Přípojné vozy ř. Bdt754

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2021-12-04

Popis GVD 2021/2022.

2022-01-02

Přípojný vůz Bdt754 001 je od 17. 12. 2021 odstaven z důvodu závady na bateriích.

2022-02-06

Přiřazení vozidel ke střediskům údržby Oblastního centra údržby Východ (OCÚ Východ) je nahrazeno přiřazením vozidel k pracovištím provozu (PP) a strojním stanicím (SS) spadajících pod Regionální pracoviště provozu (RPP), jež jsou součástí Oblastního ředitelství osobní dopravy (OŘOD Východ). Ke dni 1. 2. 2022 nastala změna v TS 071.

2022-06-26

Někdy v rozmezí měsíců duben až červen 2022 došlo k návrhu na zrušení odstaveného přípojného vozu Bdt754 001. Vůz Bdt754 002 by měl definitivně dojezdit v těchto dnech.

2022-07-10

Přípojný vůz Bdt754 002 skutečně dojezdil, a to již 24. 6. 2022, předpokládám že proběhne proces zrušení tohoto vozu. Ke dni 1. 7. 2022 došlo k převedení turnusové skupiny 071 od vozů řady Bdt754 k vozům řady Bdtn757.

2022-10-02

Proběhlo zrušení obou vozů na tzv. 3 křížky: Bdt754 001 byl zrušen k 21. 7. 2023 výnosem č. j. 56942/2022-O18 a vůz Bdt754 002 byl zrušen 15. 9. 2022 výnosem č. j. 57594/2022-O18.

2022-11-20

Oba vozy řady Bdt754 deponované v SS Znojmo byly 16. 11. 2022 přepraveny ze Znojma do Břeclavi vlakem Sv 11925 taženým "lachtanem" 714.211 společně se všemi 3 vozy řady Bmx765 deponovanými ve Znojmě.


bdt754 Jediné dva vozy řady Bdt754, které kdy vznikly, mají velmi zajímavý původ. Jeden z nich je přímo spojený s legendárním expresem Vindobona. Vozy vyrobila v roce 1969 Vagónka Studénka jako přípojné vozy 2. třídy k sezení kombinované s bufetovým oddílem pod označením řady BRam.

 

Vozů řady BRam bylo celkem 11, pět z nich bylo určeno do expresu Vindobona (BRam 61 54 85-09 000-0 až 004-2, brzdič s polohami P a R) a šest do vnitrostátních vlaků (BRam 71 54 85-09 005-7 až 010-7, brzdič jen s polohou P). V pravidelném provozu se vozy řady BRam udržely do začátku 90. let. Označení řady se v roce 1983 změnilo na BRmn a v roce 1990 na BRn. Číselné označení doznalo změny pravděpodobně v roce 1978 na jednotný interval 70 54 85-09.

 

Dnešní vůz Bdt754 001 (vyrobený pro vnitrostátní provoz) nesl po roce 1990 označení BRn 70 54 85-09 008-2, k 11. 7. 1994 byl převeden pod novou řadu 055 a obdržel číslo 055.002. V roce 1998 došlo k jeho modernizaci v Pars Nova v Šumperku a obdržel písmenné označení Bpb a novou řadu 056, přičemž pořadové číslo se změnilo z 002 na 001. V roce 2001 se písmenné označení Bpb změnilo na současné Bdt754 a v roce 2009 došlo ke změně číselného označení na interval 50 54 20-29 0xx.

 

Druhý vůz Bdt754 002 (vyrobený do expresu Vindobona) nesl po roce 1990 označení BRn 70 54 85-09 001-7 a byl pod tímto označením využit jako pojízdná jídelna v Praze-Vršovicích. V roce 1995 došlo k jeho odstavení s výhledem rozebrání na náhradní díly, avšak v roce 2000 byl nakonec modernizován jako druhý vůz na řadu Bpb, resp. 056 s pořadovým číslem 002 (tzn. že nikdy nebyl veden pod řadou 055). V roce 2001 se písmenné označení Bpb změnilo na současné Bdt754 a v roce 2009 došlo ke změně číselného označení na interval 50 54 20-29 0xx.

 

Vozy dojezdily v letech 2012–2013, následně byly navrženy na zrušení a zrušeny. Začátkem roku 2015 se ale nad nimi usmálo štěstí a vozy se dostaly zpátky do provozního parku jako vozy odstavené s vizí jejich nasazení na trať Znojmo - Břeclav, kde by nahradily vozy řady Btx763. V březnu a červnu 2015 vozy odjely do DPOV Nymburk na úpravu do provozního stavu. Ve stavu bývalého DKV Brno je vůz 001 od dubna 2016 a vůz 002 od června 2016.

 

V Regionálním pracovišti provozu Brno jsou vedeny 2 vozy a oba tyto vozy byly zprvu turnusovány, od 1. 2. do 30. 6. 2022 byl turnusovaný pouze 1 vůz, od 1. 7. 2022 už vozy kvůli svému vyřazení z provozu turnusovány nejsou.

 

Stav byl na začátku GVD stejný jako v minulém GVD. Nad provozem vozů této řady se však začala stahovat mračna, zájemci o svezení tímto "atypem" měli možnost se vozem této řady svézt jen do června. Na voze Bdt754 001 došlo hned po začátku GVD k závadě na bateriích, vůz byl odstaven a kvůli této závadě poklesla výše jmenovaná turnusová potřeba. Druhý vůz Bdt754 002 vydržel v provozu jen do 24. 6. 2022 a pro svoji nepotřebnost byl odstaven a k 15. 9. 2022 byl výnosem č. j. 57594/2022-O18 zrušen; nicméně vůz je zrušen "na tři křížky" (na bočnici vozu jsou napsány ×××), což by dávalo naději k dalšímu využití, prodeji apod. Skutečné oběhy vozů řady Bdt754 je možné si prohlédnout ve "sledovačce".

SS Znojmo


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

BRam 71 54 85-09 008-1

1969/69820

Bdt754 50 54 20-29 001-5

později 055.002 a 056.001; zrušen; deponie Břeclav

2022-11-16

BRam 61 54 85-09 001-8

1969/69824

Bdt754 50 54 20-29 002-3

později 056.002; zrušen; deponie Břeclav

2022-11-16


Pro vozy řady Bdt754 byla vytvořena turnusová skupina 071. S vozy jsme se mohli setkat na stejných tratích jako v minulém GVD:

Oba vozy jsou zařazeny do dvoudenní turnusové skupiny 071, což obnáší vozbu na trati Znojmo - Břeclav. V pracovní dny jezdí oba vozy, v sobotu jsou odstavené a v neděli jezdí jeden vůz. Oběhy platné do 31. 1. 2022:


Bdt754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

ZNO 4503 BCV / 4504 ZNO / 4511 BCV / 4510 ZNO / 4521 BCV

odstaven ZNO

odstaven BCV

2.

BCV 4502 ZNO / 4515 BCV / 4514 ZNO / 4523 BCV / 4522 ZNO

odstaven BCV

ZNO 4511 BCV / 4510 ZNO / 4521 BCV / 4520 ZNO / 4529 BCV / 4528 ZNO


Protože vůz Bdt754 001 se stal v prosinci 2021 neprovozním, přistoupilo se k úpravě oběhů. Část výkonů přešla 1. 2. 2022 do turnusové skupiny 070 určené pro vozy řady Bdtn757 (včetně sezónního vlaku Sp 1749/1750 "Expres Pálava-Podyjí" Brno - Břeclav - Znojmo - Šatov), oběh TS 071 se stal pouze jednodenním. V souvislosti s vyřazením vozu Bdt754 002 koncem června z provozu přešla turnusová skupina 071 pod vozy řady Bdtn757. Oběhy platné od 1. 2. do 30. 6. 2022:


Bdt754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

ZNO 4503 BCV / 4504 ZNO / 4515 BCV / 4514 ZNO / 4523 BCV / 4522 ZNO

odstaven ZNO

ZNO 4511 BCV / 4510 ZNO / 4521 BCV / 4520 ZNO / 4529 BCV / 4528 ZNO


Provoz v GVD: 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky