Přípojné vozy ř. Btax780, BDtax782 a Bdtax785

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-12-02

Popis GVD 2018/2019.

2019-02-17

S platností od 11. 2. 2019 byla změněna TS 082 a 083.

2019-03-31

Od 1. 3. 2019 probíhá v SÚ Znojmo oprava vozové skříně přípojného vozu BDtax782 008.

2019-05-05

Dne 23. 4. 2019 došlo mezi ŽST Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou za jízdy Os 9206 k najetí do spadlého stromu motorovým vozem 810.587, načež na přípojný vůz BDtax782 009 spadl (jiný) strom, vůz je odstaven.

2019-07-28

Nepřetržitá výluka Zruč nad Sázavou - Kácov započatá 1. 10. 2017 byla 28. 6. 2019 ukončena. Tím pádem se vozební rameno na trati Světlá nad Sázavou - Zruč nad Sázavou od 1. 7. 2019 vrátilo pod OCÚ Střed - SÚ Čerčany, turnusová skupina 041 byla zrušena. Pod SÚ Čerčany se vrátily přípojné vozy BDtax782 047 a 107; v SÚ Havlíčkův Brod byly naposledy 30. 6. 2019. Od 1. 7. 2019 platí po dobu letních prázdnin upravené oběhy v turnusové skupině 098.

2019-11-03

Od 1. 10. do 29. 11. 2019 nastaly v turnusových skupinách 082 a 083 přechodné změny.

Přípojné vozy ř. Btax780

btax780 Dvounápravové vozy lehké stavby řady Blm s číselným intervalem 70 54 24-29 produkovala v letech 1973–1983 Vagónka Studénka v celkovém počtu 912 vozů. První dva protopypy z roku 1973 nesly číselný interval 70 54 25-09. Písmenné označení doznalo v průběhu času změny: 1983 - Baafx, 2001 - Btax a 2009 jako řada Btax780. Číselný interval se v letech 1994–1995 změnil na řadu 010 a k 1. 1. 2009 na 50 54 24-29 0xx.

 

Vozů řady Btax780 se ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ nachází 18, turnusované jsou již jen v SÚ Veselí nad Moravou v počtu 3 vozů, stav je tedy stejný jako na konci minulého GVD.

SÚ Maloměřice

Ve stavu SÚ Maloměřice jsou 3 vozy, žádný není turnusovaný. V případě výpadku motorových jednotek ř. 814.2 se tyto vozy nasazují na výkony místo nich v úseku Brno - Rájec-Jestřebí, Brno - Tišnov nebo zajíždí na "starou tišnovku".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 232-8

1977/78970

Btax780 50 54 24-29 099-5

později 010.151

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 243-5

1978/79992

Btax780 50 54 24-29 106-8

později 010.009

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 285-6

1978/80034

Btax780 50 54 24-29 126-6

později 010.376

2018-12-09


SÚ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě jsou deponovány 3 vozy řady Btax780 bez turnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 146-0

1977/78884

Btax780 50 54 24-29 057-3

později 010.001

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 418-3

1979/81501

Btax780 50 54 24-29 183-7

později 010.550

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 419-1

1979/81502

Btax780 50 54 24-29 184-5

později 010.551; odstaven - závada na topení a bateriích

2016-10-14


SÚ Veselí nad Moravou

Nejvíce vozů řady Btax780 je ve Veselí nad Moravou, celkem 11, z toho 3 vozy jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 193-2

1977/78931

Btax780 50 54 24-29 076-3

později 010.045; odstaven - špatný stav skříně vozu

2014-11-19

Blm 70 54 24-29 252-6

1978/80001

Btax780 50 54 24-29 110-0

později 010.010

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 295-5

1978/80044

Btax780 50 54 24-29 133-2

později 010.326; odstaven - více závad

2014-03-05

Blm 70 54 24-29 337-5

1978/80086

Btax780 50 54 24-29 151-4

později 010.427

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 352-4

1978/80101

Btax780 50 54 24-29 157-1

později 010.388

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 415-9

1979/81498

Btax780 50 54 24-29 180-3

později 010.442

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 581-8

1981/84204

Btax780 50 54 24-29 274-4

později 010.020

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 583-4

1981/84206

Btax780 50 54 24-29 275-1

později 010.021

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 764-0

1982/85566

Btax780 50 54 24-29 358-5

později 010.194

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 836-6

1982/85638

Btax780 50 54 24-29 404-7

později 010.615

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 841-6

1982/85643

Btax780 50 54 24-29 408-8

později 010.617

2018-12-09


Pro vozy řady Btax780 jsou sestaveny dvě turnusové skupiny 081 a 082, pravidelně se s nimi můžeme vídat na stejných tratích jako v minulém GVD:

Jeden vůz řady Btax780 jezdí v turnusové skupině 081 v pracovní dny:


Btax780

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4101 UHE / 12206 VNM / 4162 KYV / 4169 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


V turnusové skupině 082 obíhají dva vozy řady Btax780, opět pouze v pracovní dny. Od 11. 2. 2019 mají oba vozy shodný oběh, změna je vyznačena zeleně. Po dobu nepřetržité výluky Újezdec u Luhačovic - Bojkovice od 1. 10. do 29. 11. 2019 vozy zajíždí pouze do Uherského Brodu:


Btax780

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4303 BOJ / posun BOJ ME / 4332 UHE / 12208 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

VNM 4303 BOJ / posun BOJ ME / 4332 UHE / 12208 VNM / 4168 KYV / 4175 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


SÚ Znojmo

Ve Znojmě se nachází 1 vůz bez zapojení do turnusu.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 240-1

1978/79989

Btax780 50 54 24-29 104-3

později 010.413; odstaven - špatný stav skříně vozu

2018-11-01


 

Přípojné vozy ř. BDtax782

bdtax782 Posunutím příčky oddělující nástupní plošinu od oddílu pro cestující o jednu řadu (okno) sedadel ve vozech původní řady Blm (dnešní řada Btax780 - viz výše) vznikl vůz označený řadou BDaafx, od roku 2001 BDtax a od roku 2009 BDtax782. Číselné označení se změnilo na 70 54 83-29, v letech 1994–1995 na řadu 012 a od roku 2009 na 50 54 93-29 0xx. Vozy této řady umožňují přepravu spoluzavadel, počet sedadel klesl na 52.

 

Úprava vozů se začala provádět někdy v období let 1983–1994 či 1995 a průběžně pokračovala do roku 2014. Sledovaná střediska údržby OCÚ Východ disponují 11 vozy této řady. Do turnusů je zapojeno 7 vozů. Inventární počet i počet zaturnusovaných vozů se oproti minulému GVD nezměnil.

SÚ Maloměřice

Maloměřice mají ve stavu 2 vozy, ale bez turnusování, podobně jako v minulém GVD. V případě výpadku motorových jednotek ř. 814.2 se tyto vozy nasazují na výkony místo nich v úseku Brno - Rájec-Jestřebí, Brno - Tišnov nebo zajíždí na "starou tišnovku".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 605-5

1981/84228

BDtax782 50 54 93-29 086-8

později 010.022 a 012.605

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 853-1

1982/85655

BDtax782 50 54 93-29 113-0

později 70 54 83-29 853, 012.246 a 012.853

2018-12-09


SÚ Havlíčkův Brod

SÚ Havlíčkův Brod má k dispozici 2 vozy řady BDtax782 (do konce června 2019 zde byly 4 vozy), 1 vůz je zapojený do oběhů (do konce června 2019 se jednalo o 3 vozy).


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 114-8

1976/77981

BDtax782 50 54 93-29 009-0

později 010.157, 012.268 a 012.114; odstaven - pád stromu na vůz

2019-04-23

Blm 70 54 24-29 687-3

1981/84310

BDtax782 50 54 93-29 092-6

později 010.007, 012.262 a 012.687

2018-12-09


Vozy řady BDtax782 obíhají ve dvou turnusových skupinách 041 a 042. V porovnání s minulým GVD vozy opouští úsek Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče:

Dva vozy jezdily v turnusové skupině 041 v pracovní dny na vozebním rameni Havlíčkův Brod - Zruč nad Sázavou. Oběhy platné do 11. 4. 2019, každý vůz točil obrat ve stejném turnusovém dni:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

ZCS 9203 HBR / 9202 ZCS
[a přechází na 9203]

odstaven ZCS

odstaven ZCS

2.

(1)–(4): LNS 9265 SNS / 9264 LNS
[a přechází na 9265]


(5): LNS 9265 SNS / 9264 LNS / 9211 HBR / 9270 LNS [a přechází na 9265]

odstaven LNS

odstaven LNS


Oběhy platné od 12. 4. do 30. 6. 2019. Dnem 1. 7. 2019 byla turnusová skupina zrušena.


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

ZCS 9203 HBR / 9202 ZCS / 9207 SNS / 9206 ZCS / 9211 HBR

ZCS 9203 HBR / 9202 ZCS / 9207 SNS / 9206 ZCS / 9211 HBR / 9268 LNS [a přechází na (7) 9203]

LNS 9203 HBR / 9202 ZCS / 9207 SNS / 9206 ZCS / 9211 SNS / 9268 ZCS [a přechází na (1) 9203]

2.

(1): SNS 9200 ZCS / 9205 SNS / 9204 ZCS / 9209 SNS / 9208 ZCS


(2)–(5): HBR 07:35 9200 SNS / 9200 ZCS / 9205 SNS / 9204 ZCS / 9209 SNS / 9208 ZCS

HBR 9200 ZCS / 9205 SNS / 9204 ZCS / 9209 SNS / 9208 ZCS / 9213 SNS [a přechází na (7) 9200]

SNS 9200 ZCS / 9205 SNS / 9204 ZCS / 9209 SNS / 9208 ZCS / 9213 SNS [a přechází na (1) 9200]


Turnusová skupina 042 obsahuje obrat jednoho vozu z Havlíčkova Brodu do Hlinska v Čechách vedeného v pracovní dny:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

HBR 5582 HVC / 5585 HBR

odstaven HBR

odstaven HBR


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 370-6

1978/81453

BDtax782 50 54 93-29 047-0

později 70 54 83-29 370, 012.209 a 012.370

2019-06-29

Blm 70 54 24-29 800-2

1982/85602

BDtax782 50 54 93-29 107-2

později 010.098 a 012.800

2019-06-29


SÚ Veselí nad Moravou

V SÚ Veselí nad Moravou je ve stavu 5 vozů řady BDtax782, turnusovány jsou 4. Oproti minulému GVD se stav nezměnil.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 064-5

1976/77931

BDtax782 50 54 93-29 002-5

později 010.260, 012.269 a 012.064

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 113-0

1976/77980

BDtax782 50 54 93-29 008-2

později 70 54 83-29 113, 012.248 a 012.113; odstaven - oprava vozové skříně

2019-03-01

Blm 70 54 24-29 579-2

1981/84202

BDtax782 50 54 93-29 012-4

později 010.019 a 012.579

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 186-6

1977/78924

BDtax782 50 54 93-29 023-1

později 70 54 83-29 186, 012.206 a 012.186

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 237-7

1977/78975

BDtax782 50 54 93-29 111-4

později 010.272 a 012.237

2018-12-09


Vozy řady BDtax782 obíhají ve dvou turnusových skupinách 083 a 084. Ve srovnání s minulým GVD nejsou vozy pravidelně vedeny v úseku Veselí nad Moravou - Hodonín a můžeme je vídat na těchto tratích:

Dva vozy se pohybují mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem a Veselím nad Moravou a Bylnicí v turnusové skupině 083. Změna platná od 11. 2. 2019 je vyznačena zeleně:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

KYV 4163 VNM / VNM 4108 KYV / 4167 VNM / 1723 SMH / 4343 BOJ / 4342 SMH / 4317 BYE

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

(1): VNM 4166 KYV / 4173 VNM / 4172 KYV

 

(2)–(4): BYE 4304 SMH / 1724 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM / 4172 KYV

(5): BYE 4304 SMH / 1724 VNM / 4164 KYV / 4171 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM

BYE 4306 SMH / 1726 VNM

VNM 4174 KYV odstaven VNM

 

Po dobu nepřetržité výluky Újezdec u Luhačovic - Bojkovice od 1. 10. do 29. 11. 2019 byly oběhy v turnusové skupině 083 pozměněny:


Btax780

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4108 KYV / 4167 VNM / 1723 SMH / 4343 UHB / 4342 SMH / 4317 UHB / 4316 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

(1)–(4): VNM 4166 KYV / 4173 VNM

(5): VNM 4164 KYV / 4171 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


Další dva vozy zařazené do turnusové skupiny 084 jezdí na "čejčské" lokálce, v tomto GVD bez pravidelného propojení s SÚ Veselí nad Moravou. O letních prázdninách vozy nejezdí:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): HDN 14500 ZAI / 14515 CEC

 

(5): HDN 14500 ZAI / 14515 HDN

odstaven HDN

HDN 14518 ZAI / 14527 CEC

2.

CEC 14522 ZAI / 14517 HDN

odstaven HDN

odstaven HDN


 

Přípojné vozy ř. Bdtax785

bdtax785 Ještě víc jízdních kol se vleze do přípojného vozu řady Bdtax785 s číselným označením 50 54 24-29 5xx. Řada širších lavic byla ve voze řady Btax 010 demontována a místo ní je zde vytvořen prostor na jízdní kola. První úprava pochází z roku 2001, do roku 2005 došlo k úpravě na 45 vozech. Vozy nesly do konce roku 2008 označení řady Bdtax 015.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je dislokováno 7 vozů, z toho 3 vozy jsou zaturnusovány. Ve srovnání s koncem minulého GVD jsou počty stejné. Vozy jsou rozmístěny v SÚ Maloměřice, SÚ Veselí nad Moravou a SÚ Znojmo.

SÚ Maloměřice

SÚ Maloměřice mají ve stavu 1 vůz, bez turnusování; stav je stejný jako v minulém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 332-6

1981/80081

Bdtax785 50 54 24-29 519-2

později 010.425 a 015.332

2018-12-09


SÚ Havlíčkův Brod

SÚ Havlíčkův Brod má k dispozici 1 vůz, do oběhů - tak jako v minulém GVD - pravidelně zapojen není.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 367-2

1978/81450

Bdtax785 50 54 24-29 524-2

později 010.051 a 015.367

2018-12-09


SÚ Veselí nad Moravou

Ve stavu SÚ Veselí nad Moravou se nachází 3 vozy, turnusovány jsou 2 vozy. Turnusová potřeba ve srovnání s minulým GVD poklesla o jeden vůz z důvodu převedení oběhu pod SÚ Znojmo.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 323-5

1978/80072

Bdtax785 50 54 24-29 513-5

později 010.422 a 015.323

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 766-5

1982/85568

Bdtax785 50 54 24-29 539-0

později 010.148 a 015.766

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 826-7

1982/85628

Bdtax785 50 54 24-29 542-4

později 010.024 a 015.826

2018-12-09


"Veselské" přípojné vozy řady Bdtax785 jezdí v turnusové skupině 085 na trati 255 Hodonín - Zaječí od pátku do neděle v cyklistické sezóně od 18. 4. do 29. 9. 2019:


Bdtax785

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): odstaven HDN

 

(5): HDN 14518 ZAI

HDN 14506 ZAI / 14523 CEC / 14508 ZAI / 14511 HDN / 14518 ZAI

HDN 14506 ZAI / 14523 CEC / 14508 ZAI / 14511 HDN

2.

odstaven HDN

ZAI 14509 HDN / 14512 ZAI / 14515 CEC / 14516 ZAI / 14519 HDN

ZAI 14509 HDN / 14512 ZAI / 14515 CEC / 14516 ZAI / 14519 HDN


SÚ Znojmo

V SÚ Znojmo se nalézají 2 vozy, z nichž 1 je turnusovaný. Ve srovnání s minulým GVD, kdy byly oběhy vedeny pod SÚ Veselí nad Moravou, je turnusování v SÚ Znojmo nyní samostatné.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 175-9

1977/78913

Bdtax785 50 54 24-29 508-5

později 010.034 a 015.175

2018-12-09

Blm 70 54 24-29 539-6

1981/84162

Bdtax785 50 54 24-29 532-5

později 010.573 a 015.539

2018-12-09


Přípojný vůz řady Bdtax785 jezdí v turnusové skupině 098 na tratích stejných jako v minulém GVD:

Novinkou v obězích turnusové skupiny 098 je vedení vozu řady Bdtax785 v pracovní dny po celý rok na ranním obratu do Moravských Budějovic, kam doposud jezdil vůz řady Bdt754, vůz je tažen motorovým vozem řady 854. V cyklistické sezóně od 19. 4. do 29. 9. 2019 jezdí již tradičně vůz této řady ze Znojma do Břeclavi:


Bdtax785

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

ZNO 24830 MBE / 24833 ZNO

kromě 19. IV. - 29. IX.: odstaven ZNO

 

19. IV. - 30. VI. a 7. IX. - 29.IX.: ZNO 4509 BCV / 4522 ZNO

 

1. VII. - 31.VIII.: ZNO 4509 BCV / 4518 ZNO

odstaven ZNO


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky