Motorové lokomotivy ř. 742

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2008-11-22 Popis GVD 2008/2009. Stav a události v GVD 2007/2008 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2008-12-09 Doplněny oběhy lokomotiv ČD Cargo platné od 14. 12. 2008 a předpokládané inventární stavy pro GVD 2008/2009.
2008-12-18 Ke dni 14. 12. 2008 byla předána lokomotiva 742.452 z PJ Maloměřice do PP Telč.
2009-03-05 Lokomotiva 742.321 byla k 1. 3. 2009 předána z PJ Maloměřice do PJ Havlíčkův Brod.
2009-03-14 Od 5. 3. 2009 je z důvodu závady na spalovacím motoru odstavena lokomotiva 742.402. Lokomotiva 742.398 zapůjčená do DKV Česká Třebová od 16. 2. 2009, je dnem 11. 3. 2009 ve stavu DKV Česká Třebová.
2009-04-04 Opravena informace u lokomotivy 742.172 - již není odstavena.
2009-04-25 Doplněna informace o odstavení lokomotivy 742.321, k němuž došlo 17. 3. 2009, nutná oprava vzduchojemu apod. Ke dni 20. 4. 2009 došlo ke změně v turnusových skupinách 707, 742, 761, 771, 773 a 777. Ke stejnému dni byla zrušena turnusová skupina 765, výkony turnusové skupiny 776 byly přesunuty k lokomotivám řady 731.
2009-04-30 Cca od 15. 4. 2009 se (asi dočasně) nachází znojemská lokomotiva 742.100 v Brně a naopak brněnský "kocour" 742.159 si vrní ve Znojmě. Ve stavu ČD Cargo došlo k úbytku jedné lokomotivy, 742.248; inventární stav lokomotiv je tak 38 lokomotiv.
2009-05-24 Lokomotiva 742.356 byla zrušena pod č. j. 772/2009-O12.
2009-06-08 Lokomotiva 742.370 již není odstavena a je provozní (přesné datum neznám).
2009-06-14 Dne 14. 6. 2009 nastaly změny v TS 701, TS 707, TS 761, TS 762 a TS 777. Zrušena byla TS 763.
2009-07-04 Veselská lokomotiva 742.402 je po opravě od 20. 6. 2009 v provozu. Zrušená lokomotiva 742.356 byla ve stavu DKV Brno naposledy dne 29. 6. 2009, o den později již nebyla majetkem ČD.
2009-07-19 Od 23. 6. 2009 je po čtvrt roce opět provozní lokomotiva 742.321. Lokomotiva 742.047 je od 11. 7. 2009 odstavena z důvodu poruchy spalovacího motoru.
2009-07-24 Lokomotiva 742.321 už zase provozní není - od 17. 7. 2009 je dostavena pro poruchu na spalovacím motoru.
2009-08-14 Lokomotiva 742.321 už zase provozní je - stalo se tak 31. 7. 2009. Ještě předtím - 21. 7. 2009 - byla po opravě spalovacího motoru dána do provozu lokomotiva 742.047.
2009-08-21 Lokomotiva 742.321 potřetí, a naposled: v DKV Brno byla naposledy 15. 8. 2009, poté přešla do DKV Česká Třebová. Počet "kocourů" v osobní dopravě klesl z 13 na 12 lokomotiv.
2009-10-24 Lokomotivy 742.284 a 742.346 již nějakou dobu (přesné datum změny neznám) jezdí v Českých Budějovicích.
2009-12-02 V období od konce listopadu do konce prosince 2009 jsou postupně předávány do PJ Ostrava lokomotivy 742.107, 742.178, 742.186 a 742.292. Někdy v průběhu roku se z PJ Maloměřice ČD Cargo rozloučila lokomotiva 742.085. Počet lokomotiv řady 742 v PJ Maloměřice ČD Cargo se tak snižuje z 35 na 31. Opraveno přidělení lokomotiv pod jednotlivá provozní pracoviště.
2009-12-12 Lokomotiva 742.159 dne 16. 12. 2009 byla naposledy v DKV Brno a následně přešla do České Třebové, počet lokomotiv řady 742 se tak u ČD, a. s., na závěr GVD snížil na 10 strojů. Lokomotiva 742.029 je od 15. 11. 2009 odstavena.

742Kocour, malý čmelák - to jsou přezdívky pro motorové lokomotivy ř. 742. Byly vyráběny v letech 1977 až 1986 v ČKD Praha. V Kryšpínově číslovacím schématu nesly označení T 466.2.
Vyrobeny byly lokomotivy T 466.2001 až T 466.2453 a T 466.2501 až T 466.2541.

Po odčlenění nákladní dopravy do dceřiné společnosti ČD Cargo 1. 12. 2007 se lokomotivy této řady rozdělily jak pro potřeby osobní dopravy, tak i nákladní dopravy. Na začátku GVD 2008/2009 měly ČD, a. s. - DKV Brno k dispozici 11 lokomotiv (ke konci GVD jen 10). ČD Cargo a.s. v SOKV Ostrava - PJ Brno mělo na začátku GVD 2008/2009 ve stavu 42 "kocourů", jejichž počet se snižoval až na 31 strojů ke konci GVD 2008/2009.

V osobní dopravě jsou turnusovány 2 lokomotivy, v nákladní dopravě 23 lokomotiv (do 19. 4. 2009 to bylo 26 lokomotiv).

 

OSOBNÍ DOPRAVA

PJ Maloměřice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.2014

1977/9977 92 54 2 742.014-4   2008-12-14

T 466.2043

1977/10006 92 54 2 742.043-3   2008-12-14

T 466.2044

1977/10007 92 54 2 742.044-1   2008-12-14

Lokomotivy řady 742 jsme v GVD 2007/2008 mohli spatřit na záskocích za neschopné motorové vozy a zejména jako výpomoc u výluk, ať už napěťových nebo i kolejových. V GVD 2008/2009 nastala změna spočívající v nasazení jedné lokomotivy řady 742 na pravidelné výkony osobních vlaků. Jedná se především o vozbu osobních vlaků mezi Brnem a Nesovicemi, více vyplývá z oběhů turnusové skupiny  706:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1): Bo 3:23 př4191 Ns / 4142 Bo / 4147 Ns / 4152 Ma / 18:30 4199 Bo / 4155 Ns
(2)-(4): Ns 4142 Bo / 4147 Ns / 4152 Ma / 18:30 4199 Bo / 4155 Ns
(5): Ns 4142 Bo / 4147 Ns / 4152 Ma / 18:30 4199 Bo / 4155 Ns / 20:41 4194 Bo
odstavena v Brně Bo 4:30 - 19:00 souprava IDS

Druhý "kocour" je zařazen do nepřetržité pohotovosti DKV (turnusová skupina 712).

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Ma 0:00 - 24:00 pohotovost Ma 0:00 - 24:00 pohotovost Ma 0:00 - 24:00 pohotovost

 

PP Znojmo

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.2100

1978/10497 92 54 2 742.100-1   2008-12-14

 

PS Veselí nad Moravou

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.2076

1978/10473 92 54 2 742.076-3   2008-12-14

T 466.2103

1978/10500 92 54 2 742.103-5   2008-12-14

T 466.2320

1983/12754 92 54 2 742.320-5   2008-12-14

T 466.2402

1984/13170 92 54 2 742.402-1   2009-06-20

 

PJ Havlíčkův Brod

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.2047

1977/10010 92 54 2 742.047-4   2009-07-21

 

PP Telč

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace
T 466.2452 1986/ 92 54 2 742.452-6   2008-12-14

 

 

NÁKLADNÍ DOPRAVA

Upozornění: údaje o provozních/neprovozních lokomotivách řady 742 ČD Cargo a dále jejich příslušnost jako pod DKV Brno, tak pod jednotlivá provozní pracoviště v rámci DKV Brno nemusí být bohužel v řadě případů aktuální. Z hlediska zpětného dohledávání údajů berte prosím tento fakt do úvahy.

PP Maloměřice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.2162

1979/10862 92 54 2 742.162-1 dlouhodobě odstavena 2009-10-15

T 466.2172

1979/10872 92 54 2 742.172-0   2009-04-04

T 466.2189

1980/11648 92 54 2 742.189-4   2008-12-14

T 466.2247

1982/12162 92 54 2 742.247-0   2008-12-14

T 466.2251

1982/12166 92 54 2 742.251-2   2008-12-14

T 466.2345

1983/12779 92 54 2 742.345-2   2008-12-14

T 466.2426

1986/14227 92 54 2 742.426-0   2008-12-14

T 466.2427

1986/14228 92 54 2 742.427-8   2008-12-14
T 466.2428 1986/14229 92 54 2 742.428-6   2008-12-14

Dvě dvojice "kocourů" zapojených do vícenásobného řízení jsou zařazeny do turnusové skupiny 701. Každá dvojice jezdí v samostatném oběhu. První dvojice je "znojemská" a ze Znojma zajíždí do Havlíčkova Brodu a Brna. Druhá "brněnská" dvojice představuje dispečerský výkon a obraty na vlacích Pn na "vlárské" trati. Změny od 14. 6. 2009 jsou vyznačeny červeně:

2 x 742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1): Zo 13:30 62217 Ma / 18:46 62220 Zo
(2)-(5): Zo 0:17 62230 Hb / 5:20 52241 Zo / 13:30 62217 Ma / 18:46 62220 Zo
Zo 0:17 62230 Hb / 5:20 52241 Zo / 13:30 62217 Ma / 18:46 62220 Zo Zo 0:17 62230 Hb / 5:20 52241 Zo
2 x 742
1a. (1),(4): Ma 8:00 - 15:15 dispečerské lokomotivy / 15:37 62139 Vi / 19:36 61238 Ma / 23:53 63261 Ky
(2),(5): Ky 2:00 Lv Ma / 8:00 - 15:15 dispečerské lokomotivy / 15:37 62139 Vi / 19:36 61238 Ma
(3): Ma 8:00 - 15:15 dispečerské lokomotivy / 15:37 62139 Vi / 19:36 61238 Ma 23:53 63261 Ky

(1),(4): Ky 1:39 61238 Ma / 3:10 - 17:30 dispečerské lokomotivy / 22:17 62139 Ky
(2),(5): Ky 1:39 61238 Ma / 3:10 63261 Ky / 5:00 Lv Ma / 6:15 - 17:30 dispečerské lokomotivy / 22:17 62139 Ky
(3): Ky 1:39 61238 Ma / 3:10 - 6:15 dispečerské lokomotivy / 6:25 Lv Ky / 8:47 52360 Ma / 10:15 - 17:30 dispečerské lokomotivy / 22:17 62139 Ky
Ma 8:00 - 15:15 dispečerské lokomotivy / 15:37 62139 Vi / 19:36 61238 Ma
Ky 1:39 61238 Ma / 3:10 - 17:30 dispečerské lokomotivy / 22:17 62139 Ky
Ma 15:37 62139 Vi / 19:36 61238 Ma
Ky 1:39 61238 Ma / 3:10 - 6:15 dispečerské lokomotivy / 6:25 Lv Ky / 8:47 52360 Ma / 22:17 62139 Ky

Turnusová skupina 707 představuje výkon pro dispečerskou lokomotivu ř. 742, ve svém dispečerském výkonu provádí pp postrky vlaků 62139 a 62138 mezi Maloměřicemi a Veselím nad Moravou:

Stav do 19. 4. 2009:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Ma 12:00 - 22:00 dispečerská lokomotiva (přípřež 62139 / 62138) Ma 12:00 - 22:00 dispečerská lokomotiva (přípřež 62139 / 62138) odstavena v Maloměřicích

Stav od 20. 4. 2009 do 13. 6. 2009:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1): Ma 12:00 - 22:00 dispečerská lokomotiva / 23:53 pk63261 Ky
(2): Ky 2:00 Lv Ma / Ma 12:00 - 22:00 dispečerská lokomotiva
(3): Ma 6:00 Lv Ky / 8:47 52360 Ma / Ma 12:00 - 22:00 dispečerská lokomotiva
(4): Ma 12:00 - 22:00 dispečerská lokomotiva / 23:53 pk63261 Ky
(5): Ky 2:00 Lv Ma / Ma 12:00 - 22:00 dispečerská lokomotiva
Ma 12:00 - 22:00 dispečerská lokomotiva Ma 6:00 Lv Ky / 8:47 52360 Ma

Stav od 14. 6. 2009:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1),(3),(4): Ma 0:00 - 6:15, 21:00 - 24:00 dispečerská lokomotiva
(2),(5): Ma 0:00 - 3:25 / 3:30 pk62361 Ky / 5:00 Lv Ma / 21:00 - 24:00 dispečerská lokomotiva
Ma 0:00 - 6:15, 21:00 - 24:00 dispečerská lokomotiva Ma 0:00 - 6:15, 21:00 - 24:00 dispečerská lokomotiva

 

 

PP Břeclav

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.2029

1977/9992 92 54 2 742.029-2 odstavena 2009-11-15

T 466.2079

1978/10476 92 54 2 742.079-7   2008-12-14

T 466.2090

1978/10487 92 54 2 742.090-4   2008-12-14

T 466.2098

1978/10495 92 54 2 742.098-7   2008-12-14

T 466.2141

1979/10841 92 54 2 742.141-5   2008-12-14

T 466.2142

1979/10842 92 54 2 742.142-3   2008-12-14

T 466.2180

1979/10880 92 54 2 742.180-3   2008-12-14

T 466.2208

1980/11667 92 54 2 742.208-2   2008-12-14

T 466.2212

1980/11671 92 54 2 742.212-4   2008-12-14

T 466.2295

1983/12729 92 54 2 742.295-9   2008-12-14

T 466.2328

1983/12762 92 54 2 742.328-8   2008-12-14

T 466.2329

1983/12763 92 54 2 742.329-6   2008-12-14

Turnusová skupina 741 představuje staniční zálohu ve Znojmě s vozbou nákladních vlaků do Hodonic a Moravských Budějovic:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1): Zo 5:45 - 7:15 staniční záloha / 7:34 82452 Mo / 10:58 Lv Zo / 12:05 - 15:55 staniční záloha
(2)-(5): Zo 5:45 - 7:15 staniční záloha / 7:34 82452 Mo / 10:58 pk52241 Zo / 12:05 - 15:55 staniční záloha
Zo 2:35 staniční zálohy / 3:25 92051 Hodonice / 4:26 92050 Zo / 4:50 - 7:45, 11:20 - 15:45 staniční záloha odstavena ve Znojmě

Další lokomotiva řady 742 vyjíždí po ranním posunu ve Znojmě do Hodonic, po návratu do Znojma odjíždí do Moravského Krumlova a na závěr směny opět posunuje ve Znojmě. Jedná se o turnusovou skupinu 742. Změny od 20. 4. 2009 vyznačeny žlutě.

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Zo 2:35 staniční záloha  / 3:25 92051 Hodonice / 4:26 92050 Zo / 5:27 82041 Hs / 9:10 82623 Mk / 11:50 11:48 82622 Hs / 15:05 82040 82622 Zo / 16:30 - 17:00 staniční záloha odstavena ve Znojmě odstavena ve Znojmě

 

Další lokomotivy řady 742 jezdí zejména v okolí Zlína s nákladními vlaky Nex, Vn, Pn, Mn a Vleč v turnusové skupině 761. Změny platné od 20. 4. 2009 do 13. 6. 2009 vyznačeny žlutě:

Stav do 13. 6. 2009

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Ot 3:32 81061 LnD / 6:00 - 8:00 posun Metrans / 8:02 73030 Ot / 9:32 81065 LnD / 12:01 51420 Ot / 12:30 - 17:00 staniční záloha / 17:23 61238 Vi / 19:45 62139 Ot Ot 3:32 81069 LnD / 5:00 73026 Ot / 6:20 41329 LnD / 7:14 73028 Ot /  6:00 - 8:00 posun Metrans / 8:02 73030 Ot / 9:32 81065 LnD / 12:01 51420 Ot / 12:30 - 17:00 staniční záloha / 17:23 61238 Vi / 19:45 62139 Ot / 21:32 73031 Zl / 22:55 51660 Ot / 23:10 - 24:00 staniční záloha Ot 17:23 61238 Vi / 19:45 62139 Ot / 21:00 - 22:00 staniční záloha
2. Ot 7:25 81063 LnD / 8:00 - 22:30 posun Metrans / 22:53 81062 Ot Ot 7:25 81063 LnD / 8:00 - 22:30 posun Metrans / 22:53 81062 Ot Ot 0:00 - 0:30 staniční záloha / 5:30 81067 LnD / 7:14 73028 Ot / 8:34 př54121 LnD / 8:00 - 22:30 posun Metrans / 22:53 81062 Ot
3. Ot 2:55 67161 Zl / 3:49 73036 Ot / 5:59 81031 Zl / 7:26 73028 Ot / 8:34 54121 LnD / 9:49 72032 Ot / 11:19 81081 vleč. km 4,051 / 12:12 81080 Ot / 12:46 91034 Np / 13:24 91035 Ot / 12:20 - 12:50 staniční záloha / 19:38 54123 LnD / 20:53 91041 Vz / 21:42 91040 81062 LnD / 22:14 73034 Zl / 22:55 51660 Ot / 23:15 - 24:00 staniční záloha Ot 2:55 67161 Zl / 3:49 73036 Ot / 6:00 - 8:15 staniční záloha / 8:34 54121 LnD / 9:49 72032 Ot / 10:30 - 12:30 staniční záloha Ot 8:34 54121 LnD / 9:49 72032 Ot / 14:45 - 16:20 staniční záloha / 16:35 41327 LnD / 17:55 73038 Ot / 19:38 41311 LnD / 21:35 41304 Ot / 22:10 - 24:00 staniční záloha
4. Ot 0:00 - 0:30 staniční záloha / 2:55 př67161 Zl / 3:49 3:46 73036 Ot / 4:10 81013 Hul / 5:00 73032 Ot / 5:15 - 8:15 staniční záloha / 8:34 př54121 LnD / 10:59 81060 Ot / 11:50 73022 12:17 81060 Su / 12:05 13:10 - 15:20 staniční záloha / 15:38 81015 Ot / 17:18 81033 Zl / 18:10 81030 Ot / 19:38 př54123 LnD / 21:35 př51422 Ot Ot 2:55 př67161 Zl /  3:49 3:46 73036 Ot / 4:10 81013 Hul / 5:00 73032 Ot / 6:20 př41329 LnD / 7:15 73028 Ot / 8:34 př54121 LnD / 10:59 81060 Ot / 11:50 73022 12:17 81060 Su / 12:05 13:10 - 15:20 staniční záloha / 15:38 81015 Ot / 17:18 81033 Zl / 18:10 81030 Ot / 19:53 73029 LnD / 21:35 př51422 Ot Ot 16:35 př41327 LnD / 21:35 př41304 Ot

Stav od 14. 6. 2009

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Ot 0:00 - 0:30 staniční záloha / 3:03 př67161 Zl / 3:43 73036 Ot / 4:10 81013 Hul / 5:00 73032 Ot / 5:15 - 8:15 staniční záloha / 8:34 př54121 LnD / 10:59 81060 Ot / 11:55 - 17:00 staniční záloha / 17:18 81033 Zl / 18:10 81030 Ot / 18:35 - 19:25 staniční záloha / 19:38 př54123 LnD / 21:35 51422 Ot / 22:31 61238 Ky Ot 2:55 př67161 Zl /  3:43 73036 Ot / 4:10 81013 Hul / 5:00 73032 Ot / 5:15 - 8:15 staniční záloha / 8:34 př54121 LnD / 10:59 81060 Ot / 11:55 - 17:00 staniční záloha / 17:18 81033 Zl / 18:10 81030 Ot / 18:35 - 19:25 staniční záloha / 19:53 73029 LnD / 21:35 51422 Ot / 22:31 61238 Ky Ot 0:00 - 0:30 staniční záloha / Ot 8:34 54121 LnD / 9:49 72032 Ot / 10:30 - 12:30, 14:48 - 16:20 staniční záloha / 16:35 41327 LnD / 17:55 73038 Ot
2. (1): Ot 5:59 81031 Zl / 7:26 73028 Ot / 8:34 54121 LnD / 9:49 72032 Ot / 11:19 81081 vleč. km 4,051 / 12:12 81080 Ot
(2)-(5): Ky 1:30 62139 Ot / 2:45 - 4:00 staniční záloha / 5:59 81031 Zl / 7:26 73028 Ot / 8:34 54121 LnD / 9:49 72032 Ot / 11:19 81081 vleč. km 4,051 / 12:12 81080 Ot
Ot 8:34 54121 LnD / 9:49 72032 Ot Ot 0:00 - 0:30 staniční záloha
3. Ot 3:42 81061 LnD / 6:00 - 8:00 posun Metrans / 8:02 73030 Ot / 9:32 81065 LnD / 12:01 51420 Ot / 15:14 81016 Su / 15:40 - 18:45 staniční záloha / 19:03 81017 Ot Ot 3:42 81069 LnD / 6:00 - 8:00 posun Metrans / 8:02 73030 Ot / 9:32 81065 LnD / 12:01 51420 Ot / 15:14 81016 Su / 15:40 - 18:45 staniční záloha / 19:03 81017 Ot / 21:32 73031 Zl / 22:55 51660 Ot Ot 16:35 př41327 LnD / 17:55 73038 Ot / 18:30 - 20:00 staniční záloha / 22:31 61238 Ky
4. (1): Ky 1:30 62139 Ot / 2:45 - 4:00 staniční záloha / 7:25 81063 LnD / 8:01 - 22:30 posun Metrans / 22:53 81062 Ot
(2)-(5): Ot 7:25 81063 LnD / 8:01 - 22:30 posun Metrans / 22:53 81062 Ot
Ot 7:25 81063 LnD / 8:01 - 22:30 posun Metrans / 22:53 81062 Ot Ot 5:30 81067 LnD / 7:14 73028 Ot / 8:34 př54121 LnD / 9:11 - 22:30 posun Metrans / 22:53 81062 Ot
5 Ot 3:03 67161 Zl / 3:43 73036 Ot / 8:17 81014 Su / 8:40 - 11:15 staniční záloha / 11:37 81015 Tlum / 14:20 81016 Ot / 19:38 př54123 LnD / 20:53 91041 Viz / 21:42 81062 LnD / 22:14 73034 Zl / 22:55 51660 Ot / 23:15 - 24:00 staniční záloha Ot 3:03 67161 Zl / 3:43 73036 Ot / 8:17 81014 Su / 8:40 - 11:15 staniční záloha / 11:37 81015 Tlum / 14:20 81016 Ot Ot 19:38 Lv 41311 LnD / 21:35 41034 Ot / 22:10 - 24:00 staniční záloha

 

Z Veselí nad Moravou do Kunovic a Velké nad Veličkou jezdila do 13. 6. 2009 s manipulačními vlaky lokomotiva řady 742 zařazená do turnusové skupiny 762: K 14. 6. 2009 proběhla změna, "kocour" zajíždí až do Bojkovic a Nemotic, nicméně i na úkor TS 763, která byla zrušena.

Stav do 13. 6. 2009

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Vi 7:00 - 7:45 staniční záloha / 8:00 92101 Uoh / 8:36 91200 Vi / 9:30 82351 Vv / 11:27 82350 Vi / 12:00 - 15:00 staniční záloha / 15:14 82101 Ku / 16:53 81200 Vi Vi 7:00 - 7:45 staniční záloha / 8:00 92101 Uoh / 8:36 91200 Vi / 9:30 82351 Vv / 11:27 82350 Vi / 12:00 - 13:00 staniční záloha odstavena ve Veselí nad Moravou

Stav od 14. 6. 2009

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Ni 3:45 82101 Bj / 13:31 81200 Vi / 20:13 81201 Vv / 21:04 82350 Ni Ni 3:45 82101 Vi Vi 20:13 81201 Vv / 21:04 82350 Ni

 

Turnusová skupina 763 představovala výkony další lokomotivy řady 742, pohybovala se zejména v Kyjově. Od 14. 6. 2009 je TS 763 ZRUŠENA.

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Ky 0:00 - 1:00 staniční záloha / 5:29 82441 Bq / 6:21 82440 Ky / 8:04 92440 Ni / 9:50 92441 Ky / 10:10 - 14:30 staniční záloha (11:32 - 11:54 82193 vleč. km 14,541) / 14:43 82443 Vi / 16:30 - 17:30 staniční záloha / 19:13 62250 Bq / 19:53 62251 Mp / 20:35 62252 Ky / 21:10 - 24:00 staniční záloha (22:15 - 22:54 82195 vleč. km 14,541) Ky 0:00 - 1:00 a 7:00 - 7:45 staniční záloha / 8:04 92440 Ni / 9:50 92441 Ky / 10:10 - 14:30 staniční záloha (11:32 - 11:54 82193 vleč. km 14,541) / 14:43 82443 Vi / 16:30 - 17:30 staniční záloha / 19:13 62250 Bq / 19:53 62251 Mp / 20:35 62252 Ky / 21:10 - 24:00 staniční záloha (22:15 - 22:54 82195 vleč. km 14,541) Ky 0:00 - 1:00 a 20:00 - 24:00 staniční záloha

 

Dopravu vlaku Nex ze Starého Města u Uh. Hradiště do Bojkovic a vlaku Mn zpět do Otrokovic obstarává "kocour" v turnusové skupině 764:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Ot 4:38 Lv Su / 5:00 - 9:00 staniční záloha / 9:30 56101 Bj / 13:31 81020 Su / 19:03 81021 Ot Ot 5:43 Lv Su / 6:00 - 9:00 staniční záloha / 9:05 Lv Ot odstavena v Otrokovicích

Z Hulína do Kojetína, Zborovic a Loukova byly do 19. 4. 2009 v čele nákladních vlaků k vidění lokomotivy řady 742 jezdící v turnusové skupině 765. Turnusová skupina byla ke dni 20. 4. 2009 ZRUŠENA.

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Kj 7:52 91061 Kž / 9:30 Lv Hul / 10:20 81051 Bh / 11:23 81082 HpH / 11:40 81083 Lo / 12:21 81050 Hul / 16:16 91060 Kž / 18:59 81131 Hul / 19:15 - 20:30 staniční záloha odstavena v Kroměříži odstavena v Hulíně
2. Hul 6:00 - 7:10 staniční záloha / 7:26 81130 Kž / 7:55 81057 Zb / 8:41 81056 Kž / 9:10 - 11:00 staniční záloha (9:45 - 10:13 81087 Kotojedy) Hul 6:00 - 7:10 staniční záloha / 7:26 81130 Kž / 8:20 Lv Kj / 8:52 91063 Kž / 9:10 - 10:30 staniční záloha / xx:xx Lv Hul / 16:16 91060 Kž / 17:30 91065 Hul / 17:45 - 19:00 staniční záloha odstavena v Kroměříži

Poslední turnusová skupina 766 představuje jízdy dvojice "kocourů" vlečkových vlaků na Skašov. Do Kojetína by měly lokomotivy najíždět z Maloměřic v pondělí na vlaku 52031 a vracet se v pátek na vlaku 61202:

2 x 742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Kj 5:50 81090 Skaš / 11:36 81091 Kj / 14:00 81092 Skaš / 15:10 81093 Kj odstaveny v Kojetíně odstaveny v Kojetíně

 

 

PP Havlíčkův Brod

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.2114

1978/10511 92 54 2 742.114-2   2008-12-14

T 466.2134

1979/10834 92 54 2 742.134-0   2008-12-14

T 466.2158

1979/10858 92 54 2 742.158-9   2008-12-14

T 466.2177

1979/10877 92 54 2 742.177-9 dlouhodobě odstavena 2009-07-20

T 466.2179

1979/10879 92 54 2 742.179-5   2008-12-14

T 466.2198

1980/11657 92 54 2 742.198-5   2008-12-14

T 466.2250

1982/12165 92 54 2 742.250-4   2008-12-14

T 466.2334

1983/12768 92 54 2 742.334-6   2008-12-14

T 466.2503

1983/12798 92 54 2 742.370-0   2009-06-08
T 466.2429 1986/ 92 54 2 742.429-4   2008-12-14

Mezi Havlíčkovým Brodem a Ždírcem nad Doubravou je doprava nákladních vlaků Rn a Mn svěřena dvojici lokomotiv řady 742 v turnusové skupině 771. Změny od 20. 4. 2009 jsou vyznačeny žlutě:

2 x 742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1): Hb 0:53 82340 ZnD / 2:34 82341 Hb / 4:41 57230 ZnD / 6:00 72315 Hb / 7:45 82342 ZnD / 10:12 82343 Hb / 12:30 82344 ZnD / 14:00 82345 Hb / 16:56 82346 ZnD / 19:25 52039 Hb
(2): Hb 0:53 82340 ZnD / 2:34 82341 Hb / 4:41 50238 ZnD / 6:00 72315 Hb / 7:45 82342 ZnD / 10:12 82343 Hb / 12:30 82344 ZnD / 14:00 82345 Hb / 16:56 82346 ZnD / 19:25 52731 Hb
(3),(5): Hb 0:53 82340 ZnD / 2:34 82341 Hb / 4:41 50238 ZnD / 6:00 72315 Hb / 7:45 82342 ZnD / 10:12 82343 Hb / 12:30 82344 ZnD / 14:00 82345 Hb / 16:56 82346 ZnD / 19:25 50239 Hb
(4): Hb 0:53 82340 ZnD / 2:34 82341 Hb / 4:41 57230 ZnD / 6:00 72315 Hb / 7:45 82342 ZnD / 10:12 82343 Hb / 12:30 82344 ZnD / 14:00 82345 Hb / 16:56 82346 ZnD / 19:25 52731 Hb

Hb 0:53 82340 ZnD / 2:34 82341 Hb / 4:41 57230 ZnD / 6:00 72315 Hb / 7:45 82342 ZnD / 10:12 82343 Hb / 12:30 82344 ZnD / 14:00 82345 Hb / 16:56 82346 ZnD / 19:25 52731 Hb
Hb 0:53 82340 ZnD / 2:34 82341 Hb / 4:41 57230 ZnD / 6:00 72315 Hb / 7:45 82342 ZnD / 10:12 82343 Hb / 12:30 82344 ZnD / 14:00 82345 Hb / 16:56 82346 ZnD / 19:25 52731 Hb

odstaveny v Havlíčkově Brodě
Hb 0:53 82340 ZnD / 2:34 82341 Hb / 4:41 50238 ZnD / 6:00 72315 Hb / 7:45 82342 ZnD / 10:12 82343 Hb / 12:30 82344 ZnD / 14:00 82345 Hb / 16:56 72316 ZnD / 19:25 50239 Hb

odstaveny v Havlíčkově Brodě

Další dvě lokomotivy dopravují v turnusové skupině 772 vlaky Mn a Rn. Ráno vyjedou spojené na vícenásobné řízení z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou. Zde se rozpojí; zatímco jedna lokomotiva obslouží Bystřici nad Pernštejnem, druhá zajede do Veselíčka, Velkého Meziříčí a  Oslavice. Oproti GVD 2007/2008 odpadly večerní jízdy do Kostelce u Jihlavy. V sobotu vyjíždí z Havlíčkova Brodu jeden "kocour" do Vlkova u Tišnova:

742

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

Hb 5:07 82141 Zd / 6:18 82161 Bp / 9:36 82160 Hb

odstavena v Havlíčkově Brodě

odstavena v Havlíčkově Brodě

2.

Hb 5:07 př82141 Zd / 7:30 82187 Veselíčko / 8:25 82188 Zd / 9:11 82141 VM / 10:55 82093 Oslav / 11:51 82094 VM / 12:28 82140 Hb

Hb 5:07 82143 Vk / 11:15 82142 Hb

odstavena v Havlíčkově Brodě

V turnusové skupině 773  jsou výkony na Mn do Zruče nad Sázavou, na rozdíl od minulého týdne se nejezdí v sobotu. Změny od 20. 4. 2009 jsou vyznačeny žlutě:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Hb 4:33 4:32 82500 Zruč / 10:05 85201 Hb odstavena v Havlíčkově Brodě odstavena v Havlíčkově Brodě

Staniční posun ve Ždírci nad Doubravou byl do 19. 4. 2009 svěřen lokomotivě řady 742 zařazené v turnusové skupině 776:, od 20. 4. 2009 je tato turnusová skupina u lokomotiv řady 731.

Stav do 19. 4. 2009:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. ZnD 1:00 - 22:00 2. záloha ZnD 1:00 - 22:00 2. záloha ZnD 1:00 - 14:00 2. záloha

Podobně jako v TS 772, i v turnusové skupině 777 vyjely ráno z Havlíčkova Brodu dvě lokomotivy řady 742 spojené na vícenásobné řízení, a to do Okříšek. Zde se rozdělily - jedna lokomotiva zamířila do Jemnice, druhá do Studence. Odpoledne se vrátily do Okříšek a odtud jely spojené na vícenásobné řízení do Havlíčkova Brodu. Tento stav vydržel do 19. 4. 2009. Změna oběhů platná od 20. 4. 2009 znamená nerozpojování dvojice lokomotiv, z Okříšek pokračují obě dvě do Jemnice, po návratu z Jemnice do Okříšek se vydávají do Studence a ze Studence do Havlíčkova Brodu.

Stav do 19. 4. 2009:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Hb 2:54 82741 Mo / 9:57 82740 Jn / 11:05 82471 Mo / 12:40 82470 Ok / 16:04 př82470 Hb Hb 2:54 82741 Ja / 21:27 př82470 Hb odstavena v Havlíčkově Brodě
2. Hb 2:54 př82741 Ok / 8:25 82725 Sd / 11:16 82724 Ok / 16:04 82470 Hb Hb 2:54 př82741 Ja / 21:28 82470 Hb odstavena v Havlíčkově Brodě

Stav od 20. 4. 2009, změna od 14. 6. je vyznačena červeně:

2 x 742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Hb 2:54 82741 Mo / 9:10 82740 Jn / 10:05 82471 Mo / 11:05 82470 Ok / 12:26 82471 Sd / 15:10 82724 Hb Hb 2:54 82741 Ja / 21:02 82724 Hb
odstaveny v Havlíčkově Brodě
odstaveny v Havlíčkově Brodě

 

 

 

V DKV Brno se již nevyskytují:

Mn 92441 mezi zastávkami Jestřabice a Bohuslavice u Kyjova vedený lokomotivou 742.085 byl zachycen 4. 5. 2009. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík. "Kocour" 742.107 s Mn 82850 mezi ŽST Valtice a zastávkou Sedlec u Mikulova dne 9. 12. 2008. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík. Lokomotiva 742.159 mezi zastávkou Dyje a ŽST Znojmo dne 25. 8. 2007 s Os 4514. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík. "Dvojče" lokomotiv 742.178 a 742.346 s Pn 62219 dne 4. 4. 2009 mezi ŽST Moravský Krumlov a zastávkou Budkovice. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.

 

Dne 28. 5. 2008 stála lokomotiva 742.186 odstavená v Otrokovicích. Autor snímku Rostislav Rychlík. "Kocour"  742.248 veze dne 9. 9. 2008 vlak Mn 82622 mezi zastávkou Našiměřice a ŽST Miroslav. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík. "Kocour" 742.284 na přípřeži Mn 82345 s vlakovou lokomotivou 742.429 sjíždí dne 7. 4. 2009 do Rozsochatce. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek. Vleč 81092 byl dne 28. 4. 2009 zachycen mezi Uhřičicemi obcí a Lobodicemi vedený dvojicí lokomotiv 742.292 a 742.180 Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.

 

Lokomotiva 742.321 dne 9. 6. 2007 sama odvezla všechny vlaky mezi Znojmem a Retzem , na snímku zachycena s Rn 44055 pod "dráty" mezi Unterretzbachem a Retzem. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek. 15. 6. 2009 odvezly Vleč 81093 lokomotivy 742.346 a 742.250 zachycené mezi Lobodicemi a zastávkou Uhřičice obec.. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík. Dne 29. 7. 2005 byly "kocouři" 742.356 a 742.430 zachyceni v čele Rn 52241 před ŽST Okříšky. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek. Dvojice lokomotiv 742.398 a 742.426 dne 2. 5. 2007 s Mn 82342 za zastávkou Bílek. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek.

 

Provoz lokomotiv ř. 742 DKV Brno v GVD 2003/2004.

Provoz lokomotiv ř. 742 DKV Brno v GVD 2004/2005.

Provoz lokomotiv ř. 742 DKV Brno v GVD 2005/2006.

Provoz lokomotiv ř. 742 DKV Brno v GVD 2006/2007.

Provoz lokomotiv ř. 742 DKV Brno v GVD 2007/2008.