Přípojné vozy ř. Btax780, BDtax782 a Bdtax785

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2019-11-24

Popis GVD 2019/2020.

2020-04-05

Po více jak ročním odstavení opustil dne 6. 3. 2020 opravený vůz BDtax782 008 Znojmo a vydal se do Veselí nad Moravou, vůz je provozní.

2020-04-19

Opatření přijatá od 12. 3. 2020 v České republice ve snaze zamezit šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 se promítla i v redukci či změnách řazení vlaků sestavovaných z vozidel sledovaných řad. Nejsou obsazovány turnusové skupiny 081 (od 12. 3. 2020), 083 (od 30. 3. 2020), 082 (od 6. 4. 2020) a 084 (od 10. 4. 2020).

2020-05-24

Od 15. 5. 2020 byla aktivována turnusová skupina 084. I nadále nejsou vedeny turnusové skupiny 081 (od 12. 3. 2020), 083 (od 30. 3. 2020) a 082 (od 6. 4. 2020).

2020-06-05

Redukce nasazení vozů řady BDtax782 byla ukončena a od 25. 5. 2020 již jezdí běžně jak v TS 082, tak v TS 083.

2020-06-28

Od 1. 6. 2020 dochází ke změnám v turnusových skupinách 081 (a došlo tím i k aktivaci této TS), 082, 083 a 084.

2020-08-30

Od 1. 9. 2020 dochází ke změnám v turnusových skupinách 081 a 082.

2020-08-30

Poškozený lak je důvodem odstavení havlíčkobrodského přípojného vozu BDtax782 092 od 15. 8. 2020.

2020-09-27

Někdy mezi 3. 1. a 16. 9. 2020 došlo k navržení na zrušení odstaveného přípojného vozu Btax780 104.

2020-10-11

V Kunovicích došlo 18. 9. 2020 ke střetu vlaku Sp 1765 s automobilem, při nehodě byly poškozeny vozy Btax780 157 a 180, vozy jsou odstaveny.

2020-12-06

Dne 25. 11. 2020 odvezl "kocour" 742.452 vlakem Sv 56957 na opravu oba havlíčkobrodské přípojné vozy řady BDtax782 009 a 092. Vůz 009 byl odvěšen ve Znojmě, kde má proběhnout jeho oprava. Vůz 092 skončil svoji jízdu ve Veselí nad Moravou, kde se ve zdejším DPOV podrobí modernizaci; od 28. 11. 2020 je tento vůz ve stavu SÚ Bohumín. Počet vozů řady BDtax782 v SÚ Havlíčkův Brod tak klesl na jeden vůz.

Přípojné vozy ř. Btax780

btax780 Dvounápravové vozy lehké stavby řady Blm s číselným intervalem 70 54 24-29 produkovala v letech 1973–1983 Vagónka Studénka v celkovém počtu 912 vozů. První dva protopypy z roku 1973 nesly číselný interval 70 54 25-09. Písmenné označení doznalo v průběhu času změny: 1983 - Baafx, 2001 - Btax a 2009 jako řada Btax780. Číselný interval se v letech 1994–1995 změnil na řadu 010 a k 1. 1. 2009 na 50 54 24-29 0xx.

 

Vozů řady Btax780 se ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ nachází 18, turnusovaný je poslední 1 vůz v SÚ Veselí nad Moravou (od 1. 6. do 31. 8. 2020 byly turnusovány 2 vozy). Inventární počet je stejný jako v minulém GVD, turnusovaný počet se na začátku GVD 2019/2020 snížil o 1 vůz.

SÚ Maloměřice

Ve stavu SÚ Maloměřice jsou 3 vozy, žádný není turnusovaný. V případě výpadku motorových jednotek nebo vozů by se tyto vozy mohly objevit v úsecích Brno - Rájec-Jestřebí, Brno - Tišnov nebo na "staré tišnovce".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 232-8

1977/78970

Btax780 50 54 24-29 099-5

později 010.151

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 243-5

1978/79992

Btax780 50 54 24-29 106-8

později 010.009

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 285-6

1978/80034

Btax780 50 54 24-29 126-6

později 010.376

2019-12-15


SÚ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě jsou deponovány 3 vozy řady Btax780 bez turnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 146-0

1977/78884

Btax780 50 54 24-29 057-3

později 010.001

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 418-3

1979/81501

Btax780 50 54 24-29 183-7

později 010.550

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 419-1

1979/81502

Btax780 50 54 24-29 184-5

později 010.551; odstaven - závada na topení a bateriích

2016-10-14


SÚ Veselí nad Moravou

Nejvíce vozů řady Btax780 je ve Veselí nad Moravou, celkem 11, z nich je turnusovaný jen 1 vůz (od 1. 6. do 31. 8. 2020 to byly 2 vozy).


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 193-2

1977/78931

Btax780 50 54 24-29 076-3

později 010.045; odstaven - špatný stav skříně vozu

2014-11-19

Blm 70 54 24-29 252-6

1978/80001

Btax780 50 54 24-29 110-0

později 010.010

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 295-5

1978/80044

Btax780 50 54 24-29 133-2

později 010.326; odstaven - více závad

2014-03-05

Blm 70 54 24-29 337-5

1978/80086

Btax780 50 54 24-29 151-4

později 010.427

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 352-4

1978/80101

Btax780 50 54 24-29 157-1

později 010.388; odstaven - po násilném poškození (střet s automobilem)

2020-09-18

Blm 70 54 24-29 415-9

1979/81498

Btax780 50 54 24-29 180-3

později 010.442;odstaven - po násilném poškození (střet s automobilem)

2020-09-18

Blm 70 54 24-29 581-8

1981/84204

Btax780 50 54 24-29 274-4

později 010.020

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 583-4

1981/84206

Btax780 50 54 24-29 275-1

později 010.021

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 764-0

1982/85566

Btax780 50 54 24-29 358-5

později 010.194

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 836-6

1982/85638

Btax780 50 54 24-29 404-7

později 010.615

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 841-6

1982/85643

Btax780 50 54 24-29 408-8

později 010.617

2019-12-15


Pro vozy řady Btax780 je sestavena turnusová skupina 081. Oproti minulému GVD vozy od začátku nového GVD opustily trať Kyjov - Bojkovice město, od 1. 6. 2020 se vůz vrátil na úsek Kyjov - Veselí nad Moravou. Pravidelný výkon můžeme vídat na tratích:

"Poslední mohykán" řady Btax780 jezdí v turnusové skupině 081 v pracovní dny. Oběhy platné do 31. 5. 2020:


Btax780

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 2734 SZN / 2737 VNM / 2710 SZN / 2741 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


Od 1. 6. 2020 se turnusová skupina 081 rozšířila na 2 vozy, a to na úkor vozu řady BDtax782, oběhy platné do 31. 8. 2020:


Btax780

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 2734 SZN / 2737 VNM / 2710 SZN / 2741 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

VNM 4168 KYV / 4169 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


Další změna v turnusové skupině 081 nastala k 1. 9. 2020, turnusová skupina je opět jednodenní:


Btax780

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): VNM 2734 SZN / 2737 VNM / 2736 HDN / 2739 VNM / 2710 SZN / 2741 VNM

 

(2)–(5): VNM 2734 SZN / 2737 VNM / 2710 SZN / 2741 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


SÚ Znojmo

Ve Znojmě se nachází 1 vůz bez zapojení do turnusu.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 240-1

1978/79989

Btax780 50 54 24-29 104-3

později 010.413; navržen na zrušení - špatný stav skříně vozu

2020-09-16


 

Přípojné vozy ř. BDtax782

bdtax782 Posunutím příčky oddělující nástupní plošinu od oddílu pro cestující o jednu řadu (okno) sedadel ve vozech původní řady Blm (dnešní řada Btax780 - viz výše) vznikl vůz označený řadou BDaafx, od roku 2001 BDtax a od roku 2009 BDtax782. Číselné označení se změnilo na 70 54 83-29, v letech 1994–1995 na řadu 012 a od roku 2009 na 50 54 93-29 0xx. Vozy této řady umožňují přepravu spoluzavadel, počet sedadel klesl na 52.

 

Úprava vozů se začala provádět někdy v období let 1983–1994 či 1995 a průběžně pokračovala do roku 2014. Sledovaná střediska údržby OCÚ Východ disponují 10 vozy této řady (do 27. 11. 2020 to bylo 11 vozů). Do turnusů jsou zapojeny 4 vozy. Inventární počet byl na začátku GVD ve srovnání s minulým GVD stejný, počet zaturnusovaných vozů poklesl o 3 vozy.

SÚ Maloměřice

Maloměřice mají ve stavu 2 vozy, ale bez turnusování, podobně jako v minulém GVD. V případě výpadku motorových jednotek nebo vozů by se tyto vozy mohly objevit v úsecích Brno - Rájec-Jestřebí, Brno - Tišnov nebo na "staré tišnovce".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 605-5

1981/84228

BDtax782 50 54 93-29 086-8

později 010.022 a 012.605

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 853-1

1982/85655

BDtax782 50 54 93-29 113-0

později 70 54 83-29 853, 012.246 a 012.853

2019-12-15


SÚ Havlíčkův Brod

SÚ Havlíčkův Brod má k dispozici 1 vůz řady BDtax782 bez turnusování (do 27. 11. 2020 zde byly 2 vozy). Pravidelný výskyt tohoto vozu v úseku Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách je tak minulostí.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 114-8

1976/77981

BDtax782 50 54 93-29 009-0

později 010.157, 012.268 a 012.114; odstaven - pád stromu na vůz, oprava v SÚ Znojmo

2020-11-25


SÚ Veselí nad Moravou

V SÚ Veselí nad Moravou je ve stavu 5 vozů řady BDtax782, turnusovány jsou 4. Oproti minulému GVD se stav nezměnil.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 064-5

1976/77931

BDtax782 50 54 93-29 002-5

později 010.260, 012.269 a 012.064

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 113-0

1976/77980

BDtax782 50 54 93-29 008-2

později 70 54 83-29 113, 012.248 a 012.113

2020-03-06

Blm 70 54 24-29 579-2

1981/84202

BDtax782 50 54 93-29 012-4

později 010.019 a 012.579

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 186-6

1977/78924

BDtax782 50 54 93-29 023-1

později 70 54 83-29 186, 012.206 a 012.186

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 237-7

1977/78975

BDtax782 50 54 93-29 111-4

později 010.272 a 012.237

2019-12-15


Vozy řady BDtax782 obíhají ve dvou turnusových skupinách 082 a 083. Ve srovnání s minulým GVD nejsou vozy pravidelně vedeny v úseku Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště a Staré Město u Uherské Hradiště - Bylnice. Od 1. 6. do 31. 8. 2020 byly k vidění na trati Veselí nad Moravou - Hodonín. Pravidelně je můžeme vídat na těchto tratích:

Dva vozy se pohybovaly mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem v turnusové skupině 082, oběhy platné do 31. 5. 2020 a od 1. 9. 2020:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): VNM 4108 KYV / 4167 VNM / 4172 KYV / 4173 VNM

 

(5): VNM 4108 KYV / 4167 VNM / 4172 KYV / 4175 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

VNM 4168 KYV / 4169 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


Od 1. 6. do 31. 8. 2020 byly oběhy v turnusové skupině 082 následující:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): VNM 4108 KYV / 4167 VNM / 4172 KYV / 4173 VNM

 

(5): VNM 4108 KYV / 4167 VNM / 4172 KYV / 4175 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

(1): odstaven VNM

 

(2)–(4): VNM 2736 HDN / 2739 VNM

 

(5): odstaven VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


Další dva vozy zařazené do turnusové skupiny 083 jezdí na "čejčské" lokálce, bez pravidelného propojení s SÚ Veselí nad Moravou. Změna platná od 1. 6. 2020 je vyznačena modře:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): HDN 14500 ZAI / 14511 CEC

 

(5): HDN 14500 ZAI / 14511 HDN

odstaven HDN

HDN 14514 ZAI / 14527 CEC / 14528 ZAI / 14529 CEC

2.

CEC 14522 ZAI / 14513 HDN

odstaven HDN

odstaven HDN


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 687-3

1981/84310

BDtax782 50 54 93-29 092-6

později 010.007, 012.262 a 012.687; odstaven - poškozený lak, modernizace v DPOV Veselí nad Moravou

2020-11-28


 

Přípojné vozy ř. Bdtax785

bdtax785 Ještě víc jízdních kol se vleze do přípojného vozu řady Bdtax785 s číselným označením 50 54 24-29 5xx. Řada širších lavic byla ve voze řady Btax 010 demontována a místo ní je zde vytvořen prostor na jízdní kola. První úprava pochází z roku 2001, do roku 2005 došlo k úpravě na 45 vozech. Vozy nesly do konce roku 2008 označení řady Bdtax 015.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je dislokováno 7 vozů, z toho 2 vozy jsou zaturnusovány. Ve srovnání s minulým GVD je inventární počet stejný, turnusový počet klesl o 1 vůz. Vozy jsou rozmístěny v SÚ Maloměřice, SÚ Havlíčkův Brod, SÚ Veselí nad Moravou a SÚ Znojmo.

SÚ Maloměřice

SÚ Maloměřice mají ve stavu 1 vůz, bez turnusování; stav je stejný jako v minulém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 332-6

1981/80081

Bdtax785 50 54 24-29 519-2

později 010.425 a 015.332

2019-12-15


SÚ Havlíčkův Brod

SÚ Havlíčkův Brod má k dispozici 1 vůz, do oběhů - tak jako v minulém GVD - pravidelně zapojen není.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 367-2

1978/81450

Bdtax785 50 54 24-29 524-2

později 010.051 a 015.367

2019-12-15


SÚ Veselí nad Moravou

Ve stavu SÚ Veselí nad Moravou se nachází 3 vozy, turnusovány jsou 2 vozy. Počty jsou ve srovnání s minulým GVD stejné.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 323-5

1978/80072

Bdtax785 50 54 24-29 513-5

později 010.422 a 015.323

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 766-5

1982/85568

Bdtax785 50 54 24-29 539-0

později 010.148 a 015.766

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 826-7

1982/85628

Bdtax785 50 54 24-29 542-4

později 010.024 a 015.826

2019-12-15


"Veselské" přípojné vozy řady Bdtax785 jezdí v turnusové skupině 084 na trati 255 Hodonín - Zaječí od pátku do neděle v cyklistické sezóně od 10. 4. do 1. 11. 2020. Změna platná od 1. 6. 2020 je vyznačena modře:


Bdtax785

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): odstaven HDN

 

(5): HDN 14514 ZAI / 14529 CEC

HDN 14504 ZAI / 14523 CEC / 14506 ZAI / 14507 HDN / 14514 ZAI / 14527 CEC / 14528 ZAI / 14529 CEC

HDN 14504 ZAI / 14523 CEC / 14506 ZAI / 14507 HDN

2.

odstaven HDN

CEC 14524 ZAI / 14505 HDN / 14508 ZAI / 14511 CEC / 14512 ZAI / 14515 HDN

CEC 14524 ZAI / 14505 HDN / 14508 ZAI / 14511 CEC / 14512 ZAI / 14515 HDN


SÚ Znojmo

V SÚ Znojmo se nalézají 2 vozy bez turnusování. Pravidelný výskyt mezi Znojmem a Moravskými Budějovicemi a v sezóně mezi Znojmem a Břeclaví je tak minulostí.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 175-9

1977/78913

Bdtax785 50 54 24-29 508-5

později 010.034 a 015.175

2019-12-15

Blm 70 54 24-29 539-6

1981/84162

Bdtax785 50 54 24-29 532-5

později 010.573 a 015.539

2019-12-15


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky