Úvodní strana

Vozy lůžkové

Výroba Görlitz 1956 (vozy původní řady WLA)nahoru

První dvě poválečné dodávky lůžkových vozů pro ČSD proběhly v roce 1956. Vagónka (v tehdy východo-) německém Zhořelci dodala Pražské dráze pro přímé spojení mezi Československem a Sovětských svazem 10 lůžkových vozů řady WLA robustní konstrukce s prolisy na vozové skříni.

(1.) WLA 1956 (100–109)

Řada vozu:
WLB
Číselné označení vozu
51 54 71-10
Kód řady KOV:
???
Typové označení KOV:
???

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 8 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, 32 lůžek + 2 lůžka pro průvodce vozu, topení teplovodní (kotel na tuhá paliva s možností ohřevu vody párou z hlavního parního potrubí), povolená provozní rychlost 120 km/h, podvozek sovětského typu na normální rozchod + podvozek sovětského typu na široký rozchod, na širokém rozchodu samočinné spřáhlo SA-3

Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1956 Počet vyrobených vozů: 10 (100–109)
Vývoj označení řady vozu: WLA | 1966: WLB | 1983: WLBm
Vývoj číselného označení vozu: 100–109 | 1967: 51 54 71-10
Obrázek vozu:
wla56ndr
Fotografie vozu:

Akt.: 2016-06-24

Tyto vozy robustního vzhledu byly k ČSD dodány v úplném závěru roku 1956, jednalo se o vůbec první lůžkové vozy schopné přechodu na široký rozchod. Nátěr vozu byl hráškově zelený s výrazným podokenním žlutým pruhem, vozová skříň byla opatřena prolisy. Vozy jezdily na vlacích mezi ČSSR a SSSR, konkrétně v relaci Karlovy Vary - Praha - Moskva. Každý vůz (viz však níže) měl dvoje podvozky shodné konstrukce, jedny normálněrozchodné (rozvor 2,7 m) a druhé širokorozchodné (rozvor 2,4 m). Podvozky se vyměňovaly v přechodové stanici. Zde se rovněž zaměňovalo samočinné spřáhlo SA-3 provozované na širokém rozchodu za táhlový hák se zesílenou šroubovkou. Osm oddílů představovalo pro cestující při čtyřech lůžkách dostatek místa. Konstrukčně vůz odpovídá lůžkovým vozům SSSR té doby. [Použit článek Zdeňka Maruny, Železničář 7/1978, str. 104]
Podle knihy "Internationale Schnellzüge in DDR" od Rico Boguly se však píše, že k vozům bylo dodáno jen 5 širokorozchodných podvozků, takže na území SSSR se mohlo pohybovat naráz pouze 5 vozů.

Protože nároky na komfort cestování v lůžkových vozech postupně rostly, došlo v roce 1966 k přeznačení těchto vozů z řady WLA na WLB. V přečíslovacím seznamu z roku 1968 je vedeno všech 10 vozů. Podle vzpomínek pamětníka (za zprostředkování děkuji Martinu Zedníkovi) byly po dodávce lůžkových vozů v roce 1965 z vagónky Görlitz tyto vozy z provozu do SSSR vyřazeny a dojezdily na vnitrostátních výkonech; přesný rok vyřazení z provozu však znám není.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČPředchozí čísla vozuPoznámka
  1956/x 100 → 51 54 71-10 001-3 ?
  1956/x 101 → 51 54 71-10 002-1 ?
  1956/x 102 → 51 54 71-10 003-9 ?
  1956/x 103 → 51 54 71-10 004-7 ?
  1956/x 104 → 51 54 71-10 005-4 ?
  1956/x 105 → 51 54 71-10 006-2 ?
  1956/x 106 → 51 54 71-10 007-0 ?
  1956/x 107 → 51 54 71-10 008-8 ?
  1956/x 108 → 51 54 71-10 009-6 ?
  1956/x 109 → 51 54 71-10 010-4 ?

Výroba Dunakeszi 1956 (vozy řady WLA)nahoru

První dvě poválečné dodávky lůžkových vozů pro ČSD proběhly v roce 1956. Vagónka v maďarském Dunakeszi dodala Bratislavské dráze 10 lůžkových vozů řady WLA.

(2.) WLA 1956 (110–119)

Řada vozu:
WLA
Číselné označení vozu
51 54 60-10
Kód řady KOV:
(221)
Typové označení KOV:
WLA

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 10 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, 20 lůžek + 1 lůžko pro průvodce vozu, topení parní nízkotlaké (kotel na tuhá paliva) , povolená provozní rychlost 120 km/h, podvozek rozsochový s rovným rámem

Výrobce: Dunakeszi, Maďarsko Rok výroby: 1956 Počet vyrobených vozů: 10 (110–119)
Vývoj označení řady vozu: WLA
Vývoj číselného označení vozu: 110–119 | 1967: 51 54 60-10
Obrázek vozu:
wla56mlr
Fotografie vozu:
 • WLA patrně 113: pohled na vůz; Bratislava hl. n.; sken Jindra, Frolík: Osobní vozy ČSD, NADAS 1967

Akt.: 2015-08-08

Zatímco východoněmecké lůžkové vozy řady WLA z roku 1956 byly určeny pro provoz mezi ČSSR a SSSR, maďarský výrobce dodal 10 vozů řady WLA pro provoz ve vnitrostátních a mezistátních vlacích. První vozy se na Slovensku objevily v září 1956. Nátěr vozu byl fialověmodrý se dvěma výraznými žlutými pruhy. Konstrukce vozu vycházela z osobních vozů vyráběných v té době v Maďarsku.
[Použit článek Zdeňka Maruny, Železničář 7/1978, str. 104].

V přečíslovacím seznamu z roku 1968 je vedeno všech 10 vozů. K úplnému vyřazení vozů této řady z pravidelného provozu došlo patrně na přelomu 70. a 80. let.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
  1956/x 110 → 51 54 60-10 001-6 ?
  1956/x 111 → 51 54 60-10 002-4 ?
  1956/x 112 → 51 54 60-10 003-2 ?
  1956/x 113 → 51 54 60-10 004-0 ?
  1956/x 114 → 51 54 60-10 005-7 ?
61586 1956/x 115 → 51 54 60-10 006-5 1976: Mostný obvod Košice, dom. st. Margecany - obytný vůz
51 54 60-10 007-3 1956/x 116 12.1975: zrušen
  1956/x 117 → 51 54 60-10 008-1 ?
  1956/x 118 → 51 54 60-10 009-9 ?
51 54 60-10 010-7 1956/x 119 12.1975: zrušen

Výroba Görlitz 1958–1959 (vozy původních řad WLA, WLAB, WLB)nahoru

V letech 1958–1959 dodala zhořelecká vagónka další série lůžkových vozů:
29 vozů WLA 120 až 148, v r. 1967 přeznačeny 51 54 61-10
14 vozů WLAB 200 až 214, v r. 1967 přeznačeny 51 54 66-10
10 vozů WLB 300 až 309, v r. 1967 přeznačeny 51 54 71-10

(3.) WLA 1958–1959 (120–148)

Řada vozu:
WLA
Číselné označení vozu
51 54 61-10
Kód řady KOV:
(221)
Typové označení KOV:
WLA

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 11 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, 22 lůžek + 1 lůžko pro průvodce vozu + 6 sklopných sedadel, topení teplovodní (kotel na tuhá paliva s možností ohřevu vody párou z hlavního parního potrubí) doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 120 km/h, podvozek Görlitz

Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1958–1959 (1958: 120–134; 1959: 135–148) Počet vyrobených vozů: 29 (120–148)
Vývoj označení řady vozu: WLA | 19xx: WLAB | 1983: WLABm
Vývoj číselného označení vozu: 120–148 | 1967: 51 54 61-10
Obrázek vozu:
wlab58
Fotografie vozu:

Akt.: 2022-11-06

Vozy řad WLA, WLAB a WLB dodané ze Zhořelce v letech 1958–1959 jsou stejné konstrukce, liší se pouze počtem lůžek. V přečíslovacím seznamu z roku 1968 je vedeno 27 vozů. K úplnému vyřazení vozů této řady z pravidelného provozu došlo patrně na přelomu 70. a 80. let (velmi pravděpodobně do konce GVD 1979/1980 v dom. stanici Bratislava hl. st. a Košice).

Některý z vozů 004, 014 nebo 024 je krátkou chvíli (od 15:30 min) vidět ve filmu "Blízke diaľavy" z roku 1979 (viz https://www.youtube.com/watch?v=kOVLzbg8ZJc).

V červenci 1987 je doložen vůz 50 54 61-10 002-4 v Kořenově, již vyčleněný jako (patrně) obytný vůz. Vůz nesl řadu WLABm (což značí že v průběhu let byly vybrané oddíly prohlášeny za 1. vozovou třídu) a vozu byl odebrán režim RIC.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
  1958/x 120 → 51 54 61-10 001-5 ?
  1958/x 121 → 51 54 61-10 002-3 → 50 54 61-10 002-4 ? (19xx: ? - obytný vůz, doložen 12. 7. 1987 v Kořenově a 11. 6. 1993 v Praze-Bubnech)
  1958/x 122 → 51 54 61-10 003-1 ?
  1958/x 123 → 51 54 61-10 004-9 ?
124 1958/x   196x: zrušen po MU Varín 2. 7. 1965
  1958/x 125 → 51 54 61-10 005-6 ?
  1958/x 126 → 51 54 61-10 006-4 ?
  1958/x 127 → 51 54 61-10 007-2 ?
60 56 99-29 222-9 1958/60208/9 128 → 51 54 61-10 008-0 19xx: Mostný obvod Košice - obytný vůz
  1958/x 129 → 51 54 61-10 009-8 ?
  1958/x 130 → 51 54 61-10 010-6 ?
  1958/x 131 → 51 54 61-10 011-4 ?
  1958/x 132 → 51 54 61-10 012-2 ?
  1958/x 133 → 51 54 61-10 013-0 ?
MSV-02-61702 1958/x 134 → 51 54 61-10 014-8 → 50 54 61-10 014-9 19xx: Mostný obvod Margecany - obytný vůz; 1991: MDC Bratislava
  1959/x 135 ?
  1959/x 136 → 51 54 61-10 015-5 ?
62788 1959/x 137 → 51 54 61-10 016-3 1980: Traťová distance Poprad - obytný vůz; xxxx: zrušen
  1959/x 138 → 51 54 61-10 017-1 ?
  1959/x 139 → 51 54 61-10 018-9 ?
  1959/x 140 → 51 54 61-10 019-7 ?
  1959/x 141 → 51 54 61-10 020-5 ?
  1959/x 142 → 51 54 61-10 021-3 ?
60 56 99-29 209-6 1959/60201/9 143 → 51 54 61-10 022-1 1978–1979: Železničná energetika Poprad - obytný vůz; na jedné straně vozu je vyraženo výč. ř. 560201/9
  1959/x 144 → 51 54 61-10 023-9 ?
  1959/x 145 → 51 54 61-10 024-7 ?
  1959/x 146 → 51 54 61-10 025-4 ?
  1959/x 147 → 51 54 61-10 026-2 ?
  1959/x 148 → 51 54 61-10 027-0 ?

(4.) WLAB 1958 (200–214)

Řada vozu:
WLAB
Číselné označení vozu
51 54 66-10
Kód řady KOV:
(222)
Typové označení KOV:
WLAB

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 11 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, 12 lůžek (6 oddílů 1. třídy) + 15 lůžek (5 oddílů 2. třídy) + 1 lůžko pro průvodce vozu + 6 sklopných sedadel, topení teplovodní (kotel na tuhá paliva s možností ohřevu vody párou z hlavního parního potrubí) doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 120 km/h, podvozek Görlitz

Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1958 Počet vyrobených vozů: 15 (200–214)
Vývoj označení řady vozu: WLAB | 1983: WLABm
Vývoj číselného označení vozu: 200–214 | 1967: 51 54 66-10
Obrázek vozu:
wlab58
Fotografie vozu:

Akt.: 2021-09-26

Vozy řad WLA, WLAB a WLB dodané ze Zhořelce v letech 1958–1959 jsou stejné konstrukce, liší se pouze počtem lůžek. V přečíslovacím seznamu z roku 1968 je vedeno 12 vozů. K úplnému vyřazení vozů této řady z pravidelného provozu došlo patrně na přelomu 70. a 80. let (velmi pravděpodobně do konce GVD 1979/1980 v dom. stanici Bratislava hl. st. a Košice). Zda se některý z vozů dočkal roku 1983 a tím i přeznačení na řadu WLABm není jisté. Na snímku z 5. 5. 1982 Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je patrný některý z vozů řady WLA/WLAB/WLB; za odkaz děkuji Pavlovi Turancovi.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
  1958/x 200 → 51 54 66-10 001-0 ?
  1958/x 201 → 51 54 66-10 002-8 ?
  1958/x 202 → 51 54 66-10 003-6 ?
  1958/x 203 → 51 54 66-10 004-4 ?
  1958/x 204 → 51 54 66-10 005-1 ?
  1958/x 205 → 51 54 66-10 006-9 ?
  1958/x 206 → 51 54 66-10 007-7 ?
  1958/x 207 → 51 54 66-10 008-5 ?
84 56 08-70 806-9 1958/60201/x 208 → 51 54 66-10 009-3 1977–198x: Mostný obvod (?) Košice - nářaďový vůz; 2015: likvidace
  1958/x 209 ?
  1958/60201/14 210 → 51 54 66-10 010-1 ?
  1958/x 211 ?
50 54 66-10 011-0 1958/x 212 → 51 54 66-10 011-9 → 24160 1972: v záběru ve filmu Aféry mé ženy; 19xx: ZV ROH ČSD; 19xx (nejpozději 2000): Ubyt. 24160 - ubytovací vůz; 20xx: ŽST Svor - soukromá chata
  1958/x 213 ?
60 56 99-29 842-4 1958/60201/15 214 → 51 54 66-10 012-7 xxxx: Mostný obvod Košice - obytný vůz
  1958/x 215 ?

(5.) WLB 1958 (300–309)

Řada vozu:
WLB
Číselné označení vozu
51 54 71-10
Kód řady KOV:
(224)
Typové označení KOV:
WLB

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 11 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, 33 lůžek + 1 lůžko pro průvodce vozu + 6 sklopných sedadel, topení teplovodní (kotel na tuhá paliva s možností ohřevu vody párou z hlavního parního potrubí) doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 120 km/h, podvozek Görlitz

Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo

Rok výroby: 1958

Počet vyrobených vozů: 10 (300–309)
Vývoj označení řady vozu: WLB | 19xx: WLAB | 1983: WLABm
Vývoj číselného označení vozu: 300–309 | 1967: 51 54 71-10
Obrázek vozu:
wlab58
Fotografie vozu: -

Akt.: 20221-11-06

Vozy řad WLA, WLAB a WLB dodané ze Zhořelce v letech 1958–1959 jsou stejné konstrukce, liší se pouze počtem lůžek. V přečíslovacím seznamu z roku 1968 je vedeno 9 vozů. Kdy došlo k úplnému vyřazení vozů této řady z pravidelného provozu není přesně doloženo. V září 1984 je však doložen vůz 016 na nočním vlaku Košice - Praha hl. n., vůz nese řadu WLABm (což značí že v průběhu let byly vybrané oddíly prohlášeny za 1. vozovou třídu) a vozu byl odebrán režim RIC.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (198x)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
  1958/x 300 → 51 54 71-10 011-2 ?
  1958/x 301 → 51 54 71-10 012-0 ?
  1958/x 302 → 51 54 71-10 013-8 ?
  1958/x 303 → 51 54 71-10 014-6 ?
  1958/x 304 → 51 54 71-10 015-3 ?
  1958/x 305 → 51 54 71-10 016-1 → 50 54 71-10 016-2 ? (18. 9. 1984 doložen v provozu Košice - Praha)
  1958/x 306 → 51 54 71-10 017-9 ?
  1958/x 307 → 51 54 71-10 018-7 ?
  1958/x 308 ?
  1958/x 309 → 51 54 71-10 019-5 ?

Výroba Görlitz 1965 (vozy původní řady WLAB)nahoru

Sérií lůžkových vozů z roku 1965 se započaly dodávky východoněmeckých lůžkových vozů konstrukčního typu Y (později Y/B a Y/B 70). Lůžkové vozy z roku 1965 byly vybaveny i širokorozchodnými podvozky pro přímé spojení mezi ČSSR a SSSR.

(6.) WLAB 1965 (160–175)

Řada vozu:
WLAB
Číselné označení vozu
51 54 64-80
Kód řady KOV:
(222)
Typové označení KOV:
WLAB 65

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ Y, typ vozu ?, 10 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, až 30 lůžek (variabilní poměr počtu oddílů 1. a 2. třídy) + 1 lůžko pro průvodce vozu + 1 sklopné sedadlo, topení teplovodní (kotel na tuhá paliva s možností ohřevu vody párou z hlavního parního potrubí) doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek Görlitz V na normální rozchod + podvozek Chanin CN II na široký rozchod, na širokém rozchodu samočinné spřáhlo SA-3

Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1965 Počet vyrobených vozů: 16 (160–175)
Vývoj označení řady vozu: WLAB | 1983: WLABm
Vývoj číselného označení vozu: 160–175 | 1967: 51 54 64-80
Obrázek vozu:
Fotografie vozu:

Akt.: 2022-02-06

Po 9 letech od dodávky zhořeleckých vozů pro dopravu mezi ČSSR a SSSR bylo od téhož výrobce k ČSD dodáno 16 vozů nového konstrukčního typu UIC Y. Vozy měly opět dvoje podvozky, jedny normálněrozchodné a druhé širokorozchodné, jejich výměna probíhala v přechodové stanici. Podle dochovaného snímku vozu z doby již s 12místným číselným označením měly vozy zelenou barvu vozové skříně.

Ve voze se nachází 10 oddílů s maximální kapacitou 30 lůžek (v jednom oddíle byla 3 lůžka). Uspořádání oddílů bylo tedy patrně variabilní, poměr oddílů 1. třídy a 2. třídy se dal upravit počtem skutečně využitých lůžek (neobsazená lůžka nebyla sklopena). V pomůcce GVD "Plán řadění vlaků osobní přepravy" se uvádí 5 oddílů 1. třídy s 10 lůžky a 5 oddílů 2. třídy s 15 lůžky. V oddíle se na jedné straně nacházela lůžka, na druhé straně umývadlo. A právě na straně umývadla byla přepážka oddělující oddíly sklápěcí a ve voze tak mohlo vzniknout 5 dvojoddílů.

Vozy WLAB 160 a 166 byly po dodání převedeny pod salonní vozy a obdržely označení Aza 60 a 66, aby po čase přešly opět mezi lůžkové vozy. Dále byl pod salonní vozy převeden velmi pravděpodobně z této série později ještě jeden lůžkový vůz neznámého čísla, viz sekce salonních vozů, položka (22.).

Při přeznačení vozů podle číslovacího schematu z roku 1967 lůžkové vozy obdržely interval 51 54 64-80 od pořadového 046 do 059, tzn. že se v číselném pořadí dostaly až za lůžkové vozy vyrobené v roce 1968. Zajímavostí je bezesporu dodatečné obsazení pořadových čísel 060 a 061:
- 060 ... původní vůz WLAB 166 a následně Aza 66 navrácený v roce 1970 zpět mezi lůžkové vozy;
- 061 ... původní vůz WLAB 160 a následně Aza 60 navrácený cca v roce 1981 zpět mezi lůžkové vozy (nejpozději v roce 1988 však opět přešel mezi salonní vozy).

Podle údajů v Železničáři 11/1990 byly v té době všechny vozy této série již vyřazeny nebo vyčleněny na jiné účely. Po dobu pravidelného provozu byly vozy soustředěny pravděpodobně do jediné dom. st. Praha hl. n. s výjimkou vozu 049, který měl být předán v 80. letech z domovské stanice Praha do domovské stanice Košice. K úplnému vyřazení vozů této řady z pravidelného provozu došlo patrně v polovině 80. let.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (198x)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
80 54 38-00 012-9 1965/x
160/1
160 → 60 → 51 54 89-80 060-4 → 51 54 89-40 011-6 → 51 54 89-40 017-3 → 51 54 64-80 061-1 → 51 54 89-40 046-2 1965: remíza vladních vozů; 1981: zpět jako lůžkový vůz; 1985: remíza vládních vozů; 16. 2. 1993: zrušen; 25. 1. 1999: dom. st. Valašské Meziříčí - obytný vůz (veden stále jako řada SR); 2008: zrušen; 9. 10. 2008: deaktivován
  1965/x 161 → 51 54 64-80 046-2 19xx (nejpozději 1985): zrušen
  1965/x 162 → 51 54 64-80 047-0 19xx (nejpozději 1985): zrušen
  1965/x 163 → 51 54 64-80 048-8 19xx (nejpozději 1985): zrušen
60 54 89-29 117-5 1965/VII
164/5
164 → 51 54 64-80 049-6 → 80 54 38-00 117-6 19xx (nejdříve 1985): TSS, VJ Ústí nad Labem, dom. st. Lovosice - obytný vůz
66662 1965/x 165 → 51 54 64-80 050-4 1980: TSS Starý Plzenec - obytný vůz; xxxx: zrušen
60 56 99-29 216-1 1965/VII
166/7
166 → 66 → 51 54 89-80 066-1 → 51 54 64-80 060-3 1965: remíza vladních vozů; 1970: zpět jako lůžkový vůz; xxxx: Mostný obvod Košice - obytný vůz
83 56 09-50 801-4 1965/x 167 → 51 54 64-80 051-2 19xx (nejdříve 1985): zrušen; 19xx: Zvolen - obytný vůz; původ vozu je odvozen podle špatně čitelného výrobního čísla na podvozku, není tedy zcela jistý
60 56 99-29 839-0 1965/VII
168/9
168 → 51 54 64-80 052-0 19xx (nejpozději 1985): zrušen; xxxx: Mostný obvod Košice - obytný vůz
  1965/x 169 → 51 54 64-80 053-8 19xx (nejdříve 1985): zrušen
60 56 09-80 011-1 1965/VII
170/11
170 → 51 54 64-80 054-6 19xx (nejpozději 1985): zrušen; xxxx: Atomové elektrárne Bohunice - doprovodný vůz; 201x: Správa Ústecké dráhy s.r.o.; 2022: Muzeum technických zajímavostí z.s. - doprovodný vůz
60 56 99-29 223-7 1965VII
171/12
171 → 51 54 64-80 055-3 19xx (nejdříve 1985): zrušen; xxxx: Mostný obvod Košice - obytný vůz
  1965/x 172 → 51 54 64-80 056-1 19xx (nejpozději 1985): zrušen
80 56 08-80 804-6 1965/VIII
173/14
173 → 51 54 64-80 057-9 19xx (nejpozději 1985): zrušen; xxxx: RD Haniska pri Košiciach - obytný vůz; 2017: doložen Haniska pri Košiciach
  1965/x 174 → 51 54 64-80 058-7 19xx (nejpozději 1985): zrušen
51 54 64-80 059-5 1965/x 175 19xx (nejpozději 1985): zrušen

Výroba Bautzen 1968 (vozy původní řady WLAB)nahoru

Vagónka v Budyšíně dodala v roce sérii 45 lůžkových vozů, jednalo se o jedinou dodávku lůžkových vozů z Budyšína k ČSD.

(7.) WLAB 1968

Řada vozu:
WLAB
Číselné označení vozu
51 54 64-80
Kód řady KOV:
(223)
Typové označení KOV:
WLAB 68

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ Y/B, typ vozu ?, 10 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, až 30 lůžek (variabilní poměr počtu oddílů 1. a 2. třídy) + 1 lůžko pro průvodce vozu, topení teplovodní s kombinovaným vytápěcím agregátem na elektrickou energii, páru a s naftovým kotlem doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek Görlitz V

Výrobce: VEB Waggonbau Bautzen, Německo Rok výroby: 1968 Počet vyrobených vozů: 45 (001–045)
Vývoj označení řady vozu: WLAB | 1983: WLABm | 1990: WLAB
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 64-80
Obrázek vozu:
wlab68
Fotografie vozu:

Akt.: 2021-09-26

Vozy této série byly první lůžkové vozy, které obdržely přímo z výroby 12místné číselné označení. Svými pořadovými čísly 001 až 045 předběhly starší lůžkové vozy z roku 1965.

Ve voze se nachází 10 oddílů s maximální kapacitou 30 lůžek (v jednom oddíle byla 3 lůžka). Uspořádání oddílů bylo tedy patrně variabilní, poměr oddílů 1. třídy a 2. třídy se dal upravit počtem skutečně využitých lůžek (neobsazená lůžka nebyla sklopena). V pomůcce GVD "Plán řadění vlaků osobní přepravy" se uvádí 5 oddílů 1. třídy s 10 lůžky a 5 oddílů 2. třídy s 15 lůžky. Oproti lůžkovým vozů z předchozí série z roku 1965 mohl v těchto vozech vzniknout pouze jediný dvojoddíl, a to propojením 5. a 6. oddílu. Všechny ostatní přepážky mezi oddíly byly pevné. V dvojoddíle navíc bylo možné sestavit ze dvou dílů konferenční stůl.

Vozy 009, 024, 025, 031, 037 a 045 byly převedeny pod salonní vozy, údaje o těchto vozech jsou uvedeny v sekci salonních vozů, položka (24.). Nejpravděpodobnější varianta je ta, že vozy 024 a 025 už byly dodány přímo jako vozy salonní (tzn. že čísla 024 a 025 byla vynechána), ostatní vozy přešly pod salonní vozy v pozdějších letech. Podle údajů v Železničáři 11/1990 byly v té době zrušeny nebo vyčleněny vozy 009, 024, 025, 031 a 037. Všechny provozní vozy byly v té době vyjma vozu 021 (dom. st. Praha hl. n.) soustředěny na Slovensku v dom. st. Bratislava hl. st. a Košice. To by odpovídalo uvedenému vyčlenění lůžkových vozů pod salonní, otázkou zůstává proč nebyl jako vyčleněný uveden i vůz 045. Podle vzpomínky pamětníka byly vozy 001 až 023 po dodání zařazeny do dom. st. Praha hl. n.

Maďarská společnost MÁV Nosztalgia má ve svém vozidlovém parku vůz, který pochází s největší pravděpodobností z lůžkového vozu 51 54 64-80 041-3. Tento vůz byl v roce 1998 nebo 1999 (prameny se rozcházejí) přebudován na společenský vůz s názvem "Istropolitan" s označením Salon 51 56 09-40 041-8. Reportáž z akce v Bratislavě-Petržalce v lednu 2005 se snímky tohoto vozu jsem našel na odkazu http://1url.cz/C8W7. Tento vůz byl někdy v letech 2005–2008 předán do Maďarska a označení vozu se pozměnilo na H-MNOS Salon 51 55 09-40 041-9. A konečně dle informace na odkazu http://1url.cz/M8iL došlo k dalšímu přeznačení a vůz nyní nese označení H-MNOS BcR 56 55 85-40 041-1.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1995)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
  1968/xxx 51 54 64-80 001-7 ?
  1968/xxx 51 54 64-80 002-5 ?
51 54 64-80 003-3 1968/xxx   ? (1995 doložen v dom. st. Bratislava hl. st. s kódem železniční správy 54)
  1968/xxx 51 54 64-80 004-1 ?
51 54 64-80 005-8 1968/xxx   ? (1995 doložen v dom. st. Bratislava hl. st. s kódem železniční správy 54)
  1968/xxx 51 54 64-80 006-6 ?
80 56 09-60 802-3 1968/137 51 54 64-80 007-4 → 51 56 64-80 007-2 xxxx (1996 ještě doložen v dom. st. Bratislava hl. st.): RD Zvolen - doprovodný vůz
51 56 64-80 008-0 1968/xxx 51 54 64-80 008-2 ? (1995 doložen v dom. st. Bratislava hl. st.)
51 54 64-80 010-8 1968/xxx   ? (1995 doložen v dom. st. Bratislava hl. st. s kódem železniční správy 54)
84 56 08-95 043-4 1968/xxx 51 54 64-80 011-6 → 60 56 99-29 049-6 xxxx: ŽSR, dom. st. Spišská Nová Ves - obytný vůz
  1968/xxx 51 54 64-80 012-4 ?
  1968/xxx 51 54 64-80 013-2 ?
51 54 64-80 014-0 1968/xxx   ? (1995 doložen v dom. st. Bratislava hl. st. s kódem železniční správy 54)
  1968/xxx 51 54 64-80 015-7 ?
51 56 64-80 016-3 1968/xxx 51 54 64-80 016-5 ? (1996 doložen v dom. st. Bratislava hl. st.)
  1968/xxx 51 54 64-80 017-3 ?
  1968/xxx 51 54 64-80 018-1 ?
  1968/xxx 51 54 64-80 019-9 ?
  1968/xxx 51 54 64-80 020-7 ?
51 54 64-80 021-5 1968/xxx   1997: zrušen
51 56 64-80 022-1 1968/152 51 54 64-80 022-3 1995: MDC Bratislava (Spolok Výhrevne Vrútky)
  1968/xxx 51 54 64-80 023-1 ?
51 56 64-80 026-2 1968/xxx 51 54 64-80 026-4 ? (1996 doložen v dom. st. Bratislava hl. st.)
  1968/xxx 51 54 64-80 027-2 ?
51 56 64-80 028-8 1968/xxx 51 54 64-80 028-0 ? (1996 doložen v dom. st. Bratislava hl. st.)
  1968/xxx 51 54 64-80 029-8 ?
  1968/xxx 51 54 64-80 030-6 ?
  1968/xxx 51 54 64-80 031-4 ?
  1968/xxx 51 54 64-80 032-2 ?
51 54 64-80 033-0 1968/xxx   ? (1995 doložen v dom. st. Košice s kódem železniční správy 54)
  1968/xxx 51 54 64-80 034-8 ?
51 56 64-80 035-3 1968/xxx 51 54 64-80 035-5 1995: MDC Bratislava; 2002: vrak Bratislava hl. st., úvahy jako vůz k 498.104, ale 20xx: likvidace
  1968/xxx 51 54 64-80 036-3 ?
51 56 64-80 038-7 1968/xxx 51 54 64-80 038-9 ? (1996 doložen v dom. st. Bratislava hl. st.)
  1968/xxx 51 54 64-80 039-7 ?
51 56 64-80 040-3 1968/xxx 51 54 64-80 040-5 ? (1996 doložen v dom. st. Bratislava hl. st.)
56 55 85-40 041-1 1968/xxx 51 54 64-80 041-3 → 51 56 64-80 041-1 → 51 56 09-40 041-8 → 51 55 09-40 041-9 1996: doložen v dom. st. Bratislava hl. st.; 1998–1999: modernizace ŽOS Vrútky na společenský vůz; 2005–2008: MÁV Nosztalgia
51 54 64-80 042-1 1968/xxx   ? (1995 doložen v dom. st. Bratislava hl. st. s kódem železniční správy 54)
51 56 64-80 043-7 1968/xxx 51 54 64-80 043-9 ? (1996 doložen v dom. st. Bratislava hl. st.)
51 54 64-80 044-7 1968/xxx   ? (1995 doložen v dom. st. Bratislava hl. st. s kódem železniční správy 54)

Výroba Görlitz 1974 (vozy původní řady WLAB)nahoru

Lůžkové vozy pro přímé spojení ČSSR a SSSR přicházely k ČSD do té doby v 9letých cyklech - v letech 1956, 1965 a 1974. I série vozů z roku 1974 pocházela ze Zhořelce.

(8.) WLAB 1974

Řada vozu:
WLABv
Číselné označení vozu
51 54 64-80
Kód řady KOV:
820
Typové označení KOV:
WLAB 74 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ Y, typ vozu ?, 10 oddílů a 2 oddíly pro průvodce vozu, až 30 lůžek (variabilní poměr počtu oddílů 1. a 2. třídy) + 1 lůžko pro průvodce vozu, topení teplovodní (kotel na tuhá paliva s možností vhánění páry do vody z hlavního parního potrubí) doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek Görlitz VI na normální rozchod + podvozek Görlitz VI na široký rozchod, na širokém rozchodu samočinné spřáhlo SA-3

Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1974 Počet vyrobených vozů: 25 (080–104)
Vývoj označení řady vozu: WLAB | 1983: WLABmv | 1990: WLABv
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 64-80
Obrázek vozu:
wlab820
Fotografie vozu:

Akt.: 2022-04-18

Po 9 letech od dodávky zhořeleckých vozů pro dopravu mezi ČSSR a SSSR byly od téhož výrobce k ČSD dodány další vozy. Podle nejpravděpodobnější hypotézy se jednalo o 25vozovou sérii. Vozy měly opět dvoje podvozky, jedny normálněrozchodné a druhé širokorozchodné, jejich výměna probíhala v přechodové stanici. Na bocích vozové skříně se nalézají prolisy, které měly naposledy lůžkové vozy z roku 1956.

Ve voze se nachází 10 oddílů s maximální kapacitou 30 lůžek (v jednom oddíle byla 3 lůžka). Uspořádání oddílů bylo tedy patrně variabilní, poměr oddílů 1. třídy a 2. třídy se dal upravit počtem skutečně využitých lůžek (neobsazená lůžka nebyla sklopena). V pomůcce GVD "Plán řadění vlaků osobní přepravy" se uvádí 5 oddílů 1. třídy s 10 lůžky a 5 oddílů 2. třídy s 15 lůžky. Oddíl pro průvodce vozu je u tohoto typu rozdělen na služební oddíl s kuchyňským vybavením a odpočínkovou místnost pro průvodce umístěnou na druhém konci vozu.

Podle údajů v Železničáři 11/1990 byly v té době vyřazeny nebo vyčleněny na jiné účely vozy 087, 095 a 102; rovněž byl vyčleněn vůz 104, který byl v Železničáři ale nesprávně zařazen až do série vozů z roku 1978. Vozy ze série vyrobené v roce 1974 byly po celou dobu pravidelného provozu nasazeny v jediné dom. st. Praha hl. n. Podle vzpomínek pamětníka mohly zpočátku jezdit jen do SSSR a Polska. Na přímém spojení ČSSR - SSSR jezdily údajně jen do roku 1981, kdy je odtud vytlačily nové lůžkové vozy stejné konstrukce. Poté vozy jezdily na vlacích v rámci ČSSR a dále do Maďarska, Rumunska, Bulharska a Polska.

Pořadová čísla lůžkových vozů začala číslem 080. Proč byl interval 061–079 vynechán není jasné. Mohla za tím být například objednaná, ale nakonec neuskutečněná dodávka 20 vozů; je to ale jen dohad.

V roce 1997 byl vydán dopis č. j. 43/1997-12/1-RF předepisující další využití lůžkových vozů z roku 1974 jako vozy obytné k NPP (uvádím pořadové číslo vozu, nové pětimístné označení vozu a dom. stanici):
084 ... 24328 Pardubice
085 ... 24329 Pardubice
088 ... 24253 Hradec Králové (TSS)
089 ... 24330 Česká Třebová (viz ale poznámka u vozu 078)
090 ... 63345 Ostrava hl. n.
092 ... 63262 Olomouc hl. n.
093 ... 63346 Ostrava hl. n.
096 ... 24331 Česká Třebová
099 ... 63347 Krnov
100 ... 63348 Brno dolní n.
103 ... 24332 Hradec Králové (TSS)
Zda skutečně u těchto vozů přeznačení a převedení pod obytné vozy došlo, nemám kromě vozu 089, 092 a 099 doloženo.

Poněkud nepřehledná situace je u doprovodného vozu v Olomouci označeném 63 54 99-40 013-6 (do roku 2016 jako 80 54 38-00 013-7). Jsou do toho zamotané tři vozy - 084, 092 a 099. Popis vývoje u těchto tří vozů je odhad podle získaných indicií, tedy že vůz 63 54 99-40 013-6 byl vždy jen z vozu 092, byť podle výrobních štítků vyvolává dojem že se jedná o vůz 084, později pak 099.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1998)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
51 54 64-80 080-1 1974/x   1996: zrušen
51 54 64-80 081-9 1974/x   28. 12. 1995: zrušen
51 54 64-80 082-7 1974/x   1996: zrušen
51 54 64-80 083-5 1974/x   1996: zrušen; podvozek je na voze 80 54 38-00 049-1 (ex vůz 096)
24328 1974/64-80 084/74 51 54 64-80 084-3

17. 1. 1997: zrušen; 1997: dom. st. Pardubice - obytný vůz; 7. 6. 2000: dom. st. Olomouc hl. n. - obytný vůz; 28. 6. 2000 nebo 4. 12. 2001: zrušen; vůz byl patrně zlikvidován kromě podvozků, které přešly na vůz 092

80 54 89-00 358-4 1974/64-80 085/74 51 54 64-80 085-0 → 24329

17. 1. 1997: zrušen; 1997 (možná až 5. 1. 2000): dom. st. Pardubice - obytný vůz; 31. 3. 2009: DHV Lužná u Rakovníka (minimálně do roku 2010 deponie Pardubice, možná až do deaktivace); 23. 7. 2012: deaktivován; 2012–2013: Pivovar Kocour Varnsdorf - ubytovací vůz, bez nápisů

51 54 64-80 086-8 1974/x   1996: zrušen
51 54 64-80 087-6 1974/x   nejpozději 1989: vyčleněn (kam, označení?); 1. 6. 1995: zrušen
24253 1974/x 51 54 64-80 088-4 19. 5. 1995: zrušen; 1997: TSS, dom. st. Hradec Králové - obytný vůz; xxxx: zrušen
24327 1974/x 51 54 64-80 089-2 12. 5. 1995: zrušen; 199x: 24327 - montážní vůz; 10. 2010: doložen Česká Třebová; léto 2011: likvidace
63345 1974/x 51 54 64-80 090-0 5. 2. 1996: vyřazen; 1996: zrušen; 1997: dom. st. Ostrava hl. n. - obytný vůz; xxxx: zrušen
51 54 64-80 091-8 1974/x   1. 6. 1995: zrušen
63 54 99-40 013-6 1974/x 51 54 64-80 092-6 → 63262 → 80 54 38-00 013-7

25. 4. 1995: k vozu vyšel výnos 367-12/1-RF, patrně o převodu pro zvláštní účely železnice; 5. 5. 1995: vyřazen; 12. 8. 1996: dom. st. Olomouc hl. n. - obytný vůz s označením 63262; 7. 6. 2000: dom. st. Olomouc hl. n. - obytný vůz s označením 80 54 38-00 013-7; 2002: ze štítku s původem vozu odečteno pravděpodobně číslo 092; 21. 4. 2010: DHV Lužná u Rakovníka; 28. 4. 2012: na podélníku doloženy výrobní štítky z vozu 084; 6. 12. 2014: na podélníku doloženy výrobní štítky z vozu 099; jak výrobní štítky z vozu 084, tak i z vozu 099 byly pravděpodobně na vůz dosazeny z administrativních důvodů; 25. 2. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A20 jako vůz řady WLABA20

63346 1974/x 51 54 64-80 093-4 26. 3. 1996: zrušen; 1997: dom. st. Ostrava hl. n. - obytný vůz; xxxx: zrušen; 2003: doložen jako vrak na webu Parostroje
51 54 64-80 094-2 1974/x   28. 12. 1995: zrušen
80 54 33-00 002-5 1974/64-80 095/74 51 54 64-80 095-9 → 60 54 09-40 016-1 1984: měřicí vůz k motorovému vozu 860.001 (úprava vozu Transsignal Kyjev), 1998: odstaven; 2002: měřicí vůz železničního spodku; 20xx: zrušen; 30. 9. 2011: likvidace
63 54 99-40 049-0 1974/x 51 54 64-80 096-7 → 24331 → 80 54 38-00 049-1

12. 5. 1995: zrušen; 1995: dom. st. Choceň - obytný vůz; 1997: dom. st. Česká Třebová - obytný vůz; 15. 11. 1999: dom. st. Česká Třebová; 31. 3. 2009: DHV Lužná u Rakovníka; vůz je veden v KOV pod kódem A20; mezi 19. 1. - 11. 9. 2017: zrušen; mezi 27. 6. - 30. 10. 2018: deaktivován; pozn.: nejedná se o vůz ve Staré Vsi nad Ondřejnicí!

  1974/x 51 54 64-80 097-5 ? (1990 dom. st. Praha)
51 54 64-80 098-3 1974/x   1996: zrušen
63347 1974/64-80 099/74 51 54 64-80 099-1

16. 1. 1996: zrušen; 1996: dom. st. Krnov - obytný vůz; další osud vozu neznámý, pravděpodobně administrativně posloužil pro vůz 092

63348 1974/x 51 54 64-80 100-7 18. 5. 1995: zrušen; 1994–1997: doložen Praha ONJ; 1997: dom. st. Brno dolní n. - obytný vůz; xxxx: zrušen
51 54 64-80 101-5 1974/x   1996: zrušen
60 56 99-29 017-3 1974/x 51 54 64-80 102-3 → 60 54 09-40 017-9 → 60 56 09-40 017-9 1984: měřicí vůz (úprava vozu Transsignal Kyjev); 1993: ŽSR - měřicí vůz; 2015: doložen stále jako měřicí vůz s s motorovým vozem 850.018
24332 1974/x 51 54 64-80 103-1 19. 5. 1995: zrušen; 1997: TSS, dom. st. Hradec Králové - obytný vůz; xxxx: zrušen

60 54 89-29 029-2

1974/64-80 104/74 51 54 64-80 104-9 → 44659 → 63 54 00-50 051-1 → 60 54 99-29 002-7 19xx: MTH Hranice na Moravě - měřicí vůz; xxxx: TSS - obytný vůz

Úprava vozů řady Aza (vozy řady WLAB)nahoru

Čtyři salonní vozy dodané k ČSD (Görlitz 1974) byly upraveny na lůžkové vozy řady WLAB.

(9.) WLAB - úprava 1977–1981 (ex Aza)

Řada vozu:
WLABv
Číselné označení vozu
51 54 64-80
Kód řady KOV:
820
Typové označení KOV:
WLAB 74 RIC

Charakteristika vozu:čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ Y, typ vozu ?, 10 oddílů a 2 oddíly pro průvodce vozu, až 30 lůžek (variabilní poměr počtu oddílů 1. a 2. třídy) + 1 lůžko pro průvodce vozu, topení teplovodní (kotel na tuhá paliva s možností vhánění páry do vody z hlavního parního potrubí) doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek Görlitz VI na normální rozchod + podvozek Görlitz VI na široký rozchod, na širokém rozchodu samočinné spřáhlo SA-3

Úprava vozů původní řady Aza (Görlitz 1974).

Úprava: ? Rok úpravy: 1977–1981 Počet upravených vozů: 4 (076–079)
Vývoj označení řady vozu: před úpravou: Aza | po úpravě (1977–1981): WLAB | 1983: WLABmv | 1990: WLABv
Vývoj číselného označení vozu: před úpravou 51 54 89-40 | po úpravě (1977–1981): 51 54 64-80

Obrázek vozu:

Fotografie vozů:

Akt.: 2020-10-11

Čtyři z pěti salonních vozů dodaných k ČSD v roce 1974 poměrně záhy v remíze vládních vozů skončily a našly další uplatnění jako běžné lůžkové vozy. V roce 1977 se vyčlenění z RVV týkalo vozů Aza 011II a 014, nejpozději v roce 1981 vozů Aza 015 a 016.

Pořadová čísla lůžkových vozů ve 12místném číslovacím schématu končila číslem 060 (série vozů řady WLAB z roku 1965) a začínala číslem 080 (série vozů WLAB z roku 1974). Při zařazování - nyní již bývalých - salonních vozů mezi lůžkové tyto vozy dostaly označení WLAB 51 54 64-80 a pořadová čísla sestupně od 079, tzn. že se postupně došlo až k pořadovému číslu 076.

Další informace dávájící dohromady historii provozu této čtveřice vozů je až z roku 1997, kdy byl vydán dopis č. j. 43/1997-12/1-RF předepisující další využití lůžkových vozů z roku 1974 jako vozy obytné k NPP:
076 ... 63344 Krnov
077 ... 65784 Cheb (zda k tomuto přesunu a přeznačení došlo však není doloženo)
078 ... 24327 Česká Třebová (ve skutečnosti pod číslo 24327 přešel vůz 089, tzn. není jasné jaké nové číslo vůz 078 obdržel, pokud došlo jen k prohození mezi vozy 078 a 089, tak by dostal číslo 24330)
079 ... 65785 Cheb (ve skutečnosti vůz sice pod obytné vozy přešel, ale s označením 65734)

Zajímavý osud potkal vůz 077, který pod označením WLAB 51 54 64-80 089-2 (avšak druhého obsazení) slouží od roku 2002 jako ubytovací vůz ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v Diecézním středisku mládeže.

Vůz 076 byl v roce 2000 zklikvidován, o dalších osudech vozů 078 a 079 není nic známo.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1997)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
63344 1974/x 51 54 89-40 015-7 → 51 54 64-80 076-9 16. 1. 1996: zrušen; 1996: dom. st. Krnov - obytný vůz; 6. 2000: zrušen; 10. 2000: fyzická likvidace
51 54 64-80 089-2II 1974/x 51 54 89-40 016-5 → 51 54 64-80 077-7 → 65784 28. 5. 1995: zrušen; 1997: dom. st. Cheb - obytný vůz; 13. 11. 2002: Diecézní středisko mládeže Stará Ves nad Ondřejnicí - ubytovací vůz
24330 1974/x 51 54 89-40 011-6 → 51 54 64-80 078-5 12. 5. 1995: vyřazen nebo zrušen a deponie Česká Třebová; 1997: dom. st. Česká Třebová - obytný vůz
65734 1974/x 51 54 89-40 014-0 → 51 54 64-80 079-3 28. 5. 1995: zrušen; 1997: dom. st. Cheb - obytný vůz

Výroba Görlitz 1978 (vozy původní řady WLAB)nahoru

Zhořelecká Vagónka dodala v roce 1978 další sérii lůžkových vozů.

(10.) WLAB 1978

Řada vozu:
WLAB
Číselné označení vozu
51 54 64-40
Kód řady KOV:
825
Typové označení KOV:
WLAB 78 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ Y/B70, typ vozu ?, 10 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, až 30 lůžek (variabilní poměr počtu oddílů 1. a 2. třídy) + 1 lůžko pro průvodce vozu, topení teplovodní s kombinovaným vytápěcím agregátem na elektrickou energii, páru a s naftovým kotlem doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz V

Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1978 Počet vyrobených vozů: 28 (105–132)
Vývoj označení řady vozu: WLAB | 1983: WLABm | 1990: WLAB
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 64-40
Obrázek vozu:
wlab825
Fotografie vozu:
 • WLAB 51 56 70-40 008-1: pohled na vůz; foto Petr Fiala, 15. 3. 2002, Bratislava hl. st.
 • WLAB 51 56 70-40 009-9: nápisy na voze; foto Roman Majer, 4. 1. 2003, Cheb
 • WLAB 51 56 70-40 020-6: čelo vozu; foto Piotr Kilanowski; 24. 7. 2012, Košice
 • WLABee 51 56 70-70 002-7: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski; 24. 7. 2012, Košice
 • WLAB 51 56 70-40 006-5: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 12. 10. 2014, Humenné
 • WLAB 51 56 70-40 004-0: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 13. 10. 2014, Košice
 • WLAB 51 56 70-40 001-6: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 4. 10. 2015, Vrútky
 • WLAB 51 56 70-40 003-2: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 9. 4. 2016, Bratislava-Nové Mesto
 • WLAB 51 56 70-40 006-5: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 9. 4. 2016, Bratislava-Nové Mesto
 • WLABee 51 56 70-70 002-7: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 9. 4. 2016, Bratislava-Nové Mesto
 • WLABee 51 56 70-70 006-8: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 9. 4. 2016, Bratislava-Nové Mesto
 • WLAB 51 56 70-40 002-4 (ex WLAB 51 54 64-40 106-3): pohled na vůz, výrobní štítek, štítek s původem vozu; foto Ariel Ciechański, 5. 2017, Viseu de Sus
 • WLAB 51 56 70-40 017-2 (ex WLAB 51 54 64-40 121-2): pohled na vůz, výrobní štítek, štítek s původem vozu; foto Ariel Ciechański, 5. 2017, Viseu de Sus
 • WLAB 51 56 70-40 001-6: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 2. 6. 2018, Vrútky
 • WLAB 51 56 70-40 004-0: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 16. 6. 2021, Košice
 • WLAB 51 56 70-40 018-0: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 16. 6. 2021, Košice
 • WLABee 51 56 70-70 004-3: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 31. 7. 2021, Košice
 • WLABee 51 56 70-70 008-4: pohled na vůz; foto Piotr Kilanowski, 16. 6. 2022, Košice

Akt.: 2022-11-06

V roce 1978 bylo pro ČSD vyrobeno 28 lůžkových vozů 105 až 132 a dva salonní vozy Aza 51 54 89-40 011-6II a 51 54 89-40 012-4II, možná původně uvažované jako lůžkové vozy 133 a 134 (tato dvě pořadová čísla zůstala neobsazena). Pořadová čísla navázala na předchozí sérii lůžkových vozů z roku 1974, ale protože povolená provozní rychlost byla u těchto vozů snížena na 140 km/h, obdržely vozy namísto doposud dominantního intervalu 64-80 interval jiný, a to 64-40.

Ve voze se nachází 10 oddílů s maximální kapacitou 30 lůžek (v jednom oddíle byla 3 lůžka). Uspořádání oddílů bylo tedy patrně variabilní, poměr oddílů 1. třídy a 2. třídy se dal upravit počtem skutečně využitých lůžek (neobsazená lůžka nebyla sklopena). V pomůcce GVD "Plán řadění vlaků osobní přepravy" se uvádí 5 oddílů 1. třídy s 10 lůžky a 5 oddílů 2. třídy s 15 lůžky. Možnost úpravy sousedních oddílů na dvojoddíl nemám ověřenou, vozy této série se nenachází v žádném vydání katalogů osobních vozů.

Vozy pořadových čísel 105 až 112 byly z výroby dodány do domovské stanice Praha hl. n., vozy 113 až 132 na Slovensko. V listopadu 1984 došlo k předisponování pražských vozů 105 až 112 do domovské stanice Košice. Podle údajů v Železničáři 12/1990 byly v té době zrušeny nebo vyčleněny vozy 104 (to je však nesprávně zařazený vůz - ve skutečnosti se jedná vůz z předchozí série z roku 1974), 123, 133 a 134. Provozní vozy se nacházely v dom. st. Bratislava hl. st. a Košice.

Kuriózní osud postihl v roce 2009 vozy ex WLAB 51 54 64-40 106-3 a 51 54 64-40 121-2, které se nachází u rumunské železniční stanice Vişeu de Sus jako součást hotelu "Hotel Train Carpatia Express". Vůz nenesou zvenčí žádné číselné označení (pominu-li nesmysl u vozu ex 106-1, u kterého je uveden kód státu 58 - tedy Arménie - a kontrolní číslice odpovídá stavu u ZSSK), v přehledu proto ponechávám jejich poslední známé 12místné označení.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1993)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
51 56 70-40 001-6 1978/xxx 51 54 64-40 105-5 → 51 56 64-40 105-3 2006–2008: ŽOS Vrútky
51 56 70-40 002-4 1978/40106-3/78 51 54 64-40 106-3 → 51 56 64-40 106-1 20xx (nejpozději 2008): zrušen; 2009: Hotel Train Carpatia Express, Vişeu de Sus, Rumunsko
51 56 70-40 003-2 1978/40107-1/78 51 54 64-40 107-1 → 51 56 64-40 107-9 2020: provozní
51 56 70-40 004-0 1978/40108-9/78 51 54 64-40 108-9 → 51 56 64-40 108-7 2021: provozní
51 56 70-40 005-7 1978/xxx 51 54 64-40 109-7 → 51 56 64-40 109-5 xxxx: zrušen
51 56 70-40 006-5 1978/40110-5/78 51 54 64-40 110-5 → 51 56 64-40 110-3 2019: provozní
51 56 70-40 007-3 1978/40111-3/78 51 54 64-40 111-3 → 51 56 64-40 111-1 2013: zrušen; 2016: Junior Market s.r.o.; 20xx: RailTransport-Stift s.r.o.
51 56 70-40 008-1 1978/40112-1/78 51 54 64-40 112-1 → 51 56 64-40 112-9 2019: provozní
51 56 70-40 009-9 1978/xxx 51 54 64-40 113-9 → 51 56 64-40 113-7 20xx: zrušen
51 56 70-40 010-7 1978/40114-7/78 51 54 64-40 114-7 → 51 56 64-40 114-5 2017: provozní
51 56 70-70 001-9 1978/xxx 51 54 64-40 115-4 → 51 56 64-40 115-2 → 51 56 70-40 011-5 2021: provozní
51 56 70-70 002-7 1978/40116-2/78 51 54 64-40 116-2 → 51 56 64-40 116-0 → 51 56 70-40 012-3 2019: provozní
51 56 70-70 003-5 1978/40117-0/78 51 54 64-40 117-0 → 51 56 64-40 117-8 → 51 56 70-40 013-1 2021: provozní
51 56 70-40 014-9 1978/xxx 51 54 64-40 118-8 → 51 56 64-40 118-6 xxxx: zrušen
51 56 70-40 015-6 1978/40119-6/78 51 54 64-40 119-6 → 51 56 64-40 119-4 2018: provozní
51 56 70-40 016-4 1978/xxx 51 54 64-40 120-4 → 51 56 64-40 120-2 2013: zrušen; 2016: Junior Market s.r.o.
51 56 70-40 017-2 1978/40121-2/78 51 54 64-40 121-2 → 51 56 64-40 121-0 xxxx: zrušen; 2009: Hotel Train Carpatia Express, Vişeu de Sus, Rumunsko
51 56 70-40 018-0 1978/40122-0/78 51 54 64-40 122-0 → 51 56 64-40 122-8 2021: provozní
  1978/xxx 51 54 64-40 123-8 ? (zrušen či vyčleněn ještě před r. 1990)
51 56 70-40 019-8 1978/xxx 51 54 64-40 124-6 → 51 56 64-40 124-4 xxxx: zrušen
51 56 70-40 020-6 1978/40125-3/78 51 54 64-40 125-3 → 51 56 64-40 125-1 2019: provozní
51 56 70-40 021-4 1978/xxx 51 54 64-40 126-1 → 51 56 64-40 126-9 2006–2008: zrušen
51 56 70-70 004-3 1978/xxx 51 54 64-40 127-9 → 51 56 64-40 127-7 → 51 56 70-40 022-2 2021: provozní
51 54 64-40 128-7 1978/xxx 51 56 64-40 128-5 ? (1990 doložen v dom. st. Košice, v roce 1995 už není veden)
51 56 70-70 005-0 1978/40129-5/78 51 54 64-40 129-5 → 51 56 64-40 129-3 → 51 56 70-40 023-0 2019: provozní
51 56 70-70 006-8 1978/xxx 51 54 64-40 130-3 → 51 56 64-40 130-1 → 51 56 70-40 024-8 2019: provozní
51 56 70-70 007-6 1978/xxx 51 54 64-40 131-1 → 51 56 64-40 131-9 → 51 56 70-40 025-5 2019: provozní
51 56 70-70 008-4 1978/xxx 51 54 64-40 132-9 → 51 56 64-40 132-7 → 51 56 70-40 026-3 2019: provozní

Výroba Görlitz 1981 (vozy původní řady WLAB)nahoru

Poslední sérii lůžkových vozů pro přímé spojení ČSSR a SSSR v historii ČSD dodala - tradičně zhořelecká - vagónka v roce 1981.

(11.) WLAB 1981

Řada vozu:
WLAB821
Číselné označení vozu
52 54 70-40
Kód řady KOV:
821
Typové označení KOV:
WLAB 821 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ Y, typ vozu 3.550, 10 oddílů a 2 oddíly pro průvodce vozu, až 30 lůžek (variabilní poměr počtu oddílů 1. a 2. třídy) + 1 lůžko pro průvodce vozu, topení teplovodní s kombinovaným vytápěcím agregátem na elektrickou energii + kotel na tuhá paliva doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz Va na normální rozchod + podvozek Chanin CN II na široký rozchod, na širokém rozchodu samočinné spřáhlo SA-3

Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1981 Počet vyrobených vozů: 51 (135–185)
Vývoj označení řady vozu: WLAB | 1983: WLABmv | 1990: WLABv | 2001: WLAB821
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 64-40 | 2000: 52 54 70-40
Obrázek vozu:
wlab821
Fotografie vozu:

Akt.: 2023-05-21

Po dodávkách vozů na přímé spojení ČSSR a SSSR v letech 1956, 1965 a 1974 dodala v roce 1981 zhořelecká vagónka poslední lůžkové vozy tohoto určení. Vozy měly opět dvoje podvozky, jedny normálněrozchodné a druhé širokorozchodné, jejich výměna probíhala v přechodové stanici. Na bocích vozové skříně se nalézají prolisy podobně jako u vozů z let 1956 a 1974.

Ve voze se nachází 10 oddílů s maximální kapacitou 30 lůžek (v jednom oddíle byla 3 lůžka). Uspořádání oddílů bylo tedy patrně variabilní, poměr oddílů 1. třídy a 2. třídy se dal upravit počtem skutečně využitých lůžek (neobsazená lůžka nebyla sklopena). V pomůcce GVD "Plán řadění vlaků osobní přepravy" se uvádí 5 oddílů 1. třídy s 10 lůžky a 5 oddílů 2. třídy s 15 lůžky. Docházelo i k situacím, kdy byl tento vůz prohlášen za řadu WLB (pouze v rezervačních systémech, označení vozu se v reálu nijak neměnilo), tzn. mohlo se obsadit všech 30 lůžek. Doložený je tento případ z období GVD 2008/2009, jednalo se o oběh EWP 3222 Praha - Burgas - Praha na vlacích 471/1375 // 1374/470 a Praha - Varna - Praha na vlacích 471/1375/1181 // 1180/1374/470. Oddíl pro průvodce vozu je u tohoto typu rozdělen na služební oddíl s kuchyňským vybavením a odpočínkovou místnost pro průvodce umístěnou na druhém konci vozu. Vozy si svým kotlem na tuhá paliva vysloužily přezdívku "uhlák".

Vozy této série vystřídaly na spojení ČSSR - SSSR své předchůdce z roku 1974. Zajišťovaly spojení do SSSR z Prahy, Milovic a Bratislavy. Podle údajů v Železničáři 12/1990 byly v té době vyčleněny do remízy vladních vozů 4 vozy (čísla vozů nebyla uvedena), jinak byly všechny vozy provozní a přiděleny do dom. st. Praha hl. n. Při dělení ČSD na ČD a ŽSR zůstaly všechny vozy této série v dom. st. Praha, ale protože slovenská železniční společnost ŽSR nebyla schopna zajišťovat přímé spojení do Ukrajiny a Ruska, bylo v roce 1993 dodatečně od ČD k ŽSR převedeno 12 vozů pořadových čísel 135, 175 až 185 (vozy 135 a 175 ke dni 29. 6. 1993; je otázkou kdy pod ŽSR přešly vozy 176 až 185, možná že byly ještě v roce 1992 před samotným dělením převedeny pod dom. st. Bratislava hl. st.).

Počet provozních vozů postupně klesal, zejména v letech 2004–2005, kdy došlo ke zrušení 8 vozů. Zlom nastal v roce 2011, kdy došlo k odstavení všech vozů z důvodu jejich nepotřebnosti a započal proces rušení. Do DHV Lužná u Rakovníka přešly dva vozy, a sice vůz 174 k 1. 7. 2011 a vůz 144 k 24. 4. 2012 a zařadily se tak zde k již dříve předanému vozu 139. Čtyři vozy (146, 153, 165, 168) odjely 16./17. 5. 2012 z Prahy do Třince v konvoji určeném do šrotu. Vůz 137 se v roce 2012 nebo 2013 stal ubytovacím vozem v areálu Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu.

Vozy 136, 138, 142, 147, 150, 152, 155–158, 160, 162–163, 166–167, 170-171, 173 a prošly modernizací a přešly pod kód 824.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2016–2017)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
52 56 70-48 003-3 1981/51 54 64-40 135-2/81 51 54 64-40 135-2 → 51 56 64-40 135-0 → 52 54 70-40 031-2 zrušen 2010; 29. 12. 2010: deaktivován
52 54 70-40 137-9 1981/51 54 64-40 137-8/81 51 54 64-40 137-8

mezi 5. 11. 2011 - 7. 6. 2012 zrušen; 27. 9. 2012: deaktivován; 2012–2013: Pivovar Kocour Varnsdorf - ubytovací vůz

52 54 70-40 375-5 1981/51 54 64-40 139-4/81 51 54 64-40 139-4 → 52 54 70-40 139-5 → 80 54 89-00 375-8 21. 2. 2005: zrušen; 5. 10. 2005: dom. st. Praha hl. n. - obytný a doprovodný vůz; 27. 2. 2009: DHV Lužná u Rakovníka; 25. 2. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A22 jako vůz řady WLABA22; 8. 2. 2023: Expedetion Society, s.r.o.
52 54 70-40 140-3 1981/x 51 54 64-40 140-2 12. 12. 2002: zrušen
52 54 70-40 141-1 1981/51 54 64-40 141-0/81 51 54 64-40 141-0 25. 1. 2005: zrušen
52 54 70-40 143-7 1981/51 54 64-40 143-6/81 51 54 64-40 143-6 mezi 16. 4. 2008 - 30. 10. 2008: zrušen; 2008–2009: deaktivován
52 54 70-40 144-5 1981/51 54 64-80 144-4/81 51 54 64-40 144-4 18. 12. 2012: DHV Lužná u Rakovníka; 25. 2. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A22 jako vůz řady WLABA22
52 54 70-40 145-2 1981/51 54 64-40 145-1/81 51 54 64-40 145-1 29. 4. 2004: zrušen
52 54 70-40 146-0 1981/51 54 64-40 146-9/81 51 54 64-40 146-9 mezi 8. 4. 2011 - 4. 11. 2011 zrušen; 5. 6. 2012: deaktivován
52 54 70-40 148-6 1981/x 51 54 64-40 148-5 25. 1. 2005: zrušen
52 54 70-40 149-4 1981/51 54 64-40 149-4/81 51 54 64-40 149-3 13. 12. 2005: zrušen
52 54 70-40 151-0 1981/51 54 64-40 151-9/81 51 54 64-40 151-9 11. 5. 2004: zrušen
52 54 70-40 153-6 1981/x 51 54 64-40 153-5 mezi 8. 4. 2011 - 4. 11. 2011 zrušen; 5. 6. 2012: deaktivován
52 54 70-40 154-4 1981/51 54 64-40 154-3/81 51 54 64-40 154-3 12. 10. 2004: zrušen
52 54 70-40 159-3 1981/51 54 64-40 159-2/81 51 54 64-40 159-2 25. 1. 2005: zrušen
52 54 70-40 161-9 1981/51 54 64-40 161-8/81 51 54 64-40 161-8 mezi 12. 2. 2014 - 7. 8. 2014: zrušen; mezi 3. 9. 2016 - 17. 1. 2017: deaktivován
52 54 70-40 164-3 1981/51 54 64-40 164-2/81 51 54 64-40 164-2 mezi 29. 8. 2013 - 1. 11. 2013: zrušen; 2015: deaktivován
52 54 70-40 165-0 1981/51 54 64-40 165-9/81 51 54 64-40 165-9 mezi 8. 4. 2011 - 4. 11. 2011 zrušen; 5. 6. 2012: deaktivován
52 54 70-40 168-4 1981/51 54 64-40 168-3/81 51 54 64-40 168-3 mezi 8. 4. 2011 - 4. 11. 2011 zrušen; 5. 6. 2012: deaktivován
51 54 64-40 169-1 1981/x   4. 1994: zrušen
52 54 70-40 172-6 1981/51 54 64-40 172-5/81 51 54 64-40 172-5 6. 5. 2004: zrušen
52 54 70-40 174-2 1981/51 54 64-40 174-1/81 51 54 64-40 174-1 1. 7. 2011: DHV Lužná u Rakovníka; mezi 12. 2. 2014 - 7. 8. 2014: zrušen; mezi 7. 8. 2014 - 5. 2. 2015: opět provozní; 25. 2. 2016: vůz je veden v KOV pod kódem A22 jako vůz řady WLABA22
52 56 70-48 002-5 1981/x 51 54 64-40 175-8 → 51 56 64-40 175-6 → 52 56 70-40 032-0 2009: zrušen: 29. 12. 2009: deaktivován; 7. 2011: doložen v ŽOS Vrútky
52 56 70-48 005-8 1981/x 51 54 64-40 176-6 → 51 56 64-40 176-4 → 52 56 70-40 033-8 2010: zrušen; 29. 12. 2010: deaktivován; původ vozu není jistý
52 56 70-48 004-1 1981/x 51 54 64-40 177-4 → 51 56 64-40 177-2 → 52 56 70-40 034-6 2009: zrušen: 29. 12. 2009: deaktivován; 3. 2013: doložen v ŽOS Vrútky
52 56 70-48 001-7 1981/x 51 54 64-40 178-2 → 51 56 64-40 178-0 → 52 56 70-40 035-3 200x: zrušen
52 56 70-40 036-1 1981/x 51 54 64-40 179-0 → 51 56 64-40 179-8 200x (nejpozději 2005): zrušen; 29. 12. 2009: deaktivován; 10. 2015: doložen v ŽOS Vrútky
52 56 70-40 037-9 1981/x 51 54 64-40 180-8 → 51 56 64-40 180-6 200x (nejpozději 2005): zrušen
52 56 70-40 038-7 1981/x 51 54 64-40 181-6 → 51 56 64-40 181-4 200x (nejpozději 2005): zrušen; 8. 2010: doložen v ŽOS Vrútky
52 56 70-40 039-5 1981/x 51 54 64-40 182-4 → 51 56 64-40 182-2 200x (nejpozději 2005): zrušen; 3. 2013 a 10. 2015: doložen v ŽOS Vrútky
52 56 70-40 040-3 1981/x 51 54 64-40 183-2 → 51 56 64-40 183-0 200x (nejpozději 2005): zrušen; 3. 2013 a 5. 2019: doložen v ŽOS Vrútky
51 56 60-40 184-8 1981/x 51 54 64-40 184-0 1995: zrušen po MU Svätý Jur 2. 6. 1995
52 56 70-40 041-1 1981/x 51 54 64-40 185-7 → 51 56 64-40 185-5 200x (nejpozději 2005): zrušen

Výroba Görlitz 1985 (vozy původní řady WLABm)nahoru

Lůžkové vozy z roku 1985 dodané zhořeleckou vagónkou se staly posledními lůžkovými vozy dodanými k ČSD z bývalé NDR.

(12.) WLAB 1985

Řada vozu:
WLAB822
Číselné označení vozu
51 54 70-40
Kód řady KOV:
822
Typové označení KOV:
WLAB 85

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ ?, typ vozu 3.561, 10 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, až 30 lůžek (variabilní poměr počtu oddílů Single / Double / Triple) + 1 lůžko pro průvodce vozu + 1 sklopné sedadlo, zásuvky 230 V, topení teplovodní s kombinovaným vytápěcím agregátem na elektrickou energii, páru a s naftovým kotlem doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz Va

Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1985 Počet vyrobených vozů: 33 (186–218)
Vývoj označení řady vozu: WLABm | 1990: WLAB | 2009: WLAB822
Vývoj číselného označení vozu: 51 54 64-40 | 19xx: 51 54 64-80 | 2000: 51 54 70-80 | 2013: 51 54 70-40
Provozované vozy v současnosti u ČD: 196–197, 199, 209, 214, 216–217 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 7 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Lužná u Rakovníka
Obrázek vozu:
elab822
Fotografie vozu:

Akt.: 2023-04-30

Poslední východoněmecké lůžkové vozy byly k ČSD dodány v roce 1985.

Ve voze se nachází 10 oddílů s maximální kapacitou 30 lůžek (v jednom oddíle jsou 3 lůžka). Uspořádání oddílů je tedy patrně variabilní, poměr oddílů Single / Double / Triple se dá upravit počtem skutečně využitých lůžek (neobsazená lůžka nebyla sklopena). Docházelo i k situacím, kdy byl tento vůz prohlášen za řadu WLB (pouze v rezervačních systémech, označení vozu se nijak neměnilo), tzn. mohlo se obsadit všech 30 lůžek. Doložený je tento případ z období GVD 2008/2009, jednalo se o oběh EWP 3179 Praha - Poprad-Tatry - Praha na vlacích 425 // 424 u lůžkového vozu řazeného vedle vozu pro přepravu automobillů. V pomůcce GVD "Plán řadění vlaků osobní přepravy" se uvádí 5 oddílů 1. třídy s 10 lůžky a 5 oddílů 2. třídy s 15 lůžky. Vozům se říkalo též "nafťák" podle naftového kotle.

Podle údajů v Železničáři 12/1990 byly v té době vyčleněny do remízy vládních vozů 2 vozy (čísla vozů nebyla uvedena).

Povolená provozní rychlost byla zvýšena ze 140 km/h na 160 km/h patrně brzy po dodání k ČSD (Železniční technika 2/1986). Avašak například u vozů 198, 210 a 216 je přeznačení uvedeno až ke dni 16. 2. 1994 (zůstává otázkou zda není tato informace vytržená z kontextu). Nejpozději v roce 2008 však u některých vozů byla povolená provozní rychlost snížena zpět na 140 km/h. V období od 4. 10. 2013 do 14. 11. 2013 došlo ke změně intervalu číselného označení 70-80 na 70-40.

Nasazování těchto vozů do pravidelného provozu postupně sláblo, v prosinci 2014 došlo k ukončení turnusování vozů, které od té doby tak již jen "zaskakovaly". Poslední možnost svezení ve vozech této řady (alespoň prozatím) nastalo 12. 3. 2020 na EN 443 "Slovakia" z Prahy do Popradu-Tater, ale protože 14. 3. 2020 došlo k uzavření státních hranic v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19, vůz se vrátil 14. 3. 2020 do ČR vlakem Sv 442 "Slovakia" již bez cestujících. Tři vozy posloužily v červnu a červenci 2021 ve Výh Hrušky jako ubytovací vozy pro dobrovolníky odklízející trosky po tornádu.

Provoz vozů v letech 2015–2022 (stav 22. 10. 2022):
- vůz 196 byl nasazovaný v roce 2015 na EN 445/444 "Slovakia" v obdobích 1. 1. - 20. 1., 28. 2. - 10. 3., 30. 3. - 19. 4., 30. 4. - 16. 5., 22. 7. - 19. 8. a 3. 9. - 13. 9. 2015, posledním výkonem v roce 2015 byl EN 444 na příjezdu do Prahy 13. 9. 2015. Pak vyjel do provozu 1. 6. 2016 nejčastěji na EN 443 "Bohemia" a EN 445/444 "Slovakia" a býval až do prosince 2017 nasazovaný prakticky každý měsíc. V roce 2018 byl použit na zvláštní vlak Praha - Poprad-Tatry ve dnech 22. - 25. 3. 2018, poté ve dnech 28. - 30. 6. 2018 vyjel na vlacích 283/801//800/282 z Prahy do Prešova. Od 18. 7. do 1. 8. 2018 pobýval v DPOV v Nymburce, od 30. 8. do 15. 9. 2018 byl využíván do zvláštních vlaků (Chomutov, Karlovy Vary, Klatovy, Nýrsko). Následovala dlouhá pauza, načež se krátce objevil ve dnech 11. - 13. 7. 2019 na EN 445/444 "Bohemia", dále 1. 9. - 9. 9. 2019 na EN 443/442 "Slovakia", 27. 9. - 29. 9. 2019 na IC 573/EN 477/EN476/IC573 "Metropol" do Budapešti, 8. 10. - 12. 10. 2019, 25. 10. - 30. 10. 2019 a 13. 12. - 15. 12. 2019 na EN 443/442 "Slovakia". Dne 24. 6. 2021 byla oblast mezi Břeclaví a Hodonínem postižená tornádem, ve dnech 26. 6. - 12. 7. 2021 byl vůz deponován spolu s vozy 197 a 214 ve Výhybně Hrušky jako ubytovací vůz pro brigádníky podílející se na odklízení trosek. Dále je zaznamenána jízda vozu z Prahy do Lužné u Rakovníka a zpět 12. / 15. 8. 2021 a z Prahy do Velimi a zpět 25. / 26. 10. 2021. Od 26. 4. 2022 je veden pod CHV Lužná u Rakovníka;
- vůz 197 zaskakoval v roce 2015 na R 443/442 "Bohemia", EN 445/444 "Slovakia" a EN 477/476 "Metropol" vč. R 878 "Jan Kašpar" a to v obdobích 1. 1. - 25. 1., 11. 2. - 9. 4., 25. 4. - 24. 9. 2015, naposledy s cestujícími přijel do Prahy na EN 444 dne 24. 9. 2015. Pak se ještě projel 28. 9. 2015 z Prahy do Přerova na Sv 100885 (důvod jízdy mně není známý) a 30. 9. 2015 zpět do Prahy na Sv 1306. Od 8. 4. do 1. 9. 2016 byl opětovně nasazovaný na EN 445/444 "Slovakia". Po více než ročním odstavení vyjel opět s cestujícími, a to od 8. 9. do 21. 9. 2017. Pak jel ještě jednorázově 19. 12. 2017 na EC 283 "Slovenská strela" z Prahy a pokračoval do Prešova, ze Slovenska se vrátil bez cestujících 21. 12. 2017 na EN 442 "Slovakia". V roce 2018 byl použit na zvláštní vlak Praha - Poprad-Tatry ve dnech 22. - 25. 3. 2018 a pak má zaznamenaný pohyb 12. 7. 2018 z Prahy do Žiliny na Ex 121 a bez cestujících 20. 9. 2018 zpět ze Žiliny do Prahy na Ex 120. Po dlouhém odstavení se měl vyskytnout 16. 6. - 17. 6. 2019 mezi Prahou a Olomoucí na Ex 121 "Valašský expres" a Plzní a Prahou na Ex 363 "Západní expres" (záznam je buď neplatný nebo není kompletní), dále vyjel ve dnech 30. 6. - 2. 7. 2019 na EN 443/442 "Slovakia", 11. 7. - 13. 7. 2019 na EN 445/444 "Bohemia" a 30. 8. - 5. 9. 2019 na EN 443/442 "Slovakia". Poté se projel z Prahy do Děčína 25. / 28. 11. 2019 na R 676/691 a posledním výkonem v roce 2019 byla jízda do Žiliny 30. 11. 2019 na EN 443 "Slovakia" a 3. 12. 2019 na Ex 120 "Valašský expres" zpět do Prahy. Dne 24. 6. 2021 byla oblast mezi Břeclaví a Hodonínem postižená tornádem, ve dnech 26. 6. - 12. 7. 2021 byl vůz deponován spolu s vozy 196 a 214 ve Výhybně Hrušky jako ubytovací vůz pro brigádníky podílející se na odklízení trosek. Dále je zaznamenána jízda vozu z Prahy do Lužné u Rakovníka a zpět 12. / 15. 8. 2021 a z Prahy do Velimi a zpět 25. / 26. 10. 2021. Od 26. 4. 2022 je veden pod CHV Lužná u Rakovníka;
- vůz 198 v roce 2015 nejezdil, pouze byl 30. 1. 2015 převezen bez cestujících z Chebu do Prahy na R 615. Dne 12. 10. 2017 byl vlakem Sv 1307 přepraven z Prahy do České Třebové a dne 27. 4. 2018 popojel vlakem Sv 1301 z České Třebové do Olomouce;
- vůz 199 jezdil v roce 2015, a to na vícero vlacích - EN 445/444 "Slovakia", Rx 767/766 "Egrensis", EN 445/444 "Slovakia", EN 477/476 "Metropol" atd. od začátku roku 2015 až do 19. 9., pak ještě 1. 10. - 15. 10. a 22. 12. - 24. 12. 2015, naposledy přivezl cestující o Štědrém dnu do Prahy na EN 444. V roce 2016 se projel 12. 5. 2016 z Prahy do Bohumína na Sv 1307 a 18. 5. 2016 na Sv 1306 zpět do Prahy a od 13. 10. 2016 začal být opětovně nasazovaný na EN 445/444 "Slovakia". Od prosince 2016 vyjel na několik dnů v prosinci 2016, březnu, září 2017 a na přelomu listopadu a prosince 2017. Poté jezdil poměrně často v období 15. 12. 2017 - 20. 1. 2018. Do provozu se v roce 2018 dále zapojoval takto: 1. 3., 14. 3., 16. 5. - 2. 6., 16. 6. - 31. 8., 19. 9. - 1. 10., 5. 11., 17. 11. - 8. 1. 2019. Poté jel 12. 1. 2019 na EN 443 "Slovakia", 24. 1. 2019 na Ex 120 "Valašský expres" zpět do Prahy. Nějakou dobu potom pobyl na Slovensku - 23. 7. 2019 odjel bez cestujících na EN 445 "Bohemia" do Košic, a rovněž bez cestujících se 26. 9. 2019 vrátil do Prahy na Ex 120 "Valašský expres". Dne 10. 11. 2019 odjel na vlacích Sv 1301 / Os 3509 do Krnova a zpět 6. 12. 2019 do Prahy na vlacích Os 3506 / Sv 1300. Od 26. 4. 2022 je veden pod CHV Lužná u Rakovníka;
- vůz 200 v roce 2015 vyjel pouze jednorázově, 6. 2. - 10. 2. 2015 na R 443/442 "Bohemia", naposledy dovezl cestující do Prahy na R 442. Dne 4. 5. 2017 byl vlakem Sv 1307 převezen z Prahy do České Třebové a 17. 11. 2020 vlakem Sv 11949 do Olomouce na likvidaci;
- vůz 209 jezdil podobně jako vůz 199, a to v obdobích 1. 1. - 24. 2., 13. 3. - 25. 4., 12. 5. - 29. 7., 20. 8. - 23. 12. 2015. Naposledy jel s cestujcími 23. 12. 2015 z Prahy do Bohumína na EN 445 a zpět do Prahy se vrátil již bez cestujících na EC 120. V roce 2016 vyjel s cestujícími 22. 4. 2016 na EN 445 "Slovakia", ponejvíce jezdil na EN 443/442 "Bohemia" a EN 445/444 "Slovakia", a to až do 31. 10. 2016 (EN 445), ze Slovenska se vrátil bez cestujících 24. 11. 2016 vlakem EC 120. V roce 2017 začal jezdit 25. 5. 2017 a s výjimkou letních prázdnin každý měsíc alespoň sporadicky vyjel. Jeho prozatím posledním výkonem byla jízda 22. 12. 2017 na EN 445 "Bohemia" z Prahy do Košic a do Prahy dojel 10. 1. 2018 na EN 442 "Slovakia" z Humenného. Od 12. 9. do 15. 9. 2018 byl využíván do zvláštních vlaků (Chomutov, Karlovy Vary, Klatovy, Nýrsko). V roce 2019 má pohyb 8. 3. 2019 na R 616 "Krušnohor" z Prahy do Chomutova a 9. 3. 2019 na R 884 "Slovácký expres" z Olomouce do Prahy (buď je to neplatný záznam nebo nekompletní). Poté vyjel s cestujícími 11. 7. - 13. 7. 2019 na EN 445/444 "Bohemia", 18. 10. - 20. 10. 2019 na IC 573/EN 477/EN 476/IC 572 "Metropol" do Budapešti a zpět. V první den GVD 2019/2020 - 15. 12. 2019 - vyjel na EC 283 "Metropolitan Slovenská strela" do Bratislavy dále Košic, zpět do Prahy se vrátil na Ex 220 "Valašský expres". Ve dnech 20. 12. - 22. 12. 2019 vyjel na EN 443/442 "Slovakia". Vůz vyjel i v roce 2020, nejprve 3. 1. - 5. 1. 2020 do Budapešti na vlacích IC 575/EN 477/EN 476/IC 574 "Metropol" a v období 9. 1. - 12. 3. 2020 jezdil na EN 443/442 "Slovakia" a 14. 3. 2020 se vrátil ze Slovenska do ČR soupravově vlakem Sv 442 "Slovakia". Dále je zaznamenána jízda vozu z Prahy do Velimi a zpět 25. / 26. 10. 2021. Od 15. 12. 2021 je veden pod CHV Lužná u Rakovníka. Vůz byl použit do humanitárních vlaků směřujících ke slovensko-ukrajinské hranici, a sice ve dnech 1. - 6. 3. 2022;
- vůz 210 zaskakoval v roce 2015 na R 443/442 "Bohemia" a EN 445/444 "Slovakia" v obdobích 17. 2. - 19. 3., 3. 4. - 28. 8. 2015, naposledy přijel do Prahy na R 442 dne 28. 8. 2015. Dne 4. 5. 2017 byl vlakem Sv 1307 převezen z Prahy do České Třebové a 29. 9. 2017 vlakem Sv 1301 z České Třebové do Olomouce;
- vůz 211 v roce 2015 i 2016 jezdil na EN 445/444 "Slovakia" s výjimkou 25. 10. - 29. 10. 2015 a od 9. 4. 2016, kdy se vyskytoval na EN 477/476 "Metropol a R 878 "Jan Kašpar", od května 2016 byl převeden na EN 445/444 "Slovakia". Pravidelně jezdil do 31. 8. 2016, po přestávce začal být od 2. 12. 2016 vždy několik dnů v měsíci nasazovaný do provozu. Takto jezdil až do 4. 9. 2017 a pak ještě v období od 20. 12. do 24. 12. 2017, kdy přijel na EN 442 "Slovakia" do Prahy;
- vůz 214 se vyskytoval v roce 2015 na EN 445/444 "Slovakia", v srpnu a září 2015 jezdil i na EN 477/476 "Metropol a R 878 "Jan Kašpar". S cestujícími vyjel i v roce 2016, téměř všechny výkony na EN 445/444 "Slovakia", naposledy jel 27. 12. 2016 na EN 444 "Slovakia" Po několikaměsíčním odstavení vyjel 20. 9. 2017 opět s cestujícími, v provozu se většinou jen pár dnů v měsíci (někdy ani to ne), ale jezdil. V roce 2019 byl v provozu do 18. 1. 2019. Poté se 3. 3. 2019 vyskytl na EC 283 "Slovenská strela" na kurzu z Prahy do Košic "spodem", od 5. 3. do 7. 3. jezdil na EN 443/442 "Slovakia", 9. 3. 2019 se vrátild Prahy na Ex 122 jako správkový. Kurz Praha - Bratislava - Košice na EC 283 "Slovenská strela" si střihl ještě jednou 17. 5., do Prahy se vrátil 20. 5. na Ex 122 "Valašský expres". Zatím poslední jízdu s cestujícími vykonal 27. 6. na EN 445 "Bohemia" a 6. 7. na EN 442 "Slovakia". Dne 8. 7. 2019 odjel bez cestujících na EN 445 "Bohemia" do Košic, v Praze se objevil 9. 10. 2019 na obratu EN 442/443 "Slovakia" a nadobro se vrátil na EN 442 "Slovakia" dne 29. 11. 2019. Dne 24. 6. 2021 byla oblast mezi Břeclaví a Hodonínem postižená tornádem, ve dnech 26. 6. - 12. 7. 2021 byl vůz deponován spolu s vozy 196 a 197 ve Výhybně Hrušky jako ubytovací vůz pro brigádníky podílející se na odklízení trosek. Od 1. 11. 2021 je veden pod CHV Lužná u Rakovníka. Vůz byl použit do humanitárních vlaků směřujících ke slovensko-ukrajinské hranici, a sice ve dnech 4. - 6. 3. 2022;
- vůz 215 jezdil v roce 2015 na R 443/442 "Bohemia" a EN 445/444 "Slovakia" v obdobích 2. 1. - 10. 1., 25. 1. - 12. 3., 26. 4. - 1. 5. a 10. 6. - 28. 8. 2015, cestující přivezl naposledy 28. 8. 2015 do Prahy na R 442. Dne 10. 1. 2019 byl převezen na Sv 1301 z Prahy do České Třebové;
- vůz 216 v roce 2015 obíhal takřka výhradně na R 443/442 "Bohemia", pouze výjimečně na EN 445/444 "Slovakia". V roce 2016 jezdil do 3. 1. 2016 a dále sporadicky v březnu, červnu i červenci. Více se rozjel od půlky srpna, aby dojezdil 1. 10. 2016. Začátkem roku 2017 jezdil krátce ve dnech 8. 1. - 17. 1. a po několikaměsíšním odstavení vyjel znovu 20. 10. 2017 a jezdil několikrát také v následujích dvou měsících, zatím posledním vlakem s cestujícími byl EN 445 "Bohemia" dne 23. 12. 2017, ze Slovenska se vrátil "po prázdnu" 29. 12. 2017 na vlaku Ex 120 "Hradčany". Od 30. 8. do 15. 9. 2018 byl využíván do zvláštních vlaků (Chomutov, Karlovy Vary, Klatovy, Nýrsko). Dne 23. 7. 2019 odjel bez cesujících na EN 445 "Bohemia" do Košic a rovněž bez cestujících se vrátil do Prahy 19. 9. 2019 na Ex 120 "Valašský expres". Vůz se v roce 2020 projel (bez cestujících) ještě jednou, a sice 29. 4. 2020 na R 610 a Sv 44384 do Německa a tentýž den zpět vlakem Sv 44383 z Německa do Olomouce, odkud byl 1. 5. 2020 přepraven na konci R 882 do Prahy. Od 26. 4. 2022 je veden pod CHV Lužná u Rakovníka;
- vůz 217 byl nasazovaný v roce 2015, a to na R 443/442 "Bohemia" a EN 445/444 "Slovakia", a sice až do 29. 9., poté jezdil v období 27. 10. - 18. 11. a 11. 12. - 20. 12. 2015. V roce 2016 se projel 14. 3. z Prahy do Přerova na Sv 1307 a 16. 3. na Sv 1306 zpět a od 29. 4. 2016 jezdil s cestujícími, zejména na EN 443 "Bohemia" / EN 444 "Slovakia". Sporadicky byl nasazovaný do provozu i v roce 2017 (leden–únor, květen, červenec a prosinec), 23. 12. 2017 se vrátil bez cestujících na Ex 120 "Hradčany" zpět do Prahy a byl odstaven. Ve dnech 1. 11. - 3. 11. 2018 vyjel opět s cestujícími z Prahy do Budapešti a zpět na vlacích 573 / 477 // 476 / 572. V roce 2019 má pohyb 8. 3. 2019 na R 616 "Krušnohor" z Prahy do Chomutova a 9. 3. 2019 na R 884 "Slovácký expres" z Olomouce do Prahy (buď je to neplatný záznam nebo nekompletní). Dále je zaznamenána jízda vozu z Prahy do Velimi a zpět 25. / 26. 10. 2021. Od 26. 4. 2022 je veden pod CHV Lužná u Rakovníka;
- vůz 218 v roce 2015 nejezdil, pouze byl 31. 1. 2015 převezen bez cestujících z Chebu do Prahy na R 615. Dne 12. 10. 2017 byl přepraven vlakem Sv 1307 z Prahy do České Třebové, 17. 6. 2019 popojel do Olomouce.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
51 56 70-40 051-1 1985/x 51 54 64-40 186-5 → 51 54 64-80 186-6 → 51 56 64-40 186-3 2018: provozní
51 56 70-40 052-9 1985/51546440187-3/85 51 54 64-40 187-3 → 51 54 64-80 187-4 → 51 56 64-40 187-1 2018: provozní
51 56 70-40 053-7 1985/51546440188-1/85 51 54 64-40 188-1 → 51 54 64-80 188-2 → 51 56 64-40 188-9 2019: provozní
51 56 70-40 054-5 1985/51546440189-9/85 51 54 64-40 189-9 → 51 54 64-80 189-0 → 51 56 64-40 189-7 2014: zrušen; 2016: Junior Market s.r.o.; 17. 3. 2017: převoz z RD Košice; aktuální číselné označení?
51 56 70-40 055-2 1985/51546440190-7/85 51 54 64-40 190-7 → 51 54 64-80 190-8 → 51 56 64-40 190-5 2015: provozní; 2017: nabídka ZSSK k odprodeji
51 56 70-40 056-0 1985/51546440191-5/85 51 54 64-40 191-5 → 51 54 64-80 191-6 → 51 56 64-40 191-3 2016: provozní
51 56 70-40 057-8 1985/51546440192-3/85 51 54 64-40 192-3 → 51 54 64-80 192-4 → 51 56 64-40 192-1 2019: provozní
51 56 70-40 058-6 1985/51546440193-1/85 51 54 64-40 193-1 → 51 54 64-80 193-2 → 51 56 64-40 193-9 2015: provozní; 2017: Cvik Industry s.r.o. (kovošrot); 2020: RailTransport-Stift s.r.o.
51 56 70-40 059-4 1985/51546440194-9/85 51 54 64-40 194-9 → 51 54 64-80 194-0 → 51 56 64-40 194-7 2019: provozní
51 56 70-40 060-2 1985/51546440195-6/85 51 54 64-40 195-6 → 51 54 64-80 195-7 → 51 56 64-40 195-4 2015: provozní; 2015–2016: odstaven po násilném poškození (prudké najetí); 2017: Aluex, s.r.o. (kovošrot)
51 54 70-40 196-6 1985/51546440196-4/85 51 54 64-40 196-4 → 51 54 64-80 196-5 → 51 54 70-80 196-7 26. 4. 2022: CHV Lužná u Rakovníka
51 54 70-40 197-4 1985/51546440197-2/85 51 54 64-40 197-2 → 51 54 64-80 197-3 → 51 54 70-80 197-5 26. 4. 2022: CHV Lužná u Rakovníka
51 54 70-40 198-2 1985/51546440198-0/85 51 54 64-40 198-0 → 51 54 64-80 198-1 → 51 54 70-80 198-3 mezi 19. 1. 2017 - 11. 9. 2017: zrušen; mezi 27. 6. 2018 - 30. 10. 2018: deaktivován
51 54 70-40 199-0 1985/51546440199-8/85 51 54 64-40 199-8 → 51 54 64-80 199-9 → 51 54 70-80 199-1 26. 4. 2022: CHV Lužná u Rakovníka
51 54 70-40 200-6 1985/51546440200-4/85 51 54 64-40 200-4 → 51 54 64-80 200-5 → 51 54 70-80 200-7 mezi 19. 1. 2017 - 11. 9. 2017: zrušen; mezi 6. 3. 2021 - 1. 4. 2022: deaktivován
51 56 70-40 061-0 1985/51546440201-2/85 51 54 64-40 201-2 → 51 54 64-80 201-3 → 51 56 64-40 201-0 2017: provozní
51 56 70-40 062-8 1985/51546440202-0/85 51 54 64-40 202-0 → 51 54 64-80 202-1 → 51 56 64-40 202-8 2018: provozní; 2021: vyřazen z evidence ZSSK
51 56 70-40 063-6 1985/x 51 54 64-40 203-8 → 51 54 64-80 203-9 → 51 56 64-40 203-6 2021: provozní
51 56 70-40 064-4 1985/51546440204-6/85 51 54 64-40 204-6 → 51 54 64-80 204-7 → 51 56 64-40 204-4 2015: neprovozní; 2016: Junior Market s.r.o.; 17. 3. 2017: převoz z RD Košice; aktuální číselné označení?
51 56 70-40 065-1 1985/51546440205-3/85 51 54 64-40 205-3 → 51 54 64-80 205-4 → 51 56 64-40 205-1 2014: zrušen; 2016: Junior Market s.r.o.; 17. 3. 2017: převoz z RD Košice; aktuální číselné označení?
51 56 70-40 066-9 1985/51546440206-1/85 51 54 64-40 206-1 → 51 54 64-80 206-2 → 51 56 64-40 206-9 2017: zrušen; 4. 2018: ŽOS-EKO, s.r.o. (kovošrot)
51 56 70-40 067-7 1985/51546440207-9/85 51 54 64-40 207-9 → 51 54 64-80 207-0 → 51 56 64-40 207-7 2019: provozní
51 54 70-40 208-9 1985/51546440208-7/85 51 54 64-40 208-7 → 51 54 64-80 208-8 → 51 54 70-80 208-0 mezi 7. 8. 2014 - 5. 2. 2015: zrušen; mezi 2. 10. 2015 - 15. 2. 2016: deaktivován
51 54 70-40 209-7 1985/51546440209-5/85 51 54 64-40 209-5 → 51 54 64-80 209-6 → 51 54 70-80 209-8 15. 12. 2021: CHV Lužná u Rakovníka
51 54 70-40 210-5 1985/51546440210-3/85 51 54 64-40 210-3 → 51 54 64-80 210-4 → 51 54 70-80 210-6 mezi 19. 1. 2017 - 11. 9. 2017: zrušen; mezi 3. 1. 2018 - 25. 6. 2018: deaktivován
51 54 70-40 211-3 1985/51546440211-1/85 51 54 64-40 211-1 → 51 54 64-80 211-2 → 51 54 70-80 211-4 mezi 9. 9. 2022 - 1. 1. 2023: zrušen a deaktivován
51 54 70-40 212-1 1985/51546440212-9/85 51 54 64-40 212-9 → 51 54 64-80 212-0 → 51 54 70-80 212-2 mezi 29. 8. 2013 - 1. 11. 2013: zrušen; mezi 2. 10. 2015 - 15. 2. 2016: deaktivován
51 54 64-80 213-8 1985/51546440213-7/85 51 54 64-40 213-7 11. 3. 2000: zrušen nebo vyčleněn (kam?)
51 54 70-40 214-7 1985/51546440214-5/85 51 54 64-40 214-5 → 51 54 64-80 214-6 → 51 54 70-80 214-8 1. 11. 2021: CHV Lužná u Rakovníka
60 54 89-29 215-7 1985/51546440215-2/85 51 54 64-40 215-2 → 51 54 64-80 215-3 → 51 54 70-80 215-5 → 51 54 70-40 215-4 mezi 31. 10. 2018 - 13. 8. 2019: zrušen; mezi 14. 8. 2019 - 1. 1. 2020: deaktivován; 2020: Tomi-Remont
51 54 70-40 216-2 1985/51546440216-0/85 51 54 64-40 216-0 → 51 54 64-80 216-1 → 51 54 70-80 216-3 26. 4. 2022: CHV Lužná u Rakovníka
51 54 70-40 217-0 1985/51546440217-8/85 51 54 64-40 217-8 → 51 54 64-80 217-9 → 51 54 70-80 217-1 26. 4. 2022: CHV Lužná u Rakovníka
51 54 70-40 218-8 1985/51546440218-6/85 51 54 64-40 218-6 → 51 54 64-80 218-7 → 51 54 70-80 218-9 mezi 6. 2. 2015 - 1. 10. 2015: zrušen; mezi 3. 1. 2020 - 15. 9. 2020: deaktivován

Výroba Maribor 2006–2007 (vozy řady WLABmz)nahoru

České dráhy si na další nově vyrobené lůžkové vozy musely počkat více než 20 let. Výrobu zajistil netradičně výrobce ze Slovinska.

(13.) WLABmz 2006–2007

Řada vozu:
WLABmz826
Číselné označení vozu
61 54 72-91
Kód řady KOV:
826
Typové označení KOV:
WLABmz RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 12 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, až 36 lůžek (variabilní poměr počtu oddílů Single / Double / Triple) + 1 lůžko pro průvodce vozu, zásuvky 230 V, klimatizovaný, netlakotěsný splňující všechny technické podmínky pro jízdu na tratích s vysokým podílem tunelů s uzavřeným toaletním systémem, povolená provozní rychlost 200 km/h, podvozek SGP 400

Výrobce: Siemens Maribor, Slovinsko Rok výroby: 2006–2007 Počet vyrobených vozů: 12 (001–012)
Vývoj označení řady vozu: během zkoušek přechodně WLABmee826 | WLABmz | 2009: WLABmz826
Vývoj číselného označení vozu: 61 54 72-91
Provozované vozy v současnosti u ČD: 001–012 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 12 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Praha hl. n.
Obrázek vozu:
wlabmz826
Fotografie vozu:

Akt.: 2022-04-18

Ve voze se nachází 12 oddílů po 3 lůžkách, tzn. s maximální kapacitou 36 lůžek. Uspořádání lůžek v jednotlivých oddílech je však variabilní, může zde být sklopeno (tedy rozestláno) jen jedno lůžko (Single), dvě lůžka (Double; horní lůžko se posune níže a prostřední zůstane nesklopené) nebo se sklopí všechny tři (Triple). Tři oddíly (lůžka 32–36, 42–46 a 52–56) jsou označené jako oddíly DeLuxe - viz http://1url.cz/f0D7 - jsou vybaveny sprchou a vlastním WC.

Vozy byly do KOV zařazeny ke dni 15. 12. 2006 (001–005), 1. 1. 2007 (006), 5. 2. 2007 (008), 14. 2. 2007 (007), 10. 4. 2007 (009), 11. 4. 2007 (010, 012) a 14. 4. 2007 (011).

Na všech vozech byl ztvárněn motiv souhvězdí Velké medvědice a kromě toho každý vůz nesl symbol památky UNESCO. V letech 2015 až 2018 vozy postupně přešly na korporátní nátěr ČD a uvedené ztvárnění tak zmizelo. Zde je výčet původních motivů:

001 – Historické centrum Prahy;
002 – Vila Tugendhat v Brně;
003 – Vesnická památková rezervace v Holašovicích;
004 – Lednicko-valtický areál;
005 – Arcibiskupský zámek Kroměříž;
006 – Historické centrum Českého Krumlova;
007 – Historické centrum Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a s chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci;
008 – Zámek v Litomyšli;
009 – Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci;
010 – Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého ve Ždáru nad Sázavou;
011 – Třebíč (Třebíčská židovská čtvrť a Bazilika svatého Prokopa);
012 – Historické centrum Telče.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
61 54 72-91 001-2 2006/TVT CD 001-2006    
61 54 72-91 002-0 2006/TVT CD 02-2006    
61 54 72-91 003-8 2006/TVT CD 03-2006    
61 54 72-91 004-6 2006/TVT CD 04-2006    
61 54 72-91 005-3 2006/TVT CD 05-2006    
61 54 72-91 006-1 2006/TVT CD 06-2006    
61 54 72-91 007-9 2007/TVT CD 07-2007    
61 54 72-91 008-7 2007/TVT CD 08-2007    
61 54 72-91 009-5 2007/TVT CD 09-2007    
61 54 72-91 010-3 2007/TVT CD 010-2007    
61 54 72-91 011-1 2007/TVT CD 011-2007    
61 54 72-91 012-9 2007/TVT CD 012-2007    

Rekonstrukce vozů řady Bmee - MOVO Plzeň (vozy řady WLABmee)nahoru

V 80. letech nakoupily ČSD od vagónky Bautzen osobní vozy konstrukčního typu Z2 řad Amee, Bmee, BDmee, BDmeer a BRcm. Devět vozů původní řady Bmee z roku 1987 (modernizovaných v letech 1994–1995) prošlo v letech 2000–2001 ve společnosti MOVO v Plzni rekonstrukcí na lůžkové vozy.

(14.) WLABmee - rekonstrukce 2000–2001 (ex Bmee)

Řada vozu:
WLABmee823
Číselné označení vozu
61 54 70-71
Kód řady KOV:
823
Typové označení KOV:
WLABmee (61) RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ Z2, typ vozu ?, 10 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, až 30 lůžek (variabilní poměr počtu oddílů Single / Double / Triple), zásuvky 230 V, klimatizovaný, netlakotěsný splňující všechny technické podmínky pro jízdu na tratích s vysokým podílem tunelů s uzavřeným toaletním systémem, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek GP 200 S-25/85

Rekonstrukce vozů původní řady Bmee (Bautzen 1987).

Rekonstrukce: MOVO, Plzeň, ČR Rok rekonstrukce: 2000–2001 Počet rekonstruovaných vozů: 9 (001–009)
Vývoj označení řady vozu: před rekonstrukcí: Bmee [viz kód 248] | po rekonstrukci (2000–2001): WLABm (před předáním vozů k ČD) | 2001: WLABmee | 2009: WLABmee823
Vývoj číselného označení vozu: před rekonstrukcí: 51 54 21-70 | po rekonstrukci (2000–2001): 61 54 70-71
Provozované vozy v současnosti u ČD: 001–009 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 9 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Praha hl. n.
Obrázek vozu:
wlabmee823
Fotografie vozu:

Akt.: 2023-12-03

Rekonstrukce vozu řady Bmee znamenala zcela novou podobu interéru a určení vozu. Ve voze se nachází 10 oddílů s maximální kapacitou 30 lůžek (v jednom oddíle jsou 3 lůžka). Uspořádání oddílů je tedy patrně variabilní, poměr oddílů Single / Double / Triple se dá upravit počtem skutečně využitých lůžek (neobsazená lůžka se nesklopí). Vůz přišel o jedny předsuvné dveře v místě skladového prostoru. Při rekonstrukci byly například na podvozky dosazeny nové brzdové jednotky, CZE o výkonu 50 KW, vakuový systém WC, vůz má přemostění záchranné brzdy a je klimatizovaný. V pozdějších letech přibyly do oddílů zásuvky 230 V.

ČD v roce 1996 odmítly nabídku vagónky Görlitz na odkoupení 10 nových klimatizovaných lůžkových vozů původně určených pro RŽD, nakonec je zakoupila slovenská společnost ŽSR a označila je jako WLABmee 62 56 71-90 001 až 010. Poptávka po vyšší kvalitě však rostla a vedení ČD v roce 1999 rozhodlo o rekonstrukci vozů na lůžkové. Veřejnou obchodní soutěž na zakázku vypsaly ČD ještě téhož roku. Vozy řady Bmee byly na rekonstrukci do MOVO v Plzni přistaveny během února a března 2000 s plánem nasazení vozů do provozu od změny jízdního řádu k 10. 6. 2001. Vůz 007 absolvoval zkoušky ve vídeňské klimatické zkušebně Arsenal Research ve dnech 25. 9. - 11. 10. 2000 a dne 17. 11. 2000 vykonal zkoušku přemostění záchranné brzdy v Břeclavi spojen s lokomotivou 1116.001 ÖBB. Představení rekonstruovaného vozu médiím a veřejnosti proběhlo 22. 2. 2001 v Praze hl. n. Jízdní zkoušky vozů však teprve následovaly, a sice od 2. 4. do 26. 4. 2001. Vyskytly se však problémy s CZE a ovládáním dveří, a tak původní plán nasazení vozů od června 2001 nevyšel. Vozy byly vráceny do plzeňského MOVO k odstranění závad. Dne 18. 9. 2001 proběhla zkušební jízda na trati Praha - Česká Třebová - Brno - Havlíčkův Brod - Praha s 8 vozy, závady se nevyskytly a vozy byly předány Českým dráhám. Do KOV byly vozy začleněny 31. 5. 2001 (001, 002, 007, 008, 009), 4. 7. 2001 (006), 16. 7. 2001 (003), 27. 7. 2001 (005) a 31. 8. 2001 (004).

Výrobce označil vozy řadou WLABm, při předání Českým drahám došlo k přeznačení řady na WLABmee.

Na všech vozech byl před nástupem korporátního nátěru ČD na jedné straně ztvárněn motiv Hradčan se symbolikou noční oblohy, na druhé bočnici byly "jednou linkou" vyznačeny symboly kulturně-historických motivů ČR: zleva doprava Říp, Kutná Hora, Hradčany, brněnský Petrov, Ostrava (původně zde měl být Český Krumlov) a Karlštejn. Vozy si snad díky své čisté elektrické výbavě pro klimatizaci vysloužily přezdívku Temelín.

V dubnu 2020 České dráhy zveřejnily veřejnou zakázku na modernizaci všech devíti vozů. Modernizace má pojmout dosazení nových nástupních dveří, vnější informační systém, nové osvětlení, nové rolety, úpravy v chodbičce, skladu a oddílech pro cestující a průvodce, dosazení Wi-Fi a potrubního zrychlovače. V říjnu 2020 byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem, společností Pars nova a.s. ze Šumperku. První zmodernizovaný vůz by měl být k dispozici koncem roku 2021 a všech devět vozů by mělo být dokončeno v roce 2022. Lůžkové vozy začaly do Šumperku najíždět od října 2020 takto:
- 10. 10. 2020 ... 004;
- 29. 3. 2021 ... 001, 005, 007;
- 11. 3. 2022 ... 003;
- 14. 5. 2022 ... 002;
- 25. 8. 2022 ... 006;
- 18. 9. 2022 ... 009;
- 5. 10. 2022 ... 008.

První nasazení vozů po modernizaci do pravidelného provozu s cestujícími:
- 004 ... 28. 2. 2022 na EN 443;
- 001 ... 1. 4. 2022 na EN 443;
- 005 ... 6. 5. 2022 na EN 97443/443;
- 007 ... 12. 8. 2022 na EN 97443/443;
- 003 ... 9. 9. 2022 na EN 443;
- 002 ... 24. 10. 2022 na IC 575;
- 006 ... 9. 4. 2023 na IC 585;
- 009 ... 30. 5. 2023 na EN 443;
- 008 ... 7. 7. 2023 na EN 443.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
61 54 70-71 001-8 1987/042 50 54 21-38 062-5 → 51 54 21-70 062-3  
61 54 70-71 002-6 1987/048 50 54 21-38 068-2 → 51 54 21-70 068-0  
61 54 70-71 003-4 1987/050 50 54 21-38 070-8 → 51 54 21-70 070-6  
61 54 70-71 004-2 1987/051 50 54 21-38 071-6 → 51 54 21-70 071-4  
61 54 70-71 005-9 1987/058 50 54 21-38 078-1 → 51 54 21-70 078-9  
61 54 70-71 006-7 1987/059 50 54 21-38 079-9 → 51 54 21-70 079-7  
61 54 70-71 007-5 1987/066 50 54 21-38 086-4 → 51 54 21-70 086-2  
61 54 70-71 008-3 1987/067 50 54 21-38 087-2 → 51 54 21-70 087-0  
61 54 70-71 009-1 1987/070 50 54 21-38 090-6 → 51 54 21-70 090-4  

Modernizace vozů řady WLAB - Pars nova, Šumperk (vozy řady WLABee)nahoru

V letech 2005 až 2008 provedla šumperská společnost Pars nova modernizaci 18 lůžkových vozů řady WLAB821 vyrobených v roce 1981.

(15.) WLABee - modernizace 2005–2008 (ex WLAB)

Řada vozu:
WLABee824
Číselné označení vozu
52 54 70-40
Kód řady KOV:
824
Typové označení KOV:
WLAB 824 RIC

Charakteristika vozu: čtyřnápravový lůžkový vůz, konstrukční typ Y, typ vozu 3.550, 10 oddílů a 2 oddíly pro průvodce vozu, až 30 lůžek (variabilní poměr počtu oddílů 1. a 2. třídy) + 1 lůžko pro průvodce vozu, topení teplovodní s kombinovaným vytápěcím agregátem na elektrickou energii + kotel na tuhá paliva doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz Va na normální rozchod + podvozek Chanin CN II na široký rozchod, na širokém rozchodu samočinné spřáhlo SA-3

Modernizace vozů původní řady WLAB (Görlitz 1981).

Modernizace: Pars nova, Šumperk, ČR Rok modernizace: 2005–2008 Počet modernizovaných vozů: 18 (136, 138, 142, 147, 150, 152, 155–158, 160, 162–163, 166–167, 170–171, 173)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací: WLAB821 [viz kód 821] | po modernizaci (2005–2008): WLABee824
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací: 52 54 70-40 | po modernizaci (2005–2008): 52 54 70-40
Provozované vozy v současnosti u ČD: 156, 166 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 2 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Lužná u Rakovníka
Obrázek vozu:
wlabee824
Fotografie vozu:

Akt.: 2023-04-30

Při modernizaci vozů došlo k dosazení CZE, mezi oddíly pro cestující a průvodcem byl natažen telefon a interiér prošel menší inovací. Kotel na tuhá paliva ve voze zůstal a tak přezdívku "uhlák" nesly i vozy této řady. Část vozů obdržela nový výrazný žlutomodrý nátěr s nápisem "S námi PO EVROPĚ" či "S námi DO EVROPY". Uspořádání oddílů 1. a 2. třídy s počty využívaných lůžek zůstalo beze změny.

Do provozu byly modernizované vozy uváděny postupně:
2005: 28. 12. (136, 157, 167);
2006: 10. 8. (155), 21. 8. (150), 13. 10. (160), 30. 11. (162);
2007: 5. 1. (138), 21. 2. (147), 13. 4. (163), 20. 6. (156);
2008: 29. 2. (171), 11. 4. (152), 30. 4. (173), 30. 5. (166), 4. 7. (142), 5. 9. (158), 21. 10. (170).

Vozy si po modernizaci ale nezajezdily dlouho. Pravidelné nasazování vozů této řady skončilo v prosinci 2010, poté došlo k jejich odstavení a zhruba o rok později započal proces návrhu na rušení těchto vozů. Poslední tři vozy (138, 156 a zejména vůz 166) se v provozu znovu objevily v druhé polovině roku 2012 a dokonce ještě v letních měsících roku 2013 znovu vyjely vozy 156 a 166. Všechny ostatní vozy byly na jaře 2013 zrušeny. Naposledy vyjely vozy 156 a 166 v září 2013 a dnem 19. 9. 2013 se uzavřela kapitola nasazování vozů této řady na pravidelné spoje. Oba vozy - 156 a 166 - přešly pod DHV Lužná u Rakovníka.

Zajímavý osud postihl v roce 2013 zrušené vozy 136, 150, 152, 155 a 157. Byly přemístěny do Němčic u Kolína, kde sloužily v Pensionu Vigvam jako možnost nevšedního ubytování. Tato možnost skončila v roce 2021 po změně majitele penzionu. Čtyři z pěti vozů (vůz 155 v Němčicích zůstal) se ve dnech 6. a 7. 5. 2021 stěhovaly na silničním podvalníku do Kolína, kde se vrátily zpět na koleje a jsou nyní majetkem dopravce Gepard Express, SE.

Provoz vozů od prosince 2010:
138 ... 20./22. 7. 2012 na EC 271/270, 23./24., 25./26. a 27./28. 8. 2012 na R 403/402; dne 19. 9. 2013 vůz přejel na Sv 1307 z Prahy do České Třebové;
156 ... od 8. 11. do 4. 12. 2012 na R 403/402; od 5. 6. do 19. 9. 2013 na R 443/403 // 402/442; dne 22. 10. 2013 vůz přejel v konvoji vozidel z Prahy do Lužné u Rakovníka;
166 ... od 13. 7. do 24. 12. 2012 na R 403/402 (v prosinci 2012 po přechodu do GVD 2012/2013 i na R 443/442); od 6. 6. do 18. 9. 2013 na R 443/403 // 402/442; dne 22. 10. 2013 vůz přejel v konvoji vozidel z Prahy do Lužné u Rakovníka.

Dne 22. 5. 2014 byly vozy 147, 157, 160, 162, 170 a 173 přepraveny vlakem Sv 1307 z Prahy do České Třebové. Po hromadném vyřazení vozů z KOV v listopadu 2014 zůstává ve stavu ČD 5 vozů. Tři jsou zrušeny a umístěny v České Třebové (138, 158, 173) a dva jsou udržované ve stavu DHV Lužná u Rakovníka (156, 166). Vozy 138 a 173 umístěné v České Třebové byly v roce 2015 deaktivovány a vůz 158 umístěný tamtéž se v září 2015 dočkal odkupu společností VUZ, a.s.

K zániku vozů řady WLABee824 došlo po přeznačení posledních dvou vozů pod kód A24, vůz 156 byl přeznačen 25. 2. 2016 a vůz 166 dne 29. 2. 2016.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2016)

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozuPoznámka
52 54 70-40 136-1 1981/51 54 64-40 136-0/81 51 54 64-40 136-0 mezi 2. 11. 2012 - 26. 2. 2013: zrušen; 2013: Pension Vigvam Němčice u Kolína - ubytovací vůz; 27. 11. 2014: deaktivován; 2021: Gepard Express
52 54 70-40 138-7 1981/51 54 64-40 138-6/81 51 54 64-40 138-6 mezi 29. 8. 2013 - 1. 11. 2013: zrušen; 2015: deaktivován
52 54 70-40 142-9 1981/51 54 64-40 142-8/81 51 54 64-40 142-8 mezi 4. 4. 2013 - 29. 8. 2013: zrušen; 26. 9. 2013: deaktivován
52 54 70-40 147-8 1981/51 54 64-40 147-7/81 51 54 64-40 147-7 mezi 4. 4. 2013 - 29. 8. 2013: zrušen; 20. 11. 2014: deaktivován
52 54 70-40 150-2 1981/51 54 64-40 150-1/81 51 54 64-40 150-1 mezi 2. 11. 2012 - 26. 2. 2013: zrušen; 2013: Pension Vigvam Němčice u Kolína - ubytovací vůz; 27. 11. 2014: deaktivován; 2021: Gepard Express; 2023: WAGON SERVICE s.r.o.
52 54 70-40 152-8 1981/51 54 64-40 152-7/81 51 54 64-40 152-7 mezi 2. 11. 2012 - 26. 2. 2013: zrušen; 2013: Pension Vigvam Němčice u Kolína - ubytovací vůz; 27. 11. 2014: deaktivován; 2021: Gepard Express
52 54 70-40 155-1 1981/51 54 64-40 155-0/81 51 54 64-40 155-0 mezi 2. 11. 2012 - 26. 2. 2013: zrušen; 2013: Pension Vigvam Němčice u Kolína - ubytovací vůz; 27. 11. 2014: deaktivován
52 54 70-40 156-9 1981/51 54 64-40 156-8/81 51 54 64-40 156-8

24. 10. 2013: DHV Lužná u Rakovníka; 25. 2. 2016: vůz veden v KOV pod kódem A24 jako vůz řady WLABeeA24

52 54 70-40 157-7 1981/51 54 64-40 157-6/81 51 54 64-40 157-6 mezi 2. 11. 2012 - 26. 2. 2013: zrušen; 2013: Pension Vigvam Němčice u Kolína - ubytovací vůz; 27. 11. 2014: deaktivován; 2021: Gepard Express
52 54 70-40 158-5 1981/51 54 64-40 158-4/81 51 54 64-40 158-4 mezi 4. 4. 2013 - 29. 8. 2013: zrušen; 9. 2015: Výzkumný Ústav Železniční, a.s.; 20xx: Ing. Jiří Kotas
52 54 70-40 160-1 1981/51 54 64-40 160-0/81 51 54 64-40 160-0 mezi 4. 4. 2013 - 29. 8. 2013: zrušen; 20. 11. 2014: deaktivován
52 54 70-40 162-7 1981/51 54 64-40 162-6/81 51 54 64-40 162-6 mezi 4. 4. 2013 - 29. 8. 2013: zrušen; 20. 11. 2014: deaktivován
52 54 70-40 163-5 1981/51 54 64-40 163-4/81 51 54 64-40 163-4 mezi 2. 11. 2012 - 26. 2. 2013: zrušen; 3. 10. 2013: deaktivován
52 54 70-40 166-8 1981/51 54 64-40 166-7/81 51 54 64-40 166-7 24. 10. 2013: DHV Lužná u Rakovníka; 29. 2. 2016: vůz veden v KOV pod kódem A24 jako vůz řady WLABeeA24
52 54 70-40 167-6 1981/x 51 54 64-40 167-5 mezi 2. 11. 2012 - 26. 2. 2013: zrušen; 26. 9. 2013: deaktivován
52 54 70-40 170-0 1981/51 54 64-40 170-9/81 51 54 64-40 170-9 mezi 4. 4. 2013 - 29. 8. 2013: zrušen; 20. 11. 2014: deaktivován
52 54 70-40 171-8 1981/51 54 64-40 171-7/81 51 54 64-40 171-7 mezi 2. 11. 2012 - 26. 2. 2013: zrušen; 26. 9. 2013: deaktivován
52 54 70-40 173-4 1981/51 54 64-40 173-3/81 51 54 64-40 173-3 mezi 4. 4. 2013 - 29. 8. 2013: zrušen; 2015: deaktivován

© 2015–2023 Alan Butschek

Design © 2010 Dominik Butschek

Skript © 2013 Radek Papež