stala úprava jednoho vozu řady Da, konkrétně Da 7480, na vůz řídicí. Stalo se tak již v roce 1966, kdy se pod taktovkou tehdejšího Ministerstva dopravy ČSSR na trati Plzeň – Horažďovice předměstí prováděl Výzkumný ústav dopravní zkoušky k problematice sunutí souprav traťovými rychlostmi - zda a za jakých podmínek by byl provoz řídicích vozů možný. A k ověření posloužil vůz Da 7480. Jeho jedno čelo bylo přebudováno na řidičské stanoviště, čelo bylo zneprůchodněno (to už vozu zůstalo až do konce jeho existence) a upraveno; přesná podoba upraveného čela vozu není doložena. Na zkušební soupravu byla nasazena lokomotiva S 489.0020 vybavená z výroby VKV radiostanicí, jež byla pro fonické spojení osazena též na řidičském stanovišti vozu Da 7480. Fotografii zkušebního vlaku mohou zájemci nalézt v časopise Dráha 7/2000. Úpravu vozu pravděpodobně provedly dílny ČSD v Plzni. Po ukončení zkoušek (mimochodem jejich výsledek byl negativní, provoz řídicích vozů nebyl povolen) se vrátil ke své běžné službě na rameni Plzeň G. n. – Praha-Smíchov. Za informace děkuji Ing. Bohumilu Pokornému a Ing. Martinu Hejlovi.

Vývoj označení vozu 7439 je uveden na stránce vozů salonních a společenských, položka (20.).

V následujícím přehledu uvádím oproti stránkám s jinými typy vozů i vozy, které svůj provoz ukončily na Slovensku. Publikace "Slovenské železnice" od Ladislava Kuruce uvádí, že k 1. 1. 2001 bylo ve stavu ŽSR 14 vozů řady D s číselným označením 50 56 99-18. Dále podle dostupných informací bylo několik vozů vyčleněno na přepravu spěšnin, přičemž vozy dostaly číselné označení 50 56 99-08.

V přehledu není prozatím známo původní označení pro vozy:
- 34196, nářaďový vůz v Kralupech nad Vltavou, cca 2017 zlikvidován;
- 60 54 99-29 080-3, vůz TSS;
- 80 54 20-00 097-0, v roce 2011 doložen v České Třebové;
- 80 56 01-60 302-2, vůz ŽSR, doložen v roce 2011 a 2013 ve Zvolenu;
- 80 56 09-40 301-1, vůz ZSSK Cargo, doložen 2011 v Žilině.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2021)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
  1957/xxx 7161 → 51 54 99-18 000-5 → 50 54 99-18 000-6 ?
50 56 99-18 001-2 1957/xxx 7162 → 51 54 99-18 001-3 → 50 54 99-18 001-4 1997: zrušen
31152 1957/xxx 7163 → 51 54 99-18 002-1 1980: RD Leopoldov - nářaďový vůz
50 54 99-18 003-0 1957/xxx 7164 → 51 54 99-18 003-9 1996: zrušen, patrně s kódem žel. správy 54
31153 1957/xxx 7165 → 51 54 99-18 004-7 1980: RD Spišská Nová Ves - nářaďový vůz
50 54 99-18 005-5 1957/xxx 7166 → 51 54 99-18 005-4 21. 10. 1994: zrušen
50 54 99-18 006-3 1957/xxx 7167 → 51 54 99-18 006-2 28. 1. 1987: zrušen
50 54 99-18 007-1 1957/xxx 7168 → 51 54 99-18 007-0 8. 1. 1991: zrušen
50 56 99-00 001-2 1957/xxx 7169 → 51 54 99-18 008-8 → 50 54 99-18 008-950 56 99-18 008-7 3. 2001: zrušen
50 54 99-18 009-7 1957/xxx 7170 → 51 54 99-18 009-6 9. 4. 1991: zrušen
  1957/xxx 7171 → 51 54 99-18 010-4 → 50 54 99-18 010-5 ?
  1957/xxx 7172 → 51 54 99-18 011-2 → 50 54 99-18 011-3 ?
33289 1957/xxx 7173 → 51 54 99-18 012-0 1978: LD Ostrava - nářaďový vůz
  1957/xxx 7174 → 51 54 99-18 013-8 → 50 54 99-18 013-9 ?
31147 1957/xxx 7175 → 51 54 99-18 014-6 1976: RD Spišská Nová Ves - nářaďový vůz
  1957/xxx 7176 → 51 54 99-18 015-3 → 50 54 99-18 015-4 ?
50 56 99-08 001-4 1957/xxx 7177 → 51 54 99-18 016-1 → 50 54 99-18 016-2 → 50 54 99-18 016-0  
50 56 99-18 017-8 1957/xxx 7178 → 51 54 99-18 017-9 → 50 54 99-18 017-0 2000: zrušen
50 56 99-18 018-6 1957/xxx 7179 → 51 54 99-18 018-7 → 50 54 99-18 018-8 1995: zrušen
50 54 99-18 019-6 1957/xxx 7180 → 51 54 99-18 019-5 8. 5. 1991: zrušen
50 54 99-18 020-4 1957/xxx 7181 → 51 54 99-18 020-3 1993: zrušen
50 54 99-18 021-2 1957/xxx 7182 → 51 54 99-18 021-1 28. 1. 1987: zrušen
50 54 99-18 022-0 1957/xxx 7183 → 51 54 99-18 022-9 9. 12. 1987: zrušen
50 54 99-18 023-8 1957/xxx 7184 → 51 54 99-18 023-7 13. 1. 1989: zrušen
50 56 99-18 024-4 1957/xxx 7185 → 51 54 99-18 024-5 → 50 54 99-18 024-6 2001: zrušen
31148 1957/xxx 7186 → 51 54 99-18 025-2 1976: RD Košice - nářaďový vůz
50 54 99-18 026-1 1957/xxx 7187 → 51 54 99-18 026-0 1993: zrušen
50 56 99-18 027-7 1957/xxx 7188 → 51 54 99-18 027-8 → 50 54 99-18 027-9 2000: zrušen
50 54 99-18 028-7 1957/xxx 7189 → 51 54 99-18 028-6 1995: zrušen, patrně s kódem žel. správy 54
  1957/xxx 7190 → 51 54 99-18 029-4 → 50 54 99-18 029-5 ?
50 56 99-18 030-1 1957/xxx 7191 → 51 54 99-18 030-2 → 50 54 99-18 030-3 2001: zrušen
50 56 99-18 031-9 1957/xxx 7192 → 51 54 99-18 031-0 → 50 54 99-18 031-1 2000: zrušen
50 56 99-18 032-7 1957/xxx 7193 → 51 54 99-18 032-8 → 50 54 99-18 032-9 2001: zrušen
50 54 99-18 033-7 1957/xxx 7194 → 51 54 99-18 033-6 12. 1991: zrušen
50 54 99-18 034-5 1957/xxx 7195 → 51 54 99-18 034-4 9. 12. 1987: zrušen
  1957/xxx 7196 → 51 54 99-18 035-1 → 50 54 99-18 035-2 9. 4. 1981: MU Banská Bystrica - vážně poškozen (režim 51)
50 56 99-18 036-8 1957/xxx 7197 → 51 54 99-18 036-9 → 50 54 99-18 036-0 2000: zrušen
32138 1957/xxx 7198 → 51 54 99-18 037-7 1978: RD Žilina - nářaďový vůz
32139 1957/xxx 7199 → 51 54 99-18 038-5 1978: RD Nové Zámky - nářaďový vůz
36191 1957/xxx 7200 → 51 54 99-18 039-3 1978: SZD Plzeň - sdělovací stavební vůz
36190 1958/xxx 7201 → 51 54 99-18 040-1 1978: PLD Karlovy Vary - nářaďový vůz
50 54 99-18 041-0 1958/xxx 7202 → 51 54 99-18 041-9 19. 4. 2000: zrušen
  1958/xxx 7203 → 51 54 99-18 042-7 → 50 54 99-18 042-8 ?
50 54 99-18 043-6 1958/xxx 7204 → 51 54 99-18 043-5 19. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 044-4 1958/xxx 7205 → 51 54 99-18 044-3 20. 7. 1998: zrušen
50 54 99-18 045-1 1958/012 7206 → 51 54 99-18 045-0 9. 11. 2001: zrušen; 25. 4. 2012: likvidace
50 54 99-18 046-9 1958/xxx 7207 → 51 54 99-18 046-8 26. 2. 1998: zrušen
  1958/xxx 7208 → 51 54 99-18 047-6 → 50 54 99-18 047-7 ?
50 54 99-18 048-5 1958/xxx 7209 → 51 54 99-18 048-4 19. 7. 1993: zrušen
50 54 99-18 049-3 1958/xxx 7210 → 51 54 99-18 049-2 28. 5. 1986: zrušen
50 56 99-18 050-9 1959/xxx 7211 → 51 54 99-18 050-0 → 50 54 99-18 050-1 1995: zrušen
  1959/xxx 7212 → 51 54 99-18 051-8 → 50 54 99-18 051-9 ?
50 56 99-18 052-5 1959/xxx 7213 → 51 54 99-18 052-6 → 50 54 99-18 052-7 1999: zrušen; xxxx: Trenčianska Teplá - skříň vozu jako sklad
50 54 99-18 053-5 1959/xxx 7214 → 51 54 99-18 053-4 26. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 054-3 1959/xxx 7215 → 51 54 99-18 054-2 26. 2. 1998: zrušen
50 56 99-18 055-8 1959/xxx 7216 → 51 54 99-18 055-9 → 50 54 99-18 055-0 2000: zrušen; 20xx: Trenčianska Teplá - skříň vozu jako sklad
  1959/xxx 7217 → 51 54 99-18 056-7 → 50 54 99-18 056-8 ?
50 54 99-18 057-6 1959/xxx 7218 → 51 54 99-18 057-5 1995: zrušen, patrně s kódem žel. správy 54
50 56 99-18 058-2 1959/xxx 7219 → 51 54 99-18 058-3 → 50 54 99-18 058-4 1995: zrušen
32137 1959/xxx 7220 → 51 54 99-18 059-1 → 50 54 99-18 059-2 1978: PRD Bratislava východ 1 - nářaďový vůz
31149 1959/xxx 7221 → 51 54 99-18 060-9 1976: RD Košice - nářaďový vůz
50 56 99-00 002-0 1959/xxx 7222 → 51 54 99-18 061-7 → 50 54 99-18 061-850 56 99-18 061-6 2000: zrušen
50 54 99-18 062-6 1959/xxx 7223 → 51 54 99-18 062-5 9. 12. 1987: zrušen
50 56 99-18 063-2 1959/xxx 7224 → 51 54 99-18 063-3 → 50 54 99-18 063-4 2000: zrušen
50 56 99-18 064-0 1959/xxx 7225 → 51 54 99-18 064-1 → 50 54 99-18 064-2 1997: zrušen
33279 1959/xxx 7226 → 51 54 99-18 065-8 1978: LD Břeclav - nářaďový vůz
  1959/xxx 7227 → 51 54 99-18 066-6 → 50 54 99-18 066-7 ?
  1959/xxx 7228 → 51 54 99-18 067-4 → 50 54 99-18 067-5 ?
50 54 99-18 068-3 1959/xxx 7229 → 51 54 99-18 068-2 28. 4. 1998: zrušen
50 54 99-18 069-1 1959/xxx 7230 → 51 54 99-18 069-0 28. 4. 1998: zrušen
50 54 99-18 070-9 1959/xxx 7231 → 51 54 99-18 070-8 16. 12. 1998: zrušen
63845 1959/xxx 7232 → 51 54 99-18 071-6 1977: SZD Valašské Meziříčí - sdělovací stavební vůz
50 54 99-18 072-5 1959/xxx 7233 → 51 54 99-18 072-4 28. 4. 1998: zrušen
33287 1959/xxx 7234 → 51 54 99-18 073-2 1978: Mostní obvod Brno - vůz mostního stavebního vlaku
33286 1959/xxx 7235 → 51 54 99-18 074-0 1978: LD Přerov - nářaďový vůz
  1959/xxx 7236 → 51 54 99-18 075-7 → 50 54 99-18 075-8 ?
50 54 99-18 076-6 1959/xxx 7237 → 51 54 99-18 076-5 19. 7. 1993: zrušen
43600 1959/xxx 7238 1964: měřicí vůz trakčního vedení, přestavba v MTH Hranice na Moravě
50 54 99-18 077-4 1959/xxx 7239 → 51 54 99-18 077-3 17. 5. 2000: zrušen
50 54 99-18 078-2 1959/035 7240 → 51 54 99-18 078-1 2. 12. 2002: zrušen
50 54 99-18 079-0 1959/xxx 7241 → 51 54 99-18 079-9 12. 1. 2000: zrušen
50 54 99-18 080-8 1959/xxx 7242 → 51 54 99-18 080-7 30. 9. 1998: zrušen
50 54 99-18 081-6 1959/xxx 7243 → 51 54 99-18 081-5 21. 9. 1998: zrušen
50 54 99-18 082-4 1959/xxx 7244 → 51 54 99-18 082-3 30. 9. 1998: zrušen
50 54 99-18 083-2 1959/xxx 7245 → 51 54 99-18 083-1 14. 12. 1993: zrušen
50 54 99-18 084-0 1959/xxx 7246 → 51 54 99-18 084-9 1993: zrušen
50 54 99-18 085-7 1959/xxx 7247 → 51 54 99-18 085-6 28. 4. 1998: zrušen
xxxxx 1959/xxx 7248 → 51 54 99-18 086-4 1979: TSS Olomouc
  1959/xxx 7249 → 51 54 99-18 087-2 → 50 54 99-18 087-3 ?
  1959/xxx 7250 → 51 54 99-18 088-0 → 50 54 99-18 088-1 ?
  1959/xxx 7251 → 51 54 99-18 089-8 → 50 54 99-18 089-9 ?
50 54 99-18 090-7 1959/xxx 7252 → 51 54 99-18 090-6 → 33271 → 50 54 99-18 090-7 1977: LD Břeclav - nářaďový vůz, ale 1995: doložen na Slovensku, žel. správa 54
  1959/xxx 7253 → 51 54 99-18 091-4 → 50 54 99-18 091-5 ?
50 54 99-18 092-3 1959/xxx 7254 → 51 54 99-18 092-2 30. 10. 1992: zrušen
33314 1959/xxx 7255 → 51 54 99-18 093-0 → 50 54 99-18 093-1 1979: LD Bohumín - nářaďový vůz
60 54 89-29 007-8 1958/xxx 7256 → 51 54 99-18 094-8 → 50 54 99-18 094-9 → 80 54 89-00 338-6 19. 4. 2000: dom. st. Praha - kulturní vůz; 2004: ATECO Praha - úprava na Kinematovlak; 27. 2. 2009: DHV Lužná u Rakovníka; 7. 6. 2011: dom. st. Praha hl. n.; 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A30 jako vůz řady DrA30; 11. 5. 2022: CHV Lužná u Rakovníka
50 54 99-18 095-6 1959/xxx 7257 → 51 54 99-18 095-5 21. 9. 1998: zrušen
50 54 99-18 096-4 1959/xxx 7258 → 51 54 99-18 096-3 30. 3. 1998: zrušen
  1959/xxx 7259 → 51 54 99-18 097-1 → 50 54 99-18 097-2 ?
  1959/xxx 7260 → 51 54 99-18 098-9 → 50 54 99-18 098-0 ? (1972: doložen u drobné MU, režim 51)
33272 1959/xxx 7261 → 51 54 99-18 099-7 1977: LD Přerov - nářaďový vůz
50 54 99-18 100-4 1959/xxx 7262 → 51 54 99-18 100-3 1992–1993: zrušen
50 54 99-18 101-2 1959/051 7263 → 51 54 99-18 101-1 19. 4. 2000: zrušen
50 54 99-18 102-0 1959/xxx 7264 → 51 54 99-18 102-9 17. 2. 1999: zrušen
  1959/xxx 7265 → 51 54 99-18 103-7 → 50 54 99-18 103-8 ?
  1959/xxx 7266 → 51 54 99-18 104-5 → 50 54 99-18 104-6 ?
  1959/xxx 7267 → 51 54 99-18 105-2 → 50 54 99-18 105-3 ?
50 54 99-18 106-1 1959/xxx 7268 → 51 54 99-18 106-0 24. 10. 1988: zrušen
50 54 99-18 107-9 1959/xxx 7269 → 51 54 99-18 107-8 1992–1993: zrušen
60 54 09-40 008-8 1959/xxx 7270 → 520047 1962: Škoda Plzeň - sevisní a měřící vůz, interní označení G 44, přestavba v Praze-Bubnech; 1999: zrušen
50 54 99-18 108-7 1959/xxx 7271 → 51 54 99-18 108-6 2. 3. 1998: zrušen
50 54 99-18 109-5 1959/xxx 7272 → 51 54 99-18 109-4 30. 3. 1998: zrušen
50 54 99-18 110-3 1959/xxx 7273 → 51 54 99-18 110-2 1. 3. 2000: zrušen
50 54 99-18 111-1 1959/067 7274 → 51 54 99-18 111-0 4. 5. 2000: zrušen
  1959/xxx 7275 → 51 54 99-18 112-8 → 50 54 99-18 112-9 ?
50 54 99-18 113-7 1959/070 7276 → 51 54 99-18 113-6 19. 4. 2000: zrušen
  1959/xxx 7277 → 51 54 99-18 114-4 → 50 54 99-18 114-5 ?
50 54 99-18 115-2 1959/xxx 7278 → 51 54 99-18 115-1 1992–1993: zrušen
  1959/xxx 7279 → 51 54 99-18 116-9 → 50 54 99-18 116-0 ?
50 54 99-18 117-8 1959/xxx 7280 → 51 54 99-18 117-7 19. 2. 1998: zrušen
55 54 92-22 001-0 1959/072 7281 → 51 54 99-18 118-5 → 50 54 99-18 118-6 → 80 54 25-00 117-1 → 55 54 92-20 001-2 25. 11. 1999: dom. st. Lužná u Rakovníka - skladištní vůz; 31. 3. 2009: DHV Lužná u Rakovníka; nyní vůz s vodními nádržemi; 10. 1. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem 078 jako vůz řady D078
50 54 99-18 119-4 1959/xxx 7282 → 51 54 99-18 119-3 1. 3. 2000: zrušen
50 54 99-18 120-2 1959/xxx 7283 → 51 54 99-18 120-1 3. 12. 2002: zrušen
50 54 99-18 121-0 1959/xxx 7284 → 51 54 99-18 121-9 30. 3. 1998: zrušen
50 54 99-18 122-8 1959/xxx 7285 → 51 54 99-18 122-7 30. 9. 1998: zrušen
50 54 99-18 123-6 1959/xxx 7286 → 51 54 99-18 123-5 21. 9. 1998: zrušen
50 56 99-18 124-2 1959/xxx 7287 → 51 54 99-18 124-3 → 50 54 99-18 124-4 2001: zrušen
50 54 99-18 125-1 1959/xxx 7288 → 51 54 99-18 125-0 1992–1993: zrušen
  1959/xxx 7289 → 51 54 99-18 126-8 → 50 54 99-18 126-9 ?
50 54 99-18 127-7 1959/xxx 7290 → 51 54 99-18 127-6 26. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 128-5 1959/xxx 7291 → 51 54 99-18 128-4 26. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 129-3 1959/xxx 7292 → 51 54 99-18 129-2 26. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 130-1 1959/xxx 7293 → 51 54 99-18 130-0 19. 2. 1998: zrušen
60 54 89-29 204-1 1959/086 7294 → 51 54 99-18 131-8 → 50 54 99-18 131-9 → 80 54 24-00 004-2 20. 3. 2002: dom. st. Pardubice - propagační vůz; poté DKV Česká Třebová; 31. 10. 2018: CHV Lužná u Rakovníka; vůz s expozicí "Z historie prodeje jízdenek"; 2. 3. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A30 jako vůz řady DrA30; 5. 2020: demontáž expozice
34766 1959/xxx 7295 → 51 54 99-18 132-6 1979: Hospodářská ústředna železnice Praha, ZSŽ Nymburk - dílenský vůz
80 54 32-00 076-0 1959/xxx 7296 → 51 54 99-18 133-4 10. 9. 1999: dom. st. České Budějovice - pomocný vůz; mezi 7. 4. 2007 - 15. 4. 2008: zrušen; 19. 10. 2010: deaktivován
50 54 99-18 134-3 1959/xxx 7297 → 51 54 99-18 134-2 4. 12. 2000: zrušen
  1959/xxx 7298 → 51 54 99-18 135-9 → 50 54 99-18 135-0 ?
50 54 99-18 136-8 1959/xxx 7299 → 51 54 99-18 136-7 26. 2. 1998: zrušen
50 56 99-08 002-2 1959/xxx 7300 → 51 54 99-18 137-5 → 50 54 99-18 137-6 → 50 56 99-18 137-4 9. 6. 2003: zrušen
50 56 99-08 003-0 1959/xxx 7301 → 51 54 99-18 138-3 → 50 54 99-18 138-4 → 50 56 99-18 138-2 9. 6. 2003: zrušen
  1959/xxx 7302 → 51 54 99-18 139-1 → 50 54 99-18 139-2 ?
  1959/xxx 7303 → 51 54 99-18 140-9 → 50 54 99-18 140-0 ?
  1959/xxx 7304 → 51 54 99-18 141-7 → 50 54 99-18 141-8 ?
50 54 99-18 142-6 1959/xxx 7305 → 51 54 99-18 142-5 1. 3. 2000: zrušen
35155 1959/xxx 7306 1978: Mostní obvod Ústí nad Labem-Střekov
50 54 99-18 143-4 1959/xxx 7307 → 51 54 99-18 143-3 20. 7. 1998: zrušen
50 54 99-18 144-2 1959/xxx 7308 → 51 54 99-18 144-1 1. 3. 2000: zrušen
  1959/xxx 7309 → 51 54 99-18 145-8 → 50 54 99-18 145-9 ?
50 54 99-18 146-7 1959/100 7310 → 51 54 99-18 146-6 21. 2. 1997: zrušen; 2003: doložen Velké Březno; 2006: NTM Praha; 27. 2. 2009: DHV Lužná u Rakovníka; 4. 2010: deponie Chomutov; vůz je veden v KOV pod kódem 950; 16. 6. 2021: NTM Praha
55 54 92-10 001-4 1959/xxx 7311 → 51 54 99-18 147-4 → 50 54 99-18 147-5 201x: Junior Market s.r.o. - v původním nátěru s nápisy Da 7311
50 54 99-18 148-3 1959/xxx 7312 → 51 54 99-18 148-2 19. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 149-1 1959/xxx 7313 → 51 54 99-18 149-0 30. 3. 1998: zrušen
  1959/xxx 7314 → 51 54 99-18 150-8 → 50 54 99-18 150-9 ?
  1959/xxx 7315 → 51 54 99-18 151-6 → 50 54 99-18 151-7 ?
50 54 99-18 152-5 1959/xxx 7316 → 51 54 99-18 152-4 20. 7. 1998: zrušen
50 54 99-18 153-3 1959/xxx 7317 → 51 54 99-18 153-2 1997–1998: zrušen
34191 1959/xxx 7318 → 51 54 99-18 154-0 → 50 54 99-18 154-1 1977: LD Hradec Králové - nářaďový vůz
50 54 99-18 155-8 1959/xxx 7319 → 51 54 99-18 155-7 1992–1993: zrušen
  1959/xxx 7320 → 51 54 99-18 156-5 → 50 54 99-18 156-6 ?
  1959/xxx 7321 → 51 54 99-18 157-3 → 50 54 99-18 157-4 ?
50 54 99-18 158-2 1959/xxx 7322 → 51 54 99-18 158-1 1. 3. 2000: zrušen
50 54 99-18 159-0 1959/xxx 7323 → 51 54 99-18 159-9 4. 12. 2000: zrušen
50 54 99-18 160-8 1959/xxx 7324 → 51 54 99-18 160-7 21. 9. 1998: zrušen
50 54 99-18 161-6 1959/xxx 7325 → 51 54 99-18 161-5 1. 3. 2000: zrušen
50 54 99-18 162-4 1959/xxx 7326 → 51 54 99-18 162-3 1. 3. 2000: zrušen
50 54 99-18 163-2 1959/xxx 7327 → 51 54 99-18 163-1 1. 3. 2000: zrušen
50 54 99-18 164-0 1959/xxx 7328 → 51 54 99-18 164-9 28. 1. 1987: zrušen
50 54 99-18 165-7 1959/xxx 7329 → 51 54 99-18 165-6 19. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 166-5 1959/xxx 7330 → 51 54 99-18 166-4 20. 7. 1998: zrušen
50 54 99-18 167-3 1959/xxx 7331 → 51 54 99-18 167-2 13. 3. 1998: zrušen
50 54 99-18 168-1 1959/122 7332 → 51 54 99-18 168-0 25. 1. 2002: zrušen
80 54 24-00 003-4 1959/123 7333 → 51 54 99-18 169-8 → 50 54 99-18 169-9 13. 7. 2001: dom. st. Pardubice - propagační vůz; 2002: zrušen
  1959/xxx 7334 → 51 54 99-18 170-6 → 50 54 99-18 170-7 ?
54273 1959/xxx 7335 → 51 54 99-18 171-4 1977: TSS Hradec Králové - stavební vůz
50 54 99-18 172-3 1960/xxx 7336 → 51 54 99-18 172-2 1992–1993: zrušen
  1960/xxx 7337 → 51 54 99-18 173-0 → 50 54 99-18 173-1 ?
50 54 99-18 174-9 1960/xxx 7338 → 51 54 99-18 174-8 19xx: zrušen; 2006: NTM Praha, deponie Chomutov; 25. 4. 2012: likvidace
50 54 99-18 175-6 1960/xxx 7339 → 51 54 99-18 175-5 1992–1993: zrušen
60 54 09-44 605-7 1960/014 7340 → 51 54 99-18 176-3 → 44605 1969: xxx - měřicí vůz, později ČD - TÚDC a SŽDC - TÚDC
50 54 99-18 177-2 1960/xxx 7341 → 51 54 99-18 177-1 16. 11. 1998: zrušen
50 54 99-18 178-0 1960/xxx 7342 → 51 54 99-18 178-9 1992–1993: zrušen
50 54 99-18 179-8 1960/xxx 7343 → 51 54 99-18 179-7 21. 9. 1998: zrušen
50 54 99-18 180-6 1960/xxx 7344 → 51 54 99-18 180-5 21. 9. 1998: zrušen
  1960/xxx 7345 → 51 54 99-18 181-3 → 50 54 99-18 181-4 ?
50 54 99-18 182-2 1960/xxx 7346 → 51 54 99-18 182-1 1. 3. 2000: zrušen
35159 1960/xxx 7347 → 51 54 99-18 183-9 1980: TSS Ústí nad Labem, dom. st. Chabařovice - stavební vůz
  1960/xxx 7348 → 51 54 99-18 184-7 → 50 54 99-18 184-8 ?
50 54 99-18 185-5 1960/xxx 7349 → 51 54 99-18 185-4 26. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 186-3 1960/xxx 7350 → 51 54 99-18 186-2 1992–1993: zrušen
50 56 99-18 187-9 1960/xxx 7351 → 51 54 99-18 187-0 → 50 54 99-18 187-1 2000: zrušen
  1960/xxx 7352 → 51 54 99-18 188-8 → 50 54 99-18 188-9 ?
50 54 99-18 189-7 1960/xxx 7353 → 51 54 99-18 189-6 1989: zrušen
50 54 99-18 190-5 1960/xxx 7354 → 51 54 99-18 190-4 1995: zrušen, patrně s kódem žel. správy 54
50 54 99-18 191-3 1960/xxx 7355 → 51 54 99-18 191-2 1993: zrušen
50 54 99-18 192-1 1960/xxx 7356 → 51 54 99-18 192-0 5. 5. 1987: zrušen
50 54 99-18 193-9 1960/xxx 7357 → 51 54 99-18 193-8 1995: zrušen, patrně s kódem žel. správy 54
50 56 99-08 004-8 1960/xxx 7358 → 51 54 99-18 194-6 → 50 54 99-18 194-7 → 50 56 99-18 194-5 2000: zrušen
50 56 99-18 195-2 1960/xxx 7359 → 51 54 99-18 195-3 → 50 54 99-18 195-4 2001: zrušen
50 54 99-18 196-2 1960/xxx 7360 → 51 54 99-18 196-1 1995: zrušen, patrně s kódem žel. správy 54
50 56 99-08 005-5 1960/xxx 7361 → 51 54 99-18 197-9 → 50 54 99-18 197-0 → 50 56 99-18 197-8 2000: zrušen
50 56 99-08 006-3 1960/xxx 7362 → 51 54 99-18 198-7 → 50 54 99-18 198-8 → 50 56 99-18 198-6  
50 56 99-08 007-1 1960/xxx 7363 → 51 54 99-18 199-5 → 50 54 99-18 199-6 → 50 56 99-18 199-4 2000: zrušen
50 56 99-18 200-0 1960/xxx 7364 → 51 54 99-18 200-1 → 50 54 99-18 200-2 2000: zrušen
50 56 99-18 201-8 1960/xxx 7365 → 51 54 99-18 201-9 → 50 54 99-18 201-0 1999: zrušen; xxxx: Trenčianska Teplá - skříň vozu jako sklad
  1960/xxx 7366 ?
50 56 99-18 202-6 1960/xxx 7367 → 51 54 99-18 202-7 → 50 54 99-18 202-8 2001: zrušen
50 56 99-18 203-4 1960/xxx 7368 → 51 54 99-18 203-5 → 50 54 99-18 203-6 2000: zrušen
50 56 99-18 204-2 1960/xxx 7369 → 51 54 99-18 204-3 → 50 54 99-18 204-4 2001: zrušen
50 56 99-18 205-9 1960/xxx 7370 → 51 54 99-18 205-0 → 50 54 99-18 205-1 2001: zrušen
50 54 99-18 206-9 1960/xxx 7371 → 51 54 99-18 206-8 17. 12. 1991: zrušen
50 54 99-18 207-7 1960/xxx 7372 → 51 54 99-18 207-6 16. 11. 1998: zrušen
60 54 89-29 208-2 1960/058 7373 → 51 54 99-18 208-4 → 50 54 99-18 208-5 → 80 54 89-00 359-2 → 63 54 99-29 208-7 9. 11. 2001: dom. st. Olomouc hl. n. - kulturní vůz; 2009: ATECO Praha - úprava na Vláček Hráček; 18. 1. 2010: dom. st. Praha hl. n.; 2. 3. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A30 jako vůz řady DrA30; 11. 5. 2022: CHV Lužná u Rakovníka
50 54 99-18 209-3 1960/xxx 7374 → 51 54 99-18 209-2 17. 12. 1991: zrušen
  1960/xxx 7375 → 51 54 99-18 210-0 → 50 54 99-18 210-1 ?
  1960/xxx 7376 → 51 54 99-18 211-8 → 50 54 99-18 211-9 ?
  1960/xxx 7377 → 51 54 99-18 212-6 → 50 54 99-18 212-7 ?
  1960/xxx 7378 → 51 54 99-18 213-4 → 50 54 99-18 213-5 ?
  1960/xxx 7379 → 51 54 99-18 214-2 → 50 54 99-18 214-3 ?
  1960/xxx 7380 → 51 54 99-18 215-9 → 50 54 99-18 215-0 ?
  1960/xxx 7381 → 51 54 99-18 216-7 → 50 54 99-18 216-8 ?
  1960/xxx 7382 → 51 54 99-18 217-5 → 50 54 99-18 217-6 ?
  1960/xxx 7383 → 51 54 99-18 218-3 → 50 54 99-18 218-4 ?
  1960/xxx 7384 → 51 54 99-18 219-1 → 50 54 99-18 219-2 ?
  1960/xxx 7385 → 51 54 99-18 220-9 → 50 54 99-18 220-0 ?
  1960/xxx 7386 → 51 54 99-18 221-7 → 50 54 99-18 221-8 ?
50 54 99-18 222-6 1960/xxx 7387 → 51 54 99-18 222-5 28. 4. 1998: zrušen
50 54 99-18 223-4 1960/xxx 7388 → 51 54 99-18 223-3 28. 4. 1998: zrušen
50 54 99-18 224-2 1960/xxx 7389 → 51 54 99-18 224-1 28. 4. 1998: zrušen
  1960/xxx 7390 → 51 54 99-18 225-8 → 50 54 99-18 225-9 ?
50 54 99-18 226-7 1960/xxx 7391 → 51 54 99-18 226-6 4. 8. 1999: zrušen
  1960/xxx 7392 → 51 54 99-18 227-4 → 50 54 99-18 227-5 ?
50 54 99-18 228-3 1960/xxx 7393 → 51 54 99-18 228-2 30. 3. 1998: zrušen
  1960/xxx 7394 → 51 54 99-18 229-0 → 50 54 99-18 229-1 ?
50 54 99-18 230-9 1960/xxx 7395 → 51 54 99-18 230-8 13. 3. 1998: zrušen
80 54 89-00 328-7 1960/xxx 7396 → 51 54 99-18 231-6 → 50 54 99-18 231-7 xxxx: zrušen; 25. 2. 2000: DKV Česká Třebová - dílenský vůz; 8. 7. 2013: deaktivován
50 54 99-18 232-5 1960/xxx 7397 → 51 54 99-18 232-4 17. 5. 2000: zrušen
  1960/xxx 7398 → 51 54 99-18 233-2 → 50 54 99-18 233-3 ?
  1960/xxx 7399 → 51 54 99-18 234-0 → 50 54 99-18 234-1 ?
80 54 25-00 238-5 1960/078 7400 → 51 54 99-18 235-7 → 50 54 99-18 235-8 4. 4. 2002: DKV Liberec - skladištní vůz; 5. 6. 2013: deaktivován
50 54 99-18 236-6 1960/xxx 7401 → 51 54 99-18 236-5 26. 10. 2004: zrušen
50 54 99-18 237-4 1960/083 7402 → 51 54 99-18 237-3 16. 7. 2002: zrušen
50 54 99-18 238-2 1960/xxx 7403 → 51 54 99-18 238-1 12. 1. 2000: zrušen
50 54 99-18 239-0 1960/xxx 7404 → 51 54 99-18 239-9 13. 3. 1998: zrušen
  1960/xxx 7405 → 51 54 99-18 240-7 → 50 54 99-18 240-8 ?
  1960/xxx 7406 ?
50 54 99-18 241-6 1960/xxx 7407 → 51 54 99-18 241-5 1. 3. 2000: zrušen
50 54 99-18 242-4 1960/xxx 7408 → 51 54 99-18 242-3 7. 10. 1998: zrušen
50 54 99-18 243-8 1960/xxx 7409 → 51 54 99-18 243-1 30. 3. 1998: zrušen
80 54 25-00 119-7 1960/xxx 7410 → 51 54 99-18 244-9 → 50 54 99-18 244-0 1997–1998: zrušen; 24. 6. 1999: dom. st. Ústí n. Lab. hl. n. - skladištní vůz; 2007–2008: deaktivován; 20xx: ČD Cargo
50 54 99-18 245-7 1960/xxx 7411 → 51 54 99-18 245-6 19. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 246-5 1960/xxx 7412 → 51 54 99-18 246-4 26. 2. 1998: zrušen
66664 1960/xxx 7413 → 51 54 99-18 247-2 1980: TSS Starý Plzenec - obytný vůz
50 54 99-18 248-1 1960/xxx 7414 → 51 54 99-18 248-0 12. 1. 2000: zrušen
  1960/xxx 7415 → 51 54 99-18 249-8 → 50 54 99-18 249-9 ?
  1960/xxx 7416 → 51 54 99-18 250-6 → 50 54 99-18 250-7 ?
34768 1960/xxx 7417 → 51 54 99-18 251-4 1980: Hospodářská ústředna železnice Praha, ZSŽ Šumperk - dílenský vůz
50 54 99-18 252-3 1960/xxx 7418 → 51 54 99-18 252-2 29. 9. 2000: zrušen
50 54 99-18 253-1 1960/xxx 7419 → 51 54 99-18 253-0 26. 2. 1998: zrušen
  1960/xxx 7420 → 51 54 99-18 254-8 → 50 54 99-18 254-9 ?
50 54 99-18 255-6 1960/xxx 7421 → 51 54 99-18 255-5 26. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 256-4 1960/xxx 7422 → 51 54 99-18 256-3 19. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 257-2 1960/xxx 7423 → 51 54 99-18 257-1 26. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 258-0 1960/xxx 7424 → 51 54 99-18 258-9 26. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 259-8 1960/xxx 7425 → 51 54 99-18 259-7 19. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 260-6 1960/xxx 7426 → 51 54 99-18 260-5 26. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 261-4 1960/xxx 7427 → 51 54 99-18 261-3 19. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 262-2 1960/xxx 7428 → 51 54 99-18 262-1 30. 3. 1998: zrušen
50 54 99-18 263-0 1960/xxx 7429 → 51 54 99-18 263-9 19. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 264-8 1960/xxx 7430 → 51 54 99-18 264-7 1. 3. 2000: zrušen
  1960/xxx 7431 → 51 54 99-18 265-4 → 50 54 99-18 265-5 ?
50 54 99-18 266-3 1960/xxx 7432 → 51 54 99-18 266-2 22. 5. 1992: zrušen; 24. 11. 2015: Havlíčkův Brod - zničen požárem
  1960/xxx 7433 → 51 54 99-18 267-0 → 50 54 99-18 267-1 ?
50 54 99-18 268-9 1960/xxx 7434 → 51 54 99-18 268-8 7. 11. 2002: zrušen
50 54 99-18 269-7 1960/xxx 7435 → 51 54 99-18 269-6 1. 3. 2000: zrušen
  1960/xxx 7436 → 51 54 99-18 270-4 → 50 54 99-18 270-5 ?
50 54 99-18 271-3 1960/xxx 7437 → 51 54 99-18 271-2 1992–1993: zrušen
50 54 99-18 272-1 1960/xxx 7438 → 51 54 99-18 272-0 20. 7. 1998: zrušen
55 54 99-18 274-2 1960/xxx 7440 → 51 54 99-18 274-6 → 50 54 99-18 274-7 nejpozději 1985: ČKD Kutná Hora - skladištní vůz; 2022: Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z.s.
  1960/xxx 7441 → 51 54 99-18 275-3 → 50 54 99-18 275-4 ?
50 54 99-18 276-2 1960/xxx 7442 → 51 54 99-18 276-1 1. 3. 2000: zrušen
50 54 99-18 277-0 1960/xxx 7443 → 51 54 99-18 277-9 12. 1. 2000: zrušen
50 54 99-18 278-8 1960/xxx 7444 → 51 54 99-18 278-7 20. 7. 1998: zrušen
34185 1960/xxx 7445 → 51 54 99-18 279-5 1977: LD Hradec Králové - nářaďový vůz
50 54 99-18 280-4 1960/xxx 7446 → 51 54 99-18 280-3 29. 4. 1999: zrušen
50 56 99-18 281-0 1960/xxx 7447 → 51 54 99-18 281-1 → 50 54 99-18 281-2 1997: zrušen
50 54 99-18 282-0 1960/xxx 7448 → 51 54 99-18 282-9 1. 3. 2000: zrušen
50 54 99-18 283-8 1960/xxx 7449 → 51 54 99-18 283-7 5. 11. 1992: zrušen
  1960/xxx 7450 → 51 54 99-18 284-5 → 50 54 99-18 284-6 ?
50 54 99-18 285-3 1960/123 7451 → 51 54 99-18 285-2 3. 12. 2002: zrušen
50 54 99-18 286-1 1960/xxx 7452 → 51 54 99-18 286-0 1. 3. 2000: zrušen
50 54 99-18 287-9 1960/xxx 7453 → 51 54 99-18 287-8 21. 9. 1998: zrušen
  1960/xxx 7454 → 51 54 99-18 288-6 → 50 54 99-18 288-7 ?
  1960/xxx 7455 → 51 54 99-18 289-4 → 50 54 99-18 289-5 ?
50 56 99-18 290-1 1960/xxx 7456 → 51 54 99-18 290-2 → 50 54 99-18 290-3 5. 1996: zrušen
50 54 99-18 291-1 1960/xxx 7457 → 51 54 99-18 291-0 1992–1993: zrušen
60 54 99-29 039-9 1960/xxx 7458 → 51 54 99-18 292-8 → 50 54 99-18 292-9 → 80 54 29-00 039-3 27. 8. 1998: zrušen; xxxx: TSS - nářaďový vůz; 20xx: Petr Nepil
50 54 99-18 293-7 1960/xxx 7459 → 51 54 99-18 293-6 25. 2. 2000: zrušen
99 54 9 360 004-4 1960/106 7460 → 44606 → 60 54 00-40 027-7 → 60 54 99-89 027-1 1966: VÚŽ - měřicí vůz; 12. 2009: povolená provozní rychlost 160 km/h; VUŽ vede též jako měřicí vůz MV4
  1960/xxx 7461 → 51 54 99-18 294-4 → 50 54 99-18 294-5 ?
50 56 99-18 295-0 1960/xxx 7462 → 51 54 99-18 295-1 → 50 54 99-18 295-2 2000: zrušen
50 54 99-18 296-0 1960/xxx 7463 → 51 54 99-18 296-9 21. 10. 1994: zrušen
  1960/xxx 7464 → 51 54 99-18 297-7 → 50 54 99-18 297-8 ?
  1960/xxx 7465 → 51 54 99-18 298-5 → 50 54 99-18 298-6 ?
50 54 99-18 299-4 1960/xxx 7466 → 51 54 99-18 299-3 13. 3. 1998: zrušen
54271 1960/xxx 7467 → 51 54 99-18 300-9 1977: TSS Hradec Králové - stavební vůz
  1960/xxx 7468 → 51 54 99-18 301-7 → 50 54 99-18 301-8 ?
50 56 99-18 302-4 1960/xxx 7469 → 51 54 99-18 302-5 → 50 54 99-18 302-6 2000: zrušen
  1960/xxx 7470 → 51 54 99-18 303-3 → 50 54 99-18 303-4 ?
  1960/xxx 7471 → 51 54 99-18 304-1 → 50 54 99-18 304-2 ?
  1960/xxx 7472 → 51 54 99-18 305-8 → 50 54 99-18 305-9 ?
50 54 99-18 306-7 1960/xxx 7473 → 51 54 99-18 306-6 1992–1993: zrušen
54274 1960/xxx 7474 → 51 54 99-18 307-4 1977: TSS Hradec Králové - stavební vůz
50 54 99-18 308-3 1960/xxx 7475 → 51 54 99-18 308-2 1992–1993: zrušen
50 54 99-18 309-1 1960/xxx 7476 → 51 54 99-18 309-0 25. 2. 2000: zrušen
50 54 99-18 310-9 1960/xxx 7477 → 51 54 99-18 310-8 21. 9. 1998: zrušen
  1960/xxx 7478 → 51 54 99-18 311-6 → 50 54 99-18 311-7 ?
50 54 99-18 312-5 1960/xxx 7479 → 51 54 99-18 312-4 16. 11. 1998: zrušen
50 54 99-18 313-3 1960/xxx 7480 → 51 54 99-18 313-2 1966: úprava vozu na testování jako vozu řídicího; 1. 6. 1998: zrušen
55 54 92-22 007-7 1960/148 7481 → 51 54 99-18 314-0 → 50 54 99-18 314-1 → 80 54 89-00 215-6 → 55 54 93-20 007-8 19. 1. 1999: dom. st. Plzeň - doprovodný vůz; 31. 3. 2009: DHV Lužná u Rakovníka; výstava Václav Simbartl; 18. 1. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem 078 jako vůz řady D078
50 54 99-18 315-8 1960/142 7482 → 51 54 99-18 315-7 3. 12. 2002: zrušen
50 54 99-18 316-6 1960/xxx 7483 → 51 54 99-18 316-5 28. 4. 1998: zrušen
50 54 99-18 317-4 1960/xxx 7484 → 51 54 99-18 317-3 1997–1998: zrušen
50 54 99-18 318-2 1960/143 7485 → 51 54 99-18 318-1 1. 4. 2003: zrušen
50 54 99-18 319-0 1960/xxx 7486 → 51 54 99-18 319-9 1997–1998: zrušen
50 54 99-18 320-8 1960/xxx 7487 → 51 54 99-18 320-7 17. 2. 1999: zrušen
50 54 99-18 321-6 1961/001 7488 → 51 54 99-18 321-5 19. 4. 2000: zrušen
50 54 99-18 322-4 1961/005 7489 → 51 54 99-18 322-3 19. 4. 2000: zrušen
50 54 99-18 323-2 1960/xxx 7490 → 51 54 99-18 323-1 19. 2. 1998: zrušen
  1961/xxx 7491 → 51 54 99-18 324-9 → 50 54 99-18 324-0 ?
50 54 99-18 325-7 1961/xxx 7492 → 51 54 99-18 325-6 13. 3. 1998: zrušen
  1961/xxx 7493 → 51 54 99-18 326-4 → 50 54 99-18 326-5 ?
51 54 99-18 327-2 1961/xxx 7494 xxxx: NTM Praha, deponie Chomutov; 25. 4. 2012: likvidace
50 54 99-18 328-1 1961/xxx 7495 → 51 54 99-18 328-0 1992–1993: zrušen
50 54 99-18 329-9 1961/xxx 7496 → 51 54 99-18 329-8 1. 3. 2000: zrušen
50 54 99-18 330-7 1961/xxx 7497 → 51 54 99-18 330-6 13. 3. 1998: zrušen
  1961/xxx 7498 → 51 54 99-18 331-4 → 50 54 99-18 331-5 ?
50 54 99-18 332-3 1961/xxx 7499 → 51 54 99-18 332-2 30. 3. 1998: zrušen
50 54 99-18 333-1 1961/xxx 7500 → 51 54 99-18 333-0 19. 2. 1998: zrušen
80 54 25-00 120-5 1961/017 7501 → 51 54 99-18 334-8 → 50 54 99-18 334-9 19xx: zrušen; 24. 6. 1999: dom. st. Ústí n. Lab. hl. n. - skladištní vůz; 2007–2008: deaktivován
50 54 99-18 335-6 1961/xxx 7502 → 51 54 99-18 335-5 1. 3. 2000: zrušen
50 54 99-18 336-4 1961/xxx 7503 → 51 54 99-18 336-3 25. 3. 2004: zrušen
50 54 99-18 337-2 1961/xxx 7504 → 51 54 99-18 337-1 2. 3. 1998: zrušen
50 54 99-18 338-0 1961/xxx 7505 → 51 54 99-18 338-9 19. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 339-8 1961/xxx 7506 → 51 54 99-18 339-7 19. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 340-6 1961/xxx 7507 → 51 54 99-18 340-5 19. 2. 1998: zrušen
  1961/xxx 7508 → 51 54 99-18 341-3 → 50 54 99-18 341-4 ?
50 54 99-18 342-2 1961/xxx 7509 → 51 54 99-18 342-1 1992–1993: zrušen
50 54 99-18 343-0 1961/xxx 7510 → 51 54 99-18 343-9 30. 3. 1998: zrušen
50 54 99-18 344-8 1961/xxx 7511 → 51 54 99-18 344-7 12. 1. 2000: zrušen
  1961/xxx 7512 → 51 54 99-18 345-4 → 50 54 99-18 345-5 ?
34201 1961/xxx 7513 → 51 54 99-18 346-2 1978: kde? - nářaďový vůz
  1961/xxx 7514 → 51 54 99-18 347-0 → 50 54 99-18 347-1 ?
  1961/xxx 7515 → 51 54 99-18 348-8 → 50 54 99-18 348-9 ?
50 54 99-18 349-7 1961/xxx 7516 → 51 54 99-18 349-6 26. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 350-5 1961/xxx 7517 → 51 54 99-18 350-4 26. 2. 1998: zrušen
  1961/xxx 7518 → 51 54 99-18 351-2 → 50 54 99-18 351-3 ?
50 54 99-18 352-1 1961/xxx 7519 → 51 54 99-18 352-0 27. 7. 1998: zrušen
  1961/xxx 7520 → 51 54 99-18 353-8 → 50 54 99-18 353-9 ?
50 56 99-18 354-5 1961/xxx 7521 → 51 54 99-18 354-6 → 50 54 99-18 354-7 2000: zrušen
50 56 99-18 355-2 1961/xxx 7522 → 51 54 99-18 355-3 → 50 54 99-18 355-4 1996: MDC Bratislava
  1961/xxx 7523 → 51 54 99-18 356-1 → 50 54 99-18 356-2 ?
50 56 99-08 008-9 1961/xxx 7524 → 51 54 99-18 357-9 → 50 54 99-18 357-0 → 50 56 99-18 357-8 3. 2001: zrušen
50 56 99-08 009-7 1961/xxx 7525 → 51 54 99-18 358-7 → 50 54 99-18 358-8 → 50 56 99-18 358-6 3. 2001: zrušen
50 56 99-18 359-4 1961/xxx 7526 → 51 54 99-18 359-5 → 50 54 99-18 359-6 5. 1996: zrušen
32136 1961/xxx 7527 → 51 54 99-18 360-3 → 50 54 99-18 360-4 1978: PRD Bratislava východ 1 - nářaďový vůz
50 54 99-18 361-2 1961/xxx 7528 → 51 54 99-18 361-1 6. 5. 1994: zrušen
50 56 99-18 362-8 1961/xxx 7529 → 51 54 99-18 362-9 → 50 54 99-18 362-0 2000: zrušen
31151 1961/xxx 7530 → 51 54 99-18 363-7 1978: RD Zvolen - nářaďový vůz
50 56 99-08 010-5 1961/xxx 7531 → 51 54 99-18 364-5 → 50 54 99-18 364-6 → 50 56 99-18 364-4 2000: zrušen
  1961/xxx 7532 → 51 54 99-18 365-2 → 50 54 99-18 365-3 ?
  1961/xxx 7533 → 51 54 99-18 366-0 → 50 54 99-18 366-1 ?
50 54 99-18 367-9 1961/xxx 7534 → 51 54 99-18 367-8 19. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 368-7 1961/xxx 7535 → 51 54 99-18 368-6 17. 12. 1991: zrušen
  1961/xxx 7536 → 51 54 99-18 369-4 → 50 54 99-18 369-5 ?
  1961/xxx 7537 → 51 54 99-18 370-2 → 50 54 99-18 370-3 ?
  1961/xxx 7538 → 51 54 99-18 371-0 → 50 54 99-18 371-1 ?
  1961/xxx 7539 → 51 54 99-18 372-8 → 50 54 99-18 372-9 ?
50 54 99-18 373-7 1961/xxx 7540 → 51 54 99-18 373-6 16. 11. 1998: zrušen
50 56 99-18 374-3 1961/xxx 7541 → 51 54 99-18 374-4 → 50 54 99-18 374-5 2000: zrušen
80 56 09-40 302-9 1961/032 7542 → 51 54 99-18 375-1 → 50 54 99-18 375-2 → 50 56 99-18 375-0 2000: zrušen; xxxx: xxx vůz
50 56 99-18 376-8 1961/xxx 7543 → 51 54 99-18 376-9 → 50 54 99-18 376-0 2000: zrušen
50 56 99-18 377-6 1961/xxx 7544 → 51 54 99-18 377-7 → 50 54 99-18 377-8 2000: zrušen
50 56 99-18 378-4 1961/xxx 7545 → 51 54 99-18 378-5 → 50 54 99-18 378-6 2001: zrušen
50 56 99-18 379-2 1961/xxx 7546 → 51 54 99-18 379-3 → 50 54 99-18 379-4 2001: zrušen
50 56 99-18 380-0 1961/xxx 7547 → 51 54 99-18 380-1 → 50 54 99-18 380-2 1995: zrušen; xxxx: MDC Bratislava
50 56 99-18 381-8 1961/xxx 7548 → 51 54 99-18 381-9 → 50 54 99-18 381-0 2000: zrušen
50 56 99-18 382-6 1961/xxx 7549 → 51 54 99-18 382-7 → 50 54 99-18 382-8 2000: zrušen
50 54 99-18 383-6 1961/xxx 7550 → 51 54 99-18 383-5 30. 9. 1998: zrušen
  1961/xxx 7551 → 51 54 99-18 384-3 → 50 54 99-18 384-4 ?
  1961/xxx 7552 → 51 54 99-18 385-0 → 50 54 99-18 385-1 ?
  1961/xxx 7553 → 51 54 99-18 386-8 → 50 54 99-18 386-9 ?
35156 1961/xxx 7554 → 51 54 99-18 387-6 1978: kde? - nářaďový vůz
50 54 99-18 388-5 1961/xxx 7555 → 51 54 99-18 388-4 19. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 389-3 1962/xxx 7556 → 51 54 99-18 389-2 26. 2. 1998: zrušen
  1962/xxx 7557 → 51 54 99-18 390-0 → 50 54 99-18 390-1 ?
  1962/xxx 7558 → 51 54 99-18 391-8 → 50 54 99-18 391-9 ?
  1962/xxx 7559 → 51 54 99-18 392-6 → 50 54 99-18 392-7 ?
50 54 99-18 393-5 1962/012 7560 → 51 54 99-18 393-4 4. 5. 2000: zrušen
50 54 99-18 394-3 1962/011 7561 → 51 54 99-18 394-2 4. 5. 2000: zrušen
50 54 99-18 395-0 1962/xxx 7562 → 51 54 99-18 395-9 19. 2. 1998: zrušen
80 54 42-01 164-1 1962/xxx 7563 → 51 54 99-18 396-7 → 50 54 99-18 396-8 20. 3. 2002: dom. st. Hradec Králové hl. n. - skladištní vůz; mezi 27. 2. 2013 - 28. 8. 2013: deaktivován
50 54 99-18 397-6 1962/xxx 7564 → 51 54 99-18 397-5 1. 3. 2000: zrušen
50 54 99-18 398-4 1962/xxx 7565 → 51 54 99-18 398-3 1. 3. 2000: zrušen
50 54 99-18 399-2 1962/xxx 7566 → 51 54 99-18 399-1 13. 3. 1998: zrušen
50 54 99-18 400-8 1962/xxx 7567 → 51 54 99-18 400-7 30. 3. 1998: zrušen
50 54 99-18 401-6 1962/xxx 7568 → 51 54 99-18 401-5 13. 3. 1989: zrušen
50 56 99-18 402-2 1962/xxx 7569 → 51 54 99-18 402-3 → 50 54 99-18 402-4 2001: zrušen
50 54 99-18 403-2 1962/xxx 7570 → 51 54 99-18 403-1 18. 11. 1992: zrušen
50 56 99-18 404-8 1962/xxx 7571 → 51 54 99-18 404-9 → 50 54 99-18 404-0 2000: zrušen
50 54 99-18 405-7 1962/xxx 7572 → 51 54 99-18 405-6 19. 2. 1998: zrušen
  1962/xxx 7573 → 51 54 99-18 406-4 → 50 54 99-18 406-5 ?
50 54 99-18 407-3 1962/025 7574 → 51 54 99-18 407-2 27. 1. 2000: zrušen
  1962/xxx 7575 → 51 54 99-18 408-0 → 50 54 99-18 408-1 ?
50 54 99-18 409-9 1962/xxx 7576 → 51 54 99-18 409-8 19. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 410-7 1962/xxx 7577 → 51 54 99-18 410-6 20. 4. 2000: zrušen
50 54 99-18 411-5 1962/xxx 7578 → 51 54 99-18 411-4 19. 2. 1998: zrušen
33278 1962/xxx 7579 → 51 54 99-18 412-2 1978: LD Olomouc - nářaďový vůz
50 54 99-18 413-1 1962/xxx 7580 → 51 54 99-18 413-0 19. 2. 1998: zrušen
  1962/xxx 7581 → 51 54 99-18 414-8 → 50 54 99-18 414-9 ?
50 54 99-18 415-6 1962/xxx 7582 → 51 54 99-18 415-5 19. 2. 1998: zrušen
63799 1962/xxx 7583 → 51 54 99-18 416-3 → 50 54 99-18 416-4 1976: TSS Olomouc, dom. st. Mohelnice - obytný vůz
50 54 99-18 417-2 1962/xxx 7584 → 51 54 99-18 417-1 27. 1. 2000: zrušen
50 54 99-18 418-0 1962/xxx 7585 → 51 54 99-18 418-9 1997–1998: zrušen
50 54 99-18 419-8 1962/xxx 7586 → 51 54 99-18 419-7 17. 12. 1991: zrušen
  1962/xxx 7587 → 51 54 99-18 420-5 → 50 54 99-18 420-6 ?
50 54 99-18 421-4 1962/xxx 7588 → 51 54 99-18 421-3 6. 10. 1995: zrušen
  1962/xxx 7589 → 51 54 99-18 422-1 → 50 54 99-18 422-2 ?
50 54 99-18 423-0 1962/xxx 7590 → 51 54 99-18 423-9 11. 9. 2001: zrušen
50 54 99-18 424-8 1962/xxx 7591 → 51 54 99-18 424-7 19. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 425-5 1962/xxx 7592 → 51 54 99-18 425-4 20. 7. 1998: zrušen
50 54 99-18 426-3 1962/xxx 7593 → 51 54 99-18 426-2 19. 2. 1998: zrušen
50 54 99-18 427-1 1962/xxx 7594 → 51 54 99-18 427-0 4. 12. 2000: zrušen
50 54 99-18 428-9 1962/xxx 7595 → 51 54 99-18 428-8 26. 4. 2001: zrušen
50 54 99-18 429-7 1962/xxx 7596 → 51 54 99-18 429-6 20. 7. 1998: zrušen
50 54 99-18 430-5 1962/xxx 7597 → 51 54 99-18 430-4 1. 3. 2000: zrušen
50 56 99-18 431-1 1962/xxx 7598 → 51 54 99-18 431-2 → 50 54 99-18 431-3 2001: zrušen
50 56 99-18 432-9 1962/xxx 7599 → 51 54 99-18 432-0 → 50 54 99-18 432-1 2000: zrušen
50 56 99-18 433-7 1962/xxx 7600 → 51 54 99-18 433-8 → 50 54 99-18 433-9 2001: zrušen
50 56 99-18 434-5 1962/xxx 7601 → 51 54 99-18 434-6 → 50 54 99-18 434-7 2000: zrušen
50 56 99-18 435-2 1962/xxx 7602 → 51 54 99-18 435-3 → 50 54 99-18 435-4 2000: zrušen
50 56 99-18 436-0 1962/xxx 7603 → 51 54 99-18 436-1 → 50 54 99-18 436-2 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 56 99-08 011-3 1962/xxx 7604 → 51 54 99-18 437-9 → 50 54 99-18 437-0 → 50 56 99-18 437-8 2000: zrušen
50 54 99-18 438-8 1962/xxx 7605 → 51 54 99-18 438-7 11. 8. 1992: zrušen
50 54 99-18 439-6 1962/xxx 7606 → 51 54 99-18 439-5 21. 10. 1994: zrušen
50 54 99-18 440-4 1962/xxx 7607 → 51 54 99-18 440-3 21. 10. 1994: zrušen
50 56 99-18 441-0 1962/xxx 7608 → 51 54 99-18 441-1 → 50 54 99-18 441-2 2000: zrušen
50 56 99-18 442-8 1962/xxx 7609 → 51 54 99-18 442-9 → 50 54 99-18 442-0 1996: zrušen; xxxx: RD Komárno - modelové kolejiště
50 56 99-08 012-1 1962/xxx 7610 → 51 54 99-18 443-7 → 50 54 99-18 443-8 → 50 56 99-18 443-6 2000: zrušen

Výroba Bautzen 1974 (vozy původní řady Dsa)nahoru

Další služební vozy nakoupily ČSD ve východoněmecké vagónce v Budyšíně v roce 1974. Jednalo se o 100kusovou sérii řady Dsa konstrukčního typu Y/B70.

(4.) Dsa 1974

Řada vozu:
Ds952
Číselné označení vozu
50 54 95-40
Kód řady KOV:
952
Typové označení KOV:
Ds

Charakteristika vozu: čtyřnápravový služební vůz s postranní uličkou, konstrukční typ Y/B70, typ vozu ?, vůz rozdělen na služební oddíl, zavazadlový oddíl a celní prostor, 1 sklopné sedadlo, topení teplovzdušné s ohřívačem vzduchu parním a elektrickým, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V

Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1974 Počet vyrobených vozů: 100 (000–099)
Vývoj označení řady vozu: Dsa | 1983: Dms | 1990: Ds | 2009: Ds952
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 95-40 | po odebrání režimu RIC v různých letech: 50 54 95-40

Provozované vozy v současnosti u ČD: 006, 015, 018, 031, 033, 036, 040, 080–084, 090, 096

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 14 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Bohumín, Brno hl. n., České Budějovice, Lužná u Rakovníka, Plzeň hl. n., Praha hl. n.
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2023-12-03

V roce 1974 ČSD odebraly celkem 100 služebních vozů určených ke služební potřebě vlakvedoucího a k přepravě zavazadel. Na rozdíl od dřívějších typů služebních vozů (či služebních vozů s poštovním oddílem) mají vozy této řady postranní průchozí chodbičku.

Režim 51 pro mezinárodní provoz byl vozům odjímán průběžně (některé vozy měly režim 51, poté 50 a pak znovu 51), definitivně pak v roce 2003 na základě výnosu Odboru kolejových vozidel GŘ ČD č. j. 52/03-12/1-Ba ze dne 18. 11. 2003. Důvodem byla absence blokování otevření nástupních dveří za jízdy vlaku. V Kartotéce osobních vozů měly vozy s režimem 51 typové označení Ds RIC a kód 949.

V následujícím přehledu uvádím oproti stránkám s jinými typy vozů i vozy, které přešly na Slovensko. Publikace "Slovenské železnice" od Ladislava Kuruce uvádí, že k 1. 1. 2001 bylo ve stavu ŽSR 29 vozů řady Ds s číselným označením 50 56 95-40.

V přehledu není prozatím známo původní označení pro vozy:
- v roce 2003 se objevila nabídka odprodeje vozu NPV 35343 a mělo by se jednat o vůz řady Ds;
- 99 54 95-77 084-5 ex 80 54 20-00 084-8, nářaďový dom. st. Plzeň hl. n.; do předchozí dom. st. Rakovník byl vyčleněn pravděpodobně 6. 8. 2003; vůz je v KOV veden pod kódem A13;
- 99 54 95-77 126-4 ex 80 54 20-00 126-7, pracovní dom. st. Plzeň hl. n.; do předchozí dom. st. České Velenice byl vyčleněn pravděpodobně 27. 9. 2002; vůz je v KOV veden pod kódem A13.

Provoz vozů v letech 2022–2023 (stav 21. 11. 2023):
- vůz 006 dom. st. Brno hl. n. byl v roce 2022 využívaný od 21. 5. do 3. 10. 2022 na vlacích Žďár nad Sázavou - Brno - Břeclav. V roce 2023 vyjel na tutéž relaci 6. 4. 2023 a provoz ukončil 10. 6. 2023 v souvislosti s převedením výkonů pod elektrické jednotky řady 530 a 550;
- vůz 015 dom. st. Praha hl. n. nebyl v provozu;
- vůz 018 dom. st. Praha hl. n. nebyl v provozu;
- vůz 031 dom. st. Brno hl. n. byl nasazovaný podobně jako vůz 006, a to v období 30. 4. - 16. 10. 2022 a 14. 4. - 11. 6. 2023;
- vůz 033 dom. st. Bohumín se projel pouze 17. 6. 2023 na Sp 1423 / 1422 z Olomouce do Moravského Berouna a zpět, návoz proběhl 16. 6. 2023 z Bohumína na EC 142 a odvoz 18. 6. 2023 do Bohumína na EC 143;
- vůz 036 byl 29. 1. 2022 přepraven vlakem Sv 54817 z Českých Budějovic (do kteréžto domovské stanice spadal) do Plzně, k 14. 12. 2022 byl převeden pod CHV Lužná u Rakovníka, načež 25. 1. 2023 došlo k jeho přepravě ve vlaku Služ 54546 z Plzně do Loun a 16. 4. 2023 jel na vlaku Sv 98138 z Loun do Plzně;
- vůz 040 dom. st. Brno hl. n. byl nasazovaný podobně jako vozy 006 a 031, ale jen v roce 2022 a to ještě velmi zřídka v období 15. 4. - 20. 8. 2022;
- vůz 080 dom. st. Plzeň hl. n. jezdil v období 14. 6. - 14. 8. 2022 ponejvíce na trati Plzeň - Železná Ruda a 18. 8. - 23. 8. 2022 byl nasazován na trati Horní Dvořiště - Lipno nad Vltavou. V roce 2023 se nejprve 6. 5. 2023 projel z Plzně do Karlových Varů a zpět na Os 10710 / 10711 a od 27. 5. do 10. 9. 2023 se vyskytoval na trati Plzeň - Železná Ruda. Ve dnech 4. / 5. 11. 2023 byl přepraven z Plzně do Děčína na IC 567 // R 696;
- vůz 081 dom. st. Plzeň hl. n. v roce 2022 nejprve vyjel 4. 6. 2022 z Plzně do Karlových Varů a zpět na Os 11150 / 11151, 5. 6. 2022 se pohyboval na trati Plzeň - Železná Ruda a pak působil v Českých Budějovicích - 11. 6. 2022 jel do Nových Hradů a zpět a od 19. 8. do 22. 8. 2022 jezdil na trati Horní Dvořiště - Lipno nad Vltavou, poté se vrátil od 27. 8. s přestávkami do 23. 9. 2022 na trať Plzeň - Železná Ruda. V roce 2023 se nejprve 6. 5. 2023 projel z Plzně do Karlových Varů a zpět na Os 10710 / 10711 a od 20. 5. do 1. 7. 2023 se vyskytoval na trati Plzeň - Železná Ruda. Ve dnech 1. - 2. 10. 2023 jel z Plzně do Domažlic, do Prahy a zpět do Plzně na Lv 10700 / R 10701 // EC 354, 8. 10. 2023 se projel na trati Plzeň - Železná Ruda a ve dnech 4. / 5. 11. 2023 byl přepraven z Plzně do Děčína na IC 567 // R 696;
- vůz 082 dom. st. Bohumín byl jak v roce 2022 (1. 5. 2022), tak v roce 2023 (17. 6. 2023) nasazen na Sp 1423 / 1422 z Olomouce do Moravského Berouna a zpět, návoz a odvoz z/do Bohumína proběhl na vlacích R 640 a 641 v roce 2022, a EC 142 a EC 143 v roce 2023;
- vůz 083 dom. st. Bohumín se projel pouze 1. 5. 2022 na Sp 1423 / 1422 z Olomouce do Moravského Berouna a zpět, návoz proběhl 29. 4. 2022 z Bohumína na R 640 a odvoz 3. 5. 2022 do Bohumína na R 641;
- vůz 084 dom. st. Brno hl. n. byl nasazovaný podobně jako vůz 006, a to v období 14. 4. - 1. 10. 2022 a 29. 4. - 20. 5. 2023. Dne 20. 8. 2023 byl jako služební vůz zařazen z Brna do Prahy a zpět na R 866 / 875;
- vůz 090 dom. st. České Budějovice se vyskytl jen 11. 6. - 13. 6. 2022 na trati Plzeň - Železná Ruda, 13. 6. 2022 zůstal v Klatovech a 29. 6. 2022 byl stažen na Sp 1701 do Plzně;
- vůz 096 dom. st. Brno hl. n. byl nasazovaný podobně jako vůz 006, a to v období 15. 4. - 14. 8., 3. 9. - 10. 9. a 23. 10. 2022; v roce 2023 v období 7. 4. - 3. 6. 2023. Kromě toho jezdil 17. 8. - 26. 8. 2022 v úseku Brno - Křenovice horní n. - Vyškov na Moravě, 28. 8. - 29. 8. 2022 byl jako služební vůz zařazen z Brna do Prahy a zpět na R 96980 / 96983 // 96962 / 96979.

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
50 54 95-40 000-2 1974/036 51 54 95-40 000-1 26. 10. 2004: zrušen
55 54 94-40 001-6 1974/038 51 54 95-40 001-9 → 50 54 95-40 001-0 2010: DHV Lužná u Rakovníka, deponie České Budějovice; 29. 2. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem 079 jako vůz řady Ds079
50 54 95-40 002-8 1974/039 51 54 95-40 002-7 26. 10. 2004: zrušen
80 54 20-00 118-4 1974/040 51 54 95-40 003-5 → 50 54 95-40 003-6 2001: dom. st. Brno dolní n. - nářaďový vůz; mezi 27. 2. 2013 - 3. 7. 2013 zrušen; 3. 7. 2013: deaktivován
50 54 95-40 004-4 1974/041 51 54 95-40 004-3 6. 10. 1995: zrušen, před zrušením měl být v Lipové u Chebu
50 56 95-40 005-9 1974/042 51 54 95-40 005-0 → 50 54 95-40 005-1 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 54 95-40 006-9 1974/043 51 54 95-40 006-8  
  1974/044 51 54 95-40 007-6 ? (2007: doložen Praha ONJ)
50 54 95-40 008-5 1974/045 51 54 95-40 008-4 mezi 5. 4. 2013 - 29. 8. 2013: zrušen; 10. 3. 2014: deaktivován
50 54 95-40 009-3 1974/046 51 54 95-40 009-2 17. 12. 2004: zrušen
50 54 95-40 010-1 1974/047 51 54 95-40 010-0 27. 1. 2000: zrušen
60 54 29-00 006-6 1974/048 51 54 95-40 011-8 → 80 54 29-00 061-7 19xx: ŽOS Nymburk - dílenský vůz, později DPOV Nymburk
  1974/049 51 54 95-40 012-6 → 50 54 95-40 012-7 ?
50 54 95-40 013-5 1974/050 51 54 95-40 013-4 mezi 31. 10. 2018 - 13. 8. 2019: zrušen a deaktivován
50 54 95-40 014-3 1974/051 51 54 95-40 014-2 mezi 5. 11. 2011 - 7. 6. 2012: zrušen; 10. 9. 2012: deaktivován
50 54 95-40 015-0 1974/052 51 54 95-40 015-9  
80 54 44-00 013-9 1974/053 51 54 95-40 016-7 → 50 54 95-40 016-8 2000: dom. st. Přerov - zásobovací vůz; mezi 30. 8. 2013 - 14. 10. 2013: zrušen; 14. 10. 2013: deaktivován
99 54 95-77 091-0 1974/054 51 54 95-40 017-5 → 50 54 95-40 017-6 → 80 54 20-00 091-3 2005: dom. st. Česká Třebová - nářaďový vůz; 4. 1. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A13
50 54 95-40 018-4 1974/055 51 54 95-40 018-3 mezi 6. 3. 2021 - 1. 4. 2022: zrušen
51 54 95-40 019-1 1974/056   1992–1993: zrušen
50 54 95-40 020-0 1974/057 51 54 95-40 020-9 mezi 5. 4. 2013 - 29. 8. 2013: zrušen; mezi 17. 2. 2016 - 1. 9. 2016: deaktivován
50 54 95-40 021-8 1974/058 51 54 95-40 021-7 24. 2. 2006: zrušen
  1974/059 51 54 95-40 022-5 → 50 54 95-40 022-6 ?
50 54 95-40 023-4 1974/060 51 54 95-40 023-3 mezi 9. 4. 2011 - 4. 11. 2011: zrušen; 10. 10. 2012: deaktivován
24252 1974/061 51 54 95-40 024-1 1975: MO Pardubice - stavební vůz; doložen 25. 2. 2003 Záboří nad Labem
50 54 95-40 025-9 1974/062 51 54 95-40 025-8 mezi 7. 4. 2007 - 30. 10. 2008: zrušen; 26. 8. 2014: deaktivován
50 56 95-40 026-5 1974/063 51 54 95-40 026-6 → 50 54 95-40 026-7 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 54 95-40 027-5 1974/064 51 54 95-40 027-4 mezi 7. 4. 2007 - 30. 10. 2008: zrušen; mezi 31. 10. 2008 - 31. 5. 2009: deaktivován
  1974/065 51 54 95-40 028-2 → 50 54 95-40 028-3 ?
80 54 20-00 071-5 1974/066 51 54 95-40 029-0 → 50 54 95-40 029-1 xxxx: ČD Cargo, SOKV České Budějovice - nářaďový vůz
99 54 95-77 250-2 1974/067 51 54 95-40 030-8 → 50 54 95-40 030-9 → 80 54 38-00 250-5 2001: dom. st. Brno dolní n. - nářaďový vůz; 2004–2005: dom. st. Brno-Maloměřice; 5. 1. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A13
50 54 95-40 031-7 1974/068 51 54 95-40 031-6  
50 54 95-40 032-5 1974/069 51 54 95-40 032-4 15. 9. 2016: zrušen; mezi 19. 1. 2017 - 11. 9. 2017: deaktivován
50 54 95-40 033-3 1974/073 51 54 95-40 033-2  
  1974/xxx 51 54 95-40 034-0 → 50 54 95-40 034-1 ?
50 54 95-40 035-8 1974/xxx 51 54 95-40 035-7 mezi 9. 4. 2011 - 4. 11. 2011: zrušen; 10. 10. 2012: deaktivován
50 54 95-40 036-6 1974/075 51 54 95-40 036-5 14. 12. 2022: CHV Lužná u Rakovníka
50 54 95-40 037-4 1974/076 51 54 95-40 037-3 mezi 18. 8. 2014 - 5. 2. 2015: zrušen; mezi 2. 4. - 11. 9. 2022: deaktivován
50 54 95-40 038-2 1974/074 51 54 95-40 038-1 mezi 5. 4. 2013 - 29. 8. 2013: zrušen; 19. 3. 2014: deaktivován
50 54 95-40 039-0 1974/077 51 54 95-40 039-9 mezi 2. 11. 2013 - 12. 2. 2014: zrušen; mezi 17. 2. 2016 - 1. 9. 2016: deaktivován
50 54 95-40 040-8 1974/079 51 54 95-40 040-7  
99 54 95-77 037-3 1974/080 51 54 95-40 041-5 → 50 54 95-40 041-6 → 80 54 20-00 037-6 2002: dom. st. Rakovník - nářaďový vůz; 2004–2005: dom. st. Plzeň hl. n.; 4. 1. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A13
  1974/081 51 54 95-40 042-3 → 50 54 95-40 042-4 ?
50 54 95-40 043-2 1974/082 51 54 95-40 043-1 mezi 30. 8. 2013 - 1. 11. 2013: zrušen; 19. 2. 2014: deaktivován
  1974/xxx 51 54 95-40 044-9 → 50 54 95-40 044-0 ?
50 56 95-40 045-5 1974/xxx 51 54 95-40 045-6 → 50 54 95-40 045-7 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 046-3 1974/xxx 51 54 95-40 046-4 → 50 54 95-40 046-5 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 047-1 1974/xxx 51 54 95-40 047-2 → 50 54 95-40 047-3 ? (1996: doložen na Slovensku)
99 54 95-77 078-7 1974/085 51 54 95-40 048-0 → 50 54 95-40 048-1 36314 → 80 54 20-00 078-0 2004: dom. st. Plzeň hl. n. - nářaďový vůz; 4. 1. 2016: vůz je v KOV veden pod kódem A13
50 56 95-40 049-7 1974/xxx 51 54 95-40 049-8 → 50 54 95-40 049-9 ? (2001: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 050-5 1974/xxx 51 54 95-40 050-6 → 50 54 95-40 050-7 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 051-3 1974/xxx 51 54 95-40 051-4 → 50 54 95-40 051-5 ? (1996: doložen na Slovensku)
  1974/xxx 51 54 95-40 052-2 → 50 54 95-40 052-3 ?
50 56 95-40 053-9 1974/xxx 51 54 95-40 053-0 → 50 54 95-40 053-1 ? (1996: doložen na Slovensku)
xx 56 xx-xx xxx-x 1974/xxx 51 54 95-40 054-8 → 50 54 95-40 054-9 xxxx: ? vůz (2017: doložen v Prešově)
60 56 99-29 092-6 1974/xxx 51 54 95-40 055-5 → 50 54 95-40 055-6 50 56 95-40 055-4 xxx: Mostný obvod Košice - nářaďový vůz
50 56 95-40 056-2 1974/xxx 51 54 95-40 056-3 → 50 54 95-40 056-4 ? (1996: doložen na Slovensku)
  1974/xxx 51 54 95-40 057-1 → 50 54 95-40 057-2 ?
50 56 95-40 058-8 1974/xxx 51 54 95-40 058-9 → 50 54 95-40 058-0 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 059-6 1974/xxx 51 54 95-40 059-7 → 50 54 95-40 059-8 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 060-4 1974/xxx 51 54 95-40 060-5 → 50 54 95-40 060-6 10. 2013: doložen v Čierne nad Tisou
50 56 95-40 061-2 1974/xxx 51 54 95-40 061-3 → 50 54 95-40 061-4 ? (2001: doložen na Slovensku)
  1974/xxx 51 54 95-40 062-1 → 50 54 95-40 062-2 ?
50 56 95-40 063-8 1974/xxx 51 54 95-40 063-9 → 50 54 95-40 063-0 ? (2001: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 064-6 1974/xxx 51 54 95-40 064-7 → 50 54 95-40 064-8 ? (1996: doložen na Slovensku)
80 56 95-40 065-5 1974/103 51 54 95-40 065-4 → 50 54 95-40 065-550 56 95-40 065-3 xxxx: nářaďový vůz
50 56 95-40 066-1 1974/xxx 51 54 95-40 066-2 → 50 54 95-40 066-3 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 067-9 1974/xxx 51 54 95-40 067-0 → 50 54 95-40 067-1 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 068-7 1974/xxx 51 54 95-40 068-8 → 50 54 95-40 068-9 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 069-5 1974/xxx 51 54 95-40 069-6 → 50 54 95-40 069-7 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 070-3 1974/xxx 51 54 95-40 070-4 → 50 54 95-40 070-5 ? (2001: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 071-1 1974/xxx 51 54 95-40 071-2 → 50 54 95-40 071-3 ? (2001: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 072-9 1974/xxx 51 54 95-40 072-0 → 50 54 95-40 072-1 ? (2001: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 073-7 1974/xxx 51 54 95-40 073-8 → 50 54 95-40 073-9 ? (2001: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 074-5 1974/xxx 51 54 95-40 074-6 → 50 54 95-40 074-7 ? (2001: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 075-2 1974/xxx 51 54 95-40 075-3 → 50 54 95-40 075-4 ? (1996: doložen na Slovensku)
  1974/xxx 51 54 95-40 076-1 → 50 54 95-40 076-2 ?
50 56 95-40 077-8 1974/xxx 51 54 95-40 077-9 → 50 54 95-40 077-0 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 078-6 1974/xxx 51 54 95-40 078-7 → 50 54 95-40 078-8 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 56 95-40 079-4 1974/xxx 51 54 95-40 079-5 → 50 54 95-40 079-6 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 54 95-40 080-4 1974/114 51 54 95-40 080-3  
50 54 95-40 081-2 1974/120 51 54 95-40 081-1  
50 54 95-40 082-0 1974/121 51 54 95-40 082-9  
50 54 95-40 083-8 1974/122 51 54 95-40 083-7  
50 54 95-40 084-6 1974/115 51 54 95-40 084-5  
50 54 95-40 085-3 1974/125 51 54 95-40 085-2 mezi 22. 4. 2009 - 9. 4. 2010: zrušen; 19. 5. 2010: deaktivován
55 54 94-40 086-7 1974/123 51 54 95-40 086-0 → 50 54 95-40 086-1 18. 11. 2013: DHV Lužná u Rakovníka, deponie Brno-Maloměřice; 29. 2. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem 079 jako vůz řady Ds079; mezi 3. 1. 2018 - 25. 6. 2018: navržen na zrušení; 29. 4. 2018: převoz do České Třebové
50 54 95-40 087-9 1974/127 51 54 95-40 087-8 1. 3. 2000: zrušen
50 54 95-40 088-7 1974/128 51 54 95-40 088-6 mezi 3. 1. 2020 - 15. 9. 2020: zrušen; mezi 2. 4. - 11. 9. 2022: deaktivován
80 54 20-00 068-1 1974/xxx 51 54 95-40 089-4 2000: dom. st. Valašské Meziříčí - nářaďový vůz; 2007–2008: dom. st. Bohumín; mezi 20. 11. 2010 - 23. 2. 2011: zrušen; 23. 2. 2011: deaktivován
50 54 95-40 090-3 1974/126 51 54 95-40 090-2  
  1974/xxx 51 54 95-40 091-0 → 50 54 95-40 091-1 ?
3xxxx 1974/xxx 51 54 95-40 092-8 → 50 54 95-40 092-9 xxxx: DKV Olomouc - nářaďový vůz
50 54 95-40 093-7 1974/130 51 54 95-40 093-6 mezi 9. 4. 2011 - 4. 11. 2011: zrušen; mezi 17. 2. 2016 - 1. 9. 2016: deaktivován
99 54 95-77 251-0 1974/131 51 54 95-40 094-4 → 50 54 95-40 094-5 → 80 54 38-00 251-3 2001: dom. st. Brno dolní n. - nářaďový vůz; 2004–2005: dom. st. Brno-Maloměřice; 5. 1. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A13
  1974/xxx 51 54 95-40 095-1 → 50 54 95-40 095-2 ?
50 54 95-40 096-0 1974/133 51 54 95-40 096-9  
55 54 94-40 097-4 1974/132 51 54 95-40 097-7 → 50 54 95-40 097-8 27. 9. 2013: DHV Lužná u Rakovníka; 24. 10. 2015: deponie Chomutov; 29. 2. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem 079 jako vůz řady Ds079
50 54 95-40 098-6 1974/134 51 54 95-40 098-5 mezi 9. 4. 2011 - 4. 11. 2011: zrušen; 16. 5. 2012: deaktivován
51 54 95-40 099-3 1974/135 51 54 95-40 099-3 → přechodně 50 54 95-40 099-4 13. 6. 2000: zrušen

Úprava vozů řady Ds Post (vozy řady Ds Post)nahoru

14 služebních vozů s poštovním oddílem původní řady DFsa (Bautzen 1976) bylo v roce 1998 přeznačeno na vozy služební.

(5.) DsPost 1976 - úprava 1998 (ex Ds Post)

Řada vozu:
Ds Post953
Číselné označení vozu:
50 54 92-40
Kód řady KOV:
953
Typové označení KOV:
Ds Post

Charakteristika vozu: čtyřnápravový služební vůz s postranní uličkou, konstrukční typ Y/B70, typ vozu ?, vůz rozdělen na služební oddíl a zavazadlový oddíl, 1 sklopné sedadlo, topení teplovzdušné s ohřívačem vzduchu parním a elektrickým, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V

Úprava vozů původní řady DFsa (Bautzen 1976).

Úprava: ? Rok úpravy: 1998 Počet upravených vozů: 14 (035, 037–038, 041, 043–044, 046, 057–059, 061–064)
Vývoj označení řady vozu: před úpravou: Ds Post [viz kód (445)] | po úpravě (1998): Ds Post | 2009: Ds Post953
Vývoj číselného označení vozu: před úpravou: 50 54 91-40 [viz kód (445)] | po úpravě (1998): 50 54 92-40
Obrázek vozu:
Fotografie vozů:

Akt.: 2022-04-18

Služební vozy s poštovním oddílem původní řady DFsa, po roce 1990 nesoucí označení Ds Post, přestaly být patrně v první polovině 90. let využívány pro poštovní účely. V roce 1998 bylo celkem 14 vozů pořadových čísel 035, 037–038, 041, 043–044, 046, 057–059 a 061–064 prohlášeno za vozy služební. Písmenné označení řadou Ds Post zůstalo stejné, číselné označení 5. až 8. číslice se změnilo z 91-40 na 92-40. Vozy přešly pod kód 953.

Úpravy ve voze patrně neproběhly žádné. Na rozdíl od vozů současné řady Ds952, které mají zavazadlový oddíl vcelku, zůstala ve vozech řady Ds Post953 zavazadlová část a bývalá poštovní část oddělená přepážkou, tzn. že do prostoru bývalé poštovní části lze ze zavazadlové části přejít jen postranní chodbičkou, tedy musí se projít dvoje dveře (plus "lítačky" na chodbě). To byl patrně důvod, proč vozy řady Ds Post953 byly z provozu vyřazeny, zatímco řada Ds952 se používá dál. Byť v Kartotéce osobních vozů nesly vozy po přeznačení stále řadu Ds Post, resp. od roku 2009 Ds Post953, v praxi se na bočnicích vozů uváděla jen řada Ds, od roku 2009 (v lepším případě) Ds953.

Posledním provozním vozem se stal vůz 035 domovské stanice Hradec Králové hl. n., naposledy byl v provozu nasazen 6. 5. 2017.

Provoz vozů v letech 2013–2019 (stav 19. 9. 2021):
- vůz 035 dom. st. Hradec Králové hl. n. se stal posledním provozním vozem této řady. Od sledovaného roku 2013 až dodnes jezdí velmi nárazově, prakticky jen několik dnů v roce. V roce 2013 se projel 23. 2. 2013 mezi Hradcem Králové a Parubicemi patrně v rámci zkušebních jízd lokomotiv; dále absolvoval jízdu do Velimi (16. - 17. 4. 2013) a zpět (29. 4. 2013) a od 31. 10. do 3. 11. 2013 jezdil v pravidelném provozu. O rok později jezdil v obdobích 22. - 23. 2., 28. 4.- 3. 5., 28. - 30. 6., 25. - 29. 8., 19. - 22. 9., 12. - 14. 10. 2014 a od 31. 12. 2014 do 2. 1. 2015. V roce 2015 jsou jeho jízdy zaznamenány 13. 3., 23. 3., 27./28. 3., 9. - 11. 4., 17. 6., 2. 9., 29. 9. - 4. 10., 4. / 5. 11. a 20. - 22. 11. 2015. Pouze několik dní jezdil i v roce 2016, a sice 9. 1., 7. 5., 30. 5., 3. 6., 11.-12. 6., 16.-18. 6., 16. 9. a 18. 9. 2016. Naposledy vyjel 6. 5. 2017 mezi Hradcem Králové a Prahou na vlacích 932 / 925 / 926 / 931. Dne 22. 6. 2019 byl vlakem Sv 1311 přepraven z Hradce Králové do Pardubic a o den později patrně vlakem Sv 1301 do České Třebové. Následně byl 31. 10. 2020 přepraven vlakem Sv 11791 z České Třebové do Olomouce k likvidaci;
- vůz 037 dom. st. Plzeň hl. n. již v roce 2013 v provozu nebyl, dne 30. 1. 2016 byl přemístěn z Plzně do České Třebové na vlaku Sv 100751/100851/100903;
- vůz 038 dom. st. Plzeň hl. n. jel ve sledovaném období pouze 5. 8. 2013 z Plzně do Domažlic na vlaku Sv 7490, odkud byl přepraven 16. 1. 2016 do Plzně vlakem Sv 117545/107519 a dál pokračoval 24. 1. 2016 vlakem Sv 100779/100893 do České Třebové. Dne 27. 4. 2018 byl převezen vlakem Sv 1301 z České Třebové do Olomouce;
- vůz 043 dom. st. Olomouc hl. n. jel dne 27. 4. 2013 z Olomouce do Krnova a zpět na Os 3501 / 3500 (souprava 749.259 + DsPost953 043 + Bdt262 319 + Bdt262 315 + Bdt262 173 + Postw 56 54 90-78 385-1 v rámci akce "Bílý kámen"), dále 5. - 6. 7. mezi Olomoucí a Nezamyslicemi na obratech 4053 / 3723 // 4053 / 3723 a 24. 8. 2013 z Olomouce do Hrubé Vody a zpět na vlacích 3501 / 3534, což byl poslední výkon tohoto vozu. Pak už došlo jen k jeho přemístění z Olomouce do České Třebové dne 11. 1. 2015 vlakem Sv 1306;
- vůz 046 dom. st. Hradec Králové hl. n. v roce 2013 již nejezdil, 8. 10. 2015 byl přepraven vlakem Sv 1307 z Hradce Králové do České Třebové;
- vůz 059 dom. st. Olomouc hl. n. jezdil do 20. 10. 2012, pak už jen přejel 25. 9. 2013 vlakem Sv 1306 z Olomouce do České Třebové;
- vůz 061 dom. st. Brno hl. n. jezdil poměrně dlouho, ale zejména se jednalo o poslední vůz, pro který byl vytvořen turnus. V roce 2012 jezdil na Sp 1778 / 1779 "Pernštejn" z Brna do Žďáru nad Sázavou, naposledy 7. 10. 2012. V roce 2013 byl zaturnusovaný na spěšném vlaku "Velo Podyjí" Brno - Šatov, poprvé vůz vyjel 27. 4. a v souladu s turnusováním jezdil do 28. 9. 2013. Turnusován byl i v roce 2014, od 17. 5. do 28. 6. 2014 měl vytvořený oběh každou sobotu BNO 7:30 24290 BNO KP / 1827 BNO HN / 1826 ZNO / 1827 SAT / 1828 ZNO / 1829 BNO HN / 1828 BNO KP / 20:22 24291 BNO. Ve skutečnosti poprvé vyjel již 29. 3. 2014 a jezdil na vybraných osobních vlacích v úseku Břeclav - Žďár nad Sázavou, 26. 4. 2014 se "podíval" do Mikulova na Moravě na spěšném vlaku "Velo Pálava". Pak poctivě jezdil dle předepsaného oběhu do Šatova na spěšném vlaku "Velo Podyjí" až do 27. 9. 2014 (posledním výkonem byl v tento den Sp 1825 Mikulov na Moravě - Brno). O prázdninách vyjel 12.-13. 7. a 26.-27. 7. 2014 na osobních vlacích mezi Břeclaví a Žďárem nad Sázavou, v jednom případě z Brna do Křenovic horního n. a zpět. V roce 2015 již tento vůz turnusován nebyl, turnusovou potřebu zajišťovaly již jen vozy řady Ds952. Několik výkonů se ale v roce 2015 přece jen našlo, a to ve dnech 3./4. 4., 1. - 3. 5., 8. - 10. 5., 16./17. 5., 6./7. 6. a 27./28. 6. 2015; posledním výkonem se stala jízda dne 28. 6. 2015 na Os 4630 z Břeclavi do Brna. Pak už jen převoz z Brna do České Třebové dne 10. 10. 2016 vlakem Sv 213602 a 29. 9. 2017 z České Třebové do Olomouce vlakem Sv 1301.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2021–2022)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
50 54 92-40 035-1 1976/131 51 54 91-40 035-1 → 50 54 91-40 035-2 mezi 31. 10. 2018 - 13. 8. 2019: zrušen; mezi 6. 3. 2021 - 1. 4. 2022: deaktivován
50 54 92-40 037-7 1976/132 51 54 91-40 037-7 → 50 54 91-40 037-8 19. 11. 2014: zrušen; mezi 19. 1. - 11. 9. 2017: deaktivován
50 54 92-40 038-5 1976/133 51 54 91-40 038-5 → 50 54 91-40 038-6 23. 5. 2013: zrušen; mezi 27. 6. - 30. 10. 2018: deaktivován
50 54 92-40 041-9 1976/136 51 54 91-40 041-9 → 50 54 91-40 041-0 15. 3. 2002: zrušen
50 54 92-40 043-5 1976/138 51 54 91-40 043-5 → 50 54 91-40 043-6 mezi 13. 2. 2014 - 7. 8. 2014: zrušen; mezi 6. 2. 2015 - 30. 9. 2015: deaktivován
50 54 92-40 044-3 1976/139 51 54 91-40 044-3 → 50 54 91-40 044-4 10. 2011: zrušen; 10. 10. 2012: deaktivován
50 54 92-40 046-8 1976/141 51 54 91-40 046-8 → 50 54 91-40 046-9 mezi 8. 8. 2014 - 3. 2. 2015: zrušen; mezi 2. 10. 2015 - 15. 2. 2016: deaktivován
50 54 92-40 057-5 1976/150 51 54 91-40 057-5 → 50 54 91-40 057-6 mezi 22. 4. 2009 - 31. 12. 2009: zrušen a deaktivován
50 54 92-40 058-3 1976/154 51 54 91-40 058-3 → 50 54 91-40 058-4 mezi 7. 4. 2007 - 14. 4. 2008: zrušen a deaktivován
50 54 92-40 059-1 1976/155 51 54 91-40 059-1 → 50 54 91-40 059-2 mezi 5. 4. 2013 - 29. 8. 2013: zrušen; 19. 3. 2014: deaktivován
50 54 92-40 061-7 1976/157 51 54 91-40 061-7 → 50 54 91-40 061-8 15. 9. 2016: zrušen; mezi 3. 1. 2018 - 25. 6. 2018: deaktivován
50 54 92-40 062-5 1976/153 51 54 91-40 062-5 → 50 54 91-40 062-6 11. 1. 2001: zrušen
50 54 92-40 063-3 1976/158 51 54 91-40 063-3 → 50 54 91-40 063-4 10. 2011: zrušen; 10. 10. 2012: deaktivován
50 54 92-40 064-1 1976/159 51 54 91-40 064-1 → 50 54 91-40 064-2 mezi 7. 4. 2007 - 14. 4. 2008: zrušen a deaktivován

Výroba Bautzen 1961 (vozy původní řady DFa)nahoru

Vagónka Bautzen dodala v roce 1961 k ČSD sérii 35 služebních vozů s poštovním oddílem řady DFa.

(6.) DFa 1961 (8015–8049)

Řada vozu:
D Post
Číselné označení vozu
50 54 91-18
Kód řady KOV:
951
Typové označení KOV:
D Post 61

Charakteristika vozu: čtyřnápravový služební vůz s poštovním oddílem, konstrukční typ ?, typ vozu ?, vůz rozdělen na služební oddíl, zavazadlový oddíl, výpravnu závěrů a výpravnu uzávěrů, 3 sklopná sedadla, topení parní nízkotlaké a odporové + kamna na uhlí ve výpravně uzávěrů, povolená provozní rychlost 120 km/h, podvozek pensylvánský

Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1961 Počet vyrobených vozů: 35 (8015–8049)
Vývoj označení řady vozu: DFa | 1983: D Post
Vývoj číselného označení vozu: 8015–8049 | 1967: 51 54 91-18 | po odebrání režimu RIC v různých letech: 50 54 91-18
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2023-05-21

ČSD odebraly celkem 35 služebních vozů s poštovním oddílem. Vůz sice nevyhovoval předpisům RIC a MC, ale režim 51 obdržel s podmínkou, že elektrické topení nebude používáno na tratích, kde se užívá jiné napětí než 3000 V. Služební a poštovní část vozu je propojena posuvnými dveřmi, takže v případě potřeby bylo možno využít zavazadlový prostor pro poštovní zásilky a naopak poštovního skladiště pro přepravu zavazadel.

Vozy byly označeny čísly 8015 až 8049, v přečíslovacím seznamu z roku 1968 je přeznačení na 12místné číselné označení v intervalu 51 54 91-18 uvedeno pro 34 vozů.

V přehledu není prozatím známo původní označení pro vozy:
- 54519 ex 8035, stavební vůz DKV Brno, zrušen 22. 5. 1997 výnosem č. j. 4699/97, stával v kusé koleji u Ameriky v Brně hl. n., patrně pro účely ZKŽ Brno;
- 80 54 25-00 155-1 ex 80xx, nářaďový vůz DKV Olomouc u NPP, doložen 2002.

Poznatky o úplném vyřazení vozu z provozu zatím chybí.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2000)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
  1961/xx 8015 ?
51 54 91-18 000-3 1961/xx 8016 6. 11. 1985: zrušen
51 54 91-18 001-1 1961/xx 8017 5. 1986: zrušen
  1961/xx 8018 → 51 54 91-18 002-9 → 50 54 91-18 002-0 ?
  1961/xx 8019 → 51 54 91-18 003-7 → 50 54 91-18 003-8 ?
50 54 91-18 004-6 1961/xx 8020 → 51 54 91-18 004-5 4. 1988: zrušen
50 54 91-18 005-3 1961/xx 8021 → 51 54 91-18 005-2 4. 1988: zrušen
50 54 91-18 006-1 1961/xx 8022 → 51 54 91-18 006-0 3. 1991: zrušen
50 54 91-18 007-9 1961/xx 8023 → 51 54 91-18 007-8 1. 1987: zrušen
50 54 91-18 008-7 1961/xx 8024 → 51 54 91-18 008-6 21. 9. 1998: zrušen
  1961/xx 8025 → 51 54 91-18 009-4 → 50 54 91-18 009-5 ?
50 54 91-18 010-3 1961/xx 8026 → 51 54 91-18 010-2 7. 1990: zrušen
50 54 91-18 011-1 1961/xx 8027 → 51 54 91-18 011-0 21. 9. 1998: zrušen
  1961/xx 8028 → 51 54 91-18 012-8 → 50 54 91-18 012-9 ?
51 54 91-18 013-6 1961/xx 8029 5. 1986: zrušen
  1961/xx 8030 → 51 54 91-18 014-4 → 50 54 91-18 014-5 ?
60 54 99-20 363-2 1961/17 8031 → 51 54 91-18 015-1 → 50 54 91-18 015-2 → 34295 → 80 54 89-00 363-4 23. 3. 2001: dom. st. Lužná u Rakovníka - doprovodný vůz; 31. 3. 2009: DHV Lužná u Rakovníka; vůz je veden v KOV pod kódem A11 jako vůz řady Ds-PostA11; mezi 19. 1. 2017 - 12. 9. 2017: zrušen; 1. 7. 2018: dom. st. Česká Třebová; mezi 3. 1. 2020 - 15. 9. 2020: deaktivován
50 54 91-18 016-0 1961/18 8032 → 51 54 91-18 016-9 4. 1991: zrušen
50 54 91-18 017-8 1961/19 8033 → 51 54 91-18 017-7 4. 5. 2000: zrušen
50 54 91-18 018-6 1961/20 8034 → 51 54 91-18 018-5 3. 1991: zrušen
50 54 91-18 019-4 1961/21 8035 → 51 54 91-18 019-3 6. 1987: zrušen
  1961/22 8036 → 51 54 91-18 020-1 → 50 54 91-18 020-2 ?
  1961/23 8037 → 51 54 91-18 021-9 → 50 54 91-18 021-0 ?
50 54 91-18 022-8 1961/24 8038 → 51 54 91-18 022-7 26. 9. 2002: dom. st. Rakovník - nářaďový vůz; 9. 12. 2002: zrušen
60 54 99-20 340-0 1961/25 8039 → 51 54 91-18 023-5 → 50 54 91-18 023-6 → 80 54 89-00 340-2 16. 3. 2000: dom. st. Louny - doprovodný vůz; 31. 3. 2009: DHV Lužná u Rakovníka; 25. 2. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A11 jako vůz řady Ds-PostA11
50 54 91-18 024-4 1961/xx 8040 → 51 54 91-18 024-3 21. 9. 1998: zrušen
50 54 91-18 025-1 1961/xx 8041 → 51 54 91-18 025-0 21. 9. 1998: zrušen
  1961/xx 8042 → 51 54 91-18 026-8 → 50 54 91-18 026-9 ?
50 54 91-18 027-7 1961/xx 8043 → 51 54 91-18 027-6 1. 1991: zrušen
51 54 91-18 028-4 1961xxx 8044 5. 1986: zrušen; 19xx: Traťová distance Český Těšín; ?
51 54 91-18 029-2 1961/xx 8045 7. 1990: zrušen
50 54 91-18 030-1 1961xxx 8046 → 51 54 91-18 030-0 3. 1991: zrušen
  1961/xx 8047 → 51 54 91-18 031-8 → 50 54 91-18 031-9 ?
50 54 91-18 032-7 1961xxx 8048 → 51 54 91-18 032-6 3. 1991: zrušen
50 54 91-18 033-5 1961/xx 8049 → 51 54 91-18 033-4 1. 1991: zrušen

Výroba Bautzen 1972 (vozy původní řady DFa)nahoru

Další, rovněž 35kusová, série služebních vozů s poštovním oddílem pocházela také z vagónky Bautzen, jednalo se o konstrukční typ Y/B.

(7.) DFa 1972

Řada vozu:
D Post954
Číselné označení vozu
50 54 91-40
Kód řady KOV:
954
Typové označení KOV:
D Post 954

Charakteristika vozu: čtyřnápravový služební vůz s poštovním oddílem, konstrukční typ Y/B, typ vozu ?, vůz rozdělen na služební oddíl, zavazadlový oddíl, skladiště a úřadovnu, 1 sklopné sedadlo, topení parní nízkotlaké a odporové + teplovzdušné naftové v poštovní části, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V, vůz je neprůchozí

Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1972 Počet vyrobených vozů: 35 (000–034)
Vývoj označení řady vozu: DFa | 1983: Dm Post | 1990: D Post | 2009: D Post954
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 91-40 | po odebrání režimu RIC v různých letech: 50 54 91-40
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2023-05-21

Po 11 letech od dodávky 35kusové série vozů řady DFa zakoupily ČSD dalších 35 vozů řady DFa, tentokrát již konstrukčního typu Y/B. V popisu vozu se uvádí, že vůz je určený k služebním účelům vlakvedoucího, k přepravě zavazadel a k přepravě a třídění poštovních zásilek v rychlíkovém provozu. Služební a poštovní část vozu je propojena posuvnými dveřmi, takže v případě potřeby bylo možno využít zavazadlový prostor pro poštovní zásilky a naopak poštovního skladiště pro přepravu zavazadel.

Přechod na režim 50 (vnitrostátní provoz) postihl drtivou většinu vozů. Poznatky o postupném vyřazování vozů z provozu chybí, ale předpokládám, že k masivnějšímu odstavení vozů této řady došlo na začátku 90. let nebo nejpozději v polovině 90. let. Jediným vozem, který odolával zrušení, byl vůz 032. Tento vůz byl zrušen až v letech 2009–2010, ve dnech 16./17. 5. 2012 byl zařazen do konvoje vozidel určených do šrotu, v trase Praha - Třinec jej přepravil dopravce ODOS. Z KOV byl vůz vyjmut 8. 6. 2012.

Boky vozů byly opatřeny nápisem ČESKOSLOVENSKÁ POŠTA, v roce 1993 došlo ke změně nápisu na ČESKÁ POŠTA.

V 70. letech se prováděly zkoušky elektropneumatické brzdy na vozech Ba 51 54 20-41 080 až 089, ABa 51 54 39-10 274 až 278 a DFa 51 54 91-40 022 a 024 (mimo jiné se tyto vozy vyznačovaly žlutým podélným pruhem na vozové skříni), více v tomto článku.

V následujícím přehledu uvádím oproti stránkám s jinými typy vozů i vozy, které svůj provoz ukončily na Slovensku. Publikace "Slovenské železnice" od Ladislava Kuruce uvádí, že k 1. 1. 2001 byly ve stavu ŽSR 4 vozy řady Dr s číselným označením 50 56 95-40.

V přehledu není prozatím známo původní označení pro vozy:
- 34299, nehodový pomocný vůz, DKV Praha, dom. st. Praha-Vršovice, pravděpodobně se jedná o některý z vozů pozdějšího označení 80 54 20-00 055-8, 124-2 nebo 125-0.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2012)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
50 56 95-40 000-0 1972/xxx 51 54 91-40 000-5 → 50 54 91-40 000-6 ? (1996: doložen na Slovensku)
60 56 99-29 080-1 1972/xxx 51 54 91-40 001-3 → 50 54 95-40 001-4 → 80 56 08-95 029-3 xxxx: xxx vůz
50 56 95-40 002-6 1972/xxx 51 54 91-40 002-1 → 50 54 91-40 002-2 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 54 91-40 003-0 1972/xxx 51 54 91-40 003-9 9. 1988: zrušen
  1972/xxx 51 54 91-40 004-7 → 50 54 91-40 004-8 ?
51 54 91-40 005-4 1972/xxx   3. 1981: zrušen
80 56 09-80 311-7 1972/xxx 51 54 91-40 006-2 → 50 54 91-40 006-3 → 50 56 95-40 006-7 xxxx: ŽSR - xxx vůz
50 56 95-40 007-5 1972/xxx 51 54 91-40 007-0 → 50 54 91-40 007-1 ? (1996: doložen na Slovensku)
50 54 91-40 008-9 1972/xxx 51 54 91-40 008-8 1. 1989: zrušen
60 56 99-29 903-4 1972/xxx 51 54 91-40 009-6 → 50 54 91-40 009-7 1. 1989: zrušen; xxxx: Železničné stavby Košice - xxx vůz
50 54 91-40 010-5 1972/xxx 51 54 91-40 010-4 16. 9. 1999: zrušen
50 54 91-40 011-3 1972/xxx 51 54 91-40 011-2 12. 6. 1996: zrušen
  1972/xxx 51 54 91-40 012-0 → xxxxx 1982: vyčleněn pro ZÚ železnice - kam?
50 54 91-40 013-9 1972/xxx 51 54 91-40 013-8 17. 6. 1997: zrušen
50 54 91-40 014-7 1972/xxx 51 54 91-40 014-6 12. 6. 1996: zrušen
50 54 91-40 015-4 1972/xxx 51 54 91-40 015-3 11. 1988: zrušen po MU Hradčovice 9. 10. 1988
50 54 91-40 016-2 1972/xxx 51 54 91-40 016-1 12. 6. 1996: zrušen
50 54 91-40 017-0 1972/xxx 51 54 91-40 017-9 1. 5. 1993: zrušen
80 54 20-00 070-7 1972/198 51 54 91-40 018-7 → 50 54 91-40 018-8 → 34301 1992–1993: zrušen; 19xx: dom. st. xxx - nářaďový vůz NPV 605; 2017: doložen Nymburk; 2022: Hýskov - ? vůz
51 54 91-40 019-5 1972/xxx   1992–1993: zrušen
50 54 91-40 020-4 1972/xxx 51 54 91-40 020-3 1992–1993: zrušen
50 54 91-40 021-2 1972/xxx 51 54 91-40 021-1 1992–1993: zrušen
50 54 91-40 022-0 1972/xxx 51 54 91-40 022-9 1992–1993: zrušen
50 54 91-40 023-8 1972/203 51 54 91-40 023-7 1992–1993: zrušen
99 54 95-77 124-9 1972/204 51 54 91-40 024-5 → 80 54 20-00 124-2 1992–1993: zrušen; 2004–2005: dom. st. Praha-Vršovice - nářaďový vůz; 4. 1. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A13
  1972/xxx 51 54 91-40 025-2 → 50 54 91-40 025-3 ?
51 54 91-40 026-0 1972/xxx   1992–1993: zrušen
80 54 20-00 069-9 1972/208 51 54 91-40 027-8 → 50 54 91-40 027-9 → 23174 1994: vyřazen; 2000: dom. st. Valašské Meziříčí - nářaďový vůz, později dom. st. Bohumín; mezi 20. 11. 2010 - 23. 2. 2011: zrušen; 23. 2. 2011: deaktivován
51 54 91-40 028-6 1972/xxx   1992–1993: zrušen
99 54 95-77 094-4 1972/210 51 54 91-40 029-4 → 50 54 91-40 029-5 → 80 54 20-00 094-7 1994: vyřazen; nejpozději 2005: DKV Česká Třebová - dom. st. Česká Třebová - nářaďový vůz; 4. 1. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A13
50 54 91-40 030-3 1972/xxx 51 54 91-40 030-2 26. 4. 2001: zrušen
99 54 95-77 092-8 1972/213 51 54 91-40 031-0 → 50 54 91-40 031-1 → 80 54 20-00 092-1 1992: vyřazen; 2005: dom. st. Česká Třebová - nářaďový vůz; 4. 1. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A13
50 54 91-40 032-9 1972/212 51 54 91-40 032-8 7. 2009: zrušen; 8. 6. 2012: deaktivován
99 54 95-77 055-5 1972/xxx 51 54 91-40 033-6 → 50 54 91-40 033-7 → 33599 → 80 54 20-00 055-8 1992: vyřazen; xxxx: možná vyčleněn pod číslem 33599; 2004–2005: dom. st. Praha-Vršovice - nářaďový vůz; 4. 1. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A13
99 54 95-77 125-6 1972/205 51 54 91-40 034-4 → 50 54 91-40 034-5 → 80 54 20-00 125-0 1994: vyřazen; 2004–2005: dom. st. Praha-Vršovice - nářaďový vůz; 4. 1. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A13

Výroba Bautzen 1976 (vozy původní řady DFsa)nahoru

V roce 1976 pořídily ČSD u východoněmecké vagónky v Budyšíně 30 služebních vozů s poštovním oddílem a s podélnou uličkou. Tyto vozy se staly dodnes posledními služebními vozy (s případným poštovním oddílem) klasické stavby, které ČSD pořídily.

(8.) DFsa 1976

Řada vozu:
Ds Post
Číselné označení vozu
50 54 91-40
Kód řady KOV:
(445)
Typové označení KOV:
Ds Post

Charakteristika vozu: čtyřnápravový služební vůz s poštovním oddílem s postranní uličkou, konstrukční typ Y/B70, typ vozu 1.762, vůz rozdělen na služební oddíl, zavazadlový oddíl, skladiště a úřadovnu, 1 sklopné sedadlo, topení teplovzdušné s ohřívačem vzduchu parním a elektrickým, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V

Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1976 Počet vyrobených vozů: 30 (035–064)
Vývoj označení řady vozu: DFsa | 1983: Dms Post | 1990: Ds Post
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 91-40 | po odebrání režimu RIC v různých letech: 50 54 91-40
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:
  • Ds Post 50 54 91-40 038-6: pohled na vůz; foto Jan Jílek, 1992–1994, Praha hl. n.

Akt.: 2023-08-06

Dalších 30 služebních vozů s poštovním oddílem si ČSD pořídily v roce 1976. Vozy této řady navázaly na předchozí řadu DFa z roku 1972 s tím rozdílem, že se podél vozu nachází postranní ulička po vzoru služebních vozů řady Da z roku 1974. V popisu vozu se uvádí, že vůz je určený k služebním účelům vlakvedoucího, k přepravě zavazadel a k přepravě a třídění listovních a balíkových zásilek v rychlíkovém provozu. Služební a poštovní část vozu byla oddělena pevnou příčkou, takže případné využití zavazadlového prostoru pro poštovní zásilky a naopak poštovního skladiště pro přepravu zavazadel bylo komplikované (zavazadla či poštovní zásilky se musely přenášet přes chodbu).

Část vozů změnila v průběhu let režim 51 (mezinárodní provoz) na 50 (vnitrostátní provoz). Údaje o využívání vozů Československou poštou, resp. Českou poštou prozatím nemám podchycené, usuzuji že k poštovním účelům se vozy používaly do první poloviny 90. let. Celkem 14 vozů pořadových čísel 035, 037–038, 041, 043–044, 046, 057–059 a 061–064 bylo v roce 1998 prohlášeno za vozy služební a přešly pod kód 953.

Boky vozů byly opatřeny nápisem ČESKOSLOVENSKÁ POŠTA, v roce 1993 došlo ke změně nápisu na ČESKÁ POŠTA.

V roce 1993 při rozdělení ČSD na železniční společnosti ČD a ŽSR připadlo 10 vozů pořadových čísel 047–056 slovenské straně.

V následujícím přehledu uvádím oproti stránkám s jinými typy vozů i vozy, které svůj provoz ukončily na Slovensku. Publikace "Slovenské železnice" od Ladislava Kuruce uvádí, že k 1. 1. 2001 bylo ve stavu ŽSR 5 vozů řady Dsr s číselným označením 51 56 95-40.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1998)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
50 54 91-40 036-0 1976/xxx 51 54 91-40 036-9 1994: vyřazen; 1994–1996: zrušen
50 54 91-40 039-4 1976/134 51 54 91-40 039-3 1992–1993: zrušen
60 54 99-29 041-5 1976/135 51 54 91-40 040-1 → 50 54 91-40 040-2 → 40 54 99-29 040-2 1992–1993: zrušen; 2008: Viamont; 20xx: Strabag Rail - nářaďový vůz
  1976/137 51 54 91-40 042-7 → 50 54 91-40 042-8 ?
51 54 91-40 045-0 1976/140   11. 1982: zrušen
50 56 95-40 01x-x 1976/xxx 51 54 91-40 047-6 → 50 54 91-40 047-7 ? (1996: doložen na Slovensku); některý z vozů 50 56 95-40 011 až 015
50 56 95-40 01x-x 1976/xxx 51 54 91-40 048-4 → 50 54 91-40 048-5 ? (1996: doložen na Slovensku); některý z vozů 50 56 95-40 011 až 015
50 56 95-40 01x-x 1976/xxx 51 54 91-40 049-2 → 50 54 91-40 049-3 ? (1996: doložen na Slovensku); některý z vozů 50 56 95-40 011 až 015
50 56 95-40 01x-x 1976/xxx 51 54 91-40 050-0 → 50 54 91-40 050-1 ? (1996: doložen na Slovensku); některý z vozů 50 56 95-40 011 až 015
50 56 95-40 01x-x 1976/xxx 51 54 91-40 051-8 → 50 54 91-40 051-9 ? (1996: doložen na Slovensku); některý z vozů 50 56 95-40 011 až 015
51 56 95-40 0xx-x 1976/xxx 51 54 91-40 052-6 → 50 54 91-40 052-7 ? (1996: doložen na Slovensku); některý z vozů 51 56 95-40 016 až 020
51 56 95-40 0xx-x 1976/xxx 51 54 91-40 053-4 → 50 54 91-40 053-5 ? (1996: doložen na Slovensku); některý z vozů 51 56 95-40 016 až 020
51 56 95-40 0xx-x 1976/xxx 51 54 91-40 054-2 → 50 54 91-40 054-3 ? (1996: doložen na Slovensku); některý z vozů 51 56 95-40 016 až 020
51 56 95-40 0xx-x 1976/xxx 51 54 91-40 055-9 → 50 54 91-40 055-0 ? (1996: doložen na Slovensku); některý z vozů 51 56 95-40 016 až 020
51 56 95-40 0xx-x 1976/xxx 51 54 91-40 056-7 → 50 54 91-40 056-8 ? (1996: doložen na Slovensku); některý z vozů 51 56 95-40 016 až 020
51 54 91-40 060-9 1976/xxx   17. 11. 1983: zrušen

© 2017–2023 Alan Butschek

Design © 2010 Dominik Butschek

Skript © 2013 Radek Papež