Motorové jednotky ř. 814 + vložené vozy ř. 014 / řídicí vozy ř. 914

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2012-11-25

Popis GVD 2012/2013.

2012-12-09

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2012/2013 a stavu vozidlového parku.

2012-12-09

Dne 17. 12. 2012 se do provozu vrátila jednotka 814.069+914.069, od 25. 12. 2012 jednotka 814.209+014.005+814.210 a od 27. 12. 2012 vyjela po opravě spalovacího motoru do provozu jednotka 814.011+914.011.

2013-01-06

Jednotka 814.011+914.011 přešla z DKV Brno do DKV Plzeň, PP Tábor (ve stavu DKV Brno naposledy 2. 1. 2013). Počet "malých Regionov" se v DKV Brno snížil na 11.

2013-01-13

Po opravě v rozsahu MVY je od 6. 1. 2013 v provozu jednotka 814.207+014.004+814.208.

2013-02-02

Jednotka 814.239+014.020+814.240 se 8. 1. 2013 vrátila z PJ Veselí nad Moravou, kam byla zapůjčena, zpět do PJ Maloměřice.

2013-04-06

V opravě MVY se od 29. 3. 2013 nachází jednotka 814.209+014.005+814.210, ve Veselí nad Moravou z tohoto důvodu vypomáhá od 2. 4. 2013 maloměřická jednotka 814.239+014.020+814.240, naopak do PJ Maloměřice přejela 1. 4. 2013 veselská jednotka 814.103+914.103.

2013-05-26

"Regionova" 814.209+014.005+814.210 je po opravě MVY od 16. 5. 2013 zpět v pravidelném provozu.

2013-06-23

Opravě MVY v DPOV Veselí nad Moravou se od 8. 6. 2013 podrobuje jednotka 814.068+914.068. Z toho důvodu vyrazila 7. 6. 2013 do PJ Havlíčkův Brod na výpomoc maloměřická "Regionova" 814.198+914.198. Veselská jednotka 814.103+914.103 se 5. 6. 2013 vrátila do PJ Veselí nad Moravou a maloměřická jednotka 814.239+014.020+814.240 do PJ Maloměřice.

2013-06-29

Jednotka 814.239+014.020+814.240 utrpěla 21. 6. 2013 při jízdě s Os 14916 u Rozsoch na přejezdu střet s traktorem a je odstavena.

2013-07-28

Od 22. 7. 2013 jednotka 814.068+914.068 po opravě MVY opět vozí cestující.

2013-08-11

Na opravy MVY odjela 3. 8. 2013 do DPOV Veselí nad Moravou jednotka 814.067+914.067.

2013-09-01

V provozu je od 14. 8. 2013 opravená jednotka 814.239+014.020+814.240.

2013-09-29

Motorová jednotka 814.067+914.067 je po opravě MVY v provozu, s cestujícími poprvé vyjela 17. 9. 2013.

2013-10-13

Po najetí do stromu (řídicím vozem) je od 5. 10. 2013 odstavená jednotka 814.010+914.010.

2013-11-03

"Regionova" 814.010+914.010 od 26. 10. 2013 opět jezdí.

2013-11-16

Na opravě v rozsahu MVY se nachází jednotka 814.069+914.069, odstavena je od 2. 11. 2013.

2013-12-01

Dne 22. 11. 2013 došlo v Dačicích ke střetu maloměřické jednotky 814.198+914.198, která je dlouhodobě na výpomoci v PJ Havlíčkův Brod, s nákladním automobilem (http://1url.cz/pBhm) a jednotka je tak odstavena.

Motorové jednotky ř. 814.0

814 Motorové jednotky řady 814.0 jsou nedělitelné dvoudílné jednotky a sestávají z motorového vozu ř. 814 a řídicího vozu ř. 914. Motorové vozy vznikají rekonstrukcí motorových vozů ř. 810, řídicí vozy rekonstrukcí přípojných vozů ř. 010, 013 a 015 (mezitím přeznačených na ř. Btax780, Ddax784 a Bdtax785). Motorové jednotky dodává Pars nova a.s. ze Šumperka, jednotky obdržely obchodní název "Regionova" jako symbol vozidel dodávaných do jednotlivých regionů (krajů). První jednotka ř. 814.0 vznikla v roce 2005 a dodávky jednotek stále probíhají. Zájemcům o dislokace jednotek, jejich popis a další informace doporučuji webové stránky www.regionovy.cz.

 

Ve stavu DKV Brno je 13 jednotek, a to v PJ Maloměřice, Havlíčkův Brod a Veselí nad Moravou. Turnusováno je 9 jednotek, což je o jednu jednotku méně než v předešlém GVD. Začátkem roku 2013 se o jednu jednotku snížil i stav inventární z původních 14 na 13.

PJ Maloměřice

Ve stavu PJ Maloměřice se nachází 3 jednotky, z nichž 2 jsou turnusované. Nasazeny jsou na tratích:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0029

1976/77713

95 54 5 814.197-0

později 810.029

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 807-7

1982/85609

95 54 5 914.197-9

později 010.242 a 50 54 24-29 385

2012-12-09

M 152.0494

1982/85727

95 54 5 814.198-8

později 810.494 a 811.494; výpomoc v PJ Havlíčkův Brod; odstaven po násilném poškození (střet s nákladním automobilem)

2013-11-22

Blm 70 54 24-29 810-1

1982/85612

95 54 5 914.198-7

později 010.245 a 50 54 24-29 387; výpomoc v PJ Havlíčkův Brod; odstaven po násilném poškození (střet s nákladním automobilem)

2013-11-22

M 152.0471

1981/84125

95 54 5 814.199-6

později 810.471

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 311-0

1978/80060

95 54 5 914.199-5

později 010.384 a 50 54 24-29 142

2012-12-09


Pro maloměřické jednotky je sestavena dvoudenní turnusová skupina 803. "Regionovy" v ní zajišťují veškeré výkony na trati Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice. Zbrojení a údržba probíhá v PJ Maloměřice. V sobotu a neděli dopoledne je v provozu pouze jedna motorová jednotka.

PJ Veselí nad Moravou

V PJ Veselí nad Moravou jsou umístěny 4 jednotky a 2 z nich jsou turnusované. Jezdí stejně jako v GVD 2011/2012 pravidelně na tratích:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0401

1981/84055

95 54 5 814.103-8

později 810.401

2013-06-05

Blm 70 54 24-29 790-5

1982/85592

95 54 5 914.103-7

později 010.234 a 50 54 24-29 375

2013-06-05

M 152.0178

1977/79557

95 54 5 814.104-6

později 810.178

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 306-0

1978/80055

95 54 5 914.104-5

později 010.381 a 50 54 24-29 137

2012-12-09

M 152.0214

1977/79593

95 54 5 814.132-7

později 810.214

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 384-7

1979/81467

95 54 5 914.132-6

později 010.389 a 50 54 24-29 171

2012-12-09

M 152.0092

1976/78602

95 54 5 814.133-5

později 810.092

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 435-7

1979/81518

95 54 5 914.133-4

později 010.221 a 50 54 24-29 195

2012-12-09


Turnusová skupina 856, v které jsou zařazeny 2 jednotky řady 814.0, obsahuje obraty na "horní vláře". Obsluhují také veškeré osobní vlaky v úseku Újezdec u Luhačovic - Luhačovice.


PJ Havlíčkův Brod

Do PJ Havlíčkův Brod je přiděleno 6 jednotek, z toho 5 je jich turnusovaných. Z přehledu tratí s pravidelným provozem zdejších "Regionov" ve srovnání s GVD 2011/2012 vyplývá, že opustily trať Horní Cerekev - Tábor (nově vozí DKV Plzeň) a úsek Počátky-Žirovnice - Popelín:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0164

1977/79543

95 54 5 814.010-5

později 810.164

2013-10-26

Blm 70 54 24-29 112-2

1976/77979

95 54 5 914.010-4

později 010.217

2013-10-26

M 152.0442

1981/84096

95 54 5 814.042-8

později 810.442

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 378-9

1979/81461

95 54 5 914.042-7

později 010.109

2012-12-09

M 152.0308

1978/80547

95 54 5 814.043-6

později 810.308

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 845-7

1982/85647

95 54 5 914.043-5

později 010.312

2012-12-09

M 152.0047

1976/77731

95 54 5 814.067-5

později 810.047

2013-09-17

Blm 70 54 24-29 213-8

1977/78951

95 54 5 914.067-4

později 010.517

2013-09-17

M 152.0246

1978/80485

95 54 5 814.068-3

později 810.246

2013-07-22

Blm 70 54 24-29 287-2

1978/80036

95 54 5 914.068-2

později 010.378

2013-07-22

M 152.0619

1984/87819

95 54 5 814.069-1

později 810.619; odstaven - oprava MVY

2013-11-02

Blm 70 54 24-29 228-4

1977/78966

95 54 5 914.069-0

později 010.458; odstaven - oprava MVY

2013-11-02


Motorové jednotky jsou zařazené do jedné pětidenní turnusové skupiny 879. Nejvíce výkonů mají na trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice, ale zajiždějí i na jiné, shora uvedené tratě.


 

Motorové jednotky ř. 814.2

814 Motorové jednotky řady 814.2 jsou nedělitelné třídílné jednotky a sestávají z motorového vozu ř. 814 na každém konci a vloženého vozu ř. 014 mezi nimi. Motorové vozy vznikly rekonstrukcí motorových vozů ř. 810 nebo 809, vložené vozy rekonstrukcí přípojných vozů ř. 010 (mezitím přeznačených na ř. Btax780). Motorové jednotky dodala společnost Pars nova a.s. Šumperk, jednotky obdržely obchodní název "Regionova" jako symbol vozidel dodávaných do jednotlivých regionů (krajů). První jednotka ř. 814.2 vznikla v roce 2007, poslední - šestadvacátou - ČD obdržely v roce 2010.

 

DKV Brno provozuje 9 jednotek, a sice v PJ Maloměřice a PJ Veselí nad Moravou. Do turnusů je zařazeno 8 jednotek, tedy stejně jako v předešlém GVD.

PJ Maloměřice

V PJ Maloměřice se nachází 6 jednotek řady 814.2, v turnusech se jich pohybuje 5.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0456

1981/84110

95 54 5 814.217-6

později 810.456

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 562-8

1981/84185

95 54 5 014.009-5

později 010.142

2012-12-09

M 152.0013

1975/77697

95 54 5 814.218-4

později 810.013

2012-12-09

M 152.0023

1976/77707

95 54 5 814.219-2

později 810.023

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 014-0

1976/77881

95 54 5 014.010-3

později 010.492

2012-12-09

M 152.0238

1977/79617

95 54 5 814.220-0

později 810.238

2012-12-09

M 152.0128

1976/78638

95 54 5 814.227-5

později 810.128

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 183-3

1977/78921

95 54 5 014.014-5

později 010.337

2012-12-09

M 152.0169

1977/79548

95 54 5 814.228-3

později 810.169

2012-12-09

M 152.0377

1981/84031

95 54 5 814.229-1

později 810.377

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 728-5

1982/85530

95 54 5 014.015-2

později 010.405

2012-12-09

M 152.0211

1977/79590

95 54 5 814.230-9

později 810.211

2012-12-09

M 152.0374

1981/84028

95 54 5 814.237-4

později 810.374

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 512-3

1978/81595

95 54 5 014.019-4

později 010.005

2012-12-09

M 152.0085

1976/78595

95 54 5 814.238-2

později 810.085

2012-12-09

M 152.0069

1976/77753

95 54 5 814.239-0

později 810.069

2013-08-14

Blm 70 54 24-29 051-2

1976/77918

95 54 5 014.020-2

později 010.447

2013-08-14

M 152.0388

1981/84042

95 54 5 814.240-8

později 810.388

2013-08-14


Pro maloměřické jednotky jsou sestaveny turnusové skupiny 801 a 802. Tratě na kterých je můžeme pravidelně vidět:

Ve srovnání s GVD 2011/2012 jsou novinkou obraty na trati Brno - Blansko.

 

První turnusová skupina 801 je čtyřdenní. Tři dny se "Regionova" pohybuje na trati 251 Tišnov - Nedvědice - Žďár nad Sázavou a jeden den na trati 250 v úseku Tišnov - Brno - Vranovice a Brno - Blansko. Obraty kolem Brna v onom čtvrtém dni probíhají pouze v pracovní dny a vypadají následovně: ráno z Tišnova jako Os 4925 do Hrušovan u Brna a Os 4650 do Brna. Po údržbě v DKV vyjede odpoledne jako Os 4062 do Blanska, zpět jako Os 4063 do Brna, zde otočí na Os 4066 opět do Blanska a odtud přímo jako Os 4653 do Hrušovan u Brna a pak do Tišnova jako Os 4942.

 

V druhé, jednodenní TS 802, obíhá v pracovní dny jednotka řady 814.2 na osobních vlacích v úsecích Tišnov - Brno - Vranovice a Brno - Blansko. Ranní výkony jsou BNO 4962 TIV / 4929 VRE / 4652 BNO a následuje údržba. Odpoledne zajede 2x do Blanska na vlacích 4064 / 4065 / 4068 / 4069.


PJ Veselí nad Moravou

V PJ Veselí nad Moravou jsou umístěny 3 jednotky a všechny jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0095

1976/78605

95 54 5 814.205-1

později 810.095

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 212-0

1977/78950

95 54 5 014.003-8

později 010.516

2012-12-09

M 152.0591

1982/85824

95 54 5 814.206-9

později 810.591

2012-12-09

M 152.0397

1981/84051

95 54 5 814.207-7

později 810.397

2013-01-06

Blm 70 54 24-29 116-3

1976/77983

95 54 5 014.004-6

později 010.218

2013-01-06

M 152.0488

1982/85721

95 54 5 814.208-5

později 810.488

2013-01-06

M 152.0614

1984/87814

95 54 5 814.209-3

později 810.614

2013-05-16

Blm 70 54 24-29 021-5

1976/77888

95 54 5 014.005-3

později 010.497

2013-05-16

M 152.0552

1982/85785

95 54 5 814.210-1

později 810.552 a 809.552

2013-05-16


Veselské třídílné "Regionovy" jsou zařazeny do turnusové skupiny 855. Oproti minulému GVD nevznikla žádná změna, obraty jsou prakticky stejné. Motorové jednotky se pohybují výhradně na trati 343 Hodonín - Veselí nad Moravou - Vrbovce.


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0108

1976/78618

95 54 5 814.011-3

později 810.108

2012-12-27

Blm 70 54 24-29 514-9

1979/81597

95 54 5 914.011-2

později 010.074

2012-12-27


814011

"Regionova" 814.011+914.011 po opravě MVY opět v provozu na "domácí" trati. Dne 24. 4. 2011 se rozjíždí s Os 28321 od ostrovního nástupiště v Dačicích. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek.

 

 

 


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky