Motorové vozy ř. 854

 

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2009-11-17 Popis GVD 2009/2010. Stav a události v GVD 2008/2009 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2009-12-22 Před několika dny došlo k výměně vozů odstavených z důvodu opravy v rozsahu MVY v PARS Šumperk. Dne 18. 12. 2009 přijel ze Šumperka motorový vůz 854.030 (v Brně se objevil poprvé) a naopak do Šumperka odjel motorový vůz 854.203.
2009-12-28 Pro závadu na převodovce je od 18. 12. 2009 odstaven motorový vůz 854.012.
2010-01-06 Motorový vůz 854.012 je od 31. 12. 2009 opět v provozu.
2010-01-18 Motorový vůz 854.222 byl v čele Os 4814 aktérem ve střetu s osobním automobilem na přejezdu v Troubsku dne 18. 1. 2010, vůz je odstaven.
2010-02-13 Od 1. 2. 2010 proběhly změny v TS 846 a 847. Dnem 12. 2. 2010 je opět provozní motorový vůz 854.222.
2010-03-02 V druhé polovině února proběhla výměna motorových vozů na opravách MVY v PARS Šumperk: od 17. 2. 2010 je pro opravu MVY odstaven motorový vůz 854.025, naopak od 18. 2. 2010 je provozní navrátivší se vůz 854.203. V DKV Brno tímto okamžikem jezdí 3 motorové vozy řad 854 oaptřené barevným schématem "Najbrt" (854.206, 854.030, 854.203).
2010-03-22 Motorový vůz 854.030 je od 14. 3. 2010 odstaven, probíhají na něm garanční opravy.
2010-04-09 Od 28. 3. 2010 je vůz 854.030 zpět v provozu.
2010-04-14 Po opravě MVY je od 10. 3. 2010 opět provozní motorový vůz 854.025. Od téhož dne je z důvodu opravy MVY v DPOV Nymburk odstaven motorový vůz 854.201.
2010-06-11 Pro opravu MVY v DPOV Nymburk je od 9. 6. 2010 odstaven motorový vůz 854.007, naopak po opravě MVY je od 10. 6. 2010 opět v provozu vůz 854.201. Od 16. 4. 2010 a 13. 6. 2010 došlo ke změně v TS 847.
2010-07-16 Od 8. 7. 2010 je odstaven motorový vůz 854.012 z důvodu výměny motoru.
2010-07-27 Vůz 854.007 je po opravě MVY od 27. 7. 2010 opět v provozu.
2010-08-09 Po výměně motoru je od 28. 7. 2010 provozní motorový vůz 854.012. Na opravu MVY se vydal vůz 854.209, odstaven je od 8. 8. 2010.
2010-08-14 Po nárazu do spadlého stromu a vykolejení, ke kterému došlo na Os 4823 dne 14. 8. 2010 mezi Studencem a Náměští nad Oslavou je odstaven motorový vůz 854.203.
2010-09-20 Poškozený vůz 854.203 je opraven a od 8. 9. 2010 provozní, z opravy MVY se vrátil vůz 854.209 a od 17. 9. 2010 je zpět v provozu. Naopak do DPOV Nymburk se 16. 9. 2010 vydal na opravu MVY vůz 854.222.
2010-10-08 Motorový vůz 854.013 je od 5. 10. 2010 odstaven pro závadu na motoru a byl převezn do Trutnova.
2010-11-03 Od 28. 10. 2010 je motorový vůz 854.013 opět provozní.
2010-11-21 Motorový vůz 854.222 je po opravě MVY zpět v Brně a od 13. 11. 2010 je provozní.

Všechny motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí motorových vozů řad M 296.1 a M 296.2. Povězme si základní údaje o těchto řadách.

Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro vnitrostátní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro mezinárodní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1970 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018-025.

Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řady 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuje skvělé webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a ukončena byla v roce 2006.
Vozy byly přeznačeny tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení
854.2 s původním inventárním číslem (které je shodné i s původním inventárním číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

V DKV Brno se vozy řady 854 nachází od konce roku 2006. Inventární stav vozů je stejný jako v GVD 2008/2009 - 10 motorových vozů, počet turnusovaných vozů se o jednoho zvýšil, tzn. že v GVD 2009/2010 je turnusováno 8 vozů.

 

PS Horní Heršpice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Jméno

Poznámka

Aktualizace

M 296.1007

1969/70325 95 54 5 854.007-2 bondovka   2010-07-27

M 296.1012

1970/72195 95 54 5 854.012-2 ZUZKA   2010-07-28

M 296.1013

1970/72196 95 54 5 854.013-0 PAVLÍNKA   2010-10-28

M 296.1025

1970/72208 95 54 5 854.025-4 SANDRA   2010-04-10

M 296.1030

1970/72213 95 54 5 854.030-4 EDITA   2010-03-28

M 296.2001

1968/70294 95 54 5 854.201-1 JituŠka   2010-06-10

M 296.2003

1968/70296 95 54 5 854.203-7 TEREZKA   2010-09-08

M 296.2006

1968/70299 95 54 5 854.206-0 VlaĎka   2009-12-13

M 296.2009

1968/70302 95 54 5 854.209-4 GÁbinka   2010-09-17
M 296.2022 1969/70315 95 54 5 854.222-7 RozÁrka   2010-11-13

Motorové vozy řady 854 DKV Brno jsou zařazeny do turnusových skupin 845 až 847.

První turnusová skupina 845 obsahuje výkony mezi Brnem a Pardubicemi. Jedná se o dva jednodenní oběhy:

854
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Tr 4870 Ja / záv14862 Jx / 4871 Tr / 4876 Ja / 1180 Pa / 1181 Ja / 4817 Bo / 4858 Tr Tr 4823 Bo / 4822 Tr / 4876 Ja / 1180 Pa / 1181 Ja / 4817 Bo / 4858 Ok Ok 4801 Na / 4876 Ja / 1180 Pa / 1181 Ja / 4817 Bo / 4858 Tr
854
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1a. HvČ 5330 Pa / 1183 Ja / 4809 Bo / 4814 Ja / 1182 Pa / 5335 HvČ HvČ 5332 Pa / 1183 Ja / 4809 Bo / 4814 Ja / 1182 Pa Pa 1183 Ja / 4809 Bo / 4814 Ja / 1182 Pa / 5335 HvČ

S řídícími vozy řady ABfbrdtn795 a přípojnými vozy Bdtn756 jezdí 3 motorové vozy v turnusové skupině 846. Do 31. 1. 2010 se soupravy pohybovalyna trati z Brna do Jihlavy nebo Rakšic, od 1. 2. 2010 zajíždí v jednom případě i do Veselí nad Moravou a naopak skončilo zajíždění do Rakšic. Změny od 1. 2. 2010 jsou vyznačeny růžově:

854
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Rk 4:20 4492 Be / 4423 Bo / 4822 Tr / 4805 Bo / Vi 4108 Bo / 4808 Tr / 4880 Ja / 4813 Bo / 4842 Na / 4857 Bo / 4852 Na Na 4835 Bo / 4808 Ja / 4813 Bo / 4842 Na / 4857 Bo / 4852 Na Ja 4805 Bo / 4808 Ja / 4813 Bo / 4842 Na / 4857 Bo / 4852 Na
2. Na 4827 Bo / 4824 Tr / 4807 Bo / 4834 Na / 4851 Bo / 4846 Na [a přechází na (6) 4835] Na 4801 Bo / 4806 Ja / 4811 Bo / 4836 Na / 4851 Bo / 4846 Na Na 4801 Bo / 4806 Ja / 4811 Bo / 4836 Na / 4851 Bo / 4846 Na
3. (1)-(4): Na 4835 Bo / 4826 Na / 4843 Bo / 4810 Ja / 4875 Ok / 4815 Bo / 4418 Be / 21:56 4491 Rk / 4119 Vi
(5): Na 4835 Bo / 4826 Na / 4843 Bo / 4810 Ja / 4875 Ok / 4815 Bo / 4854 Ok / 4889 Tr [a přechází na (6) 4870]
Tr 4870 Ja / 4807 Bo / 4810 Ja / 4815 Bo / 4818 Ja Na 4835 Bo / 4826 Na / 4843 Bo / 4810 Ja / 4815 Bo / 4426 Rk / 4119 Vi

Na východ od Brna se rovněž pohybují 3 motorové vozy řady 854 s řídícími vozy řady ABfbrdtn795 a přípojnými vozy Bdtn756, jedná se o turnusovou skupinu 847. Od změny k 1. 2. 2010.

Stav do 31. 1. 2010:

854
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Vi záv4102 Ky / 4165 Vi / 4106 Bo / 4107 Uh / 4114 Bo / 4113 Uh / 4120 Bo / 4119 Vi Vi 1720 Bo / 4107 Uh / 4114 Bo / 4113 Uh / 4120 Bo / 4119 Vi Vi 1720 Bo / 4107 Uh / 4114 Bo / 4113 Uh / 4120 Bo / 4119 Vi
2. Vi 4102 Bo / 4105 Uh / 4112 Bo / 4111 Uh / 4118 Bo / 4117 Vi Vi 4101 Uh / 4302 Su / 4110 Vi / 4105 Uh / 4112 Bo / 4111 Uh / 4118 Bo / 4117 Vi Vi 4105 Uh / 4112 Bo / 4111 Uh / 4118 Bo / 4117 Vi
3. Vi 4108 Bo / 4109 Uh / 4116 Bo / 4115 Uh / 12214 Vi Vi 4160 Ky / 4146 Bo / 4109 Uh / 4116 Bo / 4115 Uh / 12214 Vi Vi 4160 Ky / 4146 Bo / 4109 Uh / 4116 Bo / 4115 Uh / 12214 Vi

Stav od 1. 2. 2010, změny platné od 16. 4. 2010 jsou vyznačeny zeleně a změny os 13. 6. 2010 červeně:

854
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Vi 4102 Bo / 4105 Uh / 4112 Bo / 4111 Uh / 4118 Bo / 4117 Vi Vi 4101 Uh / 4302 Su / 4110 Vi / 4105 Uh / 4112 Bo / 4111 Uh / 4118 Bo / 4117 Vi Vi 4105 Uh / 4112 Bo / 4111 Uh / 4118 Bo / 4117 Vi
2. (1)-(4): Vi záv4102 Ky / 4165 Vi / 4106 Bo / 4107 Uh / 4114 Bo / 4113 Uh / 4120 Bo / 4418 Be / 4491 Rk
(5): Vi záv4102 Ky / 4165 Vi / 4106 Bo / 4107 Uh / 4114 Bo / 4113 Uh / 4120 Bo / 4119 Vi / 4145 Ni / 4150 Ma / 4197 Bo / 4153 Ns / 4194 Bo
Vi 1720 Bo / Vi 4160 Ky / 4146 Bo / 4107 Uh / 4114 Bo / 4113 Uh / 4120 Bo / 4119 Vi Vi 1720 Bo / 4107 Uh / 4114 Bo / 4113 Uh / 4120 Bo / 4426 Rk
3. Rk 4492 Be / 4423 Bo / 4109 Uh / 4116 Bo / 4115 Uh / 12214 Vi Vi 4160 Ky / 4146 Bo / Bo 4109 Uh / 4116 Bo / 4115 Uh / 12214 Vi Vi 4160 Ky / 4146 Bo / 4109 Uh / 4116 Bo / 4115 Uh / 12214 Vi

 

Provoz motorových vozů ř. 854 DKV Brno v GVD 2006/2007.

Provoz motorových vozů ř. 854 DKV Brno v GVD 2007/2008.

Provoz motorových vozů ř. 854 DKV Brno v GVD 2008/2009.