Motorová lokomotiva ř. 794

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2022-11-20

Popis JŘ 2022/2023.

2023-02-12

Lokomotiva 794.010 je od 16. 1. 2023 odstavena z důvodu závady na okně.

2023-03-05

Od 2. 3. 2022 je "gargamel" 794.010 opět provozní.

2023-05-21

Lokomotiva 794.002 je od 13. 4. 2023 provozní. Kromě PP Maloměřice je lokomotiva řady 794 od 18. 5. 2023 nově vedena i v SS Havlíčkův Brod, konkrétně se jedná o stroj 794.010. Přeprava "gargamela" z Brna do Havlíčkova Brodu se uskutečnila však již dříve - 12. 4. 2023 vlakem Lv 53988 vedeným "plechovkou" 242.245 a od 14. 4. 2023 provádí v Havlíčkově Brodě posun; ve stavu SS Havlíčkův Brod je od 20. 4. 2023.

2023-06-25

Ke dni 11. 6. 2023 došlo ke sloučení jednodenních turnusových skupin 761 a 764 do dvoudenní turnusové skupiny 761; turnusová skupina 764 je zrušena.

2023-07-17

Ke dni 1. 7. 2023 vznikla nová turnusová skupina 780. Ke dni 10. 7. 2023 byla zrušena turnusová skupina 760.

2023-08-06

Lokomotiva 794.002 je od 1. 8. 2023 odstavena, nachází se v CZ LOKO na vyvazovací obnově R2.

2023-08-27

Aktualizován snímek lokomotivy 794.010.

2023-09-10

Ke dni 3. 9. 2023 došlo ke změně v turnusové skupině 761 a obnovení turnusové skupiny 764.

2023-11-19

Lokomotiva 794.002 je od 7. 11. 2023 provozní.


V roce 2014 vyrobila firma CZ LOKO dvounápravovou lokomotivu s elektrickým střídavě-stejnosměrným přenosem výkonu 328 kW, který zajišťuje motor CAT C13. Prezentace lokomotivy s označením 794.001 proběhla na podzim 2014 na veletrhu InnoTrans v Berlíně, lokomotiva je určena pro lehký posun a traťovou službu. Tento stroj byl z CZ LOKO zapůjčen krátce i do DKV Brno, a sice v březnu a dubnu 2015.

 

České dráhy, a.s., projevily v roce 2016 zájem obměnit motorové lokomotivy řady 714 jinými stroji - lokomotivami řady 794. V červnu 2017 byla s CZ LOKO podepsána smlouva na dodání 12 lokomotiv 794.002 až 794.013. Sériově vyráběné lokomotivy této řady se od prototypu mírně liší, hlavní technické parametry má však shodné. První lokomotiva vyrobená z 12kusové série byla dodána do tehdejšího DKV Brno, kde byla ve stavu od 22. 9. 2017. V Regionálním pracovišti provozu Brno jsou ve stavu 4 lokomotivy této řady a všechny 4 jsou turnusované. Ve srovnáním s minulým JŘ je inventární a zaturnusovaný počet lokomotiv stejný. Lokomotivy jsou vedeny v pracovišti provozu Maloměřice a od 18. 5. 2023 i v strojní stanici Havlíčkův Brod.

PP Maloměřice

Ve stavu PP Maloměřice jsou 3 lokomotivy (do 19. 4. 2023 zde byly 4 lokomotivy), všechny jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2017/16-0821

98 54 4 794.002-6

 

2023-11-07

-

2019/17-0848

98 54 4 794.012-5

 

2022-12-11

-

2019/17-0849

98 54 4 794.013-3

 

2022-12-11


Pro lokomotivy řady 794 jsou vytvořeny čtyři turnusové skupiny 759, 760, 761 a 764. Jedná se o zajištění posunu na brněnských staničních zálohách a ve středisku údržby, do traťové služby lokomotivy nezasahují.

 

První lokomotiva řady 794 jezdí v turnusové skupině 759, která obsahuje práci na 6. staniční záloze v ŽST Brno hl. n. Záloha obsluhuje nástupištní koleje, jezdí na odstavná nádraží N, A, B a rovněž převáží vozy do Horních Heršpic.

 

Další lokomotiva jezdila v turnusové skupině 760, což obnášelo denní směnu 7. staniční zálohy v Brně hl. n., a to pouze v nepracovní dny. Tato staniční záloha obsluhovala odstavná nádraží A, B, N, zabezpečovala přístavbu vozů na myčku a prováděla svoz odpadu. Ke dni 10. 7. 2023 byla turnusová skupina zrušena.

 

Noční směny na 7. staniční záloze (obsazovaly se kromě noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli s různými časy začátků a konců směny) obstarávala lokomotiva zařazená do turnusové skupiny 761. Přes den byla k dispozici v Brně-Horních Heršpicích, kde vykonávala posun pro potřeby zdejšího střediska údržby.

 

Poslední lokomotiva přistavovala soupravy v Horních Heršpicích v turnusové skupině 764, služba byla nepřetržitá.

 

Od 11. 6. 2023 byly turnusové skupiny 761 a 764 sloučeny do dvoudenní turnusové skupiny 761, v 1. turnusovém dni se prováděly výkony dle bývalé TS 761, v 2. turnusovém dni dle bývalé TS 764.

 

Další změna v turnusových skupinách 761 a 764 proběhla k 3. 9. 2023. Došlo k opětovnému rozdělení TS 761 na samostatné turnusové skupiny 761 a 764. V TS 761 provádí lokomotiva řady 794 přístavbu v Brně-Horních Heršpicích v denní i noční době (7. staniční záloha v ŽST Brno hl. n. byla zrušena) a TS 764 představuje posun v Brně-Horních Heršpicícíh lokomotivou řady 794 v denní době.


SS Havlíčkův Brod

Od 20. 4. 2023 je v SS Havlíčkův Brod vedena 1 lokomotiva, od 1. 7. 2023 je turnusovaná.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2018/17-0846

98 54 4 794.010-9

 

2023-04-20


Havlíčkobrodská lokomotiva řady 794 je od 1. 7. 2023 turnusována v turnusové skupině 780, což obnáší posun v době od 06:00 do 18:00 h. Do 30. 6. 2023 byla tato turnusová skupina vedena u lokomotiv řady 704.


Provoz v GVD: 2014/2015 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky