Motorové lokomotivy ř. 714 a 735

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2006-12-16 Popis GVD 2006/2007. Stav a události v GVD 2005/2006 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky. Od 6. 12. 2006 je ve stavu DKV Brno - PJ Maloměřice nově lokomotiva 714.004, která sem přišla z DKV České Budějovice.
2007-01-13 Od 9. 1. 2007 je odstavena lokomotiva 714.204 - oprava MVY v Nymburce.
2007-02-23 Od 1. 2. 2007 je odstavena "milka" 714.001 pro poruchu spalovacího motoru.
2007-03-03 Vozba turnusových skupin 707, 777, 783 a 793 přešla od 4. 3. 2007 z lokomotiv řady 714 na lokomotivy řady 731. Naopak lokomotiva řady 714 je nově nasazena v turnusové skupině 717 (vystřídala lokomotivu řady 731).
2007-04-25 Opraven stav u lokomotivy 714.019, která je již od 28. 3. 2007 provozní.
2007-04-29 Změna v TS 719 od 1. 5. 2007.
2007-05-24 "Milka", nebo-li lokomotiva 714.001 je po opravě motoru od 17. 5. 2007 opět provozní.
2007-06-08 K 10. 6. 2007 provedeny změny v turnusové skupině 717.
2007-07-01 Lokomotiva 714.204 je po opravě MVY od 28. 6. 2007 opět provozní.
2007-08-24 Lokomotiva 714.221 je od 20. 8. 2007 odstavena pro závadu na nápravách kol.
2007-09-03 Doplněna informace o odstavení lokomotivy 714.028, a to již od 12. 6. 2007. Lokomotiva čeká na opravu MVY v DPOV Nymburk.
2007-09-20 Dnem 14. 9. 2007 je lokomotiva 714.014 vedena ve stavu DKV Olomouc.
2007-11-06 Dne 29. 10. 2007 byla odstavená lokomotiva 714.221 převezena na opravu MVY do Nymburku.
2007-12-05 Dnem 30. 11. 2007 je lokomotiva 714.016 vedena ve stavu DKV Olomouc.
2007-12-15 Od 8. 12. 2007 je lokomotiva 714.026 ve stavu DKV Olomouc. Ke dni 30. 11. 2007 byla lokomotiva 714.204 převedena z PJ Havlíčkův Brod do PJ Maloměřice, ke stejnému datu byla do Maloměřic předána z Břeclavi lokomotiva 735.007.

Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992-1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám, ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 14 t, kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994-1996 normáně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 po lokomotivu 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do vývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004-2005.

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.

Lokomotivy řady 714

  Lokomotivy řady 714, které jsou ve stavu DKV Brno, jsou provozovány v PJ Maloměřice, PJ Havlíčkův Brod a PP Telč.

 

PJ Maloměřice

Původní označení Rok/výr. číslo
T 466.0
Rok/výr. číslo
714
Současné označení

Poznámka

Aktualizace
T 466.0169   1994/16715 92 54 2 714.004-9   2007-09-03
T 466.0281     92 54 2 714.006-4   2007-09-03
T 466.0090     92 54 2 714.018-9   2007-09-03
T 466.0096     92 54 2 714.019-7   2007-09-03
T 466.0206     92 54 2 714.028-8 odstavena, čeká na MVY v DPOV Nymburk 2007-06-12
T 466.0039     92 54 2 714.204-5   2007-09-03
T 466.0179     92 54 2 714.210-2   2007-09-03
T 466.0221   1996/16911 92 54 2 714.220-1   2007-09-03
T 466.0257   1996/16912 92 54 2 714.221-9 odstavena - oprava MVY v DPOV Nymburk 2007-10-29
T 466.0082   1996/16913 92 54 2 714.222-7   2007-09-03
T 466.0187   199x/16914 92 54 2 714.223-5   2007-09-03

V turnusové skupině 706 je nasazeno celkem 5 lokomotiv řady 714 a jejich oběhy jsou soustředěny pouze na trať Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou, kde zabezpečují vozbu na vlacích Os a dále kromě neděle na Mn 82130 / 82131Tišnov - Rožná a Vleč 82184 na vlečku Diamo Rožná. Na provozní ošetření jezdí lokomotivy do Maloměřic a kromě toho se "lachtan" projede v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli na vlacích Os 4951 / 4940.

Lokomotiva řady 714 byla do 3. 3. 2007 nasazena do turnusové skupiny 707 (Žďár nad Sázavou, obsluha vlaků Mn a Vleč do Velkého Meziříčí a Oslavičky a nákladiště Veselíčko), od 4. 3. 2007 je tato turnusová skupina vedena lokomotivou řady 731.

Naopak od 4. 3. 2007 je "lachtan" nasazen v Brně hlavním nádraží na 5. staniční záloze. Jedná se o turnusovou skupinu 717.

5. staniční záloha znamená přistavování / odstavování souprav mezi staničními kolejemi 1 - 6 a odstavným nádražím B a F (změny od 10. 6. 2007 vyznačeny červeně ):

714
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 0:00 - 24:00 4:00 - 23:00 5. staniční záloha Bo 0:00 - 24:00 5:00 - 23:00 5. staniční záloha Bo 0:00 - 24:00 5:00 - 23:00 5. staniční záloha

 

Sedmý "lachtan" je nasazován v turnusové skupině 718 na 6. staniční zálohu v ŽST Brno hl. n. (u bývalé výtopny KFNB u uhelných hrází):

714.210
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 0:00 - 24:00 6. staniční záloha Bo 0:00 - 24:00 6. staniční záloha Bo 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

Poslední, osmá, lokomotiva řady 714 je rovněž na brněnském hlavním nádraží, a sice v turnusové skupině 719 na 7. a 8. staniční zálohu v ŽST Brno hl. n.:
Stav do 30. 4. 2007:

714.028
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Hp 0:00 - 3:10 7. staniční záloha / Bo 6:20 - 18:50 8. staniční záloha / Bo 18:50 - 24:00 7. staniční záloha Hp 0:00 - 3:10 7. staniční záloha / Bo 6:20 - 16:50 8. staniční záloha / Bo 16:50 - 24:00 7. staniční záloha Bo 6:20 - 16:50 8. staniční záloha / 16:50 - 22:00 7. staniční záloha

Stav od 1. 5. 2007:

714.028
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1): Bo 6:20 - 18:30 8. staniční záloha / Bo 18:30 - 24:00 7. staniční záloha
(2) - (5): Hp 0:00 - 3:10 7. staniční záloha / Bo 5:00 - 18:30 8. staniční záloha / Bo 18:30 - 24:00 7. staniční záloha
Hp 0:00 - 3:10 7. staniční záloha / Bo 5:00 - 16:30 8. staniční záloha / Bo 16:30 - 23:50 7. staniční záloha Bo 6:20 - 16:30 8. staniční záloha / 16:30 - 22:00 7. staniční záloha

 

PJ Havlíčkův Brod

Původní označení Rok/výr. číslo
T 466.0
Rok/výr. číslo
714
Současné označení

Poznámka

Aktualizace
T 466.0117 1976/   92 54 2 714.001-5 PP Telč; původní kapota (odlišný vzhled od zbylých lokomotiv řady 714.003 a výše) 2007-09-03
T 466.0212     92 54 2 714.211-0   2007-09-03

Pod PJ Havlíčkův Brod byly do 3. 3. 2007 turnusovány 3 lokomotivy řady 714, od 4. 3. 2007 převzaly vozbu vlaků v turnusových skupinách 777, 783 a 793 lokomotivy řady 731.

 

V DKV Brno se již nevyskytují:

 
Lokomotiva 714.014 na záskoku v PP Telč v osobní dopravě: dne 27. 4. 2007 projíždí v čele Os 28314 kolem mechanického návěstidla ŽST Sedlejov. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek. Kvůli zvýšené přepravě cestujících na vlaku Os 28306 byla 30. 6. 2007 místo "Regionovy" nasazena "veselá kráva" 714.016, na snímku před zastávkou Dačice město. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek. Lokomotiva 714.026 s Os 14917 dne 14. 10. 2007 u nákladiště a zastávky Veselíčko. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.  

 

 

Lokomotivy řady 735

 

V DKV Brno se nachází jeden jediný "pilštyk", a tou je lokomotiva 735.007. Tato lokomotiva byla v roce 2004 uvedena do provozního stavu a je natřena do původního modro-žlutého nátěru. Je využívána na různé příležitostné akce, z posledního období např. v rámci Brno město uprostřed Evropy začátkem června 2004 účinkovala v blízkosti "Pendolina" v Brně hl. n., začátkem července 2004 či 2007 si zajezdila na trati 251 v běžném provozu při příležitosti oslav Pernštejnského panství. Lokomotiva 735.007 byla do 14. 12. 2007 deponována v Břeclavi, poté přešla pod PJ Maloměřice. Vyjíždí buď na objednávku nebo zcela mimořádně i do pravidelného provozu.

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace
T 466.0007   92 54 2 735.007-7   2007-09-03

 

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2002/2003.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2003/2004.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2004/2005.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2005/2006.