Přípojné vozy ř. Btax780, BDtax782 a Bdtax785

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-07-14

Překlopení stavu vozidel vedených v DKV Brno pod OCÚ Východ - SÚ Havlíčkův Brod, Horní Heršpice, Maloměřice, Veselí nad Moravou a Znojmo. Od 1. 7. 2018 nastaly v souvislosti s výlukou ve Veselí nad Moravou změny v TS 0056, turnusové skupiny 0054, 0054a a 0055 byly zrušeny.

2018-09-30

Od 1. 9. 2018 proběhly změny v turnusových skupinách 0054 a 0056.

2018-10-28

Provoz v TS 0058 byl prodloužen až do 18. 11. 2018.

2018-11-11

Znojemský přípojný vůz Btax780 104 je od 1. 11. 2018 z důvodu koroze skříně a střechy vozu odstaven.

2018-11-25

Poptávka po přepravě na trati Hodonín - Zaječí stále trvá do té míry, že TS 0058 bude vedena až do 25. 11. 2018.

Přípojné vozy ř. Btax780

btax780 Dvounápravové vozy lehké stavby řady Blm s číselným intervalem 70 54 24-29 produkovala v letech 1973–1983 Vagónka Studénka v celkovém počtu 912 vozů. První dva protopypy z roku 1973 nesly číselný interval 70 54 25-09. Písmenné označení doznalo v průběhu času změny: 1983 - Baafx, 2001 - Btax a 2009 jako řada Btax780. Číselný interval se v letech 1994–1995 změnil na řadu 010 a k 1. 1. 2009 na 50 54 24-29 0xx.

 

Vozů řady Btax780 se ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ nachází 18, turnusované jsou již jen v SÚ Veselí nad Moravou v počtu 3 vozů, stav je tedy stejný jako na konci minulého GVD.

SÚ Maloměřice

Ve stavu SÚ Maloměřice jsou 3 vozy, žádný není turnusovaný. V případě výpadku motorových jednotek ř. 814.2 se tyto vozy nasazují na výkony místo nich v úseku Brno - Rájec-Jestřebí, Hrušovany u Brna - Tišnov nebo zajíždí na "starou tišnovku".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 232-8

1977/78970

Btax780 50 54 24-29 099-5

později 010.151

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 243-5

1978/79992

Btax780 50 54 24-29 106-8

později 010.009

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 285-6

1978/80034

Btax780 50 54 24-29 126-6

později 010.376

2017-12-10


SÚ Znojmo

Ve Znojmě se nachází 1 vůz bez zapojení do turnusu.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 240-1

1978/79989

Btax780 50 54 24-29 104-3

později 010.413; odstaven - špatný stav skříně vozu

2018-11-01


SÚ Veselí nad Moravou

Nejvíce vozů řady Btax780 je ve Veselí nad Moravou, celkem 11, z toho 3 vozy jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 193-2

1977/78931

Btax780 50 54 24-29 076-3

později 010.045; odstaven - špatný stav skříně vozu

2014-11-19

Blm 70 54 24-29 252-6

1978/80001

Btax780 50 54 24-29 110-0

později 010.010

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 295-5

1978/80044

Btax780 50 54 24-29 133-2

později 010.326; odstaven - více závad

2014-03-05

Blm 70 54 24-29 337-5

1978/80086

Btax780 50 54 24-29 151-4

později 010.427

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 352-4

1978/80101

Btax780 50 54 24-29 157-1

později 010.388

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 415-9

1979/81498

Btax780 50 54 24-29 180-3

později 010.442

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 581-8

1981/84204

Btax780 50 54 24-29 274-4

později 010.020

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 583-4

1981/84206

Btax780 50 54 24-29 275-1

později 010.021

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 764-0

1982/85566

Btax780 50 54 24-29 358-5

později 010.194

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 836-6

1982/85638

Btax780 50 54 24-29 404-7

později 010.615

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 841-6

1982/85643

Btax780 50 54 24-29 408-8

později 010.617

2017-12-10


Pro vozy řady Btax780 jsou sestaveny dvě turnusové skupiny 0054 a 0055 (ex TS 054 a 055), oproti konci minulého GVD (opět) opustily úsek Staré Město u Uherského Hradiště - Uherské Hradiště a Bojkovice město - Bylnice, naopak přibyla jízda v úseku Veselí nad Moravou - Kyjov:

Jeden vůz řady Btax780 jezdí v turnusové skupině 0054 (ex TS 054), a to jen v pracovní dny. V souvislosti s výlukou v úseku Veselí nad Moravou - Kunovice od 23. 6. do 31. 8. 2018 byl oběh od 1. 7. 2018 zrušen; pro úplnost doplňuji, že fakticky byl oběh zrušen již od 23. 6. 2018, do konce června platily tabulky mimo rámec oběhových listů.


Btax780

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4101 UHE / 12206 VNM / 4162 KYV / 4169 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


Od 1. 9. 2018 platí pro vůz řady Btax780 změněné oběhy v turnusové skupině 0054:


Btax780

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): KYV 4163 VNM / 4101 UHE / 12206 VNM / 4162 KYV / 4169 VNM / 4172 KYV

 

(5): KYV 4163 VNM / 4101 UHE / 12206 VNM / 4162 KYV / 4169 VNM

odstaven VNM

VNM 4172 KYV


V souvislosti s výlukou v úseku Blažovice - Šlapanice a ve Šlapanicích byla od 9. 3. 2018 zřízena turnusová skupina 054a, přeznačená od 1. 7. 2018 na 0054a. V souvislosti s výlukou v úseku Veselí nad Moravou - Kunovice od 23. 6. do 31. 8. 2018 byl ale oběh od 1. 7. 2018 zrušen; pro úplnost doplňuji, že fakticky byl oběh zrušen již od 23. 6. 2018, do konce června platily tabulky mimo rámec oběhových listů.


Btax780

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): KYV 4163 VNM / 4108 KYV / 4167 VNM / 4172 KYV

 

(5): KYV 4163 VNM / 4108 KYV / 4167 VNM

odstaven VNM

VNM 4172 KYV


V turnusové skupině 0055 (ex TS 055) obíhají dva vozy řady Btax780, výkony v obou dnech jsou shodné. V souvislosti s výlukou v úseku Veselí nad Moravou - Kunovice od 23. 6. do 31. 8. 2018 byl oběh od 1. 7. do 31. 8. 2018 zrušen; pro úplnost doplňuji, že fakticky byl oběh zrušen již od 23. 6. 2018, do konce června platily tabulky mimo rámec oběhových listů.


Btax780

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4303 BOJ / posun BOJ ME / 4332 UHE / 12208 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

VNM 4303 BOJ / posun BOJ ME / 4332 UHE / 12208 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


SÚ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě jsou deponovány 3 vozy řady Btax780 bez turnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 146-0

1977/78884

Btax780 50 54 24-29 057-3

později 010.001

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 418-3

1979/81501

Btax780 50 54 24-29 183-7

později 010.550

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 419-1

1979/81502

Btax780 50 54 24-29 184-5

později 010.551; odstaven - závada na topení a bateriích

2016-10-14


 

Přípojné vozy ř. BDtax782

bdtax782 Posunutím příčky oddělující nástupní plošinu od oddílu pro cestující o jednu řadu (okno) sedadel ve vozech původní řady Blm (dnešní řada Btax780 - viz výše) vznikl vůz označený řadou BDaafx, od roku 2001 BDtax a od roku 2009 BDtax782. Číselné označení se změnilo na 70 54 83-29, v letech 1994–1995 na řadu 012 a od roku 2009 na 50 54 93-29 0xx. Vozy této řady umožňují přepravu spoluzavadel, počet sedadel klesl na 52.

 

Úprava vozů se začala provádět někdy v období let 1983–1994 či 1995 a průběžně pokračovala do roku 2014. Sledovaná střediska údržby OCÚ Východ disponují 11 vozy této řady. Do turnusů je zapojeno 7 vozů. Inventární počet i stav zaturnusovaných vozů se oproti minulému GVD zvýšil o 2 vozy vlivem vozby v úseku Havlíčkův Brod - Zruč nad Sázavou během nepřetržité výluky Zruč nad Sázavou - Kácov.

SÚ Maloměřice

Maloměřice mají ve stavu 2 vozy, ale bez turnusování, podobně jako v minulém GVD. V případě výpadku motorových jednotek ř. 814.2 se tyto vozy nasazují na výkony místo nich v úseku Brno - Rájec-Jestřebí, Hrušovany u Brna - Tišnov nebo zajíždí na "starou tišnovku".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 605-5

1981/84228

BDtax782 50 54 93-29 086-8

později 010.022 a 012.605

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 853-1

1982/85655

BDtax782 50 54 93-29 113-0

později 70 54 83-29 853, 012.246 a 012.853

2017-12-10


SÚ Veselí nad Moravou

V SÚ Veselí nad Moravou je ve stavu 5 vozů řady BDtax782, turnusovány jsou 4. Oproti minulému GVD se stav nezměnil.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 064-5

1976/77931

BDtax782 50 54 93-29 002-5

později 010.260, 012.269 a 012.064

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 113-0

1976/77980

BDtax782 50 54 93-29 008-2

později 70 54 83-29 113, 012.248 a 012.113

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 579-2

1981/84202

BDtax782 50 54 93-29 012-4

později 010.019 a 012.579

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 186-6

1977/78924

BDtax782 50 54 93-29 023-1

později 70 54 83-29 186, 012.206 a 012.186

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 237-7

1977/78975

BDtax782 50 54 93-29 111-4

později 010.272 a 012.237

2017-12-10


Vozy řady BDtax782 obíhají ve dvou turnusových skupinách 0056 a 0057 (ex TS 056 a 057). Ve srovnání s minulým GVD vozy se s vozy této řady opět setkáme v úseku Staré Město u Uherského Hradiště - Uherské Hradiště a Bojkovice město - Bylnice. Vozy můžeme vidět pravidelně na tratích:

Dva vozy se pohybují mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem a Veselím nad Moravou a Bylnicí v turnusové skupině 0056 (ex TS 056). Tyto oběhy platily do 8. 3. 2018:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): KYV 4167 VNM / 1723 SMH / 4343 BOJ / 4342 SMH / 4317 BYE

 

(2)–(5): KYV 4163 VNM / 4108 KYV / 4167 VNM / 1723 SMH / 4343 BOJ / 4342 SMH / 4317 BYE

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

(1): VNM 4166 KYV / 4173 VNM / 4172 KYV

 

(2)–(4): BYE 4304 SMH / 1724 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM / 4172 KYV

(5): BYE 4304 SMH / 1724 VNM / 4164 KYV / 4171 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM

BYE 4306 SMH / 1726 VNM

VNM 4172 KYV


V souvislosti s výlukou v úseku Blažovice - Šlapanice a ve Šlapanicích byl oběh TS 056 od 9. 3. 2018 do 30. 6. 2018 změněn:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): VNM 4303 BYE / 4306 SMH / 4343 BOJ / 4342 SMH / 4317 BYE

 

(5): VNM 4164 KYV / 4171 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM

BYE 4306 SMH / 1726 VNM

odstaven VNM

2.

(1): VNM 4166 KYV / 4173 VNM

 

(2)–(4): BYE 4304 SMH / 1724 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM

(5): BYE 4306 SMH / 4343 BOJ / 4342 SMH / 4317 BYE

odstaven VNM

odstaven VNM


Výluka v úseku Veselí nad Moravou - Kunovice od 23. 6. do 31. 8. 2018 způsobila další změnu turnusové skupiny 0056 (ex TS 056), oběh byl platný od 1. 7. do 31. 8. 2018, avšak fakticky se změnil již od 23. 6. 2018, do konce června platily tabulky mimo rámec oběhových listů. Ještě doplňuji, že do 15. 7. 2018 platil v 2. turnusovém dni v pracovní dny jednotný oběh BYE 4304 SMH / 8:44 11514 VNM:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 3:45 11511 SMH / 12253 KUE / 4303 BOJ / 4332 UHE / 4337 BOJ / 4336 SMH / 4343 BOJ / 4342 SMH / 4317 BYE

odstaven VNM

odstaven BYE

2.

(1)–(4): BYE 4304 SMH / 8:44 11514 VNM

(5): BYE 4304 SMH / 4341 BOJ / 4340 SMH / 4345 BOJ / 4344 UHE / 18:39 11546 SMH / 19:42 11532 VNM

odstaven BYE

odstaven VNM


Od 1. 9. 2018 byly oběhy v turnusové skupině 0056 změněny:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): VNM 4108 KYV / 4167 VNM / 1723 SMH / 4343 BOJ / 4342 SMH / 4317 BYE

 

(5): VNM 4108 KYV / 4167 VNM / 8:32 11557 SMH / 4343 BOJ / 4342 SMH / 4317 BYE

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

(1): VNM 4166 KYV / 4173 VNM

 

(2)–(4): BYE 4304 SMH / 1724 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM

(5): BYE 4304 SMH / 1724 VNM / 4164 KYV / 4171 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM

BYE 4306 SMH / 1726 VNM

odstaven VNM


Další dva vozy zařazené do turnusové skupiny 0057 (ex TS 057) jezdí na "zaječské" lokálce s propojením s SÚ Veselí nad Moravou jízdou v sobotu a pondělí; o letních prázdninách vozy nejezdí:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): VNM 2732 HDN / 14500 ZAI / 14515 CEC

 

(2)–(4): HDN 14500 ZAI / 14515 CEC

 

(5): HDN 14500 ZAI / 14515 HDN

HDN 2703 VNM

HDN 14518 ZAI / 14527 CEC

2.

CEC 14522 ZAI / 14517 HDN

odstaven HDN

odstaven VNM


SÚ Havlíčkův Brod

SÚ Havlíčkův Brod má k dispozici 4 vozy řady BDtax782, 3 vozy jsou zapojené do obratů. Oproti minulému GVD se jedná o nárůst 2 vozů, inventárně i turnusově. Důvodem je nepřetržitá výluka Zruč nad Sázavou - Kácov probíhající od 1. 10. 2017 s výhledem až do léta 2019. Oddělené vozební rameno přešlo od začátku GVD 2017/2018 pod bývalé DKV Brno.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 114-8

1976/77981

BDtax782 50 54 93-29 009-0

později 010.157, 012.268 a 012.114

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 370-6

1978/81453

BDtax782 50 54 93-29 047-0

později 70 54 83-29 370, 012.209 a 012.370

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 687-3

1981/84310

BDtax782 50 54 93-29 092-6

později 010.007, 012.262 a 012.687

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 800-2

1982/85602

BDtax782 50 54 93-29 107-2

později 010.098 a 012.800

2017-12-10


Vozy řady BDtax782 obíhají ve dvou turnusových skupinách 0075 a 0076 (ex TS 075 a 076). S ohledem na nepřetržitou výluku Zruč nad Sázavou - Kácov se s vozy DKV Brno setkáme nově na trati Havlíčkův Brod - Zruč nad Sázavou. Vozy můžeme vidět pravidelně na tratích:

Turnusová skupina 0075 (ex TS 075) obsahuje obraty jednoho vozu z Havlíčkova Brodu do Žďárce u Skutče, o prázdninách tento vůz nejezdí:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): ZUS 5323 HBR / 14886 ZDO / 5318 ZUS


(5): ZUS 5323 HBR

odstaven HBR

HBR 5318 ZUS


Další dva vozy jezdí v nové turnusové skupině 0076 (ex TS 076) na vozebním rameni Havlíčkův Brod - Zruč nad Sázavou, o prázdninách vozy nejezdí. Oběhy platí do 31. 3. a od 30. 9. 2018:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

ZCS 9203 HBR / 9202 ZCS
[a v (5) přechází na (1) 9203]

odstaven ZCS

odstaven ZCS

2.

(1)–(4): LNS 9265 SNS / 9264 LNS
[a přechází na 9265]


(5): LNS 9265 SNS / 9264 LNS / 9211 HBR / 9270 LNS [a v (5) přechází na (1) 9265]

odstaven LNS

odstaven LNS


Od 1. 4. 2018 se zvýšil oběh obou vozů v turnusové skupině 076, oběhy platily od 1. 4. do 29. 9. 2018:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): SNS 9200 ZCS / 9209 SNS

 

(2)–(4): HBR 7:49 9200 SNS / 9200 ZCS / 9209 SNS

 

(5): HBR 7:49 9200 SNS / 9200 ZCS / 9209 SNS / 9208 LNS

HBR 9200 ZCS / 9205 SNS / 9206 ZCS / 9211 SNS / 9268 LNS

SNS 9200 ZCS / 9213 SNS [a přechází na (1) 9200]

2.

(1): ZNS 9203 HBR / 9202 ZCS / 9211 HBR

 

(2)–(4): SNS 9262 ZNS / 9203 HBR / 9202 ZCS / 9211 HBR


(5): SNS 9262 ZNS / 9203 HBR / 9202 ZCS / 9207 SNS / 9206 ZCS / 9211 HBR

LNS 9203 HBR / 9202 ZCS / 9209 SNS

LNS 9203 HBR / 9202 ZCS / 9207 SNS / 9206 ZCS / 9211 SNS / 9268 ZCS [a přechází na (1) 9203]


 

Přípojné vozy ř. Bdtax785

bdtax785 Ještě víc jízdních kol se vleze do přípojného vozu řady Bdtax785 s číselným označením 50 54 24-29 5xx. Řada širších lavic byla ve voze řady Btax 010 demontována a místo ní je zde vytvořen prostor na jízdní kola. První úprava pochází z roku 2001, do roku 2005 došlo k úpravě na 45 vozech. Vozy nesly do konce roku 2008 označení řady Bdtax 015.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je dislokováno 7 vozů, z toho 4 vozy jsou turnusovány v cyklistické sezóně od dubna do září. Mimo to se v provozu případ od případu mohou objevit při předhlášených přepravách skupin cestujících s jízdními koly. Počet zaturnusovaných vozů je stejný jako v minulém GVD. Vozy jsou rozmístěny v SÚ Maloměřice, SÚ Znojmo a SÚ Veselí nad Moravou, všechny turnusové skupiny jsou však vedeny pod SÚ Veselí nad Moravou.

 

SÚ Maloměřice

SÚ Maloměřice mají ve stavu 1 vůz, oběhy zajišťuje v turnusové skupině 0059a (ex TS 059a).


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 332-6

1981/80081

Bdtax785 50 54 24-29 519-2

později 010.425 a 015.332

2017-12-10


SÚ Znojmo

Ve Znojmě se nalézají 2 vozy, používají se na obraty v turnusové skupině 0059 (ex TS 059).


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 175-9

1977/78913

Bdtax785 50 54 24-29 508-5

později 010.034 a 015.175

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 539-6

1981/84162

Bdtax785 50 54 24-29 532-5

později 010.573 a 015.539

2017-12-10


SÚ Veselí nad Moravou

A konečně ve stavu SÚ Veselí nad Moravou jsou vedeny 3 vozy, využívají se na oběhy v turnusové skupině 0058 (ex TS 058).


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 323-5

1978/80072

Bdtax785 50 54 24-29 513-5

později 010.422 a 015.323

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 766-5

1982/85568

Bdtax785 50 54 24-29 539-0

později 010.148 a 015.766

2017-12-10

Blm 70 54 24-29 826-7

1982/85628

Bdtax785 50 54 24-29 542-4

později 010.024 a 015.826

2017-12-10


Přípojné vozy řady Bdtax785 jezdí v turnusových skupinách 0058, 0059 a 0059a (ex TS 058, 059, 059a). Letošní cyklistická sezóna se kryje s nepřetržitou výlukou Valtice - Novosedly, nasazení vozů je od minulého GVD odlišné, vozy jsou pravidelně vedeny na tratích:

V turnusové skupině 0058 (ex TS 058) jezdí dva vozy od pátku do neděle od 6. 4. 2018. Původně měla být tato TS provozována do 30. 9. 2018, avšak s ohledem na travle vyšší poptávku cestujících na trati Hodonín - Zaječí byly na depeše oběhy této TS prodlouženy až do 25. 11. 2018 s tím, že je možno využívat i vozy řady BDtax782 i Btax780:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): odstaven HDN

 

(5): HDN 14518 ZAI

HDN 14506 ZAI / 14523 CEC / 14508 ZAI / 14511 HDN / 14518 ZAI

HDN 14506 ZAI / 14523 CEC / 14508 ZAI / 14511 HDN

2.

odstaven HDN

ZAI 14509 HDN / 14512 ZAI / 14515 CEC / 14516 ZAI / 14519 HDN

ZAI 14509 HDN / 14512 ZAI / 14515 CEC / 14516 ZAI / 14519 HDN


Oběhy vozu v turnusové skupině 0059 (ex TS 059) byly vedeny v pracovní dny v období 3. 4. - 2. 10. 2018:


Bdtax785

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

ZNO 24800 MBE / 24801 ZNO / 4507 NOV / 4506 ZNO

odstaven ZNO

odstaven ZNO


Jeden vůz byl po dobu výluky Valtice - Novosedly dislokován v Břeclavi, aby v turnusové skupině 0059a (ex TS 059a) mohl v sobotu zajišťovat obrat Břeclav - Valtice, vůz jezdil v období 7. 4. - 29. 9. 2018:


Bdtax785

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

odstaven BCV

BCV 4520 VAL / 4525 BCV

odstaven BCV

SÚ Havlíčkův Brod

SÚ Havlíčkův Brod má k dispozici 1 vůz, do oběhů - tak jako v minulém GVD - pravidelně zapojen není.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 367-2

1978/81450

Bdtax785 50 54 24-29 524-2

později 010.051 a 015.367

2018-06-18


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky