Motorové vozy ř. 854

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2011-11-20

Popis GVD 2011/2012.

2011-12-18

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2011/2012 a stavu vozidlového parku. Od 10. 12. 2011 jsou ve stavu DKV Brno tři plzeňské motorové vozy 854.024, 854.026 a 854.028. Počet "katrů" v Brně tak vzrostl z 11 na 14 vozů.

2012-01-22

Dva vozy jsou v současné odstaveny pro závady na nápravové převodovce: od 26. 12. 2011 vůz 854.025 a od 9. 1. 2012 vůz 854.028.

2012-01-29

Motorový vůz 854.028 je od 25. 1. 2012 opět provozní.

2012-02-05

Od 31. 1. 2012 je v provozu motorový vůz 854.025. Naopak odstavený je od 27. 1. 2012 vůz 854.026, podrobí se opravě MVY.

2012-04-14

Pro závadu na podvozku je od 2. 4. 2012 odstaven motorový vůz 854.030.

2012-04-29

Od 12. 4. 2012 je kvůli závadě na nápravové převodovce odstaven motorový vůz 854.024. Naopak zpět do běžného provozu se dostaly motorové vozy 854.030 (20. 4. 2012) a 854.026 (27. 4. 2012).

2012-05-20

V neděli 13. 5. 2012 došlo ve Vlkoši k požáru ve strojovně motorového vozu 854.030, vůz je odstaven.

2012-06-18

Po opravě je motorový vůz 854.024 od 12. 6. 2012 v provozu.

2012-08-12

Na výměnu spalovacího motoru odjel 7. 8. 2012 do Trutnova motorový vůz 854.025 (tažen brněnským "brejlovcem" 754.012), od 6. 8. 2012 je odstaven.

2012-08-26

"Katr" 854.025 je po výměně spalovacího motoru opět v Brně a od 22. 8. 2012 je nasazen v pravidelném provozu.

2012-10-07

Po necelých pěti měsících, 2. 10. 2012, se do Brna vrátila po požáru (viz článek) opravená "Edita" 854.030. Počínaje Os 4424 dne 3. 10. 2012 jezdí opět s cestujícími.

2012-11-25

V sobotu 17. 11. 2012 došlo v ŽST Blažovice při jízdě vlaku Os 4112 ke střetu motorového vozu 854.222 s bagrem pracujícím na výluce Blažovice - Holubice, motorový vůz je odstaven.

2012-12-08

Na závěr platnosti GVD došlo k redislokacím několika motorových vozů řady 854 mezi DKV Brno a Praha. Dne 6. 12. 2012 byly naposledy ve stavu DKV Brno motorové vozy 854.007 a 854.010, následující den do Brna přibyl "katr" 854.216.


854 Motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí řady 852 a 853. Připojuji několik údajů o historii těchto vozů.

 

Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro mezinárodní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro vnitrostátní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1970 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se tehdy vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018-025.

 

Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řadu 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuji např. webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a trvala do roku 2006.

 

Vozy prošly přeznačením tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení 854.2 s původním pořadovým číslem (které je shodné i s původním pořadovým číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

 

V DKV Brno se vozy řady 854 nachází od konce roku 2006. Ve stavu DKV Brno se po téměř celou dobu platnosti GVD 2011/2012 nacházelo 14 motorových vozů, z nichž 11 je turnusovaných. Od 7. 12. 2012 je ve stavu jen 13 vozů, počet zaturnusovaných vozů se nemění. Oproti minulému GVD 2010/2011 se tedy jedná o nárůst turnusové potřeby o 3 vozy.

PJ Horní Heršpice

Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 296.1012

1970/72195

95 54 5 854.012-2

ZUZKA

2011-12-11

M 296.1013

1970/72196

95 54 5 854.013-0

PAVLÍNKA

2011-12-11

M 296.1024

1970/72207

95 54 5 854.024-7

MARCELKA

2012-06-12

M 296.1025

1970/72208

95 54 5 854.025-4

SANDRA

2012-08-22

M 296.1026

1970/72209

95 54 5 854.026-2

JANA

2012-04-27

M 296.1028

1970/72211

95 54 5 854.028-8

BOBÍK

2012-01-25

M 296.1030

1970/72213

95 54 5 854.030-4

EDITA; nátěr "Najbrt"

2012-10-02

M 296.2001

1968/70294

95 54 5 854.201-1

JITUŠKA

2011-12-11

M 296.2003

1968/70296

95 54 5 854.203-7

TEREZKA; nátěr "Najbrt"

2011-12-11

M 296.2006

1968/70299

95 54 5 854.206-0

VLAĎKA; nátěr "Najbrt"

2011-12-11

M 296.2009

1968/70302

95 54 5 854.209-4

GÁBINKA

2011-12-11

M 296.2016

1968/70309

95 54 5 854.216-9

EVITA

2012-12-07

M 296.2022

1968/70315

95 54 5 854.222-7

ROZÁRKA; odstaven - násilné poškození (střet s bagem 17. 11. 2012 v Blažovicích)

2012-11-17


I přes skutečnost, že výkony brněnských motorových vozů řady 854 oproti minulému GVD narostly, výčet tratí, kde se s nimi pravidelně potkáme, je menší. "Katry" mizí z tratě Jihlava - Havlíčkův Brod - Pardubice (zrušení rychlíků Jihlava - Pardubice) a též z úseku Rakšice - Bohutice. Naproti tomu jsou nově nasazeny na trať Uherské Hradiště - Bylnice:

 

Motorové vozy řady 854 jezdí ve dvou turnusových skupinách 840 a 841.

 

Turnusová skupina 840 je pětidenní a motorové vozy v ní jezdí s přípojnými vozy z Brna do Jihlavy, Bylnice či Rakšic.

 

Tradičních 6 "motografů", tedy souprav ve složení motorový vůz řady 854 + přípojný vůz řady Bdtn756 + řídící vůz ABfbrdtn795, obíhá v turnusové skupině 841. V 1. turnusovém dni přijede "motograf" ráno z Veselí nad Moravou (Os 4108) a přechází na trať Brno - Jihlava. Ve 4. turnusovém dni po vlaku Os 4825 přechází po zbytek turnusu opět na "vláru".


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 296.1007

1969/70325

95 54 5 854.007-2

BONDOVKA

2012-12-07

M 296.1010

1969/70328

95 54 5 854.010-6

ANDULKA

2012-12-07


854007

"Bondovka" 854.007 dne 18. 12. 2011 sjíždí z Vysokých Popovic do Zastávky u Brna s Os 4809. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.

854010

V ŽST Nemotice byl dne 26. 5. 2012 zachycen Sp 1724 vedený motorovým vozem "Andulka" 854.010. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.

 

 


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky