Elektrické lokomotivy ř. 242

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2012-11-18

Popis GVD 2012/2013.

2012-12-09

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2012/2013 a stavu vozidlového parku.

2012-12-16

Lokomotiva 242.221 je od 9. 12. 2012 po opravě provozní...

2012-12-29

... leč si moc nezajezdila, a od 16. 12. 2012 je opět odstavená. Naopak od 17. 12. 2012 je zpět v provozu lokomotiva 242.238.

2013-02-02

Z důvodu protočených obručí je od 26. 1. 2013 odstavena "plechovka" 242.229 a pro závadu na hlavním vypínači je odstavena od 18. 1. 2013 lokomotiva 242.278.

2013-02-17

Dne 30. 1. 2013 došlo k odstavení "plechovky" 242.252 pro závadu na trakčním motoru. Lokomotiva 242.229 od 6. 2. 2013 opět jezdí v běžném provozu. Od 11. 2. 2013 je pro vícero závad odstavena lokomotiva 242.219.

2013-02-24

V čele vlaků jezdí od 18. 2. 2013 opět "plechovka" 242.278 a od 21. 2. 2013 i stroj 242.219.

2013-03-03

Od 19. 2. 2013 je pro více závad odstavena lokomotiva 242.286.

2013-03-10

Lokomotiva 242.252 je od 4. 3. 2013 zpět v provozu.

2013-03-24

Opravená lokomotiva 242.221 je v provozu od 11. 3. 2013. Naopak odstavená je pro více závad od 13. 3. 2013 "plechovka" 242.262.

2013-04-06

Vibrace pojezdu jsou důvodem pro odstavení "plechovky" 242.268 od 20. 3. 2013. Po téměř 5 měsících se vrátila do provozu lokomotiva 242.247, stalo se tak 3. 4. 2013.

2013-05-01

Lokomotiva 242.286 je od 11. 4. 2013 opět provozní.

2013-05-26

V provozu je od 13. 5. 2013 "plechovka" 242.268. Přeskok na voliči odboček zapříčinil odstavení lokomotivy 242.248 od 17. 5. 2013.

2013-06-23

V DKV Plzeň vypomáhá od 24. 5. 2013 brněnská "plechovka" 242.224. Vícero závad je důvodem pro odstavení stroje 242.268, pro vibrace podvozů je od 6. 6. 2013 odstavená lokomotiva 242.228 a dále je pro více závad od 11. 6. 2013 odstavená lokomotiva 242.217.

2013-07-21

Od 1. 7. 2013 došlo ke změně oběhů v TS 204. Z důvodu vadné obruče je od 1. 7. 2013 odstavena lokomotiva 242.221. Zpět v provozu jsou dvě "plechovky" - od 1. 7. 2013 stroj 242.268 a od 13. 7. 2013 lokomotiva 242.248.

2013-08-11

Na Slovensku je od 2. 8. 2013 odstavená "plechovka" 242.214 pro závadu na závěsu primárního vypružení.

2013-09-01

Čím dál víc nevyhovující provozní stav u elektrických jednotek řady 560 si vyžádal částečnou záměnu za lokomotivy řady 242, které budou propojeny linkou WTB s řídicími vozy řady Bfhpvee295. Lokomotiva 242.224 proto odešla do Plzně (ve stavu DKV Brno naposledy 20. 8. 2013) a naopak z Plzně dostalo brněnské depo 3 lokomotivy vybavené linkou WTB, a sice "plechovky" 242.240, 242.242 a 242.264; lokomotiva 242.240 je ve stavu DKV Brno od 21. 8. 2013, další dvě od 29. 8. 2013. Pro lokomotivy řady 242 s linkou WTB byla vytvořena nová turnusová skupina 206.
Od 27. 7. 2013 je odstavená lokomotiva 242.204 pro opravu trakčního motoru, od 3. 8. 2013 "plecháč" 242.272 pro závadu na převodovce, od 10. 8. 2013 stroj 242.273 z důvodu závady na trakčním motoru a od 14. 8. 2013 lokomotiva 242.252 pro více závad. "Plechovka" 242.214 se ze Slovenska vrátila 15. 8. 2013 a od 21. 8. 2013 jezdí opět v pravidelném provozu. Protočená obruč způsobila 28. 8. 2013 odstavení lokomotivy 242.238.

2013-09-08

Zpět v provozu jsou "plechovky" 242.272 (od 2. 9. 2013) a 242.238 (od 7. 9. 2013). Z lokomotiv vybavených linkou WTB jezdí prozatím pouze stroj 242.240 a to v TS 502, jedná se o dočasný stav.

2013-09-15

Lokomotiva 242.204 je od 15. 9. 2013 opět provozní.

2013-09-29

S řídicím vozem jezdí ze tří lokomotiv řady 242 vybavených linkou WTB zatím dvě; lokomotiva 242.264 se od převzetí DKV Brno podrobuje úpravě ovládacích prvků.

2013-10-13

Od 26. 9. 2013 je zpět v provozu lokomotiva 242.221 a od 7. 10. 2013 i stroj 242.273. Naopak odstavená je od 1. 10. 2013 "plechovka" 242.238 z důvodu protočené obruče a závada trakčního motoru vyřadila 8. 10. 2013 z provozu lokomotivu 242.204. Ze tří lokomotiv s linkou WTB jezdí prakticky jen jedna - 242.242. Lokomotiva 242.240 má potíže s komunikací a průběžně se na odstranění závady pracuje; stroj 242.264 je stále ve fázi úprav na stanovišti strojvedoucího.

2013-10-28

"Plechovka" 242.204 je od 16. 10. 2013 opět provozní.

2013-11-16

Zpět v povozu je od 15. 11. 2013 lokomotiva 242.238.

2013-12-01

Dne 22. 11. 2013 poprvé od předání z Plzně vyrazila do provozu "plechovka" s linkou WTB 262.264 a od 28. 11. 2013 je provozní lokomotiva 242.262.

2013-12-15

Pro závadu na voliči odboček je od 30. 11. 2013 odstavena "plechovka" 242.274. Lokomotiva 242.252 je od 12. 12. 2013 provozní.


242 Elektrické lokomotivy řady 242 - tedy "plecháče" - nesly původně označení S 499.02 a byly vyráběny ve Škodě Plzeň v počtu 86 kusů v letech 1975 až 1981. Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 jsou určeny výhradně pro osobní dopravu.

 

V DKV Brno jsou tyto lokomotivy soustředěny do PJ Maloměřice. Celkem se zde nachází 38 strojů (do srpna to bylo 36 lokomotiv), z nichž 25 (do srpna to bylo 23) je turnusovaných. Oproti GVD 2011/2012 klesl počet zaturnusovaných lokomotiv o čtyři, zejména vlivem změny vozby na Vysočině, kdy část výkonů převzaly motorové vozy ř. 841. Po výměně lokomotiv koncem srpna jsou 3 lokomotivy vybavené linkou WTB.

PJ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

S 499.0204

91 54 7 242.204-6

 

2013-10-16

S 499.0209

1975/6824

91 54 7 242.209-5

 

2012-12-09

S 499.0210

1975/6825

91 54 7 242.210-3

 

2012-12-09

S 499.0214

1975/6829

91 54 7 242.214-5

 

2013-08-21

S 499.0217

1975/6832

91 54 7 242.217-8

odstavena - více závad

2013-06-11

S 499.0219

91 54 7 242.219-4

 

2013-02-21

S 499.0221

1975/6836

91 54 7 242.221-0

 

2013-09-26

S 499.0223

1975/6838*

91 54 7 242.223-6

* na lokomotivě chybný výr. štítek 1975/6824

2012-12-09

S 499.0227

1975/6842

91 54 7 242.227-7

 

2012-12-09

S 499.0228

91 54 7 242.228-5

odstavena - vibrace podvozků

2013-06-06

S 499.0229

1975/6844

91 54 7 242.229-3

 

2013-02-06

S 499.0233

1979/7272

91 54 7 242.233-5

 

2012-12-09

S 499.0234

1979/7273

91 54 7 242.234-3

 

2012-12-09

S 499.0235

91 54 7 242.235-0

odstavena - protočené obruče

2012-09-25

S 499.0236

1979/7275

91 54 7 242.236-8

 

2012-12-09

S 499.0238

1979/7277

91 54 7 242.238-4

 

2013-11-15

S 499.0240

1979/7279

91 54 7 242.240-0

WTB

2013-08-21

S 499.0242

1979/7281

91 54 7 242.242-6

WTB

2013-08-29

S 499.0243

1979/7282

91 54 7 242.243-4

 

2012-12-09

S 499.0246

1979/7285

91 54 7 242.246-7

 

2012-12-09

S 499.0247

1979/7286

91 54 7 242.247-5

 

2013-04-03

S 499.0248

1979/7287

91 54 7 242.248-3

 

2013-07-13

S 499.0252

1979/7291

91 54 7 242.252-5

 

2013-12-12

S 499.0253

1979/7292

91 54 7 242.253-3

 

2012-12-09

S 499.0260

1981/7606

91 54 7 242.260-8

 

2012-12-09

S 499.0261

1981/7607

91 54 7 242.261-6

 

2012-12-09

S 499.0262

1981/7608

91 54 7 242.262-4

 

2013-11-28

S 499.0264

91 54 7 242.264-0

WTB

2013-11-22

S 499.0268

1981/7614

91 54 7 242.268-1

 

2013-07-01

S 499.0271

1981/7617

91 54 7 242.271-5

 

2012-12-09

S 499.0272

1981/7618

91 54 7 242.272-3

 

2013-09-02

S 499.0273

1981/7619

91 54 7 242.273-1

 

2013-10-07

S 499.0274

1981/7620

91 54 7 242.274-9

odstavena - závada na voliči odboček

2013-11-30

S 499.0275

1981/7621

91 54 7 242.275-6

 

2012-12-09

S 499.0278

1981/7624

91 54 7 242.278-0

 

2013-02-18

S 499.0284

1981/7630

91 54 7 242.284-8

 

2012-12-09

S 499.0285

1981/7631

91 54 7 242.285-5

 

2012-12-09

S 499.0286

91 54 7 242.286-3

 

2013-04-11


Obraty lokomotiv řady 242 jsou rozděleny do čtyř turnusových skupin, označených 201, 203, 204 a 205. Na pravidelných výkonech můžeme lokomotivy vidět na těchto tratích:

Oproti minulému GVD už nebudou "plechovky" pravidelně nasazované v úseku Horní Cerekev - Počátky-Žirovnice, Havlíčkův Brod - Čáslav a Břeclav - Hodonín.

 

V prvních týdnech nebo spíš měsících nového GVD budou lokomotivy řady 242 jezdit nad rámec sestavených turnusových skupin mezi Brnem, Břeclaví a Hodonínem v čele rychlíků a spěšných vlaků. Důvodem je opožděná dodávka lokomotiv řady 362 s linkou WTB. Na tento přechodný stav vyhotovilo DKV Brno opatření, nejedná se tedy o vznik, modifikaci nebo zrušení nějaké turnusové skupiny platné od 9. 12. 2012. Které konkrétní vlaky budou "plechovky" dopravovat nelze určit, neboť podle vyhlášeného opatření mohou mezi Brnem a Hodonínem stanout v čele zmíněných vlaků lokomotivy řady 242, 362 nebo 363.

 

První turnusová skupina - 201 - je pětidenní, přičemž v 1. až 4. dni se jedná o výkony na Slovensku. Podobně jako v minulých GVD se lokomotivy řady 242 DKV Brno podílí na vozbě zejména dálkové dopravy ZSSK:


242.209, 214, 221, 268, 272, ...

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO 477 Ba / 811 Zv / 812 Ba / 837 BB / 7327 Zv

BNO 477 Ba / 811 Zv / 812 Ba / 837 BB / 7327 Zv [a přechází na (+) 812]

Zv 812 Ba / 837 BB / 7327 Zv

2.

Zv 810 Ba / 835 Zv / 836 Ba

Zv 810 Ba / 835 Zv / 1850 BB / 18:00 7391 Zv / 836 Ba

BNO 477 Ba / 9605 Ba-NM / 9602 Ba / 9641 Ba-NM / 9606 Ba / 835 Zv / 836 Ba

3.

Ba 0:08 9643 Ba-v / 2:02 9644 Ba / 831 Zv / 832 Ba / 815 Zv

Ba 0:08 9643 Ba-v / 2:02 9644 Ba / 831 Zv / 832 Ba / 815 Zv

Ba 0:08 9643 Ba-v / 2:02 9644 Ba / 831 Zv / 832 Ba / 815 Zv

4.

Zv 830 Ba / 813 Zv / 814 Ba / 476 Bo [a přechází na (+) 477]

Zv 830 Ba / 813 Zv / 814 Ba / 9617 Ba-NM / Lv Ba / 476 Bo

Zv 4:35 7392 BB / 1841 Zv / 830 Ba / 813 Zv / 814 Ba / 476 Bo

5.

BNO 4021 KRE / 4004 RJE / 4003 BNO / 4970 TIV / 4945 HUB / 4940 TIV / poh4633 BNO

odstavena BNO

odstavena BNO


V turnusové skupině 203 jsou sestaveny obraty pro 12 lokomotiv řady 242. V drtivé většině se jedná o vozbu osobních vlaků v úseku Žďár nad Sázavou - Brno - Břeclav, pouze v 7. a 8. turnusovém dni v pracovní dny lokomotiva zajede i na trať Křenovice horní n. - Brno - Březová nad Svitavou.


TS 204 je torzem loňské "vysočinské" 8denní skupiny. V tomto GVD se zprvu jednalo o oběh již jen třídenní, v 1. dni dopravovaly "plechovky" pár rychlíků mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem a zbylé dva dny jezdily v pracovní dny v úseku Havlíčkův Brod - Horní Cerekev. Od 1. 7. 2013 v souvislosti s redukcí rychlíků se tato skupina na Vyočině stala jen dvoudenní, třetí lokomotiva má samostatný výkon mezi Brnem a Břeclaví.

 

Oběh platný do 30. 6. 2013:

242

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

HBR 673 BNO / 690 HBR [a v (5) přechází na (1) 14865]

HBR 673 BNO [a přechází na (+) 690]

BNO 690 HBR [a přechází na (1) 673]

2.

HBR 14865 JHL ME / 8362 HBR / 14869 JHL / 8373 HCV [a v (5) přechází na (1) 8342]

odstavena HBR

odstavena HBR

3.

HCV 8342 HBR / 8345 HCV / 8358 HBR

odstavena HBR

odstavena HBR

 

Oběh platný od 1. 7. 2013:


242.210, 233

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): HBR 14865 JHL ME / 8362 HBR / 14869 JHL / 8373 HCV
(2)-(5): CAV 5933 HBR / 14865 JHL ME / 8362 HBR / 14869 JHL / 8373 HCV

odstavena HBR

odstavena HBR

2.

(1)-(4): HCV 8342 HBR / 8345 HCV / 8358 HBR / 5932 CAV
(5): HCV 8342 HBR / 8345 HCV / 8358 HBR

odstavena HBR

odstavena HBR

242.227, ...

1a.

BCV 800 BNO / 817 BCV

BCV 800 BNO

BNO 817 BCV


Poslední turnusová skupina 205 představuje třídenní oběh lokomotiv řady 242 na osobních vlacích v úseku Tišnov - Vranovice. Lokomotivy jezdí výhradně v pracovní dny, o víkendech jsou odstavené.


Dnem 2. 9. 2013 vznikla nová dvoudenní turnusová skupina 206. Obíhají zde lokomotivy řady 242 vybavené linkou WTB spolu s řídicími vozy řady Bfhpvee295 (TS 901), a to na úseku Křenovice horní nádraží - Brno hl. n. - Březová nad Svitavou. Jedná se o dva turnusové dny převzatých od elektrických jednotek řady 560.


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

S 499.0224

1975/6839

91 54 7 242.224-4

 

2013-08-21


242224

Z Kuřimi do Čebína míří s Os 4934 dne 17. 9. 2012 lokomotiva 242.224. Autor snímku ing. Tomáš Kašpařík.

 

 

 


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky