Motorové lokomotivy ř. 714 a 735

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2008-11-22 Popis GVD 2008/2009. Stav a události v GVD 2007/2008 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2008-12-18 Ke 14. 12. 2008 byly provedeny změny v dislokaci lokomotiv: 714.001 přešla z Telče do Maloměřic (načež byla pro vysokou poruchovost odvodněna a odstavena), 714.211 z Telče do Znojma a 714.210 z Maloměřic do Znojma. K témuž dni byly do DKV Brno - PP Znojmo dodány lokomotivy 714.226 a 714.230.
2009-03-21 Doplněn snímek lokomotivy 714.226. Od 1. 1. 2009 je lokomotiva 735.007 v Brně pouze deponována, administrativně patří nově pod Depo historických vozidel (DHV) Lužná u Rakovníka; z tohoto důvodu končí sledování této řady na tomto webu.
2009-05-12 "Milka" nebo-li lokomotiva 714.001 je dnem 30. 4. 2009 vedena pod DKV Lužná u Rakovníka, kam byla přepravena.
2009-08-14 Lokomotiva 714.222 je od 10. 8. 2009 odstavena z důvodu opravy MVY v DPOV Nymburk.
2009-12-12 Dne 4. 12. 2009 byla ve stavu DKV Brno naposledy lokomotiva 714.018, dnem následujícím je vedena v DKV Olomouc. Z DKV Brno odchází i lokomotiva 714.019 (do DKV Praha), ve stavu DKV Brno byla do 15. 12. 2009. Od 11. 12. 2009 je v provozu po opravě MVY lokomotiva 714.222, do Brna přijela v barevném řešení "Najbrt". Tímto GVD ukončuji sledování lokomotivy řady 735 (přechod pod DHV).

Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992-1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám, ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 14 t, kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994-1996 normáně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 po lokomotivu 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do vývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004-2005.

Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly lokomotivy řady 714 osobní dopravě.

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.

 

Lokomotivy řady 714

  V DKV Brno se nachází 14 lokomotiv (do odchodu lokomotivy 714.001 pod DHV Lužná u Rakovníka to bylo 15 lokomotiv; ke konci GVD se s odchodem lokomotiv 714.018 a 714.049 snížil počet na 12) soustředěných do PJ Maloměřice a nově PP Znojmo, z nichž 11 je turnusováno. PJ Havlíčkův Brod lokomotivy této řady opustily.

PJ Maloměřice

Původní označení Rok/výr. číslo
T 466.0
Rok/výr. číslo
714
Současné označení

Poznámka

Aktualizace
T 466.0169   1994/16715 92 54 2 714.004-9   2008-12-14
T 466.0281     92 54 2 714.006-4   2008-12-14
T 466.0206     92 54 2 714.028-8   2008-12-14
T 466.0039     92 54 2 714.204-5   2008-12-14
T 466.0221   1996/16911 92 54 2 714.220-1   2008-12-14
T 466.0257   1996/16912 92 54 2 714.221-9   2008-12-14
T 466.0082   1996/16913 92 54 2 714.222-7   2009-12-11
T 466.0187   199x/16914 92 54 2 714.223-5   2008-12-14

V turnusové skupině 708 je nasazeno podobně jako v GVD 2007/2008 celkem 5 lokomotiv řady 714 a jejich oběhy jsou soustředěny na osobní vlaky na trati Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou. Lokomotivy obíhají v jednom 4denním oběhu a v jednom 1denním oběhu. Co se týče zajíždění těchto lokomotiv na vlacích Os do Brna, nastala zde změna. Zatímco v GVD 2007/2008 jsme "lachtana" mohli spatřit 2x týdně na nočních vlacích 4959/4950, v GVD 2008/2009 se lokomotiva řady 714 do Brna podívá na vlaku 14905, a to až do Brna-Slatiny. Zpět do Tišnova se vrací soupravově.

714
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1)-(4): Ti 14902 Zd / 14909 Ti / 14908 Zd / 14915 Ti / 14950 Bp / 14921 Ro
(5): Ti 14902 Zd / 14909 Ti / 14908 Zd / 14915 Ti / 14950 Bp
odstavena v Tišnově odstavena v Tišnově
2. (1): Ti 3:25 14990 Ro / 14930 Zd / 14905 BS / 8:28 4996 Ma / 13:20 14996 Ti / 14914 Zd / 14921 Ti
(2)-(5): Ro 14930 Zd / 14905 BS / 8:28 4996 Ma / 13:20 14996 Ti / 14914 Zd / 14921 Ti
Bp 14902 Zd / 14909 Ti / 10:55 Lv Ma / 14:30 Lv Ti odstavena v Tišnově
3. Ti 14910 Zd / 14917 Ti / 14920 Zd / 14965 Nn / 14966 Zd / 14967 Nn Ti 14920 Zd Ti 14920 Zd / 14965 Nn
4. Nn 14931 Bp / 14932 Zd / 14907 Ti / 14906 Zd / 14913 Ti / 14916 Zd / 14917 Ti Nn 14930 Zd / 14905 Ti Zd 14905 Nn / 14902 Zd / 14909 Ti
714
1a. Ti 14904 Zd / 14911 Ti / 14912 Zd / 14919 Ti odstavena v Tišnově 10:36 Lv Ma / 14:11 Lv Ti

Na 5. staniční záloze v ŽST Brno hl. n. (jízdy mezi odstavnými nádražími B, F a osobním nádražím) jezdí lokomotiva řady 714 v turnusové skupině 709:

714
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 0:00 - 24:00 5. staniční záloha Bo 0:00 - 24:00 5. staniční záloha Bo 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

6. staniční zálohu v ŽST Brno hl. n. (u bývalé výtopny KFNB u uhelných hrází) rovněž zajišťuje "lachtan" zařazený do turnusové skupiny 710 na 6. staniční zálohu v ŽST Brno hl. n.:

714
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 0:00 - 24:00 6. staniční záloha Bo 0:00 - 24:00 6. staniční záloha Bo 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

Přesuneme se na brněnském hlavním nádraží o něco severněji. Lokomotiva řady 714 je nasazena rovněž na 7. a 8. staniční záloze (7. záloha má stanoviště na poštovních kolejí vedle V. nástupiště, 8. záloha na "státním" nádraží naproti stavědlu 6), a sice v turnusové skupině 711 :

714
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1): Bo 6:20 - 18:50 8. staniční záloha / Bo 18:50 - 24:00 7. staniční záloha
(2) - (5): Bo 0:00 - 3:10, 5:00 - 6:20 7. staniční záloha / 6:20 - 18:50 8. staniční záloha / Bo 18:50 - 24:00 7. staniční záloha
Bo 0:00 - 3:30, 5:00 - 6:20 7. staniční záloha / 6:20 - 16:50 8. staniční záloha / Bo 16:50 - 24:00 7. staniční záloha Bo 6:20 - 16:50 8. staniční záloha / 16:50 - 22:00 7. staniční záloha

 

PP Znojmo

Původní označení Rok/výr. číslo
T 466.0
Rok/výr. číslo
714
Současné označení

Poznámka

Aktualizace
T 466.0179     92 54 2 714.210-2   2008-12-14
T 466.0212     92 54 2 714.211-0   2008-12-14
T 466.0126   1997/16917 92 54 2 714.226-8   2008-12-14
T 466.0213   1997/16921 92 54 2 714.230-0   2008-12-14

Zásadní změnou v tomto GVD je nasazení lokomotiv řady 714 na trať Znojmo - Břeclav. Tři lokomotivy na této trati obíhají v turnusové skupině 736

714
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1): Zo pk4401 Hs / 4550 Zo / 4505 Bv / 4512 Zo / 4519 Bv / 4522 Zo
(2)-(5): Hs 4550 Zo / 4505 Bv / 4512 Zo / 4519 Bv / 4522 Zo
Hs 4531 Bv / 4502 Zo odstavena ve Znojmě
2. (1)-(4): Zo 4515 Bv / 4518 Zo / 4525 Bv / 4524 Zo
(5): Zo 4515 Bv / 4518 Zo / 4525 Bv
odstavena ve Znojmě Zo 4507 Bv / 4508 Zo / 4515 Bv / 4518 Zo / 4527 Bv / 4524 Zo
3. Zo 4503 Bv / 4504 Zo / 4511 Bv / 4514 Zo / 4521 Bv / 4530 Hs Bv 4500 Mv / 4503 Bv / 4506 Zo / 4511 Bv / 4514 Zo / 4523 Bv / 4532 Hs / 24530 Zo odstavena ve Znojmě

 

V DKV Brno se již nevyskytují:

Původní označení Rok/výr. číslo
T 466.0
Rok/výr. číslo
714
Současné označení

Poznámka

Aktualizace
T 466.0117 1976/   92 54 2 714.001-5 původní kapota (odlišný vzhled od zbylých lokomotiv řady 714.003 a výše) 2009-04-30
T 466.0090     92 54 2 714.018-9   2008-12-14
T 466.0096     92 54 2 714.019-7   2008-12-14

 

 
"Milka" aneb lokomotiva 714.001 na svém předposledním výkonu v nákladní dopravě dne 28. 11. 2007 s Mn 82251 v ŽST Dačice. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek. Dne 21. 4. 2009 projíždí lokomotiva 714.018 s Os 14911 mezi Veselíčkem a Radňovicemi. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek. "Lachtan" 714.019 přijíždí 2. 4. 2009 s Os 14908 do své cílové stanice Žďár nad Sázavou. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek.  

 

 

Lokomotivy řady 735

 

Lokomotiva 735.007 byla v roce 2004 uvedena do provozního stavu a natřena do původního modro-žlutého nátěru. Do konce roku 2008 byla ve stavu DKV Brno. V souvislosti se vznikem Depa historických vozidel Lužná u Rakovníka (zkratka DHV) bylo nařízeno administrativní předání této lokomotivy z DKV Brno do DHV Lužná u Rakovníka, ke kterému došlo z 31. 12. 2008 na 1. 1. 2009.

Lokomotiva je využívána na různé příležitostné akce. Např. v rámci Brno město uprostřed Evropy začátkem června 2004 účinkovala v blízkosti "Pendolina" v Brně hl. n., začátkem července 2004 či 2007 si zajezdila na trati 251 v běžném provozu při příležitosti Slavností pernštejnského panství. V roce 2008 byla k vidění v pravidelném provozu u napěťových výluk v Horních Heršpicích. V současné době je lokomotiva 735.007 deponována v Brně.

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace
T 466.0007   92 54 2 735.007-7 Lokomotiva je prohlášena kulturní památkou výnosem MKČR č. j. 18382/2002 2009-01-01

V DKV Brno se již nevyskytují:

     
"Pilštyk" 735.007 je zachycen na trati Hodonín - Zaječí, konkrétně v úseku Mutěnice zastávka - Čejč dne 13. 10. 2007 na Os 14524 zesíleném kvůli akci "Pochod slováckými vinohrady". Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.      

 

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2002/2003.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2003/2004.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2004/2005.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2005/2006.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2006/2007.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2007/2008.