Přípojné vozy ř. Btax780, BDtax782 a Bdtax785

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2020-11-22

Popis GVD 2020/2021.

2021-01-10

Přípojný vůz Btax780 157 je od 7. 1. 2021 provozní.

2021-01-24

Od 14. 1. 2021 je v provozu přípojný vůz Btax780 180.

2021-03-07

Někdy mezi zářím 2020 a březnem 2021 byl znojemský přípojný vůz Btax780 104 zrušen.

2021-07-11

Veselský vůz Btax780 151 sloužil v druhé polovině června jako posilový vůz na trati Břeclav - Znojmo. Ke dni 2. 7. 2021 došlo ke změně v TS 097.

2021-07-25

Přípojný vůz Bdtax785 524 je z důvodu více oprav od 4. 6. 2021 odstaven.

2021-09-12

Ke dni 1. 9. 2021 došlo ke změně v TS 097. Zrušený přípojný vůz Btax780 104 byl 20. 7. 2021 přepraven ze Znojma do Brna-Maloměřic pro pozdější odvoz do České Třebové. Ve Znojmě se tedy fyzicky nenachází žádný vůz řady Btax780.

2021-10-24

Odvoz znojemského zrušeného přípojného vozu Btax780 104 do České Třebové se uskutečnil 19. 10. 2021. Nejprve vlakem Pn 53435 do Veselí nad Moravou, kde byl k němu přidán téměř 7 let odstavený veselský přípojný vůz Btax780 076 a motorový vůz 810.455. Do České Třebové se pokračovalo přes Brno tentýž den vlakem Pn 53450. Oba přípojné vozy již nejsou ve stavu OCÚ Východ, dnem 21. 10. 2021 jsou ve stavu OCÚ Střed - SÚ Česká Třebová.

2021-12-12

Od 1. 12. 2021 je přípojný vůz Btax780 183 odstaven z důvodu více závad.

Přípojné vozy ř. Btax780

btax780 Dvounápravové vozy lehké stavby řady Blm s číselným intervalem 70 54 24-29 produkovala v letech 1973–1983 Vagónka Studénka v celkovém počtu 912 vozů. První dva protopypy z roku 1973 nesly číselný interval 70 54 25-09. Písmenné označení doznalo v průběhu času změny: 1983 - Baafx, 2001 - Btax a 2009 jako řada Btax780. Číselný interval se v letech 1994–1995 změnil na řadu 010 a k 1. 1. 2009 na 50 54 24-29 0xx.

 

Vozů řady Btax780 se ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ nachází 16 (do 20. 10. 2021 zde bylo 18 vozů) turnusovaný je poslední 1 vůz v SÚ Veselí nad Moravou. Inventární a turnusovaný počet vozů je stejný jako v minulém GVD. Vozy jsou rozmístěny v SÚ Maloměřice, SÚ Havlíčkův Brod a SÚ Veselí nad Moravou.

SÚ Maloměřice

Ve stavu SÚ Maloměřice jsou 3 vozy, žádný není turnusovaný. V případě výpadku motorových jednotek nebo vozů by se tyto vozy mohly objevit v úsecích Brno - Rájec-Jestřebí, Brno - Tišnov nebo na "staré tišnovce".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 232-8

1977/78970

Btax780 50 54 24-29 099-5

později 010.151

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 243-5

1978/79992

Btax780 50 54 24-29 106-8

později 010.009

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 285-6

1978/80034

Btax780 50 54 24-29 126-6

později 010.376

2020-12-13


SÚ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě jsou deponovány 2 vozy řady Btax780 (do 19. 10. 2021 zde byly 3 vozy) bez turnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 146-0

1977/78884

Btax780 50 54 24-29 057-3

později 010.001

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 418-3

1979/81501

Btax780 50 54 24-29 183-7

později 010.550; odstaven - více závad

2021-12-01

Blm 70 54 24-29 419-1

1979/81502

Btax780 50 54 24-29 184-5

později 010.551; odstaven - závada na topení a bateriích

2016-10-14


SÚ Veselí nad Moravou

Nejvíce vozů řady Btax780 je ve Veselí nad Moravou, celkem 10 (do 20. 10. 2021 jich zde bylo 11), z nich je turnusovaný jen 1 vůz.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 252-6

1978/80001

Btax780 50 54 24-29 110-0

později 010.010

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 295-5

1978/80044

Btax780 50 54 24-29 133-2

později 010.326; odstaven - více závad

2014-03-05

Blm 70 54 24-29 337-5

1978/80086

Btax780 50 54 24-29 151-4

později 010.427

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 352-4

1978/80101

Btax780 50 54 24-29 157-1

později 010.388

2021-01-07

Blm 70 54 24-29 415-9

1979/81498

Btax780 50 54 24-29 180-3

později 010.442

2021-01-14

Blm 70 54 24-29 581-8

1981/84204

Btax780 50 54 24-29 274-4

později 010.020

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 583-4

1981/84206

Btax780 50 54 24-29 275-1

později 010.021

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 764-0

1982/85566

Btax780 50 54 24-29 358-5

později 010.194

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 836-6

1982/85638

Btax780 50 54 24-29 404-7

později 010.615

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 841-6

1982/85643

Btax780 50 54 24-29 408-8

později 010.617

2020-12-13


Pro vozy řady Btax780 je sestavena turnusová skupina 081. Oproti minulému GVD vozy opouští trať z Veselí nad Moravou do Hodonína. Pravidelný výkon můžeme vídat na trati 340 Veselí nad Moravou - Kyjov.


"Poslední mohykán" řady Btax780 jezdí v turnusové skupině 081 v pracovní dny na jediném páru osobních vlaků:


Btax780

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4108 KYV / 4167 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


SÚ Znojmo

Ve Znojmě byl do 19. 10. 2021 veden 1 vůz (Btax780 50 54 24-29 104-3) bez zapojení do turnusu. Dne 20. 7. 2021 byl vlakem Sv 11826 ("Regionova" 814.197+914.197 a tento vůz) přepraven do Brna-Maloměřic. Ve Znojmě se tím pádem fyzicky vůz této řady již nenachází. Od 21. 10. 2021 již pod SÚ Znojmou nejsou vozy řady Btax780 vedeny.

 

 


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 193-2

1977/78931

Btax780 50 54 24-29 076-3

později 010.045; odstaven - špatný stav skříně vozu; zrušen (kdy?)

2021-10-21

Blm 70 54 24-29 240-1

1978/79989

Btax780 50 54 24-29 104-3

později 010.413; zrušen

2021-10-21


 

Přípojné vozy ř. BDtax782

bdtax782 Posunutím příčky oddělující nástupní plošinu od oddílu pro cestující o jednu řadu (okno) sedadel ve vozech původní řady Blm (dnešní řada Btax780 - viz výše) vznikl vůz označený řadou BDaafx, od roku 2001 BDtax a od roku 2009 BDtax782. Číselné označení se změnilo na 70 54 83-29, v letech 1994–1995 na řadu 012 a od roku 2009 na 50 54 93-29 0xx. Vozy této řady umožňují přepravu spoluzavadel, počet sedadel klesl na 52.

 

Úprava vozů se začala provádět někdy v období let 1983–1994 či 1995 a průběžně pokračovala do roku 2014. Sledovaná střediska údržby OCÚ Východ disponují 10 vozy této řady. Do turnusů jsou zapojeny 4 vozy. Inventární a turnusovaný počet vozů je ve srovnání s minulým GVD stejný. Vozy jsou rozmístěny v SÚ Maloměřice, SÚ Havlíčkův Brod a SÚ Veselí nad Moravou.

SÚ Maloměřice

Maloměřice mají ve stavu 2 vozy, ale bez turnusování, podobně jako v minulém GVD. V případě výpadku motorových jednotek nebo vozů by se tyto vozy mohly objevit v úsecích Brno - Rájec-Jestřebí, Brno - Tišnov nebo na "staré tišnovce".


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 605-5

1981/84228

BDtax782 50 54 93-29 086-8

později 010.022 a 012.605

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 853-1

1982/85655

BDtax782 50 54 93-29 113-0

později 70 54 83-29 853, 012.246 a 012.853

2020-12-13


SÚ Havlíčkův Brod

SÚ Havlíčkův Brod má k dispozici 1 vůz řady BDtax782 bez turnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 114-8

1976/77981

BDtax782 50 54 93-29 009-0

později 010.157, 012.268 a 012.114; odstaven - pád stromu na vůz

2019-04-23


SÚ Veselí nad Moravou

V SÚ Veselí nad Moravou je ve stavu 5 vozů řady BDtax782, turnusovány jsou 4. Oproti minulému GVD se stav nezměnil.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 064-5

1976/77931

BDtax782 50 54 93-29 002-5

později 010.260, 012.269 a 012.064

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 113-0

1976/77980

BDtax782 50 54 93-29 008-2

později 70 54 83-29 113, 012.248 a 012.113

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 579-2

1981/84202

BDtax782 50 54 93-29 012-4

později 010.019 a 012.579

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 186-6

1977/78924

BDtax782 50 54 93-29 023-1

později 70 54 83-29 186, 012.206 a 012.186

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 237-7

1977/78975

BDtax782 50 54 93-29 111-4

později 010.272 a 012.237

2020-12-13


Vozy řady BDtax782 obíhají ve dvou turnusových skupinách 082 a 083. Ve srovnání s minulým GVD jsou vozy pravidelně vedeny v úseku Strážnice - Hodonín. Pravidelně je můžeme vídat na těchto tratích:

Ve dvoudenním oběhu turnusové skupině 082 zajíždí jeden vůz z Veselí nad Moravou do Kyjova a druhý z Veselí nad Moravou do Strážnice, případně až do Hodonína:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4168 KYV / 4169 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

(1): VNM 2734 SZN / 2737 VNM

 

(2)–(4): VNM 2734 SZN / 2737 VNM / 2736 HDN / 2739 VNM

 

(5): VNM 2734 SZN / 2737 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


Další dva vozy zařazené do turnusové skupiny 083 jezdí na "čejčské" lokálce, bez pravidelného propojení s SÚ Veselí nad Moravou:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): HDN 14500 ZAI / 14511 CEC

 

(5): HDN 14500 ZAI / 14511 HDN

odstaven HDN

HDN 14514 ZAI / 14527 CEC

2.

CEC 14522 ZAI / 14513 HDN

odstaven HDN

odstaven HDN


 

Přípojné vozy ř. Bdtax785

bdtax785 Ještě víc jízdních kol se vleze do přípojného vozu řady Bdtax785 s číselným označením 50 54 24-29 5xx. Řada širších lavic byla ve voze řady Btax 010 demontována a místo ní je zde vytvořen prostor na jízdní kola. První úprava pochází z roku 2001, do roku 2005 došlo k úpravě na 45 vozech. Vozy nesly do konce roku 2008 označení řady Bdtax 015.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je dislokováno 7 vozů, z toho 3 vozy jsou zaturnusovány. Ve srovnání s minulým GVD je inventární počet vozů stejný, turnusovaný počet stoupl o jeden vůz. Vozy jsou rozmístěny v SÚ Maloměřice, SÚ Havlíčkův Brod, SÚ Veselí nad Moravou a SÚ Znojmo.

SÚ Maloměřice

SÚ Maloměřice mají ve stavu 1 vůz, bez turnusování; stav je stejný jako v minulém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 332-6

1981/80081

Bdtax785 50 54 24-29 519-2

později 010.425 a 015.332

2020-12-13


SÚ Havlíčkův Brod

SÚ Havlíčkův Brod má k dispozici 1 vůz, do oběhů - tak jako v minulém GVD - pravidelně zapojen není.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 367-2

1978/81450

Bdtax785 50 54 24-29 524-2

později 010.051 a 015.367; odstaven - více závad

2021-06-04


SÚ Veselí nad Moravou

Ve stavu SÚ Veselí nad Moravou se nachází 3 vozy, turnusovány jsou 2 vozy. Počty jsou ve srovnání s minulým GVD stejné.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 323-5

1978/80072

Bdtax785 50 54 24-29 513-5

později 010.422 a 015.323

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 766-5

1982/85568

Bdtax785 50 54 24-29 539-0

později 010.148 a 015.766

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 826-7

1982/85628

Bdtax785 50 54 24-29 542-4

později 010.024 a 015.826

2020-12-13


"Veselské" přípojné vozy řady Bdtax785 jezdí v turnusové skupině 084 na trati 255 Hodonín - Zaječí od pátku do neděle v cyklistické sezóně od 27. 3. do 31. 10. 2021:


Bdtax785

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): odstaven HDN

 

(5): HDN 14514 ZAI

HDN 14504 ZAI / 14523 CEC / 14506 ZAI / 14507 HDN / 14514 ZAI

HDN 14504 ZAI / 14523 CEC / 14506 ZAI / 14507 HDN

2.

odstaven HDN

ZAI 14505 HDN / 14508 ZAI / 14511 CEC / 14512 ZAI / 14515 HDN

ZAI 14505 HDN / 14508 ZAI / 14511 CEC / 14512 ZAI / 14515 HDN


SÚ Znojmo

V SÚ Znojmo se nalézají 2 vozy, turnusován je 1 vůz, což je oproti minulému GVD změna.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 175-9

1977/78913

Bdtax785 50 54 24-29 508-5

později 010.034 a 015.175

2020-12-13

Blm 70 54 24-29 539-6

1981/84162

Bdtax785 50 54 24-29 532-5

později 010.573 a 015.539

2020-12-13


Znojemský přípojný vůz řady Bdtax785 je nasazovaný v turnusové skupině 097 na trati 246 v úseku Břeclav - Mikulov na Moravě o sobotách v cyklistické sezóně od 2. 4. do 25. 9. 2021. Oběhy platné do 1. 7. a od 1. 9. 2021:


Bdtax785

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

odstaven BCV

BCV 4554 MIM / 4555 BCV

odstaven BCV


Nepřetržité výluky ve Střelicích a v úseku Hrušovany u Brna - Modřice, při kterých byl mimo jiné spěšný vlak "Expres Pálava-Podyjí" redukován jen na úsek Břeclav -Šatov, přinesly změny oběhů od 2. 7. do 31. 8. 2021:


Bdtax785

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

odstaven BCV

BCV 1749 SAT / 11:07 4590 ZNO / 17:07 4591 SAT / 1750 BCV / 4554 MIM / 4555 BCV

BCV 1749 SAT / 11:07 4590 ZNO / 17:07 4591 SAT / 1750 BCV


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky