Elektrické jednotky ř. 660 + vložené vozy ř. 064

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2019-11-17

Popis GVD 2019/2020.

2019-12-22

Elektrická jednotka 660.106 se 21. 12. 2019 vrátila do pravidelného provozu.

2019-12-29

Z důvodu závady na klimatizaci je od 21. 12. 2019 odstaven "InterPanter" 660.109, v lednu přejde rovnou na opravu EVY.

2020-01-12

Do provozu se 30. 12. 2019 vrátila elektrická jednotka 660.105. "Lachtan" 714.028 odvezl 6. 1. 2020 odstaveného "InterPantera" 660.109 do šumperské Pars nova na opravu EVY.

2020-03-08

Došlo k vystřídání "InterPanterů" na opravě EVY v šumperské Pars nova: elektrická jednotka 660.107 odjela 4. 3. 2020 do Šumperku a je tak odstavena, elektrická jednotka 660.109 je od 5. 3. 2020 zpět v provozu.

2020-04-19

Opatření přijatá od 12. 3. 2020 v České republice ve snaze zamezit šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 se promítla i v redukci či změnách řazení vlaků sestavovaných z vozidel sledované řady. "InterPanter" 660.108 je od 2. 4. 2020 odstaven z důvodu poškození podvozku.

2020-05-24

"InterPanter" 660.107 se vrátil z opravy EVY a od 15. 5. 2020 jezdí s cestujícími. V Pars nova v Šumperku ho na opravě EVY vystřídala odstavená elektrická jednotka 660.108, do Šumperku najela 17. 5. 2020.

2020-06-28

Od 29. 5. 2020 je odstavena elektrická jednotka 660.101 pro více závad.

2020-07-19

Elektrická jednotka 660.101 sice 4. 7. 2020 vyjela do provozu, ale od 12. 7. 2020 je opět odstavena, tentokrát pro závadu na podvozcích. Od 4. 7. 2020 je odstaven "InterPanter" 660.110 pro závadu na profilech kol, odjede rovnou na opravu EVY do Pars nova v Šumperku. Elektrická jednotka 660.108 je od 18. 7. 2020 provozní.

2020-08-16

"InterPanter" 660.101 je od 2. 8. 2020 provozní.

2020-08-30

Elektrická jednotka 660.110 je od 3. 8. 2020 v šumperské Pars nova na opravě EVY.

2020-10-11

Z důvodu více závad je od 18. 9. 2020 odstavena elektrická jednotka 660.101. "InterPanter" 660.110 je od 8. 10. 2020 v provozu.

2020-10-25

Na opravu v rozsahu EVY odjela 12. 10. 2020 do šumperské Pars nova elektrická jednotka 660.001 a je tak odstavena. Do Šumperku se za stejným účelem chystá i "InterPanter" 660.102, od 14. 10. 2020 je odstaven.

2020-11-08

Odstavená elektrická jednotka 660.102 odjela na opravu EVY do Šumperku 26. 10. 2020.

2020-12-06

Elektrická jednotka 660.002 odjela 23. 11. 2020 do šumperské Pars nova na opravu EVY, odstavena je od 20. 11. 2020. "InterPanter" 660.001 je od 4. 12. 2020 opět v provozu.

Elektrické jednotky ř. 660.0

 

660.0


Pro dálkovou dopravu České dráhy v roce 2014 objednaly elektrické jednotky řady 660, které obdržely název InterPanter. Jedná se o obdobu dříve dodaných elektrických jednotek řad 640 a 650 s názvem RegioPanter pro regionální dopravu. Elektrické jednotky pro dálkovou dopravu jsou vyráběné ve dvou modifikacích jako jednotky třídílné a pětidílné.

 

Třídílné jednotky jsou jako celek označené řadou 660.0, jednotlivé vozy jsou označeny (za sebou) jako řada 660.0 + 662.0 + 661.0. Výrobce dodal celkem 4 jednotky řady 660.0. První dvě jednotky 660.001 a 660.002 jsou alokovány výhradně na relaci Brno - Břeclav - Olomouc, další dvě jednotky 660.003 a 660.004 jsou nasazeny na relaci Brno - Česká Třebová - Praha, ale mohou též "zaskočit" na relaci Brno - Břeclav - Olomouc.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 4 jednotky, všechny 4 jsou turnusované.

SÚ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2015/00457

94 54 1 660.001-9

 

2020-12-04

-

2015/00458

94 54 1 662.001-7

 

2020-12-04

-

2015/00459

94 54 1 661.001-8

 

2020-12-04

-

2015/00460

94 54 1 660.002-7

odstavena - oprava EVY

2020-11-20

-

2015/00461

94 54 1 662.002-5

odstavena - oprava EVY

2020-11-20

-

2015/00462

94 54 1 661.002-6

odstavena - oprava EVY

2020-11-20

-

2016/00548

94 54 1 660.003-5

 

2019-12-15

-

2016/00549

94 54 1 662.003-3

 

2019-12-15

-

2016/00550

94 54 1 661.003-4

 

2019-12-15

-

2016/00551

94 54 1 660.004-3

 

2019-12-15

-

2016/00552

94 54 1 662.004-1

 

2019-12-15

-

2016/00553

94 54 1 661.004-2

 

2019-12-15


Elektrické jednotky řady 660.0 jezdí ve dvou turnusových skupinách 602 a 604. Setkat se s nimi můžeme na stejných tratích jako v minulém GVD:

Elektrické jednotky 660.001 a 660.002 jsou vedeny v turnusové skupině 602, což představuje vozební rameno Brno - Břeclav - Hodonín - Olomouc. Každá jednotka má svůj vlastní jednodenní oběh. Kromě pátečního R 827 a sobotního R 822 jezdí spojené spolu. Jízdu začínají v pracovní dny v Hodoníně, provedou obraty 820 / 803 / 812 / 811 / 804 / 827 a skončí zase v Hodoníně. Jedna jednotka zůstává v pátek po R 804 v Brně, druhá do Brna dojede v sobotu na R 822. Z Brna vyjíždí do Hodonína obě jednotky v neděli na R 827 uzamčené, spojené s "kmenovou" jednotkou řady 660.1. Podobně jako v minulém GVD se obrat 811 / 804 v neděli od února do května a od října do prosince posiluje.

 

Další dva "InterPanteři" 660.003 a 660.004 se zapojují - každý v samostatném jednodenním oběhu - do provozu jako posilové jednotky v turnusové skupině 604 na rameni Brno - Česká Třebová - Praha. První elektrická jednotka obíhá v pracovní dny mezi Pardubicemi a Prahou na obratu 874 / 873. V pátek jede jednotka na vlaku 873 až do Brna, kde je odstavena do neděle, kdy provede posilu na vlaku 864 do Prahy a najede do Pardubic na vlaku 877. Podobně jako v minulém GVD zajišťuje vedení osobních vlaků v úseku Pardubice - Kolín: 5302 v pondělí, 5042 v pondělí až čtvrtek a 5033 v pracovní dny.
Druhý "InterPanter" je v pracovní dny odstaven v Brně, v pátek odjede do Prahy na posile vlaku 864 a v neděli se vrátí do Brna na vlaku 873.


 

Elektrické jednotky ř. 660.1

660.1

 

Pro dálkovou dopravu České dráhy v roce 2014 objednaly elektrické jednotky řady 660, které obdržely název InterPanter. Jedná se o obdobu dříve dodaných elektrických jednotek řad 640 a 650 s názvem RegioPanter pro regionální dopravu. Elektrické jednotky pro dálkovou dopravu jsou vyráběné ve dvou modifikacích jako jednotky třídílné a pětidílné.

 

Pětidílné jednotky jsou jako celek označené řadou 660.1, jednotlivé vozy jsou označeny (za sebou) jako řada 660.1 + 662.1 + 064.1 + 662.2 + 661.1. Výrobce dodal celkem 10 jednotek řady 660.1. První čtyři jednotky 660.101 až 660.104 jsou alokovány výhradně na relaci Brno - Břeclav - Olomouc, navazující šestice "InterPanterů" 660.105 až 660.110 obíhá na relaci Brno - Česká Třebová - Praha, ale může též "zaskočit" na relaci Brno - Břeclav - Olomouc.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 10 jednotek, turnusy jsou vytvořeny pro 8 z nich.

SÚ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2015/00452

94 54 1 660.101-7

odstavena - více závad

2020-09-18

-

2015/00453

94 54 1 662.101-5

odstavena - více závad

2020-09-18

-

2015/00454

94 54 1 064.101-9

odstavena - více závad

2020-09-18

-

2015/00455

94 54 1 662.201-3

odstavena - více závad

2020-09-18

-

2015/00456

94 54 1 661.101-6

odstavena - více závad

2020-09-18

-

2015/00502

94 54 1 660.102-5

odstavena - oprava EVY

2020-10-26

-

2015/00499

94 54 1 662.102-3

odstavena - oprava EVY

2020-10-26

-

2015/00501

94 54 1 064.102-7

odstavena - oprava EVY

2020-10-26

-

2015/00500

94 54 1 662.202-1

odstavena - oprava EVY

2020-10-26

-

2015/00503

94 54 1 661.102-4

odstavena - oprava EVY

2020-10-26

-

2015/00504

94 54 1 660.103-3

 

2019-12-15

-

2015/00505

94 54 1 662.103-1

 

2019-12-15

-

2015/00506

94 54 1 064.103-5

 

2019-12-15

-

2015/00507

94 54 1 662.203-9

 

2019-12-15

-

2015/00508

94 54 1 661.103-2

 

2019-12-15

-

2015/00509

94 54 1 660.104-0

 

2019-12-15

-

2015/00510

94 54 1 662.104-7

 

2019-12-15

-

2015/00511

94 54 1 064.104-3

 

2019-12-15

-

2015/00512

94 54 1 662.204-9

 

2019-12-15

-

2015/00513

94 54 1 661.104-1

 

2019-12-15

-

2015/00514

94 54 1 660.105-8

 

2019-12-30

-

2015/00515

94 54 1 662.105-6

 

2019-12-30

-

2015/00516

94 54 1 064.105-0

 

2019-12-30

-

2015/00517

94 54 1 662.205-4

 

2019-12-30

-

2015/00518

94 54 1 661.105-7

 

2019-12-30

-

2016/00519

94 54 1 660.106-6

 

2019-12-21

-

2016/00520

94 54 1 662.106-4

 

2019-12-21

-

2016/00521

94 54 1 064.106-8

 

2019-12-21

-

2016/00522

94 54 1 662.206-2

 

2019-12-21

-

2016/00523

94 54 1 661.106-5

 

2019-12-21

-

2016/00528

94 54 1 660.107-4

 

2020-05-15

-

2016/00529

94 54 1 662.107-2

 

2020-05-15

-

2016/00530

94 54 1 064.107-6

 

2020-05-15

-

2016/00531

94 54 1 662.207-0

 

2020-05-15

-

2016/00532

94 54 1 661.107-3

 

2020-05-15

-

2016/00533

94 54 1 660.108-2

 

2020-07-18

-

2016/00534

94 54 1 662.108-0

 

2020-07-18

-

2016/00535

94 54 1 064.108-4

 

2020-07-18

-

2016/00536

94 54 1 662.208-8

 

2020-07-18

-

2016/00537

94 54 1 661.108-1

 

2020-07-18

-

2016/00538

94 54 1 660.109-0

 

2020-03-05

-

2016/00539

94 54 1 662.109-8

 

2020-03-05

-

2016/00540

94 54 1 064.109-2

 

2020-03-05

-

2016/00541

94 54 1 662.209-6

 

2020-03-05

-

2016/00542

94 54 1 661.109-9

 

2020-03-05

-

2016/00543

94 54 1 660.110-8

 

2020-10-08

-

2016/00544

94 54 1 662.110-6

 

2020-10-08

-

2016/00545

94 54 1 064.110-0

 

2020-10-08

-

2016/00546

94 54 1 662.210-4

 

2020-10-08

-

2016/00547

94 54 1 661.110-7

 

2020-10-08


Elektrické jednotky řady 660.1 jezdí ve dvou turnusových skupinách 601 a 603. Oproti minulému GVD se nebudou objevovat v úseku Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, jinak je rozsah tratí s jejich pravidelným nasazení stejný:

Turnusová skupina 601 je třídenní a jednotky 660.101 až 660.104 v ní obíhají na vlacích R mezi Brnem a Olomoucí přes Břeclav a Přerov a na Sp 828/829 Břeclav - Hodonín. Jednotky jsou vedeny samostatně, pouze na sobotním R 822 a na nedělním obratu 811 / 804 (nedělní obrat v době dojíždění vysokoškoláků, tzn. únor až květen a říjen až prosinec) je jednotka řady 660.1 spojena s jednotkou řady 660.0. V neděli večer jede na R 827 v řazení 660.1 + 660.0 + 660.0, přičemž třívozové jednotky jsou uzamčeny.

 

Pět "InterPanterů" 660.105 až 660.110 obíhá s vlaky na rameni Brno - Česká Třebová - Praha v turnusové skupině 603. Jednotky jezdí samostatně, vybrané vlaky jsou posíleny o elektrickou jednotku řady 660.0. Podobně jako v minulém GVD se obrat v Praze mezi vlaky 876 a 865 využije v pracovní dny na vozbu osobních vlaků Praha hl. n. - Praha-Radotín: PHA SM Sv 876 PHA RA / 9915 PHA HN / 9912 PHA RA / 9923 PHA HN.


Provoz v GVD: 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky