Úvodní strana

Vozy k sezení 2. třídy patrové

Výroba Görlitz 1965 (jednotky původní řady Bp)nahoru

Vagónka (v tehdy východo-) německém Zhořelci dodala ČSD v letech 1961 a 1965 dvě série patrových nedělitelných čtyřdílných jednotek:
900 až 919 ... 1961–1962
920 až 949 ... 1965
Ačkoli při přechodu na 12místné číselné označení z roku 1967 tyto jednotky obdržely nové označení, v provozu celou dobu jezdily s původním třímístným číslem.

(1.) Bp 1961–1962 (900–919)

Řada jednotky:
Bpjoz
Číselné označení jednotky:
(50 54 26-20)
Kód řady KOV:
(421)
Typové označení KOV:
Bpjo bez el. t.
Charakteristika jednotky: čtyřdílná patrová nedělitelná jednotka složená ze dvou koncových a dvou středních vozů 2. vozové třídy, velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 6 fiktivních oddílů v každém voze a podlaží, 410 sedadel, topení parní nízkotlaké, povolená provozní rychlost 100 km/h, celkem 5 podvozků (krajní dvounápravové, 3 střední podvozky třínápravové)
Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1961–1962 Počet vyrobených jednotek: 20 (900–919)
Vývoj označení řady jednotek: Bp | 1983: Bpjoz
Vývoj číselného označení jednotek: 900–919 | 1967: 50 54 26-20 (v praxi se neuplatnilo)
Obrázek jednotky:
Fotografie jednotky:

Akt.: 2022-04-18

Patrové jednotky pro ČSD objednala společnost Strojimpex u vagónky Görlitz. Výroba byla zahájena koncem roku 1961, dodávka proběhla na počátku roku 1962. Uspořádání sedadel bylo v provedení 3+2, jednotky disponovaly pouze parním topením. Výrobce údajně mylně začal číslovat jednotky až číslem 906, nápisy byly provedeny v bílé barvě místo chromové žluti. K napravení těchto nedostatků mělo dojít až za provozu u ČSD.

Rozmístění jednotek z výroby bylo následující: 900–911 dom. st. Praha-Vršovice, 912–915 dom. st. Ostrava hl. n., 916–919 dom. st. Bratislava hl. n. (jednotka 916 možná dom. st. Košice). V průběhu provozu se přiřazení jednotek k domovským stanicím v mnohých případech měnilo, jednotky našly svoji "práci" v domovských stanicích Bratislava hl. n. (od 1972 Bratislava hl. st.), Bratislava-Nové Mesto, Levice (v letech 1986–1991 v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Mochovce), Košice, Nové Zámky, Ostrava hl. n., Praha-Krč (výluková činnost na přelomu 60. a 70. let v Praze), Praha-Smíchov, Praha-Vršovice, Praha-Vysočany, Trnava.

Někdy v prvních letech provozu došlo k poškození jednoho ze středních vozů v jednotce 900, tato jednotka jezdila do roku 1965 ve 3vozové sestavě (do doby než spolu s výrobou další série jednotek řady Bp byl postaven jeden střední vůz navíc, ovšem poté činil v jednotce 900 počet míst k sezení jen 393, a sice vlivem uspořádání sedadel 2+2 v novém středním voze). V roce 1972 byla zrušena jednotka 909 (přesný důvod mně není znám), všech zbývajících 19 jednotek se dočkalo počátku 90. let, kdy započala vlna rušení jednotek této série.

V roce 1993 se park jednotek rozdělil mezi ČD a ŽSR dle momentálního rozmístění jednotek, ŽSR připadly jednotky 900–906 a 916–919. K 1. 1. 1996 České dráhy evidovaly 2 jednotky. To byl pravděpodobně také poslední rok existence jednotek této série; žádná jednotka se bohužel nedochovala.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1996)

*) uvažované 12místné označení z roku 1967 bez fyzického přeznačení na vozech

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla jednotky*)Poznámka
900 1961/x 50 54 26-20 000-0 10.–12. 1994: vyřazena
901 1961/x 50 54 26-20 001-8 199x: odstavena; 199x: zrušena
902 1961/x 50 54 26-20 002-6 4.–6. 1994: zrušena
903 1961/x 50 54 26-20 003-4 8. 1992: navržena na zrušení; 199x: zrušena
904 1961/x 50 54 26-20 004-2 8. 1992: navržena na zrušení; 1992–1994: zrušena
905 1961/x 50 54 26-20 005-9 4.–6. 1994: zrušena
906 1961/x 50 54 26-20 006-7 4.–6. 1994: zrušena
907 1961/x 50 54 26-20 007-5 198x–1993: zrušena
908 1961/x 50 54 26-20 008-3 198x–1993: zrušena
909 1961/x 50 54 26-20 009-1 1972: zrušena
910 1961/x 50 54 26-20 010-9 198x–1993: zrušena
911 1961/x 50 54 26-20 011-7 198x–1993: zrušena
912 1961/x 50 54 26-20 012-5 5. 11. 1992: zrušena
913 1962/x 50 54 26-20 013-3 12. 6. 1996: zrušena
914 1962/x 50 54 26-20 014-1 12. 6. 1996: zrušena
915 1962/x 50 54 26-20 015-8 198x–1993: zrušena
916 1962/x 50 54 26-20 016-6 7.–9. 1993: vyřazena
917 1962/x 50 54 26-20 017-4 8. 1991: navržena na zrušení; 199x: zrušena
918 1962/x 50 54 26-20 018-2 2. 1991: navržena na zrušení; 199x: zrušena
919 1962/x 50 54 26-20 019-0 8. 1992: navržena na zrušení; 199x: zrušena

(2.) Bp 1965 (920–949)

Řada jednotky:
Btjo
Číselné označení jednotky:
(50 54 26-18)
Kód řady KOV:
291
Typové označení KOV:
Btjo
Charakteristika jednotky: čtyřdílná patrová nedělitelná jednotka složená ze dvou koncových a dvou středních vozů 2. vozové třídy, velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 6 fiktivních oddílů v každém voze a podlaží, 342 sedadel, topení parní nízkotlaké a elektrické odporové, povolená provozní rychlost 100 km/h, celkem 5 podvozků (krajní dvounápravové, 3 střední podvozky třínápravové)
Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1965 Počet vyrobených jednotek: 30 (920–949)
Vývoj označení řady jednotek: Bp | 1983: Bpjo | 2001: Btjo
Vývoj číselného označení jednotek: 920–949 | 1967: 50 54 26-18 (v praxi se neuplatnilo)
Obrázek jednotky:
Fotografie jednotky:

Akt.: 2022-04-18

V roce 1965 navázala na dodávku z let 1961–1962 další, tentokrát 30kusová série patrových jednotek. Tyto se od předchozí dodávky lišily ve změně uspořádání sedadel 2+2, což přineslo snížení počtu sedadel ze 410 na 342. Dále disponovaly nejen parním, ale i elektrickým odporovým topením. Od předchozí série se lišily rovněž dosazením vyhlídkového okna pro vlakvedoucího.

Rozmístění jednotek z výroby bylo následující: 920–931 dom. st. Ostrava hl. n. a Nový Bohumín, 932–939 dom. st. Bratislava hl. n. a Košice (v Košicích se mohlo jednat patrně o jednotky 932–936, možná i 939, není však doloženo), 940–949 dom. st. Praha-Smíchov. V průběhu provozu se přiřazení jednotek k domovským stanicím v mnohých případech měnilo, jednotky našly svoji "práci" v domovských stanicích Bratislava hl. n. (od 1972 Bratislava hl. st.), Bratislava-Nové Mesto, Košice, Nový Bohumín (od 1974 Bohumín), Ostrava hl. n., Praha-Krč (výluková činnost na přelomu 60. a 70. let v Praze), Praha-Smíchov, Praha-Vršovice, Trnava.

Všech 30 jednotek se dočkalo počátku 90. let. Tehdy započalo postupné vyřazování z provozu, odstavování a rušení jednotek. V roce 1993 se park jednotek rozdělil mezi ČD a ŽSR dle momentálního rozmístění jednotek, ŽSR připadly jednotky 924–926 a 932–939 a provoz jednotek ŽSR ukončily pravděpodobně v roce 1994.

Posledním GVD, kdy byly jednotky turnusově nasazeny u Českých drah, se stal GVD 2001/2002. Poslední nasazení spřažené dvojice jednotek (947 + 948) proběhlo v sobotu 26. 1. 2002 na vlacích Os 3102 / 3107. Následně jezdily jednotky samostatně, a to až do konce GVD 2001/2002 na trati Ostrava - Valašské Meziříčí, tedy do 14. 12. 2002. O prázdninových víkendech v roce 2003 si ještě zajezdila v pravidelné dopravě jednotka 920 v trati Bohumín - Mosty u Jablunkova v rámci propagační akce ČD na vlacích vedených lokomotivou 140.004.

Z celé série se podařilo zachovat jednu jednotku, a sice číslo 930. V roce 2001 prošla opravou v MOVO Plzeň a s určením jako historické vozidlo bylo vedeno v DKV Praha. Ke dni 24. 11. 2003 jednotka obdržela 12místné číselné označení 80 54 89-00 360-0. To bylo 13. 11. 2013 změněno na 55 54 26-22 001-1 a konečně 18. 1. 2016 jednotka obdržela patrně již definitivní označení 55 54 26-22 930-1 a řadové označení Bpjo048.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2008)

*) výrobní číslo ve tvaru 1965/§01, kde § = A, B, C nebo D (označení článku jednotky)
**) uvažované 12místné označení z roku 1967 bez fyzického přeznačení na vozech

Číselné označení RV/VČ*) Předchozí čísla jednotky**)Poznámka
920 1965/01 50 54 26-18 020-2 2001–2002: článek A z jednotky 921 kvůli MU Ostrava levé n. 2001 (prudké najetí lokomotivou); 2002: záměr zachovat jako muzejní; 7. 4. 2006: poslední nasazení na zvl. vlaky; 2008: zrušena; 8. 5. 2008: přeprava na likvidaci
921 1965/02 50 54 26-18 021-0 2001–2002: článek A do jednotky 920; 17. 9. 2002: zrušena
922 1965/03 50 54 26-18 022-8 16. 5. 2001: zrušena
923 1965/04 50 54 26-18 023-6 28. 7. 2003: zrušena
924 1965/x 50 54 26-18 024-4 7.–9. 1994: zrušena
925 1965/x 50 54 26-18 025-1 7.–9. 1993: vyřazena; 199x: zrušena
926 1965/x 50 54 26-18 026-9 7.–9. 1994: zrušena
927 1965/08 50 54 26-18 027-7 29. 7. 2004: zrušena; 8. 2004: likvidace
928 1965/x 50 54 26-18 028-5 198x–1993: zrušena
929 1965/x 50 54 26-18 029-3 30. 6. 1999: zrušena
55 54 26-22 930-1 1965/11 930 → 50 54 26-18 030-1 → 80 54 89-00 360-0 → 55 54 26-22 001-1 30. 11. 2001: po opravě MOVO Plzeň do DKV Praha jako muzejní; 24. 11. 2003: historické vozidlo; 27. 2. 2009: DHV Lužná u Rakovníka; 18. 1. 2016: jednotka je vedena v KOV pod kódem 048 jako jednotka řady Bpjo048
931 1965/12 50 54 26-18 031-9 2002: úvaha zachovat jako muzejní, neuskutečněno; 2008: zrušena; 8. 5. 2008: přeprava na likvidaci
932 1965/x 50 54 26-18 032-7 7.–9. 1994: zrušena
933 1965/x 50 54 26-18 033-5 7.–9. 1994: zrušena
934 1965/x 50 54 26-18 034-3 1992: zrušena
935 1965/x 50 54 26-18 035-0 7.–9. 1994: zrušena
936 1965/x 50 54 26-18 036-8 7.–9. 1994: zrušena
937 1965/x 50 54 26-18 037-6 7.–9. 1994: zrušena
938 1965/x 50 54 26-18 038-4 7.–9. 1994: zrušena
939 1965/x 50 54 26-18 039-2 10.–12. 1994: vyřazena; 199x: zrušena
940 1965/21 50 54 26-18 040-0 17. 9. 2002: zrušena
941 1965/x 50 54 26-18 041-8 1. 1. 1992: zrušena
942 1965/23 50 54 26-18 042-6 17. 9. 2002: zrušena
943 1965/x 50 54 26-18 043-4 12. 6. 1996: zrušena po MU Ostrava uhel. n. léto 1995 (prudké najetí do zarážedla); zima 1997: likvidace
944 1965/x 50 54 26-18 044-2 198x–199x: zrušena
945 1965/26 50 54 26-18 045-9 2002: 2n podvozky z jednotky 921; 29. 7. 2004: zrušena; 8. 2004: likvidace
946 1965/27 50 54 26-18 046-7 2002: 2n podvozky z jednotky 921; 17. 9. 2002: zrušena
947 1965/28 50 54 26-18 047-5 17. 9. 2002: zrušena
948 1965/29 50 54 26-18 048-3 17. 9. 2002: zrušena
949 1965/30 50 54 26-18 049-1 15. 5. 2001: zrušena

Výroba Görlitz 1976 (vozy původní řady Bap)nahoru

V roce 1976 nakoupily ČSD od vagónky Görlitz další patrové vozy, ale nejednalo se o nedělitelné jednotky jako tomu bylo u původní řady Bp, nýbrž o jednotlivé vozy, z kterých je možné sestavit soupravu o potřebné kapacitě.

(3.) Bap

Řada vozu:
Bmto292
Číselné označení vozu:
50 54 26-18
Kód řady KOV:
292
Typové označení KOV:
Bmto 292
Charakteristika vozu: čtyřnápravový patrový vůz 2. vozové třídy, velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, konstrukční typ ?, typ vozu 3.134, 6 fiktivních oddílů v každém podlaží a 2 fiktivní oddíly v mezipatře, 128 sedadel, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 100 km/h, podvozek Görlitz VI
Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1976 Počet vyrobených vozů: 50 (101–150)
Vývoj označení řady vozu: Bap | 1983: Bmo | 2001: Bmto | 2009: Bmto292
Vývoj číselného označení vozu: 50 54 26-18
Provozované vozy v současnosti u ČD: 106, 109, 123, 130 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 4 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Česká Třebová, České Budějovice
Obrázek vozu:
Fotografie vozů:

Akt.: 2023-12-03

V roce 1971 byl v tehdejší NDR vyvinut první samostatný patrový vůz, jehož sériová výroba započala v roce 1974. ČSD v roce 1976 nakoupily 50 patrových vozů s určením na trať Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany / Dobříš. Nasazování těchto vozů však provázely problémy - opotřebované okolky vlivem malých poloměrů oblouků, potíže se zajištěním čištění vozové skříně, apod.

Již začátkem února 1977 se uskutečnily zkušební jízdy těchto vozů na trati Rybník - Lipno nad Vltavou, neboť se zvažovalo, zda by patrové vozy mohly zvýšit kulturu cestování na této trati. Výsledky zkoušek dopadly dobře a koncem ledna 1978 obdrželo vozové depo České Budějovice do svého stavu 3 vozy řady Bap. Z prosince 1989 jsou známá čísla vozů dom. st. Vyšší Brod: 136, 147, 148 a 149. Za upřesnění děkuji -ü-.

Někdy v průběhu 80. let došlo ke zrušení vozů 114, 122, 130, 135, 136 a 138. Počátkem 90. let se však postoj ČSD k vozům této řady změnil a došlo ke zprovoznění jak odstavených vozů, tak i tří zrušených vozů 130, 136 a 138. Naopak zrušen byl vůz 150. Při dělení ČSD na ČD a ŽSR v roce 1993 zůstaly všechny vozy u ČD. Cca od roku 1996 několik vozů působilo i na trati Tábor - Bechyně; v dom. st. Tábor byly vozy vedeny ještě v roce 2007. Od roku 2000 se zvyšoval počet "pater" v Českých Budějovicích. Počínaje GVD 2007/2008 vznikla domovská stanice Havlíčkův Brod a do ní přešlo mezi listopadem 2007 a lednem 2008 celkem 12 vozů, později přibyly další vozy.

Vozy byly původně vybaveny i parním topením, které bylo v průběhu jejich provozu odstraňováno. Nátěr vozů (před zavedením korporátního nátěru ČD) byl vždy modrý. Od roku 2008 se sedadla (všech?) vozů potahují textílií. Z roku 2008 je tato úprava zdokumentována u vozů 116 a 118, z roku 2009 u vozu 103.

Vůz 124 byl v roce 2001 modernizován a přešel pod kód 290.
Vozy 103–104 a 116 byly modernizovány v roce 2009 a přešly pod kód 293.
Vozy 101–102, 105, 107, 112–113, 117, 119–120 a 124–127 byly v letech 2010–2011 modernizovány a přešly pod kód 294.
Vozy 108, 110, 129, 131, 136–137, 141–143 a 147–149 prošly modernizací v letech 2016–2017 a přešly pod kód 296.

Provozních vozů řady Bmto292 které modernizací neprošly zbylo šest, a tak se tato řada pomalu, ale nevyhnutelně blíží ke konci své existence. Svézt se lze už jen ve dvou vozech v okolí Českých Budějovic.

Provoz vozů od poloviny října 2016 (stav 21. 11. 2023):
- vůz 109 dom. st. České Budějovice: je provozní, v roce 2016 jezdil do 22. 9. 2016, o rok později byl nasazovaný od 13. 5. do 8. 12. 2017. V roce 2018 jezdil téměř celý rok, a to od 12. 2. 2018 do 19. 12. 2018. Následovala zimní přestávka a od 21. 5. do 7. 10. 2019 byl opět v provozu. Po převozu do Českých Budějovic 9. 10. 2019 opět upadl do zimního spánku, z něhož se vzbudil 7. 2. 2020 na jízdu z Českých Budějovic do Tábora na obratu Os 8300/8305. Poté jezdil od 5. 3. do 14. 3. 2020 a od 10. 6. 2020 se aktivně zapojil do provozu. Jezdil pravidelně do 22. 9. 2021, poté ve dnech 3. - 8. 11. 2021, 19. - 20. 12. 2021. V roce 2022 jezdil s přestávkami od 4. 1. do 10. 11. 2022. V dalším roce 2023 jezdil ve dnech 24. 1. - 11. 2., 3. 3. - 12. 3., 26. 6. - 7. 7., 6. 8. - 7. 8. a 24. 8. - 28. 8. 2023;
- vůz 118 dom. st. Havlíčkův Brod: býval nasazovaný několikrát měsíčně, od listopadu 2017 do 16. 2. 2018 jezdil téměř denně, poté byl odstaven z důvodu propadlé podlahy. Cestující se tímto vozem naposledy svezli 16. 2. 2018 vlakem Os 8362 z Jihlavy města do Havlíčkova Brodu. Na poslední jízdu do kovošrotu ve Vyskoém Mýtě se vydal 28. 3. 2022;
- vůz 123 dom. st. České Budějovice: v roce 2016 jezdil do 1. 10. 2016, o rok později byl nasazovaný od 29. 3. 2017 a jezdil "tahem" až do 16. 1. 2018. Po několikaměsíčním odstavení jezdil od 2. 5. do 16. 10. 2018. Následovalo půlroční odstavení, načež od 14. 4. do 25. 8. 2019 byl vůz opět v provozu. Cestující se v něm naposledy svezli 25. 8. 2019 na Os 18903 z Lipna nad Vltavou do Českých Budějovic;
- vůz 128 dom. st. Praha-Libeň: v roce 2016 jezdil do 18. 12. 2016 z Prahy do Čerčan nebo Vraného nad Vltavou, v roce 2017 byl k vidění pouze jednou, a to ve dnech 3.–4. 8. 2017 během měřicích jízd. Cestující se tímto vozem zatím naposledy svezli 18. 12. 2016 vlakem Os 9062 z Čerčan do Prahy hl. n. Dne 31. 5. 2020 byl vůz převezen vlakem Sv 11801 z Prahy do České Třebové a dále 4. 12. 2020 vlakem Sv 58545 do Olomouce k likvidaci;
- vůz 130 dom. st. České Budějovice: v roce 2016 jezdil do 6. 12. 2016, v roce 2017 byl nasazovaný od 20. 2. do 7. 12. 2017. V roce 2018 byl pravidelně nasazovaný od 2. 4. do 2. 10. 2018. Začátkem roku byl vůz chvíli v Havlíčkově Brodě, z Českých Budějovic najel 20. 1. 2019, poté odjel 4. 2. do Jindřichova Hradce, 7. 2. se vrátil do Havlíčkova Brodu a konečně 9. 2. 2019 jel zpět do Českých Budějovice. Do pravidelného provozu byl nasazen 17. 4. 2019 a jezdil prakticky stále až do 11. 3. 2020, následovalo odstavení a 20. 5. 2020 opět vyjel do provozu, v kterém ho můžeme s přestávkami vidět stále;
- vůz 134 dom. st. Praha-Libeň: režim měl podobný jako vůz 128, tzn. v roce 2016 jezdil do 18. 12. 2016 z Prahy do Čerčan nebo Vraného nad Vltavou, v roce 2017 byl k vidění pouze ve dnech 2.–4. 8. 2017 během měřicích jízd. Cestující se tímto vozem zatím naposledy svezli 18. 12. 2016 vlakem Os 9062 z Čerčan do Prahy hl. n. Dne 31. 5. 2020 byl vůz převezen vlakem Sv 11801 z Prahy do České Třebové k likvidaci.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozu Poznámka
50 54 26-18 106-9 1976/18 106-9/76   27. 6. 2016: přístavba do Pars nova v Šumperku na náhradní díly; 15. 9. 2016: zrušen
50 54 26-18 109-3 1976/18 109-3/76    
50 54 26-18 111-9 1976/18 111-9/76   2007: zrušen po požáru v Českých Budějovicích 17. 3. 2004
50 54 26-18 114-3 1976/18 114-3/76   198x: zrušen
50 54 26-18 115-0 1976/18 115-0/76   2007–2008: zrušen; 2008–2009: deaktivován
50 54 26-18 118-4 1976/18 118-4/76   2021: zrušen; mezi 13. 9. 2023 - 1. 1. 2023: deaktivován
50 54 26-18 121-8 1976/18 121-8/76   9. 3. 2006: zrušen po požáru ve Veselí nad Lužnicí 14. 11. 2004
50 54 26-18 122-6 1976/18 122-6/76   198x: zrušen
50 54 26-18 123-4 1976/18 123-4/76   mezi 2. 4. - 12. 9. 2022: zrušen
50 54 26-18 128-3 1976/18 128-3/76   mezi 3. 1. 2020 - 15. 9. 2020: zrušen; mezi 2. 4. - 11. 9. 2022: deaktivován
50 54 26-18 130-9 1976/18 130-9/76    
50 54 26-18 132-5 1976/18 132-5/76   11. 9. 2001: zrušen
50 54 26-18 133-3 1976/18 133-3/76   29. 10. 2013: zrušen; 2015: deaktivován
50 54 26-18 134-1 1976/18 134-1/76   mezi 3. 1. 2020 - 15. 9. 2020: zrušen; mezi 2. 4. - 11. 9. 2022: deaktivován
50 54 26-18 135-8 1976/18 135-8/76   198x: zrušen
50 54 26-18 138-2 1976/18 138-2/76   28. 5. 2013: zrušen; mezi 3. 1. 2020 - 15. 9. 2020: deaktivován
50 54 26-18 139-0 1976/18 139-0/76   2014: zrušen; 2015: deaktivován
50 54 26-18 140-8 1976/18 140-8/76   2014: zrušen; 2015: deaktivován
50 54 26-18 144-0 1976/18 144-0/76   2011–2012: zrušen; 26. 9. 2013: deaktivován
50 54 26-18 145-7 1976/18 145-7/76   28. 5. 2013: zrušen; mezi 3. 1. 2020 - 15. 9. 2020: deaktivován
50 54 26-18 146-5 1976/18 146-5/76   29. 8. 2013: zrušen; 2015: deaktivován
50 54 26-18 150-7 1976/18 150-7/76   198x–199x: zrušen

Modernizace vozů řady Bmto - ŽOS Nymburk (vozy řady Bmteeo)nahoru

V letech 2001 a 2009 se zkoušela v ŽOS Nymburk modernizace celkem 4 vozů řady Bmto:
2001 ... 50 54 26-18 124
2009 ... 50 54 26-18 103, 104 a 116

(4.) Bmteeo - modernizace 2001 (ex Bmto)

Řada vozu:
Bmteeo290
Číselné označení vozu:
50 54 26-18
Kód řady KOV:
290
Typové označení KOV:
Bmteeo

Charakteristika vozu: čtyřnápravový patrový vůz 2. vozové třídy, velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, konstrukční typ ?, typ vozu ŽOS NY-M/01, 6 fiktivních oddílů v každém podlaží a 2 fiktivní oddíly v mezipatře, 114 sedadel + 14 sklopných sedadel, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 100 km/h, podvozek Görlitz VI

Modernizace vozů původní řady řady Bap (Görlitz 1976).

Modernizace: ŽOS Nymburk, ČR Rok modernizace: 2001 Počet modernizovaných vozů: 1 (124)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací: Bmto [viz kód 292] | po modernizaci (2001): Bmteeo | 2009: Bmteeo290
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací: 50 54 26-18 [viz kód 292] | po modernizaci (2001): 50 54 26-18

Obrázek vozu:

Fotografie vozů:

Akt.: 2016-10-30

Firma ŽOS Nymburk představila v roce 2001 na výstavě v Ostravě modernizovaný vůz 124. Modernizace se dotkla interiéru v oplyšování sedaček, nahrazení podélných lavic sklopnými sedačkami, čímž vzniklo místo na jízdní kola, dále v úpravě zavazadlových polic, WC a bylo též vylepšeno větrání v horním patře. Dveře obdržely nový mechanismus jejich zavírání. Došlo k odstranění parního topení a dosazení CZE. Vozu bylo ponecháno číselné označení vč. pořadového čísla a byl provozován v domovské stanici České Budějovice.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2011)


(5.) Bmteeo - modernizace 2009 (ex Bmto)

Řada vozu:
Bmteeo293
Číselné označení vozu:
50 54 26-18
Kód řady KOV:
293
Typové označení KOV:
Bmteeo 293

Charakteristika vozu: čtyřnápravový patrový vůz 2. vozové třídy, velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 6 fiktivních oddílů v každém podlaží a 2 fiktivní oddíly v mezipatře, 128 sedadel, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 100 km/h, podvozek Görlitz VI

Modernizace vozů původní řady řady Bap (Görlitz 1976).

Modernizace: ŽOS Nymburk, ČR Rok modernizace: 2009 Počet modernizovaných vozů: 3 (103–104, 116)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací: Bmto292 [viz kód 292] | po modernizaci (2009): Bmteeo293
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací: 50 54 26-18 [viz kód 292] | po modernizaci (2001): 50 54 26-18

Obrázek vozu:

Fotografie vozů:

Akt.: 2016-10-30

Další cestu jak modernizovat patrové vozy řady Bmto292 předvedla společnost ŽOS Nyburk v roce 2009 na třech vozech této řady. Vodní hospodářství na WC se nově obsluhuje tlačítky. Kliky na ovládání nástupních dveří do vozu byly rovněž nahrazeny tlačítky. Parní topení bylo odstraněno a do vozů bylo dosazeno CZE (jiného typu než při modernizaci provedené v roce 2001). Sedadla vozů jsou oplyšována, ale tato úprava pochází ještě z doby před odesláním vozů na modernizaci. Oplyšování bylo provedeno v pořadí vozů 116 - duben 2008, 104 - říjen 2008, 103 - květen 2009. Vozům bylo ponecháno číselné označení vč. pořadováho čísla a byly provozovány v domovské stanici Havlíčkův Brod.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2011)

Modernizace vozů řad Bmto a Bmteeo - ŽOS České Velenice (vozy řady Bdmteeo)nahoru

Oproti předchozím dvěma pokusům o zmodernizování vozu se podařila až modernizace třetí, kterou provedly ŽOS České Velenice v letech 2010–2011. Celkem touto modernizací prošlo 16 vozů, včetně všech čtyř vozů modernizovaných v letech 2001 a 2009.

(6.) Bdmteeo - modernizace 2010–2011

Řada vozu:
Bdmteeo294
Číselné označení vozu:
50 54 26-18
Kód řady KOV:
294
Typové označení KOV:
Bdmteeo 294

Charakteristika vozu: čtyřnápravový patrový vůz 2. vozové třídy, velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 6 fiktivních oddílů v každém podlaží a 2 fiktivní oddíly v mezipatře, 126 sedadel, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 100 km/h, podvozek Görlitz VI

Modernizace vozů původní řady řady Bap (Görlitz 1976) a 2. modernizace vozů řady Bmteeo290 (mod. ŽOS Nymburk 2001) a Bmteeo293 (mod. ŽOS Nymburk 2009).

Modernizace: ŽOS České Velenice, ČR Rok úpravy: 2010–2011 Počet upravených vozů: 16 (101–105, 107, 112–113, 116–117, 119–120, 124–127)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací: vůz 124 Bmteeo290 [viz kód 290], vozy 101–102, 105, 107, 112–113, 117, 119–120, 125–127 Bmto292 [viz kód 292], vozy 103–104, 116 Bmteeo293 [viz kód 293] | po modernizaci (2010–2011): Bdmteeo294
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací: 50 54 26-18 [viz kódy 290, 292, 293] | po modernizaci (2010–2011): 50 54 26-18
Provozované vozy v současnosti u ČD: 101–105, 107, 112–113, 116–117, 119–120, 124–127 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 16 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
České Budějovice, Havlíčkův Brod, Praha hl. n.
Obrázek vozu:
Fotografie vozů:

Akt.: 2023-12-03

V letech 2010–2011 došlo ke třetímu pokusu o modernizaci patrových vozů. Jedná se o modernizaci ze všech tří nejzdařilejší a touto cestou proběhla modernizace celkem 16 vozů. Interiér prošel celkovou modernizací: obložení stěn a podlahy, přetěsnění oken, oplyšování sedadel, prostor pro jízdní kola v dolním patře, obnova WC. Nástupní dveře jsou ovládány tlačítky, vozy obdržely CZE.

Prvním modernizovanám vozem se stal vůz 105, s cestujícími vyjel poprvé 7. 12. 2010. Začátkem dubna 2011 bylo ve stavu prvních 6 vozů 102, 105, 107, 113, 117 a 119, vše vozy domovské stanice Havlíčkův Brod. V dalším přehledu vozů ze začátku listopadu 2011 už jezdilo všech 16 vozů, tzn. přibyly vozy 101, 103–104, 112, 116, 120 a 124–127. Modernizace se tedy týkala 12 "původních" vozů řady Bmto292, jednoho modernizovaného vozu řady Bmteeo290 a tří modernizovaných vozů řady Bmteeo293. Vozy byly přiřazeny do domovských stanic Havlíčkův Brod (12 vozů z intervalu pořadových čísel 101 až 120) a České Budějovice (4 vozy pořadových čísel 124–127) a toto rozmístění trvalo až do září 2023.

V létě 2023 přestala být v dom. st. Havlíčkův Brod v souvislosti s nasazením elektrických jednotek řady 650.2 pro patrové vozy práce. Na trati 240 z Jihlavy do Brna jely vozy řady Bdmteeo294 naposledy 30. 6. 2023 (posledním vlakem byl Os 204846) a na trati 250/230 Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Kolín jela "patra" naposledy 1. 9. 2023 (posledním vlakem byl Os 5929). Nejprve byly ke dni 20. 9. 2023 převedeny vozy 113 a 116 do dom. st. České Budějovice. Poté k 30. 10. 2023 přešly pod dom. st. Praha hl. n. vozy 101, 104, 105, 107, 112 a 120, o den později tamtéž přešly vozy 102 a 103. V dom. st. Havlíčkův Brod se nachází dva vozy 117 a 119, ale oba jsou odstavené z důvodu vyhřátých kol (od června a od května), takže do provozu nezasahují.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozu Poznámka
50 54 26-18 101-0 1976/18 101-0/76    
50 54 26-18 102-8 1976/18 102-8/76    
50 54 26-18 103-6 1976/18 103-6/76    
50 54 26-18 104-4 1976/18 104-4/76    
50 54 26-18 105-1 1976/18 105-1/76    
50 54 26-18 107-7 1976/18 107-7/76    
50 54 26-18 112-7 1976/18 112-7/76    
50 54 26-18 113-5 1976/18 113-5/76    
50 54 26-18 116-8 1976/18 116-8/76    
50 54 26-18 117-6 1976/18 117-6/76    
50 54 26-18 119-2 1976/18 119-2/76    
50 54 26-18 120-0 1976/18 120-0/76    
50 54 26-18 124-2 1976/18 124-2/76    
50 54 26-18 125-9 1976/18 125-9/76    
50 54 26-18 126-7 1976/18 126-7/76    
50 54 26-18 127-5 1976/18 127-5/76    

Modernizace vozů řady Bmto - Pars nova, Šumperk (vozy řady Bdmteeo)nahoru

Na modernizaci dalších 12 vozů řady Bmto se dostalo v roce 2016, a to za účelem vytvoření souprav v pražské příměstské dopravě.

(7.) Bdmteeo - modernizace 2016

Řada vozu:
Bdmteeo296
Číselné označení vozu:
50 54 26-18
Kód řady KOV:
296
Typové označení KOV:
Bdmteeo 296

Charakteristika vozu: čtyřnápravový patrový vůz 2. vozové třídy, velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 6 fiktivních oddílů v každém podlaží a 2 fiktivní oddíly v mezipatře, 126 sedadel, zásuvky 230 V, elektronický informační systém, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 100 km/h, podvozek Görlitz VI

Modernizace vozů původní řady řady Bap (Görlitz 1976).

Modernizace: Pars nova, Šumperk, ČR Rok modernizace: 2016–2017 Počet modernizovaných vozů: 12 (108, 110, 129, 131, 136–137, 141–143, 147–149)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací: Bmto292 [viz kód 292] | po modernizaci (2016–2017): Bdmteeo296
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací: 50 54 26-18 [viz kód 292] | po modernizaci (2016–2017): 50 54 26-18
Provozované vozy v současnosti u ČD: 108, 110, 129, 131, 136–137, 141–143, 147–149 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 12 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Praha hl. n.

Obrázek vozu:

Fotografie vozů:

Akt.: 2022-04-18

Pravděpodobně v roce 2014 vznikl nápad, jak nahradit elektrické jednotky řad 451 a 452 (ex EM 475.1 a EM 475.2) dosluhující na výkonech v příměstské pražské dopravě, a sice utvořením souprav složených vždy z elektrické lokomotivy, 3 patrových vozů a řidícího vozu (u řídicího vozu padla volba na řadu Bfhpvee295). Tím se pro 12 vozů řady Bmto292 otevřel prostor pro jejich modernizaci. V únoru 2015 ČD uveřejnily oznámení o zakázce na modernizaci 12 vozů a v lednu 2016 oznámení o zadání zakázky. Vítězem soutěže se stala společnost Pars nova ze Šumperku. Patrové vozy začaly do Šumperku najíždět od března 2016 takto:
- 10. 3. 2016 ... 110, 147;
- 18. 3. 2016 ... 137, 143;
- 16. 6. 2016 ... 129, 148, 149;
- 27. 6. 2016 ... 106, 108;
- 12. 9. 2016 ... 141;
- 10. 10. 2016 ... 131, 136, 142.

Základem modernizace je vzor v modernizovaných vozech řady Bdmteeo294, navíc mají vozy řady Bdmteeo296 uzavřený systém WC, ve voze se nachází zásuvky 230 V včetně výstupu USB a elektronický informační systém. Protože vozy jsou řazeny mezi lokomotivu a řídicím vozem, je jimi protaženo 18žilové vedení UIC

Vozy byly po modernizaci předávány od října 2016 do února 2017. Jako první vyjel ze Šumperku v polovině září 2016 vůz 147 za účelem přepravy na zkušební okruh VUZ v Cerhenicích a 26. 10. 2016 byl přepraven do Prahy.

První nasazení vozů do pravidelného provozu s cestujícími:
- 147 ... 12. 11. 2016 na Os 9057;
- 137 ... 12. 11. 2016 na Os 9057;
- 143 ... 13. 11. 2016 na Os 9057;
- 110 ... 25. 11. 2016 na Os 12126;
- 148 ... 2. 12. 2016 na Os 12126;
- 149 ... 3. 12. 2016 na Os 9057;
- 129 ... 10. 12. 2016 na Os 9057;
- 141 ... 12. 12. 2016 na Os 8802;
- 108 ... 28. 12. 2016 na Os 12100;
- 131 ... 5. 1. 2017 na Os 8802;
- 136 ... 12. 1. 2017 na Os 8802;
- 142 ... 10. 2. 2017 na Os 8802.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozu Poznámka
50 54 26-18 108-5 1976/18 108-5/76   15. 9. 2016: zrušen; 21. 12. 2016: po modernizaci opět provozní
50 54 26-18 110-1 1976/18 110-1/76    
50 54 26-18 129-1 1976/18 129-1/76    
50 54 26-18 131-7 1976/18 131-7/76    
50 54 26-18 136-6 1976/18 136-6/76    
50 54 26-18 137-4 1976/18 137-4/76    
50 54 26-18 141-6 1976/18 141-6/76    
50 54 26-18 142-4 1976/18 142-4/76    
50 54 26-18 143-2 1976/18 143-2/76    
50 54 26-18 147-3 1976/18 147-3/76    
50 54 26-18 148-1 1976/18 148-1/76    
50 54 26-18 149-9 1976/18 149-9/76    

© 2016–2023 Alan Butschek

Design © 2010 Dominik Butschek

Skript © 2013 Radek Papež