Elektrické lokomotivy ř. 242

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2010-11-15

Popis GVD 2010/2011. Stav a události v GVD 2009/2010 viz odkaz na konci této stránky.

2010-12-14

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2010/2011 a stavu vozidlového parku. K 12. 12. 2010 přešly do Brna z Plzně lokomotivy 242.252 a 242.271.

2010-12-24

Lokomotiva 242.261 je po opravě podvozku opět provozní od 16. 12. 2010 a obdobně lokomotiva 242.221 je po opravě převodovky v provozu od 20. 12. 2010.

2010-12-31

Do DKV Brno dorazila poslední ze tří plzeňských předávaných "plechovek", od 30. 12. 2010 je ve stavu DKV Brno lokomotiva 242.235.

2011-01-15

Od 11. 1. 2011 je lokomotiva 242.285 opět provozní.

2011-01-22

Lokomotiva 242.246 je od 8. 1. 2011 odstavena, probíhá na ní čištění tlumivek a chladičů.

2011-02-05

Po prudkém najetí je od 19. 1. 2011 odstavena lokomotiva 242.268. Dne 22. 1. 2011 najela lokomotiva 242.223 do strženého trolejového vedení v ŽST Brno-Maloměřice a je odstavena. Po opravě EVY se 25. 1. 2011 vrátila do provozu "plechovka" 242.273. Na opravě EH v Pars Nova a.s. Šumperk se od 4. 2. 2011 nachází lokomotiva 242.246.

2011-03-05

Po střetu na přejezdu na Slovensku je od 7. 2. 2011 odstavena v RD Bratislava lokomotiva 242.233. Lokomotiva 242.268 je od 10. 2. 2011 opět provozní. Další "plechovka" utrpěla na Slovensku újmu (náraz do brány TV), a sice od 28. 2. 2011 je odstavená lokomotiva 242.235. Aktualizovány snímky lokomotiv 242.273 a 242.284.

2011-04-02

Opravě EVY se od 24. 3. 2011 podrobuje "plechovka" 242.248. Lokomotiva 242.236 je po opravě EH od 28. 3. 2011 provozní. Od téhož dne je pro protočené obruče odstavena lokomotiva 242.252.

2011-04-10

Prasklý rám podvozku je důvodem k odstavení lokomotivy 242.229 od 2. 4. 2011. Do provozu se 6. 4. 2011 vrátila lokomotiva 242.252.

2011-05-15

Zaznačeny změny v TS 201 platné od 1. 5. 2011. Zpět v parku povozních vozidel se nachází od 2. 5. 2011 "plechovka" 242.235 a od 8. 5. 2011 i stroj 242.229.

2011-05-23

Od 2. 5. 2011 je z důvodu opravy pojezdu odstavena lokomotiva 242.221. Opravě EH se podrobuje "plechovka" 242.240, odstavena je od 16. 5. 2011.

2011-05-29

Aktéry mimořádných událostí v provozu na Slovensku se staly hned dvě "plechovky": 242.262 po požáru a 242.284 po střetu na přejezdu, odstavené jsou od 23. 5. 2011.

2011-06-18

"Plechovka" 242.233 je opravená a od 7. 6. 2011 provozní. Po střetu na přejezdu je od 8. 6. 2011 odstavena lokomotiva 242.219. Dnem 13. 6. 2011 je provozní lokomotiva 242.284 a o dva dny později i 242.221.

2011-06-26

Opravě EVY se od 20. 6. 2011 podrobuje lokomotiva 242.252.

2011-07-03

Po opravě EH je od 26. 6. 2011 lokomotiva 242.246, o dva dny později byla dokončena oprava EVY na "plechovce" 242.248.

2011-07-10

Doplněna informace o odstavení lokomotivy 242.243 pro závadu na závěsu převodovky od 24. 6. 2011.

2011-07-17

Od 8. 7. 2011 je pro závadu odstavena lokomotiva 242.209, naopak do provozu se 14. 7. 2011 vrátila lokomotiva 242.243. V Dolních Loučkách došlo u Os 4603 na lokomotivě 242.273 k hašení požáru, lokomotiva je odstavená.

2011-08-02

Lokomotiva 242.209 je od 21. 7. 2011 zpět v provozu.

2011-09-11

Dnem 7. 9. 2011 je zpět v provozu lokomotiva 242.219.

2011-09-18

Protočená obruč je důvodem k odstavení lokomotivy 242.248 od 3. 9. 2011. Zpět do provozu se k 10. 9. 2011 vrátil stroj 242.252.

2011-10-13

Od 23. 9. 2011 je pro vibrace odvozku odstavena lokomotiva 242.233. Do provozu se dne 8. 10. 2011 vrátila lokomotiva 242.248.

2011-11-20

Plzeňská lokomotiva 242.264 přijela 5. 11. 2011 do Brna na zkoušky komunikace s řídícím vozem Bfhpvee295 002. Protočená obruč je důvodem odstavení lokomotivy 242.247 od 4. 11. 2011 a 242.246 od 14. 11. 2011.

2011-11-27

Po opravě pojezdu je od 24. 11. 2011 v provozu lokomotiva 242.233.

2011-12-04

Opět provozní je od 27. 11. 2011 lokomotiva 242.246 a dne 1. 12. 2011 se vrátila do provozu "plechovka" 242.273 zasažená 8. 7. 2011 požárem v Dolních Loučkách.

 

242 Elektrické lokomotivy řady 242 - tedy "plecháče" - nesly původně označení S 499.02 a byly vyráběny ve Škodě Plzeň v počtu 86 kusů v letech 1975 až 1981. Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 jsou určeny výhradně pro osobní dopravu.


V DKV Brno jsou tyto lokomotivy soustředěny do PJ Maloměřice. Celkem se zde nachází 36 strojů, z nichž 26 je jich turnusováno. Oproti GVD 2009/2010 vzrostl početní stav o 3 lokomotivy a turnusovaný počet se zvýšil o jednu lokomotivu. K 12. 12. 2010 bylo po příchodu lokomotiv 242.252 a 242.271 ve stavu 35 lokomotiv a po předání lokomotivy 242.235 k 30. 12. 2010 činí inventární stav 36 lokomotiv.

PJ Maloměřice

Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

S 499.0204

91 54 7 242.204-6

 

2010-12-12

S 499.0209

1975/6824

91 54 7 242.209-5

 

2011-07-21

S 499.0210

1975/6825

91 54 7 242.210-3

 

2010-12-12

S 499.0214

1975/6829

91 54 7 242.214-5

 

2010-12-12

S 499.0217

1975/6832

91 54 7 242.217-8

 

2010-12-12

S 499.0219

91 54 7 242.219-4

 

2011-09-07

S 499.0221

1975/6836

91 54 7 242.221-0

 

2011-06-15

S 499.0223

91 54 7 242.223-6

odstavena po násilném poškození (najetí do TV u mimořádné události v ŽST Brno-Maloměřice)

2011-01-22

S 499.0224

1975/6839

91 54 7 242.224-4

 

2010-12-12

S 499.0227

1975/6842

91 54 7 242.227-7

 

2010-12-12

S 499.0228

91 54 7 242.228-5

 

2010-12-12

S 499.0229

1975/6844

91 54 7 242.229-3

 

2011-05-08

S 499.0233

1979/7272

91 54 7 242.233-5

 

2011-11-24

S 499.0234

1979/7273

91 54 7 242.234-3

 

2010-12-12

S 499.0235

91 54 7 242.235-0

 

2011-05-02

S 499.0236

1979/7275

91 54 7 242.236-8

 

2011-03-28

S 499.0238

1979/7277

91 54 7 242.238-4

 

2010-12-12

S 499.0240

91 54 7 242.240-0

odstavena - oprava EH

2011-05-16

S 499.0243

1979/7282

91 54 7 242.243-4

 

2011-07-14

S 499.0246

1979/7285

91 54 7 242.246-7

 

2011-11-27

S 499.0247

1979/7286

91 54 7 242.247-5

odstavena - protočená obruč

2011-11-04

S 499.0248

1979/7287

91 54 7 242.248-3

 

2011-10-08

S 499.0252

1979/7291

91 54 7 242.252-5

 

2011-09-10

S 499.0253

1979/7292

91 54 7 242.253-3

 

2010-12-12

S 499.0260

1981/7606

91 54 7 242.260-8

 

2010-12-12

S 499.0261

1981/7607

91 54 7 242.261-6

 

2010-12-16

S 499.0262

1981/7608

91 54 7 242.262-4

odstavena po požáru na Slovensku

2011-05-23

S 499.0268

1981/7614

91 54 7 242.268-1

 

2011-02-10

S 499.0271

1981/7617

91 54 7 242.271-5

 

2010-12-12

S 499.0272

1981/7618

91 54 7 242.272-3

 

2010-12-12

S 499.0273

1981/7619

91 54 7 242.273-1

 

2011-12-01

S 499.0274

1981/7620

91 54 7 242.274-9

 

2010-12-12

S 499.0278

1981/7624

91 54 7 242.278-0

 

2010-12-12

S 499.0284

1981/7630

91 54 7 242.284-8

 

2011-06-13

S 499.0285

1981/7631

91 54 7 242.285-5

 

2011-01-11

S 499.0286

91 54 7 242.286-3

 

2010-12-12

 

Obraty lokomotiv řady 242 jsou rozděleny do čtyř turnusových skupin, označených 201, 203, 204 a 205. Můžeme je na pravidelných výkonech vidět na tratích:

 

První turnusová skupina - 201 - je pětidenní, přičemž v 2. až 5. dni se jedná o výkony na Slovensku. Tzn. že podobně jako v minulých GVD se lokomotivy řady 242 DKV Brno podílí na vozbě zejména dálkové dopravy ZSSK. U této turnusové skupiny uvádím i obraty. Změny platné od 1. 5. 2011 jsou vyznačeny zeleně:

 

242.204, 247, 253, 272, ...

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

Bv 1770 Bo / 12:50 70141 Bv / 808 Bo / 813 Bv / 812 Bo / 817 Bv

odstavena v Břeclavi

odstavena v Břeclavi

2.

Bv 371 Ba / 15:37 79809 Ba-NM / 372 Bv / 2689 Kq

Bv 371 Ba / 833 BB / 7331 Zv

Ba 15:37 79809 Ba-NM / 372 Bv / 2689 Kq

3.

Kq 2688 Bv / 375 Ba-NM / 8:57 79802 Ba / 833 BB / 810 Ba

Kq 2688 Bv / 375 Ba-NM / 8:57 79802 Ba / 835 BB / 810 Ba

Zv 7312 BB / 830 Ba / Ba 835 BB / 810 Ba

4.

Ba 0:50 9643 Ba-vch / 2:35 9644 Ba / 811 BB / 832 Ba / 801 Zv

Ba 0:50 9643 Ba-vch / 2:35 9644 Ba / 811 BB / 832 Ba / 837 BB / 7337 Zv

Ba 0:50 9643 Ba-vch / 2:35 9644 Ba / 811 BB / 832 Ba / 801 Zv

5.

Zv 3:54 7372 BB / 530 Ba / 831 BB / 374 Bv [a v (5) přechází na (1) 371]

Zv 3:54 7372 BB / 530 Ba / 831 BB / 374 Ba / 18:54 9623 Ba-NM / 19:26 záv79808 Ba [a přechází na (+) 79809]

Zv 3:54 7372 BB / 530 Ba / Ba 831 BB / 374 Bv

 

V turnusové skupině 203 jsou sestaveny obraty pro 12 lokomotiv řady 242. V drtivé většině se jedná o vozbu osobních vlaků v úseku Žďár nad Sázavou - Brno - Břeclav. Dále je zde několik jízd v úseku Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod a vozba vlaků 5932/5933 Havlíčkův Brod - Čáslav.

 

Osmidenní turnus obsahuje TS 204. Většina jízd lokomotiv řady 242 se odehrává na Vysočině. V 1. turnusový den "plechovka" přijede do Brna z Havlíčkova Brodu na R 671. V pracovní dny si poté zajede si do Březové nad Svitavou, Křenovic horního nádraží a Břeclavi. V 2. turnusový den odjíždí z Brna na R 690 do Havlíčkova Brodu a na Vysočině zůstává opět až do 1. turnusového dne.

 

Poslední turnusová skupina 205 představuje jednodenní oběh lokomotivy řady 242 na dvou párech osobních vlaků v úseku Tišnov - Vranovice kromě období, kdy jezdí R 1471/1470 "Nesebar", na jehož vozbu mezi Brnem a Štúrovem lokomotiva přejde.
 

Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky